تدريس خصوصي
موفقیت در امتحانات با کلاسهای خصوصی
موفقیت در امتحانات با کلاسهای خصوصی، نحوه موفق شدن در تحصیل و موفق شدن در امتحانات با استفاده از جلسات تدریس خصوصی و ... در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اگر در طول ترم به هر دلیل نتوانسته اید از کلاسهای خصوصی استفاده نموده و دروس را خوب بخوانید، در ایام امتحانات هم برای جبران دروسی که نخوانده اید و برای نتیجه گرفتن بهتر به نسبت وضعیت فعالی خودتان، می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی و جلسات تدریس خصوصی استفاده کنید. هر چند که برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی درایام امتحانات به نسبت برگزاری این کلاسها در طول ترم بازدهی ندارد، ولی در مواردی می تواند بسیار مفید و موثر باشد. به عنوان مثال اگر شما در بعضیاز جلسات تدریس مدرسه و دانشگاه غایب بوده اید و فقط مباحث مرتبط با آن جلسات را بلد نیستید، برای یادگیری ان مباحث می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید. خودتان سایر ملاحث را بخوانید و برای مباحثی که غائب بوده اید از کلاسهای خصوصی استفاده کنید (برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس  که تا سال 96 به بیش از 16000 مدرس می رسد، بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصیکلیک کنید). یا در حالت دیگر، اگر خودتان درس را خوانده اید و فقط در بعضیاز مباحث اشکال دارید، برای رفع اشکال، یادگیری بهتر دروس و کسب موفقیت بیشتر در امتحانات می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمائید. شما اگر قبل از فرا رسیدن امتحانات یکی دو جلسه با یک مدرس خوب کلاس خصوصی داشته باشید، در ایام امتحانات هم می توانید به ایشان بگویید که ادامه جلسات تدریس خصوصی رابرای شما برگزار نماید. ولی اگر از قبل از امتحانات کلاس خصوصی نداشته باشید، در این حالت نمی توانید با یک مدرس تدریس خصوصی خوب و مجرب کلاس خصوصی داشته باشید. نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر از قبل از امتحانات کلاسهای تدریس خصوصی را شروع کرده باشید، می توانید این کلاسها رابا قیمت مناسبتری هماهنگ نمائید (مقاله تدریس خصوصی ارزان، کلاس خصوصی با قیمت پایینرا در زمینه قیمت کلاسهای تدریس خصوصی و نحوه هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی ارزان و با قیمت مناسب و .... مطالعه نمائید). در ایام امتحانات مدرسین چونوقت کمتری دارند، هزینه هایی که برای کلاسهای خصوصی مطالبه می کنند به نسبت ایام قبل از امتحانات بالاتر خواهد بود.
یکی از راهکارهای خوب برای کسب نمرات بالا، گرفتن نمره 20 و قبولی در امتحانات با نمرات بالا شرکت در کلاسهای تدریس خصوصیاست. البته همانطور که در مقالات قبلی همین سایت گفته شده است، برای موفقیت در تحصیل تلاش و پشتکار خودتان حرف اول می زند و شرط اول موفقیت همین تلاش و پشتکار خودتان است. برای متمرکز کردن تمامی نیروهای خودتان به منظور موفقیت در تحصیل باید هدفی برای خودتان در نظر بگیرید. باید مثلا معدل این ترم خودتان را از قبل تعیین کرده و به عنوان هدف برای خودتان در نظر بگیرید. در ایام امتحانات هم برای رفع اشکال و حل تمرین و مسئله بیشتر ویادگیری بخش های باقی مانده دروس و هم چنین برای جمع بندی و اطمینان از خوب نتیجه گرفتن در امتحانات می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید.  برای موفقیت در امتحانات باید سعی کنید در طول ترم درس بخوانید و در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به صورت کامل شرکت کنید. برای موفقیت در امتحانات باید با هدف و انگیزه درس بخوانید و برای یادگیری بهتر تمامی تلاش خودتان را به کار گیرید. اگر می خواهید در امتحانات موفق شوید،باید در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه خوب گوش دهید، جزوه یادداشت کنید وسوال بپرسید. بعد از کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی باید دروس را مرور کنید.کتاب درسی را در اولویت قرار دهید و برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک و ...تمرین و مسئله حل کنید. در کنار مطالب گفته شده و موارد ذکر شده، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی هم برای موفقیت در امتحانات می تواند مفید و موثر باشد. کلاسهای تدریس خصوصیرا در صورت امکان در طول ترم برگزار نمائید و اگر هنوز تا ایام امتحانات فرصت باقی است، تلاش کنید از فرصت باقی مانده استفاده کنید. در حالت دیگر ممکن استدانش آموز و دانشجویی کم رو و خجالتی باشد و در کلاسهای مدرسه یا دانشگاه نتواند سوال بپرسد و اشکالات خودش را بیان نماید و در کلاسهای گروهی نتواندحضور فعال داشته باشد. در این حالت نیز این دانشجو یا دانش آموز با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی و رفع اشکال و حل تمرین و مسئله بیشتر می تواند اعتماد به نفس خودش را دوباره بدست آورد و به تدریج در کلاسهای گروهی مدرسهو دانشگاه هم اظهار نظر کند. در حالت دیگر ممکن است شخصی بخواهد به عنوان مثال در امتحان ریاضی 20 بگیرد و یا شاگرد اول شود. برای عالی بودن در مدرسه و دانشگاه و سبقت گرفتن از همکلاسی ها هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. برای مطالعه بیشتر در زمینه فواید و مزایای کلاسهای تدریس خصوصی مقاله فواید کلاس های خصوصی و جلسات تدریس خصوصی و آموزش در منزلرا مطالعه نمائید. نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیرید این است که فقط شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی مهم نیست، بلکه استفاده درست از این کلاسها نیز مهم بوده و اگر می خواهید نتیجه مورد نظر خودتان را در امتحان، آزمونها، کنکور و ... بگیرید در کنار کلاسهای تدریس خصوصی باید خودتان هم تلاش و پشتکار داشته باشید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه مقاله چگونه از کلاسهای تدریس خصوصی مفیدتر استفاده کنیم؟ را مطالعه نمائید.

iranmodares

در صورتیکه با وجود شرکت مرتب و منظم در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی درس را خوب متوجه نشدید و اشکال داشتید و یا به هر دلیل چند جلسه پشت سر هم نتوانستید در کلاسهای ریاضی شرکت کنید، برای جبران غیبت ها و یا برای یادگیری بهتر درس و رفع اشکال می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی استفاده کنید. کلاسهای تدریسخصوصی ریاضی برای یادگیری درس ریاضی بسیار مفید و موثر است. در این کلاسهاحتی اگر از پایه های قبل اشکال داشته باشید هم می توانید اشکالات خودتان را برطرف نمائید. در سایت (ایران مدرس) مدرسین زیادی در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی فعالیت دارند. با کلیک بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیمی توانید لیست مدرسین، معلمین و اساتید فعال در زمینه آموزش خصوصی ریاضی که در این سایت ثبت نام کرده اند را مشاهده نمائید. بعد از مشاهده آگهی تدریس مدرسین ریاضی، مشاهده سابقه تدریس و رزومه کاری آنها و همچنین مشاهدهقیمتی که مدرسین برای جلسات تدریس خصوصی ریاضی خودشان تعیین نموده اند، می توانید مدرس مورد نظر خودتان را انتخاب نمائید.  در کلاسهای تدریس مدرسه و یا کلاسهای تدریس خصوصی فقط حضور فیزیکی نداشته باشید. بلکه در اینکلاسها فعال باشید و با انگیزه و علاقه به مطالبی که ارائه می گردد گوش دهید. بعضی از دانشجویان و دانش آموزان فقط در کلاس حضور دارند و اگر آخر کلاس از آنها بپرسید که در چه زمینه ای تدریس یا صحبت شده است چیزی بلد نیستند. در کلاسهای گروهی و یا جلسات تدریس خصوصی جزوه یادداشت نموده و مهمترین نکاتی که به نظرتان می رسد را در جزوه خودتان بنویسید. جزوه خودتانبه نسبت جزوه سایر همکلاسی هایتان بهتر و مناسب تر است. در کلاس تدریس خصوصی یا کلاسهای گروهی سوال بپرسید و اشکالاتی که دارید را مطرح نمائید. در کلاسهای تدریس خصوصی وقت بیشتری برای ارائه درس و حل تمرین و مسئله توسط مدرس خصوصی وجود دارد. در این کلاسها حتی اگر دانشجو یا دانش آموز به عنوان مثال در درس ریاضی اشکالی داشته باشد که به پایه های قبل برگردد، می تواند به راحتی رفعاشکال کند. کلاسهای تدریس خصوصی معمولا در منزل دانشجو یا دانش آموز برگزار شده و جو راحتی دارد. در کلاسهای تدریس خصوصی هر سوالی را با خیال راحت می توان پرسید. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه هم زمان کافی برای پرسیدن تمامی سوالات وجود ندارد و هم بسیاری از دانشجویان و دانش اموزان به خاطر ترس از مسخره شدن و .... جرات سوال پرسیدن ندارند. کلاسهای تدریس خصوصی اگردر زمان مناسب شروع شود و خیلی به امتحانات نزدیک نباشد می تواند موثر بوده و در یادگیری دانش آموزان و دانشجویان مفید باشد. البته در ایام امتحانات هم می توان از این کلاسهای برای رفع اشکال استفاده کرد. ولی اگر دانشجو یا دانش آموز درس را به کلی بلد نیست، بهتر است هر چه زودتر کلاسها را شروع کرده و در طول ترم از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نماید. در کلاسهای تدریس خصوصیانتخاب مدرس و استاد با خود دانشجو یا دانش آموز بوده و در صورتی که نحوه تدریس مدرس مناسب و موثر نباشد، می توان مدرس دیگری را جایگزین کرد.
راهکارهای عملی و کاربردی برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه در این بخش ارائه شده است. برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه، گرفتن نمره 20 در امتحانات، ارتقاء معدل و ... موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- به صورت مداوم در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه شرکت کنید. تا جایی که ممکن است غیبت نکنید و در کلاسهای تدریس حاضر شوید. غیبت در کلاسها باعث می شود عقب بیفتید و جبران مطالب ارائه شده سخت خواهد بود.

2- در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه با تمرکز کامل به مطالب ارائه شده گوش دهید. فقط حضور در کلاس مهم نیست بلکه گوش دادن به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه هم مهم است. با انگیزه زیاد به مطالب ارائه شده گوش دهید و سوال بپرسید و به سوالهایی که پرسیده می شود گوش دهید.

3- در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی جزوه یادداشت کنید. جزوه خودتان را داشته باشید. در بسیاری از اوقات مطالبی که ارائه می شود و گفته می شود را با نوشتن بهتر یاد می گیرید. در ضمن نکاتی که به نظر خودتان مهم است در جزوه خودتان موجود است ولی دیگران ممکن است نکات مهم را یادداشت نکنند.

4- مطالب ارائه شده در کلاسها را مرور نمائید. بعد از کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه درس را مرور کنید. برای داشتن حضور ذهن باید درس را به صورت مداوم مرور نمائید.
5- در برنامه درسی خودتان مرور را در نظر بگیرید. بعد از شرکت در کلاسهای مدرسه و دانشگاه و جلسات تدریس خصوصی درس را مرور نمائید. مرور هفتگی و ماهانه هم مفید است.

6- برنامه ریزی را از اوایل ترم شروع کنید. درس خواندن را به ایام امتحانات موکول نکنید. بعضی از درسها مانند ریاضی، فیزیک و ... را در شب امتحان نمی توان جمع کرد.

7- از سوالهای امتحانی سالهای قبل برای یادگیری بهتر و آشنایی با نحوه طرح شدن سوالات استفاده کنید.
برای خودتان هدفی در نظر بگیرید. به عنوان مثال تصمیم بگیرید که این ترم قصد دارید معدلتان چقدرباشد و یا در فلان درس چه نمره ای بگیرید. مثلا بنویسید "این ترم معدل من 19/30 است" و آن را به دیوار اتاقتان بزنید. هدف خود را به زمان حال ساده وبا جمله مثبت بنویسید. جایی را برای درس خواندن انتخاب کنید که بتوانید بهتر روی جزوه‌ها و درس‌هامتمرکز شوید و هنگام درس خواند در محیطی باشید که در افزایش تمرکز بیشتر به شما کمک کند. به عنوان مثال مکانی که در آنجا وسایل تفریحی زیادی وجود دارد ممکن است تمرکزتان را مختل کرده و شما را تحریک کند که کمی با پلی‌استیشن بازی کنید و در این شرایط اگر یک هم‌اتاقی درس نخوان هم داشته باشید وضع به مراتب بدتر خواهد شد. مطالعاتی که از سوی موسسه Applied cognitive psychology در سال 2010 میلادی انجام شده نشان می‌دهد افرادی که در حین درس خواندن به موسیقی گوش می‌دهند در امتحانات حفظی نتایج بدتری دارند. دلیل اصلی این مشکل ترانه‌های آهنگ‌ها هستند که باعث می‌شوند ذهن آدم از آنچه می‌خواند دور شود. نکته دیگری که باید برای موفقیت در ریاضی و امتحان ریاضیدر نظر بگیرید این است که حل تمرین و مسئله در یادگیری درس ریاضی بسیار مهم است. بعد از شرکت در کلاسهای تدریس ریاضی، مطالعه کتاب درسی و مرور آن،نوبت به حل تمرین و مسئله می رسد. هر چه تمرینات بیشتری حل کنید درس را همبهتر یاد خواهید گرفت. تمرینات ریاضی را به صورت اصولی حل کنید. ابتدا مثالهای حل شده در کلاس تدریس ریاضی یا کلاس خصوصی ریاضی را مرور نمائید. در ادامه تمرینات جدید را تلاش کنید خودتان حل نمائید. راه حلی ارائه دهید.اگر درست نبود ایرادی ندارد. جواب درست را ببینید و جواب خودتان را اصلاح نمائید. کسانی که ریاضی را بهتر از شما بلد هستند فقط تمرینات بیشتری حل کرده اند و بیشتر برای یادگیری آن وقت گذاشته اند. به منظور موفقیت در ریاضی و امتحان ریاضی باید با برنامه ریزی پیش بروید و در طول ترم درس بخوانید. یادگرفتن ریاضی در ایام امتحانات در صورتیکه در طول ترم آن را نخوانده باشید سخت خواهد بود و اگر قبول هم بشوید نمره خوبی کسب نخواهید کرد. حتی اگر قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی استفاده نمائید (برایمشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیکلیک کنید)، باز هم سعی کنید در طول ترم کلاسها را برگزار کنید. اگر درس ریاضی را به مرور و در طول ترم یاد بگیرید هم بهتر آن را می فهمید، هم فرصتکافی برای حل تمرین و مسئله دارید و هم احتمال اینکه نمرات بالاتر و حتی نمره 20 بگیرید هم خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین مطالعه درس ریاضی را به شب امتحان و ایام امتحانات موکول ننمائید. مطالعه مقالات زیر هم برای موفقیت در تحصیل می تواند موثر و مفید باشد.
(0) نظر
برچسب ها :
هزینه و قیمت آموزش و تدریس خصوصی
هزینه و قیمت آموزش و تدریس خصوصی، نرخ کلاسهای تدریس خصوصی در تهران و کرج و کل ایران، قیمت جلسات تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی و ... در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بهترین راهکار برای کسب اطلاع از قیمت تدریس خصوصی و هزینه کلاس خصوصیمشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی و مشاهده قیمتهایی است که برای کلاسهای خصوصی خودشان ارائه کرده اند (برای مشاهده آگهی های تدریس مدرسین ثبت نامی در ایران مدرس (همین سایت) که تا سال 96 به بیش از 16000 آگهی می رسد، و مشاهده قیمتهایی که برای کلاسهای خصوصی در متن آگهی خودشان ذکر کرده اند، بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصیکلیک کنید). بعضی از مدرسین به صورت توافقی تدریس می کنند و می توانید سر قیمت کلاسهای تدریس خصوصی با آنها حرف بزنید. بعضی از مدرسین در کنار کار کردن به صورت توافقی برای قیمت کلاسهای خصوصی، جلسه اول را به صورت رایگان یا نصف قیمت هم کار می کنند و می توانید در همان جلسه اول به نسبت کیفیت تدریس انها اطمینان حاصل کنید و اگر راضی بودید کلاسها را ادامه دهید. قیمتکلاسهای تدریس خصوصی کاملا متغییر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. قیمتو هزینه جلسات تدریس خصوصی از جلسه ای 10 هزار تومان به ازای یک ساعت (برای مدرسین تازه کار و یا در شهرهای کوچک و ....) تا ساعتی 150 هزار تومان (برای مدرسین مجرب با 20 و 30 سال سابقه کار و دبیران باسابقه آموزش وپرورش و مدرسین معروف کنکور و ....) و حتی بیشتر از این قیمتها هم می تواند باشد. البته اگر می خواهید در امتحان، کنکور و یا هر آزمونی که قصد دارید برای آن در کلاسهای تدریس خصوصی شرکت کنید موفق باشید باید در کنار قیمت کلاسهای تدریس خصوصی سابقه کار مدرس، مدرک تحصیلی و رزومه کاری او را هم ببینید. با مشاهده اگهی تدریس چند مدرس ریاضی به صورت کلی متوجه خواهید شد که مدرسین برای کلاسهای خصوصی ریاضی چه قیمت را مد نظر دارند. ممکن است یک مدرس برای هر جلسه تدریس خصوصیریاضی قیمت 50 هزارتومان را تعیین کرده باشد و مدرس دیگری 100 هزار تومان. بعضی از مدرسین ریاضی شاید ارزان تر کار کنند و جلسه ای 20 هزار تومان را برای قیمت کلاس خصوصی ریاضی در نظر گرفته باشند. تعدادی از مدرسین در متن آگهی خودشان در بخش هزینه و قیمت تدریسعبارت "توافقی" را ذکر کرده اند. اگر رزومه کاری و سوابق این مدرسین را میپسندید با انها تماس بگیرید و به صورت تلفنی قیمت تدریس خصوصی ریاضی را بپرسید (برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیکلیک کنید). اگر بتوانید با یکی از دوستان یا همکلاسی هایتان کلاسهای خصوصی ریاضی را هماهنگ کنید، به نسبت کلاسهای خصوصی ریاضی یک نفره، قیمت کلاسهای کمتر بوده و در نهایت برای شما ارزان تر خواهد بود. مثلا اگر مدرس ریاضی برای کلاس تک نفره مبلغ 60 هزار تومان را درخواست می کند، با یکی از همکلاسی هایتان دو نفره در کلاس شرکت کنید و مبلغ 70 تومان را به مدرس پرداخت نمائید. به این ترتیب هم برای مدرس ریاضی خوب خواهد بود و هم هر کدام از شماها مبلغ 35 هزار تومان پرداخت کرده اید.
مسلما مدرسانی که سابقه بالاتری دارند و کیفیت تدریس آنها نیز بالاتر است هزینه بیشتری را برای تدریس مطالبه می نمایند و اکثر اوقات بهتر است که مبلغ بیشتری را برایتدریس و آموزش بپردازیم تا مطمئن باشیم که حتما نتیجه خواهیم گرفت. البته این مطلب به این معنی نیست که هر مدرسی که با قیمت پایین کار کند خوب تدریسنمی کند. هزینه و قیمت کلاسهای تدریس خصوصی به عواملی همچون شهر مورد نظر، تجربه و سابقه کاری مدرس، تعداد جلسات تدریس خصوصی، درس مورد نظر و ... بستگی دارد. به صورت معمول هزینه کلاسهای تدریس خصوصی در شهرهای بزرگتر بیشتر است. البته با تماس با چند مدرس ممکن است بتوانید کلاسهای تدریس را در شهرهای بزرگ همچون تهران نیز با قیمت مناسب هماهنگ کنید. مدرسینی که سابقه کاری بالاتری دارند برای برگزاری جلسات تدریس در منزلهزینه بیشتری را مطالبه می کنند. به هر حال، جلسات تدریس این مدرسین معمولا پر بارتر هم خواهد بود. تعداد جلسات تدریس هم در تعیین هزینه جلسات تدریس خصوصی موثر است. مدرسین برای تعداد جلسات بالاتر معمولا هزینه کمتری درخواست می کنند.


اگر در زمینه هزینه و قیمت کلاس تدریس خصوصی تری دی مکس 3dmax سوال دارید ...

اگر می خواهید با مشاهده لیست مدرسین 3d max در زمینه هزینه کلاس تری دی مکس اطلاعاتی کسب نموده و از خدمات تدریس خصوصی 3dmax استفاده کنید ....

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش خصوصی 3d max و مشاهده هزینه و قیمتی که مدرسین برای کلاسهای خودشان در نظر گرفته اند، بر روی لینک زیر کلیک کنید.


iranmodaresمدرسین تدریس خصوصی تری دی مکسدرادامه توضیحات مختصری در زمینه نرم افزار تری دی مکس 3dmax ارائه می گردد.آتودسک تری‌دی‌اس مکس (به انگلیسی: Autodesk 3ds Max) که سابقاً استودیوی سه‌بعدی مکس (به انگلیسی: 3D Studio Max) نامیده می‌شد، یک برنامۀ گرافیک سه‌بعدی رایانه حرفه‌ای است که برای ساخت پویانمایی‌ها، مدل‌ها، بازی‌ها و تصاویر سه‌بعدی استفاده می‌گردد. این نرم‌افزار توسط شرکت رسانه و سرگرمی آتودسک ساخته و منتشر شده است.
اگر بتوانید با یکی ازدوستان یا همکلاسی هایتان کلاسهای خصوصی ریاضی را هماهنگ کنید، به نسبت کلاسهای خصوصی ریاضی یک نفره، قیمت کلاسهای کمتر بوده و در نهایت برای شما ارزان تر خواهد بود. مثلا اگر مدرس ریاضی برای کلاس تک نفره مبلغ 60 هزار تومان را درخواست می کند، با یکی از همکلاسی هایتان دو نفره در کلاس شرکت کنید و مبلغ 70 تومان را به مدرس پرداخت نمائید. به این ترتیب هم برای مدرسریاضی خوب خواهد بود و هم هر کدام از شماها مبلغ 35 هزار تومان پرداخت کرده اید.اگر مدرس ریاضی، فیزیک، زبان و یا هر درس دیگری هستید و در زمینه اموزش خصوصی دروس مقطع دانشگاه و تدریس دروس دانشگاهی یا دروس سایر مقاطع فعالیت دارید، برای جذب شاگرد و کسب درآمد از کار تدریس در همین سایت عضو شده و آگهی تدریس خودتان را به صورت رایگان ثبت نمائید. در صورت تمایل می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژه کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. سایت ایران مدرس برای اکثر عبارتهای شامل تدریس خصوصی در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار دارد و متقاضیان تدریس خصوصی را به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می کند.  قیمت تدریس خصوصی دروس دانشگاهیمانند قیمت و هزینه تدریس خصوصی دروس سایر مقاطع به عوامل زیادی بستگی دارد. هزینه تدریس و آموزش دروس دانشگاهی به نسبت دروس دبیرستان معمولا بالاتر است ولی به نسبت دروس کنکوری ممکن است پایینتر باشد. قیمت تدریس خصوصی دروس دانشگاهی به موارد زیر بستگی دارد:

1- درس مورد نظر: به هر میزان تدریس یک درس سخت تر باشد و مدرسین کمتری آن درس را تدریس کنند، هزینه و قیمت تدریس آن هم بالاتر خواهد بود.

2- شهر محل تدریس:هزینه تدریس تمامی دروس و دروس دانشگاهی هم در شهرهای بزرگتر بالاتر است. در شهرهای بزرگتر به علت مشکلات ترافیکی زمان بیشتری طول می کشد تا مدرس بهمحل تدریس یا منزل دانشجو برسد و بنابراین هزینه کلاسهای خصوصی بالاتر می باشد.

3- مدرک تحصیلی مدرس تدریس خصوصی: معمولا مدرسینی که مدرک تحصیلی بالاتری دارند قیمت بیشتری برای جلسات تدریس خصوصی در نظر می گیرند.

4- سابقه مدرس در زمینه تدریس دروس دانشگاهی: مدرسینی که سابقه کار بالاتری دارند هزینه بیشتری را هم دریافت می کنند.
نکته ای که باید به آنتوجه داشته باشید این است که مدرسین به تناسب سابقه کاری، مدرک تحصیلی، درسی که تدریس می کنند، شهر محل تدریس و .... هزینههای متفاوتی را برای کلاسهای خصوصی بیان می نمایند. سعی کنید از بین مدرسین مختلف، کلاسهای تدریس خصوصی را با مدرسی هماهنگ کنید که برای شما مناسبتر باشد و رزومه خوب و مناسبی را ارائه کرده باشد. بهترین راهکار برای اینکه بدانید هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و جلسات تدریس زبان چقدر است این است که با خود مدرسین زبان تماس گرفته و هزینه کلاسها را از آنها جویا شوید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان کلیککنید. تعدادی از مدرسین در آگهی خودشان هزینه تدریس زبان را ذکر کرده اند.بعضی از آنها توافقی کار می کنند و از بقیه مدرسین هم می توانید هزینه و نرخ کلاسهای تدریس زبان را تلفنی و یا از طریق ایمیل بپرسید.
هزینه تدریس ریاضیدبیرستان هم مانند سایر دروس به مدرک و سابقه کار مدرس، شهر محل سکونت مدرس و دانشجو، تعداد جلسات تدریس و ... بستگی دارد. به عنوان یک معیار کلیمی توان گفت که هزینه هر جلسه تدریس ریاضی دبیرستان از جلسه ای 10 هزار تومان (برای افراد تازه کار) تا 50 و 60 هزار تومان متغییراست. البته ممکن است بعضی از مدرسان مبلغ بیشتری را هم مطالبه کنند.
همانطور که قبلا گفته شد، هزینه تدریس فیزیکبه عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان یک تخمین سرانگشتی از ساعتی 10 هزارتومان برای تازه کارها و یا برای کسانی که ساکن شهرهای کوچک هستند شروع شده و تا ساعتی 60 یا 70 هزار تومان می تواند باشد. البته تعداد محدودی از مدرسان که در زمینه کنکور کار می کنند و سابقه بالایی دارند ممکن است با مبالغی بیشتر از اینها کار کنند.
همانطور که در مطالب قبلی هم گفته شد، نرخ، هزینه و قیمت جلسات تدریس خصوصی فیزیک و سایر دروس مقدار مشخص و ثابتی نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حالت کلی اگر بتوانید مدرس خوبی برای فیزیک یا سایر دروس پیدا کنید، اگر کمی هزینه بالاتری هم بپردازید در نهایت به صرفه خواهد بود. نرخ تدریس خصوصی فیزیک با توجه به مقطع تحصیلی مورد نظر و همچنین سابقه و مدرک تحصیلی مدرس فیزیک تعیین می گردد. به عنوان مثال، هزینه و نرخ تدریس فیزیک دانشگاه به نسبت فیزیک دبیرستان بالاتر است. هزینه ای که مدرسان برای تدریس دروس اختصاصی رشته فیزیک مطالبه می کنند به نسبت فیزیک عمومی دانشگاه هم بالاتر است. و در نهایت، نرخ تدریس فیزیک کنکور به نسبت همه ی موارد ذکر شده می تواند بالاتر باشد. البته موارد ذکر شده همواره به شکلی که گفته شد نمی باشد و فقط یک معیار کلی ارائه گشته است. ممکن است قیمت جلسات تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان یک مدرس به نسبت مدرس دیگری که فیزیک کنکور درس می دهد بالاتر باشد.

عامل مهم دیگر در تعیین نرخ جلسات تدریس خصوصی فیزیک سابقه کار و مدرک تحصیلی مدرس است. طبیعتا مدرسی که سابقه بالایی دارد و در طول سالیان تدریس تجارب مختلفی کسب کرده و بهتر تدریس می کند نرخ بالاتری را مطالبه خواهد کرد. البته تعداد زیادی از مدرسان با وجود اینکه سابقه کار بالایی ندارند ممکن است فن بیان خوبی داشته و تدریس فیزیک را به صورت عالی انجام دهند.

در حالت کلی، هزینه جلسات تدریس خصوصی فیزیک در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بیشتر است و این هم یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ تدریس خصوصی فیزیک است.

در کل برای اینکه بتوانید جلسات تدریس فیزیک را با قیمت و هزینه مناسب و با یک مدرس خوب هماهنگ کنید باید به رزومه کاری مدرس توجه کرده و با پرسیدن هزینه جلسات تدریس از چند مدرس، در نهایت با یکی از مدرسان هماهنگ نمائید.

(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی ریاضی، تدریس موفق ریاضی
در صورتی که نیازمند دریافت خدمات در زمینه تدریس خصوصی ریاضی هستید، از راهنمایی زیر کمک بگیرید. در ایران مدرس تدریس خصوص ریاضی به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته و مدرسین زیادی در این زمینه مشغول فعالیت هستند. در رابطه با مبحث تدریس خصوصی ریاضی موارد زیر حائز اهمیت است:

1- به منظور مشاهده لیست مدرسین ریاضی مقطع دبیرستان مسیر زیر را در صفحه اصلی وب سایت ایران مدرس (www.iranmodares.com) دنبال کنید:
تدریس خصوصی دبیرستان> دروس مشترک>ریاضی

-------------------
تدریس خصوصی ریاضی – تدریس خصوصی ریاضیات – تدریس ریاضی دبیرستان – تدریس ریاضی دانشگاهی – تدریس خصوصی ریاضی رشته انسانی – تدریس خصوصی ریاضیرشته تجربی – تدریس خصوصی کلیه دروس ریاضی مرتبط با رشته ریاضی – مدرس خصوصی ریاضی – تدریس حرفه ای ریاضیات – تدریس ریاضی با قیمت مناسب – تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی – بهترین مدرسین خصوصی درس ریاضی – تدریس خصوصی ریاضیابتدایی و راهنمایی – تدریس ریاضی ابتدایی
------------------
نکات زیر شما را کمک می کنند تا بتوانید ریاضیات را به بهترین وجه به دانش آموزان بیاموزید. گاهی اوقات بکوشید ریاضیات را به سرگرمی تبدیل کنید و در اختیار آن ها قرار دهید. با کمی ابتکار (و استفاده از کتب مرجع مفید)، مسائل روزمره ای چون میهمانان روز جمعه، برنامه ی مسابقات لیگ فوتبال، جداول زمانی برنامه های تلویزیون و امتیاز بازی های انجام شده و غیره، می‌توانند به تمرین مفیدی تبدیل شوند.

1- بپذیرید که اعداد، زبان بیگانه ای به شمار می‌آیند! آن ها مانند جملات یا عبارات طولانی خوانده یا شنیده نمی شوند. سعی کنید مواردی را که دانش آموزان در برخورد با آن دچار مشکل می شوند، شناسایی کنید. ریاضیات مانند ساختن یک دیوار آجری است که اگر یکی از آجرهای آن مفقود شود، تمام فرایند متوقف می‌گردد.

2- به دانش آموزان بیاموزید که انجام یک کار اشتباه، به شرطی که بتوان علت را شناسایی کرد و آن را از میان برداشت، می تواند به اندازه ی انجام یککار صحیح، مفید باشد. درک و تکمیل صحیح هر مرحله توسط دانش آموزان را موردتمجید قرار دهید.

3- به دانش آموزان کمک کنید به مشکلاتشان پی ببرند. گاهی اوقات تمرین هایی در اختیارشان قرار دهید و از آن ها بخواهید که اشتباهات شما را در آن پیدا کنند. هدفتان این باشد که به دانش آموزان محتمل ترین اشتباهاتی را که مرتکب می‌شوند، نشان دهید و این فرصت را برای آن ها ایجاد کنید که بدون شرمسار شدن از این که خودشان نیز چنین اشتباهاتی می‌کنند، به آن ها پی ببرند. حس دانش آموزان را نسبت به تخمین پاسخ های مربوط تقویت کنید تا راحتتر بتوانند پاسخ های نامربوط را شناسایی نمایند.
بیشتر دانش آموزان درس ریاضی را به عنوان یکی از سخت ترین درس هایشان می شناسند (که در واقع نیز چنین است ) همچنین نا خود آگاه معلم ریاضی را معلمیبد اخلاق و خشک و خشن می دانند . با توجه به این شرایط اگر معلم ریاضی نیزبخواهد مانند روش های تدریس سنتی در اداره کلاس خشک و خشن برخورد کند و امکان فعالیت و آزادی را از دانش آموزان بگیرد ، دانش آموزان در یادگیری درس ناتوان خواهند بود . شاید در ظاهر درس را فرا گیرند ولی این یادگیری عمقی نخواهد داشت و در آینده مشکل ساز خواهد شد .

با توجه به این عوامل برای موفقیت در امر یاد دهی - یاد گیری معلم باید کلاسی فعال و فرح بخش و متنوع برای دانش آموزان ایجاد کند که در این صورت دانش آموزان در کلاس احساس خستگی نخواهند کرد و با علاقه وانگیزه در فرایند یاددهی–یادگیری شرکت می کنند و ذهنیتی که نسبت به درس و معلم ریاضی دارند تا حدودی تعدیل می شود. شاید بتوان گفت معلم ریاضی بیشتر از سایر معلمان باید به ویژگی های فردی دانش آموزان توجه داشته باشد ، فعالیت هایی متناسب با شرایط جسمی ، محیطی و علمی دانش آموزان طراحی کند ، در برخی از کلاس ها شاید نیاز باشد برای گروهی از دانش آموزان یک موضوع درسی و برای گروهی دیگرموضوع دیگری تدریس شود که بستگی به پایه ی علمی دانش آموزان دارد .

معلم قبل از شروع درس باید با دانش آموزان ارتباط عاطفی و دوستانه برقرار کند که به عنوان یک پیشنهاد می توان روی مهارت های ایجاد ارتباط عاطفی و دوستانه بین معلم و دانش آموز نیز تحقیق کاملی انجام داد که در اینمقاله مجال پرداختن به آن نیست
.
http://mathhome2012.mihanblog.com

در صورتیکه در زمینه تدریس خصوصی ریاضی نیازمند دریافت خدمات بوده و به مدرس ریاضی دبیرستان، ریاضی دانشگاه، ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی و ...نیاز دارید، به زیر بخش تدریس خصوصی همین وب سایت مراجعه نموده و در قسمت جستجو عبارت مورد نظر خود را تایپ نمائید تا لیست مدرسین نشان داده شود.
به عنوان مثال، در صورتیکه می خواهید لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی ریاضی مهندسی را مشاهده نمائید، در بخش تدریس خصوصی و در قسمت جستجو عبارت "ریاضی مهندسی" و یا تدریس خصوصی ریاضی مهندسی را تایپ نمائید.

در صورتیکه در زمینه تدریس ریاضی و تدریس خصوصی ریاضی فعالیت دارید، عوامل زیر ممکن است در موفقیت در تدریس ریاضی به شما کمک کند.

مطالب را به زبان ساده و از دید دانشجو یا دانش آموز توضیح دهید. حین توضیح درس، سوالاتی از خود دانشجو یا دانش آموز بپرسید که هم وارد بحث شود وهم بازخورد بگیرید و ببینید که آیا درس را متوجه می شود یا نه. اگر در فهمدرس اشکال دارد و یا به سوالات شما نمی تواند پاسخ دهد، اشکال از روش تدریس شماست. حداقل در جلسات تدریس خصوصی ریاضی شما باید با دانشجو یا دانش آموز و سطح علمی او همانگ شوید.لازم نیست مطالبی که ارائه می کنید خیلی سطح بالا و بسیار علمی باشد. شما باید به زبان ساده و به نحوی که متقاضی تدریسو کلاس شما درس را یاد بگیرد، آموزش دهید. ممکن است حین تدریس ریاضی دانشگاهی متوجه شوید که مثلا دانشجوی شما در فلان مبحث ریاضی دبیرستان اشکالی دارد. در این حالت به صورت خلاصه آن بحث را برایش توضیح دهید. خلاصهاینکه شما نباید انتظار داشته باشید که شاگرد شما همه ی مطالب سالهای قبل را بلد باشد. اگر اینطور بود که اصلا کلاس خصوصی ریاضی لازم نداشت.

به هر حال، در جلسات تدریس خصوصی ریاضی باید سادگی روش توضیح مطالب را در نظر داشته باشید.
زمان مناسب برای استفاده از جلسات تدریس خصوصی ریاضی چند ماه قبل از شروع امتحانات و در طول ترم است.

بارها و بارها در مقالات مختلف گفته شده است که اگر واقعا قصد دارید برای یادگیری بهتر درس ریاضی از جلسات تدریس خصوصی ریاضی استفاده نمائید، برگزاری جلسات را موکول به ایام امتحانات نکنید.

ریاضی یکی از دروسی است که برای آموزش و یادگیری صحیح آن باید در کنار کلاس درس و مدرسه و جلسات آموزش خصوصی،تمرین حل کرد و مسائل را بررسی نمود. در ایام امتحانات وقت محدودی وجود دارد. بنابراین برگزاری جلسات تدریس در ایام امتحانات بازدهی چندانی ندارد.

البته اگر الان که در حال مطالعه این مقاله هستید ایام امتحانات است، ودر بخش هایی از درس اشکال دارید برگزاری جلسات تدریس خصوصی می تواند مفید باشد. ولی اگر کل درس را می خواهید در جلسات آموزش خصوصی ریاضییاد بگیرید بهتر است که از چند ماه قبل شروع کنید. مثلا از همان زمانی که امتحانات میان ترم شروع می شود شما هم جلسات تدریس خصوصی را شروع کرده و بهصورت پیوسته تا امتحانات پایان ترم ادامه دهید.

سایت ایران مدرس برای عبارتهای شامل تدریس خصوصی از نظر گوگل بهینه است به این معنی که اگر شما به عنوان مثال عبارت "تدریس خصوصی ریاضی مهندسی" را در گوگلجستجو کنید، در نتایج جستجوی آن سایت ایران مدرس در صفحه اول و جایگاه اولنمایش داده خواهد شد. به این ترتیب متقاضیان تدریس خصوصی ریاضی مهندسی به صورت مستقیم به سمت آگهی و تبلیغ شما هدایت خواهند شد. برای عبارتهای زیر هم (و بسیاری از عبارتهای دیگر) سایت ایران مدرس در نتایج جستجوی گوگل در صفحه اول و در جایگاه اول تا سوم قرار دارد.

تدریس خصوصی ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدرس خصوصی آمار

تدریس خصوصی آمار و احتمال

مدرس آمار

تدریس خصوصی آمار استنباطی

تدریس خصوصی هندسه تحلیلی

تدریس خصوصی هندسه 1

تدریس خصوصی هندسه 2

تدریس خصوصی ریاضیات گسسته

تدریس خصوصی ریاضی گسسته

تدریس خصوصی حسابداری

تدریس خصوصی اصول حسابداری

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی

تدریس خصوصی حسابان

تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضی کنکور

و ......
برای کسب درآمد از تدریس خصوصی ریاضی،فرصت درج تبلیغات تدریس در سایت (ایران مدرس) را از دست ندهید. بر رویعبارت عضویت در سایت در بالای همین صفحه ثبت نام نموده و آگهی تدریس ریاضیخودتان را ثبت نمائید. درج آگهی تدریس ریاضی در ایران مدرس رایگان است و فقط در صورت تمایل می توانید آگهی خودتان را ویژه کنید. آگهی های تدریس ویژه بالاتر از آگهی های رایگان نمایش داده می شوند (برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی ثبت نامی در سایت ایران مدرس که آگهی تدریس ریاضیویژه ثبت نموده اند بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیکلیک کنید). ریاضی یکی از دروسی است که تقاضا برای تدریس خصوصی آن بسیار بالا می باشد. اگر آگهی تدریس ریاضی خودتان را خوب ثبت کنید (مقاله نحوه نوشتن آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی را بخوانید) و خوب تدریس کنید ( مقاله چگونه در تدریس خصوصی موفق تر باشیم و بهتر عمل کنیم؟را مطالعه نمائید) می توانید از تدریس ریاضی درآمد بسیار خوبی کسب نمائید.اکثر دانش آموزان و دانشجویان در زمینه آموزش و یادگیری ریاضی اشکال دارندو با درج تبلیغات تدریس خصوصی ریاضی به راحتی می توانید شاگرد جذب نموده ودرامد بالایی کسب کنید. درس ریاضی در تمامی مقاطع و حتی برای کنکور هم بسیار مهم است. اگر بتوانید در زمینه ریاضی کنکور فعالیت داشته باشید، درامد بسیار بهتری هم می توانید کسب کنید. البته برای ریاضی کنکور والدین سخت تر اعتماد می کنند و برای فعالیت در این زمینه باید رزومه بسیار خوبی داشته باشید و عملکرد عالی ارائه دهید.
(0) نظر
برچسب ها :
نمره 20 و موفقیت در امتحانات با تدریس خصوصی
نمره 20 و موفقیت در امتحانات با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ممکن و آسان است (مشاهده کنید: لیست مدرسین تدریس خصوصی) همانطور که می دانیم در سالهای اخیر اثر معدل در کنکور بیشتر و بیشتر شده است. برای افزایش و ارتقای معدل و یا برای موفقیت در کنکور هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. در کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت کلاسهای گروهی جو راحت تری حاکم است و زمان بیشتری در اختیار شاگرد و استاد قرار داشته و بنابراین یادگیری بهتر اتفاق می افتد. اگر می خواهید نمره 20 بگیرید، از حالت بد به خوب و از حالت متوسط و خوب به عالی برسید، اگر می خواهید در آزمونهای زبان انگلیسی شرکت کنید و یا مکالمه زبان را زودتر یاد بگیرید، اگر قصد دارید شاگرد اول شوید و یا غیبت هایی که در کلاس مدرسه و دانشگاه داشته اید را جبران نمائید، اگر قصد دارید در کنکور رتبه خوبی کسب کنید و یا در ایام امتحانات هستید و می خواهید اشکالات خودتان را برطرف نمائید .... در هر حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند مفید و موثر باشد. برای مطالعه بیشتر در زمینه فواید و مزایای کلاسهای تدریس خصوصی مقاله فواید کلاس های خصوصی و جلسات تدریس خصوصی و آموزش در منزل را مطالعه نمائید.

iranmodares

برای کسب اطلاعات در زمینه عوامل موثر بر قیمت کلاسهای خصوصی مقاله قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و اصفهان یا هزینه کلاسهای تدریس خصوصی چقدر است؟ و برای کسب اطلاعات در زمینه نحوه هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی ارزان مقاله تدریس خصوصی ارزان، کلاس خصوصی با قیمت پایین را مطالعه نمائید.
اگر به کلاسهای تدریس خصوصی نیاز دارید، استفاده از این کلاسهای را زودتر شروع نمائید. درس خواندن و شرکت در کلاسهای خصوصی در طول ترم نسبت به ایام امتحانات بهتر استو بازدهی بالاتری دارد.
در کلاسهای مدرسه و دانشگاه از پایه های قبل نمی توان سوال پرسید و وقت کلاس اجازه پرسیدن سوالهای خارج از چهارچوب کلاس را نمی دهد. در کلاسهای تدریس خصوصی چنین اشکالاتی را به راحتی می توان برطرف نمود. مطلب دیگر اینکه تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان که در یکی دو ترم گذشته تحصیلی خودشان خوب درس نخوانده اند و اعتماد به نفس خودشان را برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در دروس از دست داده اند با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی می توانند انگیزه جدیدی در خودشان ایجاد کرده و به درس و تحصیل بازگردند. به هر حال دانشجو یا دانش آموزی که از درس عقب افتاده باشد، جلسات بعدی تدریس را هم خوب متوجه نمی شود. بنابراین روند افت تحصیلی او ادامه پیدا می کند.
اگر می خواهید با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی 20 بگیرید، موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
1- سعی کنید کلاسهای خصوصی را در طول ترم برگزار کنید و این کلاسهای را به ایام امتحانات موکول نکنید.
2- اگر فقط برای رفع اشکال کلاسهای تدریس خصوصی را لازم دارید در ایام امتحانات هم می توانید چند جلسه کلاس خصوصی داشته باشید.
3- برای 20 گرفتن و شاگرد اول شدن در کنار کلاسهای تدریس خصوصی یک برنامه ریزی عالی و پشتکار قوی لازم دارید.
4- بعد از کلاسهای مدرسه و دانشگاه و یا کلاسهای تدریس خصوصی درس را مرور نمائید.
5- خوبی کلاسهای خصوصی این است که تا شب قبل امتحان می توانید این جلسات را ادامه دهید.
6- به بهانه شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه غیبت نکنید.
7- در کلاسهای تدریس خصوصی جزوه کلاسهای مدرسه یا دانشگاه را در اولویت قرار دهید.
قیمت و هزینه جلسات تدریس خصوصی از جلسه ای 10 هزار تومان به ازای یک ساعت (برای مدرسین تازه کار و یا در شهرهای کوچک و ....) تا ساعتی 150 هزار تومان (برای مدرسین مجرب با 20 و 30 سال سابقه کار و دبیران باسابقه آموزش و پرورش و مدرسین معروف کنکور و ....) و حتی بیشتر از این قیمتها هم می تواند باشد. البته اگر می خواهید در امتحان، کنکور و یا هر آزمونی که قصد دارید برای آن در کلاسهای تدریس خصوصی شرکت کنید موفق باشید باید در کنار قیمت کلاسهای تدریسخصوصی سابقه کار مدرس، مدرک تحصیلی و رزومه کاری او را هم ببینید. درست است که ارزان هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی خوب است و اگر کمتر هزینه کنید بسیار عالی می باشد ولی در کنار آن و البته مهمتر از آن نتیجه گرفتن خودتاندر اولویت اول می باشد. بنابراین فقط به قیمتهای کلاسهای خصوصیتوجه نکنید و همه ی موارد را با هم ببینید. اگر از بین مدرسینی که انتخاب کرده اید، یکی از آنها قیمت بالاتری را مطالبه می کند ولی در عوض رزومه بهتری ارائه کرده است و می دانید که احتمالا با ایشان نتیجه بهتری می گیرید، قیمت بالاتر را بپردازید و در عوض از نتیجه گرفتن خودتان مطمئن باشید.

توصیه به مدرسین تدریس خصوصی: برای داشتن عملکرد عالی در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی در مرحله اول باید اشکالات و ضعفهای شاگرد خصوصی خودتان را در همان یکی دو جلسه اول تشخیص داده و همچنین هدف ازتشکیل کلاس را از او بپرسید. مهمترین نکته در جلسات تدریس خصوصی و کلاسهایتدریس خصوصی ریاضی این است که روند پیش بردن کلاسها را به گونه ای تنظیم کنید که نهایتا منجر به نتیجه گرفتن شاگردتان شود. ممکن است برای هر کدام از شاگردهایتان برنامه و روند متفاوتی را در نظر بگیرد. اشکالات هر کدام از شاگردهایتان را با سوال پرسیدن حین تدریس، تشخیص دهید. در ادامه تلاش کنید تا اشکالات برطرف شود. ممکن است در کلاسهای تدریس خصوصیریاضی تشخیص شما این باشد که مثلا یکی از شاگردانتان درس ریاضی را به صورتپایه ای بلد نیست و باید یکی دو جلسه اشکالات پایه ای او را برطرف نمائید.یا ممکن است یکی دیگر از شاگردهای شما درس را متوجه می شود ولی تمرین های ریاضی را خوب نمی تواند حل کند. بنابراین، برای هر کدام از شاگردهایتان باید برنامه خودش را داشته باشید. باید متعهدانه و دلسوزانه در زمینه یادگیری و نتیجه گرفتن شاگردهایتان تلاش کنید و در نهایت مزد این کار را خواهید گرفت. در صورتیکه شاکرهای شما تعهد و دلسوزی شما را ببینند و نتیجه خوب بگیرند هم برای دروس دیگرشان دوباره به شما مراجعه خواهند کرد و هم فامیلها، آشنایان و دوستانشان را به شما معرفی خواهند کرد. مطلب دیگری که باید در نظر بگیرید این است که باید عملکرد خودتان را هم حین برگزاری کلاسها بسنجید. باید حین تدریس سوالهایی از مطالب قبلی بپرسید و میزان یادگیری شاگردهایتان را بسنجید. یا به آنها تمرین بدهید تا در فاصله زمانی بین جلسات تدریس ریاضیآن را حل کنند و شما نتیجه را ببینید. اگر به سوالات شما خوب پاسخ داده نشد و یا شاگرد شما نتوانست تمرینات را خوب حل کند باید دلیل را پیدا کنید وروند کار و روند کلاسهای تدریس ریاضی را به گونه ای تغییر دهید که نتیجه بهتری بگیرید. برای موفقیت در تدریس ریاضی و موفقیت در کار تدریس خصوصی به صورت کلی، مسئولیت 100 درصدی نتیجه گرفتن شاگردهایتان را به عهده بگیرید.
----------------------------
کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی برای موفقیت در درس ریاضی،کسب نمره عالی در درس ریاضی و حتی کسب نمره 20 درس ریاضی، کسب درصد بالای کنکور ریاضی و یادگیری اصولی و پایه ای درس ریاضی می تواند مفید و موثر باشد. اگر می خواهید ریاضی را بهتر یاد بگیرید، البته که باید خودتان هم خوب درس بخوانید و تلاش و پشتکار داشته باشید. ولی به هر حال، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی هم می تواند بسیار کمک کننده باشد. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی در سایت (ایران مدرس) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مدرسین تدریس خصوصی ریاضی

اگردر کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و دانشگاه غایب بوده اید و یا از نحوه تدریسمدرس و استاد ریاضی خودتان در مدرسه یا دانشگاه راضی نیستید و درس را خوب متوجه نمی شوید، در هر صورت، استفاده از کلاسهای خصوصی ریاضی می تواند مفیدو موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی، درس ریاضی را به بهترین شکل ممکن می توانید آموزش ببینید. در کلاسهای خصوصی ریاضی فرصت و زمان بیشتری برای رفع اشکال، حل تمرین و مسئله، توضیح مسائل و مثالها و ... وجود دارد. کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی تاشب امتحان می تواند ادامه پیدا کند و مدرس خصوصی می تواند به صورت کامل ازشاگردهای خودش حمایت کند. کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت کلاسهای مدرسه و دانشگاه جو راحت تری هم دارد. کلاسهای تدریس خصوصی چون در منزل برگزار می گردد، جو راحت تری دارد. بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان در کلاسهای دانشگاه و یا کلاسهای مدرسه جرات پرسیدن سوالهای درسی خودشان را ندارند و یا چون دروس قبلی را از پایه یاد نگرفته اند در کلاسهایمدرسه و دانشگاه درس را خوب متوجه نمی شوند. در این حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر است. در بسیاری از مواقع دبیر، معلم و مدرس خوب تدریس نمی کند و یا فن بیان خوبی ندارد و نمی تواند درس را خوب بهشاگردانش یاد بدهد، در این حالت نیز استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر ومفید است. اگر دانشجو یا دانش آموز به هر دلیلی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه غیبت کند و یا در طول ترم مشکلی برایش پیش بیاید، با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند غیبت را جبران کرده و درس را حتی بهتر از دانشجویان و دانش آموزانی که در کلاس درس حاضر بوده اند یاد بگیرد.

کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت کلاسهای گروهی بازدهی بالاتری دارد. در این کلاسها دقیقا اشکالات دانش آموز بررسی شده و برطرف می گردد. در این کلاسها فرصت بیشتری برای حل تمرین و مسئله وجود دارد و هر اشکالی که وجود داشته باشد حتی اگر به پایه های قبل برگردد، می تواند برطرف گردد. توصیه می شود، اگر تصمیم دارید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید، حتما این کلاسها را در طول ترم برگزار نموده و به ایام امتحانات موکول نکنید. برای مطالعه بیشتر در زمینه فواید و مزایای کلاسهای تدریس خصوصی مقاله مزایای تدریس خصوصی نسبت به تدریس گروهی کدام است؟را مطالعه کنید. اگر در زمینه قیمت و هزینه کلاسهای تدریس خصوصی سوال دارید و نمی دانید که در حال حاضر نرخ برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی چقدر است، مقاله قیمت تدریس خصوصی ، هزینه کلاس خصوصی را مطالعه کنید.
برای موفقیت در امتحانات باید سعی کنید در طول ترم درس بخوانید و در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به صورت کامل شرکت کنید. برای موفقیت در امتحانات باید با هدف و انگیزه درس بخوانید و برای یادگیری بهتر تمامی تلاش خودتان را به کار گیرید. اگر می خواهید در امتحانات موفق شوید،باید در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه خوب گوش دهید، جزوه یادداشت کنید وسوال بپرسید. بعد از کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی باید دروس را مرور کنید.کتاب درسی را در اولویت قرار دهید و برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک و ...تمرین و مسئله حل کنید. در کنار مطالب گفته شده و موارد ذکر شده، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی هم برای موفقیت در امتحانات می تواند مفید و موثر باشد. کلاسهای تدریس خصوصیرا در صورت امکان در طول ترم برگزار نمائید و اگر هنوز تا ایام امتحانات فرصت باقی است، تلاش کنید از فرصت باقی مانده استفاده کنید. البته اگر هم اکنون که در حال مطالعه این مقاله هستید، ایام امتحانات فرا رسیده است باز هم نا امید نشوید. در ایام امتحانات هم برای رفع اشکال و حل تمرین و مسئله بیشتر و یادگیری بخش های باقی مانده دروس و هم چنین برای جمع بندی و اطمینان از خوب نتیجه گرفتن در امتحانات می توانید از کلاسهای تدریس خصوصیاستفاده کنید. ولی اگر هنوز تا برگزاری امتحانات فرصت دارید و قصد دارید برای پیشرفت تحصیلی و کسب نمرات بالاتر و قبولی در امتحانات با نمرات خوب قصد استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی را دارید، هر چه زودتر برگزاری کلاسها را شروع کنید. اگر درس تمام شد یکی دو جلسه می توانید سوالهای امتحانی ترمهای قبل را با مدرس خودتان کار کنید. برای موفقیت در امتحانات و افزایش معدل فرصت شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی را از دست ندهید.
در وب سایت (ایران مدرس)بارها و بارها در مقالات مختلف گفته شده است که در صورت امکان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی را به ایام امتحانات موکول نکنید. این حرف در حالت کلیدرست است و تا جایی که می توانید مطالعه و حل تمرین، مرور دروس، خواندن کتاب درسی، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی و ... را نباید به ایام امتحانات واگذار نمائید. ولی به هر حال، ممکن است شرایط به گونه ای باشد که در طول ترم به علت زیاد بودن تعداد کلاسهای مدرسه یا دانشگاه و یا به هر دلیل دیگری نتوانید از کلاسهای تدریس خصوصی و آموزش در منزل استفاده نمائید. یا در حالت دیگر، ممکن است شما در طول ترم خودتان درس را مطالعه نموده و پا بهپای کلاسهای مدرسه و دانشگاه پیش بروید و در طول ترم لزومی نبینید که از کلاسهای خصوصی استفاده کنید. در هر کدام از این حالتها، در ایام امتحانات، برای رفع اشکال، حل تمرین و مسائل بیشتر و گرفتن نمرات خوب و عالی می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمائید. بنابراین، اگر در طول ترم خودتان دروس را مطالعه کرده اید و یا بیشتر از چند جلسه شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی را لازم نمی بینید، در ایام امتحانات می توانید از کلاسهای خصوصی استفاده کنید.

منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
اموزش و تدریس خصوصی در تهران و استان تهران
اموزش و تدریس خصوصی در تهران و استان تهران در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه ساکن تهران هستید و در زمینه تدریس خصوصی ریاضی به ارائه خدمات نیاز دارید ....
چنانچه برای رفع اشکال در درس ریاضی و موفقیت در امتحانات به مدرس خصوصی ریاضی نیاز دارید ....
اگر برای افزایش معدل و کسب نمره بالاتر در درس ریاضی می خواهید با یک مدرس خوب ریاضی هماهنگ کنید ...
در صورتیکه برای کسب درصد بالای کنکور در درس ریاضی می خواهید یک مدرس ریاضی خوب داشته باشید ...
برای مشاهده لیستی از بهترین مدرسین ریاضی دبیرستان، دانشگاه و کنکور و مدرسین ریاضی دوره ابتدایی بر روی لینک معلم خصوصی ریاضی کلیک نمائید. وب سایت ایران مدرس بزگترین و برترین سایت تدریس ایران است. این وب سایت هزاران مدرس ثبت نامی دارد. علاوه بر آن در بخش دانلود و بخش کنکور سایت هزاران جزوه، نمونه سوالامتحان و تست کنکور برای دانلود رایگان ارائه شده است. علاوه بر تدریس ریاضی، در وب سایت ایران مدرس مدرسین در زمینه تدریس سایر دروس هم فعالیت دارند. به عنوان مثال برای مشاهده لیست مدرسین تدریس فیزیک و حسابان و یا ریاضی مهندسی می توانید به ترتیب بر روی لینکهای تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ... کلیک نمائید. همانطور که در بخشهای دیگر همین وب سایت گفته شده است، قیمت تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس به عوامل مختلفی بستگی دارد. مثلا در شهرهای بزرگ قیمت تدریس خصوصی ریاضی بالاتر است. شاید به صورت کلی بتوان گفت که هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران به نسبت اصفهان بیشتر است. ولی به هر حال عوامل دیگری همچون تجربه و سابقه مدرس، مدرک تحصیل و محل تحصیل مدرس و ... نیز در تعیین قیمت تدریس خصوصی ریاضی موثر است. هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و سایر شهرستانها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که در اینجا به تعدادی از آنها پرداخته می شود.

iranmodares

1- مقایسه هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و سایر شهرستانها: به صورت کلی هزینه تدریس خصوصیریاضی در تهران به نسبت سایر شهرستانها بیشتر است. در حالت کلی هزینه و قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی و سایر دروس در شهرهای بزرگتر بیشتر می باشد. در شهرهای بزرگتر رفت و آمد سخت تر بوده و زمان بیشتری را از مدرس می گیرد.

2- هزینه تدریس خصوصی ریاضی در پایه های مختلف: قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی به پایه درسی هم بستگی دارد. به عنوان مثال هزینه تدریس خصوصی ریاضیدانشگاهی و سایر دروس دانشگاهی به صورت کلی از هزینه تدریس ریاضی دبیرستانبالاتر است. به هر میزان تدریس یک درس سخت تر باشد و مدرسین کمتری تواناییتدریس آن را داشته باشند، هزینه تدریس آن درس هم بیشتر می شود.

3- هزینه تدریس خصوصی ریاضی کنکور و دروس کنکور:معمولا هزینه تدریس ریاضی کنکور به نسبت هزینه تدریس ریاضی دبیرستان و دانشگاه بالاتر است. دانش آموزان و اولیای آنها اهمیت بسیار زیادی برای کنکور قائل هستند و ترجیح می دهند کلاسهای خصوصیریاضی را با مدرسینی برگزار نمایند که تجربه و سابقه بالایی داشته باشند ودر عوض از نتیجه گرفتن خودشان مطمئن باشند. بنابراین هزینه بالاتری را هم پرداخت می نمایند. هر جای تهران، استان تهران و یا هر جای ایران که ساکن هستید با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی می توانید اشکالات خودتان را برطرف نموده و در امتحان ریاضی و کنکورریاضی موفق تر عمل کنید. درس ریاضی یکی از دروس مهم و پایه ای است. برای رشته های تجربی و ریاضی یادگیری درس ریاضی بسیار مهم بوده و برای سایر رشتهها هم یادگیری آن، حداقل در سطح مقدماتی، لازم است. برای موفقیت در درس ریاضی و یادگیری بهتر آن در مرحله اول تلاش کنید در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه حاضر باشید. در کلاسهای تدریس ریاضی حضور فعال داشته باشید و سوال بپرسید. به توضیحات مدرس ریاضی، استاد و یا معلم ریاضی خودتان با دقت گوش داده و جزوه یادداشت نمائید. تمریناتی که معلم یا مدرس ریاضیبه شما می دهد را حل کنید و کلاسهای ریاضی را با جدیت پیگیر باشید. بعد ازکلاسهای تدریس ریاضی درس را مرور نموده و تمرین و مسائل را حل نمائید. در طول ترم درس ریاضی را بخوانید و خواندن آن را به ایام امتحانات موکول ننمائید. برای مسلط شدن بر درس ریاضی حل تمرین و مسئله کاملا ضروری است. درکنار موارد گفته شده استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی هم می تواند مفید و موثر باشد. کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را به عنوان یک امکان اضافه ودر کنار مطالعه و حل تمرین خودتان ببینید و برای موفقیت در تحصیل از آن استفاده نمائید. ریاضی یک درس پایه ای است و هم یادگیری ان برای قبولی در خود درس ریاضی لازم است و هم با یادگیریدرس ریاضی در حل تمرینات سایر دروس هم مشکل نخواهید داشت. به عنوان مثال، ممکن است شما حین حل تمرینات و مسائل درس فیزیک لازم باشد از روابط مثلثاتیاستفاده نمائید. اگر بحث نسبت های مثلثاتی را در درس ریاضی خوب یاد نگرفتهباشید، حین حل سوالات فیزیک هم نمی توانید تمرینات را خوب حل کنید. برای دانلود جزوات عالی آموزش مثلثات، نسبتها و روابط مثلثاتی، تست کنکور و سوالامتحانی مثلثات و ... بر روی لینک دانلود جزوات عالی آموزش مثلثات، نسبتها و روابط مثلثاتی، تست کنکور و سوال امتحانی مثلثاتکلیک کنید. درس ریاضی را در طول ترم بخوانید و مطالعه آن را برای ایام امتحانات باقی نگذارید. هر جای تهران و استان تهران که ساکن هستید، کلاسهایتدریس خصوصی برای نتیجه گرفتن شما و کسب بهترین نمره در درس ریاضی می تواند موثر باشد. اگر می خواهید کلاسهای ریاضی را با قیمت مناسب هماهنگ کنید، با مدرسین نزدیک به خودتان کلاسهای تدریس خصوصی را بردارید. به عنوانمثال اگر ساکن شرق تهران هستید،با مدرسینی که خودشان هم در شرق تهران سکونت دارند کلاسها راهماهنگ کنید. به این ترتیب چون مدرس وقتکمتری را در مسیر خواهد بود، با قیمت پایینتری هم برای شما کلاس ریاضی را برگزار خواهد کرد. برای مطالعه بیشتر در زمینه قیمت کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی در تهران و نحوه ارزان هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی ریاضی و سایر دروس مقاله تدریس خصوصی ارزان، کلاس خصوصی با قیمت پایین را مطالعه نمائید.

iranmodares

عبارتهای کلیدی: تدریس خصوصی ریاضی در تهران، مدرسین ریاضی در تهران، کلاسهای خصوصی ریاضی در تهران

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
نحوه کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی و آموزش در منزل
نحوه کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی، چگونگی جذب شاگرد و بدست آوردن درامد بالا از کار تدریس و ... در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. برای کسب درآمد بیشتر از تدریس موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- خوب تدریس کنید. اگر کیفیت کلاسهایتان را بالا ببرید، بعد از مدتی تعداد شاگردهایتان بیشتر و بیشتر خواهد شد. به این ترتیب درآمد شما افزایش پیدا می کند.
2- فراتر از انتظار شاگردهایتان کار کنید. برایشان سوالات امتحانی، جزوه و ... تهیه کنید. پشتیبان و حامی آنها باشید. در اینصورت مسیر موفقیت را پله به پله طی خواهید کرد.
3- اگر کیفیت کلاسهای تدریس خصوصیخودتان را بالا ببرید، کم کم می توانید برای جلسات تدریس مبلغ بیشتری را مطالبه کنید. و چون کارتان را خوب انجام می دهید، این مبلغ را به شما خواهند پرداخت.
4- آگهی تدریس خودتان را قانع کننده بنویسید.این گزینه خیلی مهم است. آگهی خودتان را به گونه ای در همین وب سایت ثبت کنید که کسی که متقاضی تدریس است و آن را مطالعه می کند قانع شود و ترغیب شود که با شما تماس بگیرد. سوابق کاری خود را کامل بنویسید و هر ویژگی متمایز و بارزی که دارید را هم ثبت نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

راهکارهایی برای افزایش بازدهی آگهی تدریس و افزایش جذب شاگرد


iranmodares


5- آگهی خودتان را در همین وب سایت ویژه کنید. در وب سایت (ایران مدرس)آگهیخودتان را به صورت رایگان و یا ویژه می توانید ثبت کنید. آگهی های تدریس ویژه بالاتر از آگهی های رایگان نمایش داده شده و احتمال جذب شاگرد آنها همبیشتر است. اگر می خواهید درآمدتان از تدریس بیشتر شود می توانید اگهی تدریس خودتان را به صورت ویژه در همین سایت ثبت نمائید. وب سایت ایران مدرس برای عبارتهای شامل تدریس خصوصی از نظر گوگل کاملا بهینه است. همین الان مثلا عبارتهای تدریس خصوصی، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس خصوصی زیست، تدریس خصوصی عربی، تدریس خصوصی تافل، تدریس خصوصی آیلتسو ... را در گوگل جستجو کنید. خواهید دید که ایران مدرس در صفحه اول نتایججستجوی گوگل قرار دارد و بنابراین متقاضیان تدریس به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می شوند.
6- جلسات تدریس را در هم ادغام کنید. اگر بتوانید جلسات تدریس را در هم ادغام کنید، در وقت شما صرفه جویی شده و درآمدتان از تدریس و تدریس خصوصیافزایش می یابد. مثلا به جای اینکه در روز یک جلسه تدریس برای شاگردتان بذارید یک جلسه و نیم برگزار کنید. به این ترتیب، برای یک بار رفتن به منزلشاگردتان مبلغ بیشتری را دریافت خواهید کرد. البته بین جلسات تدریس استراحت در نظر بگیرید.

7- راهکارهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید. برایجذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس و تدریس خصوصی راهکارهای مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به درج اگهی در اینترنت، تراکت، تماس با آموزشگاههاو ... اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بر روی لینک زیر کلیک نمائید.
 
8- کیفیت جلسات تدریس را به صورت مداوم بالا ببرید.به صورت مداوم اطلاعات خودتان در زمینه دروس تدریسیتان را بالاتر ببرید. کیفیت جلسات تدریس و تدریس خصوصی خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. در زمینه راهکارهای تدریس موفق و موفقیت در تدریس مطالعه کنید و بازدهی کلاسهای خودتان را افزایش دهید.  عکس آگهی خودتان را با دقت انتخاب نمائید:تعدادی از مدرسان هیچ عکسی برای آگهی تدریس خودشان در نظر نمی گیرند. اگر عکسی از شما در آگهی شما وجود داشته باشد در جلب اعتماد کاربر و اینکه برایتماس با شما اقدام کنند بسیار موثر است. بهترین عکس هم یک عکس مرتب از خودتان است و نه عکسی که مثلا در زمینه تدریس خصوصی باشد و ... . یک عکس پرسنلی مرتب احتمالا بهترین گزینه است.
به عبارت دیگر عکس شما کمی دانشجویی باشد. یعنی یک عکس مرتب و که یک دانشجو یا مدرس که اهل درس است را نشان می دهد. خیلی ها یک عکس از خودشان که تمام قد است و مثلا در شمال چنین عکسی گرفته اند را قرار می دهند. شما در این عکس ممکن است خوش تیپ افتاده باشید ولی این عکس برای آگهی تدریس مناسب نیست. یا بعضا مشاهده شده که مدرسی یک عکس بسیار نامرتب و با موهای ژولیده از خودش گذاشته است. آیا اگر شما به جای والدین دانش آموز یا دانشجوباشید با چنین کسی تماس می گیرید؟ مسلما نه!


9- کلاسهای دو نفره و سه نفره برگزار کنید که هم برای شاگردهایتان بهتر خواهد بود و هم درآمد شما بیشتر خواهد شد.

10- از شاگردهایتان بخواهید تا شاگردهای جدیدی به شما معرفی کنند.

11- هم خودتان تبلیغ کنید (مثلا در ایران مدرس یا در روزنامه و ...) و هم با آموزشگاهها و همکارانتان در ارتباط باشید تا تعداد شاگردهایتان بیشتر و بیشتر شود.

12- زمان خودتان را تا حدی برای ایام امتحانات که تقاضا برای تدریس زیاد است و با قیمت های بهتری هم می توان کلاسهای خصوصی را برگزار کرد آزاد بگذارید.

13- در همین سایت برای دروس تدریسی خودتان جزوه ثبت کنید تا شاگردهای بیشتری با شما تماس بگیرند. در کنترل پنل امکان ثبت جزوه وجود دارد.

14- هزینه و قیمت تدریس دروس کنکوری بالاتر است. اگر می دانید که تواناییش را دارید در زمینه تدریس کنکور فعالیت کنید و درآمد خوبی بدست آورید.

15 - به صورت مداوم تبلیغات کنید. در اینترنت، روزنامه، ایران مدرس، از طریق تراکت و .... . تبلیغات تدریس خودتان را قطع نکنید تا به صورت مداوم شاگرد داشته باشید.

منبع: ایران مدرسبرای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصیدر مرحله اول باید سعی کنید خوب شاگرد جذب کنید و یا اگر در حال حاضر شاگردهایی دارید تعداد شاگردهای خودتان را افزایش دهید. برای جذب شاگرد و یا افزایش تعداد شاگردهایتان راهکارهای زیادی وجود دارد. در سایت (ایران مدرس) توضیحات کاملی در این زمینه ارائه شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله 12 راهکار برای جذب شاگرد بیشتر و افزایش درآمد از تدریس خصوصی یا مقاله چگونه بیشترین درآمد را از تدریس خصوصی کسب کنیم؟ رامطالعه نمائید. با افزایش تعداد شاگردهایتان درآمد خودتان از تدریس خصوصی را می توانید به راحتی افزایش دهید. البته همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است، باید علاوه بر جذب شاگرد و افزایش تعداد شاگردهایتان ، بتوانید شاگردهای خودتان را حفظ کنید. باید با برگزاری جلسات تدریس خصوصی با کیفیت وارائه تدریس عالی شاگردهایتان را حفظ کنید و نگه دارید. برای مطالعه در زمینه تدریس موفق مقاله چگونه یک تدریس حرفه ای و موفق داشته باشیم؟ یا چه عواملی برای موفقیت در تدریس مهم است؟ را مطالعه نمائید. جلسه اول تدریس خصوصیبسیار مهم است. در جلسه اول عالی عمل کنید. برای موفق شدن در کار تدریس باید به صورت متمایز عمل کنید. باید از حد انتظار شاگردهایتان بالاتر برویدو تلاش کنید شاگردهایتان نتیجه بگیرند. اگر شاگردهای شما حس کنند که شما به کار تدریس متعهد هستید و تمام تلاش خودتان را برای نتیجه گرفتن آنها به کار می بندید، ترمهای بعد هم با شما تماس خواهند گرفت. خوب تدریس کنید، تسلط خودتان را بر مطالب تدریسی افزایش دهید و تا جایی که می توانید متعهدانه و دلسوزانه برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان تلاش کنید. آنگاه نتیجه کار خودتان را خواهید دید و درآمد شما به تدریج بیشتر و بیشتر خواهد شد.
درآمد تدریس خصوصی ریاضی و محل تدریس ریاضی:معمولا هزینه تدریس ریاضی در آموزشگاه با هزینه تدریس ریاضی در منزل متفاوت است. اگر می خواهید درآمد شما از کار تدریس افزایش پیدا کند، در مرحله اول کلاسهایی را قبول کنید که خودتان نزدیک باشد و در مرحله بعد کلاسها را در منزل برگزار نمائید. دانش آموزان و دانشجویان برگزاری کلاسهایخصوصی در منزل را ترجیح می دهند و حاضر هستند هزینه بالاتری برای آن پرداخت کنند چون رفت و آمدی برای حضور در کلاس نخواهند داشت. درآمد تدریس خصوصی ریاضی و زمان برگزاری کلاسها: در ایام امتحانات درآمد مدرسینریاضی و سایر دروس از کلاسهای تدریس خصوصی افزایش پیدا می کند. در ایام امتحانات وقت مدرسین پر شده و در بسیاری از اوقات هماهنگ کردن با مدرسین سخت می شود. بنابراین هزینه کلاسها هم بالاتر خواهد بود. وقت خودتان را تا حدودی برای ایام امتحانات آزاد بگذارید و با جذب شاگرد در ایام امتحانات درآمد خوبی از تدریس ریاضی و .... کسب کنید. در کار تدریس خصوصی ممکن است در ایام امتحانات تعداد شاگردهای شما خیلی زیاد باشد به نحوی که حتی تعدادی از آنها را رد کنید و همچنین ممکن است در سایر ایام تعداد شاگردهایتان کم باشد به شکلی که درآمد شما از کار تدریس به صورت محسوسی کم شود. به هر حال باید در کل طول سال راهکارهای مختلف جذب شاگرد را امتحان نمائید. به تدریج که سابقه کار شما بیشتر می گردد و شاگردهای بیشتری شما رامی شناسند، درآمد شما در کل ایام سال به مقدار قابل توجهی رسیده و در ایامامتحانات خیلی خوب خواهد شد. بنابراین در قدم اول با امتحان کردن راهکارهای مختلف جذب شاگرد (از جمله درج اگهی تدریس در سایت (ایران مدرس)، تماس با آموزشگاهها، چاپ تراکت، سپردن به همکاران و شاگردانتان برایمعرفی شاگرد به شما، تبلیغ در روزنامه و ....) سعی کنید تعداد شاگردهایتانرا بیشتر و بیشتر کنید و در ادامه با خوب تدریس کردن و با رقم زدن نتایج عالی برای شاگردانتان، هم شاگردهای فعلی خودتان را حفظ کنید و هم باعث شویدتا شما را به دیگران هم معرفی نمایند. برای داشتن درآمد بالا از کار تدریسو تدریس خصوصی در مرحله اول باید خودتان را خوب بشناسانید و تعداد شاگردهایتان را افزایش دهید.
برای جذب شاگرد و پیداکردن شاگرد خصوصی راهکارهای مختلفی وجود دارد. یک راهکار خوب این است که با سایر مدرسین ارتباط برقرار نمائید. اگر شما ریاضی تدریس می کنید می توانید با مدرسین شیمیارتباط برقرار کنید و اگر شاگردهای آنها به تدریس ریاضی نیاز داشتند می توانند به شما شاگردهایشان را معرفی کنند و در عوض شما هم برای درس شیمی بهانها شاگرد معرفی نمائید. می توانید با دوستانتان گروه آموزشی تشکیل دهید واگر به عنوان مثال در همین سایت تبلیغات تدریس ثبت می کنید، هزینه را با یکدیگر تقسیم کنید. به این ترتیب هم می توانید بهتر و قوی تر تبلیغ کنید و هم هزینه تبلیغات تدریس برای شما کمتر خواهد بود. راهکار دیگری که برای جذبشاگرد خصوصی و افزایش درامد شما از کار تدریسوجود دارد این است که کارت خودتان را به شاگردانتان بدهید و به انها بگویید که در صورتیکه به شما معرفی کنند برای کلاسهای خودشان تخفیف در نظر می گیرید. البته اگر خوب تدریس کنید، به صورت اتوماتیک شما را دوستانشان معرفی خواهند کرد و سفارش شما دیگر لازم نخواهد بود. اگر خوب تدریس کنید، به تدریج درامد شما از کار تدریس افزایش می یابد چون شاگردهایتان ترم های آینده برای دروس دیگرشان هم با شما تماس خواهند گرفت. پس اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی به صورت ادامه دار فعالیت داشته باشید، تا جایی که برایتان ممکن است تسلط خودتان بر دروس تدریسیتان را افزایش دهید.
تدریس خصوصی به عنوان یک کار پاره وقت مزایای زیادی دارد. در مرحله اول زمان کلاسهای خصوصی را خودتان با شاگردهایتان هماهنگ می کنید و می توانید در کنار کار تدریس به کارهای دیگرتان هم بپردازید. به عنوان مثال، اگر دانشجو هستید، کلاسهای تدریس خصوصی را می توانید در زمانهایی برگزار نمائید که به کلاسهای خودتان هم برسید. یا اگر کارمند هستید هم در زمانهای غیر از زمانهای رسمی کار اصلیخودتان می توانید در زمینه تدریس فعالیت داشته باشید. اگر در شرکتها کار پاره وقت انجام دهید حتما زمان مشخصی برای حضور در محل کار را از شما می خواهند و کارهای دیگر انعطاف زمانی کار تدریس خصوصی را ندارند. بنابراین انعطاف زمانی کار تدریس خصوصی یک مزیت برای آن به حساب می آید. خوبی دیگری که کار و شغل تدریس خصوصی دارد این است که به نسبت زمانی که برای آن در نظرمی گیرید و به نسبت وقتی که می ذارید، درآمد خوبی دارد. هزینه و قیمت کلاسهای تدریس خصوصی را خودتان تعیین می کنید و اگر خوب تدریس کنید و بر دروس تدریسی خودتان مسلط باشید، شاگردانتان با پرداخت هزینه های بالاتر برای کلاسهای شما مشکلی نخواهند داشت. به عنوان جمع بندی مطالب ارائه شده می توان گفت که اگر به کار تدریس علاقه دارید و یا در جستجوی یک کار پاره وقت و نیمه وقت برای افزایش درامد خودتان هستید، می توانید در زمینه تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید و با جذب شاگرد از تدریس پول دربیاورید. اگر به تدریس علاقه داشته باشید، تدریس خصوصی هم می تواند برای شما لذت بخش باشد و هم درامد بالایی هم از آن کسب کنید. در زمینه درآمد تدریس خصوصی مطالعه مقاله بهترین راهکارها برای کسب درآمد بالا از تدریس و تدریس خصوصی مفید است.


iranmodares


اگر می خواهید درآمد بالاتری از تدریس خصوصی کسب کنید باید روش های مختلف پیدا کردن شاگرد خصوصیرا امتحان کنید. با آموزشگاهها تماس بگیرید. موسسات تدریس خصوصی در اینترنت و در روزنامه ها آگهی های جذب مدرس خودشان را ثبت می کنند. با این موسسات در ارتباط باشید. البته به نسبت درج آگهی تدریس در اینترنت و در سایت ایران مدرس کار کردن با آموزشگاهها مشکلی که دارد این استکه باید درصدی را به آنها پرداخت نمائید. ولی به هر حال یکی از راههای جذبشاگرد و کسب درآمد از کار تدریس است. در ادامه اگر تعداد شاگردهای شما بیشتر شد می توانید به صورت مستقل کار کنید و کل مبلغ تدریس را برای خودتانبردارید. راهکار دیگری که وجود دارد این است که با سایر مدرسین تدریس خصوصی در ارتباط باشید و هم شما به آنها شاگرد معرفی نمائید و هم از آنها شاگرد بگیرید. فرض کنید که شما تدریس ریاضیانجام می دهید و یکی از شاگردهای شما علاوه بر ریاضی در درس فیزیک هم اشکال دارد. می توانید برای تدریس فیزیک این شاگردتان را به یکی از مدرسهایفیزیک معرفی کنید و در عوض هر وقت شاگردهای ایشان به مدرس ریاضی نیاز داشتند، ایشان هم شما را معرفی خواهد کرد. به این ترتیب می توانید تعداد شاگردهای خودتان را بیشتر و بیشتر کنید و از کار تدریس خصوصی درآمد خوبی کسب نمائید. برای کسب درآمد بالا از کار تدریسخصوصی موارد دیگری هم موثر و مهم است. باید کیفیت جلسات تدریس شما بالا باشد. به نحوی که شاگردهای شما علاوه بر اینکه کلاسهای این ترم خودشان را با شما ادامه دهند و مدرس خودشان را عوض نکنند، در ترمهای بعدی نیز برای سایر دروس خودشان دوباره با شما تماس بگیرند. اگر می خواهید درآمد شما از کار تدریس روز به روز افزایش یابد، باید خوب تدریس کنید و به نحوی برنامه ریزی کنید تا شاگردهای شما نتیجه بگیرند. به کار تدریس متعهد باشید و نتیجهگرفتن شاگردهایتان و آموزش اصولی دروس برایتان مهم باشد. تدریس خصوصی یکی از کارهای پردرآمد و یا حداقل با درآمد خوب ایران است. اگر کیفیت کلاسهای خودتان را در سطح استانداردهای بالا نگه دارید و تلاش کنید شاگردانتان نتیجه خوبی بگیرند، می توانید در زمینه تدریس به عنوان یک کار پاره وقت و تمام وقت کاملا موفق باشید. برای مطالعه در زمینه تدریس موفق و موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی مقاله چگونه تدریس خوب و موفق با درآمد بالا داشته باشیم ؟ را مطالعه کنید. کلاسهای نزدیک به هم را در زمانهای پشت سر هم هماهنگ کنید.به عنوان مثال اگر در یک روز 4 جلسه کلاس تدریس خصوصی دارید و هر کدام از آنها در نقطه ای از شهر است، کلاسهایی که در شمال شهر است و نزدیک به هم است را برای تدریس در صبح هماهنگ کنید و 2 کلاس دیگر را به بعد از ظهر موکول نمائید. به این ترتیب وقت شما کمتر تلف شده و در نهایت درآمد شما از کار تدریس خصوصی افزایش پیدا می کند. همین یک مورد می تواند باعث شود که مثلا به جای 4 جلسه تدریس خصوصی در روز، 5 کلاس برگزار نمائید و پول بیشتریدر بیاورید. کارت خودتان را به شاگردهایتان بدهید. برای گسترشکار خودتان در زمینه تدریس خصوصی و افزایش تعداد شاگردهایتان و افزایش درامد خودتان از تدریس خصوصی، کارت خودتان را به شاگردهایتان بدهید و از آنها بخواهید در صورتیکه یکی از فامیلها، آشنایان و یا دوستانشان به خدمات تدریس خصوصی نیاز داشتند کارت را به ایشان بدهند. البته در صورتیکه کار شماو کیفیت جلسات تدریس خصوصی شما خوب باشد، این اتفاق به صورت اتوماتیک می افتد ولی به هر حال ممکن است شماره تماس شما فراموش شود و با دادان کارت خودتان می توانید شاگردهای بیشتری جذب کنید. حتی می توانید بعضی از تمرینهاو خلاصه نویسیهای مهم را در برگه هایی به شاگردانتان بدهید که در سربرگ آنشماره تماس و اطلاعات تماس خودتان ثبت شده است. دروس سطح بالاتر و یا دروس کنکوری را تدریس کنید.دروسی که تدریس کردن آن برای همه ممکن نیست مانند دروس دانشگاهی و نرم افزارهای خاص و .... هزینه تدریس بالاتری دارد. با فعالیت در زمینه این دروس هم می توانید درامد خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. در ضمن فعالیت در زمینه تدریس خصوصی دروس کنکوری هم درامد بسیار خوبی دارد. البته برای فعالیت در زمینه آموزش دروس کنکوری باید در این زمینه سابقه خوبی داشته باشید تا دانش اموزان و والدین آنها برای مسئله مهمی مانند کنکور بتوانند به شما اعتماد کنند. درآمد مدرسین تدریس خصوصی مقدار ثابتی ندارد. در مرحله اول به خود مدرس بستگی دارد. بعضی از مدرسین با سابقه و مجرب ممکن است بیش از 10 یا 20 برابر یک مدرس تازه کار درامد داشته باشند. بعضی از مدرسین برای یک جلسه تدریس خصوصی 1 ساعت و نیم مبلغ 20 هزار تومان را ممکن است دریافت کنند و تعدادی از مدرسین برای همان یک ساعت و نیم مبلغ 200 هزار تومان! درآمد مدرسین به عوامل مختلفی بستگی دارد. در شهرهای بزرگ چون توان مالی مردم بالاتر بوده و در کل هزینه ها هم بالاتر می باشد، درامد مدرسین و هزینه کلاسهای تدریس خصوصی هم بیشتر است. از طرفی درآمد مدرسین تدریس خصوصی به عواملی همچون سابقه تدریس مدرس، مدرک تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و دروسی که تدریس می کند بستگی دارد. کیفیت کار تدریس مدرسین هم بر روی درآمد انها بسیار تاثیر گذار است. اگر شما خوب تدریس کنید و جایگزین کردن شما سخت باشد، قیمت کلاسهای خصوصی را خودتان تعیین خواهید کرد. بنابراین اگر مدرسی درامد بالایی دارد در مرحله اول و درابتدای کار همین ذهنیت و هدف را داشته است که درآمد بالایی کسب کند و در ادامه برای رسیدن به هدف خودش، کارهای لازم را انجام داه است. اگر بخواهید از تدریس خصوصی درآمد بالایی داشته باشید، باید عالی تدریس کنید، روش های مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید، دروسی را تدریس کنید که هزینه تدریس آنها بالاتر است و در حفظ شاگردهایتان و به نتیجه رساندن آنها تلاش کنید. فعالیتدر زمینه تدریس خصوصی دروس کنکوری درامد بسیار خوبی دارد. البته دانش آموزان و دانشجویان و والدین انها بسیار سخت اعتماد می کنند. چون نتیجه گرفتن در کنکور برای افراد بسیار مهم است و به نسبت قبولی در امتحانات تاثیر بسیار بیشتری در زندگی افراد دارد، بنابراین در انتخاب مدرس تدریس خصوصی کنکور بسیار دقت و وسواس وجود دارد. اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی کنکور فعالیت داشته باشید و درآمد بسیار بالایی کسب کنیدباید متمایز و عالی باشید و در رزومه خودتان مواردی را ارائه دهید که دانشاموزان و دانشجویان و یا والدین آنها بتوانند به شما اعتماد کنند.
(0) نظر
برچسب ها :
قیمت تدریس خصوصی
در این بخش مطالبی در زمینه قیمت تدریس خصوصی، هزینه کلاسهای تدریس خصوصی، نرخ جلسات آموزش خصوصی ریاضی، فیزیک، زبان انگلیسی و سایر زبانهای خارجی و ... ارائه می گردد. در رابطه با تدریس خصوصی هزینه ثابتی را نمی توان تعیین کرد. با توجه به اینکه کسانی که در زمینه تدریس خصوصی کار می کنند برای امر تدریس وقت می ذارن و برای زمان هم نمی توان قیمتی تعیین کرد، بنابراین نباید انتظار داشتکه هزینه تدریس خصوصی مقدار مشخص و ثابتی باشد. در شهرهای مختلف هزینه تدریس متفاوت است و معمولا در شهرهای بزرگ بیشتر می باشد. هر چه سابقه کاری و مدرک تحصیلی مدرسی بالاتر باشد هزینه بیشتری را برای تدریس در نظر می گیرد. موارد دیگری نیز ممکن است در تعیین هزینه تدریس خصوصی موثر باشد. به هر حالمسلما مدرسانی که سابقه بالاتری دارند و کیفیت تدریس آنها نیز بالاتر است هزینه بیشتری را برای تدریس مطالبه می نمایند و اکثر اوقات بهتر است که مبلغ بیشتری را برای تدریس و آموزش بپردازیم تا مطمئن باشیم که حتما نتیجه خواهیم گرفت. البته این مطلب به این معنی نیست که هر مدرسی که با قیمت پایین کار کند خوب تدریس نمی کند. همانطور که در مطالب قبلی هم گفته شد، نرخ، هزینه و قیمت جلسات تدریس خصوصی فیزیک و سایر دروس مقدار مشخص و ثابتی نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حالت کلی اگر بتوانید مدرس خوبی برای فیزیک یا سایر دروس پیدا کنید، اگر کمی هزینه بالاتری هم بپردازید در نهایت به صرفه خواهد بود.
به عنوان مثال، به صورت یک معیار کلی می توان گفت که در شهرهای بزرگتر هزینه تدریس فیزیک و سایر دروس بیشتر بوده و با افزایش تعداد جلسات تدریس، هزینه جلسات کاهش می یابد. برای مشاهده مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی فیزیک در تمامی مقاطع بر روی عبارت مقابل کلیک کنید: مدرس خصوصی فیزیک
به عنوان یک تخمین سرانگشتی از ساعتی 10 هزار تومان برای تازه کارها و یا برای کسانی که ساکن شهرهای کوچک هستند شروع شده و تا ساعتی 60 یا 70 هزار تومان می تواند باشد.البته تعداد محدودی از مدرسان که در زمینه کنکور کار می کنند و سابقه بالایی دارند ممکن است با مبالغی بیشتر از اینها کار کنند. همانطور که در مطالب قبلی برای جلسات تدریس خصوصی فیزیک گفته شد، نرخ تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و دانشگاه نیز به عوامل مختلفی از جمله سابقه مدرس، شهر محل تدریس، تعداد جلسات تدریس، مقطع تحصیلی و درس مورد نظر بستگی دارد.

 راهکار دوم برای اطلاع از قیمت کلاسهای خصوصی فیزیک: اگر می خواهید در زمینه قیمت کلاسهای خصوصی فیزیک اطلاعات کاملتری حاصل کنید و در زمینه عوامل و پارامترهای موثر بر قیمت و هزینه کلاسهای فیزیک مطالعه نمائید، مقاله نرخ تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و دانشگاه یا تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و متوسطه + قیمت تدریس فیزیکرا مطالعه نمائید. اگر مدرس ریاضی، فیزیک، زبان و یا هر درس دیگری هستید ودر زمینه اموزش خصوصی دروس مقطع دانشگاه و تدریس دروس دانشگاهی یا دروس سایر مقاطع فعالیت دارید، برای جذب شاگرد و کسب درآمد از کار تدریس در همینسایت عضو شده و آگهی تدریس خودتان را به صورت رایگان ثبت نمائید. در صورت تمایل می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژه کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. سایت ایران مدرس برای اکثر عبارتهای شامل تدریس خصوصی در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار دارد و متقاضیان تدریس خصوصی را به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می کند.
هزینه کلاسهای تدریس خصوصی به عوامل زیادی بستگی دارد که در این بخش به تعدادی از آنها اشاره می شود.

هزینه و قیمت کلاسهای تدریس خصوصی به عواملی همچون شهر مورد نظر، تجربه و سابقه کاری مدرس، تعداد جلسات تدریس خصوصی، درس مورد نظر و ... بستگی دارد.
به صورت معمول هزینه کلاسهای تدریس خصوصی در شهرهای بزرگتر بیشتر است. البته با تماس با چند مدرس ممکن است بتوانید کلاسهای تدریس را در شهرهای بزرگ همچون تهران نیز با قیمت مناسب هماهنگ کنید.
مدرسینی که سابقه کاری بالاتری دارند برای برگزاری جلسات تدریس در منزل هزینه بیشتری را مطالبه می کنند. به هر حال، جلسات تدریس این مدرسین معمولا پر بارتر هم خواهد بود.
تعداد جلسات تدریس هم در تعیین هزینه جلسات تدریس خصوصی موثر است. مدرسین برای تعداد جلسات بالاتر معمولا هزینه کمتری درخواست می کنند.
هزینه تدریس دروس دانشگاهی و دروس کنکور هم معمولا بالاتر می باشد. البته مواردی که گفته شد، معیارهای کلی بوده و ممکن است در بعضی از موارد صادق نباشند.

اگر می خواهید بدانید تدریس خصوصی ساعتی چند؟، ادامه این مطلب را بخوانید.

در مقالات دیگری در همین وب سایت توضیح داده شد که هزینه تدریس خصوصی به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به مدرک تحصیلی و سابقه کار مدرس خصوصی و زمان درخواست برای تدریس خصوصی اشاره کرد (به عنوان مثال، هزینه تدریس خصوصی در ایام امتحانات بیشتر است).

هزینه جلسات تدریس خصوصی از جلسه ای 10000 تومان تا 100000 تومان و بیشتر هم متغیر است. به بیان دیگر قیمت مشخصی برای جلسات تدریس خصوصی وجود ندارد.

کسانی که تازه کار هستند قیمت کمتری را برای جلسات تدریس مطالبه می کنند و مدرسین دارای سابقه بیشتر هزینه جلسات تدریس خصوصی را بیشتر در نظر می گیرند.

بهترین راه برای مشخص شدن هزینه تدریس خصوصی در شهر شما و برای درس مورد نظر شما این است که با چند مدرس تماس بگیرید و قیمت و هزینه تدریس را از آنها جویا شوید.

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسیدر منزل به شرایط مختلفی بستگی دارد و از 10 هزار تومان برای یک جلسه تا 100 هزار تومان و برای مدرسان حرفه ای حتی تا رقم های بالاتر هم متغیر است.

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل در حالت کلی به شرایط زیر بستگی دارد:

1- سابقه تدریس مدرس: هر چه سابقه کار مدرس تدریس زبان انگلیسیو یا سایر زبانهای خارجی بالاتر باشد برای جلسات تدریس خصوصی مبلغ بیشتری را درخواست می کند. قاعدتا، مدرسی که سابقه کار بالاتری دارد بهتر هم می تواند تدریس کند و در زمان کوتاهتری می تواند درس را جمع کند.

2- شهر محل تدریس: قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل در شهرهای بزرگتر مانند تهران، تبریز، اصفهان و مشهد و ... به نسبت شهرهای کوچکتر بالاتر است. در شهرهای بزرگتز بحث ترافیک و دوری مسیر هم مطرح است و مدرس زبان باید وقت بیشتری را برای رسیدن به منزل شاگرد خود در نظر بگیرد و بنابراین مبلغ بالاتری را هم مطالبه خواهد کرد.

3- مقطع و درس تدریسی: مبلغی که برای تدریس زبان انگلیسی کنکور و دانشگاه باید پرداخت کنید به نسبت قیمت کلاس تدریس خصوصی زبان دبیرستان بالاتر است. اگر در حال آمادگی برای آزمونهای زبان انگلیسی همچونتافل، آیلتس و ... هستید و برای موفقیت در این امتحانات قصد دارید از جلسات تدریس خصوصی استفاده کنید، قاعدتا هزینه این کلاسها به نسبت کلاسهای آموزش زبان انگلیسی معمولی بالاتر است.

4- سطح سواد مدرس زبان: هر چه مدرس زبان مورد نظر شما تحصیلات بالاتری داشته باشد، قاعدتا مبلغ بیشتری را برای کلاسهای تدریس زبان مطالبه می کند.
قیمت، نرخ و هزینه تدریس خصوصی ریاضی، زبان، عربی، شیمی در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر می خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی، زبان، عربی و شیمی استفاده کنید و قیمت و هزینه کلاسها برایتان مهم است، بهترین راهکار برای اطلاع از قیمت کلاسها پرسیدن هزینه کلاسهای تدریس خصوصیاز مدرسین است. در ادامه لیست مدرسین تدریس خصوصی هر درس به شما ارائه می گردد. تعدادی از مدرسین در آگهی تدریس خودشان که در سایت (ایران مدرس)ثبت کرده اند، هزینه تدریس را هم ذکر نموده اند. بعضی از مدرسین به صورت توافقی کار می کنند و تعداد دیگری از مدرسین شماره تماس خودشان را ارائه کرده اند و می توانید با آنها تماس گرفته و هزینه تدریس را بپرسید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی و اطلاع از هزینه تدریس ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضیات کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی زبان و اطلاع از نرخ تدریس زبان بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسی کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی عربی و اطلاع از قیمت تدریس عربی بر روی عبارت تدریس خصوصی عربی کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی شیمی و اطلاع از هزینه تدریس شیمی بر روی عبارت تدریس خصوصی شیمی کلیک کنید.
عبارتهای کلیدی: هزینهتدریس خصوصی ریاضی ابتدایی، هزینه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی، هزینه تدریسخصوصی زبان، قیمت تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی، نرخ تدریس خصوصی عربی، قیمتتدریس خصوصی شیمی، نرخ تدریس خصوصی عربی دبیرستان، قیمت تدریس خصوصی ریاضیدانشگاهی
در این بخش مطالبی در رابطه با قیمت تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان و  تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی هشتم، تدریس خصوصی ریاضی در کرج، تدریس خصوصی ریاضی هفتم، هشتم و نهم و .... ارائه شده است.

همانطور که در بخشهای دیگر همین وب سایت گفته شده است، قیمت تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس به عوامل مختلفی بستگی دارد. مثلا در شهرهای بزرگ قیمت تدریس خصوصی ریاضی بالاتر است. شاید به صورت کلی بتوان گفت که هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران به نسبت اصفهان بیشتر است. ولی به هر حال عوامل دیگری همچون تجربه و سابقه مدرس، مدرک تحصیل و محل تحصیل مدرس و ... نیز در تعیین قیمت تدریس خصوصی ریاضی موثر است.

بهترین راه برای اینکه بدانید قیمت تدریس خصوصی ریاضی در تهران و اصفهان چقدر است این است که به صفحه آگهی مدرسین سری بزنید. تعدادی از مدرسین در صفحه آگهی خودشان قیمت تدریس ریاضی و سایر دروس را گفته اند و می توانید به صورت حدودی تخمینی از هزینه کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی داشته باشید. تعدادی دیگر از مدرسین توافقی کار می کنند و تعدادی از مدرسین هم طی تماس تلفنی به شما هزینه کلاسهای خصوصی ریاضی را خواهند گفت.
اگر در زمینه هزینه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی، قیمت تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی، قیمت تدریس خصوصی شیمی، هزینه تدریس خصوصی عربی، نرخ تدریس خصوصی عربی دبیرستان و ... سوال دارید ....

در هر صورت موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- کلاسهای تدریس خصوصی قیمت و هزینه کاملا مشخصی ندارد. هزینه کلاسهای تدریس خصوصی به سابقه مدرس، شهر مورد نظر، درس و مقطع تدریس و عوامل زیاد دیگری بستگی دارد.

2- مدرسینی که سابقه و مدرک تحصیلی بالاتری دارند هزینه بیشتری را برای کلاسهای تدریس خصوصی مطالبه می کنند. البته به مدرسین با سابقه اطمینان بیشتری هم می توان کرد و احتمال نتیجه گرفتن با آنها بالاتر هم است.

3- مسلما اگر مسیری که مدرس برای تدریس به شما طی می کند خیلی طولانی باشد هزینه بیشتری را هم درخواست می کند. برای کلاسهای تدریس خصوصی با مدرسینی هماهنگ کنید که به شما نزدیکتر هستند.

4- سعی کنید از بین مدرسین تدریس خصوصی مدرسی را پیدا کنید که واقعا مناسب شما باشد. حتی اگر هزینه مدرس مورد نظر شما و قیمت جلسات تدریس خصوصی ایشان کمی بالاتر باشد باز هم ارزشش را دارد. چون با کمی پرداخت هزینه بیشتر مطئمن هستید که نتیجه می گیرید.

5- قیمت جلسات تدریس خصوصی از جلسه ای 10000 تومان تا 500000 تومان متغیر است. بنابراین اصلا نمی توان مبلغ مشخصی را برای کلاسهای خصوصی در نظر گرفت. بهترین راهکار این است که با کلیک بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی لیست مدرسین را مشاهده کنید و با بررسی رزومه چند مدرس ببینید که چه قیمتی را درخواست می کنند. تعدادی از مدرسین به صورت توافقی هم کار می کنند.
هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و سایر شهرستانها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که در اینجا به تعدادی از آنها پرداخته می شود.

1- مقایسه هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و سایر شهرستانها: به صورت کلی هزینه تدریس خصوصیریاضی در تهران به نسبت سایر شهرستانها بیشتر است. در حالت کلی هزینه و قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی و سایر دروس در شهرهای بزرگتر بیشتر می باشد. در شهرهای بزرگتر رفت و آمد سخت تر بوده و زمان بیشتری را از مدرس می گیرد.

2- هزینه تدریس خصوصی ریاضی در پایه های مختلف: قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی به پایه درسی هم بستگی دارد. به عنوان مثال هزینه تدریس خصوصی ریاضیدانشگاهی و سایر دروس دانشگاهی به صورت کلی از هزینه تدریس ریاضی دبیرستانبالاتر است. به هر میزان تدریس یک درس سخت تر باشد و مدرسین کمتری تواناییتدریس آن را داشته باشند، هزینه تدریس آن درس هم بیشتر می شود.

3- هزینه تدریس خصوصی ریاضی کنکور و دروس کنکور:معمولا هزینه تدریس ریاضی کنکور به نسبت هزینه تدریس ریاضی دبیرستان و دانشگاه بالاتر است. دانش آموزان و اولیای آنها اهمیت بسیار زیادی برای کنکور قائل هستند و ترجیح می دهند کلاسهای خصوصیریاضی را با مدرسینی برگزار نمایند که تجربه و سابقه بالایی داشته باشند ودر عوض از نتیجه گرفتن خودشان مطمئن باشند. بنابراین هزینه بالاتری را هم پرداخت می نمایند.

4- راهکار مطمئن برای اطلاع از هزینه تدریس ریاضی:اگر می خواهید از هزینه تدریس ریاضی اطلاع کامل داشته باشید، بهترین راهکار این است که به لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی نگاهی بیندازید و ببینید که چه هزینه ای برای کلاسهای ریاضی مطالبه می کنند. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید. بعضی از مدرسین به صورت توافقی هم کار می کنند.

5- قیمت تدریس خصوصی ریاضی و تعداد جلسات تدریس ریاضی: قیمت تدریس خصوصیریاضی به تعداد جلسات تدریس خصوصی ریاضی هم بستگی دارد. هر چه تعداد جلساتکلاسهای خصوصی بیشتر باشد، هزینه و قیمت کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی پایینتر خواهد بود. جلسات خصوصی ریاضی که به صورت رفع اشکالی و در ایام امتحانات برگزار می شود معمولا قیمت بالاتری هم دارد.

6- قیمت تدریس خصوصی ریاضی و مقطع تحصیلی:قیمت آموزش خصوصی ریاضی در مقاطع تحصیلی بالاتر بیشتر است. در مقاطع تحصیلی بالاتر تدریس ریاضی مشکلتر بوده و مدرسین کمتری توانایی تدریس آن رادارند. بنابراین هزینه تدریس هم افزایش می یابد.

حتما بخوانید: قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و اصفهان

7- قیمت تدریس خصوصی ریاضی و محل برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی:اگر کلاسهای خصوصی ریاضی در آموزشگاه یا در محلی که خود مدرس تعیین کند برگزار شود هزینه و قیمت آن کمتر می باشد. هزینه تدریس خصوصی ریاضی در منزلدانش اموز و دانشجو معمولا بالاتر می باشد. ولی به هر حال، برگزاری کلاسهای خصوصی در منزل دانشجو یا دانش آموز به نفع او بوده و باعث می شود خصوصا در ایام امتحانات وقت او برای رفت و آمد تلف نشود.

8- قیمت تدریس خصوصی ریاضی و تضمین یا عدم نتیجه گرفتن شاگرد:تعدادی از مدرسین تدریس خصوصی ریاضی به صورت تضمینی درس ریاضی را تدریس میکنند. به این معنی که تضمین می کنند که دانش آموز یا دانشجو حتما در امتحان ریاضی و یا در کنکور ریاضی موفق شده و نتیجه مورد نظر را خواهد گرفت. در این حالت هزینه و قیمت کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی بالاتر خواهد بود. ولی اگر دانشجو یا دانش آموز نتیجه نگیرد نصف یا کل هزینه به او بازگردانده می شود.

9- قیمت تدریس خصوصی ریاضی و ریاضیات کنکور:نتیجه گرفتن در کنکور برای بسیاری از دانش آموزان و والدین آنها بسیار مهمتر از نتیجه گرفتن در امتحانات ریاضی می باشد. بنابراین حاضر هستند برایکلاسهای خصوصی ریاضی کنکور هزینه بالاتری را پرداخت نمایند. در حالت کلی، هرینه و قیمت کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی کنکور به نسبت کلاسهای خصوصی تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و دانشگاه بالاتر می باشد.

حتما بخوانید: تدریس خصوصی ساعتی چند؟

در این بخش در رابطه با قیمت تدریس خصوصی دروس دانشگاهی (ریاضی و فیزیک دانشگاه، قیمت تدریس دروس مهندسی مکانیک (استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک و ....)، قیمت تدریس دروس مهندسی برق، مهندسی عمران و ....، هزینه تدریس شیمی و زبان تخصصی دانشگاه، نرخ تدریس کلاسهای خصوصی در مقطع دانشگاه و ....) توضیحاتی ارائه می گردد.

قیمت تدریس خصوصی دروس دانشگاهی مانند قیمت و هزینه تدریس خصوصی دروس سایر مقاطع به عوامل زیادی بستگی دارد. هزینه تدریس و آموزش دروس دانشگاهی به نسبت دروس دبیرستان معمولا بالاتر است ولی به نسبت دروس کنکوری ممکن است پایینتر باشد. قیمت تدریس خصوصی دروس دانشگاهی به موارد زیر بستگی دارد:

1- درس مورد نظر: به هر میزان تدریس یک درس سخت تر باشد و مدرسین کمتری آن درس را تدریس کنند، هزینه و قیمت تدریس آن هم بالاتر خواهد بود.

2- شهر محل تدریس: هزینه تدریس تمامی دروس و دروس دانشگاهی هم در شهرهای بزرگتر بالاتر است. در شهرهای بزرگتر به علت مشکلات ترافیکی زمان بیشتری طول می کشد تا مدرس به محل تدریس یا منزل دانشجو برسد و بنابراین هزینه کلاسهای خصوصی بالاتر می باشد.

3- مدرک تحصیلی مدرس تدریس خصوصی: معمولا مدرسینی که مدرک تحصیلی بالاتری دارند قیمت بیشتری برای جلسات تدریس خصوصی در نظر می گیرند.

4- سابقه مدرس در زمینه تدریس دروس دانشگاهی: مدرسینی که سابقه کار بالاتری دارند هزینه بیشتری را هم دریافت می کنند.

5- ....

اگر می خواهید کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را با قیمت پایینتر و ارزانتر هماهنگ کنید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را زودتر هماهنگ کنید. برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را به ایام امتحانات موکول نکنید. در ایام امتحانات هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی ریاضی با مدرسین خوب و با سابقه سخت تر شده و هزینه و قیمت کلاسهای خصوصی هم بالاتر خواهد رفت.

2- هر چند که ارزان بودن و قیمت پایین کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی خوب و مطلوب است ولی نتیجه گرفتن شما در اولویت قرار دارد. اگر هزینه کلاسهای خصوصی کمی بالاتر بود ولی دیدید که مدرس ریاضی کارش را خوب انجام می دهد، در این حالت با رضایت مبلغ را پرداخت کنید.

3- با مدرسینی هماهنگ کنید که به محل زندگی و محل سکونت خودتان نزدیکتر باشند. مدرسینی که وقت انها در مسیر زیاد تلف نشود حاضر خواهند بود با قیمت های پایینتر هم تدریس ریاضی را انجام دهند.

4- اگر بتوانید با یکی از دوستان یا همکلاسی هایتان کلاسهای خصوصی ریاضی را هماهنگ کنید، به نسبت کلاسهای خصوصی ریاضی یک نفره، قیمت کلاسهای کمتر بوده و در نهایت برای شما ارزان تر خواهد بود. مثلا اگر مدرس ریاضی برای کلاس تک نفره مبلغ 60 هزار تومان را درخواست می کند، با یکی از همکلاسی هایتان دو نفره در کلاس شرکت کنید و مبلغ 70 تومان را به مدرس پرداخت نمائید. به این ترتیب هم برای مدرس ریاضی خوب خواهد بود و هم هر کدام از شماها مبلغ 35 هزار تومان پرداخت کرده اید.

5- اگر کلاس تدریس خصوصی ریاضی را در محلی که مدرس ریاضی و یا در آموزشگاه برگزار نمائید، با قیمت پایینتر و ارزان تر می توانید کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را داشته باشید.
اگر تعداد جلسات تدریس ریاضی شما زیاد باشد و یا محل سکونت شما به مدرس نزدیک باشد می توانید از مدرسین ریاضی تخفیف هم بگیرید.

بعضی از مدرسین برای قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضیابتدایی و راهنمایی سال 96 و ... عبارت توافقی را در متن آگهی خودشان ذکر کرده اند. با این مدرسین هم می توانید حرف بزنید و تخفیف بگیرید.

اگر می خواهید کلاسهای تدریس ریاضی را با قیمت بهتری هماهنگ کنید، کلاسها را در طول ترم هماهنگ کنید و به ایام امتحانات موکول ننمایید. علاوهبر بحث قیمت و هزنیه کلاسهای خصوصی ریاضی،برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی در طول ترم، به نسبت ایام امتحانات، نتیجه بهتری را برای شما در بر دارد و مطمئن تر هستید که نتیجه مورد نظرتان را خواهید گرفت. در ضمن در ایام امتحانات مدرسین درجه  یک وقتشان پر شده است ونمی توانید با آنها هماهنگ کنید و از آنها وقت بگیرید.

اگر سوابق کاری، رزومه و دانشگاه محل تحصیل یک مدرس ریاضی را مناسب دیدید، ارزشش را دارد که برای کلاسهای ریاضی قیمت بالاتری پرداخت کنید و درعوض نتیجه مناسب را بگیرید.
برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان فرانسه و مشاهده قیمت هایی که مدرسین زبان فرانسه ذکر کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان فرانسه کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان عربی و مشاهده قیمت هایی که مدرسین زبان عربی ذکر کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان عربی کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان آلمانی و مشاهده قیمت هایی که مدرسین زبان آلمانی ذکر کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان آلمانی کلیک نمائید.
قیمت و هزینه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی به عوامل مختلفی بستگی دارد. مدرسینی که سابقه کاری بالاتری دارند با هزینه بالاتری کار می کنند. البته سابقه کار هم مهم است واکثر دانشجویان هم ترجیح می دهند با مدرسین با سابقه کلاس داشته باشند. هرچند در بین مدرسین تازه کار هم، اساتید خوب و کاربلدی را می توان پیدا کرد. اگر می خواهید کلاسهای تدریس خصوصی را با هزینه پایینتری برگزار کنید وقیمت کلاسها پایینتر باشد راهکارهای زیادی وجود دارد. در همین سایت در اینزمینه هم مطالبی ارائه شده است. به عنوان مثال برای کاهش هزینه ها می توانید کلاسهای خصوصی را با مدرسی برگزار کنید که محل سکونتش به شما نزدیکتر باشد به این ترتیب وقت کمتری از خود مدرس در مسیر گرفته می شود و حاضر است با هزینه پایینتری کلاس را برگزار نماید. یا به جای کلاس خصوصی کلاس نیمه خصوصی داشته باشید. مثلا اگر می خواهید کلاس خصوصی ارزان زبان انگلیسی داشته باشید مقاله هزینه تدریس خصوصی زبان + کلاس خصوصی ارزان زبان انگلیسی و اگر برای ریاضی دانشگاهی قصد دارید کلاس تدریس خصوصی با قیمت پایین داشته باشید مقاله قیمت تدریس خصوصی ریاضی + کلاس خصوصی ارزان ریاضیرا مطالعه نمائید. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید این است که کیفیت را فدای قیمت نکنید. درست است که هزینه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی مهم است ولیمهمتر از آن نتیجه گرفتن شماست. مثلا اگر شما 10 جلسه کلاس خصوصی ریاضی دانشگاهی را با هزینه 50 هزار تومان داشته باشید و نتیجه نگیرید بهتر است یا 10 جلسه با هزینه 70 هزار تومان و در عوض نتیجه بگیرید؟ مسلما حالت دوم بهتر است. در حالت اول کل 500 هزار تومان شما هدر رفته است. در حالیکه در حالت دوم با صرف کمی هزینه بالاتر نتیجه گرفته اید. ارائه این مثال به این معنی نیست که حتما باید هزینه بالاتری پرداخت کنید تا نتیجه بگیرید. ولی بههر حال اگر دیدید که مدرس یا استاد تدریس خصوصی دروس دانشگاهیرزومه و سابقه کاری خوبی دارد و احتمال نتیجه گرفتن شما با این استاد بیشتر است، در صورتیکه هزینه کمی بالاتری به نسبت سایر اساتید را مطالبه کرد، ارزشش را دارد که این مبلغ را پرداخت نمائید.
مدت زمان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی را کمی بیشتر کنید و به نسبت آن قیمت هر ساعت را می توانید کمتر هماهنگ نمائید. مثلا اگر مدرس برای جلسه یک ساعت و نیم 50 هزارتومان دریافت می کند. می توانید شما کلاس دو ساعته را 60 هزار تومان پیشنهاد دهید. به این ترتیب به ازای هر 1 ساعت مبلغ پایینتری پرداخت کرده اید.
مدرس خودتان را به دوستان و همکلاسی هایتان معرفی کنید و در عوض از مدرس خصوصی برای کلاسهای خودتان تخفیف بگیرید. مدرسین هم ترجیح می دهند تعداد شاگرد و درآمد بالاتریداشته باشند. با معرفی دوستان و همکلاسی های خودتان به مدرس خصوصی، درامد ایشان افزایش پیدا می کند. شما هم می توانید به این ترتیب درخواست تخفیف کنید.
کیفیت کلاسهای تدریس خصوصی و نتیجه گرفتن خودتان را فدای ارزان بودن کلاسهای تدریس خصوصی نکنید.این مورد با موارد قبلی متفاوت است. درست است که ارزان بودنکلاسها مهم و خوب است. ولی مهمتر از آن نتیجه گرفتن خودتان است. با مدرسینخوب و باسابقه و مجرب کلاسها را هماهنگ کنید هر چند که جلسات تدریس خصوصی آنها خیلی ارزان هم نباشد.
قیمت و هزینه کلاسهای تدریس خصوصی زبان در تهران و کرج به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان با هزینه کلاسهای خصوصی زبان برای آمادگی آزمونهای آیلتس و تافلمتفاوت است. در همین سایت (ایران مدرس) در زمینه عوامل و پارامترهای موثر بر کلاسهای خصوصی زبان توضیحات و مقالات زیادی ارائه شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل یا هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسیرا مطالعه نمائید. حتی ممکن است مدرسین خانم و آقا با هزینه های متفاوتی تدریس کنند و یا مدرسین زبان native برای کلاسهای خصوصی قیمت بالاتری را مطالبه نمایند. قیمت و هزینه کلاسهای خصوصی زبان به مدرک تحصیلی و سابقه مدرس، محل تدریس، زمان تدریس، تعداد جلسات تدریس خصوصی زبان، مقطع و درسی که قرار است تدریس شود و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. همانطور که گفتهشد، با مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی زبان (برای مشاهده لیست مدرسین تدریس زبان انگلیسی بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسیکلیک کنید)، و مقایسه رزومه و توانایی های مدرس با قیمتی که درخواست کرده است می توانید ارزیابی خوبی از قیمت کلاس داشته باشید و جلسات تدریس خصوصی زبان را با قیمت مناسبی هماهنگ نمائید. اگر در زمینه قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ساعتی و یا قیمت کلاسهای خصوصی به صورت کلی سوال دارید، بر روی عبارت قیمت کلاسهای تدریس خصوصی کلیک نمائید.
با مشاهده اگهی تدریس چند مدرس ریاضی به صورت کلی متوجه خواهید شد که مدرسین برای کلاسهای خصوصی ریاضی چه قیمت را مد نظر دارند. ممکن است یک مدرس برای هر جلسه تدریس خصوصی ریاضی قیمت 50 هزارتومان را تعیین کرده باشد و مدرس دیگری 100 هزار تومان. بعضی از مدرسین ریاضی شاید ارزان تر کار کنند و جلسه ای 20 هزار تومان را برای قیمت کلاس خصوصی ریاضی در نظر گرفته باشند. تعدادی از مدرسین در متن آگهی خودشان در بخش هزینه و قیمت تدریس عبارت "توافقی" را ذکر کرده اند. اگر رزومه کاری و سوابق این مدرسین را می پسندید با انها تماس بگیرید و به صورت تلفنی قیمت تدریس خصوصی ریاضی را بپرسید. کلاسها را به صورت نیمه خصوصی برگزار نمائید. با یکی از دوستانتان و یا همکلاسی هایتان که سطح درسی شما تقریبا مثل هم است، کلاسهای دو نفره برگزار کنید. به این ترتیب هم برای شما ها کلاسها ارزان تر می افتد و هم مدرس مبلغ بیشتری دریافت می کند. مثلا اگر مدرس ریاضی برای کلاس تک نفره مبلغ 60 هزار تومان را درخواست می کند، با یکی از همکلاسی هایتان دو نفره در کلاس شرکت کنید و مبلغ 70 تومان را به مدرس پرداخت نمائید. به این ترتیب هم برای مدرس ریاضی خوب خواهد بود و هم هر کدام از شماها مبلغ 35 هزار تومان پرداخت کرده اید. کیفیت کلاسهای تدریس خصوصی و نتیجه گرفتن خودتان را فدای ارزان بودن کلاسهای تدریس خصوصی نکنید. این مورد با موارد قبلی متفاوت است. درست است که ارزان بودن کلاسها مهم و خوب است. ولی مهمتر از آن نتیجه گرفتن خودتان است. با مدرسین خوب و باسابقه و مجرب کلاسها را هماهنگ کنید هر چند که جلسات تدریس خصوصی آنها خیلی ارزان هم نباشد.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک و زبان در تهران
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک و زبان در تهران ارائه می گردد. اگر در جستجوی مدرسین تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک و زبان در تهران هستید .... اگر در تهران قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی استفاده نمائید و در امتحان ریاضی نمره خوبی کسب کنید و یا در کنکور درصد بالایی برای ریاضی کسب نمائید ... اگر در تهران و یا سایر شهرهای استان تهران قصد دارید با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک، درس فیزیک را به خوبی یاد بگیرید ... اگر در جستجوی لیست کامل مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی و سایر زبانهای خارجی هستید .... برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک و زبان در تهران به ترتیب بر روی عبارتهای تدریس خصوصی ریاضی، مدرس خصوصی فیزیک و تدریس خصوصی زبان کلیک کنید. علاوه بر خدمات تدریس خصوصی،در سایت (ایران مدرس)؛ دانلود رایگان جزوات آموزشی و سوال امتحانی و تست کنکور ریاضی و فیزیک هم ارائه شده است. در سایت ایران مدرس هزاران جزوه، سوال امتحانی، نمونه سوال امتحان، کتاب، تست و سوالات کنکورو ... برای دانلود رایگان ارائه شده است. با استفاده از مطالب دانلودی ارائه شده در ایران مدرس می توانید دروس ریاضی و فیزیک را بهتر یاد بگیرید وبا مشاهده سوالات امتحانی می توانید با روند مطرح شدن سوالات آشنا شده و در امتحانات موفق تر عمل کنید. برای دانلود رایگان جزوات آموزشی و سوال امتحانی و تست کنکور ریاضی و فیزیک به ترتیب بر روی عبارتهای دانلود جزوه و سوال ریاضی و دانلود جزوه آموزشی و سوال امتحانی فیزیک کلیک کنید. بهترین راهکار برای اطلاع از قیمت و هزینه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی،ریاضی و فیزیک دانشگاه و دروس تخصصی رشته های فنی مهندسی و سایر رشته ها، زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی، درس فیزیک، ریاضی، شیمی و ... مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی و مشاهده هزینه تدریس ثبت شده توسط آنها است. در سایت (ایران مدرس) مدرسین زیادی ثبت نام کرده و در زمینه آموزش خصوصی دروس دانشگاهی و دروس سایر مقاطع فعالیت دارند. تعداد زیادی از مدرسین در متن اگهی خودشان به قیمت و هزینه تدریس و نرخ کلاسهای تدریس خصوصی خودشان اشاره کرده اند. بعضی از مدرسین به صورت توافقی هم کار می کنند. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در سایت ایران مدرس و اطلاع از قیمت و هزینه تدریس آنها بر روی عبارت مدرسان تدریس خصوصیکلیک کنید. در ادامه بر روی عنوان آگهی هر مدرس کلیک نموده و هزینه ای که برای کلاسهای خصوصی مد نظر هر مدرس است را می توانید مشاهده نمائید.

iranmodares

علاوه بر تدریس خصوصی فیزیک و آموزش فیزیک در منزلتوسط مدرسین، در این وب سایت تعداد زیادی جزوه و تست کنکور فیزیک هم ارائهشده است. برای دانلود رایگان تست کنکور فیزیک و سوالات کنکوری درس فیزیک بر روی عبارت تست کنکور فیزیک کلیک کنید.  کلاسهای تدریس خصوصی وآموزش در منزل به شرطی که در زمان مناسب، در کنار کلاسهای مدرسه و دانشگاهو به درستی مورد استفاده قرار گیرد، برای موفقیت در تحصیل، افزایش معدل، کسب رتبه مناسب و خوب در کنکور و .... می تواند مفید و موثر باشد. با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی می توانید اشکالات درسی خودتان را برطرف نموده و تمرین و مسائل بیشتری حل کنید. البته همانطور که گفته شد پشتکار، مطالعه و حل تمرین و مسئله خود دانشجو و دانش آموز در کنار کلاسهای خصوصی لازم و ضروری است. با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی و استفاده از جلسات خصوصی به نسبت ترمهای قبل نتیجه بهتر و نمرات بالاتری خواهید گرفت. درس فیزیک یکی از دروسمهم دبیرستان و متوسطه برای رشته های ریاضی فیزیک و تجربی است. اگر در دوران متوسطه و دبیرستان فیزیک را خوب یاد بگیرید، علاوه بر اینکه در امتحان نمره خوبی می گیرید و معدل شما هم ارتقا پیدا می کند، با یادگیری خوب فیزیک در کنکور هم موفق تر خواهید بود. فیزیک درس مهمو قشنگی است. سعی کنید روابط و فرمولهایی که در فیزیک وجود دارد را خوب بفهمید و معنی فیزیک آنها را هم درک کنید. تنها به حفظ کردن روابط اکتفا نکنید. اگر روابط فیزیک را بفهمید و درک کنید، هم در امتحان نمره خوبی می گیرید و هم چون تستهای کنکور در سالهای اخیر مفهومی شده است، به سوالات کنکور هم به خوبی می توانید پاسخ دهید. برای مسائل و سوالهای فیزیک سعی کنید چند راه حل یاد بگیرید. اگر روابط را درک کرده باشید و فهمیده باشید برای هر تست کنکور شاید دو یا سه راه حل به نظرتان برسد. برای موفقیت در امتحان فیزیک و کسب نمره بالا در درس فیزیک هم در کلاسهای تدریسمدرسه شرکت کنید و هم در صورت لزوم از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک استفاده نمائید. در ضمن بعد از کلاسهای تدریس فیزیک درس را مرور نموده و تمرین و مسئله حل کنید. هر چه بیشتر وقت بذارید و تعداد تمرینات بیشتری حل کنید موفق تر خواهید بود. مطالعه و خواندن فیزیک را از اول ترم شروع نموده و به آن را به ایام امتحانات موکول ننمائید. اگر می خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک استفاده کنید هم هر چه زودتر شروع کنید. اگر می خواهید در درس فیزیک 20 بگیرید مقاله چگونگی کسب نمره عالی در درس فیزیک را مطالعه نمائید.
همانطور که قبلا گفته شد، هزینه تدریس فیزیک به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان یک تخمین سرانگشتی از ساعتی 10 هزار تومان برای تازه کارها و یا برای کسانی که ساکن شهرهای کوچک هستند شروع شده و تا ساعتی 60 یا 70 هزار تومان می تواند باشد.البته تعداد محدودی از مدرسان که در زمینه کنکور کار می کنند و سابقه بالایی دارند ممکن است با مبالغی بیشتر از اینها کار کنند. برای هماهنگ کردن با یک مدرس فیزیک خوببا هزینه مناسب، با چند مدرس تماس بگیرید و هزینه تدریس آنها را جویا شوید. رزومه، سوابق کاری و محل تحصیل آنها را مطالعه کنید. و در نهایت یک جلسه با آنها برگزار کنید تا مدرس مناسب خودتان را پیدا کنید. همانطور که در مطالب قبلی هم گفته شد، نرخ، هزینه و قیمت جلسات تدریس خصوصیفیزیک و سایر دروس مقدار مشخص و ثابتی نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حالت کلی اگر بتوانید مدرس خوبی برای فیزیک یا سایر دروس پیدا کنید، اگر کمی هزینه بالاتری هم بپردازید در نهایت به صرفه خواهد بود. برای موفقیت در فیزیک کنکور فقط هماهنگ کردن با بهترین استاد فیزیک کنکور و داشتن یک مدرس خصوصی خوب کافی نیست. در کنار استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک کنکور و در کنار استفاده از تجربه اساتید و معلمین فیزیک کنکور خودتان هم باید با علاقه و انگیزه بالا درس فیزیک و سایر دروس را خوب بخوانید تا در کنکور هم درس فیزیک را خوب بزنید و هم کلا رتبه خوبی بدست اورید. فیزیک یکی از مهمترین دروس در کنکور تجربی و ریاضی است. شاید بارها و بارها از مدرسین و اساتید مختلف شنیده باشید که سوالات کنکور مفهومی تر و عمیق تر شده است. پساگر می خواهید درس فیزیک را در کنکور خوب بزنید پایه را محکم بذارید. در کلاسهای تدریس مدرسه حاضر باشید و با دقت به مطالب ارائه شده گوش دهید. بعداز کلاسها درس را مرور نمائید. برای خودتان برنامه ریزی داشته باشید و با برنامه پیش بروید. برای مطالعه درس فیزیک، حل مسئله و تمرین، شرکت در کلاسهای تدریس فیزیک مدرسه و در صورت لزوم شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک، تست زنی درس فیزیک و .... برنامه داشته باشید. به منظور دانلود رایگان تست های کنکور فیزیک بر روی عبارت تست کنکور فیزیک کلیک نمائید و برای مطالعه بیشتر در زمینه موفقیت در فیزیک دبیرستان و فیزیک کنکور هم مطالعه مهمترین عوامل برای کسب درصد بالای فیزیک کنکور و موفقیت در فیزیک کنکور یا 7 راهکار برای کسب نمره عالی در درس فیزیک را مطالعه نمائید. فیزیک را عمیق و مفهومی بخوانید و از درک ارتباط بین روابط و فرمولهای آن با پدیده های فیزیک لذت ببرید. فیزیک یکی از دروس مهم دبیرستان و دانشگاه است. این درس در کسب رتبه خوب کنکور سراسری نیز مهم است. 7 راهکار برای کسب نمره عالی در درس فیزیک به صورت زیر است.
1- در کلاسهای مدرسه یا دانشگاه و در صورت لزوم در جلسات تدریس خصوصی فیزیک شرکت نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت معلم خصوصی فیزیک کلیک نمائید.
2- قبل از کلاس فیزیک مطلبی که قرار است مدرس یا استاد شما تدریس کند را به صورت مختصر مطالعه کنید. این امر باعث می شود یک ذهنیت اولیه نسبت به درس داشته و در کلاس بهتر آن را بفهمید.
3- بعد از کلاس فیزیک نیز حتما مرور را انجام دهید. همین که بعد از کلاس درس را مرور نمائید، ماندگاری مطالب تدریس شده برای شما بیشتر خواهد بود.
4- مثالها و تمرینات حل شده در کلاس را یک بار دیگر حل کنید. تمرینات را برای خودتان توضیح دهید. در بسیاری از موارد مسائل فیزیک به یک درک فیزیکی نیز نیاز دارد. بنابراین فقط فرمولها را به کار نبرید بلکه آنها را درک نمائید.
در سایت ایران مدرس تست های کنکوری و سوالات کنکور فیزیک، جزوات و خلاصه جزوات کنکوری فیزیک همبرای دانلود رایگان ارائه شده است. با استفاده از تست ها و سوالات کنکوری درس فیزیک، در کنار کلاسهای مدرسه و در کنار کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک کنکور می توانید تسلط خودتان را بر مباحث افزایش دهید و در کنکور درصد بالاتری را برای درس کنکور کسب نمائید. برای مطالعه در رابطه با نحوه مطالعه فیزیک برای کنکور مقاله مهمترین عوامل برای کسب درصد بالای کنکور در فیزیکرا مطالعه نمائید و برای دانلود رایگان تست های کنکوری و سوالات کنکور فیزیک هم بر روی عبارت دانلود تست کنکور فیزیک کلیک کنید. تعداد تست هایی که کار می کنید خیلی مهم است و لی مهمتر از آن مقدار فهم شما از تست های کنکور است. اصرار نداشته باشید که حتما باید فلان تعداد تست کنکور حل کنید.سعی کنید تست هایی که کار می کنید را خوب بفهمید. اگر به یک تست کنکور فیزیک درست جواب می دهید مسلم است که مبحث مربوط به آن را بلدید و لازم نیست خیلی برایش وقت بذارید. ولی باز جواب را نگاه کنید شاید در پاسخ آن نکته خاصی را نوشته باشند که شما بلد نبوده و در تست های بعد بدردتان بخورد. در درس فیزیک فهمیدن مفهومی مباحث و درسها خیلی مهم است. تنها فرمولحفظ نکنید. کم کم که به کنکور نزدیک می شوید در کنار خواندن و تست زدن مفهومی سرعتتان را هم افزایش دهید. حین آموزش و یادگیری فیزیک به موارد زیر توجه کنید:

1-1- در کلاس درس و حین تدریس فیزیک توسط معلم فیزیک و یا دبیر فیزیک خود به دقت به مسائل مطرح شده دقت کنید.

1-2- برای یادگیری درس فیزیک حتما درک درست از مسائل و حل تمرینات کافیلازم است. در صورت نیاز از خدمات تدریس خصوصی فیزیک بهره بگیرید.

1-3- خواندن و فراگرفتن فیزیک را به شب امتحان واگذار نکنید. برای یک برنامه ریزی صحیح با مدرس خصوصی فیزیک خود و یا معلم فیزیک مشورت کنید.
(0) نظر
برچسب ها :
سایت تدریس ، سایت آگهی تدریس
اگر در جستجوی بهترین سایت درج آگهی رایگان تدریس خصوصی در تهران هستید، آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) ثبت نمائید.


iranmodares

سایت ایران مدرس:

-پربازدیدترین سایت تدریس ایران است --- بیش از 20000 بازدید روزانه در ایام امتحانات

- بیشترین تعداد مدرسین ثبت نامی در بین سایتهای تدریس و تدریس خصوصی را دارد --- بیش از 12800 مدرس ثبت نامی تا سال 95

- معتبرترین سایت تدریس ایران است --- مدرسینی که در ایران مدرس تبیلیغ ثبت نموده اند آگهی خودشان را بارها و بارها تمدید کرده اند.

- پر محتواترین سایت تدریس ایران است --- در ایران مدرس هزاران جزوه، نمونه سوال امتحانی و تست کنکور ارائه شده است.

- بهینه ترین سایت تدریس از نظر گوگل است --- برای تمامی عبارتهای شامل تدریس خصوصی، ایران مدرس در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار دارد.

- قدیمی ترین سایت آگهی تدریس ایران است --- تا سال 95 نزدیک به 7 سال از عمر این وب سایت می گذرد و هر سال بازدید و تعداد مدرسین آن بیشتر و بیشتر شده است.


تدریس خصوصیزبان و آزمونهای زبان انگلیسی همچون تافل و آیلتس در سایت ایران مدرس به صورت مفصل مورد توجه قرار گرفته است. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی و آزمون های زبان انگلیسی بر روی لینکهای زیر کلیک نمائید. اگر دانشجو یا فارغ التحصیل مهندسی برق هستید و در سال 95 قصد دارید با درج تبلیغات رایگان و یا اگهی ویژه تدریس دروس مهندسی برق در یک سایت معتبر از تدریس و تدریس خصوصی درآمد کسب کنید ...
اگر در زمینه تدریس و آموزش دروس مهندسی برق، نرم افزارهای برق و برق صنعتی، دوره های اموزشی برق و ... سابقه کار دارید و یا قصد دارید تدریس را آغاز کنید ...
در هر صورت، آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) درج نمائید. سایت ایران مدرس بزرگترین و معتبرترین سایت تدریس ایران بوده و به صورت اختصاصی در زمینه تبلیغات تدریس فعالیت دارد. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کلیک نمائید. در صورتیکه در زمینه تدریس خصوصی ریاضی مهندسی به ارائه خدمات نیاز دارید و برای یادگیری بهتر این درس هم می خواهید از کلاسهای خصوصی استفاده کنید، برای مشاهده لیست مدرسین تدریس ریاضی مهندسی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کلیک نمائید. اگر کار تدریس خصوصی ریاضی، ریاضی مهندسی، تدریس فیزیک و شیمی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی، آموزش خصوصی دروس ابتدایی، کنکور، دانشگاهی و ... را انجام می دهید ...  اگر در زمینه تدریس دروس دانشگاهی (تدریس خصوصی استاتیک، تدریس مدار،الکترونیک، تحقیق در عملیات، ساختمان داده، مکانیک خاک، ایستایی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی و ....) می خواهید فعالیت داشته باشید .... در هر صورت، آگهی رایگان تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) درج کنید. اگر در آموزش و یادگیری ریاضی اشکال دارید تنها به استفاده از کلاسهای تدریس ریاضی بسنده نکنید. کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را در کنار جلسات تدریس مدرسه و دانشگاه داشته باشید. به عبارت دیگر، به امید جلسات تدریس خصوصی در مدرسه یا دانشگاه غیبت نکنید. مطلب دیگری که باید مد نظر داشته باشید این است که بازهم به امید کلاسهای خصوصی ریاضی حل تمرین و مسئله را کنار نگذارید. دروسی مانند ریاضی و فیزیک را بدون حل تمرین و مسئله نمی توان یاد گرفت. اگر 1000 جلسه کلاس تدریس خصوصی هم شرکت کنید ولی تمرین و مسئله حل نکنید نتیجه نخواهید گرفت. بنابراین حل تمرین و مسئله یکی از مهمترین پارامترها در یادگیری ریاضی است. کار دیگری که برای یادگیری بهتر ریاضی و سایر دروس می توان انجام داد این است که نمونه سوالهای امتحانی سالهای قبل را حل کنید و با نمونه سوالات امتحانی آشنا شوید. در وب سایت (ایران مدرس) نمونه سوالهای امتحانی زیادی برای دانلود رایگان ارائه شده است. دانلود رایگان جزوات آموزشی و سوال امتحانی و تست کنکور ریاضی و فیزیک: علاوه بر خدمات تدریس خصوصی،در همین سایت (ایران مدرس)؛ دانلود رایگان جزوات آموزشی و سوال امتحانی و تست کنکور ریاضی و فیزیک هم ارائه شده است. در سایت ایران مدرس هزاران جزوه، سوال امتحانی، نمونه سوال امتحان، کتاب، تست و سوالات کنکورو ... برای دانلود رایگان ارائه شده است. با استفاده از مطالب دانلودی ارائه شده در ایران مدرس می توانید دروس ریاضی و فیزیک را بهتر یاد بگیرید وبا مشاهده سوالات امتحانی می توانید با روند مطرح شدن سوالات آشنا شده و در امتحانات موفق تر عمل کنید. برای دانلود رایگان جزوات آموزشی و سوال امتحانی و تست کنکور ریاضی و فیزیک به ترتیب بر روی عبارتهای دانلود جزوه و سوال ریاضی و دانلود جزوه آموزشی و سوال امتحانی فیزیک کلیک کنید. ایران مدرس بهینه ترین سایت تدریس خصوصی از نظر گوگل است:همانطور که می دانید، در حال حاضر متقاضیان تدریس خصوصی برای پیدا کردن مدرس مورد نظر خودشان با استفاده از موتور جستجوی گوگل عبارتهایی مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی زبان و .... را جستجو می کنند. وب سایت ایران مدرس برای عبارتهای شامل تدریس خصوصی در نتایج جستجوی گوگل در صفحه اول حضور دارد. بنابراین اگر کاربری برای پیدا کردن مدرس مورد نظر خودش در گوگل جستجو کند، با مشاهده سایت ایران مدرس در صفحه اول نتایج آن، به راحتیبه سمت آگهی و تبلیغات تدریس شما هدایت شده و با شما تماس خواهد گرفت. به عنوان مثال، با جستجوی عبارتهای زیر، سایت ایران مدرس را در صفحه اول و جایگاه اول نتایج جستجوی گوگل خواهید دید.

مدرس خصوصی

تدریس خصوصی زیست

تدریس خصوصی زیست شناسی

تدریس خصوصی زیست کنکور

مدرس خصوصی زیست

تدریس خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک کنکور

تدریس خصوصی شیمی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی استاتیک

تدریس خصوصی دینامیک

تدریس خصوصی مقاومت مصالح

تدریس خصوصی ترمودینامیک

تدریس خصوصی ارتعاشات

تدریس خصوصی دینامیک ماشین

تدریس خصوصی ایستایی

تدریس خصوصی دینامیک ماشین

تدریس خصوصی کنترل

.....

با جستجوی عبارتهای دیگری مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی،تدریس خصوصی عربی و .... نیز سایت ایران مدرس را در صفحه اول نتایج جستجویگوگل مشاهده خواهید کرد. بنابراین، با ثبت تبلیغات تدریس در ایران مدرس، متقاضیان تدریس خصوصی به راحتی به سمت آگهی تدریس شما هدایت خواهند شد. اگر مدرس ریاضی، فیزیکو یا هر درس دیگری هستید .... اگر آموزشگاه تدریس خصوصی دارید ... اگر در قالب گروه آموزشی در زمینه تدریس و آموزش در منزل فعالیت می کنید .... در هر صورت، برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی، جذب شاگردو کسب درآمد از کار تدریس در همین سایت عضو شده و آگهی تدریس خودتان را بهصورت رایگان ثبت نمائید. در صورت تمایل می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژه کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. سایت ایران مدرس برای اکثر عبارتهایشامل تدریس خصوصی در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار دارد و متقاضیان تدریس خصوصی را به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می کند. در کنار کلاسهای تدریسریاضی مدرسه و دانشگاه و در کنار استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی میتوانید این مقالات و مقالات کشابهی که در همین زمینه در این وب سایت موجوداست را مطالعه کنید و نتیجه مورد نظر خودتان را بگیرید. اگر می خواهید از کلاسهای خصوصی ریاضی استفاده کنید، هر چه زودتر شروع کنید و برگزاری کلاسهای ریاضی را به ایام امتحانات موکول ننمائید. ریاضیدرسی است که برای یادگیری ان باید تمرین و مسئله حل کنید. با برگزاری کلاسهای خصوصی ریاضی در طول ترم فرصت کافی برای حل تمرین و مسئله خواهید داشت. البته اگر درس را خودتان خوب بلد هستید و فقط به عنوان رفع اشکال می خواهید از کلاسهای خصوصی ریاضی استفاده کنید، در این صورت می توانید در همان ایام امتحانات کلاسهای ریاضی را به صورت خصوصی و در منزل یا آموزشگاه برگزار کنید. البته این امر اشکال دیگری که دارد این است که در ایام امتحانات معمولا مدرسین خوب وقتشان پر است و با هزینه های بالاتری هم تدریس می کنند. بنابراین حتی اگر چند جلسه تدریس خصوصی ریاضیهم بیشتر لازم ندارید باز هم زودتر شروع کنید. علاوه بر موارد گفته شده، در وب سایت ایران مدرس هزاران جزوه اموزش و سوال امتحانی و .... ریاضی برایدانلود رایگان ارائه شده است. برای مشاهده جزوات اموزشی، سوالات امتحانی، تست کنکور و ... ریاضی بر روی عبارت دانلود جزوه و سوال ریاضی کلیک نمائید.
عبارتهای کلیدی: تدریسخصوصی در تهران و استان تهران، بهترین سایت تدریس و سایت معتبر و پربازدیدتدریس خصوصی، قیمت تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان، گروه آموزشی، آموزشگاه و یا یک موسسه تدریس خصوصی در تهران، تدریس خصوصی دروس دانشگاهی، ریاضی و فیزیک دانشگاه
اگر در جستجوی سایت تدریس و آموزش، سایت مدرسین و اساتید،سایت دانلود جزوه های آموزشی و سوالات امتحانی، سایت ارائه دهنده مقالات موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی، سایت کسب درآمد از تدریس و جذب شاگرد و .... هستید .... سایت ایران مدرس بهترین سایتی است که می توانید در زمینه آموزش و تدریس و تدریس خصوصی پیدا کنید.

iranmodares

1- سایت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی: اگر برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی و آموزشقصد دارید تبلیغات خودتان را در سایت اول تدریس ایران و پربازدیدترین سایتتدریس خصوصی ایران ثبت نمائید، سایت ایران مدرس بهترین و معتبرترین سایتی است که می توانید پیدا کنید. در سایت ایران مدرس تا سال 96بیش از 16000 مدرس تدریس خصوصی آگهی و تبلیغات تدریس خودشان را ثبت نموده اند. ایران مدرس از نظر گوگلبهینه است و درج تبلیغات تدریس در آن مفید و پربازده می باشد. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس ایران است و در ایام امتحانات بیش از 25000 بازدیددر روز دارد. برای مطالعه در زمینه نحوه ثبت آگهی تدریس در سایت ایران مدرس و کسب درآمد از تدریس خصوصی مقاله نحوه نوشتن آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی را مطالعه نمائید. با ثبت آگهی تدریس در سایت ایران مدرس به راحتی شاگرد جذب کنید.

2- سایت تدریس و ارائه دهنده خدمات تدریس خصوصی:در ایران مدرس هزاران مدرس ثبت نام نموده و در زمینه تدریس خصوصی و آموزش فعالیت دارند. اگر در جستجوی بهترین سایت تدریس و ارائه دهنده خدمات تدریس خصوصی ایران هستید، ایران مدرس بهترین گزینه برای شما است. برای مشاهده لیست کامل مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان،ریاضی، شیمی، فیزیک، زیست، عربی، دروس ابتدایی، متوسطه، دانشگاهی و دروس کنکوری، انواع نرم افزارها و ... در سایت ایران مدرس بر روی عبارت لیست مدرسین تدریس خصوصیکلیک کنید. با مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس و کلیک بر روی آگهی تدریس هر مدرس، در جزئیات آگهی تدریس مدرسین می توانید رزومه کاری، سوابق کاری مدرس، دانشگاه محل تحصیل، قیمت و هزینه کلاسهای تدریس خصوصی مدرس و ... را می توانید مشاهده نموده و مدرس و معلم مورد نظر خودتان را انتخاب نمائید.
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی و موفقیت در امتحانات
در این بخش در رابطه با تدریس خصوصی و موفقیت در امتحانات، راهکارهای استفاده مفید از کلاسهای تدریس خصوصی برای کسب نمرات عالی و موفق شدن در امتحانات و .... ارائه شده است. به منظور موفقیت در امتحانات پایان ترم و میان ترم راهکارهای زیر می تواند مفید باشد:
1- خواندن دروس را به ایام امتحانات موکول نکنید و در طول ترم مطالعه آهسته و پیوسته را داشته باشید.
2- تمرین و نمونه سوالات امتحانی به اندازه کافی حل کنید تا در جلسه امتحان از پس حل سوالات برآیید. با حل هر سوال ذهن و مغز شما یک مرحله رشد می کند.
مطالعه کنید:
3- برنامه درسی منظمی داشته باشید تا بتوانید همه ی دروس را پوشش دهید. سعی کنید از وقتتان به صورت مفید استفاده نمائید.
4- بعد از کلاسهای مدرسه، جلسات آموزش خصوصی در منزل و مطالعات خودتان مرور را فراموش نکنید.
5- برای دروسی چون ریاضی، فیزیک و شیمی به اندازه کافی مسئله، مثال و تمرین حل کنید.
6- برای مطالعه دروس به اندازه کافی وقت در نظر بگیرید.
 7- در مورد سوالهای چند گزینه ای، ابتدا جوابهایی که مطمئنید غلط هستند را کنار بگذارید.
8- در مورد سوالهای تشریحی، ابتدا سر فصلها را بنویسید و بعد سرفصلها را بسط دهید.
9- اولین فردی نباشید که جلسه را ترک می کند. اگر به سوالها جواب داده ووقت اضافه دارید، بهتر است به وارسی و اصلاح جواب های خود بپردازید.
اگر می خواهید برای امتحان ریاضی درس بخوانید در مرحله اول کلاسهای تدریس ریاضیرا جدی بگیرید. در کلاسهای تدریس ریاضی مباحث درسی به صورت کاملا ارائه میگردد. درادامه تمرین و مثال حل می شود. تمرینات و مثالهایی که در کلاسهای تدریس ریاضی حل می شود برای یادگیری بسیار موثر است.
البته فقط حضور در کلاسهای تدریس ریاضی شرط نیست. بلکه باید در کلاسهای تدریس ریاضی حضور فعال داشته باشید. حل تمرین و مسائلرا دنبال کنید و سوال بپرسید. اگر به هر دلیل نتوانستید در کلاسهای تدریس ریاضی شرکت کنید، برای جبران مطالب ارائه شده، از جلسات تدریس خصوصی ریاضی استفاده نمائید. برای مشاهده مدرسین خصوصی ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید. برای درس فیزیک هم مشابه درس ریاضی شرکت در کلاسهای تدریس فیزیک و عدم غیبت در کلاسها در طول ترم مهم است. برای فیزیک مهم می توانید از کلاسهای خصوصی فیزیک استفاده کنید (برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک نمائید). درس فیزیک به نسبت ریاضی کمی مفهومی تر است. یعنی ممکن است در درس ریاضی شما فرمول و رابطه ای را استفاده کنید و معنی آن را خیلی خوب هم متوجه نشده و اشکالی هم پیش نیاید. ولی در درس فیزیک، همانطور که از اسمدرس مشخص است، همه ی فرمولها و راوبط معنی فیزیک دارند. سعی کنید معنی روابط و اینکه در عالم واقعیت این روابط به چه معنی ای هستند را بفهمید. برای درس فیزیک هم حضور فعال در کلاسهای تدریس فیزیک و در صورت لزوم کلاسهای خصوصی مهم است. دقت کنید که فیزیک را هم در طول ترم بخوانید و حتی اگر خواستید از کلاسهای خصوصی فیزیک هم استفاده کنید آنها را هم در طول ترمبرگزار نمائید. در طول ترم مرتبا با یک برنامه ریزی عالی درس را بخوانید ومرور کنید. تمرین و مسئله حل نمائید و معنی روابط و فرمولهای فیزیک را برای خودتان تشریح کنید. مانند ریاضی، برای فیزیک هم حل تمرین و مسئله بسیار مهم است.
در کنار کلاس تدریس و تدریس خصوصی خودتان مطالعه کنید و درسها را خوب بخوانید. برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک و شیمی حل تمرین خیلی مهم است. تمرین و مسئله حل کنید و تسلطخودتان را بیشتر کنید. با حل تمرینات بیشتر احتمال اینکه در امتحانات نهایی 20 بگیرید بیشتر و بیشتر خواهد شد. تمرین مادر تسلط است. کسی که ریاضی را از شما بهتر بلد است فقط بیشتر تمرین حل کرده است.
به منظور برنامه ریزی برای امتحانات نهایی نکات زیر را در نظر داشته باشید:
1- برنامه ریزی را با توجه به عادتهای مطالعه خودتان در نظر بگیرید. اگر صبح بهتر می توانید مطالعه کنید، در برنامه ریزی خودتان ساعتهای صبح را برای مطالعه در نظر بگیرید.
2- برنامه ریزی شما برای امتحانات نهایی باید منعطف باشد. تا جایی که می توانید به برنامه پایبند باشید ولی در عین حال اگر برنامه ریزی شما ایرادی داشت آن را برطرف کنید و ادامه دهید.
3- داشتن هر برنامه ای از بی برنامه گی بهتر است. حتما با برنامه پیش بروید. می توانید برنامه را در ذهن خودتان داشته باشید ولی اگر برنامه را بر روی کاغذ بیاورید بازدهی و اثر بخشی ان چندین برابر می شود. 
تا جایی که می توانید ووقت دارید، تمرین و مسئله حل کنید. تمرین مادر یادگیری است. هر چه تمریناتبیشتری برای درس ریاضی حل کنید تسلط شما افزایش می یابد. البته حین تمرین حل کردن باید به نحوه حل تمرین فکر کنید و خودتان راه حل ارائه دهید. حتی اگر راه حل شما اشتباه هم باشد اشکالی ندارد ولی حتما قبل از اینکه حل درستسوال را نگاه کنید، خودتان به حل مسئله فکر کرده و راه حلی ارائه دهید.


iranmodares


بهصورت خلاصه، سعی کنید حتما در کلاسهای تدریس ریاضی و فیزیک حضور داشته باشید و در ضمن حضور شما در این کلاسها هم حضور فعالی باشد. تلاش کنید به بهترین شکل ممکن به مطالب گوش دهید. هر جلسه سعی کنید حداقل یک سوال بپرسیدو با تمرکز صد در صد به مطالب گوش دهید. دروس ریاضی و فیزیک هم در دبیرستان و هم در دانشگاه دروس مهمی بوده و برای سایر دروس هم حالت پایه دارند. بعد از کلاسهای تدریس یا تدریس خصوصی ریاض و فیزیک و یا هر درس دیگری هم حتما مرور مختصری را در نظر بگیرید. تمرینهایی که در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به شما داده می شود را حل کنید و با انگیزه بالا و دقت فراوان به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس گوش دهید.
راهکارهای عملی و کاربردی برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه در این بخش ارائه شده است. برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه، گرفتن نمره 20 در امتحانات، ارتقاء معدل و ... موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- به صورت مداوم در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه شرکت کنید. تا جایی که ممکن است غیبت نکنید و در کلاسهای تدریس حاضر شوید. غیبت در کلاسها باعث می شود عقب بیفتید و جبران مطالب ارائه شده سخت خواهد بود.

2- در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه با تمرکز کامل به مطالب ارائه شده گوش دهید.فقط حضور در کلاس مهم نیست بلکه گوش دادن به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه هم مهم است. با انگیزه زیاد به مطالب ارائه شده گوش دهید و سوال بپرسید و به سوالهایی که پرسیده می شود گوش دهید.

3- در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی جزوه یادداشت کنید.جزوه خودتان را داشته باشید. در بسیاری از اوقات مطالبی که ارائه می شود وگفته می شود را با نوشتن بهتر یاد می گیرید. در ضمن نکاتی که به نظر خودتان مهم است در جزوه خودتان موجود است ولی دیگران ممکن است نکات مهم را یادداشت نکنند.

4- مطالب ارائه شده در کلاسها را مرور نمائید. بعد از کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه درس را مرور کنید. برای داشتن حضور ذهن باید درس را به صورت مداوم مرور نمائید.

5- در صورت لزوم، از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید. کلاسهای تدریس خصوصی مزایای فراوانی دارد. برای کسب اطلاعات در زمینه مزایای کلاسهای خصوصی این مقاله را بخوانید: مزیتهای کلاسهای تدریس خصوصی + لیست مدرسین تدریس خصوصی . در وب سایت (ایران مدرس) مدرسین زیادی در زمینه تدریس خصوصی و آموزش فعالیت دارند.

6- برای موفقیت در امتحانات درس را در طول ترم بخوانید.موکول کردن مطالعه و حل تمرین به ایام امتحانات باعث می شود تا نتیجه گرفتن برای شما سخت باشد. تا جایی که برای شما ممکن است در طول ترم درس بخوانید. به این ترتیب هم بدون استرس درس را مطالعه می کنید و هم مسئله و تمرین بیشتری حل می نمائید و هم احتمال موفقیت شما در امتحانات افزایش می یابد.

7- برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک به اندازه کافی مسئله و تمرین حل کنید. برایدروس ریاضی و فیزیک حل تمرین و مسئله مهم و حیاتی است. مانند ورزشکاری که هر مقدار بیشتر تمرین کند آماده تر خواهد شد، ذهن شما هم هر چه بیشتر تمرینحل کند برای حل مسائل سخت آماده تر خواهد بود.

کلاسهای تدریس خصوصی در صورتیکه در طول ترم برگزار گردد بسیار مفید و موثر خواهد بود. شاید اکثرافراد فکر کنند که کلاسهای خصوصی مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تنبل و درس نخوان است. در حالیکه در بسیاری از مواقع دانش آموزان و دانشجویان متوسط و زرنگ هم می توانند از این کلاسها استفاده نموده و نتیجه مورد نظر خودشان را بگیرند. به عنوان مثال اگر دانش آموز یا دانشجویی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به هر دلیلی غایب بوده باشد، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای جبران و رفع اشکال می تواند مفید و موثر باشد. در حالت دیگر برای حل تمرین و مسائل بیشتر و برای رفع اشکال هم می توان از جلسات و کلاسهای خصوصی استفاده کرد. اگر دانشجو یا دانش آموز بخواهد به نسبت ترمهایقبلی خود بهتر عمل کند و معدلش را افزایش دهد و یا در کنکور رتبه بهتری کسب کند، در این حالت هم استفاده از کلاسهای خصوصیمفید و موثر است. در بسیاری از مواقع تعداد دانش آموزان و یا دانشجویان درکلاسهای مدرسه و دانشگاه بسیار زیاد بوده و یادگیری در کلاس گروهی به سختیاتفاق می افتد. در این حالت هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر است و برای موفقیت در امتحانات و افزایش معدل می توان از آن استفاده کرد. بعضی اوقات، مدرس یا استاد در مدرسه یا دانشگاه خوب تدریس نمی کند و شاگردها مطالب را متوجه نمی شوند. برای جبران این نقص هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمود. در کلاسهای تدریس خصوصی وقت بیشتری برای ارائه درس و حل تمرین و مسئله توسط مدرس خصوصی وجود دارد. در این کلاسها حتی اگر دانشجو یا دانش آموز به عنوان مثال در درس ریاضی اشکالی داشته باشد که به پایه های قبل برگردد، می تواند به راحتی رفع اشکال کند. کلاسهای تدریس خصوصی معمولا در منزل دانشجو یا دانش آموز برگزار شده و جو راحتی دارد. در کلاسهای تدریس خصوصی هر سوالی را با خیال راحت می توان پرسید. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه هم زمان کافی برای پرسیدن تمامی سوالات وجود ندارد و هم بسیاری از دانشجویان و دانش اموزان به خاطر ترس از مسخره شدن و .... جرات سوال پرسیدن ندارند. کلاسهای تدریس خصوصی اگر در زمان مناسب شروع شود و خیلی به امتحانات نزدیک نباشد می تواند موثر بوده و در یادگیری دانش آموزان و دانشجویان مفید باشد. البته در ایام امتحانات هم می توان از این کلاسهای برای رفع اشکال استفاده کرد. ولی اگر دانشجو یا دانش آموز درس را به کلی بلد نیست، بهتر است هر چه زودتر کلاسها را شروع کرده و در طول ترم از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نماید. در کلاسهای تدریس خصوصی انتخاب مدرس و استاد با خود دانشجو یا دانش آموز بوده و در صورتی که نحوه تدریس مدرس مناسب و موثر نباشد، می توان مدرس دیگری را جایگزین کرد. به این ترتیب همیشه امکان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی با یک مدرس و معلم خوب وجود دارد. نکته خوب دیگری که در رابطه با کلاسهای خصوصی وجود دارد و می تواند منجر به موفقیت در امتحانات میان ترم و پایان ترم گردد این است که تعداد جلسات تدریس خصوصی و محل برگزاری این کلاسها و اینکه تا کی کلاسها برگزار گردد کاملا اختیاری و دلبخواهی است. تا یکی دو ساعت قبل از امتحان هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. در بسیاری از اوقات یک جلسه جمع بندی و رفع اشکال قبل از امتحان می تواند نتیجه را بسیار بهبود ببخشد و موثر و مفید باشد.
برای شاگرد اول شدن میتوانید روی کلاسهای تدریس خصوصی حساب کنید. برای موفقیت در تحصیل و کسب نمرات خوب هم می توانید روی جلسات تدریس خصوصی و آموزش در منزل حساب کنید. البته باید خودتان هم درس بخوانید. مزیتهای کلاسهای تدریس خصوصی در مقاله میزان اهمیت کلاسهای تدریس خصوصی در ارتقاء معدل و موفقیت در کنکور و فواید کلاس های خصوصی و جلسات تدریس خصوصی و آموزش در منزلتوضیح داده شده است. برای شاگرد اول شدن و کسب نمرات عالی و نمره 20 امتحان و درصد 100 و بالای 90 در کنکور باید برنامه ریزی داشته باشید. با برنامه پیش بروید و انگیزه داشته باشید. هدف های مشخص و واضحی برای خودتان تعیین کنید. در ادامه با انگیزه برای تحقق هدفهایتان تلاش کنید. برای مطالعه مقالات بیشتر در زمینه موفقیت در تحصیل مقاله چگونه از کلاس تدریس خصوصی برای موفقیت تحصیلی استفاده کنیم؟ یا رازهای موفقیت در تحصیل و موفق شدن در کنکور را مطالعه نمائید.
در کلاسهای تدریس مدرسه و یا کلاسهای تدریس خصوصی فقط حضور فیزیکی نداشته باشید. بلکه در اینکلاسها فعال باشید و با انگیزه و علاقه به مطالبی که ارائه می گردد گوش دهید. بعضی از دانشجویان و دانش آموزان فقط در کلاس حضور دارند و اگر آخر کلاس از آنها بپرسید که در چه زمینه ای تدریس یا صحبت شده است چیزی بلد نیستند. در کلاسهای گروهی و یا جلسات تدریس خصوصی جزوه یادداشت نموده و مهمترین نکاتی که به نظرتان می رسد را در جزوه خودتان بنویسید. جزوه خودتانبه نسبت جزوه سایر همکلاسی هایتان بهتر و مناسب تر است. در کلاس تدریس خصوصی یا کلاسهای گروهی سوال بپرسید و اشکالاتی که دارید را مطرح نمائید.
اگر در ترمهای قبل معدل بالایی نداشته اید، برا افزایش معدل و ارتقای معدل خودتان می توانید روی کلاسهای تدریس خصوصی حساب باز کنید. اگر دانش آموز هستید، همانطور که می دانید، داشتن معدل بالادر موفقیت در کنکور به صورت مستقیم و غیر مستقیم موثر است. چون معدل در چند سال اخیر در رتبه نهایی شما در کنکور به صورت مستقیم تاثیر دارد. در ضمن، اگر معدل بالایی داشته باشید، یعنی درسها را خوب یاد گرفته اید و بنابراین در همان درسها هم در کنکور درصد بالاتری می زنید. بنابراین داشتن معدل بالا از این طریق هم در موفقیت شما در کنکور موثر است. درست است که بدون شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی هم می توان معدل بالایی داشت. ولی به هر حال اگر شما در ترمهای قبل معدل خوبی نداشته اید و در ترم پیش رو یا در ترمآینده می خواهید معدل خودتان را افزایش دهید، کلاسهای تدریس خصوصیمی تواند راه حل خوبی باشد. اگر در بعضی از قسمتهای دروس اشکال دارید، اگردر بعضی از جلسات تدریس مدرسه یا دانشگاه غایب بوده اید، اگر درس را بلد هستید ولی نمی توانید تمرین حل کنید، اگر می خواهید برای بهتر یادگرفتن دروس از یک مدرس خوب کمک بگیرید، در هر صورت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر و مفید است. کلاسهای تدریس خصوصی فقط مخصوص شاگردهای تنبل نیست.ممکن است شما از حالت متوسط بخواهید به خوب برسید و یا معدل خودتان را از خوب به عالی برسانید، در این حالت هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر ومفید است. بسیاری از دانش اموزانو دانشجویان در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه به علت تعداد زیاد افراد حاضر در کلاس و بعضا به خاطر عدم تسلط کامل مدرس و معلم بر درس و یا عدم کنترل کامل کلاس توسط استاد درس را خوب متوجه نمی شوند. در تمامی مقالات ارائه شده در این وب سایت (ایران مدرس) به دانش آموزان و دانشجویان توصیه شده است که در کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه حاضر شوند. ولی به هر حال، همانطور که گفته شده در بعضی از موارد ممکن است کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه کیفیت لازم را نداشته باشید و یا به هر دلیل ممکن است دانش آموز یا دانشجو در کلاسها حاضر نباشد. در این حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای کسب نمره بالا و افزایش معدلمی تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه تعداد افراد در کلاس بعضا به بیش از 40 نفر هم می رسد. در چنین کلاسهایی هر سوالی را دانش آموزان و دانشجویان نمی توانند بپرسند و مدرس هم فرصت نمی کند به تمامی سوالات پاسخ دهد. کلاسهای تدریس خصوصی برای یادگیری بهتر، رفع اشکال، پرسیدن هر گونه سوال درسی، رفع اشکال پایه های قبل در همان درس، افزایش معدل، کسب نمره 20 در امتحان و 100 درصد زدن دروس در کنکور می تواند مفید و موثر باشد.
همانطور که می دانیم در سالهای اخیر اثر معدل در کنکور بیشتر و بیشتر شده است. برای افزایش و ارتقای معدل و یا برای موفقیت در کنکور هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. در کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت کلاسهای گروهی جو راحت تری حاکم است و زمان بیشتری در اختیار شاگرد و استاد قرار داشته و بنابراین یادگیری بهتر اتفاق می افتد. اگر می خواهید نمره 20 بگیرید، از حالت بد به خوب و از حالت متوسط و خوب به عالی برسید، اگر می خواهید در آزمونهای زبان انگلیسی شرکت کنید و یا مکالمه زبان را زودتر یاد بگیرید، اگر قصد دارید شاگرد اول شوید و یا غیبت هایی که در کلاس مدرسه و دانشگاه داشته اید را جبران نمائید، اگر قصد دارید در کنکور رتبه خوبی کسب کنید و یا در ایام امتحانات هستید و می خواهید اشکالات خودتان را برطرف نمائید .... در هر حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند مفید و موثر باشد. برای مطالعه بیشتر در زمینه فواید و مزایای کلاسهای تدریس خصوصی مقاله فواید کلاس های خصوصی و جلسات تدریس خصوصی و آموزش در منزلرا مطالعه نمائید. نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیرید این است که فقط شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی مهم نیست، بلکه استفاده درست از این کلاسها نیز مهم بوده و اگر می خواهید نتیجه مورد نظر خودتان را در امتحان، آزمونها، کنکور و ... بگیرید در کنار کلاسهای تدریس خصوصی باید خودتان هم تلاش و پشتکار داشته باشید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه مقاله چگونه از کلاسهای تدریس خصوصی مفیدتر استفاده کنیم؟ را مطالعه نمائید.
اگر به کلاسهای تدریس خصوصی نیاز دارید، استفاده از این کلاسهای را زودتر شروع نمائید. درس خواندن و شرکت در کلاسهای خصوصی در طول ترم نسبت به ایام امتحانات بهتر استو بازدهی بالاتری دارد.

عبارتهای کلیدی: مدرس تدریس خصوصی، موفقیت در امتحانات، موفقیت در کنکور، مدرسین تدریس خصوصی، کلاس خصوصی، آموزش خصوصی، معلم تدریس خصوصی

اگر می خواهید در امتحانات به صورت موفقیت آمیزی قبول شده و نمرات عالی و حتی نمره 20بگیرید، از کلاسهای تدریس خصوصی باید به صورت صحیح استفاده نمائید. در مرحله اول به امید شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی در کلاسهای مدرسه و دانشگاهغیبت نکنید. کلاسهای تدریس خصوصی در کنار کلاسهای مدرسه و دانشگاه می تواند مفید باشد و نه به جای آن. اگر می خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی بهترین استفاده را داشته باشید و با شرکت در این کلاسها نمرات عالی بگیرید ومعدل خودتان را افزایش دهید، در کلاسهای مدرسه یا دانشگاه هم شرکت کنید و در کنار آن برای نتیجه بهتر گرفتن، در کلاسهای تدریس خصوصی هم شرکت کنید. نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که کلاسهای تدریس خصوصی را درطول ترم برگزار نمائید. برای موفقیت در تحصیل باید درسها را به مرور و در طول زمان یاد بگیرید. بنابراین باید در طول ترم درس بخوانید. اگر می خواهیداز کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید. این کلاسها را هم در طول ترم برگزارنمائید. به این ترتیب در زمانهای بین کلاسهای خصوصی می توانید درس را مرورنمائید و تمرین و مسئله حل کنید و اگر اشکالی دارید حین همین مطالعه و حل تمرین و .... مشخص خواهد شد. در ایام امتحانات به دلیل استرسی که وجود داردو به دلیل زمان کمی که وجود دارد بازدهی کلاسهای خصوصی کم خواهد شد. در ضمن نمی توانید به اندازه کافی تمرین و مسئله حل کنید. البته اگر فقط برای رفع اشکال قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید و خودتان درس را خوب خوانده اید، می توانید در ایام امتحانات چند جلسه کلاس خصوصی برای رفع اشکال داشته باشید. سعی کنید در طول ترم درسها را بخوانید و فقط مرور درسها، حل تمرینات و مسائل اضافی و رفع اشکال را برای ایام امتحانات باقی بگذارید.

منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (462) دانلود سوال و جزوه (145) موفقیت در تحصیل (39) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (37)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی
ویلا
ویلا شمال
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 98792
تعداد نوشته ها : 612
تعداد نظرات : 12
X