تدريس خصوصي
موفقیت در تدریس و آموزش خصوصی ریاضی و فیزیک
موفقیت در تدریس ریاضی و فیزیک در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. برای موفق شدن در تدریس ریاضی و فیزیک موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- در مرحله اول سعی کنید بر مباحث تدریسی خودتان تسلط داشته باشید.
2- حین تدریس ریاضی، هر مبحثی را که تدریس می کنید، یکی دو تمرین و مثال برای آن حل کنید.
3- حین تدریس ریاضی و حین حل تمرینها و مسائل به صورتمداوم از شاگردانتان سوال بپرسید تا مطمئن شوید که با مسئله و تمرین درگیرشده اند و روند حل را یاد گرفته اند.
4- کلاس ریاضی را متنوع برگزار کنید. هم درس را ارائه دهید، هم تمرین و مسئله حل کنید و در بخشی از کلاس از خود شاگردانتان بخواهید که تمرین حل کنند. همیشه سعی کنید اولین جلسه ای که برای هر کدام از شاگرهایتان برگزار می کنید بهترین جلسه تدریس ریاضیشما باشد. چون به این ترتیب هم کلاسها ادامه پیدا می کند و هم شاگرد شما دید خوبی نسبت به شما پیدا کرده و ممکن است شما را به دیگران معرفی کند. دقت کنید در کار تدریس خصوصی اگر می خواهید موفق باشید باید کیفیت را حفظ کنید. در کلاس درس فقط تند تند درس ندهید. تمرین و مسئله هم حل کنید. از شاگردتان سوال بپرسید. ببینیدکه آیا درس را فهمیده است یا نه. از او بخواهید به زبان خودش درس را توضیحدهد. هر از چند گاهی در همان کلاس تدریس ریاضی به شاگردتان مسئله بدهید تادر حضور خود شما ان را حل کند.
برای فعالیت مداوم و عالی در زمینه کار تدریس ریاضی باید در ابتدای کار بتوانید به اندازه کافی شاگرد جذب کنید (مطالعه کنید: نحوه جذب شاگرد خصوصی + کسب درآمد از تدریس خصوصی).اگر شاگردی نداشته باشید و یا تعداد شاگردهای شما کم باشد درآمد شما از کار تدریس ریاضی و یا سایر دروس خیلی بالا نخواهد بود. به منظور جذب شاگرد وکسب درآمد بالای تدریس یک راهکار خوب ثبت آگهی تدریس در همین سایت (ایران مدرس) است (مقاله بهترین راهکارها برای کسب درآمد بالا از تدریس و تدریس خصوصیرا مطالعه نمائید). درج اگهی تدریس ریاضی در سایت ایران مدرس کاملا رایگاناست و تنها در صورت تمایل با پرداخت هزینه مناسبی می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژ کنید. به دلایل زیر سایت ایران مدرس بهترین سایت و بهترین گزینه برای ثبت تبلیغات تدریس ریاضی و یا سایر دروس است.
در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی ریاضی از شاگردانتان توضیح بخواهید. بعضا سوال بپرسید و روند پیشرفت آنها را پیگیری کنید. از شاگردتان بخواهید مطلب را خودش توضیح دهد. به این ترتیب می توانید میزان یادگیری او را بسنجید.
اگر به اندازه کافی فرصت دارید و جلسات تدریس خصوصی ریاضی به اندازه کافی ادامه پیدا می کند، در کلاسهای خصوصی سوالات امتحانی هم حل کنید. برای دانلود رایگان جزوه و سوال امتحانی ریاضی بر روی عبارت جزوه و سوال ریاضی کلیک کنید.

iranmodares

به کار تدریس و تدریس خصوصی متعهد باشید. به گونهای تدریس کنید که مطمئن باشید شاگرد یا شاگردهای شما نتیجه می گیرند. برنامه ریزی کنید و مشاوره بدهید. جدی باشید و در طول ترم از شاگردانتان کار بکشید. هر کاری که منجر به نتیجه گرفتن آنها می شود را انجام دهید.
در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی از جزوه کلاسی خود دانشجو و دانش آموز استفاده نمائید. به هر حال سوالات امتحان از همان جزوه مطرح خواهد شد و اگر مطالب دیگری را در کلاسهای خصوصی تدریس کنید موثر نخواهد بود.
حین تدریس ریاضی شاید یک روند خوب این باشد که ابتدا متن درس را ارائه دهید و مرحله به مرحله تمرین حل کنید. هر فرمول جدیدی که گفته شد از ان تمرین و مثال حل کنید. سوال بپرسید و ببینید که شاگردتان مباحث قبلی را که برای یاد گرفتن مبحث فعلی لازم می باشد بلد است. اگر بلد نیست، گریزی به آن مباحث هم بزنید. در نهایت شاگرد شما باید نتیجه بگیرد و شما باید تشخیص دهید که اشکال کار کجاست.

تمرین و مسئله پایه یادگیری ریاضی است: در کلاسهای تدریس ریاضی علاوه بر ارائه درس تا جایی که وقت به شما اجازه می دهد تمرین و مسئله حل کنید. حل تمرین و مسئله مطلب را بهتر جا می اندازد و به فهم کاملتر ان کمک زیادی می کند. همانطور که گفته شد به شاگردانتان هم تمرین و مسئله برای حل در بین جلسات تدریس بدهید و در جلسات بعدی تدریس ریاضی حل تمارین را با جدیت از آنها بخواهید. در خود کلاسهای تدریس ریاضی هم به شاگردانتان مسئله بدهید تا حل کنند و روش حل آنها را ارزیابی کنید.
اگر می خواهید یک مدرس خصوصی فیزیک خوب باشید و در زمینه تدریس خصوصی و آموزش فیزیک به صورت موفق آمیزی عمل کنید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- خودتان مسائل فیزیک را به خوبی درک کنید و روند حل آنها را به صورت مفهومی برای شاگردانتان توضیح دهید. همانطور که می دانید، درس فیزیک چون درواقع با مسائل فیزیکی در ارتباط است فقط با حفظ کردن فرمولها یاد گرفته نمی شود.

2- راههای مختلفی که برای حل یک مسئله وجود دارد را به شاگردتان بگوئید. بعضی از مسائل فیزیک را با چند روش می توان حل کرد. در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیککه نسبت به کلاسهای مدرسه زمان بیشتری در اختیار مدرس قرار دارد می توان روی این روشهای مختلف کار کرد. به این ترتیب دانشجو یا دانش آموز با دید بازتری با مسائل برخورد کرده و به جای اینکه یک راه حل مشخصی را حفظ کند میفهمد که اگر راه حلی را به یاد نداشت می تواند راه حل دیگری را پیدا کند.
3- راه حلهای مختلف حل مسائل را بگوئید:اگر فیزیک را مفهومی تدریس کنید و فهمیدن و درک سوالات را به شاگردانتان یاد دهید، ممکن است خود شاگردانتان برای حل یک مسئله راه حلهای مختلفی را ارائه دهند. مثلا در بحث حرکت پرتابی یک سوال مشخص را ممکن است بتوان از چند راه حل کرد. اگر کسی سوال را خوب فهمیده باشد راه حلهای مختلفی هم به ذهنش می رسد. در کلاسهای تدریس فیزیک شاگردانتان را محدود به یک فرمول و راه حل خاص نکنید. اگر کاری کنید که درس را خوب درک کنند، خودشان راه حل ارائه می دهند. مسلما اول کار باید به انها کمک کنید. ولی حین تدریس به آنها یادآوری کنید که ذهنشان را به کار بیندازند و در جستجوی راه حلهای ساده تر و بهتری برای حل سوالات باشند.
4- از شاگردهایتان توضیح بخواهید: حین تدریس خصوصی فیزیکو یا هر درس دیگری از شاگردهایتان بخواهید که درس را به زبان خودشان توضیحدهند. به این ترتیب هم مبحث برای خودشان بهتر جا می افتد و هم شما متوجه می شوید که درس را یاد گرفته اند یا نه. اگر حین تدریس فیزیک و یا حل مسائلفیزیک از فرمول خاصی استفاده می کنید، دلیل استفاده از رابطه مزبور را از آنها بپرسید. یا بپرسید که آیا به نظر آنها می تواند مسئله را از راه دیگریحل کرد یا نه؟
5- نمونه سوال امتحانی حل کنید: برای جا افتادن بهتر مطلب در جلسات تدریس فیزیک نزدیک به امتحان سوالهای امتحانی حل کنید تا شاگردانتان با نحوه مطرح شدن سوالات آشنا گردند. البته در طول ترم هم می توانید حین تدریس مباحث مختلف سوالهای امتحانی مرتبط با هر مبحث را حل کنید. 

مدرسانموفق کاملا بر دروس تدریسی خودشان مسلط هستند. این مدرسان تعداد محدودی درس تدریس می کنند ولی در عوض همان دروس را بسیارعالی تدریس می نمایند. کسانی که در تدریسموفق هستند دروس تدریس خودشان را مرتبا مطالعه کرده و تسلط خودشان را حفظ می کنند. این مدرسان کار اضافه انجام می دهند و شاگردهای خودشان را شگفت زده می کنند. کتاب به انها هدیه می دهند. جزوه و نمونه سوال به شاگردانشان می دهند و شاگردهای خودشان را به صورت مداوم حمایت می کنند. مدرسین و معلمین موفق سر وقت در کلاس تدریس حاضر می شوند. این مدرسین اگر لازم باشد کمی اضافه تر هم می مانند.


iranmodares


نکتهدیگری که باید در کار تدریس در نظر بگیرید و برای ارائه تدریس خوب و موفق آن را مورد توجه قرار دهید، انتخاب دروس تدریسی است. سعی کنید دروس محدودی را انتخاب نمائید و در بلند مدت در آنها به تسلطی برسید که شما را از بقیه متمایز کند. اگر تعداد زیادی درس تدریس کنید، در همه ی آنها در سطح متوسط می توانید ظاهر شوید و درآمد شما هم به صورت متوسط باقی خواهد ماند. بنابراین تعداد درس محدودی را انتخاب نموده و درآنها به تسلط کامل برسید. در ضمن، از بین دروس مختلف دروسی را انتخاب نمائید که هم به آنها بیشتر علاقه دارید و هم بازار تدریس آنها خوب است. ممکن است شما به درس خاصی علاقه مند باشید ولی متقاضی تدریس برای آن وجود نداشته باشد. بنابراین هم علاقه خودتان و هم اینکه چه میزان متقاضی برای تدریس آن درس وجود دارد را در نظر بگیرید.
عبارتهای کلیدی:
ریاضیات گسسته-فیزیک-تدریس خصوصی-
(0) نظر
برچسب ها :
موفقیت در تدریس خصوصی زبان، درآمد و قیمت تدریس زبان
در این بخش مطالبی در زمینه موفقیت در تدریس خصوصی زبان، درآمد و قیمت تدریس زبان و .... ارائه می گردد. اگر می خواهید در تدریس خصوصی زبان موفق باشید و درامد بالایی از کار تدریس خصوصی زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و سایر زبانهای خارجی کسب کنید، موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- در مرحله اول باید راهکارهای مختلف را برای جذب شاگرد در زمینه تدریس خصوصی زبان امتحان کنید. می توانید آگهی تدریس زبان خودتان را در سایت (ایران مدرس)ثبت نموده و شاگرد جذب کنید. برای افزایش بازدهی آگهی تدریس خودتان، آن راویژه کنید. راهکار دیگر تماس با آموزشگاههای تدریس خصوصی زبان و اعلام آمادگی برای تدریس است. یا می توانید برای خودتان وبلاگی داشته باشید و در زمینه تدریس زبان در آن تبلیغ کنید. 12 راهکار برای جذب شاگرد بیشتر و افزایش درآمد از تدریس خصوصی
2-در مرحله بعد باید بعد از این که با شما تماس گرفته شد و جلسه اول تدریس زبان را هماهنگ کردید، در جلسه اول تدریس بسیار عالی عمل کنید. دیدی که شاگرد شما نسبت به شما در جلسه اول تدریس پیدا می کند، تا آخر جلسات تدریس باقی می ماند. اگر جلسه اول تدریس خصوصی زبان خوب عمل کرده باشید، جلسات تدریس ادامه پیدا می کند و ترمهای بعد هم با شما تماس خواهند گرفت. حتی شاگرد شما، شما را به دوستان و آشنایانش معرفی خواهد کرد. اگر جلسه اول تدریس خوب عمل نکنید، همین شاگرد را هم ممکن است از دست دهید و جلسات تدریسخصوصی که با زحمت بدست آمده است هم ممکن است ادامه پیدا نکند. بنابراین درجلسه اول تدریس خصوصی زبان انگلیسی و یا سایر دروس هم عالی عمل کنید. اگر می خواهید قیمت جلسات تدریس خصوصی زبان در تهران یا هر جای دیگر ایران را بدانید ...
در صورتیکه در جستجوی کسب اطلاعات کامل در زمینه قیمت کلاسهای خصوصی زبان هستید و قصد دارید با ارزانترین قیمت ممکن کلاس خصوصی زبان داشته باشید ...
 برای کسب اطلاعات کامل در زمینه قیمت و هزینه کلاسهای خصوصی زبان مقاله قیمت تدریس زبان انگلیسی، موفقیت در آموزش و تدریس زبان انگلیسی و آیلتس در زمان کم یا هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسیرا مطالعه نمائید. قیمت کلاسهای خصوصی زبان به عوامل مختلفی بستگی دارد. در مقالات ذکر شده در زمینه این عوامل توضیحات کاملی ارائه شده است.
برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان فرانسه و مشاهده قیمت هایی که مدرسین زبان فرانسه ذکر کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان فرانسه کلیک نمائید.
برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان عربی و مشاهده قیمت هایی که مدرسین زبان عربی ذکر کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان عربی کلیک نمائید.
برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان آلمانی و مشاهده قیمت هایی که مدرسین زبان آلمانی ذکر کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان آلمانی کلیک نمائید.
قیمت و هزینه کلاسهای تدریس خصوصی زبان در تهران و کرج به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان با هزینه کلاسهای خصوصی زبان برای آمادگی آزمونهای آیلتس و تافلمتفاوت است. در سایت (ایران مدرس) در زمینه عوامل و پارامترهای موثر بر کلاسهای خصوصی زبان توضیحات و مقالات زیادی ارائه شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل یا هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسیرا مطالعه نمائید. حتی ممکن است مدرسین خانم و آقا با هزینه های متفاوتی تدریس کنند و یا مدرسین زبان native برای کلاسهای خصوصی قیمت بالاتری را مطالبه نمایند. قیمت و هزینه کلاسهای خصوصی زبان به مدرک تحصیلی و سابقه مدرس، محل تدریس، زمان تدریس، تعداد جلسات تدریس خصوصی زبان، مقطع و درسی که قرار است تدریس شود و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. همانطور که گفتهشد، با مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی زبان (برای مشاهده لیست مدرسین تدریس زبان انگلیسی بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسیکلیک کنید)، و مقایسه رزومه و توانایی های مدرس با قیمتی که درخواست کرده است می توانید ارزیابی خوبی از قیمت کلاس داشته باشید و جلسات تدریس خصوصی زبان را با قیمت مناسبی هماهنگ نمائید. اگر در زمینه قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ساعتی و یا قیمت کلاسهای خصوصی به صورت کلی سوال دارید، بر روی عبارت قیمت کلاسهای تدریس خصوصی کلیک نمائید.
تعدادی از قیمتهایی که مدرسین برای تدریس زبان در آگهی تدریس خودشان ذکر کرده اند در ادامه ارائه شده است.

هزینه تدریس: 40000 تومان هر جلسه

هزینه تدریس: جلسه ای ۱۲۰۰۰۰

هزینه تدریس: توافقی

هزینه تدریس: 30 جلسه 3 میلیون تومان

هزینه تدریس: هزینه هرساعت 40هزار تومان

هزینه تدریس: از ساعتی 30000 تومان

هزینه تدریس: توافقی

........

همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی از مدرسین در بخش هزینه تدریس عبارت توافقی را ذکر کرده اند که می توانید با آنها تماس بگیرید و سر قیمت کلاسهای خصوصی زبان به توافق برسید.
پس از آنکه شاگرد جذب کردید با ارائه تدریس خوب و با کیفیت بالا باید شاگردهایخودتان را حفظ کنید. در جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی در همان جلسه اول مشخص کنید که شاگرد شما چه انتظاری از کلاسهای تدریس خصوصی دارد و هدف او از برگزاری این کلاسها چیست. زبان انگلیسی یکی از دروس مهم در دوران دبیرستان و دانشگاه است. برای موفقیت در تدریس زبان باید کلاسشما هماهنگ با هدفهای شاگردتان باشد. در جلسه اول به وضوح هدف برگزاری کلاس را مشخص کنید. در ضمن همانطور که در مقالات قبلی در زمینه موفقیت در تدریس هم گفته شده است، در جلسه اول بهترین ارائه خودتان را داشته باشید تاکلاسهای ادامه پیدا کند. درآمد تدریس زبان، حقوق و دستمزد مدرس زبان انگلیسیو .... به عوامل مختلفی بستگی دارد. تدریس خصوصی زبان و آموزش زبان انگلیسی و سایر زبانهای خارجی به نسبت سایر دروس و رشته ها و ... بیشترین متقاضی را دارد. اگر مدرسی بتواند در این زمینه فعالیت خوبی داشته باشد، خوب شاگرد جذب نموده و خوب تدریسکند، به دلیل وجود تقاضای بالا برای تدریس زبان، می تواند درآمد خوبی داشته باشد. درآمد و حقوق مدرسین زبان، در صورتیکه با آموزشگاهها، کانون زبان و .... کار کنند، محدود به تعرفه آموزشگاه خواهد بود. به هر حال آموزشگاهها برای جذب شاگرد بیشتر هم که شده تلاش می کنند تا جایی که ممکن است قیمتها را پایین و رقابتی نگه دارند. اگر مدرس زبان هستید و قصد دارید از کار تدریس و آموزش زبان درآمد بالایی کسب نمائید، پیشنهاد می شود خودتان به صورت مستقل کار کنید. یا حداقل در کنار کار با موسسات، آموزشگاههای زبان، کانون زبان و ... خودتان هم به صورت مستقل شاگردجذب کنید تا بتوانید قیتها را خودتان تعیین نموده و حقوق و دستمزد خودتان را به مرور افزایش دهید. برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی زبان به صورت مستقل و کسب درآمد بالا از تدریس زبان باید راهکارهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید.
هدف از تشکیل کلاس تدریس خصوصی زبان یا کلاس گروهی تدریس زبان انگلیسی را خوب متوجه شوید:بسیاری از مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی و مدرسین زبان خیلی خوب و پر انرژِ تدریس می کنند ولی چون مطالبی که ارائه می کنند در جهت اهداف کلاس نیست در نهایت شاگردهای راضی ای ندارند. به عنوان مثال اگر شما کلاس تدریس خصوصی زبان را برگزار می کنید و شاگرد شما می خواهد در امتحان نمره 20 بگیرد و یا نمره خیلی خوبی بگیرد، باید فقط در این جهت کار کنید و جزوه کلاسی او را مد نظر قرار دهید. کار کردن مکالمه در این کلاس، به عنوان مثال، برای رسیدن به هدف آن مفید نخواهد بود.

با پرسیدن سوال ضعف شاگرد یا شاگرهایتان را خوب تشخیص دهید:سعی کنید کلاسهای تدریس خصوصی و تدریس گروهی زبان انگلیسی را که برگزار میکنید، حالت دو طرفه داشته باشد. یعنی شما متکلم وحده نباشید. این کار دو فایده دارد. هم کلاس جذابتر خواهد بود و هم شاگرد یا شاگردهای شما که حرف می زنند و می خواهند مطلبی را توضیح دهند شما از میزان یادگیری آنها و اشکالاتی که دارند اطلاع حاصل خواهید کرد. عمدا سوالاتی را بپرسید که از طریق آنها بتوانید میزان یادگیری شاگردهای خودتان را بسنجید.

اگر کلاس تدریس خصوصی زبان برگزار می کنید، از جزوات مدرسه و دانشگاه استفاده نمائید:در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی این امر مهم است. چون کلاسهای خصوصی زبان قرار است به موفقیت دانش آموز یا دانشجو در کلاسهای مدرسه کمک کند، بنابراین باید مدرس زبان در کلاسهای خصوصی از همان جزوه های کلاسی مدرسه و دانشگاه استفاده نموده و آن جزوات را برای خود در اولویت قرار دهد. حتی اگرمدرس خودش جزوات بهتری داشته باشد، به هر حال در امتحان از جزوات کلاسی مدرسه و دانشگاه سوال مطرح می شود و این جزوات در اولویت قرار دارند.
اگر مدرس زبان انگلیسیهستید و می خواهید در زمینه آموزش و تدریس خصوصی لغات، گرامر و مکالمه زبان انگلیسی فعالیت داشته باشید و یا در مقطع دبیرستان و دانشگاه و یا برای کنکور زبان خدمات تدریس خصوصی ارائه دهید، در هر صورت، آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) ثبت نمائید. ایران مدرس بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس زبان و سایر دروس در کل ایران است و تا مرداد 96 بیش از 16500 مدرس ثبت نامی دارد. برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و تدریس گرامر، مکالمه و لغات زبان در کلاسهای خصوصی بر روی عبارت عضویت در سایت در بالای همین صفحه کلیک نموده و آگهی تدریس خودتان را درج نمائید. مطالعه مقالات زیر در زمینه موفقیت در تدریس خصوصی و آموزش زبان و کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی زبان انگلیسی هم می تواند مفید و موثر باشد. برای مشاهده لیست مدرسین آموزش زبان بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسی کلیک کنید.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
بهترین راهکارها برای موفقیت در کنکور و کسب رتبه برتر کنکور
بهترین راهکارها برای موفقیت در کنکور و کسب رتبه برتر کنکور در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در کنکور موفق باشید، ادامه این مطلب را بخوانید. راهکارهای مطالعه شیمی، زیست، ریاضی، فیزیک و ... برای موفقیت در کنکور ارائه شده است.

بهترین روش خواندن شیمی برای کنکور

اگر در جستجوی بهترین روش خواندن شیمی برای کنکور هستید ...

اگر می خواهید با کسب اطلاع از بهترین روش خواندن شیمی برای کنکور در شیمی کنکور 100 بزنید ...

اگر در حال مطالعه برای کنکور هستید و در زمینه روش خواندن درس شیمی سوال دارید ...

در هر صورت، برای مطالعه در زمینه چگونگی مطالعه درس شیمی و بهترین روش خواندن شیمی برای کنکور در سایت (ایران مدرس) مقالات زیادی ارائه شده است.

به عنوان مثال می توانید در زمینه چگونگی مطالعه درس شیمی برای کنکور مقاله نحوه مطالعه شیمی برای کنکور یا چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم را مطالعه نمائید.
اگر در درس شیمی اشکالدارید و یا بعضی از فصول را خوب متوجه نمی شوید می توانید از کلاسهای خصوصی شیمی استفاده نمائید (برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش وتدریس خصوصی شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه بر روی عبارت تدریس خصوصی شیمیکلیک نمائید). کتاب درسی را برای خودتان ملاک قرار دهید و برای مطالعه درسشیمی از آن استفاده کنید. از کتابهای کمک آموزشی معتبر استفاده کنید. بهترین تست هایی که برای درس شیمی و سایر دروس می توانید بزنید، تست های کنکورهای سراسری گذشته و کنکور آزاد است. اگر این تست ها را زدید بعد می توانید بروید سراغ تست های تالیفی.

iranmodares

تدریس خصوصی ریاضی کنکور و 100 درصد زدن ریاضی کنکور

اگر می خواهید در ریاضی کنکور 100 درصد بزنید، در کنار تلاش و کوشش خودتان، به عنوان یک عامل خوب، موثر و کمک کننده می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی کنکور استفاده نمائید.

کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی کنکور برای کسب درصد بالای ریاضی کنکور و حتی 100 درصد زدن ریاضی کنکور می تواند مفید و موثر باشد. برای مشاهده لیستمدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی و آموزش ریاضی کنکور، مدرسین فعال در زمینه ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه و ... بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیکلیک نمائید. اگر بخواهید در کنکور ریاضی را خوب بزنید باید مطالب را به صورت عمقی و پایه ای یاد بگیرید. باید در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و در صورت لزوم کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیشرکت کنید. برای موفقیت در ریاضی کنکور باید درس را خوب مرور نمائید، تمرین و مسئله حل کنید و بر مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس ریاضی مسلط شوید. برای کسب درصد بالای ریاضی کنکور باید خوب تست کار کنید و تست ها را با در نظر گرفتن زمان استاندارد بتوانید بزنید.

چگونه زیست کنکور را 100 بزنیم

اگر سوال چگونه زیست کنکور را 100 بزنیم برای شما هم مطرح است و می خواهید در کنکور تجربی زیست را خوب بزنید و درصد بالایی برای آن کسب نمائید موارد زیر را رعایت کنید.

1- در کلاسهای تدریس زیست به صورت کامل شرکت کنید و به مباحثی که ارائه می گردد با دقت گوش دهید. در کلاس جزوه یادداشت کنید و نکات مهم و کنکوری را یادداشت نمائید. برای 100 درصد زدن زیست باید کوچکترین نکات را هم مد نظر داشته باشید و همه را یادداشت کنید.

2- زیست را به عنوان درسی که باید فهمیده شود و نه یکدرس حفظ کردنی نگاه کنید. در کلاسهای تدریس زیست هم سعی کنید درس را خوب بفهمید و به سوالاتی که سایر همکلاسی هایتان می پرسند گوش دهید. سوالهای آنها را پیش خودتان تحلیل کنید و به جواب مدرس زیست خودتان دقت نمائید.مشاهده کنید: دانلود رایگان تست های کنکور زیست شناسی سال دوم دبیرستان

3- یادداشت کردن یک جزوه خوب حین تدریس زیست، مطالعه درس زیست، تست زنی و ... بسیار مهم است. یک جزوه داشته باشید که تمام نکاتیکه در طول تحصیل در زمینه زیست شناسی یاد می گیرید را در ان یادداشت نمائید. اگر می خواهید زیست کنکور را 100 درصد بزنید باید در طول تحصیل و در ایام کنکور یک جزوه خوب یادداشت کنید و در ایام جمع بندی و نزدیک کنکور آن را مطالعه نمائید.
اگرمی خواهید در زیست کنکور موفق باشید باید در ایام تحصیل و ایام کنکور با برنامه ریزی و پشتکار درس بخوانید. از وقت خودتان به بهترین شکل استفاده نمائید و به صورت صد در صدی بر کتاب درسی زیست مسلط باشید. با افرادی که زیست کنکور را 100 درصد زده اند مشورت کنید و مهمترین بخشهای کتاب که سوالات بیشتر از آنها مطرح می شود را بپرسید. خوب درس بخوانید و مفهومی درس بخوانید. درس را برای خودتان تشریح کنید و جزوات خوب وخلاصه ای یادداشت نمائید تا بعدا در ایام جمع بندی از آنها استفاده نمائید. بعضی از افراد در امتحان زیست خوب عمل می کنند ولی وقتی نوبت به تست زنی می رسد عملکرد خوبی ندارند. تست زنی زیست شناسی را تمرین کنید و بر آن مسلط شوید.

حتما ببینید: دانلود کتاب، جزوه، سوال امتحانی و تست کنکور زیست تمامی مقاطع

عبارتهای کلیدی: چگونه زیست کنکور را 100 بزنیم، موفقیت در زیست کنکور، نحوه مطالعه زیست کنکور، زیست شناسی کنکور


چگونه برای کنکور درس بخوانیم

اگر در زمینه چگونه درس خواندن برای کنکورو نحوه درس خواندن برای قبول شدن در کنکور سوال دارید، در این بخش نکات آموزنده ای در زمینه نحوه مطالعه برای قبولی و موفقیت در کنکور ارائه شده است. برای موفقیت در کنکور موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- هدف مشخصی برای خودتان تعیین کنید.تعیین هدف برای موفقیت در هر کاری لازم است. همه ی افراد موفق در ذهن خودشان هدف واضحی برای خودشان دارند. البته بهتر است که هدف خودتان را بر روی کاغذ بیاورید. مثلا می توانید در زمینه موفقیت در کنکور هدف خودتان را به این ترتیب بنویسید: من امسال در کنکور رتبه زیر 1000 را کسب کرده ام و خدا را برای این موفقیت شکرگزارم.همین هدف گذاری و تصمیم باعث می شود تکلیف خودتان را بدانید. بعد از هدف گذاری برای خودتان واضح خواهد شد که واقعا چه می خواهید. این بسیار بسیار مهم است. همین هدف گذاری می تواند مرز بین موفقیت و شکست باشد. برای مطالعهدر زمینه اهمیت هدف گذاری برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در کنکور مقاله تاثیر هدف گذاری در موفقیت تحصیلی را بخوانید.

2- در راستای رسیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید.حال که هدف خودتان را تعیین کردید و به وضوح برای خودتان مشخص است که چه می خواهید، باید برای رسیدن به ان و تحقق هدفتان برنامه ریزی کنید. اگر در مرحله اول هدف خودتان را تعیین نکرده باشید، در برنامه ریزی هم به مشکل برخورد خواهید کرد. در سایت (ایران مدرس) مقالات زیادی در زمینه برنامه ریزی صحیح ارائه شده است. به عنوان مثال مطالعه مقاله برای موفقیت در تحصیل و کنکور چگونه برنامه ریزی کنیم؟می تواند مفید باشد. با یک برنامه ریزی صحیح برای رسیدن برای هدف از قبل مشخص شده، نحوه درس خواندن شما برای کنکور خود به خود تنظیم شده و در هر لحظه تکلیف خودتان را می دانید. اگر برنامه ریزی خوبی نداشته باشید سر در گم خواهید بود. برنامه شما باید مختص خودتان باشد و با عادتها و ویژگیهای شخصیتی شما سازگار باشد.

3- وقت را از دست ندهید.در ایام کنکور باید خیلی روی وقت خودتان حساس باشید. هر شب برای روز بعد برنامه ریزی کنید و مشخص نمائید که در طول روز چه کارهایی را می خواهید انجام دهید و چه دروسی را می خواهید مطالعه نمائید. تا جایی که می توانید درس بخوانید و از زمان خودتان بهترین استفاده را داشته باشید. البته باید به صورت همزمان کیفیت مطالعه خودتان را هم حفظ کنید و درست درس بخوانید. چیزی که مشخص است ساعت مطالعه در زمان کنکوربسیار مهم است و اگر بتوانید ساعت کاری خودتان را افزایش دهید نتیجه بهتریخواهید گرفت. همین که از شب قبل کارهای روزانه را مشخص نمائید، در زمان شما صرفه جویی خواهد شد. وقت های مرده را تا جایی که می توانید کاهش دهید. با خودتان رقابت کنید و هر روز و هر هفته به نسبت روز قبل یا هفته قبل زمانمطالعه خودتان را افزایش دهید.

چگونه برای کنکور برنامه ریزی کنیم

اگر سوال چگونه برای کنکور برنامه ریزی کنیمبرای شما هم مطرح است و قصد دارید در زمینه نحوه مطالعه صحیح برای کنکور وبرنامه ریزی درست کنکور اطلاعاتی کسب نمائید، موارد زیر را در نظر داشته باشید.

1- برنامه ریزی شما برای کنکور باید مختص خودتان باشد. می توانید از برنامه ریزی دیگران ایده بگیرید و نکات مثبتی که در برنامه ریزی دیگران وجود دارد را در برنامه خودتان هم اعمل نمائید. ولی در نهایت باید برای خودتان برنامه مخصوص خودتان را داشته باشید.


iranmodares

حتما بخوانید: 10 نکته کلیدی در برنامه ریزی صحیح درسی

2- برنامه ریزی شما برای کنکور باید مطابق با عادتها وسلیقه خودتان باشد. مثلا اگر شما صبح زود بازدهی بالاتری برای مطالعه دارید، در برنامه ریزی خودتان برای کنکور باید دروسی که سخت تر و مشکل تر هستند را در صبح زود قرار دهید.

3- برنامه ریزی برای کنکورباید متعادل باشد. به این معنی که در آن به همه دروس بر اساس اهمیت آنها زمان اختصاص داده شده باشد و در ضمن برای استراحت و کارهای دیگر هم زمان درنظر گرفته باشید. برنامه را آنقدر سخت گیرانه در نظر نگیرید که نتوانید ادامه دهید.مطالعه کنید: برای موفقیت در تحصیل و کنکور چگونه برنامه ریزی کنیم؟

4- هیچ برنامه ای به صورت 100 درصد قابل اجرا نیست. چون به هر حال ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید که قبلا پیش بینی نشده بود. اگربخش از برنامه اجرا نشد، ایرادی ندارد. برنامه را به صورت کلی کنار نگذارید و دوباره ادامه دهید.

5- ممکن است برنامه شما برای کنکور و نحوه برنامه ریزی شما در مراحل اولیه آن خیلی کارا و موثر نباشد و اجرای آن سخت باشد. باز هم ایرادی ندارد. مرحله به مرحله برنامه ریزی خودتان را اصلاح کنید تا نتیجه مطلب بدست آید.

برای دانلود رایگان سوالات کنکوری و تست های کنکور سالهای گذشته بر روی عبارت دانلود تست کنکور و یا سوالات کنکوری کلیک کنید.

چگونه در کنکور فیزیک درصد بالایی بزنیم؟

برای کسب درصد بالا در هر کدام از دروس اختصاصی و عمومی در کنکور برنامه ریزی درست، پشتکار و مطالعه صحیح لازم است. اگر شما در کلاسهای خصوصی فیزیک یا کلاسهای فیزیک مدرسه به مطالب ارائه شده توسط معلم فیزیکخود خوب گوش داده باشید، کارتان برای کسب درصد بالای فیزیک در کنکور راحتتر می شود. البته اگر در بعضی از قسمتها مشکل دارید می توانید با هماهنگی با یک مدرس خصوصی فیزیک کنکور خوب اشکالات را برطرف نمائید.

علاوه بر مطالب گفته شده، یک برنامه ریزی خوب می تواند به شما در کسب درصد بالای کنکور درس فیزیک بسیار کمک نماید. باید در کنار سایر دروس برای مطالعه و تست زدن فیزیک برنامه خوبی داشته باشید. برای رشته های تجربی و انسانی درس فیزیک از درسهای مهم بوده و کسب درصد بالا در آن به موفقیت شما در کنکور کمک شایانی می کند.

اگر هنوز فارغ التحصیل نشده اید و کلاسهای فیزیک مدرسه یا کلاسهای خصوصی فیزیک را دارید، مرور درس بعد از کلاس را فراموش نکنید. ابتدا سعی کنید درس را یاد بگیرید سپس سراغ تست زدن بروید. البته خیلی وقتها بعضی از قسمتهای درس را که حین تدریس فیزیک توسط معلم یا مدرس خصوصی فیزیکخود یاد نگرفته اید، حین تست زدن متوجه خواهید شد. تست زدن خودش به فهمیدندرس کمک می کند ولی قبل از خواندن درس سراغ تست زنی نروید.
اگر می خواهید در کنکور سراسری و آزاد برای درس فیزیک درصد بالایی کسب کنید ترکیبی از مطالعه مفهومی و عمیق، درک کامل مطالب و تست زنی لازم است.

در ابتدای امر، در کلاسهای فیزیک مدرسه یا در جلسات تدریس خصوصی فیزیک کنکوری که دارید با صد در صد حواس جمع گوش دهید. سعی کنید مطالب را کامل بفهمید و هر جایی که سوال داشتید بپرسید.

در مرحله بعد، مطالب ارائه شده را مرور کنید و جزوات خلاصه ای به زبان خودتان یادداشت نمائید. این جزوات خلاصه در مرورهای بعدی بسیار مفید خواهند بود.

ضمنا اگر مطلبی را به زبان خودتان بنویسید این به آن معنی است که مطلب را درک کرده اید و این بسیار خوب و البته لازم است.
برای موفقیت در کنکور، عوامل مهمی تاثیر دارند. از مهمترین عواملی که برای موفقیت در کنکور لازم است به موارد زیر می توان اشاره کرد.

1- تعیین هدف: برای موفقیت در تحصیل، موفقیت در کنکورو موفقیت در هر کاری در شروع کار باید هدف واضح و مشخصی داشته باشید. ابتدا خواسته خود را به وضوح مشخص نمائید. اگر برای کنکور درس می خوانید، تعیین کنید که چه رتبه ای می خواهید در کنکور کسب نمائید. هدف خود را واضح،مشخص و به زبان حال ساده و به صورت مثبت بنویسید. به عنوان مثال: رتبه من در کنکور امسال 200 است. نوشتن هدف به صورت مقابل مناسب نیست: رتبه من در کنکور امسال 200 خواهد بود.

2- پشتکار: یکی از مهمترین پارامترها برای موفقیت در کنکور و کلا موفقیت در زندگی داشتن پشتکار است. ممکن است در مدتی که برای کنکور مطالعه می کنید مشکلاتی پیش آید. در این مواقع پشتکار داشته باشید و ادامه دهید.

3- برنامه ریزی صحیح: با یک برنامهریزی صحیح موفقیت شما در کنکور تضمین می شود. در برنامه ریزی خودتان، مطالعه عمیق و مفهومی، تست زنی، مرورهای به جا و به موقع، شرکت در کلاسهای مدرسه و در صورت لزوم جلسات تدریس خصوصی کنکور و .... را بگنجانید. با کسانی که در زمینه برنامه ریزی تحصیلی و برنامه ریزی برای کنکور تجربه دارند مشورت کنید.

موفقیت تحصیلی و کنکوری با جلسات تدریس خصوصی

موفقیت تحصیلی و کنکوری با جلسات تدریس خصوصیممکن است. اگر می خواهید معدل خودتان را افزایش دهید، درسها را با موفقیت پاس کنید، نمرات خوبی بگیرید و در کنکور موفق شوید، کلاسهای تدریس خصوصی رابه عنوان یک راهکار خوب مد نظر داشته باشید.

کلاسهای تدریس خصوصی برای رفع اشکال و ارتقای سطح دانسته های شما مفید وموثر است. در جلسات و کلاسهای تدریس خصوصی هر سوالی که مد نظر خودتان است را می توانید بپرسید. البته جلسات تدریس خصوصی را نباید به ایام امتحانات موکول کنید. اگر قصد دارید در کلاسهای خصوصی شرکت کنید هر چه سریعتر شروع کنید. در کنار کلاسهای تدریس خصوصی مطالعه و حل تمرین و مسئله را هم در نظربگیرید.

اگر در کلاسهای تدریس مدرسه غائب بوده اید، جلسات تدریس خصوصی گزینه خوبی برای جبران غیبتها است. البته نباید به هوای شرکت در کلاسهای خصوصی عمدا غیبت کنید. در کلاسهای تدریس خصوصی هر اشکال و سوالی که از سالهای قبلبرایتان باقی مانده است را هم می توانید بپرسید. این خود یکی از مزیتهای کلاسهای خصوصی است.

اگر می خواهید در امتحانات پایان ترم موفق شوید و نمرات خوبی کسب نمائید، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی کمک خوبی می تواند به شما بکند. حتی با شرکت در کلاسهای خصوصی می توانید به نمره 20 هم برسید. البته همانطور کهقبلا هم گفته شده است، کلاسهای تدریس خصوصی نمی تواند جایگزین کلاسهای مدرسه و مطالعه و حل تمرین و ... باشد. در کنار موارد گفته شده است که می توانید از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.
بعد از پیدا کردن یک مدرس خوب، جلسه اول کلاس خصوصی را با ایشان برگزار نموده و با مشورت مدرس خودتان تعداد جلسات تدریس در هفته و زمان برگزاری آن را مشخص نمائید. برای برنامه ریزی و راهکارهای موفقیت در کنکورهم می توانید از مدرس خودتان کمک بگیرید. کلاسهای خصوصی کنکور را به عنوانیک امکان اضافه در نظر بگیرید و در کنار آن خودتان با تلاش و پشتکار درس بخوانید. هدف مشخص و واضحی برای خودتان برای موفقیت در کنکور در نظر بگیرید(مثلا: من امسال رشته مهندسی برقدانشگاه تهران قبول شده ام) و با انگیزه ای که این هدف برای شما ایجاد می کند با پشتکار و انرژی بالا ادامه دهید. کتاب های درسی را در اولویت قرار دهید. برای موفقیت در کنکور، قبل از هر چیز دیگری، باید کتاب درسی را خوب بلد باشید. تست های استاندارد حل کنید و تکنیک های تست زنی را یاد بگیرید. هر جا سوال و اشکالی داشتید و درس را متوجه نشدید، در یک برگه کاغذ یادداشتنمائید و از مدرس خصوصی خودتان بپرسید.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی زبان، مدرس خانم و آقا
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی زبان، مدرس خانم و آقا زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه و .... ارائه می گردد. برای آموزش سریع و یادگیری بهتر زبان انگلیسی راهکارهای مختلفی وجود دارد. می توانید در آموزشگاههای زبان و کلاسهای گروهی زبان که در فصل تابستان رونق می گیرد و در سایر ایام سال هم  کم و بیش برقرار است، ثبت نام کنید. می توانید در منزل با استفاده از منابعی که در اختیار دارید و گوش دادن فیلم های زبان اصلی و اخبار انگلیسی و ... زبان را یاد بگیرید و یا از هر روس دیگری برای آموزش زبان استفاده نمائید. از بین روشهای مختلف برای یادگیری زبان استفادهاز کلاسهای تدریس خصوصی زبان که توسط مدرسین خانم و آقای مجرب برگزار می گردد می تواند واقعا مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی زبان، به نسبت حالتی که خودتان بخواهید زبان را در منزل یاد بگیرید و یا بخواهید در اموزشگاههای زبان و کلاسهای گروهی زبان انگلیسی شرکت کنید، سریعتر و بهتر زبان انگلیسی را آموزش می بینید. برای مشاهده کاملترین لیست مدرسین زبان انگلیسی خصوصی خانم و آقا در هر جای ایران بر روی عبارت زیر کلیک کنید.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی


iranmodares


اگر در جستجوی لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی زبان فرانسه ازمبتدی تا پیشرفته ویژه ی بانوان و کودکان و نوجوانان در تهران ، کرج، تبریز، مشهد و یا هر جای ایرانهستید ...

در هر صورت، بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان فرانسه کلیک نمائید.

آیا بدنبال فراگیری زبان آلمانی هستید ؟ آیا به مدرس با تجربه و توانمند جهت یادگیری زبان نیاز دارید ؟ آیا در کمترین زمان بدنبال بهترین کیفیت هستید ؟ اگر می خواهید لیست کامل مدرسین تدریس خصوصی فعال در زمینه آموزش زبان آلمانی هستید (خانم و آقا) ...

در هر صورت، بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان آلمانی کلیک نمائید.

اگر می خواهید از خدمات تدریس خصوصی زبان اسپانیایی در تهران ازمبتدی تا پیشرفته، اموزش زبان اسپانیایی توسط مدرسین خانم و آقا و .... استفاده نمائید ...

 در هر صورت، بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان اسپانیایی کلیک نمائید.

برای دانلود رایگان جزوات آموزشی گرامر و قواعد زبان انگلیسی بر روی عبارت آموزش گرامر و قواعد زبان کلیک کنید.

برای مطالعه در زمینه نحوه مطالعه زبان برای یادگیری بهتر آن مقاله راهکارهایی برای آموزش سریعتر و بهتر زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

برای دانلود رایگان تست کنکور زبان انگلیسی بر روی عبارت تست کنکور زبان کلیک کنید.

برای دانلود رایگان جزوه و سوال امتحانی زبان بر روی عبارت جزوه و سوال زبان کلیک کنید.

منبع: ایران مدرس
کلاسهای تدریس خصوصی زبان برای آموزش بهتر زبان انگلیسی:اگر می خواهید زبان انگلیسی را برای امتحانات مدرسه و یا دانشگاه مطالعه کنید باید هر چه زودتر استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی زبان را شروع کنید. برگزاری این کلاسها را به ایام امتحانات موکول نکنید. یا می توانید در طول ترم خودتان درس زبان را بخوانید و در ایام امتحانات فقط برای رفع اشکال تعداد محدودی کلاس خصوصی زبان داشته باشید. در کنار کلاسهای خصوصی زبان خودتان هم درس بخوانید. اگر می خواهید برای آزمونهایی مانند آیلتس و تافل آماده شوید (بر روی عبارتهای تدریس خصوصی آیلتس و تدریس خصوصی تافلکلیک کنید)، در این حالت هم باید تعداد جلسات کافی باشد و سعی کنید با یک مدرس مجرب و با سابقه این کلاسها را بردارید. چنانچه در حال مطالعه برای کنکور هستید و می خواهید کلاس تدریس خصوصی زبان کنکور داشته باشید، توصیه می شود در ایام کنکور هفته ای یکی دو جلسه کلاس داشته باشید و برگزاری این کلاسها را هم به ایام نزدیک کنکور که گفته می شود نباید مطالب جدید خواند موکول نکنید. برای آموزش و یادگیری بهتر زبان انگلیسی باید این درس را در طول زمان بخوانید. سعی کنید قاعده آهسته و پیوسته را رعایت کرده و به تدریج زبان را یاد بگیرید. زبان انگلیسی هم در دوران دانش آموزیی و دانشجویی و هم بعد از ایام تحصیل به درد بخور و مفید است.
زبان انگلیسی در مقطع دانشگاهی هم مهم است. از همان ترم های اول که زبان عمومی را باید پاس کنید با این درس سر و کار دارید. اگر در دوران دبیرستان زبان را خوب خوانده باشید و در کلاسهای گروهی و خصوصی زبان، علاوه بر کلاسهای مدرسه، شرکت کردهباشید، در زبان عمومی دانشگاه هم مشکلی نخواهید داشت و به راحتی از پس آن بر خواهید آمد. در مقطع دانشگاه معمولا در هر رشته ای درس زبان تخصصی وجود دارد که اصطلاحات تخصصی آن رشته در قالب این درس آموزش دیده می شود. اگر زبان عمومی را خوب بلد باشید، در درس زبان تخصصی هم فقط باید لغات جدید را یاد بگیرید و مشکل خاصی نخواهید داشت. درس زبان انگلیسی در مقطع دانشگاه درس بسیار مهمی است. امروزه اگر می خواهید به مطالب علمی وپروژه ها و تحقیقات انجام شده در سراسر جهان دسترسی داشته باشید، بلد بودنزبان انگلیسی کاملا مهم است. در مقاطع تحصیلی بالاتر (ارشد و دکتری) بلد بودن زبان انگلیسی کاملا مهم می شود. اگر قصد دارید در خارج از کشور ادامه تحصیل دهید نیز بلد بودن زبان مهم است. با توجه به مطالب گفته شده، از زمانآزادی که در فصل تابستان و یا سایر ایام سال دارید استفاده کنید و با شرکتدر کلاسهای تدریس خصوصی و یا با هر روش دیگری که ممکن است، زبان انگلیسی خودتان را تقویت کنید. برای مطالعه در زمینه قیمت کلاسهای خصوصی زبان مقالهنرخ و قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه و برای مطالعه در زمینه آموزش سریع و آموزش در زمان کم زبان مقاله چگونه زبان انگلیسی را در مدت زمان کمتری بیاموزیم؟ را بخوانید.
کلاسهای خصوصی زبان میتوانید با در نظر گرفتن و با استفاده از تجربه مدرس زبان خودتان سریعتر مطالب را آموزش ببینید و نکات کلیدی ای که ممکن است در امتحان مورد سوال قرار بگیرد را آموزش ببینید. در کلاسهای خصوصی زبان می توانید هر سوال و اشکالی که دارید را بپرسید و نمونه سوالات امتحانی هم حل نمائید. در ایام امتحانات معمولا زمان کمی برای درس خواندن وجود دارد و زمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر خودتان بخواهید درس بخوانید، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد و نتوانید درس را تمام کنید. هر چند که بارها و بارها توصیه شده است خواندن دروس را به ایام امتحانات موکول ننمائید، ولی به هر حال، در ایام امتحانات برای آموزش بهتر می توانید از کلاسهای خصوصی زبان استفاده نمائید.برای یادگیری بهتر درک مطلب درسها و برای آموزش بهتر گرامر و قواعد، مکالمه زبان انگلیسی و .... می توانید از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.
تعدادی از قیمتهایی که مدرسین برای تدریس زبان در آگهی تدریس خودشان ذکر کرده اند در ادامه ارائه شده است.

هزینه تدریس: 40000 تومان هر جلسه

هزینه تدریس: جلسه ای ۱۲۰۰۰۰

هزینه تدریس: توافقی

هزینه تدریس: 30 جلسه 3 میلیون تومان

هزینه تدریس: هزینه هرساعت 40هزار تومان

هزینه تدریس: از ساعتی 30000 تومان

هزینه تدریس: توافقی

........

همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی از مدرسین در بخش هزینه تدریسعبارت توافقی را ذکر کرده اند که می توانید با آنها تماس بگیرید و سر قیمتکلاسهای خصوصی زبان به توافق برسید. برای مشاهده لیست مدرسین و مشاهده قیمت کلاسهای خصوصی هر مدرس بر روی لینکهایی که در بالا معرفی شد کلیک نمائید.
اگر می خواهید زبان انگلیسی را در مدت زمان کمتری یاد بگیرید و با راهکارهای آموزش سریع زبان انگلیسی و سایر زبانهای خارجی آشنا شوید مقاله 12 راهکار مفید برای یادگیری زبان انگلیسی در زمان کم را مطالعه نمائید. با کلیک بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسیمی توانید لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس زبان را مشاهده نمائید. مدرسین مختلف و گروههای آموزشی در جزئیات آگهی تدریس زبان خودشان قیمت و هزینه درخواستی برای کلاسهای خصوصی زبان را هم ذکر کرده اند. بنابراین با مشاهده لیست مدرسین می توانید به صورت حدودی از قیمت کلاسهای خصوصی زباندر تهران و سایر شهرستانها اطلاع حاصل نمائید. اگر می خواهید در زمینه قیمت و هزینه کلاسهای خصوصی زبان اطلاعات بیشتری کسب کنید مطالعه مقاله قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل هم می تواند مفید و موثر باشد.

(0) نظر
برچسب ها :
برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور
در این بخش مطالبی در زمینه برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور ارائه می گردد. موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- برنامهریزی شما برای کنکور باید مختص خودتان باشد. می توانید از برنامه ریزی دیگران ایده بگیرید و نکات مثبتی که در برنامه ریزی دیگران وجود دارد را دربرنامه خودتان هم اعمل نمائید. ولی در نهایت باید برای خودتان برنامه مخصوص خودتان را داشته باشید.
حتما بخوانید: 10 نکته کلیدی در برنامه ریزی صحیح درسی

2- برنامه ریزی شما برای کنکور باید مطابق با عادتها وسلیقه خودتان باشد. مثلا اگر شما صبح زود بازدهی بالاتری برای مطالعه دارید، در برنامه ریزی خودتان برای کنکور باید دروسی که سخت تر و مشکل تر هستند را در صبح زود قرار دهید.

3- برای یادگیری بهتر دروس کنکوری، رفع اشکال در دروس کنکوری، یادگیری تکنیکهای تست زنی و ... می توانید از مدرسین تدریس خصوصی کمک بگیرید. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش کنکور بر روی عبارت تدریس خصوصی کنکور کلیک کنید.
برای دانلود رایگان سوالات کنکوری و تست های کنکور سالهای گذشته بر روی عبارت دانلود تست کنکور و یا سوالات کنکوری کلیک کنید.

منبع: ایران مدرس

برای موفقیت در کنکور 95 و کنکور 96 باید انگیزه بالایی داشه باشید و هدفمند عمل کنید. رشته و دانشگاهی را که دوست دارید قبول شوید از همان اول کار انتخاب کنید. هنگام خواب از تجسم خلاق استفاده کنید. تصور کنید که در دانشگاه و رشته مورد نظرتان قبول شده اید و همه در حال تبریک گفتن به شما هستند. به این ترتیب قاون جذب هم به نفع شما وارد عمل می شود. خودتان را باور کنید و قبول کنید که می توانید رشته مورد نظرتان را قبول شوید. در طول روز با خودتان تکرار کنید که: من مطمئنم در رشته ... دانشگاه .... قبول هستم و با تلاش و جدیت برنامه خودتان را پیش ببرید.

اگر می خواهید برای درس ریاضی یا هر درس دیگری در کنکور درصد بالایی کسب کنید و در کل در کنکورموفق باشید، باید علاوه بر اینکه برای درس خواندن وقت بذارید، وقتی را که به مطالعه اختصاص می دهید خوب مدیریت کنید. به این معنی که باید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و به هر بحثی وقت مناسب اختصاص دهید.

بعضی از افراد در ایام کنکور زمان بسیار زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و درس هم می خوانند. ولی چون برنامه ریزی صحیحی برای استفاده از وقتشان نداشته اند در نهایت نتیجه نمی گیرند. زمانی را که برای درس خواندن در ایام کنکور در اختیار دارید باید به درستی مصرف کنید.

برای کسب درصد بالا در ریاضی کنکور در مرحله اول باید در کلاسهای تدریس ریاضیمدرسه و اگر لازم شد در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی برای رفع اشکال، شرکت کنید. در کلاس ریاضی با دقت به مطالب ارائه شده گوش دهید و نکات مهم را یادداشت کنید. بنابراین شرکت در کلاسهای ریاضی بخشی از برنامه شما خواهد بود.

برای موفقیت در کنکورعوامل مختلفی موثر هستند. از عوامل مهم برای موفق شدن در کنکور داشتن یک برنامه ریزی صحیح و درست است. مولفه های یک برنامه ریزی صحیح برای کنکور بهصورت زیر است:

1- مطالعه کتابهای اصلی: کتابهای درسی برای یادگیری اصل درس در اولویت قرار دارند. قبل از مطالعه هر کتاب دیگری سعی کنید خود کتابهای درسی را خوب بفهمید.

2- مطالعه کتابهای کمک درسی: کتابهای کمک درسی معتبر می تواند در یادگیری درس و آموزش نکات کنکوری به شما کمک کند.

3- تست زنی: بعد از مطالعه و تمرین تست زنی سومین عامل مهم است. در برنامه ریزی خود حتما تست زنی را در نظر بگیرید.

4- مرور مداوم: برای جلوگیری از فراموشی، مرورهای دوره ای در نظر بگیرید.

همانطور که می دانید، برای موفقیت در کنکور سراسری یک برنامه ریزی خوب و مناسب می تواند بسیار کمک کننده باشد. یک برنامه ریزی موفقیت آمیز برای کنکور باید شامل بخشهای زیر باشد:

1- مطالعه مفهومی و عمیق: قبل از هر کاری سعی کنید با داشتن مطالعه مفهومی دروس را خوب یاد بگیرید. یادگیری حین حل تست ها و بدون خواندن کتاب درسی مفید نیست.

2- شرکت در کلاسهای مدرسه و در صورت لزوم جلسات تدریس خصوصی کنکور: با شرکت در کلاسهای مدرسه و در صورت لزوم جلسات تدریسخصوصی کنکور در وقت خود صرفه جویی می کنید. مطلبی که برای یادگیری آن بایدوقت زیادی بگذارید را در کلاسهای مدرسه و یا با شرکت در جلسات تدریس در منزل سریعتر یاد می گیرید.

3- مرورهای منظم و به جا: بعد از کلاسها، بعد از مطالعه و ... مرور را فراموش نکنید. مرورهای یک روزه، هفتگی و ماهانه را در برنامه خود بگنجانید.

4- تست زنی و حل تست های کنکور مجموعه ای: یادگیری تکنیکهای تست زنی و تمرین و تکرار حل تست های کنکور به موفقیت در کنکور بسیار کمک می کند.

5- شرکت در آزمونهای آزمایشی کنکور: برای محک زدن خودتان در آزمونهای آزمایشی کنکور شرکت کنید. شرکت در آزمونهای آزمایشی کنکور باعث می شود تا با جو جلسه کنکور نیز بیشتر آشنا شوید.iranmodares


داشتن هر برنامه ای ازبی برنامگی بهتر است. افراد موفق و کسانی که در ریاضی کنکور درصد های بالایی کسب نموده اند و در کنکور موفق شده اند، روی کاغذ یا حداقل در ذهن خودشان برنامه خوبی برای مطالعه و درس خواندن داشته اند. شما هم سعی کنید برای موفقیت در کنکور و کسب درصد بالای ریاضی کنکور برنامه خوبی برای خودتان داشته باشید. اگر برنامه شما به صورت صد در صد هم پیش نرفت نگران نباشید. اگر برنامه شما خیلی سنگین و غیر قابل اجرا بود هم نگران نباشید. انعطاف داشته باشید و برنامه خودتان را اصلاح کنید. در ادامه دوباره به برنامه خودتان برگردید و آن را ادامه دهید. هیچ وقت برنامه خودتان را به صورت کامل کنار نگذارید.

مطالعه موارد زیر هم مفید است:


منبع: سایت کنکور ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210764
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X