تدريس خصوصي
بهترین راهکارها برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی
بهترین راهکارها برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی در این بخش ارائه شده است. جلوگیری از خسته کننده بودن فضای کلاس در جلسات تدریس خصوصی به موفقیت شما در تدریس کمک می کند. در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصیتلاش کنید با ایجاد تنوع در کلاس درس از خسته کننده بودن و یکنواخت بود کلاس جلوگیری کنید. می توانید هر نیم ساعت یکبار استراحت کوتاهی بدهید و یابعضا اجازه دهید که شاگر شما خودش تمرین را حل کند تا با حل مسئله درگیر شود و یا به هر شکل دیگری که فکر می کنید مناسب است در کلاس درس تنوع را ایجاد کنید.

iranmodares

برای جلوگیری از خسته کننده بودن کلاس تدریس مدرسه و دانشگاه و یا کلاس تدریس خصوصی ای که برگزار می کنید راهکارهای زیر می تواند مفید باشد.

1- در کلاس تدریس ترکیبی کار کنید. یعنی هم درس را ارئه کنید، هم سوال بپرسید، هم تمرین حل کنید و هم از دانشجویان و دانش آموزان بخواهید که تمرین و مسئله حل کنند.

2- در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی هر از چند گاهی استراحت کوتاهی بدهید، جوکی تعریف کنید و یا از مسائل جنبی مورد علاقه دانشآموز یا شاگردانتان حرف بزنید.

3- از خود شاگردانتان سوال بپرسید که چگونه ترجیح می دهند. آیا در کلاسهای تدریس خصوصی فقط می خواهند درس ارائه شود و یا تمرین حل گردد و یا ترکیبی از این دو. کلاس تدریس با سوال و جواب شروع شود و یا با حل تمرین.

4- در کلاسها از امکانات آموزشی متنوع استفاده کنید. شاید این مورد برای کلاسهای تدریس خصوصی خیلی مصداق نداشته باشد ولی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه استفاده از پاورپوینت و فیلم و ... می توان استفاده نمود و کلاس را از حالت یکنواختی خارج کرد.

5- در کلاسهای تدریس خصوصی و حتی تدریس گروهی به شاگردانتان بگویید که بخشی از درس را جلسه بعد باید خودشان تدریس کنند. به این ترتیب هم در بین جلسات تدریس مطالعه می کنند و هم چون خودشان در برگزاری کلاس مشارکت می کنند کلاس برای آنها جذابتر و مفید تر خواهد بود.
در مقالات قبل هم در رابطه با حمایت از شاگردان، پذیرفتن مسئولیت در قبال نتیجه شاگردان و ... مطالب مختلفی ارائه شده است. اگر می خواهید در کار تدریس موفق و موفقتر شوید، حمایت خودتان از شاگردانتان را قطع نکنید. بسیاری از دانش آموزان و دانشجویانی که از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده می کنند، خودشان واقعا استعداد خوبی دارند و در نحوه مطالعه درسها و یا موارد مشابه مشکل دارند. اگر شما بتوانید با یک ذهنیت منسجم و درست به آنها در طول ترم خط بدهید، برای آنها برنامه ریزی کنید و اگر امتحانی را خراب کردند از آنها به صورت کامل پشتیبانی نمائید، بسیار راحت نمرات خوبی می گیرند. ممکن است شما با یکی از شاگردانتان در حال برگزاری کلاسهای تدریس خصوصیبرای یک درس مشخص هستید و شاگرد شما میان ترم را خراب می کند. شاید واقعا درس را بلد بوده باشد و استاد یا معلم او امتحان خیلی سختی گرفته باشد. مثلا در این حالت، شما باید روحیه خودتان را حفظ کنید و به شاگردتان هم روحیه بدهید و از او حمایت نمائید. باید امتحان را به خوبی تحلیل نموده و بدنبال راهکاری بدنبال خوب عمل کردن در امتحانات بعدی باشید. یا ممکن است یکی از شاگردان شما در طول ترم به هر علتی حال و حوصله درس خواندن و انگیزهکافی برای مطالعه و تحصیل را از دست بدهد. در این حالت نیز شما باید حمایتخودتان را به صورت کامل انجام دهید. در زمینه ارائه مشاوره، پشتیبانی، برنامه ریزی درسی و ... نیز باید از شاگردانتان که با شما کلاس تدریس خصوصیدارند حمایت کنید. شما برای خودتان به این شکل در نظر بگیرید که اگر شاگردشما موفق نشود همه پولی که برای کلاسهای تدریس خصوصی به شما داده شده است را از شما پس خواهند گرفت. حمایت و پشتیبانی خودتان را تاشب امتحان ادامه دهید و حتی بعد از امتحان هم جویای نتایج باشید. دلسوزانهکار کنید و متعهد. به این ترتیب هم وجدان خودتان آسوده است، هم شاگرد شما نتیجه می گیرد و هم در کار تدریس موفق شده و درامد خوبی خواهید داشت. تعهد شما به کارتان را هم والدین شاگردانتان و هم خود شاگردتان درک می کند و ترمهای بعد هم برای کلاسهای تدریس خصوصی با شما تماس خواهند گرفت.
به مرور و در طول زمانسعی کنید به صورت مداوم در زمینه کاری خودتان پیشرفت کنید. طوری نباشد که خودتان هیچ مطالعه ای نداشته باشید. مثلا اگر فیزیک کنکور تدریس می کنید، به صورت مداوم در جستجوی راهکارهای خلاقانه حل تست های کنکور باشید و آنها را به شاگردانتان هم یاد بدهید. نباید جوری باشد که اطلاعات و روش تدریس شما با دو سال قبل هیچ تفاوتی نداشته باشد و هیچ پیشزفتی نکرده باشید. خود شما هم به صورت مداوم نیاز به یادگیری مطالب جدید و پیشرفت دارید.
اگر می خواهید از دیگران متمایز باشید و در کار تدریسموفق و موفق تر باشید، لازم است که بر دروس تدریسی خودتان کاملا مسلط باشید و در کنار آن با مطالعه مداوم و پیوسته به تدریج بهتر و بهتر هم بشوید. هر چه مطالعه خود شما بیشتر باشد بر مطلب تدریسی مسلط تر شده و دید بهتری به نسبت آن پیدا خواهید کرد. در نتیجه نحوه بیان شما بهتر و بهتر خواهد شد و مطالب را به گونه ای ارائه خواهید کرد که کاملا قابل فهم باشد.
اگر مدرس ریاضی هستید و یا قصد دارید فعالیت در زمینه تدریس خصوصی ریاضیرا شروع کنید، برای پیشرفت در کارتان و تبدیل شدن به یک مدرس ریاضی خوب و موفق در مرحله اول باید تسلط خودتان بر درس ریاضی را افزایش دهید. تا جایی که می توانید درسی را که تدریس می کنید مطالعه نموده و مسائل و تمرینهای مختلفی را که قرار است در جلسات تدریس گروهی و یا تدریس خصوصی ریاضی ارائه کنید مرور نمائید. کاملا آماده باشید به نحوی که هر سوالی که از شما پرسیدهشد را بتوانید پاسخ دهید. حین آماده شدن برای کلاسهای تدریس خصوصیو گروهی ریاضی سعی کنید خودتان مطالب را خوب درک کنید تا در انتاقل آنها به شاگردانتان موفق عمل کنید. مطالب را به صورت منسجم و قابل درک و فهم برای کلاس تدریس آماده کنید و برای کل زمان کلاس برنامه داشته باشید. هر چهبر درس مسلط تر باشید در کلاس تدریس ریاضی هم موفق تر عمل خواهید کرد و فنبیان بهتری هم خواهید داشت. هر چه بر ریاضی مسلط تر باشید مطالب را از زوایای مختلفی می توانید ببینید و اشکالات شاگردانتان را بهتر می توانید رفع کنید. میزان موفقیت شما در درس ریاضی و در تدریس درس ریاضی بیش از هر عامل دیگری به میزان تسلط خود شما بر درس بستگی دارد.
اگر می خواهید در جلسات تدریس خصوصیموفق عمل کنید، تسلط خودتان بر مطالب تدریسی را افزایش دهید.  هر چه تسلط شما بر مطلب افزایش یابد بیان شما روانتر و قابل فهم تر خواهد بود. هر چه تسلط شما بر مطلب افزایش یابد، مطالب را از زاویه متفاوت تر و بهتری خواهیددید و انها را بهتر هم تشریح می کنید.

شاید خودتان دقت کرده باشید که وقتی که مطلبی را برای بار دوم تدریس میکنید به نسبت دفعه اول بیان روانتر و بهتری دارید.  دفعات بعد هم بهتر خواهد شد. البته اگر خودتان هم تلاش کنید که با مطالعه بیشتر تسلطتان را افزایش دهید، باز هم نتیجه بهتری خواهید گرفت.

هر چه تسلط شما بر مطلب تدریسی بیشتر باشد، تعداد شاگردهایتان بیشتر شده و همین شاگردهایی هم که دارید ترم های بعد دوباره با شما تماس خواهند گرفت. بنابراین، به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی و مهم برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی، تلاش کنید که همواره تسلط خودتان بر مطالب تدریسی را افزایش دهید.

مهمترین کاری که یک مدرس خصوصیخوب در جلسات تدریس خصوصی باید انجام دهید رفع اشکال است. شما به عنوان یکمدرس خصوصی باید در قدم اول اشکال شاگرد خودتان را تشخیص دهید و در ادامه روند کلاس را به گونه ای در نظر بگیرید که اشکال شاگردتان برطرف شود.

فرق جلسات تدریس خصوصی با جلسات تدریس گروه و کلاسهای تدریسمدرسه و دانشگاه در این است که یک مدرس دبیرستان یا دانشگاه سرفصلهایی که برای درس در نظر گرفته شده است را باید به اتمام برساند در حالیکه مدرس خصوصی باید برای هر کدام از شاگردهای خودش اشکال و نقاط ضعف او را تشخیص داده و سعی کند در جلسات تدریس خصوصی این اشکالات برطرف گردد.

برای هر کدام از شاگردهایتان در جلسه اول حین پیش بردن درس سوال بپرسید. از شاگردتان بازخورد بگیرید و مرحله به مرحله که درس را پیش می برید با پرسیدن سوالاتی سطح علمی و میزان اطلاعاتی که دارد را محک بزنید. سپس کلاس خودتان را به گونه ای پیش ببرید که برای او مفید باشد.

بسیاری از مدرسان تدریس خصوصی سعی می کنند در جلسه اول با آب و تاب تدریسکنند و به این ترتیب نشان دهند که فن بیان خوبی دارند و خوب تدریس می کنند. ولی اگر مطالبی که شما ارائه می کنید به درد شاگرد شما نخورد هر چقدرخوب هم آنها را بیان کنید فایده ای ندارد. بنابراین در مرحله اول سعی کنیدتشخیص دهید که اشکال کار کجاست و در ادامه در جهت رفع اشکال پیدا شده اقدام کنید و تدریس و کلاسها را در آن جهت پیش ببرید.
اگر می خواهید در هر کاری و از جمله در کار تدریس خصوصیموفق شوید و درامدتان بیشتر و بیشتر گردد به نسبت آنچه که از شما انتظار می رود کار اضافه و کار بیشتری انجام دهید. مثلا اگر از ابتدای کار جلسات تدریس خصوصی را 90 دقیقه در نظر گرفته اید شما 100 دقیقه تدریس کنید.

همین مقدار کار اضافه ای که انجام می هید باعث می شود تا جلسات تدریس شما ادامه پیدا کرده و شاگردانتان شما را به دوستان و فامیلهای دیگر خودشانمعرفی کنند. انجام کمی کار اضافه تر و کمی بیشتر ماندن در جلسات تدریس خصوصی باعث می شود تا شما از مدرسهای دیگر متمایز شده و جایگزین شدن شما سخت شود.

معمولا شاگرد شما این مطلب را هیچ وقت بیان نخواهد کرد ولی همیشه حواسشان به ساعت ورود و خروج شما هست. با کمی تدریس بیشترمی توانید اعتماد شاگردهای خودتان را برای همیشه جلب کنید. در همان 10 دقیقه اضافه ای که برای تدریس در نظر می کیرید می توانید به شاگردتان در زمینه برنامه ریزی، نحوه مطالعه صحیح و... توصیه هایی ارائه دهید و یا یکی دو تا تمرین اضافه حل کنید.

با توجه به مطالب ارائه شده، انجام کمی کار اضافه تر و کمی بیشتر ماندن در کلاس می تواند به موفقیت شما در تدریس کمک کند.

منبع: ایران مدرس

در این بخش رابطه ارزیابی در کلاسهای تدریس و موفقیت در تدریس خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر بخواهید با همان روندی که مد نظر خودتان است تدریس کنید و هیچ ارزیابی ای از شاگرد یا شاگردهایتان نداشته باشید، احتمال نتیجه گرفتن شاگردانتان بسیار کم خواهد بود. برای اینکه متوجه شوید که آیا روند تدریس شما مناسب، مفید و موثر است، در طول جلسات تدریس همواره ارزیابی را مد نظر داشته باشید.

در طول جلسات تدریس و تدریس خصوصی به روشهای مختلفی می توانید ارزیابی را انجام دهید. یک راه برای ارزیابی این است که حین تدریس به صورت مداوم از شاگردتان سوال بپرسید و میزان یادگیری او را محک بزنید. راهکار دیگر این است که از شاگردتان بخواهید در همان جلسات تدریس و بعد از اینکه شما مطلبی را ارائه کردید به زبان خودش مطلب را توضیح دهد. به این ترتیب می توانید میزان یادگیری او را تشخیص دهید.

کار دیگری که می توانید انجام دهید این است که در هر جلسه تدریس به شاگردتان تمرین بدهید و حل تمرینات را در جلسات بعد از او بخواهید. در جلسات بعدی تدریس تمرینات حل شده را بررسی نموده و اشکالات شاگردتان را برطرف کنید. اینکه جلسات تدریس اصلا مفید بوده است یا نه حین حل تمرین مشخصخواهد شد. اگر به صورت عملی شاگرد شما بتواند از مطالبی که در کلاسهای تدریس خصوصی ارائه کرده اید برای حل تمرینات استفاده کند، در این صورت می توانید امیدوار باشید که شاگرد شما در جلسه امتحان هم نتیجه بگیرد.

بنابراین ارزیابی در کلاسهای تدریسو تدریس خصوصی به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در نتیجه گرفتن شاگرد شما و در نتیجه یکی از مهمترین عوامل در موفقیت شما در تدریس خصوصی مطرح است.

منبع: ایران مدرس

حل تمرین و مسئله در جلسه تدریس و موفقیت در تدریس خصوصیهم با هم رابطه مستقیم دارند. حتی اگر خیلی وقت کمی هم برای آمادگی تا امتحانات دارید، بدون حل تمرین و مسئله جلسات تدریس بازدهی زیادی نخواهد داشت.

توصیه می شود به جای آنکه کل مباحث را تدریس کنید و در آخر تمرین حل نمائید، بعد از هر مبحثی که در جلسات تدریس ارائه می کنید، برای آن مبحث تمرین و مسئله حل کنید. تمرین و مسئله کاربرد مطالبی را که ارائه می کنید به صورت عملی نشان می دهد. بنابراین همواره مطالب تدریسی حین حل تمرین و مسئله بهتر جا می افتد.

هم در جلسات تدریس خصوصی تمرین حل کنید و هم به شاگردانتان تمرین و مسئله بدهید تا در بین جلسات تدریسحل کنند. در ادامه تمرینات حل شده توسط شاگردانتان را بررسی نموده و اشکالات آنها را برطرف نمائید. برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک و شیمی و ... حل تمرین و مسئله حیاتی است. بنابراین برای این درسها وقت بیشتری را بهحل تمرین و مسئله اختصاص دهید.
در این بخش نکاتی برای موفقیت در تدریس خصوصی ریاضی ارائه می گردد:

1- در مرحله اول سعی کنید بر مباحث تدریسی خودتان تسلط داشته باشید.

2- حین تدریس ریاضی، هر مبحثی را که تدریس می کنید، یکی دو تمرین و مثال برای آن حل کنید.

3- حین تدریس ریاضی و حین حل تمرینها و مسائل به صورتمداوم از شاگردانتان سوال بپرسید تا مطمئن شوید که با مسئله و تمرین درگیرشده اند و روند حل را یاد گرفته اند.

4- کلاس ریاضی را متنوع برگزار کنید. هم درس را ارائه دهید، هم تمرین و مسئله حل کنید و در بخشی از کلاس از خود شاگردانتان بخواهید که تمرین حل کنند.

5- به شاگردانتان تمرین و مسئله بدهید و در جلسات بعد تدریس ریاضی حل آنها را بخواهید.

6- هر چند جلسه یکبار امتحان یا کوئیزی برگزار نمائید.

7- در کلاس تدریس ریاضی جدی باشید و با جدیت یادگیری و آموزش شاگردانتان را پیگیری کنید.

8- اگر جلسات تدریس ریاضی ای که برگزار می کندی طولانی است، هر 40 دقیقه یکبار استراحت کوتاهی به شاگردانتان بدهید.

9- جلسات تدریس خصوصی ریاضی را به ایام امتحانات موکول نکنید و با برگزاری این جلسات در طول ترم بازدهی آنها را افزایش دهید.

10- حل تمرین و مسئله برای یادگیری ریاضی عامل اساسی وموثر در یادگیری این درس است. تا جایی که زمان به شما اجازه می دهید تمرینو مسئله حل کنید.

در این مقاله نکاتی برای افزایش کیفیت جلسات تدریس خصوصی و موفقیت در تدریس ارائه شده است. برای افزایش کیفیت جلسات تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- تا جایی که ممکن است با مطالعه بیشتر تسلط خودتان را بر مطالب تدریسی افزایش دهید.

2- قبل از جلسات تدریس آمادگی لازم را در خودتان ایجاد کنید. برای تمامی وقت تدریس برنامه داشته باشید و کلاس درس را به صورت متنوع برگزار نمائید.

3- سعی کنید کلاس تدریس شما خسته کننده نباشد. هر جا دید شاگرد یا شاگردانتان خسته شده اند، استراحت کوتاهی بدهید.

4- در جلسات تدریس و تدریس خصوصی با پرسیدن سوال از شاگرد یا شاگردانتان روند یادگیری را بررسی کنید. متکلم وحده نباشید و اجازه دهید شاگردها شما هم حرف بزنند. از انها سوال بپرسید و ببینید که آیامطلب را گرفته اند یا نه.

5- در جلسات تدریس به اندازه کافی تمرین حل کنید. خصوصا برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک و ... حل تمرین و مسئله لازم و ضروری است.

6- برای مدت زمان بین کلاسها به شاگردتان تمرین بدهید تا حل کند. به این ترتیب برای حل تمرینات هم که شده مجبور است درس را مرور کند.

7- حام و پشتیبان شاگردانتان باشید. خارج از جلسات تدریس و به صورت تلفنی هم پیگیر نتیجه گرفتن و موفقیت آنها باشید.

8- در خود جلسات تدریس هم به شاگردتان اجازه دهید تمرین حل کند. هم خودتان کمی خستگی در می کنید و هم چک می کنید که آیا درس را یاد گرفته است یا نه.

9- جلسات تدریس خصوصی را خیلی طولانی برگزار نکنید. به شاگردانتان توصیه کنید که کلاسهای تدریس خصوصی را از اوایل ترم برگزار کنید تا در ایام امتحانات مشکلی نداشته باشید.

10- حتی المکان کلاسهای تدریس را در اوقاتی برگزار نمائید که هم خودتان و هم شاگردتان خسته نباشید. روزهایی که شاگرد شما در مدرسه یا دانشگاه کلاسهای زیادی داشته است زمان مناسبی برای برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی نیست.

منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
هزینه، قیمت و نرخ تدریس خصوصی زبان، شیمی، ریاضی و فیزیک
هزینه، قیمت و نرخ تدریس خصوصی زبان، شیمی، ریاضی و فیزیک در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. اگر برای هماهنگی با یک مدرس خصوصی خوب در جستجوی موسسه و موسسات تدریس خصوصی هستید ...
اگر می خواهید برای درس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی و یا هر درس دیگری با یک موسسه تدریس خصوصی برای استخدام مدرس تماس بگیرید ...
اگر قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید ولی در زمینه قیمت، نرخ و هزینه کلاسهای خصوصی سوال دارید و می خواهید بدانید که با چه هزینه ای می توان جلسات تدریس خصوصی را برگزار نمود ....
در هر صورت، به جای تماس به موسسه و موسسات تدریس خصوصی می توانید لیست کاملی از مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی را در سایت (ایران مدرس)مشاهده نموده و با بررسی رزومه کاری مدرسین و زمینه کاری آنها، مدرس مورد نظر خودتان را به راحتی پیدا کرده و برای هماهنگی با او تماس بگیرید. برای مشاهده لیست مدرسین ثبت نامی در سایت (ایران مدرس) بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک نمائید.


اگر می خواهید هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی، قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل، هزینه کلاس خصوصی زبان انگلیسی و ... را بدانید ...
اگر به خدمات تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم native آمریکایی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم، تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی توسط خانم، آموزش خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران و ... نیاز دارید ...
اگر می خواهید با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی زبان در کمترین زمان ممکن زبان انگلیسی را یاد بگیرید ...
اگر در حال آمادگی برای آزمونهای زبان انگلیسی هستید و یا می خواهید مکالمه زبان خودتان را تقویت کنید و یا برای کنکور زبان در حال مطالعه هستید ...
در هر صورت، برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی در وب سایت ایران مدرس  بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسی کلیک نمائید. تعدادی از مدرسین زبان در پایین همین مطلب نشان داده شده اند.
توصیه: اگر قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید، برگزاری این کلاسهای را به پایان ترمموکول ننمائید. برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی در طول ترم بازدهی بالاتری دارد. می توانید همزمان و پابه پای کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه کلاسهایتدریس خصوصی خودتان را برگزار کنید. کلاسهای تدریس خصوصی را جدی بگیرید و با تمرکز و حواس جمع گوش دهید. در ضمن به بهانه کلاسهای خصوصی در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه غیبت نکنید. هر دوی اینها را در کنار هم داشته باشیدتا نتیجه خوبی بگیرید. کلاسهای تدریس خصوصی اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند مفید و موثر باشد. مطلب دیگر اینکه فکر نکنید که اگر درکلاسهای خصوصی شرکت کردید دیگر مطالعه و در خواندن و حل تمرین و مسئله لازم نیست. بلکه هر کدام از این موارد جای خود را دارد. از کلاسهای تدریس خصوصی به عنوان کمک و کلاسهای تقویتی استفاده نمائید. با ترکیبی از شرکت درکلاسها و تلاش و پشتکار خودتان بهترین نتیجه را خواهید گرفت. باز هم توصیهمی کنیم مطالع و درس خواندن و برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی را در طول ترم داشته باشید و این موارد را به شب امتحان موکول نکنید.
تدریس خصوصی به عنوان یک کار پاره وقت و نیمه وقت و یا یک شغل تمام وقت به نسبت بسیاری از انواع مشاغل و کسب و کارها درآمد خوب و بالایی دارد. کار تدریس خصوصی را می توانید به صورت پاره وقت و در کنار شغل اصلی خودتان و یا اگر دانشجو هستید در کنار درس و تحصیل خودتان انجام دهید. تدریس خصوصی به نسبت زمانی که از شما می گیرد درآمد بالایی دارد. مطلب دیگر اینکه، تدریس خصوصی انعطاف زمانیبالایی هم دارد. به این معنی که کلاسهای تدریس خصوصی را در هر زمانی که بخواهید می توانید برگزار کنید. اگر دانشجو هستید می توانید با شاگرد خودتان هماهنگ کنید و کلاسهای تدریس خصوصی را در زمانهایی برگزار نمائید کهبا کلاسهای خودتان تداخل نداشته باشد.
برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی و فیزیک هم به ترتیب بر روی لینکهای تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس کلیه دروس بر روی عبارت تدریس خصوصی کلیک کنید.
ارائه خدمات در زمینه تدریس خصوصی فیزیک نیاز دارید ....
اگر مدرس هستید و می خواهید در زمینه تدریس خصوصی ریاضی هشتم، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان و تهران، تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی، تدریس خصوصی ریاضی نهم و .... فعالیت داشته باشید ....
اگر برای یا دگیری بهتر دروس قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی حسابان،تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی، و .... استفاده کنید ....
اگر در جستجوی لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی عمومی، تدریس خصوصی ریاضی در تهران، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی فیزیکو .... هستید ....
در هر صورت، در وب سایت (ایران مدرس)در تمامی زمینه های اشاره شده می توانید جواب سوال خودتان را پیدا کنید. اگر در زمینه قیمت، هزینه و نرخ آموزش و تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس سوال دارید بر روی لینکهای زیر کلیک نموده و آنها را مطالعه کنید.

 اگر در زمینه قیمت تدریس خصوصی سوال دارید ....
اگر می خواهید هزینه تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و کنکور را بدانید ....
اگر برای آموزش ریاضی ابتدایی می خواهید هزینه تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی را از مدرسین ریاضی بپرسید ....
در صورتیکه قصد دارید از کلاسهای اموزش زبان در منزل استفاده کنید و به این منظور می خواهید هزینه تدریس خصوصی زبان را بدانید ...
اگر در زمینه هزینه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی، قیمت تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی، قیمت تدریس خصوصی شیمی، هزینه تدریس خصوصی عربی، نرخ تدریس خصوصی عربی دبیرستان و ... سوال دارید ....
در هر صورت موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
1- کلاسهای تدریس خصوصی قیمت و هزینه کاملا مشخصی ندارد. هزینه کلاسهای تدریس خصوصی به سابقه مدرس، شهر مورد نظر، درس و مقطعتدریس و عوامل زیاد دیگری بستگی دارد.
2- مدرسینی که سابقه و مدرک تحصیلی بالاتری دارند هزینه بیشتری را برای کلاسهای تدریس خصوصی مطالبه می کنند. البته به مدرسینبا سابقه اطمینان بیشتری هم می توان کرد و احتمال نتیجه گرفتن با آنها بالاتر هم است.
3- مسلما اگر مسیری که مدرس برای تدریس به شما طی می کند خیلی طولانی باشد هزینه بیشتری را هم درخواست می کند. برای کلاسهای تدریس خصوصی با مدرسینی هماهنگ کنید که به شما نزدیکتر هستند.
4- سعی کنید از بین مدرسین تدریس خصوصی مدرسی را پیداکنید که واقعا مناسب شما باشد. حتی اگر هزینه مدرس مورد نظر شما و قیمت جلسات تدریس خصوصی ایشان کمی بالاتر باشد باز هم ارزشش را دارد. چون با کمیپرداخت هزینه بیشتر مطئمن هستید که نتیجه می گیرید.
5- قیمت جلسات تدریس خصوصی از جلسه ای 10000 تومان تا500000 تومان متغیر است. بنابراین اصلا نمی توان مبلغ مشخصی را برای کلاسهای خصوصی در نظر گرفت. بهترین راهکار این است که با کلیک بر روی عبارتمدرسین تدریس خصوصیلیست مدرسین را مشاهده کنید و با بررسی رزومه چند مدرس ببینید که چه قیمتیرا درخواست می کنند. تعدادی از مدرسین به صورت توافقی هم کار می کنند.
اگر در زمینه تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و کنکور و دانشگاه به ارائه خدمات نیاز دارید ....
اگر قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی شیمی در رشت، تهران، تبریز، کرج، اصفهان، ساری، سنندج، مشهد، شیراز و ... استفاده کنید ....
اگر در حال آمادگی برای کنکور هستید و در چند مبحث از شیمی اشکال دارید و قصد دارید از کلاسهای خصوصیبرای رفع اشکال استفاده نمائید ....اگر در مقطع دبیرستان یا دانشگاه مشغولبه تحصیل هستید و برای یادگیری بهتر شیمی قصد دارید با یک مدرس خصوصی شیمی خوب هماهنگ کنید ....
در هر صورت، برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی شیمی و انتخاب مدرس شیمی مورد نظرتان بر روی عبارت تدریس خصوصی شیمی کلیک کنید. در پایین همین مطلب هم تعدادی از مدرسین شیمی نشان داده شده اند.
در این بخش مطالبی در رابطه با قیمت تدریس خصوصی ریاضی،تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان و  تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی هشتم، تدریس خصوصی ریاضی در کرج، تدریس خصوصی ریاضی هفتم، هشتم و نهم و .... ارائه شده است.
همانطور که در بخشهای دیگر همین وب سایت گفته شده است، قیمت تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس به عوامل مختلفی بستگی دارد. مثلا در شهرهای بزرگ قیمت تدریس خصوصی ریاضی بالاتر است. شاید به صورت کلی بتوان گفت که هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران به نسبت اصفهان بیشتر است. ولی به هر حال عواملدیگری همچون تجربه و سابقه مدرس، مدرک تحصیل و محل تحصیل مدرس و ... نیز در تعیین قیمت تدریس خصوصی ریاضی موثر است.
بهترین راه برای اینکه بدانید قیمت تدریس خصوصی ریاضی در تهران و اصفهان چقدر است این است که به صفحه آگهی مدرسین سری بزنید. تعدادی از مدرسین در صفحه آگهی خودشان قیمت تدریس ریاضی و سایر دروس را گفته اند و میتوانید به صورت حدودی تخمینی از هزینه کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی داشته باشید. تعدادی دیگر از مدرسین توافقی کار می کنند و تعدادی از مدرسین هم طیتماس تلفنی به شما هزینه کلاسهای خصوصی ریاضی را خواهند گفت. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی بر روی عبارت مدرسین تدریس ریاضی کلیک کنید.
در وب سایت ایران مدرس  هزاران مدرس ثبت نام کرده و در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی فعالیت دارند. برای مشاهده لیست کامل مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت تدریس خصوصی کلیک کنید. هر جای تهران و اصفهان که ساکن هستید به راحتی می توانید مدرس خصوصی مورد نظر خودتان را در این وب سایت بیابید. ایران مدرس بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس ایران است. اگر در زمینه تدریس ریاضی و یا هر درس دیگری در تهران و اصفهان هم فعالیت دارید می توانید با درج آگهی رایگان در همین سایت به راحتی شاگرد جذب کنید.
علاوه بر تدریس ریاضی، در وب سایت ایران مدرس مدرسین در زمینه تدریس سایر دروس هم فعالیت دارند. به عنوان مثال برای مشاهده لیست مدرسین تدریس فیزیک و حسابان و یا ریاضی مهندسی می توانید به ترتیب بر روی لینکهای تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ... کلیک نمائید.
تدریس خصوصیدر صورتیکه به درستی مورد استفاده قرار گیرد برای موفقیت در تحصیل، افزایشمعدل و موفقیت در کنکور موثر و مفید باشد. اگر در مبحثی اشکال دارید و یا چند جلسه نتوانسته اید در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه شرکت کنید، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند برای شما مفید باشد.

(0) نظر
برچسب ها :
جزوات آموزشی و سوالات امتحانی ریاضی 9 پایه نهم
دانلود رایگان بهترین جزوات آموزشی و سوالات امتحانی ریاضی 9 پایه نهمدر این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان بهترین جزوات آموزشی و سوالات امتحانی ریاضی 9 پایه نهم بر روی لینکهای زیر کلیک کنید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی نهم و سایر مقاطع بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید. جزوات آموزشی فصول دیگر ریاضی نهم در همین سایت موجود است.

منبع: ایران مدرس (استفاده از مطالب با ذکر منبع لینک دار مجاز است)ریاضی نهم


دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل پنجم ریاضی نهم - ریاضی 9 : عبارت های جبری و معادله

به منظور دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل پنجم ریاضی نهم - ریاضی  9 : عبارت های جبری و معادله که شامل مباحثی

بازدید: 3

دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل چهارم ریاضی نهم - ریاضی 9 : توان و ریشه

دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل چهارم ریاضی نهم - ریاضی  9 : توان و ریشه  که شامل مباحثی همچون نماد علمی

بازدید: 2

دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل سوم ریاضی نهم - ریاضی 9 : استدلال و اثبات در هندسه

دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل سوم ریاضی نهم - ریاضی  9 : استدلال و اثبات در هندسه که شامل مباحثی همچون هم

بازدید: 2

دانلود رایگان جزوه آموزشی ریاضی پایه نهم - فصل دوم: اعداد حقیقی

دانلود رایگان جزوه آموزشی ریاضی پایه نهم - فصل دوم: اعداد حقیقی در این بخش ارائه شده است. برای

بازدید: 246

دانلود رایگان جزوه آموزشی ریاضی پایه نهم (ریاضی 9) - فصل اول: مجموعه ها

دانلود رایگان جزوه آموزشی ریاضی پایه نهم - فصل اول: مجموعه ها در این

بازدید: 118

نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم سال تحصیلی 94-95

نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم سال تحصیلی 94-95 در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان نمونه سوال...

بازدید: 999

دانلود رایگان نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم (ریاضی9)

دانلود رایگان نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم (ریاضی 9) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان نمونه سوال...

بازدید: 399

نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم (ریاضی 9)

نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه نهم (ریاضی 9) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان نمونه سوال...

بازدید: 288

دانلود رایگان سوالات امتحانی ریاضی پایه های هفتم، هشتم و نهم

دانلود رایگان سوالات امتحانی ریاضی پایه های هفتم، هشتم و نهم ( ریاضی7...

بازدید: 345

سوالهای امتحانی درس ریاضی نهم (ریاضی 9) خردادماه

دانلود سوالهای امتحانی درس ریاضی نهم (ریاضی 9) خردادماه در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان...

بازدید: 255

دانلود سوالات امتحان ریاضی نوبت دوم - خردادماه سال نهم (ریاضی9)

دانلود سوالات امتحان ریاضی نوبت دوم - خردادماه سال نهم (ریاضی9) در این بخش ارائه شده و از طریق لینک زیر...

بازدید: 217

دانلود رایگان سوالات امتحان پایه نهم ریاضی (ریاضی 9) دی94

دانلود رایگان سوالات امتحان پایه نهم ریاضی (ریاضی 9) دی94 در این بخش ارائه شده است. برای

بازدید: 241

دانلود سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم (فصول 1 و 2 و 3)

دانلود سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم (فصول 1 و 2 و 3) در این بخش ارائه شده و از طریق لینک زیر قابل دریافت...

بازدید: 341

دانلود رایگان سوالات امتحان درس ریاضی نهم دبیرستان دوره اول نمونه رشد

دانلود رایگان سوالات امتحان درس ریاضی نهم دبیرستان دوره اول نمونه رشد در این بخش ارائه شده است. برای...

بازدید: 216

امتحان ریاضی سال نهم

امتحان ریاضی سال نهم (ریاضی 9) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود سوالهای امتحان ریاضی سال نهم بر روی...

بازدید: 240


ریاضی نهم


دانلود سوال امتحانی درس ریاضی پایه نهم دوره متوسطه اول

به منظور دانلود سوال امتحانی درس ریاضی پایه نهم دوره متوسطه اول بر روی لینک زیر کلیک کنید. برای مشاهده لیست...

بازدید: 218

دانلود رایگان آزمون فصل پنجم (فصل 5) ریاضی 9 (ریاضی نهم)

دانلود رایگان آزمون فصل پنجم (فصل 5) ریاضی 9 (ریاضی نهم) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان آزمون...

بازدید: 565

دانلود رایگان آزمون های آزمایشی مرحله ای پایه نهم (جدید) تمامی دروس

دانلود رایگان آزمون های آزمایشی مرحله ای پایه نهم...

بازدید: 713

دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی پایه نهم - دبیرستان دوره اول

برای دانلود آزمون نوبت دوم ریاضی پایه نهم - دبیرستان دوره اول بر روی لینک زیر کلیک کنید. در همین وب...

بازدید: 100

دانلود کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم (ریاضی 9) (سوالات ارزشیابی)

دانلود کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم (ریاضی 9) (سوالات ارزشیابی) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود...

بازدید: 636

دانلود سوالات امتحان ریاضی9 ریاضی نهم با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحان ریاضی9 ریاضی نهم با پاسخ تشریحی آن در این بخش ارائه شده است. برای دانلود سوالات...

بازدید: 209

دانلود رایگان سوالات امتحانی فصل به فصل ریاضی پایه نهم

دانلود رایگان سوالات امتحانی فصل به فصل ریاضی پایه نهم در این بخش ارائه شده است. در فایل ارائه شده نمونه...

بازدید: 1687

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 8 ریاضی نهم (حجم و مساحت کره)

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 8 ریاضی نهم (حجم و مساحت کره) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان...

بازدید: 1809

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 7 ریاضی نهم (عبارتهای گویا)

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 7 ریاضی نهم (عبارتهای گویا) در این بخش ارائه شده و از طریق لینک زیر قابل...

بازدید: 1102

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 6 ریاضی نهم (معادله ی خط)

برای دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 6 ریاضی نهم (معادله ی خط) بر روی لینک زیر کلیک کنید. برای مشاهده...

بازدید: 936

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 5 ریاضی نهم (عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد)

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل 5 ریاضی نهم (عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد) در این بخش ارائه شده است. برای...

بازدید: 1316

دانلود رایگان سوالات المپیاد ریاضی پایه نهم

دانلود رایگان سوالات المپیاد ریاضی پایه نهم در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان سوالات المپیاد...

بازدید: 1590

دانلود رایگان بارم بندی درس ریاضی پایه نهم

دانلود رایگان بارم بندی درس ریاضی پایه نهم در این بخش ارائه شده است. بارم بندی ریاضی هفتم و هشتم هم در...

بازدید: 1228

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل چهارم ریاضی نهم

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل چهارم ریاضی نهم در این بخش ارائه شده است. جزوات و نمونه سوالات امتحانی...

بازدید: 2043

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل دوم ریاضی نهم

برای دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل دوم ریاضی نهم بر...

بازدید: 1435


ریاضی نهم


دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل اول ریاضی نهم

دانلود رایگان جزوه تکمیلی فصل اولریاضی نهم در این بخش ارائه شده است. برای

بازدید: 674

دانلود کل کتابهای پایه نهم (دوره اول متوسطه جدید)

در این بخش دانلود کل کتابهای پایه نهم (دوره اول متوسطه جدید) ارائه شده است. برای

بازدید: 9145

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210835
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X