تدريس خصوصي
موفقیت در آموزش و تدریس ریاضیات
موفقیت در آموزش و تدریس ریاضیات در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
1- تا جایی که ممکن است در کلاسهای تدریس ریاضی و تدریس فیزیکمدرسه حاضر شده و غیبت نکنید. با حضور در کلاسهای تدریس مدرسه درس را بهتریاد می گیرید. سوالاتی که در کلاسهای تدریس مطرح می گردد و بحثهایی که اتفاق می افتد به یادگیری بهتر شما کمک می کند.

2- بعد از جلسات تدریس ریاضی و فیزیک مرور را فراموش نکنید. برای هر کدام از این درسها دفترچه ای داشته باشید و بعد از کلاس درسدر حد دقیقه درس را مرور نموده و مهمترین نکاتی که از درس آن روز به نظرتان می رسد را در دفترچه مربوطه یادداشت نمائید.

3- حل تمرین و مسئله برای درسهایی مانند ریاضی و فیزیک کلیدیادگیری این دروس است. در مرحله اول سعی کنید مثالها و تمرینهایی که در کلاس درس حل شده است را خوب یاد بگیرید و آنها را یک بار دیگر حل کنید. راهحل را برای خودتان توضیح دهید و اگر سوالی برایتان پیش آمد یادداشت کنید تا جلسه بعد بپرسید. برای موفقیت در تدریس ریاضیات و فیزیک ابتدایی تا دانشگاه در مرحله اول سعی کنید تسلط خودتان را بر مطلب تدریسی بالا ببرید.

4- سوال پرسیدن در کلاس تدریس ریاضی:سوال پرسیدن بسیار مفید است. هر مطلبی که برایتان سوال بود را بپرسید یا یادداشت کنید که بعدا بپرسید. از سوال پرسیدن هراس نداشته باشید.

5- مشارکت در کلاس درس و فعال بودن: به سوالهایی که توسط معلم ریاضی یا استاد ریاضی شما پرسیده می شود پاسخ دهید. برای حل تمرینات داوطلب شوید. به سوالات دیگران گوش دهید. خلاصه اینکه، در کلاس درس فعال باشید.

6- داوطلب شدن برای حل مسائل در کلاس تدریس ریاضی: داوطلب شدن برای حل مسائل در کلاس تدریس ریاضی باعث می شود تا در کلاس درس فعالتر باشید و خودتان هم درس را بهتر یاد بگیرید. ضمنا اگر بخواهید برای حل مسائل داوطلب شوید باید درس را بهتر بخوانید و این هم به نوبه خودش به آموزش بهتر درس ریاضی شما کمک می کند.

7- نشستن در ردیف جلوی کلاس درس: با نشستن در ردیف جلوی کلاس درس، درس را بهتر متوجه می شوید. ضمنا اگر سوال داشته باشید بهترمی توانید آن را بپرسید. کلا کسانی که به یادگیری درس علاقه بیشتری دارند در ردیفهای جلوتر کلاس می نشینند.

8- حل تمرینات داده شده و برگشت به موقع آنها: هر تمرینی که معلم ریاضی، مدرس ریاضییا استاد ریاضی به شما داد را در اسرع وقت حل کنید و برگردانید. از حل تمرینات جدید استقبال کنید. با فکر کردن روی تمرینات و ارائه راه حل برای آنها توانایی های ذهن شما بیشتر می گردد. درست مانند ورزشکاری که با برداشتن وزنه های سنگین و تمرین مرتب ماهیچه های خودش را قویتر می کند، شمانیز با حل تمرین ریاضی ماهیچه های ذهن و فکرتان را تقویت می کنید.ممکن است شما مبحثی را که می خواهید تدریس کنید بلد باشید. ولی به هر حال، بلد بودن با تسلط داشتن متفاوت است. وقتی که بر مبحث مسلط هستید، مطالب را روانتر هم ارائه می کنید.

در مرحله بعد سعی کنید مطالبی را که در جلسات تدریس می خواهید ارائه کنید برنامه ریزی کنید. اینکه چه بخشی از کلاس را می خواهید درس بدهید و چه سهمی از آن را می خواهید تمرین حل کنید.

البته برای جلسات تدریس خصوصی ریاضیو تدریس فیزیک شاید خیلی برنامه ریزی دست شما نباشد و جزوه کلاسی باید گفته شود. ولی به هر حال سعی کنید که کلاس متنوعی داشته باشید و با گنجاندنبخشهای مختلف در آن کلاس را از خسته کننده بودن نجات دهید.

حین تدریس ریاضی شاید یک روند خوب این باشد که ابتدا متن درس را ارائه دهید و مرحله به مرحله تمرین حل کنید. هر فرمول جدیدی که گفته شد از ان تمرین و مثال حل کنید. سوال بپرسید و ببینید که شاگردتان مباحث قبلی را که برای یاد گرفتن مبحث فعلی لازم می باشد بلد است. اگر بلد نیست، گریزی به آنمباحث هم بزنید. در نهایت شاگرد شما باید نتیجه بگیرد و شما باید تشخیص دهید که اشکال کار کجاست. حین تدریس خصوصی ریاضی موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- برای هر دانشجو و دانش آموز جدیدی که دارید، بررسی کنید که اشکال اساسی او چه چیزی است. آیا در بحث های مربوط به مقاطع قبلی اشکال دارد و یااشکال او تنها به مقطع حاضر بر می گردد. این مطلب را با پرسش سوال حین تدریس می توان تشخیص داد. اگر شاگرد شما در ریاضیات مقطعهای قبلی اشکال دارد می توان در یک جلسه اختصاصی به ان پرداخت و یا در بین مباحث جدید و مباحث ریاضی مقطع فعلی او می توان کم کم اشکالات قبلی را هم پوشش داد.

2- قبل از جلسات تدریس ریاضیسعی کنید که خودتان حتما بر مطلب مسلط باشید. اگر به جای بلد بودن مبحث برآن مسلط باشید، در زمان کمتر مطلب بیشتری را با کیفیت بالاتر ارائه خواهیدداد. به نظر می رسد که بهتر است بر روی چند درس متمرکز شوید و در انها به تسلط برسید. کسانی که تعداد زیادی درس را تدریس می کنند معمولا نمی توانند بر همه ی آنها مسلط شوند.

3- در کلاس تدریس ریاضی هم درس را ارائه بدهید و هم تمرین حل کنید. هر مبحثی را که تدریس کردید تمرین یا مثالی از آن حل کنید. معمولا حین حل سوالمباحث بهتر یاد گرفته می شوند. هر از چند گاهی از شاگردتان بخواهید که خودش تمرین را حل کند. بین جلسات تدریس هم تمرین بدهید و حل آن را برای جلسات بعد بخواهید. همانطور که می دانید ریاضی درسی است که فقط با حل تمرینو مسئله می توان بر آن مسلط شد. کلاسای تدریس خصوصی به صورت کلی و جلسات تدریس خصوصی ریاضیبه صورت خاص، اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند و در کنار آن مطالعه ومرور و حل تمرین و مسئله وجود داشته باشد، می تواند در موفقیت تحصیلی موثرو مفید باشد.

البته نباید به امید شرکت در کلاسهای خصوصی در جلسات تدریس مدرسه و دانشگاه غیبت کرد. کلاسهای گروهی ای که در دانشگاه و مدرسه تشکیل می شود نیز مزایایی برای خودش دارد. به عنوان مثال ممکن است حل یک مسئله به بحث کشیده شود و در جریان همان بحث شما مطالب زیادی یاد بگیرید. و یا یکی از همکلاسی هایتان سوالی بپرسد که بعدا برای شما هم مطرح گردد.

چه در کلاسهای گروهی تدریس مدرسه و دانشگاه و چه در جلسات تدریس خصوصی سعی کنید حضور فعالی داشته باشید. سوال بپرسید و در مباحثی که مطرح می شود شرکت کنید. در کلاسهای تدریس مدرسه اگر کسی سوالی پرسید، گوش دهید و ببینیداز آن چه چیزی می توانید یاد بگیرید. اگر سوال یا مسئله ای مطرح شد برای پاسخ دادن به آن داوطلب شوید.

در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه یادداشت کردن جزوه هم خیلی مفید است.به قول معروف: کم رنگترین جوهرها از قویترین حافظه ها ماندگار تر است. ضمنا جزوه ای که خودتان یادداشت می کنید را بعدا بهتر می فهمید. حین نوشتن هم یادگیری بهتر اتفاق می افتد.

اگر با وجود شرکت در کلاسهای تدریس ریاضیمدرسه و دانشگاه باز در بحثی اشکال داشتید و یا تعدادی از کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و دانشگاه را نتوانستید شرکت کنید، استفاده از جلسات تدریس خصوصی ریاضی می تواند مفید و موثر باشد. اگر برای کنکور سراسری و آزاد هم در حال مطالعه هستید، باز می توانید از کلاسهای خصوصی ریاضی استفاده نمائید. یکی از دروسی که دانشجویان در دوران کارشناسی با آن سرو کار دارند، درس ریاضی مهندسی است.

درس ریاضی مهندسی یکی از دروس زیر مجموعه دروس ریاضی مقطع دانشگاهی است. در درس ریاضی مهندسی مباحثی همچون معادلات دیفرانسیل پاره ای و اعداد مختلط ارائه می گردد.

درس ریاضی مهندسی به نسبت سایر دروس زیر مجموعه دروس ریاضی مقطع دانشگاهی کمی سنگین تر است. بسیاری از مدرسانی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی فعالیت می کنند، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی را نیز انجام می دهند.

اگر برای درس ریاضی مهندسی به مدرس خصوصی احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضی مهندسی کلیک کنید. با کلیک بر روی لینک ارائه شده، لیست مدرسین خصوصی ریاضی مهندسی نمایش داده خواهد شد. برای آموزش بهتر درس ریاضی روشهای زیر می تواند کمک کننده و موثر باشد:

1- شرکت در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه

2- شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی

3- حل مثال، تمرین و مسئله برای درس ریاضی

4- مطالعه پیش از کلاس ریاضی در حالت کلی در هر درسی که ضعف و اشکال پایه ای وجود داشته باشد جلسات تدریس خصوصی و استفاده از کلاسهای آموزش خصوصی در منزل لازم بوده و می تواند مفید باشد.

در کلاسهای تدریس خصوصی به دلیل جو راحتی که بر کلاس حکمفرماست، یادگیری بهتر اتفاق افتاده و دانش آموز یا دانشجو سوالات و اشکالات خود را راحتتر می تواند بپرسد. در کلاسهای تدریس مدرسه به دلیل تعداد زیاد دانش آموزان و حتی در کلاسهای دانشگاه نیز ممکن است دانش آموز یا دانشجو هر سوال را که داشته باشد نتواند بپرسد.

البته این به معنی منتفی کردن کلاسهای تدریس مدرسه نبوده و کلاسهای تدریس خصوصی در کنار کلاسهای مدرسه می تواند مفید و تاثیر گذار باشد. حتی بعضی از دانش آموزان یا دانشجویان فکر می کنند که با شرکت در کلاسهای تدریسخصوصی دیگر درس خواندن هم لازم نیست. توجه کنید که مدرس یا معلم خصوصیشما نمی تواند معجزه کند یا به جای شما امتحان دهد. بنابراین در کنار کلاسهای تدریس خصوصی باید از کلاسهای مدرسه هم استفاده کرده و خودتان مطالعه و تمرین هم داشته باشید.

کلاسهای تدریس خصوصی برای دروسی همچون زبان، ریاضی، فیزیک، عربی، زیست وشیمی متقاضی بیشتری دارد. این دروس به نسبت سایر درسهای دیگر کمی سخت تر بوده و اکثر دانش آموزان با یادگیری آنها مشکل دارند. به منظور مشاهده لیستمدرسین خصوصی این دروس به ترتیب بر روی عبارتهای تدریس زبان، تدریس خصوصی ریاضی، مدرس خصوصی فیزیک، معلم خصوصی عربی، مدرسین خصوصی زیست و تدریس خصوصی شیمی کلیک نمائید. در صورتیکه در زمینه تدریس خصوصی درس ریاضی به ارائه خدمات نیاز دارید این مطلب را بخوانید. یک مدرس ریاضی خوب باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:

1- فن بیان خوبی داشته باشد و بتواند مطالب را به خوبی و با زبان ساده توضیح دهد.

2- در کلاسهای تدریس به صورت منظم و سر وقت حاضر گردد.

3- خودش به اندازه کافی بر مطالب ارائه شده در جلسات تدریس ریاضی تسلط داشته باشد.

4- در کوتاهترین زمان ممکن بیشترین مطالب را ارائه دهد. به عبارت دیگر از زمان کلاس به صورت بهینه استفاده کند.

5- استراحت های به جا و منطقی در وسط کلاس در نظر بگیرد.

6- بعضا با عوض کردن بحث و استراحت های کوتاه کلاس ریاضی را از حالت خشکی خارج کند.

7- دانشجو یا دانش آموز را به بحث بکشاند تا هم از یادگیری او مطمئن شود و هم تمرکز افزایش یابد.

فیزیک-مهندسی مکانیک-مدرس دروس مدیریت-Genetics-مدرس فیزیک-مقاومت مصالح پیشرفته-تدریس AutoCAD-تبلیغ تدریس در تبریز-تدریس زبان عربی-مدرس زبان انگلیسی در بندرعباس-آموزش TOEFL در تهران-تدریس خصوصی نرم افزار آمار-تدریس عربی
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی هندسه ، هندسه 1 و 2 و هندسه تحلیلی
در این بخش مطالبی درزمینه تدریس خصوصی هندسه ، هندسه 1 و 2 و هندسه تحلیلی ارائه می گردد. هندسه تحلیلی، هندسه 1و هندسه 2 از دروس اساسی و مهم رشته ریاضی مقطع دبیرستان هستند. این دروس زیر مجموعه دروس ریاضی بوده ولی به صورت کلی با دروسی همچون حسابان، جبرواحتمال و حساب دیفرانسیل متفاوت هستند.

از مباحث اصلی درس هندسه تحلیلی می توان به خط و صفحه، مقاطع مخروطی و ... اشاره کرد. در صورتیکه در زمینه تدریس خصوصی هندسه 1، تدریس هندسه 2 و آموزش خصوصی هندسه تحلیلی به مدرس احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس هندسه کلیک نمائید تا لیست مدرسین هندسه نمایش داده شود.
 یکی از ویژگی‌های بارز تست‌های هندسه تحلیلی که تقریباً در تمامی بخش‌های کتاب وجود دارد، این است که محاسبات آنها عمدتاً طولانی و وقت‌گیر هستند و مهارت در محاسبات این بخش، به تمرین فراوان نیاز دارد. از طرفی به دلیل حجممحاسبات زیاد، امکان بی‌دقتی در آن‌ها بسیار زیاد است.

به همین دلیل به داوطلبان توصیه می‌شود که در زدن تست‌های این قسمت، همانند آزمون کنکور، در منزل نیز تمرینات تستی را با گرفتن زمان که حدوداً 5/1 دقیقه برای هر تست می‌باشد، انجام دهند تا سرعت‌عمل مناسب را به همراه دقت مطلوب، کسب کنند.

به‌طور کلی تعداد روابط و فرمول‌های مهم و یا نکات و ویژگی‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نظر تعداد، زیاد هستند و به همین دلیل خلاصه‌نویسی، دسته‌بندی و در صورت امکان استفاده از نمودار برای به‌خاطر سپردن آن‌ها توصیه می‌شود حتی در مواردی لازم است داوطلبان، روش اثبات به‌دست آمدن فرمول‌ها و روابط را نیز مطالعه و تمرین کنند تا رابطه‌ی مورد نظر در ذهن ‌آن‌ها نقش بندد. استفاده از

آزمون‌های سال‌های قبل گزینه‌ دو نیز منبع مناسبی است برای داوطلبان تا با نمونه‌های تستی بیش‌تری آشنا شوند.

زدن تست‌های مربوط به هر فصل پس از پایان آن فصل و به تعداد مناسب به‌طوری که داوطلب احساس کند به اکثر مطالب درسی آن فصل مسلط شده است، از مواردی است که به داوطلبان محترم توصیه می‌شود.

بدیهی است که زدن تست‌های دوره‌ای به‌صورت آزمون‌های مطابق با کنکور سراسری که شامل تمامی مباحث هندسه تحلیلی است، به‌خصوص پس از اتمام کل مباحث کتاب، از آخرین مواردی است که به داوطلبان توصیه می‌شود.

هم‌چنین دقت شود که مبحث ماتریس و دستگاه چون از آخرین مباحث کتاب درسیاست، معمولاً دانش‌آموزان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی، به اندازه‌ی فصول قبلی رویآن وقت نمی‌گذارند و از آن‌جا که تعداد تست‌های این مباحث نسبت به کل تست‌های هندسه تحلیلی زیاد است، توصیه می‌شود برای تسلط بر تست‌های این مبحث، حتماً تعداد کافی و متنوع از تست‌های این بخش در برنامه‌ی درسی داوطلبان در نظر گرفته شود.

منبع: میگنا

کلمات کلیدی: هندسه‌ی تحلیلی، هندسه‌ی تحلیلی برای کنکور، نحوه مطالعه درس هندسه‌ی تحلیلی برای کنکور، چگونگی مطالعه هندسه‌ی تحلیلی کنکور، روش مطالعه درس هندسه تحلیلی، روش مطالعه درس هندسه تحلیلی در کنکور، کنکور هندسه تحلیلی، هندسه در کنکور
سایت مدرسین تدریس خصوصی ریاضی و آموزش ریاضی

اگر در زمینه درس هندسه1 اشکال دارید ...

اگر برای رفع اشکال و حل مسائل و یادگیری بهتر درس هندسه 1 می خواهید از جلسات تدریس خصوصی استفاده کنید ...

اگر برای آمادگی کنکور و کسب درصد بالای ریاضی در کنکور می خواهید مدرس خصوصی هندسه 1 داشته باشید ....

در هر صورت برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی هندسه 1 بر روی عبارت معلم خصوصی هندسه کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ کامل مسائل کتاب درسی هندسه 1 سال دوم دبیرستان نیز بر روی لینک زیر کلیک نمائید.دانلود پاسخ کامل مسائل کتاب درسی هندسه 1 سال دوم دبیرستان

اگر در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات به ارائه خدمات نیاز دارید ...

اگر می خواهید برای دروس حسابان و حساب دیفرانسیل مدرس خصوصی داشته باشید ...

در صورتیکه در یادگیری جبر و احتمال و ریاضیات گسسته به مشکل خورده اید ...

اگر برای یاد گیری بهتر دروس هندسه 1، هندسه 2، و هندسه تحلیلی می خواهید از کلاسهای خصوصی استفاده نمائید ...

در هر صورت ...

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضی کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی حسابان بر روی عبارت مدرس خصوصی حسابان کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل بر روی عبارت مدرس خصوصی حساب دیفرانسیل کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی جبر و احتمال بر روی عبارت مدرس خصوصی جبر و احتمال کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه 1 و آموزش خصوصی هندسه 2 بر روی عبارت مدرس خصوصی هندسه کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت مدرس خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

اگر در جستجوی سایت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی هستید، در وب سایت (ایران مدرس) با اطمینان می توانید مدرس خودتان را از بین هزاران مدرس ثبت نامی انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت معلم خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی جزو دروس مهم رشته ریاضی فیزیک بوده و یادگیری بهتر آنها هم در ارتقای معدل و هم در کسب رتبه خوب در کنکور موثر است. برای سادگیری بهتر این دو درسهم در کلاسهای مدرسه به صورت کامل شرکت کنید و هم در صورت لزوم از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.

در وب سایت ایران مدرس علاوه بر آموزش خصوصی ریاضیات گسسته و آموزش خصوصی هندسه تحلیلی جزوات و نمونه سوالهایی برای این دروس ارائه شده است که در ادامه تعدادی از آنها آمده است.


دانلودرایگان نمونه سوال امتحان و جزوات آموزشی هندسه در این بخش ممکن است. برایدانلود رایگان نمونه سوال امتحان و جزوات آموزشی هندسه بر روی لینکهای زیرکلیک کنید.


اگر برای درس دیگری به جز هندسه 1، هندسه 2 و هندسه تحلیلی، به جزوه و سوال امتحانی نیاز دارید، بر روی لینک دانلود رایگان جزوه و سوال کلیک نموده و در بخش جستجوی صفحه ای که باز می شود نام درس مورد نظرتان را وارد کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی هندسه بر روی عبارتهای معلم خصوصی هندسه یا تدریس خصوصی هندسه تحلیلی کلیک کنید.

 


(0) نظر
برچسب ها :
چگونه خوب تدریس کنیم؟
موارد زیادی برای خوب تدریس کردن باید در نظر گرفته شود که در این مقاله به تعدادی از آنها پرداخته می شود.
یکی از مهمترین موارد برای داشتن تدریس عالی و خوب تدریس کردن، داشتن علاقه به تدریساست. در صورتیکه به تدریس علاقه دارید، به کار تدریس بپردازید. همانطور کهمی دانیم، هر شخص بیشترین بادهی را در کاری دارد که به ان کار علاقه داشتهباشد.
یک عامل مهم دیگر در داشتن جلسات تدریس موفق و ارائه یک تدریس خوب، مطالعه پیش از جلسات تدریس است. اگر به درسی واقعا مسلط هستید، ممکن است نیاز به مطالعه نباشد. ولی اگر درسی را زیاد تدریس نکرده اید، مطالعه قبل از جلسات تدریس را از یاد نبرید. برای داشتن یک جلسه تدریس یا تدریس خصوصیخوب و عالی قبل از هر چیزی باید آمادگی کاملی برای تدریس داشته باشید. تسلط بر درس و خوب بلد بودن آن شرط لازم برای ارائه یک تدریس خوب است.
ممکن است فن بیان شما بسیار عالی نباشد، ولی اگر بر درس کاملا مسلط باشید، به هر ترتیب می توانید مطلب را برسانید. بلد بودن شما در حرف زدنتانخودش را نشان می دهد. اگر بر درس تسلط هم نداشته باشید، یک جای کار مشخص می شود.
مطلب دیگر اینکه میزان بلد بودن هم در نحوه تدریستفاوت ایجاد می کند. حتما خودتان فهمیده اید که وقتی درسی را برای بار دومو سوم درس می دهد با دفعات قبل فرق می کند. منظور اینکه، میزان تسلط با نحوه تدریس ارتباط مستقیم دارد. هر چه تسلط شما بالاتر باشد، نحوه بیان و ارائه مطالب هم بهتر می شود. برای اینکه مدرس خوبی باشید و در کار تدریس موفق باشید موارد زیر را در نظر بگیرید:
1- کیفیت تدریس خودتان را بالا ببرید. در جلسات تدریس خصوصیبهترین ارائه خودتان را داشته باشید. هر بار 5 دقیقه قبل از کلاس به خودتان بگویید که این جلسه یکی از بهترین جلسات تدریس من خواهد بود.
2- نتیجه گرفتن دانشجو و یا دانش آموز برایتان مهم باشد. پیگیر این باشید که آیا تمرین ها را حل می کند یا نه و در صورت لزوم به والدین گزرش دهید. بعد از امتحانات نیز بپرسید و پیگیر باشد که آیا شاگرد شما نتیجه مطلوب را گرفته است یا نه. اگر به این شکل عمل کنید، شاگردهای هر ترم شما برای ترم های بعد هم با شما تماس خواهند گرفت.
3-در کلاس درس به صورت متنوع تدریس نمائید. درس را توضیح دهید، تمرین حل کنید. از شاگرد خودتان بخواهید که با زبان خودش درس را برای شما توضیح دهد. هر از چند گاهی هم استراحت کنید.
اگر می خواهید تدریس خصوصی ریاضی را خوب انجام دهید موارد زیر را در نظر داشته باشید:1- قبل از جلسه تدریس ریاضی درس را خوب مرور کنید و بر آن مسلط باشید.

2- مطالبی را که قرار است در جلسه تدریس ریاضی گفته شود از قبل برنامه ریزی کنید.

3- همیشه سعی کنید اولین جلسه ای که برای هر کدام از شاگرهایتان برگزار می کنید بهترین جلسه تدریس ریاضیشما باشد. چون به این ترتیب هم کلاسها ادامه پیدا می کند و هم شاگرد شما دید خوبی نسبت به شما پیدا کرده و ممکن است شما را به دیگران معرفی کند. دقت کنید در کار تدریس خصوصی اگر می خواهید موفق باشید باید کیفیت را حفظ کنید.

4- جلسات بعدی تدریس ریاضی را هم با کیفیت بالا برگزار نمائید. هر بار که می خواهید کلاس تدریس جدیدی را آغاز کنید به خودتان بگویید که این بهترین جلسه تدریس من خواهد بود.

5- در کلاس درس و کلاس تدریس ریاضی مطالب را با بیان قابل فهم و روان توضیح دهید. از به کار بردن کلمات سنگین و عجیب غریب خودداری نمائید. مطلب را از بالا ببینید. سعی کنید اشکال شاگردتان را تشخیص دهید و آن مشکل را حلکنید. هر کدام از شاگردهای شما ممکن است مشکل درسی مربوط به خودش را داشتهباشد. تشخیص این مشکل و این کلاس تدریس ریاضی را به چه سمتی ببرید با شما است. اگر تا کنون در زمینه تدریس و تدریس خصوصی فعالیت نداشته اید و می خواهید کار تدریس را شروع کنید، ادامه این مطلب را بخوانید ...

6- پرسیدن سوال حین تدریس: با پرسیدن سوال از خود شاگرد می توانید او را دربحث مشارکت داده و تدریس فعالی داشته باشید که در نهایت بازدهی بالاتری خواهد داشت.

7- خواستن توضیح از خود دانشجو یا دانش آموز: حین تدریس، گاها توقفهاییداشته باشید و از خود دانشجو یا دانش آموز بخواهید تا مطلب گفته شده را توضیح دهد. اینطوری می توانید متوجه شوید که آیا درس را فهمیده است یا نه.

8- حل نمونه سوال و تمرین در جلسات تدریس: سریع درس دادن و رد شدن از مطالب از کیفیت تدریس می کاهد. سعی کنید حتما نمونه سوال و تمرین حین تدریسحل کنید.

9- تهیه خلاصه درس حین تدریس:در همان حالتی که مشغول تدریس هستید یک صفحه کاغذ در کنار دستتان قرار داده و نکات مهم را یاداشت کنید. در آخر جلسه یک خلاصه خوب را می توانید به شاگردتان تحویل دهید. ارائه چنین خلاصه ای در جمع بندی و جا افتادن درس خیلی کمک می کند.

10- پیگیری بعد از کلاس: بعد از جلسات تدریس روند مطالعه و حل تمرینات توسط دانشجو یا دانش آموز را پیگیری نمائید. در صورت امکان یک شماره تلفن ثابت در اختیار دانش پذیر قرار دهید تا بتواند در مواقع مشخصی بین جلسات تدریس، اگر اشکالی داشت بپرسد. برای شروع کار تدریس در ابتدای کار سعی کنید از درسهایی که مسلط تر هستید شروع کنید و به تدریج که سابقه کار شما بیشتر شد سراغ درسهای دیگر بروید. در ابتدای کار دو یا سه درس را مد نظر قرار دهید و آنها را تدریس کنید.نکته مهمی که در کار تدریس باید مد نظر قرار دهید این است که در جلسه اول تدریس باید خیلی خوب ظاهر شوید. یعنی جلسه اول تدریس شما باید بهترین جلسه تدریس شما هم باشد. در غیر اینصورت شاگرد شما دیگر جلسات تدریس را ادامه نخواهد داد. اینکه سابقه تدریس ندارید و اولین بار است که تدریس می کنید و ... را جایی مطرح نکنید. حرفه ای عمل نموده و خوب تدریس کنید.

در جلسات تدریس و تدریس خصوصی با ظاهر خوبی حاضر شوید و تا جایی که می توانید کیفیت جلسات تدریس خودتان را بالا نگه دارید. مطلب دیگری که باید درشروع و آغاز کار تدریس باید در نظر بگیرید این است که سعی کنید مطالبی که در جلسات تدریس خصوصیارائه می دهید مطالبی باشد که مد نظر شاگرد شما است. یعنی خودتان به صورت پیش فرض مسیری را در پیش نگیرید و همان مسیر را ادامه ندهید. در همان جلسه اول که دارید بهترین تدریستان را ارائه می دهید حین تدریس سوالاتی بپرسید تا هم سطح علمی شاگردتان را متوجه شوید و هم بفهمید که آیا مطالبی که ارائهمی کنید را فهمیده است یا نه. شاید شاگر شما ترجیح می دهد که شما مسئله حلکنید و شما کلا درس می دهید! همانطور که در سایر مقالات موجود در همین وب سایت (ایران مدرس) گفته شده است، برای موفقیت در تدریس و آموزش و تدریس خصوصی عوامل زیادی تاثیر دارند. از بین عوامل مذکور شاید دو عامل زیر مهمترین عوامل باشند.

1- تسلط بر درس و مبحث تدریسی: در مقالات دیگر هم گفته شده است که تسلط بر درس واقعا مهم است. هر چه تسلط شما بر درسی که تدریس می کنید بیشتر باشد بیان شما روانتر خواهد بود. هر چه مطلب برای شما بیشتر جا افتاده باشد در انتقال آن به شاگردتان موفق تر عمل خواهید کرد. تسلط بیشتر بر درس تدریسی باعث می شود که در انتخاب کلمات، برنامه ریزی کلاس و حتی انتخاب مسائلی که در مدت زمان موجود حل می کنید بهتر عمل نمائید.

2- پیگیری نتیجه گرفتن شاگردانتان: هر چند عوامل زیاد دیگری برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصیوجود دارند ولی به نظر می رسد متعهد بودن به کارتان و اینکه نتیجه گرفتن شاگردانتان برایتان مهم باشد یکی از موثرترین عوامل است. در طول ترم که جلسات تدریس را برگزار می کنید به مرور وضعیت تحصیلی شاگرد یا شاگردانتان را ارزیابی نمائید. به او تمرین و مسئله بدهید تا حل کند و حین تدریس از مباحث جلسات قبل سوال بپرسید. به صورت مداوم بررسی کنید که آیا با برگزاری جلسات تدریس پیشرفتی در وضعیت تحصیلی شاگردانتان اتفاق میافتد یا نه. به هر روشی که بلد هستید، کاری کنید که شاگردانتان درس را یادبگیرند و در نهایت نتیجه و نمره مورد نظر را کسب نمایند.

مهمتریننکته برای موفقیت در تدریس توجه به این نکته است که شما برای برگزاری تعداد محدودی جلسات تدریس یا تدریس خصوصی از شاگردانتان پول نمی گیرید. بلکه شما برای رساندن آنها به نتیجه مطلوب مورد نظرشان است که مبلغ را دریافت می نمائید. بنابراین با این دید در کلاسهای تدریس خصوصیو یا کلاسهای تدریس نیمه خصوصی و گروهی حاضر شوید. تلاش کنید تا شاگردهای شما نتیجه بگیرند و به این ترتیب درآمد خودتان از کار تدریس را هم روز به روز افزایش دهید. اگر خوب تدریس کنید، شاگردهای شما ترمهای بعد هم با شما تماس خواهند گرفت و حتی شما را به دوستان، آشنایان و فامیلهایشان معرفی خواهند کرد.
اگر می خواهید در کار تدریس دانشگاهی و دبیرستانی و در کار تدریس خصوصی موفق باشید و بهترین تدریس خودتان را ارائه دهید، در مرحله اول باید دروسی را برای تدریس انتخابکنید که در محدوده تخصص خودتان باشد و به تدریس آنها علاقه مند باشید. مثلا اگر 10 درس را می توانید تدریس نمائید و به پنج درس از بین این 10 درسعلاقه بیشتر دارید سعی کنید این 5 درس را تدریس نمائید. علاقه برای موفقیتدر هر کاری و از جمله برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی شرط لازم است. بهترین مدرسین و مدرسینی که بهترین روشهای تدریس را دارند حتما به تدریس علاقه مند هستند. در مرحله بعد تلاش کنید بر دروس تدریسی خودتان مسلط باشید. مطالعه پیش از جلسات تدریس برای تسلط بر درس مفید و موثر است. البته اگر نکته قبلی را رعایت کرده باشید و دروس مورد علاقه خودتان را تدریس کنید، مسلط شدن بر این دروس برای شما کاری نخواهد داشت و اتفاقا لذت بخش هم خواهد بود. در مرحله بعدی در کلاس تدریسهم باید خوب عمل کنید. سعی کنید برای تمام وقت کلاس برنامه داشته باشید و مطالب را هم به گونه ای ارائه نمائید که کلاس خسته کننده نباشد. بخشی از کلاس را درس بدهید و بخش دیگری از آن را تمرین و مسئله حل کنید. از دانش آموزان و دانشجویان بخواهید تا کنفرانس بدهند. اگر کلاسهای تدریس خصوصی دارید هم می توانید از شاگردتان بخواهید که درس را خودش توضیح دهد (بخشی ازکلاس). یا تمرینی را بدهید که حل کند و برای شما راه حل را توضیح دهد. بهترین روش تدریس در دانشگاه و دبیرستان یک روش منحصر به فرد و یکسان نیست.به دروس تدریسی شما و سطح شاگردانتان و ... بستگی دارد. اگر در نهایت شاگردان شما از کلاس شما راضی باشند و مطالب را یاد بگیرند و در کنار ان درامتحانات هم نتیجه مورد نظر خودشان را باکمک شما بگیرند، می توان گفت که شما بهترین روش تدریس در دانشگاه و دبیرستان و یا یکی از بهترین روشهای تدریس را به کار برده اید. اگر روسی را برای تدریس انتخاب کرده اید و با استفاده از آن اکثر شاگردهای شما نتیجه مناسب را می گیرند، بدانید که روش تدریس شما خوب و مناسب است.
به منظور موفقیت در تدریس خصوصی و یا تدریس گروهی باید به تدریس علاقه مند بود. علاقه داشتن به تدریس و یا هر کار دیگری باعث می شود که شخص در حرفه مورد نظر خود موفق گردد. بنابراین سعی کنید در صورتی به تدریس مشغول شوید که از انجام آن لذت می برید.

عامل دیگر که در موفقیت در تدریس مهم است تسلط بر مطالب ارائه شده در کلاس می باشد. قبل از حاضر شدن در کلاس درس، در صورتیکه بر مطلب تسلط ندارید حتما مطالعه اولیه را مد نظر قرار دهید.

ایجاد تنوع در کلاس درس و جلوگیری از یکنواخت شدن کلاس درس نیز عامل دیگری است که می تواند به موفقیت شما در تدریس کمک کند. استفاده از امکاناتکمک آموزشی و یا مثلا شوخی های به جا می تواند به این امر کمک نماید. تدریس خشک و بی روح به هیچ عنوان موثر نخواهد بود.

در بین کلاس گه گاهی استراحت کوتاهی را در نظر بگیرید تا مطالب خوب جا بیفتد.

قبل از اینکه وارد کلاس شوید به چند سوال پاسخ دهید:

1- چه چیزی ؟ (what)
منظوراین است که معلم از خود بپرسد چه چیز ی را در این جلسه تدریس خواهد نمود؟ موضوع درس چیست ؟ آیا نسبت به محتوای درس از تسلط کافی برخوردار می باشد؟ به زبان ساده، آیا سواد کافی برای تدریس درس جدید را دارد؟
اگر جواب مثبت بود، باید به سراغ سوال های بعدی برود. در غیر این صورت،نیاز به مطالعه در حد تسلط کامل به در س مورد نظر، ضروری می نماید.

2- چرا؟ (why):
اهداف درس کدامند ؟ چرا دانش آموزان باید این درس را یاد بگیرند ؟ دانش آموزان پس از یادگیری درس جدید، چگونه می توانند از یادگیری خود در محیط زندگی خود استفاده کنند؟
در این سوال، ابتدا معلم اهداف درس را برای خود کاملا" روشن می سازد.اما مهمتر از آن باید به این سوال پاسخ دهد که هدف از یادگیری این درسچیست، آیا برای آنها پاسخ های مناسبی را آماده دارد تا با استفاده از آن ضمن بیان اهداف درس ، آنها را با مسائل زندگی دانش آموزان درگیر ساخته و میزان علاقه و یادگیری دانش آموزان را افزایش دهد.
به عنوان مثال از این عبارت استفاده نماید که؛ اگر این درس را خوب یاد بگیرید می توانید درزندگی خود از آن استفاده نموده وبرخی از مشکلات احتمالی خود را حل کنید.

منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی و کلاس خصوصی
تدریس خصوصی و کلاس خصوصی عربیدبیرستان و دانشگاه در صورتیکه به درستی مورد استفاده قرار گیرد، و با مطالعه و مرور و ... همراه باشد، می تواند بسیار مفید و موثر و کمک کننده باشد.
اگر در بخشی از درس عربی اشکال دارید، اگر در حل تمرینات درس عربی مشکل دارید، اگر برای یادگیری قواعد عربی به کمک نیاز دارید، در هر صورت، از جلسات تدریس خصوصی عربی استفاده نمائید.
وب سایت (ایران مدرس) برترین سایت تدریسایران است. در این وب سایت هزاران مدرس ثبت نام کرده و در زمینه آموزش و تدریس عربی و سایر دروس فعالیت دارند. برای مشاهده لیست مدرسین عربی بر رویعبارت معلم خصوصی عربی کلیک کنید. نرخ تدریس خصوصی فیزیک با توجه به مقطع تحصیلی مورد نظر و همچنین سابقه و مدرک تحصیلی مدرس فیزیک تعیین می گردد. به عنوان مثال، هزینه و نرخ تدریس فیزیکدانشگاه به نسبت فیزیک دبیرستان بالاتر است. هزینه ای که مدرسان برای تدریس دروس اختصاصی رشته فیزیک مطالبه می کنند به نسبت فیزیک عمومی دانشگاههم بالاتر است. و در نهایت، نرخ تدریس فیزیک کنکوربه نسبت همه ی موارد ذکر شده می تواند بالاتر باشد. البته موارد ذکر شده همواره به شکلی که گفته شد نمی باشد و فقط یک معیار کلی ارائه گشته است. ممکن است قیمت جلسات تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان یک مدرس به نسبت مدرس دیگری که فیزیک کنکور درس می دهد بالاتر باشد. عواملی که در تعیین هزینه و قیمت جلسات تدریس خصوصی فیزیک موثر است را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:

- سابقه کاری مدرس

- مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل مدرس

- قدرت بیان مدرس

- شهر محل سکونت

- تعداد جلسات تدریس

- ...

به عنوان مثال، به صورت یک معیار کلی می توان گفت که در شهرهای بزرگتر هزینه تدریس فیزیک و سایر دروس بیشتر بوده و با افزایش تعداد جلسات تدریس، هزینه جلسات کاهش می یابد.

برای مشاهده مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی فیزیک در تمامی مقاطع بر روی عبارت مقابل کلیک کنید: مدرس خصوصی فیزیک
کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیاگر به درستی برگزار شده و در کنار آن مطالعه و حل تمرین خود دانشجو و دانش آموز وجود داشته باشد، می تواند به رفع اشکال، یادگیری بهتر و افزایش معدل بسیار کمک کند.

در جلسات تدریس ریاضیمطالب گفته شده در مدرسه مرور شده و تمرینات و مثالهای اضافی حل می گردد. نهایتا برای حصول نتیجه مطلوب حتما حل تمرین و مثال و مطالعه مروری توسط دانشجو یا دانش آموز لازم است.

استفاده از جلسات تدریس خصوصی ریاضی به معنی حذف جلسات تدریس مدرسه یا حذف مطالعه و حل تمرین نیست. همانطور که گفته شد، در کنار کلاسهای تدریس ریاضی در منزل، خود کلاسهای گروهی تدریس مدرسه و همچنین حل تمرین باید وجود داشته باشد.

اگر برای رفع اشکال درس ریاضی و یا یادگیری بهتر آن و ارتقاء معدل نیازمند جلسات تدریس خصوصی هستید، بر روی عبارت مدرسین خصوصی ریاضی کلیک نمائید تا لیست مدرسان نمایش داده شود.
همانطور که در مطالب قبلی برای آموزش خصوصی فیزیکگفته شد، نرخ تدریس خصوصی ریاضیات نیز به عوامل مختلفی از جمله سابقه مدرس، شهر محل تدریس، تعداد جلسات تدریس، مقطع تحصیلی و درس مورد نظر بستگیدارد.

کلاسهای خصوصی ریاضی با قیمت های متفاوتی می تواند برگزار گردد. در کل موارد زیر در تعیین هزینه جلسات تدریس ریاضیات نقش دارد:

1- با افزایش تعداد جلسات، هزینه تدریس ریاضی کاهش می یابد (به زبان ریاضی: هزینه جلسات تدریس نسبت عکس با تعداد جلسات آن دارد).

2- هر چه مدرک تحصیلی، فن بیان و سابقه مدرس بالاتر باشد هزینه ای که مدرس خصوصی ریاضی مطالبه می کند بیشتر است.

3- هزینه تدریس ریاضیات و سایر دروس در شهرهای بزرگتر بالاتر است (این مطلب برای جلسات تدریس شیمی و سایر دروس هم صادق است).

4- هزینه تدریس ریاضی در مقاطع بالاتر تدریس بیشتر است و هزینه تدریس ریاضی کنکور معمولا از همه بیشتر می باشد.

البته موارد گفته شده کلی بوده و مشابه بحثهایی که برای کلاسهای خصوصی درس فیزیک مطرح شد، در مورد کلاسهای ریاضی نیز ممکن است مواردی وجود داشته باشد که نکات بالا را نقض کند.

با توجه به مطالب ارائه شده، نرخ کلاسهای خصوصی ریاضی به عوامل مختلفی از جمله سابقه کاری مدرس، شهر محل تدریس، مقطع تحصیلی، محل برگزاری کلاس و ... بستگی دارد.

نرخ کلاسهای تدریس ریاضیاز ساعتی 10 هزار تومان شروع شده و بسته به مقطع تحصیلی و شهر محل تدریس می تواند تا ساعتی 50 هزار تومان و یا بیشتر باشد. در واقع هزینه جلسات تدریس ریاضی، کلاسهای خصوصی فیزیک و تدریس خصوصی شیمی توافقی بوده و مقدار ثابتی ندارد.
در صوزتیکه می خواهید از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی بیشترین بهره را ببرید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- به هوای جلسات تدریس خصوصی و آموزش خصوصی در منزل رفتن به کلاسهای مدرسه را ترک نکنید و غیبت نداشته باشید. جلسات تدریس خصوصی در کنار کلاسهای مدرسه مفید و موثر است.

2- مطالعه و استفاده از کلاسهای خصوصیرا به ایام امتحانات موکول نکنید. اگر خیلی عقب بیافتید حتی با داشتن کلاسهای خصوصی هم نمی توانید درس را پاس کنید یا نمره خوبی بگیرید.

3- برای دروسی چون ریاضی و فیزیک و شیمی، در کنار جلسات تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک و تدریس شیمی حل مسئله و تمرین را فراموش نکنید.

4- در کلاسهای مدرسه و جلسات تدریس خصوصی تمرکز و حضور فعال در کلاس را فراموش نکنید.

5- در کلاسهای مدرسه و جلسات آموزش خصوصی جزوات خلاصه و مفیدی یادداشت نمائید.
تدریس خصوصی و آموزش در منزل در بسیاری از موارد برای تقویت پایه درسی، افزایش معدل، جبران عقب ماندگی درسی و ... می تواند مفید و موثر باشد. البته همانطور که در مقالات قبلی گفته شد، به امید برگزاری جلسات تدریس خصوصی نباید درس را در طول ترم کنار گذاشت و از مطالعه و حل تمرین و مرور و حضور در کلاس غافل شد.

تدریس خصوصی فقط مخصوص دانش آموزان یا دانشجویانی که سطح درسی پایینی دارند نیست. در بسیاری از موارد ممکن است دانش آموز یا دانشجویی در یک درس خاص ضعف داشته باشد و برای آن درس از کلاسهای خصوصی استفاده کند. در حالیکه در سایر دروس خودش به تنهایی و تنها با حضور در کلاسهای مدرسه و دانشگاه نمرات بسیار خوبی کسب کند.

اگر شما هم در درس خاصی ضعف دارید و یا می خواهید در درس خاصی نمره بسیار خوبی گرفته و معدلتان را بالا ببرید و یا ... برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی در زمینه های مختلف بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک نمائید. تعدادی از مدرسین هم در پایین همین مطلب نشان داده شده اند. برای دانلود رایگان سوالهای امتحانی و جزوات درسی نیز بر روی عبارت دانلود نمونه سوال و جزوه رایگان کلیک کنید.
آموزش خصوصی و کلاسهای خصوصی در بسیاری از موارد برای موفقیت در تحصیل، رفع اشکال، تقویت پایه درسی، کسب رتبه برتر در کنکور و ... می تواند مفید و موثر باشد.

در صورتیکه قصد افزایش معدل دارید و می خواهید به نسبت ترم های قبل در تحصیل موفق تر باشید، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند برای شما مفید باشد. البته در کنار آن باید تلاش و پشتکار، حل تمرین و مسئله و یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید. از مدرس خصوصی خودتان برای مشاوره در زمینه برنامه ریزی صحیح نیز می توانید کمک بگیرید.

از کلاسهای تدریس خصوصی برای رفع اشکال نیز می توانید استفاده نمائید. اگر در بحث خاصی مشکل دارید، یا تعدادی مسئله را به خوبی نمی توانید حل کنید، استفاده از کلاسهای خصوصی می تواند کمک کننده باشد.

از مدرسین خصوصیدر جهت تقویت پایه درسی و کسب رتبه برتر در کنکور نیز می توانید کمک بگیرید. فقط توجه کنید که مدرس مناسبی را انتخاب کنید (با توجه به رزومه و سوابق کاری).

در وب سایت (ایران مدرس) بیش از هر وب سایت دیگری مدرس خصوصی ثبت نام کرده اند. تعدادی از مدرسین تدریس خصوصی در پایین همین مطلب نشان داده شده اند. برای مشاهده لیست کامل مدرسین بر روی عبارت مدرس و معلم خصوصی کلیک نمائید. کلاسهای خصوصی زبان انگلیسی در بسیاری از موارد در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و پیشرفت سریع آن می تواند مفید و تاثیرگذار باشد.

در کلاسهای خصوصی زبان انگلیسیفرصت بیشتری برای دانشجو یا دانش آموز وجود دارد تا سوال بپرسد و حرف بزند. در بسیاری از اوقات در کلاسهای گروهی برای بعضی از دانش آموزان یا دانشجویان فرصت سوال پرسیدن و یا زمانی برای حرف زدن به زبان انگلیسی وجود ندارد.

همانطور که می دانید، برای یادگیری درست زبان انگلیسی باید روند منظم وصحیحی را پیش گرفت. به عنوان مثال اگر شما بتوانید با کسی که زبان را خوب بلد است به زبان انگلیسی حرف بزنید و مدام تلاش کنید تا بتوانید منظورتان را برسانید، این امر در پیشرفت شما نقش زیادی خواهد داشت. در کلاس های مکالمه گروهی برای هر دانش آموز یا دانشجو فرصت زیادی برای حرف زدن به زبانانگلیسی وجود ندارد. معمولا دو سه نفری که بهتر بلد هستند کل وقت کلاس را می گیرند و بنابراین برای بقیه افراد فرصتی برای پیشرفت باقی نمی ماند. در کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی چون تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس کمتر هستند، این مشکل باقی نمی ماند.
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس موفق و آموزش موفق ریاضی
تدریس موفق و آموزش موفق ریاضی - گوش دادن به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس ریاضی با تمرکز کامل می تواند در یادگیری بهتر درس ریاضیو موفقیت شما در درس ریاضی مفید و موثر باشد. فقط حضور در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی کافی نیست. باید با دقت به مطالب ارائه شده گوش دهید و تا جاییکه می توانید تمرکز داشته باشید. یادداشت کردن جزوه به افزایش تمرکز شما کمک می کند. یک عامل خیلی مهم برای کسب درصد بالای ریاضی کنکور، درک کامل درس ریاضیو یادگیری عمقی و مفهومی ان است. هر چه ریاضی را بهتر یاد بگیرید و فهم عمیقتری از ان داشته باشید، در کنکور هم درصد بالاتری کسب می کنید. برای کسب درصد بالای ریاضی کنکور در مراحل اولیه کار باید پایه ریاضی خودتان را خوب قوی کنید. به این معنی که در کلاسهای تدریس ریاضی به صورت کامل شرکت نمائید، تمرین و مسئله حل کنید و کتاب درسی را با دقت مطالعه کنید. مطالعه عمیق و صحیح درس ریاضی:قبل از هر چیز سعی کنید با یک مطالعه عمیق و مفهومی درس ریاضی و مباحث ارائه شده در آن را به خوبی فرا بگیرید. تعاریفی که ارائه می شود را بفهمیدو مفاهیم را درک کنید. یادگیری اولیه از طریق تست زدن فایده ندارد چون تمامی مطالب، ممکن است پوشش داده نشود. بنابراین برای مطالعه اولیه ریاضی کنکور از خود کتاب درسی و جزوات کلاسی استفاده نمائید. حل تمرین و مثال و مسئله کافی برای درس ریاضی: بعداز مطالعه کامل و عمیق درس ریاضی برای کنکور، نوبت به حل تمرین و مثال و مسئله کافی برای آن می رسد. در این مرحله مطالب ارائه شده در کتاب بهتر برای شما جا افتاده و تسلط بیشتری بر مبحث پیدا خواهید کرد. در واقع، کلید یادگیری درس ریاضی، چه برای امتحانات و چه برای کنکور، حل تمرین و مسئله است. در ایام تابستان می توانید برای شاگردهای قبلی خودتان کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیرا به صورت تقویتی برگزار کنید. بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در درسریاضی اشکال دارند و اگر به آنها پیشنهاد بدهید که در ایام تابستان هفته ای یک یا دو جلسه کلاس ریاضی برای آنها برگزار کنید و پایه ریاضی آنها را تقویت کنید از این پیشنهاد استقبال می کنند. می توانید با شاگرد خودتان درسریاضی سال بعد را شروع کنید تا در ترم بعد در اموزش و یادگیری آن موفقتر باشد. برای آموزش بهتر درس ریاضی روشهای زیر می تواند کمک کننده و موثر باشد:

iranmodares


1- شرکت در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه

2- شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی

3- حل مثال، تمرین و مسئله برای درس ریاضی

4- مطالعه پیش از کلاس ریاضی

5- مرور درس پس از کلاسهای ریاضی و همچنین پس از مطالعه ریاضی

6- استفاده از جزوات و نمونه سوالات ریاضی موجود در سایتهای آموزشی

برای دانلود جزوات و نمونه سوالات ریاضی بر روی عبارت دانلود جزوه و نمونه سوال امتحانی کلیک نموده و در بخش جستجوی صفحه ای که باز می شود، عبارت مورد نظر را وارد کنید (مثلا: سوال ریاضی 1).

منبع: ایران مدرس
تدریس ریاضی کنکور و راهکارهای موفقیت در ریاضی کنکور در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.ریاضی کنکوریکی از دروسی است که در کنکور سراسری و آزاد برای رشته های تجربی و ریاضی بسیار مهم بوده و کسب درصد بالا در درس ریاضی کنکور می تواند به مقدار زیادی بر روی رتبه نهایی کنکور تاثیر بگذارد.

برای رشته انسانی هم ریاضی کنکور تا حدی مهم است. در صورتیکه در بخشهایی از درس ریاضی اشکالات پایه ای دارید و یا برای کسب درصد بالا در آنروشهای تست زنی و مطالعه را بلد نیستید، مشاوره با مدرسین فعال در زمینه تدریس ریاضی کنکور می تواند مفید باشد.
میزان تاثیر شرکت در جلسات تدریس در کسب درصد بالای ریاضی کنکور

{به منظور مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس تمامی دروس (کل مدرسین ایران مدرس) بر روی عبارت تدریس و به منظور مشاهده مدرسین خصوصی فعال در زمینه تدریس فصیرک نیز بر روی عبارت تدریس فیزیک در تمامی مقاطع کلیک نمائید.}


چگونه معلم ریاضی بهتری باشیم
برای سالها چنین تصور می شد که معلمان به ویژه معلمان ریاضی باید به آنچه تدریس می کنند مسلط باشند و بهترین راه برای انجام این کار داشتن اطلاعاتی فراتر از آن درس است .
دکتر برنت دیویس استاد آموزش ریاضی می گوید :تحقیقات این باور رایج را تائید نمی کند.
دکتر دیویس میگوید شما سعی می کنید به یک کودک جمع اعداد چند رقمی ا آموزش دهید این بسیار واضح ومشهود است اما در حیرت هستید چرا این کار مشکل به نظر می رسد ؟آنچه لزم دارید این است که یک متخصص باشید یک معلم کار آمد با سالها تجربه وتمرین . وی معتقد است که مادامی که مطالعات اخیر بر اهمییتدانش معلمان ریاضی فراتر از درس تاکید میکند این برای معلمان ریاضی ارزشمند است که در ریاضیات دانش ذاتی و ارثی داشته باشند . همچنین چالش در رقابت راهی برای تشخیص این دانش است .
برای مثال برای آموزش ضرب به دانش اموزان معلمان می تواند با به کارگیری رهیافت ها ی متفاوت برای تشریح مهارت و لطافت ریاضی از دانش ذاتی خویش استفاده نمایند .
منبع: http://riazi363.blogfa.com


در کلاس درس و کلاس تدریس ریاضی مطالب را با بیان قابل فهم و روان توضیح دهید. از به کار بردن کلمات سنگین و عجیب غریب خودداری نمائید. مطلب را از بالا ببینید. سعی کنیداشکال شاگردتان را تشخیص دهید و آن مشکل را حل کنید. هر کدام از شاگردهای شما ممکن است مشکل درسی مربوط به خودش را داشته باشد. تشخیص این مشکل و اینکلاس تدریس ریاضی را به چه سمتی ببرید با شما است.
بهترین زمان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی کنکور و دبیرستان و دانشگاه: اگر می خواهید از کلاسهای تدریس فیزیک و ریاضی نتیجه خوبی بگیرید از اول ترم شروع کنید. اگر برای کنکور از کلاسهای تدریس خصوصیفیزیک و ریاضی کنکور استفاده می نمائید هم زودتر شروع کنید. کلاسهای تدریسخصوصی باید در زمان کافی برگزار شود. نزدیک امتحانات و نزدیک کنکور استرسیکه ایجاد می گردد از کیفیت کلاسهای تدریس کم می کند. البته اگر فقط برای رفع اشکال می خواهید از کلاسهای تدریس ریاضی و فیزیک کنکور استفاده نمائید،می توانید در ایام امتحانات هم از این کلاسها استفاده کنید.

سایتایران مدرس بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس ایران است.در سایت ایران مدرس تا آبان95 بیش از 15000 مدرس خصوصی ثبت نام کرده اند. بازدید این وب سایت در ایام امتحانات به بیش از 25000 بازدیددر روز می رسد. برای درج آگهی تدریس در ایران مدرس، در بالای همین صفحه برروی عبارت عضویت در سایت کلیک نموده، ثبت نام کنید، وارد کنترل پنل شوید وآگهی تدریس خودتان را ثبت نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضیات کلیک کنید.


(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان

وب سایت ایران مدرس به صورت اختصاصی به بحث تدریس خصوصی و آموزش در تمامی زمینه های پرداخته است. در صورتیکه به ارائه خدمات در زمینه تدریس خصوصی و هماهنگی با یک مدرس خوب نیاز دارید، موارد زیر را مطالعه نمائید.iranmodares


1- تدریس خصوصی ریاضی: برای هماهنگی با مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی ریاضی بر روی لینک تدریس ریاضیات کلیک نمائید.


2- تدریس خصوصی فیزیک: برای هماهنگی با مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی فیزیک بر روی لینک تدریس فیزیک دبیرستان و دانشگاه کلیک نمائید.

3- تدریس خصوصی شیمی: برای هماهنگی با مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی شیمی بر روی لینک تدریس شیمی کلیک نمائید.

4- تدریس خصوصی زبان: برای هماهنگی با مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان بر روی لینک تدریس زبان خارجه کلیک نمائید.

5- تدریس خصوصی سایر دروس: برای هماهنگی با مدرسین فعال در زمینه تدریس و آموزش خصوصی سایر دروس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه بر روی عبارت معلم خصوصی کلیک کرده و در صفحه ای که باز می شود در قسمت جستجو اسم درس مورد نظر را وارد کنید تا لیست مدرسان آن درس نشان داده شود.

اگر بر مطلبی مسلط هستید، در این حالت نیز مطالعه قبل از جلسه تدریس خصوصی می توان مفید و موثر باشد. در حالتی که درس را خوب بلدید، می توانید بر روی تسلط کار کنید. در این حالت می توانید یک خلاصه جزوه آماده کنید، نمونه سوال امتحانی تهیه نمائید، یا مطالب جالبی تهیه کنید که کلاس را جذابتر کرده و به این ترتیب شاگرد شما، شما را به دیگران هم معرفی کرده و به این ترتیب کم کم تعداد شاگردهای شما افزایش می یابد. برای دانلود نمونه سوال امتحانی و جزوه در این وب سایت بر روی عبارت دانلود جزوه و سوال کلیک کنید. هنگام تدریس هر از چند گاهی استراحت یکی دو دقیقه ای در نظر بگیرید. جوکی تعریف کنید. مطلب خنده داری بگوئید و یا بحث را عوض کنید. می توانید به شاگردتان بگوئید دو دقیقه می تواند از کلاس بیرون برود و هوایی بخورد. این استراحت های کوتاه از خسته کننده بودن کلاس جلوگیری می کند.

یکی از مهمترین مواردی که باید در برگزاری جلسات تدریس موفق مد نظر داشته باشید این است که سعی کنید کلاس خشک و بی روحی نداشته باشید. استراحت های کوتاه در جلسات تدریس می تواند به داشتن جلسات تدریس موفق کمک کند. استراحت های کوتاه هنگام تدریس و موفقیت در تدریس خصوصی رابطه مستقیمی با هم دارد. حتی المکان از جلسات تدریس بسیار طولانی اجتناب کنید و جلسات تدریس را به همان 1 ساعت و نیم محدود نمائید. اگر در ایام امتحانات مجبور شدید جلسات تدریس طولانی در نظر بگیرید، حتما بین جلسات استراحت کافی داشته باشید تا بازدهی کلاس کم نشود.

اگر می خواهید مجبور نشوید جلسات تدریس بسیار طولانی برگزار نمائید، به شاگرد یا شاگردانتان توصیه کنید که استفاده از جلسات تدریس خصوصی را به ایام امتحانات موکول نکنند. در بسیاری از اوقات در ایام امتحانات به منظور جبران درسهایی که در طول ترم خوانده نشده است، جلسات تدریس بسیار طولانی برگزار می گردد که بازدهی چندانی هم ندارد.
در بسیاری از اوقات استفاده از کلاسهای آموزش خصوصی ریاضیات، کلاسهای تدریس فیزیک و همچنین استفاده از معلم خصوصی شیمی و سایر دروس لازم است.

اگر در طول ترم درس های مزبور را خوانده باشید، در ایام امتحانات برای رفع اشکال می توانید از آموزش خصوصی ریاضی و یا کلاسهای تدریس فیزیک در منزل و .... استفاده کنید.

در صورتیکه در یکی از دروس مزبور اشکال پایه ای دارید، بهتر است در طولترم با مدرسین ریاضی، فیزیک، شیمی و یا هر درس دیگری که ضعف دارید هماهنگ کنید.

در کل موکول کردن دروس سختی همچون ریاضی و فیزیک به شب امتحان اصلا درست نیست. این درسها باید در طول ترم خوانده شود. از کلاسهای تدریس شیمی و ... مدرسه به درستی استفاده کرده و حتی اگر لازم شد با مدرس خصوصی ریاضی، معلم فیزیک و یا مدرسین شیمی هماهنگ کنید تا در طول ترم این دروس را با هم کار کنید.

از کلاسهای خصوصی و بحث تدریس خصوصی برای سایر دروس هم می توان استفاده کرد. در وب سایت ایران مدرس، در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی، تدریس خصوصی عربی، تدریس زبان فرانسه، تدریس زیست و ... هم برای هماهنگی با مدرسین می توانید استفاده کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین ایران مدرس بر روی عبارت تدریس خصوصی یا آموزش خصوصی کلیک نمائید.

اگر خودتان کلاس را جدی بگیرید و به موقع در کلاس درس حاضر شوید، دانشجویان و دانش اموزان نیز کلاس را جدی می گیرند. حضور به موقع در کلاسهای تدریس خصوصی قدم اول برای جدی گرفتن کلاس است. اگر می دانید در مسیر که قرار است به کلاس برسید همیشه ترافیک سنگین است خوب کمی زودتر راه بیفتید. در کلاسهای خصوصی و جلسات تدریس خصوصی یک از مشکلات عمده مدرسین همین مسیر رسیدن به کلاس است. در بسیاری از اوقات وقت مدرس خیلی در مسیر رسیدن به کلاس تلف می شود.  مهمترین عاملی که به نظر خودم باعث شد در کار تدریس خوب باشم و موفق باشم این بود که به کار خودم تعهد داشتم. جلسات تدریس خصوصی رو فقط به خاطر کسب درامد نمی رفتم. هر چند که می دونم انگیزه اولیه همه همین کسب درآمده. ولی در کنار اون سعی می کردم شاگردام نتیجه هم بگیرن. بهشون مشاوره می دادم. هر جلسه تمرین می دادم که تا جلسه بعد حل کنن و بیارن. این خودش باعث می شد بین جلسات تدریس درس رو مرور کنن تا بتونن تمرینها رو حل کنن. اگر در جلسات تدریس خصوصی می دیدم که اوصاع خوب نیست و سوالاتی که می پرسم رو بلد نیستن سعی می کردم یک راه حلی پیدا کنم که شاگردام درس رو بهتر یاد بگیرن و در نایت نتیجه مطلوب گرفته بشه. مثلا می گفتم که این بخش از درس رو باید جلسه بعد به صورت کنفرانسی برای من ارائه کنی. یا تمرینات بیشتری بهشون می دادم. به هر حال وقتی دانشجو یا دانش آموزی با شما کلاسهای تدریس خصوصی رو بر می داره تو اون درس ضعف داره و یا خودش نمی تونه از پسش بربیاد. بنابراین باید شما تلاش کنید که شاگرداتون نتیجه مطلوب رو بگیرن. من بسیاری از شاگردام رو شاگرداهای قبلیم بهم معرفی می کردن. ترمهای بعد هم همین شاگردها رو داشتم. پس از این که کار تدریس رو گذاشتم کنار تا یک ترم بعد هم با من تماس گرفته می شد. بنابراین اگر کیفیت کار رو حفظ کنید و به فکر نتیجه گرفتن شاگرداتون باشید حتما کار خودتون هم رونق می گیره و در کار تدریس موفق خواهید شد. با آرزوی موفقیت برای همه کاربران و مدرسین ایران مدرس. برای موفقیت در تدریس خصوصی و گروهی، همانطور که در مقالات قبلی هم گفته شده است، باید نتیجه گرا باشید. باید سعی کنید تمامی کارها و فعالیت های شما در جهتی باشد که در پایان جلسات تدریس خصوصی و بعد از برگزاری امتحان شاگرد یا شاگردان شما نتیجه بگیرند. اینکه سبک تدریس شما به چه شکلی است و در طول ترم چند جلسه کلاس برگزار می کنید، یا حین برگزاری کلاس چه مطالبی را و به چه شکلی ارائه می نمائید و .... مهم نیست (هر چند در این زمینه ها هم مقالاتی در همین سایت موجود بوده و پیشنهاداتی ارائه شده است)، در نهایت اگر روش تدریس شما و راه و روش هدایت شاگردانتان منجر به موفقیت آنها در امتحانات و یا کنکور گردد، می توان گفت که شما در کار تدریس موفق بوده اید. برای موفقیت در کار تدریس پشتیبان و مشاوره شاگردانتان باشید به نحوی که به صورت کامل درک کنند که شما فقط برای گرفتن حق التدریس نیامده اید و نتیجه گرفتن آنها برای شما مهم است. همین که به کار تدریس و به تدریس خودتان متعهد باشید از نظر شاگردانتان بسیار ارزشمند است. البته مطمئنا مواردی همچون تسلط بر دروس تدریسی و ... نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است. اگر می خواهید در کار تدریس موفق باشید باید موارد همچون حضور به موقع در کلاس، تسلط بر دروس تدریس و ... را هم در نظر بگیرید. ولی به هر حال، متعهد بودن به کار تدریس و تلاش برای نتیجه گرفتن شاگردانتان در اولویت قرار دارد و منجر به موفقیت شما در کار تدریس خصوصی می گردد. همانطور که گفته شد، در همین سایت مقالات دیگری در زمینه تدریس و تدریس خصوصی و موفقیت در تدریس ارائه شده است که تعدادی از آنها را در پایین همین مقاله هم می توانید مشاهده کنید. برای موفقیت در کار تدریس و آشنایی با روشهای مختلف جذب شاگرد و ... بر روی لینکهای زیر کلیک نموده و آنها را مطالعه کنید.
در وب سایت ایران مدرس به صورت اختصاصی به بحث تدریس خصوصی پرداخته شده و تعداد زیادی مدرس خصوصی و معلم خصوصی در آن ثبت نام کرده و به بحث آموزش خصوصی مشغول هستند.

در وب سایت ایران مدرس مدرسین زیادی در زمینه های مختلف به بحث تدریس و آموزش می پردازند. مدرسین زیادی در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک، آموزش خصوصی عربی، تدریس شیمی  و .... فعالیت دارند.

بزرگترین بانک مدارس و بیشترین تعداد مدرس خصوصی در وب سایت ایران مدرسوجود دارد. به عنوان مثال، برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس ریاضی بر روی عبارت آموزش خصوصی ریاضی کلیک نمائید.

تعداد زیادی از مدرسین ثبت نامی برای دروس تدریسیشان جزوه نیز ثبت کرده اند. با دانلود جزوات مزبور می توانید دروس را بهتر یاد بگیرید.

علاوه بر موارد ذکر شده، در ایران مدرس برای تدریس خصوصی زبان فرانسه، تدریس خصوصی آلمانی و ... نیز تعداد زیادی مدرس ثبت نام کرده اند.

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه درس مورد نظرتان، بر روی عبارت سایت تدریس خصوصی کلیک نموده و در بخش جستجوی صفحه ای که باز می شود، عبارت مورد نظرتان را تایپ کنید.

(0) نظر
برچسب ها :
تدریس موفق و کسب درآمد بالا از تدریس
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس موفق و کسب درآمد بالا از تدریس ارائه می گردد. برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- کلاسهای تدریس را در زمان مناسب برگزار کنید. به عنوان مثال اگر شاگرد شما تا ساعت 4 بعد از ظهر کلاس مدرسه یا دانشگاه را دارد، بعد از ان دیگر جلسه تدریس خصوصی نذارید. چون شاگرد شما کاملا خسته است و کلاس تدریس خصوصی برای او بازدهی ای نخواهد داشت. بهتر است با شاگردهای خودتان حرف بزنید و ببینید که بیشترین بازدهی را در چه ساعتی از روز دارند و کلاس تدریس خصوصی را در ان ساعت برگزار کنید.

2- قبل از حضور در جلسات تدریس و تدریس خصوصی آمادگی لازم را در خودتان ایجاد کنید. تاجایی که می توانید بر مباحث تدریسی مسلط باشید. اگر کار تدریس را به تازگیشروع کرده اید در ابتدای کار چند درس محدود را درس بدهید تا خوب بر انها مسلط شوید. در ادامه می توانید تعداد درسهای تدریسی خودتان را بیشتر کنید. قبل از جلسات تدریس وقت بذارید و بر مطلب مسلط شوید.

برای کسب بیشترین درامد از تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1-در مرحله اول باید سعی کنید خوب شاگرد جذب کنید. باید راهکارهای مختلف جذبشاگرد را یاد بگیرید. با آموزشگاهها حرف بزنید. تراکت چاپ کنید. در روزنامه آگهی بدهید. تبلیغات تدریس خودتان را در اینترنت و در همین سایت (ایران مدرس) ثبت نمائید. وب سایت حاضر برترین سایت تدریسایران است و با درج آگهی تدریس در آن به راحتی شاگرد جذب خواهید کرد. برایمطالعه بیشتر در زمینه راهکارهای مختلف کسب درآمد از تدریس خصوصی و چگونگیجذب شاگرد بر روی لینک زیر کلیک کنید.

راهکارهای مختلف جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی

2-کیفیت جلسات تدریس خودتان را افزایش دهید. هر تعداد شاگرد هم که بتوانید جذب کنید، اگر نتوانید انها را حفظ کنید فایده ای ندارد. سعی کنید کیفیت جلسات خودتان را به حد عالی برسانید. به نحوی که شما را به دیگران هم معرفیکنند. در بساری از اوقات شاگردهای شما در صورت خوب و عالی بودن کیفیت تدریستان، ترمهای بعد هم با شما تماس گرفته و دوستان و آشنایان خودشان را به شما هم معرفی می کنند. در جلسات تدریس بر درس مسلط باشید.3-هوای شاگردهایتان را داشته باشید. فقط یک مدرس خصوصی نباشید. بلکه پشتیبانشاگردهایتان هم باشید. نتیجه گرفتن آنها برایتان مهم باشد. تا روز امتحان همراه آنها باشید. در طول ترم ارزیابی از تدریس خودتان و میزان یادگیری انها داشته باشید. در کار تدریس در عین حال که با شاگردانتان دوست هستید، جدی هم باشید. هر تمرینی که به انها دادید را با جدیت بخواهید. از اهرمهای فشار استفاده کنید. اگر شاگرد شما جلسات تدریس خصوصیرا جدی نمی گیرد و درس نمی خواند با والدینش در میان بگذارید. خلاصه اینکهکاری کنید شاگردانتان نتیجه بگیرند. به هر دلیلی اگر شاگرد شما نتیجه نگیرد مسئولیتش با شماست.
وب سایت ایران مدرس برای عبارتهای شامل تدریس خصوصی از نظر گوگل کاملا بهینه است. همین الان مثلا عبارتهای تدریس خصوصی، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس خصوصی زیست، تدریس خصوصی عربی، تدریس خصوصی تافل، تدریس خصوصی آیلتسو ... را در گوگل جستجو کنید. خواهید دید که ایران مدرس در صفحه اول نتایججستجوی گوگل قرار دارد و بنابراین متقاضیان تدریس به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می شوند.
اگر می خواهید یک معلم خوب باشید و در کار تدریس موفق بوده و درآمد بالایی کسب کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید.
1- درسهایی را تدریس کنید که بر آنها مسلط هستید. با گذشت زمان سعی کنید بر درسهای تدریسی خودتان مسلط تر شده و کیفیت کارتان را افزایش دهید. از انتظاری که از شما می رود عبور کنید. کار اضافه انجام دهید و به بهترین شکل عمل کنید. هر چه خاصتر شوید و جایگزین کردن شما مشکل تر باشد درآمدتان افزایش می یابد.
2- در کلاسهای تدریس فعال باشید. کلاس با نشاط و مفرحی داشته باشید. در جلسات تدریس خصوصیاستراحت بدهید. جوری نباشد که بسیار سخت و جدی تدریس کنید و بازدهی بالاییحاصل نشود. در بین مطالبی که ارائه می کنید سوال بپرسید. میزان فهم مطالب ویادگیری شاگردانتان را ارزیابی کنید. هم در بین مطالبی که ارائه می کنید سوال بپرسید و هم برای بین جلسات تدریس تمرین بدهید و حل آنها را بخواهید.
3- کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی را در زمانهایی برگزار کنید که هم خودتان و هم شاگرد یا شاگردانتان سرحال باشند. مثلا اگر شاگرد شما کل طول روز را کلاس دارد، برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی بعد از کلاسهای مدرسه یا دانشگاه برای او فایده ای نخواهد داشت. خودتان هم در کلاسهای تدریس باید بانشاط و سرحال باشید.

4- پشتیبانی و حمایت کامل از شاگردانتان: یکی از مزیتهای کلاسهای تدریس خصوصیبرای دانشجویان و دانش آموزان این است که مدرس به صورت کامل در طول ترم ازآنها حمایت کرده و به موفق شدن آنها در تحصیل کمک می کند. اگر شما هم به کار تدریس خصوصی مشغول هستید، تلاش کنید تا از شاگردانتان به صورت کامل حمایت نمائید. یکی از تفاوتهای کلاسهای خصوصی و گروهی همین است. از شما انتظار می رود که به صورت کامل از شاگردانتان حمایت کنید و از هیچ تلاشی برای رسیدن آنها به موفقیت فروگذار نکنید.

5- قرار دادن جزوه کلاسی به عنوان منبع اصلی تدریس: در کلاسهای تدریس خصوصی جزوه خود شاگردتان که در مدرسه به آنها داده شده است را به عنوان منبع اصلی استفاده نمائید. اگر حتی خودتان جزوه یا نمونه سوالات کامل و بهتری دارید، در مرحله اول جزوه کلاسی را در اولویت قرار دهید. چرا که در پایان ترم از همین جزوه امتحان گرفته خواهد شد.

6- برگزاری کلاسهای خصوصی در زمان و مکان مناسب: کلاسهای خصوصی معمولا در منزل خود دانشجو و دانش آموز برگزار می گردد. اگر کلاسها را در آموزشگاه هم برگزار می کنید بهتر است از منزل شاگردتان خیلی دور نباشد که وقت زیادی از او نگیرد. در رابطه با زمان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی هم سعی کنید کلاس را در زمانی برگزار نمائید که شاگرد شما خیلیخسته نباشد و گیرایی خوبی برای یادگیری مطالب داشته باشد. به عنوان مثال روزهایی که شاگرد شما کلاسهای زیادی در مدرسه یا دانشگاه داشته است، برای برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی مناسب نیست.

7- حل تمرین، مثال و مسئله در کلاس تدریس خصوصی: بعد از ارائه درس در کلاس تدریس خصوصی، حل تمرین، مثال و مسئله بسیار مهم است. سعی کنید بعد از ارائه هر مبحث یکی دو تا مثال حل کنید. حل تمرین و مسئله به جا افتادن درس خیلی کمک می کند. می توانید در همان کلاس درس بعضا خودکاررا به خود شاگردتان بدهید تا تمرین و مسئله حل کند.خوب تبلیغ و بازاریابی کنید: برای موفقیت در کار تدریسو هر کار دیگری در مرحله اول باید خوب تبلیغ و بازاریابی کنید تا متقاضی یا متقاضیانی برای خدمات خودتان پیدا کنید. در کار تدریس باید خوب تبلیغ کنید تا متقاضیان تدریس خصوصی با شما آشنا شده و بتوانید شاگرد جذب نمائید.یکی از بهترین راهکارها برای تبلیغدر زمینه تدریس خصوصی و جذب شاگرد درج اگهی رایگان تدریس در همین سایت (ایران مدرس) است. سایت ایران مدرس تا تیر 95 بیش از  13500 مدرس ثبت نامی دارد. تا مرداد 95 تعداد مدرسین ایران مدرس به نزدیک 14000 مدرس هم خواهد رسید. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس ایران است و در ایام امتحانات بازدید روزانه آن به 25000 بازدیددر روز هم می رسد. ایران مدرس از نظر گوگل هم کاملا بهینه است. سایت ایرانمدرس در نتایج جستجوی گوگل برای عبارتهای شامل "تدریس خصوصی" در صفحه اول نتایج قرار دارد. با درج اگهی تدریس در ایران مدرس، آگهی و تبلیغ شما در معرض دید هزاران بازدید کننده متقاضی تدریس در تهران و کل کشور قرار گرفته وبه این ترتیب شاگرد جذب خواهید کرد. درج آگهی تدریس در ایران مدرس کاملا رایگان است. حتی اگر بخواهید آگهی تدریس خودتان را ویژه کنید، هزینه ای که به نسبت هزینه تبلیغات تراکت و تبلیغات در روزنامه پرداخت می کنید بسیار کمتر خواهد بود. البته برای جذب شاگرد می توانید با آموزشگاهها هم تماس بگیرید ولی به هر حال 30 ، 40 و یا حتی بعضا 50 درصد از مبلغ حق التدریس راباید به آنها پرداخت نمائید. در ضمن هزینه جلسات تدریس را هم خودتان تعییننمی کنید. در بسیاری از موارد رزومه خودتان را به آموزشگاهها مختلف هم خواهید داد ولی تماسی با شما گرفته نمی شود. بنابراین بهترین راهکار برای جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی درج اگهی تدریس در اینترنت و خصوصا در وب سایت (ایران مدرس)است. تبلیغات در اینترنت گسترده است و به صورت 24 ساعته برای شما کار می کند. در ایران مدرس هزاران جزوه و نمونه سوال امتحانی و تست کنکور و ... همارائه شده است و تبلیغ تدریس شما در کنار این مطالب آموزشی هم نمایش داده خواهد شد.
برای دروسی مانند ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، زبان و .... شرکت در کلاسهای خصوصی می تواند کمک کننده و مفید باشد. اگر در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیکشرکت می کنید حتما در کنار این کلاسها تمرین و مسئله زیاد حل کنید. چون برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک حل تمرین خیلی مهم است. در ضمن درس فیزیک را باید کاملا مفهومی و عمیق بخوانید. اگر در کلاسهای تدریس خصوصی زیست، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی زبانو ... هم شرکت می کنید، در کنار این کلاسها هم مطالعه و مرور را از یاد نبرید. بنابراین به صورت کلی می توان گفت که شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی به موفقیت تحصیلی می تواند کمک کند به شرطی که موارد زیر را در نظر داشته باشید.

نکتهدیگری که باید در کار تدریس در نظر بگیرید و برای ارائه تدریس خوب و موفق آن را مورد توجه قرار دهید، انتخاب دروس تدریسی است. سعی کنید دروس محدودی را انتخاب نمائید و در بلند مدت در آنها به تسلطی برسید که شما را از بقیه متمایز کند. اگر تعداد زیادی درس تدریس کنید، در همه ی آنها در سطح متوسط می توانید ظاهر شوید و درآمد شما هم به صورت متوسط باقی خواهد ماند. بنابراین تعداد درس محدودی را انتخاب نموده و درآنها به تسلط کامل برسید. در ضمن، از بین دروس مختلف دروسی را انتخاب نمائید که هم به آنها بیشتر علاقه دارید و هم بازار تدریس آنها خوب است. ممکن است شما به درس خاصی علاقه مند باشید ولی متقاضی تدریس برای آن وجود نداشته باشد. بنابراین هم علاقه خودتان و هم اینکه چه میزان متقاضی برای تدریس آن درس وجود دارد را در نظر بگیرید.

برای جلوگیری از خسته کننده بودن کلاس تدریس مدرسه و دانشگاه و یا کلاس تدریس خصوصی ای که برگزار می کنید راهکارهای زیر می تواند مفید باشد.

1- در کلاس تدریس ترکیبی کار کنید. یعنی هم درس را ارئه کنید، هم سوال بپرسید، هم تمرین حل کنید و هم از دانشجویان و دانش آموزان بخواهید که تمرین و مسئله حل کنند.

2- در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی هر از چند گاهی استراحت کوتاهی بدهید، جوکی تعریف کنید و یا از مسائل جنبی مورد علاقه دانشآموز یا شاگردانتان حرف بزنید.

3- از خود شاگردانتان سوال بپرسید که چگونه ترجیح می دهند. آیا در کلاسهای تدریس خصوصی فقط می خواهند درس ارائه شود و یا تمرین حل گردد و یا ترکیبی از این دو. کلاس تدریس با سوال و جواب شروع شود و یا با حل تمرین.

4- در کلاسها از امکانات آموزشی متنوع استفاده کنید. شاید این مورد برای کلاسهای تدریس خصوصی خیلی مصداق نداشته باشد ولی در کلاسهای مدرسه و دانشگاه استفاده از پاورپوینت و فیلم و ... می توان استفاده نمود و کلاس را از حالت یکنواختی خارج کرد.

5- در کلاسهای تدریس خصوصی و حتی تدریس گروهی به شاگردانتان بگویید که بخشی از درس را جلسه بعد باید خودشان تدریس کنند. به این ترتیب هم در بین جلسات تدریس مطالعه می کنند و هم چون خودشان در برگزاری کلاس مشارکت می کنند کلاس برای آنها جذابتر و مفید تر خواهد بود.
هر چند که برگزار کلاسها و جلسات تدریس خصوصی در منزل دانش آموز و دانشجو برای مدرسین تدریس خصوصیکمی دردسر ساز است و مدرسین ترجیح می دهند همه ی کلاسهای خودشان را در طولروز به صورت یکجا مثلا در یک آموزشگاه برگزار کنند، ولی به هر حال یکی از مزیتهای کلاسها و جلسات تدریس خصوصی این است که کلاس در منزل خود دانشجو و دانش آموز برگزار می شود. می دانید که خصوصا در ایام امتحانات وقت دانش آموزان و دانشجویان خیلی مهم می شود و به این دلیل ترجیح می دهند به جای ماندن در ترافیک و برگزاری کلاس در آموزشگاهها، کلاسهای تدریس خصوصی را در منزل خودشان برگزار نمایند. به هر حال اکثر مدرسین تدریس خصوصی خودشان هم این امر را می دانند و با آن مشکلی ندارند. بنابراین سعی کنید کلاسهای تدریس خصوصی را در منزل خود شاگردتان برگزار کنید. البته اگر کارتان خیلی خوب باشد ممکن است بعدا شاگردانتان حاضر باشند به محلی که شما تعیین می کنید و به آموزشگاه برای برگزاری کلاس هم بیایند. به هر حال، جو منزل راحت تر است و ممکن است در یادگیری بهتر متقاضیان تدریس موثر باشد. برای اینکه وقت شما هم در مسیر رسیدن به منزل شاگردانتان خیل تلف نشود، همانطور که در مقالات قبلی گفته شد، کلاسهایی را بردارید که به شما نزدیک باشند. اگر ساکنغرب تهران هستید، کلاسهای شرق تهران را به مدرسینی بسپارید که ساکن شرق تهران هستند.
(0) نظر
برچسب ها :
بهترین جزوات آموزشی ریاضی نهم و ریاضی دهم
بهترین جزوات آموزشی ریاضی نهم و ریاضی دهم - ریاضی 9 و ریاضی 10 - در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان بهترین جزوات آموزشی ریاضی نهم و ریاضی دهم و ... بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.
دانلود جزوه فصل 6 و 7 و 8 ریاضی نهم (ریاضی 9) و فصل اول ریاضی دهم (ریاضی 10) در این بخش ارائه شده است. برای دانلود جزوه فصل 6 و 7 و 8 ریاضی نهم (ریاضی9) و فصل اول ریاضی دهم (ریاضی10) بر روی لینکهای زیر کلیک نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی دهم و سایر مقاطع بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید. جزوات آموزشی فصول دیگر ریاضی نهم در همین سایت موجود است.

منبع: ایران مدرس (استفاده از مطالب با ذکر منبع لینک دار مجاز است)


iranmodares

برای دانلود رایگان جزوه آموزشی فصل اول ریاضی دهم - ریاضی 10 : مجموعه، الگو و دنباله،که شامل مباحثی همچون مجموعه های اعداد، مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعدادحسابی، مجموعه اعداد صحیح، مجموعه اعداد گویا، مجموعه اعداد گنگ، مجموعه اعداد حقیقی، بازه های اعداد حقیقی، مجموعه های متناهی و نامتناهی، مجموعه مرجع، تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه، الگو و دنباله ، الگوی خطی، دنباله، دنباله حسابی، دنباله هندسی و .... است بر روی لینک زیر کلیک کنید.
عبارتهای کلیدی: ریاضی 10، ریاضی دهم، فصل اول ریاضی دهم، ریاضی10، الگو، دنباله، دنباله حسابی، دنباله هندسی، مجموعه اعداد طبیعی، اعداد حسابی، اعداد صحیح، اعداد گویا، اعداد گنگ، اعداد حقیقی، بازه های اعداد حقیقی، مجموعه


نمونه سوال امتحان ریاضی مبحث مجموعه ها
(0) نظر
برچسب ها :
موفقیت در تدریس خصوصی و تحصیل
حل تمرین و مسئله در جلسه تدریس و موفقیت در تدریس خصوصیهم با هم رابطه مستقیم دارند. حتی اگر خیلی وقت کمی هم برای آمادگی تا امتحانات دارید، بدون حل تمرین و مسئله جلسات تدریس بازدهی زیادی نخواهد داشت.
توصیه می شود به جای آنکه کل مباحث را تدریس کنید و در آخر تمرین حل نمائید، بعد از هر مبحثی که در جلسات تدریس ارائه می کنید، برای آن مبحث تمرین و مسئله حل کنید. تمرین و مسئله کاربرد مطالبی را که ارائه می کنید به صورت عملی نشان می دهد. بنابراین همواره مطالب تدریسی حین حل تمرین و مسئله بهتر جا می افتد.

iranmodares

در این بخش نکاتی برای موفقیت در تدریس خصوصی ریاضی ارائه می گردد:

1- در مرحله اول سعی کنید بر مباحث تدریسی خودتان تسلط داشته باشید.

2- حین تدریس ریاضی، هر مبحثی را که تدریس می کنید، یکی دو تمرین و مثال برای آن حل کنید.

3- حین تدریس ریاضی و حین حل تمرینها و مسائل به صورتمداوم از شاگردانتان سوال بپرسید تا مطمئن شوید که با مسئله و تمرین درگیرشده اند و روند حل را یاد گرفته اند.

4- کلاس ریاضی را متنوع برگزار کنید. هم درس را ارائه دهید، هم تمرین و مسئله حل کنید و در بخشی از کلاس از خود شاگردانتان بخواهید که تمرین حل کنند.

5- به شاگردانتان تمرین و مسئله بدهید و در جلسات بعد تدریس ریاضی حل آنها را بخواهید.

6- هر چند جلسه یکبار امتحان یا کوئیزی برگزار نمائید.

7- در کلاس تدریس ریاضی جدی باشید و با جدیت یادگیری و آموزش شاگردانتان را پیگیری کنید.

در این مقاله نکاتی برای افزایش کیفیت جلسات تدریس خصوصی و موفقیت در تدریس ارائه شده است. برای افزایش کیفیت جلسات تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- تا جایی که ممکن است با مطالعه بیشتر تسلط خودتان را بر مطالب تدریسی افزایش دهید.

2- قبل از جلسات تدریس آمادگی لازم را در خودتان ایجاد کنید. برای تمامی وقت تدریس برنامه داشته باشید و کلاس درس را به صورت متنوع برگزار نمائید.

3- سعی کنید کلاس تدریس شما خسته کننده نباشد. هر جا دید شاگرد یا شاگردانتان خسته شده اند، استراحت کوتاهی بدهید.

4- در جلسات تدریس و تدریس خصوصی با پرسیدن سوال از شاگرد یا شاگردانتان روند یادگیری را بررسی کنید. متکلم وحده نباشید و اجازه دهید شاگردها شما هم حرف بزنند. از انها سوال بپرسید و ببینید که آیامطلب را گرفته اند یا نه.

5- در جلسات تدریس به اندازه کافی تمرین حل کنید. خصوصا برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک و ... حل تمرین و مسئله لازم و ضروری است.

1- تا جایی که ممکن است در کلاسهای تدریس ریاضی و تدریس فیزیکمدرسه حاضر شده و غیبت نکنید. با حضور در کلاسهای تدریس مدرسه درس را بهتریاد می گیرید. سوالاتی که در کلاسهای تدریس مطرح می گردد و بحثهایی که اتفاق می افتد به یادگیری بهتر شما کمک می کند.

2- بعد از جلسات تدریس ریاضی و فیزیک مرور را فراموش نکنید. برای هر کدام از این درسها دفترچه ای داشته باشید و بعد از کلاس درسدر حد دقیقه درس را مرور نموده و مهمترین نکاتی که از درس آن روز به نظرتان می رسد را در دفترچه مربوطه یادداشت نمائید.

3- حل تمرین و مسئله برای درسهایی مانند ریاضی و فیزیک کلیدیادگیری این دروس است. در مرحله اول سعی کنید مثالها و تمرینهایی که در کلاس درس حل شده است را خوب یاد بگیرید و آنها را یک بار دیگر حل کنید. راهحل را برای خودتان توضیح دهید و اگر سوالی برایتان پیش آمد یادداشت کنید تا جلسه بعد بپرسید.

4- علاوه بر تمرینهای حل شده در کلاس تدریس ریاضی و تدریس فیزیک خودتان هم تمرین و مسئله اضافی حل کنید. به کتابهای حل المسائلخیلی تکیه نکنید. در ابتدا سعی کنید مسائل و تمرینات را خودتان حل کنید. هر چه بیشتر بر روی یک مسئله فکر کنید، ذهنتان آمادگی بیشتری برای حل مسائلبعدی پیدا خواهد کرد. حتی اگر مطمئن نبودید که راه حلتان درست است، یک راهحل ارائه دهید. ایرادی ندارد که در ابتدای کار حل درست مسئله را بلد نباشید. اگر به نتیجه نرسیدید حل مسئله رانگاه کنید. همینکه بر روی حل سوالفکر کرده اید و راه حلی ارائه داده اید، ذهنتان قوی تر شده است.

5- اگر به هر دلیلی نتواستید در کلاسهای تدریسمدرسه شرکت کنید و یا با وجود شرکت در کلاسهای مدرسه باز در مبحث یا مباحثی از درسهای ریاضی و فیزیک اشکال داشتید، می توانید از جلسات تدریس خصوصی برای رفع اشکال استفاده نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی و فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید.
هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسیو قیمت و نرخ تدریس زبان به فاکتورها و عوامل مختلفی بستگی دارد. هزینه جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی از 10 هزار تومان به ازای یک جلسه تدریس شروع شده و تا 100 هزار تومان برای یک جلسه و در بعضی از موارد حتی بیشتر از آن هم می تواند باشد. هزینه جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی به عوامل زیر بستگی دارد.

- تجربه مدرس زبان: هر چه تجربه و سابقه کاری مدرس زبان بالاتر باشد قاعدتا مبلغ بیشتری را برای کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی مطالبه می کند. البته بسیاری از مدرسین تازه نفس و مدرسینی که به تازگی شروع به کار کرده اند هم بسیار خوب تدریس می کنند. ولی به هر حال مدرسی که سابقه کاری بالاتری دارد احتمالا در تعداد جلسات تدریس کمتری هم می تواند مطلب را جمع کند.

- شهر محل تدریس: همانطور که در مقالات قبل گفته شد هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و سایر دروس هم در شهرهای بزرگ به نسبت شهرهای کوچکتر بیشتر است. به هر حال در شهرهای بزرگ هم بحث ترافیک مطرح استو در بسیاری از موارد هزینه های زندگی هم بالاتر است. بنابراین مشابه سایرخدمات، هزینه تدریس زبان انگلیسی هم بیشتر خواهد بود.

- میزان تحصیلات مدرس زبان: هزینه و نرخ جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی به میزان تحصیلات مدرس زبان هم بستگی دارد. مسلما مدرسیکه دکتری دارد به نسبت تحصیلات خودش هزینه بالاتری هم برای جلسات تدریس زبان مطالبه می کند.
بهترین راهکار برای اینکه بدانید هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و جلسات تدریس زبان چقدر است این است که با خود مدرسین زبان تماس گرفته و هزینه کلاسها را از آنها جویا شوید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان کلیککنید. تعدادی از مدرسین در آگهی خودشان هزینه تدریس زبان را ذکر کرده اند.بعضی از آنها توافقی کار می کنند و از بقیه مدرسین هم می توانید هزینه و نرخ کلاسهای تدریس زبان را تلفنی و یا از طریق ایمیل بپرسید.
اگر می خواهید در درس ریاضی موفق شوید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- کتاب درسی را خوب بخوانید و در کلاسهای تدریس ریاضیمدرسه و دانشگاه به صورت کامل حاضر شوید. در کلاسهای تدریس غیبت نکنید. هریک غیبت کلی شما را عقب می اندازد. ممکن است در جلسه امتحان و یا در جلسه کنکور به سوالی نتوانید پاسخ دهید و آن سوال در همان جلسه ای که غایب بوده اید بررسی شده باشد.

2- تمرینها و مثالهای کتاب درسی را بررسی و تحلیل کنید. متن کتاب درسی را خوب بخوانید. سوالهایی که در کلاس تدریس ریاضی حل شده است را یکبار دیگرحل کنید و برای خودتان یا دوستتان توضیح دهید. بعد از جلسات تدریس یا تدریس خصوصی ریاضی همان روز درس را مرور کنید. حل مثال و مسئله و تمرین کلی یادگیری ریاضی است.

3- یک برنامه ریزی خوب داشته باشید. درس ریاضی را در طول ترم بخوانید وبه ایام امتحانات موکول نکنید. ابتدا سوالهایی که در جلسات تدریس حل شده است را یکبار دیگر حل کنید. سپس سراغ مسائل حل نشده و تمرینات بروید. هر چهتمرین بیشتری حل کنید بهتر است. کسانی که ریاضی را از شما بهتر بلدند از شما بیشتر تمرین حل کرده اند. کسی از شما باهوش تر نیست.

4- مغز خودتان را مانند سایر عضلات با تمرین و مداومت می توانید قوی کنید. هر چه تمرین ریاضی بیشتری حل کنید، ذهن ریاضی شما و آن بخشی از مغز شما که با حل مسائل ریاضی در ارتباط است قوی تر خواهد شد. ابتدا از مسائل راحتتر شروع کنید و به مرور سراغ مسائل و تمرینات سطح بالاتر بروید.

5- اگر در بخشی از درس ریاضی اشکال اساسی دارید و یا در سالهای قبل هم همان بحث را خوب یاد نگرفته اید، استفاده از کلاسهای خصوصی آموزش ریاضی ممکن است کمک کننده باشد. استفاده از جلسات تدریس خصوصی ریاضی برای یادگیریبهتر آن می تواند مفید و موثر باشد. به شرطی که خودتان در کنار جلسات تدریس مسئله حل کنید و درس بخوانید. دقت کنید حتی با استفاده از کلاسهای خصوصی هم نقش شما کمرنگ نخواهد شد. تلاش خودتان همواره لازم است. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس ریاضی در همین سایت (ایران مدرس) بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضی کلیک کنید. تعدادی از مدرسین ریاضی در پایین همین مطلب هم نشان داده شده اند.
مطلب دیگری که برای موفقیت در تدریس باید در نظر بگیرید، تسلط بر مطلب تدریسی است. بهتر است دروسی را تدریس کنید که با رشته خودتان در ارتباط باشد و برآنها کاملا مسلطهستید. به این ترتیب هم برای آمادگی تدریس دروس مزبور وقت کمتری می ذارید وهم آنها را بهتر تدریس می کنید. قبل از جلسات تدریس درس را مرور کنید. اگرکاملا مسلط هم هستید می توانید تمرینات و مسائل جدیدتر و بهتری را آماده کنید. برای کسب موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی و کسب درامد بالا از این شغلمورد دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که شاگردانتان را حمایت کنید. اگر کلاسهای خصوصیبرگزار می کنید، تا روز امتحان با شاگردانتان در ارتباط باشید و آنها را حمایت کنید. بهتر است روز قبل از جلسه امتحان یک جلسه کلاس خصوصی برای جمع بندی مطالب ارائه شده در طول ترم برگزار نمائید. برای موفقیت در تدریس خصوصی و کار و شغل تدریس عوامل دیگری هم موثر و تاثر گذار هستند.
توصیه: اگر قصد دارید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید، برگزاری این کلاسهای را به پایان ترمموکول ننمائید. برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی در طول ترم بازدهی بالاتری دارد. می توانید همزمان و پابه پای کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه کلاسهایتدریس خصوصی خودتان را برگزار کنید. کلاسهای تدریس خصوصی را جدی بگیرید و با تمرکز و حواس جمع گوش دهید. در ضمن به بهانه کلاسهای خصوصی در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه غیبت نکنید. هر دوی اینها را در کنار هم داشته باشیدتا نتیجه خوبی بگیرید. کلاسهای تدریس خصوصی اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند مفید و موثر باشد. مطلب دیگر اینکه فکر نکنید که اگر درکلاسهای خصوصی شرکت کردید دیگر مطالعه و درس خواندن و حل تمرین و مسئله لازم نیست. بلکه هر کدام از این موارد جای خود را دارد. از کلاسهای تدریس خصوصی به عنوان کمک و کلاسهای تقویتی استفاده نمائید. با ترکیبی از شرکت درکلاسها و تلاش و پشتکار خودتان بهترین نتیجه را خواهید گرفت. باز هم توصیهمی کنیم مطالعه و درس خواندن و برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی را در طول ترمداشته باشید و این موارد را به شب امتحان موکول نکنید.

عبارتهای کلیدی: تدریس خصوصی در تهران، موسسه تدریس خصوصی، تدریس خصوصیریاضی، استخدام تدریس خصوصی، قیمت تدریس خصوصی، تدریس خصوصی دبیرستان، تدریس خصوصی در اصفهان، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس در تهران
اگر مدرس هستید و می خواهید کیفیت جلسات تدریس خصوصی خودتان را افزایش دهید موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- با تسلط کافی بر درس در جلسات تدریس خصوصی حاضر شوید:همانطور که در مقالات قبلی هم گفته شد، سعی کنید قبل از حضور در جلسات تدریس و تدریس خصوصی آمادگی لازم را برای ارائه درس در خودتان ایجاد کنید. حتی اگر درس را چندین بار ارائه کرده اید یک مرور ساده می تواند به تسلط بهتر شما بر درس کمک زیادی بکند. در جلسات تدریس خصوصی در صورت امکان جزوه خود دانشجو یا دانش آموز را بگیرید و قبل از شروع جلسه بعدی تدریس نگاهی بهآن بیاندازید. می توانید مسائل و تمرینات جدیدی آماده کنید و با مرور درس سرعت ارائه آن در جلسات تدریس خصوصی را هم افزایش دهید.

2- جلسات تدریس را از حالت یکنواختی خارج کنید:در جلسات تدریس خصوصی سعی کنید به صورت ترکیبی کار کنید. به این معنی که هم درس بدهید و هم تمرین و مسئله حل کنید. به نحوی مطالب را ارائه کنید که جلسات تدریس حالت خسته کننده نداشته باشد. هر از چندگاهی استراحت کوتاهی بهشاگرد خودتان بدهید و از او سوال بپرسید. بعضا از خود شاگردتان بخواهید درس را توضیح دهد و شما گوش دهید. سوال بپرسید. اگر فقط تند تند پشت سر هم حرف بزنید شاگرد شما چیزی گیرش نخواهد آمد. با سوال پرسیدن در بین مباحث تدریسی هم جلسه تدریس از حالت یکنواختی خارج می شود و هم چک می کنید که آیا شاگرد شما مطالب را فهمیده است یا نه.

3- جلسات تدریس را در طول ترم برگزار نمائید: اگر می خواهید شاگرد یا شاگردان شما نتیجه بگیرند حتما جلسات تدریس را در طول ترم برگزار نمائید. برگزاری جلسات تدریس خصوصی در ایام امتحانات معمولا نتیجه خوبی بدنبال ندارد مگر اینکه فقط برای رفع اشکال باشد. اگر شاگردهای خودتانکه از قبل آنها را می شناسید می خواهند در ترم بعدی هم با شما کلاس تدریس خصوصیداشته باشند، به انها توصیه کنید تا کلاسها را از اول ترم یا حداقل اواسط ترم شروع کنید. به این ترتیب هم مطالب بهتر جا می افتد و هم زمان بیشتری برای حل تمرین و مسئله و رفع اشکال وجود خواهد داشت.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
استخدام مدرس تدریس خصوصی فروردین و اردیبهشت 96 و خرداد 96
استخدام مدرس تدریس خصوصی فروردین و اردیبهشت 96 و خرداد 96 -اگر در جستجوی آگهی استخدام جدید مدرس، معلم، دبیر و دانشجو اسفند 95 و فروردین و اردیبهشت 96هستید .... اگر برای فعالیت در زمینه تدریس و تدریس خصوصی و برای کسب درامد از کار تدریس تمامی آگهی های استخدامی تدریس خصوصی و آگهی استخدام جدید مدرس، معلم، دبیر و دانشجو اسفند 95 و فروردین و اردیبهشت 96 را مورد بررسی قرار داده اید ... در هر صورت، برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی راهکار بهتری هم وجود دارد.

1- به پربازدیدترین و بزرگترین سایت تدریس ایران (ایران مدرس) که تا سال 96 بیش از 16000 مدرس ثبت نامی دارد مراجعه کنید.

2- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده و آگهی رایگان تدریس خودتان را ثبت کنید.

3- متقاضیان تدریس با شما تماس گرفته و شاگرد جذب خواهید کرد.

بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سایت مدرسین تدریس خصوصی

استخدام مدرس تدریس ریاضی، فیزیک، شیمی، عربی  و مدرس کنکور بهمن و اسفند 95 - اگر در بهمن و اسفند 95 و سال 96 قصددارید از کار تدریس درامد بالایی کسب نمائید ... اگر به کار تدریس علاقه دارید ... اگر می خواهید در زمینه تدریس دروس دانشگاهی و دروس دبیرستان و کنکور و ... به صورت خصوصی فعالیت داشته باشید ... اگر در زمینه تدریس خصوصی سابقه کار دارید و یا می خواهید کار تدریس را شروع کنید ... در هر صورت، به جای جستجوی انواع آگهی های مرتبط با استخدام تدریس و جذب مدرس خصوصی بهمن و اسفند 95 و سال 96 در روزنامه و اینترنت و ...، آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) درج نمائید. بر روی لینک سایت تدریس خصوصی کلیک کنید.
ثبت آگهی تدریس در اینترنت و در سایت ایران مدرس به نسبت جستجوی آگهی های استخدام تدریس و جذبمدرس خصوصی بهمن95 و اسفند95 و ... و تماس با آموزشگاهها و ... مزیتهای زیادی دارد. اولا که قیمت جلسات تدریس خصوصیرا خودتان تعیین می کنید. در ضمن، کل مبلغ حق التدریس را برای خودتان بر می دارید. از طرفی آموزشگاهها بیشتر با مدرسین خودشان کار می کنند و معمولابه مدرسین نا آشنا یا تازه کار شاگرد معرفی نمی نمایند.
ثبت آگهی تدریس در اینوب سایت رایگان است و فقط در صورت تمایل می توانید آگهی خودتان را با پرداخت مبلغ مناسبی ویژه کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. برای کسب درآمد از تدریس خصوصیدر بهمن و اسفند 95 و سال 96 (فروردین و اردیبهشت 96 و سایر ایام سال 96) فرصت درج آگهی رایگان تدریس در بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس ایران (ایران مدرس) را از دست ندهید. بازدید ایران مدرس در ایام امتحانات به بیش از 25000 بازدید در روز می رسد. با درج تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس متقاضیان تدریس و آموزش در تهران و کل ایران آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس خواهند گرفت.

عبارتهای کلیدی: استخدام مدرس بهمن 95، آگهی استخدام مدرساستخدام معلم اسفند 95، استخدامدبیر سال 96، استخدام تدریس خصوصی فروردین 96، استخدامی جدید مدرس اردیبهشت 96، آگهی استخدام تدریس خصوصی، استخدام مدرس 96 - دعوت به همکاری تدریس-جذب مدرس-استخدام مدرس-مدرس-مرداد 96-تدریس-استخدام مدرس مرداد 96-استخدام مرداد 96-استخدام-استخدام مدرس ریاضی-جذب مدرس ریاضی-معلم-استخدام تیر 96-استخدام مدرس تیر 96-استخدام تدریس مرداد 96-دعوت به همکاری-استخدام مدرس 96-استخدام مدرس ریاضی-جذب مدرس ریاضی-معلمجذب مدرس خصوصی-استخدام مدرس مهر 96-استخدام 96-استخدام جدید مرداد 96-استخدامی مرداد 96-شهریور 96-استخدام مدرس 95-استخدام مدرس اردیبهشت 96-تیر 96-مهر 96-استخدام مدرس سال 96-تدریس-ریاضی-فیزیک-تدریس خصوصی-ریاضیات-شیمی-تدریس ریاضی-تدریس فیزیک-تدریس خصوصی ریاضی-تدریس ریاضیات دبیرستان-تدریس ریاضیات-ریاضیات دبیرستان-استاتیک-آموزش ریاضیات دبیرستان-مدرس ریاضیات دبیرستان-فیزیک دبیرستان-دبیرستان-خصوصی-آمار-تدریس خصوصی ریاضیات-عربی-معلم ریاضیات دبیرستاناستخدام مدرس زبان-استخدام معلم-جذب مدرس زبان-استخدام تدریس-استخدام مدرسشهریور 96-استخدام سال 96-استخدام مدرس خرداد 96-استخدام مدرس فیزیک-استخدام اردیبهشت 96-استخدام مدرس95-استخدام مدرس ریاضی 96-مدرس ریاضی-استخدام شهریور 96-جذب مدرس 96-استخدام معلم مرداد 96-استخدام خرداد 96-استخدام مدرس آبان 96-آگهی استخدام مدرس-استخدام مدرس عربی 96-مدرس زبان-استخدام مدرس فیزیک 96-استخدام مهر 96- دعوت به همکاری تدریس-جذب مدرس-استخدام مدرس-مدرس

برچسب‌ها: استخدام مدرس، استخدام مدرس بهمن 95، استخدام مدرس اسفند 95، استخدام مدرس سال 96، استخدام مدرس 96، استخدام مدرس ریاضی، استخدام مدرس فیزیک، استخدام مدرس شیمی، استخدام مدرس کنکور، استخدام مدرس عربی

استخدام مدرس، معلم، دبیر و دانشجو جهت تدریس اسفند 95 و سال 96- اگر مدرس تدریس خصوصی هستید و در اسفند 95 و فروردین و اردیبهشت 96 قصد دارید از کار تدریس درامد کسب نمائید ... اگر معلم خصوصی هستید و یا قصد دارید به عنوان معلم خصوصی کار خودتان را در اسفند 95 و سال 96 آغاز کنید ... اگر دبیر هستید و می خواهید با جذب شاگرد بیشتر از کار تدریس درآمد بالایی کسب نمائید ... اگر دانشجو هستید و در اسفند95 و فروردین و اردیبهشت96 قصد دارید به عنوان کار پاره وقت دانشجویی از تدریس درامد کسب کنید ... در هر صورت، به جای جستجوی بیشتر اگهی های مرتبط با استخدام مدرس،معلم، دبیر و دانشجو جهت تدریس اسفند 95 و سال 96 و ... به بزرگترین سایت تدریس ایران (ایران مدرس) مراجعه نموده و پس از عضویت در سایت، آگهی تدریس خودتان را به صورت کاملا رایگان ثبت نمائید. ایران مدرس تا سال 96 بیش از 16000 مدرس ثبت نامی دارد. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس ایران است و در ایام امتحانات بازدید ان به بیش از 25000 بازدیددر روز می رسد. با درج آگهی تدریس در ایران مدرس، تبلیغات تدریس شما در معرض دید هزاران بازدید کننده قرار گرفته و متقاضیان تدریس به صورت مستقیم با شما در تماس خواهند بود. درج اگهی تدریس در ایران مدرس رایگان است و تنها در صورت تمایل می توانید با پرداخت مبلغ مناسبی اگهی خودتان را ویژه کنید و بازدهی آن را افزایش دهید. در سایت ایران مدرس بیش از 4000 مقاله آموزشی و بیش از 4000 جزوه، سوال امتحانی، تست کنکور و ... ثبت شده و تبلیغات تدریس مدرسین در کنار این مطالب آموزشی نمایش داده خواهد شد. 
سایت ایران مدرس از نظر گوگل کاملا بهینه است. عبارتهایی همچون  تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی، تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی عربی،تدریس خصوصی زیست و ... را در گوگل جستجو کنید. خواهید دید که برای تمامی این عبارتها سایت ایران مدرس در صفحه اول نتایج گوگل حضور دارد. بنابراین متقاضیان تدریس خصوصی به راحتی به سمت آگهی تدریس شما هدایت خواهند شد. تعداد زیادی از مدرسینی که در حال حاضر در صفحه اصلی سایت ایران مدرسمشاهده می کنید و هم اکنون آگهی ویژه دارند، تبلیغات تدریس خودشان را بارها و بارها تمدید کرده اند. این خود نشان دهنده موثر بودن درج آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس است.
برای درج آگهی تدریس رایگان در ایران مدرس و کسب درآمد از تدریس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

استخدام مدرس تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی بهمن و اسفند 95 و سال 96 - از علاقه مندان به تدریس خصوصی در بهمن و اسفند 95 و سال 96 (فروردین و اردیبهشت 96 و سایر ایام سال 96) دعوت به همکاری می گردد. برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی، جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی در بهمن و اسفند95 و سال 96 (فروردین96 و اردیبهشت96 وسایر ایام سال 96) یک راهکار بسیار خوب به شما پیشنهاد می گردد. به جای جستجوی آگهی های استخدام مدرس تدریس خصوصی در روزنامه و جستجوی عبارتهای همچون استخدام تدریس خصوصی و استخدام مدرس و معلمو دبیر و .... در اینترنت و تماس های مکرر با آموزشگاهها، فرم عضویت در سایت را که در بالای همین صفحه نشان داده شده است در سایت (ایران مدرس) تکمیل نموده و پس از عضویت در سایت، آگهی تدریس خودتان را به صورت کاملا رایگان درج نمائید تا متقاضیان تدریس خصوصی با شما تماس بگیرند.
ایران مدرس تا آذر 95 بیش از 15000 مدرس ثبت نامی دارد و بازدید آن در ایام امتحانات به بیش از 25000 بازدید در روز می رسد. با درج تبلیغات تدریس در ایران مدرس متقاضیان تدریس خصوصیبه صورت مستقیم با شما در ارتباط خواهند بود. برای جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی در بهمن و اسفند 95 و سال 96 فرصت درج آگهی در سایت ایران مدرس را از دست ندهید. ایران مدرس بهترین گزینه برای درج آگهی و تبلیغات تدریس شماست.


www.IranModares.com


(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210879
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X