تدريس خصوصي
کلاسها و جلسات تدریس خصوصی

استفاده بهینه از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی

برای استفاده بهینه از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- کلاسهای تدریس خصوصی را در طول ترم برگزار کنید. با برگزاری کلاسهایتدریس خصوصی در طول ترم فرصت خواهید داشت که در بین جلسات تدریس تمرین و مسئله حل کنید و همین امر کیفیت یادگیری شما را خیلی افزایش می دهد.

2- کلاسهای تدریس خصوصی را در کنار کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه برگزار کنید و نه به جای انها. به بهانه شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه غیبت نکنید.

3- در کلاسهای تدریس خصوصی به مدرس خودتان بگویید که جزوه و کتاب درسی وجزوه کلاسی را ملاک قرار دهد و نه جزوه خودش را. به هر حال امتحان پایانی شما از جزوه درسی شما مطرح می گردد.

4- در کنار کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه و در کنار جلسات تدریس خصوصیمسئله و تمرین حل کنید. حل تمرین و مسئله برای دروسی مانند ریاضی برای یادگیری مهم و حیاتی است.
برای موفقیت در تحصیل واستفاده بهینه از کلاسهای تدریس خصوصی این کلاسها را به ایام امتحانات موکول ننموده و در طول ترم برگزار کنید. کلاسهای تدریس خصوصی را مانند کلاسهای مدرسه یا دانشگاه جدی بگیرید. در کلاسهای تدریس خصوصی حواستان را جمع کنید و با تمرکز کامل به مباحث ارائه شده گوش دهید. بعد از جلسات تدریسخصوصی درس را مرور کنید و اگر سوال و مسئله ای به شما داده شده است آن را حل کنید. در بین جلسات تدریس مسئله و تمرین حل نموده و درس را مرور نمائید.هر اشکالی داشتید یادداشت کنید و جلسه بعد از مدرس خصوصی خودتان بپرسید.
10 دلیل برای استفاده از جلسات تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل در این بخش ارائه شده است.

1- در جلسات تدریس خصوصی و نیمه خصوصی تعداد دانشجویان و دانش اموزان بسیار کمتر از جلسات تدریس دانشگاه و مدرسه است و یادگیری بهتر اتفاق می افتد.

2- جلسات تدریس خصوصی را در هر زمانی از روز می توان برگزار کرد و این خود یک عامل مهم برای افزایش بازدهی این جلسات است. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در کلاسهای مدرسه و دانشگاه بازدهی ندارند و دلیل آن برگزاری کلاسها در زمان نامناسب است.

3- تعداد جلسات کلاسهای تدریس خصوصی را می توان کم و زیاد کرد و هر تعداد جلسه که مورد نیاز باشد را می توان برگزار نمود. می توان جلسات بیشتری را به تمرین و حل مسئله اختصاص داد و بر روی مسائل و مطالب مهمتر متمرکز شد.

4- در کلاسها و تدریس خصوصی به تناسب سطح علمی دانشجوو دانش آموز می توان مطالبی را ارائه کرد که برای او مفیدتر باشد. ممکن است برای یکی از دانش آموزان لازم باشد فرمولها را بیشتر مورد بررسی قرار داد و برای دیگری تمرینات بیشتری حل کرد. کلاسهای تدریس خصوصی انعطاف بالایی دارد.
در وب سایت ایران مدرس مدرسان زیادی ثبت نام کرده و در زمینه تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک و سایر دروس فعالیت دارند. برای مشاهده لیست کامل مدرسین بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوص ریاضی و برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت مدرس خصوصی فیزیککلیک نمائید. پس از مشاهده لیست مدرسین ریاضی و فیزیک و یا هر درس دیگری بر روی عنوان آگهی تدریس هر کدام از مدرسان کلیک نموده و مشخصات کامل هر مدرس را مشاهده نمائید. در ادامه با هر کدام از مدرسین که به نظر شما رزومهبهتری دارد و برای شما مناسبتر است تماس بگیرید. در کلاسهای تدریس خصوصی هم با دقت به مطالب ارائه شده گوش داده و جزوه یادداشت نمائید. هر سوالی کهپیش آمد از مدرس خصوصی خودتان بپرسید. از کلاسهای تدریس خصوصی نهایت استفاده را ببرید و با مطالعه و تمرین در طول ترم و در کنار کلاسهای مزبور سعی کنید بهترین نتیجه ممکن را بگیرید. در کنار کلاسهای تدریس خصوصی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه هم شرکت نموده و به بهانه جلسات خصوصی در این کلاسها غیبت نکنید.

در رابطه با درس ریاضیدر مرحله اول سعی کنید به صورت کامل در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه یا دانشگاه شرکت کنید و اگر لازم شد از جلسات تدریس خصوصی ریاضی هم استفاده کنید (برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کلیک نمائید). در مرحله بعد باید پس از کلاسهای تدریس ریاضیدرس را مرور کنید. مرور همان روز بعد از کلاس خیلی مهم و خوب است. اگر دفترچه ای داشته باشید و فرمولهای مهم را در آن یادداشت نمائید که خیلی عالی است. مثالها و مسئله های حل شده در کلاس درس را دوباره حل کنید. هر سوال یا اشکالی که داشتید جلسه بعد از مدرس ریاضی و یا معلم خصوصی ریاضی خودتان بپرسید. در طول ترم درس را بخوانید و خواندن و مطالعه ریاضی را به ایام امتحانات موکول نکنید. مطالعه دروس در ایام امتحانات و نتیجه خوب گرفتن در آنها اگر در طول ترم درس را نخوانده باشید سخت و مشکل است. سعی کنید در طول ترم مبحث به مبحث مسئله حل کنید. برای درس ریاضی حل تمرین و مسئله واقعا مهم است. در کلاس تدریس ریاضی جزوه یادداشت کنید و حضور فعال داشته باشید.

برای درس فیزیک هم مشابه درس ریاضی شرکت در کلاسهای تدریس فیزیک و عدم غیبت در کلاسها در طول ترم مهم است. برای فیزیک مهم می توانید از کلاسهای خصوصی فیزیک استفاده کنید (برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک نمائید). درس فیزیک به نسبت ریاضی کمی مفهومی تر است. یعنی ممکن است در درس ریاضی شما فرمول و رابطه ای را استفاده کنید و معنی آن را خیلی خوب هم متوجه نشده و اشکالی هم پیش نیاید. ولی در درس فیزیک، همانطور که از اسمدرس مشخص است، همه ی فرمولها و راوبط معنی فیزیک دارند. سعی کنید معنی روابط و اینکه در عالم واقعیت این روابط به چه معنی ای هستند را بفهمید. برای درس فیزیک هم حضور فعال در کلاسهای تدریس فیزیک و در صورت لزوم کلاسهای خصوصی مهم است. دقت کنید که فیزیک را هم در طول ترم بخوانید و حتی اگر خواستید از کلاسهای خصوصی فیزیک هم استفاده کنید آنها را هم در طول ترمبرگزار نمائید. در طول ترم مرتبا با یک برنامه ریزی عالی درس را بخوانید ومرور کنید. تمرین و مسئله حل نمائید و معنی روابط و فرمولهای فیزیک را برای خودتان تشریح کنید. مانند ریاضی، برای فیزیک هم حل تمرین و مسئله بسیار مهم است.

(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی، موفقیت تحصیلی و موفقیت در کنکور، درامد تدریس

گرفتن نمره 20 در دروس ریاضی و فیزیک با جلسات تدریس خصوصی

گرفتن نمره 20 در دروس ریاضی و فیزیک با جلسات تدریس خصوصی ممکن است. البته برای کسب نمره بالا در دروس ریاضی و فیزیک و یا هر درس دیگری تنها به جلسات تدریس خصوصی بستگی ندارد ولی به هر حال، شرکت در جلسات تدریس خصوصی می تواند به موفقیت تحصیلی و کسب نمره بالا در این دروس کمک زیادی بکند.

در بسیاری از موارد کلاسهای خصوصی برای رفع اشکال و حل تمرین و مسئله می تواند بسیار مفید و موثر باشد. کلاسهای تدریس خصوصی بازدهی بالایی دارد وبه این دلیل که به نسبت کلاسهای گروهی افراد کمتری در آن شرکت دارند، برایسوال پرسیدن و رفع اشکال در کلاس مفیدو موثر است. کلاسهای تدریس خصوصی فقطمختص دانش اموزان و افراد ضعیف نیست. ممکن است یک دانش اموز یا دانشجوی متوسط هم با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک و یا سایر دروس به یکی از دانش اموزان قوی کلاس تبدیل گردد. یا یک دانش اموز قوی و متوسط هم ممکن است در مبحث خاصی اشکال داشته باشد و با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی رفع اشکال انجام دهد. در حالت دیگر، هر دانشجو یا دانش آموزی ممکن است در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به دلیلی غیبت کند و با استفاده از کلاسهای خصوصی این غیبت را جبران نماید. بنابراین شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیکو ریاضی و یا هر درس دیگری در حالت کلی می تواند مفید و موثر باشد. البته همانطور که در مقالات قبلی هم گفته شده است، برای موفقیت در تحصیل و کسب نمره 20 در دروس ریاضی و فیزیک تنها شرکت در کلاسهای خصوصی کافی نیست. در کنار جلسات تدریس خصوصی باید درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. باید پشتکار داشته باشید و در طول ترم درس بخوانید. حتی باید کلاسهای خصوصی هم در طول ترم برگزار گردد. کلاسهای تدریس خصوصی، با توجه به مطالب گقته شده برای گرفتن نمره 20 و موفقیت در تحصیل موثر و مفید است.

در وب سایت ایران مدرس (همین سایت) مدرسان زیادی ثبت نام کرده و در زمینه تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک و سایر دروس فعالیت دارند. برای مشاهده لیست کامل مدرسین بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوص ریاضی و برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت مدرس خصوصی فیزیککلیک نمائید. پس از مشاهده لیست مدرسین ریاضی و فیزیک و یا هر درس دیگری بر روی عنوان آگهی تدریس هر کدام از مدرسان کلیک نموده و مشخصات کامل هر مدرس را مشاهده نمائید. در ادامه با هر کدام از مدرسین که به نظر شما رزومهبهتری دارد و برای شما مناسبتر است تماس بگیرید. در کلاسهای تدریس خصوصی هم با دقت به مطالب ارائه شده گوش داده و جزوه یادداشت نمائید. هر سوالی کهپیش آمد از مدرس خصوصی خودتان بپرسید. از کلاسهای تدریس خصوصی نهایت استفاده را ببرید و با مطالعه و تمرین در طول ترم و در کنار کلاسهای مزبور سعی کنید بهترین نتیجه ممکن را بگیرید. در کنار کلاسهای تدریس خصوصی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه هم شرکت نموده و به بهانه جلسات خصوصی در این کلاسها غیبت نکنید. در وب سایت ایران مدرس (همین سایت) علاوه بر تدریس خصوصی جزوات و مطالب آموزشی زیادی برای دانلود رایگان ارائه شده است که با کلیک بر روی لینکهای زیر می توانید این مطالب آموزشی را دانلود نمائید.


 

منبع: ایران مدرس


شروع کار تدریس و موفقیت در تدریس خصوصی و گروهی

در این مقاله مطالبی در زمینه شروع کار تدریس و موفقیت در تدریس خصوصیو گروهی ارائه می گردد. در وب سایت حاضر (ایران مدرس) مقالات و مطالب زیادی در زمینه تدریس خصوصی و موفقیت در تدریس، چگونگی ثبت اگهی تدریس پربازده و موفق و نحوه جذب شاگرد، موفقیت در تدریس و نقش تدریس و تدریس خصوصی در موفقیت شاگردان، راهکارهای افزایش بازدهی کلاسهای تدریس خصوصی، مزیتهای کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت کلاسهای تدریس گروهی مدرسه و دانشگاه،ویژگیهای مدرسین موفق و ... ارائه شده است. تعدادی از مقالات مرتبط با موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی در پایین همین مطالب و پنج مقاله هم در بالای همین مطلب ارائه شده است. علاوه بر مقاله حاضر، می توانید بر روی لینکهای ارائه شده کلیک نموده و آنها را مطالعه کنید. در همین وب سایت می توانید عضو شوید و آگهی تدریس خصوصی خودتان را به صورت رایگان درج نمائید (در بالای همین صفحه بر روی عضویت در سایت کلیک کنید، ثبت نام نمائید و پس از ورود به کنترل پنل آگهی تدریس خودتان را درج کنید). درج آگهی تدریس در همین وب سایت (ایران مدرس) پربازده و مفید و موثر است. ایران مدرس بزرگترینو پربازدیدترین سایت تدریس ایران است. برای شروع کار تدریس و موفقیت در تدریس خصوصی و گروهی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1-اگر در زمینه تدریس خصوصی فعالیت نداشته اید و به تازگی فعالیت در این زمینه را آغاز کرده اید، برای جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس می توانید اگهی تدریس خودتان را در همین سایت (ایران مدرس) ثبت کنید. ثبت آگهیتدریس در ایران مدرس کاملا رایگان است و تنها در صورت تمایل می توانید آگهی تدریس خودتان را با پرداخت مبلغ مناسبی ویژه کنید. آگهی های تدریس ویژه بالاتر از آگهی های رایگان نمایش داده شده و بازدهی بالاتری هم دارند.بسیاری از مدرسینی که در همین سایت آگهی تدریسخودشان را به صورت ویژه درج کرده اند، بارها و بارها آگهی تدریس ویژه خودشان را تمدید کرده اند (بعضی از مدرسین تدریس خصوصی حتی بیش از 20 بار این کار را انجام داده اند). این مسئله خود نشان دهنده این است که ثبت آگهیتدریس و تدریس خصوصی در ایران مدرس برای آنها مفید و موثر بوده است. مطمئنباشید که اگر با درج آگهی تدریس ویژه در ایران مدرس شاگرد جذب نمی کردند، آگهی ویژه خودشان را تمدید نکرده و مبالغ دیگری را پرداخت نمی کردند. شما هم اگر می خواهید فعالیت خودتان در زمینه تدریس خصوصی را اغاز نمائید و یا فعالیت خودتان در این زمینه را گسترش دهید، آگهی تدریس ویژه و یا رایگان خودتان را در همین سایت درج کنید. در این وب سایت هزاران جزوه و نمونه سوالامتحانی ارائه شده است و آگهی تدریس شما (البته اگر ویژه باشد) در کنار مطالب آموزشی مزبور هم نشان داده خواهد شد.

2- برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی در مرحله اول باید خوب تبلیغ کنید و بتوانید شاگرد جذب کنید. تا وقتی که شاگرد جذب نکردهاید، موفقیت در تدریس هم معنی ندارد. یکی از بهترین راهکارها برای موفقیت در جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس، همانطور که گفته شد، درج آگهی تدریس درهمین سایت (ایران مدرس) است. البته برای جذب شاگرد راهکارهای دیگری هم وجود دارد. مثلا می توان با آموزشگاهها هماهنگ کرد، در روزنامه آگهی بدید، تراکت چاپ کنید و ... . برای مطالعه در زمینه راهکارهای مختلف جذب شاگرد و نحوه کسب درآمد بالا از تدریس خصوصیبر روی لینک زیر کلیک نموده و آن را مطالعه کنید. در مقاله زیر انواع روشهای جذب شاگرد و مزایا و معایب هر کدام توضیح داده شده است. اگر می خواهید شاگر جذب نموده و از کار تدریس درآمد خوبی کسب کنید، فرصت مطالعه مقاله زیر را از دست ندهید.


 3-برای موفقیت در تدریس خصوصی و گروهی، همانطور که در مقالات قبلی هم گفته شده است، باید نتیجه گرا باشید. باید سعی کنید تمامی کارها و فعالیت های شما در جهتی باشد که در پایان جلسات تدریس خصوصی و بعد از برگزاری امتحان شاگرد یا شاگردان شما نتیجه بگیرند. اینکه سبک تدریس شما به چه شکلی است و در طول ترم چند جلسه کلاس برگزار می کنید، یا حین برگزاری کلاس چه مطالبی را و به چه شکلی ارائه می نمائید و .... مهم نیست (هر چند در این زمینه ها هم مقالاتی در همین سایت موجود بوده و پیشنهاداتی ارائه شده است)، در نهایتاگر روش تدریس شما و راه و روش هدایت شاگردانتان منجر به موفقیت آنها در امتحانات و یا کنکور گردد، می توان گفت که شما در کار تدریس موفق بوده اید.برای موفقیت در کار تدریس پشتیبان و مشاوره شاگردانتان باشید به نحوی که به صورت کامل درک کنند که شما فقط برای گرفتن حق التدریس نیامده اید و نتیجه گرفتن آنها برای شما مهم است. همین که به کار تدریس و به تدریس خودتان متعهد باشید از نظر شاگردانتان بسیار ارزشمند است. البته مطمئنا مواردی همچون تسلط بر دروس تدریسی و ... نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است. اگر می خواهید در کار تدریس موفق باشید باید موارد همچون حضور به موقع در کلاس، تسلط بر دروس تدریس و ... را هم در نظر بگیرید. ولی به هر حال، متعهدبودن به کار تدریس و تلاش برای نتیجه گرفتن شاگردانتان در اولویت قرار دارد و منجر به موفقیت شما در کار تدریس خصوصی می گردد. همانطور که گفته شد، در همین سایت مقالات دیگری در زمینه تدریسو تدریس خصوصی و موفقیت در تدریس ارائه شده است که تعدادی از آنها را در پایین همین مقاله هم می توانید مشاهده کنید. برای موفقیت در کار تدریس و آشنایی با روشهای مختلف جذب شاگرد و ... بر روی لینکهای زیر کلیک نموده و آنها را مطالعه کنید.

منبع: ایران مدرس


10 دلیل برای استفاده از جلسات تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل

10 دلیل برای استفاده از جلسات تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل در این بخش ارائه شده است.

1- در جلسات تدریس خصوصی و نیمه خصوصی تعداد دانشجویان و دانش اموزان بسیار کمتر از جلسات تدریس دانشگاه و مدرسه است و یادگیری بهتر اتفاق می افتد.

2- جلسات تدریس خصوصی را در هر زمانی از روز می توان برگزار کرد و این خود یک عامل مهم برای افزایش بازدهی این جلسات است. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در کلاسهای مدرسه و دانشگاه بازدهی ندارند و دلیل آن برگزاری کلاسها در زمان نامناسب است.

3- تعداد جلسات کلاسهای تدریس خصوصی را می توان کم و زیاد کرد و هر تعداد جلسه که مورد نیاز باشد را می توان برگزار نمود. می توان جلسات بیشتری را به تمرین و حل مسئله اختصاص داد و بر روی مسائل و مطالب مهمتر متمرکز شد.

4- در کلاسها و تدریس خصوصی به تناسب سطح علمی دانشجوو دانش آموز می توان مطالبی را ارائه کرد که برای او مفیدتر باشد. ممکن است برای یکی از دانش آموزان لازم باشد فرمولها را بیشتر مورد بررسی قرار داد و برای دیگری تمرینات بیشتری حل کرد. کلاسهای تدریس خصوصی انعطاف بالایی دارد.

5- کلاسهای تدریس خصوصی معمولا در منزل دانشجو دانش آموز برگزار می گردد. همین امر باعث می شود که وقت دانشجو و دانش آموز در مسیر رسیدن به کلاس تلف نشود.

6- در کلاسها و جلسات تدریس خصوصی اگر دانش آموز و دانشجو تشخیص دهد که کیفیت کلاسهای تدریس خصوصی خوب نیست، می تواند معلم و مدرس خود را عوض کند. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی و انتخاب مدرس ومعلم مورد نظرتان بر روی عبارت مدرسان تدریس خصوصی کلیک نمائید.

7- در کلاسهای تدریس خصوصی چون زمان بیشتری برای ارائه دروس وجود دارد، می توان تمرین و مسئله بیشتری حل کرد و نمونه سوالهای امتحانی سالهای قبل را هم مورد بررسی قرار داد.

8- در کلاسها و جلسات تدریسخصوصی حتی اگر اشکال و سوالی مرتبط با پایه های قبل وجود داشته باشد می توان آن را برطرف نمود. به عنوان مثال بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان اشکالاتی که در درس ریاضی دارند به پایه های قبل بر می گردد. این اشکالات را در کلاسهای مدرسه و دانشگاه نمی توان برطرف نمود.

9- کلاسهای خصوصی چون در منزل دانشجو و دانش آموز برگزار می گردد جو و محیط راحتتری دارد و یادگیری در آن بهتر اتفاق می افتد.

10- کلاسهای مدرسه و دانشگاه یکی دو هفته مانده به امتحانات به صورت کامل تعطیل می شود و اگر دانشجو و دانش آموز اشکالی داشتهباشد به مدرس و معلم خودش دسترسی ندارد. کلاسهای تدریس خصوصی را تا روز و شب قبل از امتحان می توان برگزار کرد و هر اشکالی را برطرف نمود. در بسیاریاز موارد جلسه جمع بندی روز قبل از امتحان به اندازه 10 جلسه تدریس خصوصی مفید و کارگشاست.

با توج به مطالب ارائه شده، اگر می خواهید در تحصیل موفق شوید کلاسهای تدریس خصوصیرا به عنوان یک گزینه خوب در اختیار دارید. البته مطالعه و حل تمرین و مسئله و ... هم لازم است. ولی به هر حال بسیاری از اشکالات را در کلاسهای تدریس خصوصی می توان برطرف کرد.

منبع: ایران مدرس


کسب درآمد و پول درآوردن از تدریس و تدریس خصوصی

در این بخش روشها مختلف برای کسب درآمد و پول درآوردن از تدریس و تدریس خصوصی مورد بررسی قرا می گیرد و چگونگی افزایش درامد از تدریس و تدریس خصوصی ارائه می شود.

برای کسب درآمد و پول درآوردن از تدریس و تدریس خصوصی در مرحله اول باید برای خودتان و توانائیهای خودتان خوب تبلیغ کنید تا بتوانید شاگرد جذبنمائید. در وب سایت حاضر (ایران مدرس) این امکان به خوبیفراهم شده است. در این وب سایت می توانید آگهی تدریس خودتان را به صورت رایگان درج نمائید. سایت ایران مدرس برترین سایت تدریس ایران است و بیشترین تعداد مدرسین ثبت نامی در بین سایتهای تدریس را دارد.

ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس رایگان است. البته می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژه کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. با ثبت آگهی تدریس در اینوب سایت تبلیغات شما در معرض دید متقاضیان تدریس قرار خواهد گرفت. سعی کنید آگهی خودتان را کامل و جامع بنویسید. عنوان مناسبی اتخاب نمائید و تا جایی که می توانید متن آگهی را کامل بنویسید.

برای کسب درآمد بالاتر از کار تدریس و تدریس خصوصی کیفیت جلسات تدریس خودتان را افزایش دهید. هر چه بهتر تدریس کنید، متقاضیان جلسات تدریس شما بیشتر و بیشتر شده و درامد شما هم افزایش پیدا می کند. شما تنها در صورتی درآمد خوب و بالایی خواهید داشت که مشتریان قبلی شما (و در کار تدریس شاگردهای قبلی شما) دوباره خدمات شما را بخواهند. بنابراین خوب تدریس کنید تا درامد شما افزایش پیدا کند.

اگر می خواهید از کار تدریس پول خوبی در بیاورید، راهکارهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید. به عنوان مثال، علاوه بر ثبت آگهی تدریس در این وب سایت (ایران مدرس)،می توانید تراکت چاپ نموده و پخش کنید، در روزنامه آگهی بدهید، با آموزشگاهها تماس بگیرید، به مدرسان دیگر بسپارید که شاگرد به شما معرفی کنند و ....موفقیت تحصیلی و کنکوری با جلسات تدریس خصوصی

موفقیت تحصیلی و کنکوری با جلسات تدریس خصوصیممکن است. اگر می خواهید معدل خودتان را افزایش دهید، درسها را با موفقیت پاس کنید، نمرات خوبی بگیرید و در کنکور موفق شوید، کلاسهای تدریس خصوصی رابه عنوان یک راهکار خوب مد نظر داشته باشید.

کلاسهای تدریس خصوصی برای رفع اشکال و ارتقای سطح دانسته های شما مفید وموثر است. در جلسات و کلاسهای تدریس خصوصی هر سوالی که مد نظر خودتان است را می توانید بپرسید. البته جلسات تدریس خصوصی را نباید به ایام امتحانات موکول کنید. اگر قصد دارید در کلاسهای خصوصی شرکت کنید هر چه سریعتر شروع کنید. در کنار کلاسهای تدریس خصوصی مطالعه و حل تمرین و مسئله را هم در نظربگیرید.

اگر در کلاسهای تدریس مدرسه غائب بوده اید، جلسات تدریس خصوصی گزینه خوبی برای جبران غیبتها است. البته نباید به هوای شرکت در کلاسهای خصوصی عمدا غیبت کنید. در کلاسهای تدریس خصوصی هر اشکال و سوالی که از سالهای قبلبرایتان باقی مانده است را هم می توانید بپرسید. این خود یکی از مزیتهای کلاسهای خصوصی است.

اگر می خواهید در امتحانات پایان ترم موفق شوید و نمرات خوبی کسب نمائید، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی کمک خوبی می تواند به شما بکند. حتی با شرکت در کلاسهای خصوصی می توانید به نمره 20 هم برسید. البته همانطور کهقبلا هم گفته شده است، کلاسهای تدریس خصوصی نمی تواند جایگزین کلاسهای مدرسه و مطالعه و حل تمرین و ... باشد. در کنار موارد گفته شده است که می توانید از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.

برای موفقیت در کنکور هم می توانید از کلاسهای خصوصی کنکور استفاده نمائید. در همین سایت (ایران مدرس) مدرسین زیاید ثبت نام کرده اند و در زمینه تدریس دروس ابتدایی، متوسطه، دانشگاهی و کنکور فعالیت دارند. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی بر روی لینک تدریس خصوصی کلیک کنید.

برای موفقیت در تحصیل و استفاده بهینه از کلاسهای تدریس خصوصی این کلاسها را به ایام امتحانات موکول ننموده و در طول ترم برگزار کنید. کلاسهای تدریس خصوصی را مانند کلاسهای مدرسه یا دانشگاه جدی بگیرید. در کلاسهای تدریس خصوصی حواستان را جمع کنید و با تمرکز کامل به مباحث ارائه شده گوش دهید. بعد از جلسات تدریس خصوصی درس را مرور کنید و اگر سوال و مسئله ای به شما داده شده است آن را حل کنید. در بین جلسات تدریس مسئله و تمرین حل نموده و درس را مرور نمائید. هر اشکالی داشتید یادداشت کنید و جلسه بعد از مدرس خصوصی خودتان بپرسید.iranmodares(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210780
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X