تدريس خصوصي
موفقیت در تدریس خصوصی و آموزش ریاضی ، مدرسین موفق ریاضیات
در این بخش مطالبی در زمینه موفقیت در تدریس خصوصی و آموزش ریاضی ، مدرسین موفق ریاضیات ارائه می گردد. برای کسب موفقیت بالاتر در تدریس ریاضی و جذب شاگرد بیشتر آگهی تدریس خودتان را خوب و موثر بنویسید. برای مطالعه در زمینه نحوه درج آگهی تدریس موثر مقاله چگونه برای تدریس خصوصی تبلیغ کنیم را مطالعه نمائید.
کلاسهای ریاضی را به گونه ای برگزار نمائید که خسته کننده نباشد. کلاسها را متنوع برگزار نمائید. درس بدهید، تمرین حل کنید، از خود شاگردانتان بخواهید تا در برگزاری کلاس ریاضی مشارکت کنند و بعضا خودشان تمرین حل کنند. برای مشاهده اگهی های تدریس ریاضی ثبت شده بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید. کلاسهای تدریسریاضی خودتان را با کیفیت بالا برگزار نمائید. در کلاسهای تدریس ریاضی تنوع ایجاد کنید. نحوه تدریس را به گونه ای تنظیم کنید که کلاس خسته کننده نباشد. هم درس بدهید و هم تمرین حل کنید. بعضا از خود شاگردتان بخواهید تمرین یا مثالی را حل کند.
برای یادگیری ریاضی حل تمرین و مسئله بسیار مهم است. باید شاگردهایتان را به هر روشی که شده وادار کنید در بین کلاسها و جلسات تدریس خصوصی ریاضی تمرین حل کنند و نتایج حل تمرین آنها را ارزیابی نمائید.
به منظور موفقیت در تدریس ریاضی، روش های مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید. در کلاسهای تدریس خصوصی عالی عمل کنید و شاگردهایتان را حفظ کنید. پیگیر نتیجه گرفتن شاگردهایتان باشید و آنهای را پشتیبانی نمائید.
برای حصول بازدهی بیشتر آگهی تدریس ریاضی خودتان را در همین سایت ویژه کنید. برای ثبت آگهی ویژه باید هزینه پرداخت شود. آگهی های ویژه بالاتر نمایش داده شده و بازدهیبیشتری دارند. برای موفق شدن در آموزش ریاضی به موفق شدن شاگردهایتان و نتیجه گرفتن آنها کمک کنید. شاگردهایتان را تا شب امتحان حمایت کنید.
به دانش آموز یا دانشجوی خودتان تمرین بدهید و برای جلسات بعدی تدریس ریاضی حل تمرین را از او بخواهید. کلاسها را با جدیت پیگیری کنید و در حل تمرینها و پیگری حل آن توسط شاگردتان سخت گیر باشید.
همیشه سعی کنید اولین جلسه ای که برای هر کدام از شاگرهایتان برگزار می کنید بهترین جلسه تدریس ریاضیشما باشد. چون به این ترتیب هم کلاسها ادامه پیدا می کند و هم شاگرد شما دید خوبی نسبت به شما پیدا کرده و ممکن است شما را به دیگران معرفی کند. دقت کنید در کار تدریس خصوصی اگر می خواهید موفق باشید باید کیفیت را حفظ کنید.
دانشجو یا دانش آموز را به بحث بکشاند تا هم از یادگیری او مطمئن شود و هم تمرکز افزایش یابد.
بین ارائه درس و حل تمرین تناسب برقرار کند.
در بعضی مواقع اجازه دهد خود دانشجو یا دانش آموز تمرینات را حل کند.
به اندازه کافی تمرین و سوال به دانشجو یا دانش آموز داده و حل آنها را برای جلسه بعد از او بخواهد.
به اندازه کافی سخت گیر باشد.
 در کلاس تدریس ریاضی جدی باشید: تدریس ریاضیرا جدی بگیرید تا شاگرد یا شاگردان شما هم آن را جدی بگیرند. در کلاس درس در عین حال که جدی هستید و مطالب را تا جایی که می توانید به بهترین شکل ارائه می کنید، استراحت و شوخی را هم در نظر بگیرید. جدی بودن کلاس تدریس به معنی خشک و بی روح بودن آن نیست. در کلاس تدریس خود درس را جدی بگیرید ومطالب را عالی ارائه کنید. تمرین بدهید و تمرینات را با جدیت در جلسات بعدی تدریس ریاضی بخواهید.
سعی کنید ملاک کلاس راجزوه درسی خود دانش آموز یا دانشجو قرار دهید. حل تمرینات و مثالهای اضافهتر اشکالی ندارد. ئلی در نهایت چون امتحان از جزوه کلاسی گرفته می شود شماهم باید سعی کنید جزوه مزبور را تدریس کنید و به صورت سلیقه ای و یا از روی جزوه خودتان تدریس نکنید.
منبع: ایران مدرس
مدرسین موفق فعال در زمینه تدریس خصوصی ریاضی و مدرسین و اساتید موفق تدریس ریاضی در مدرسه و دانشگاه ویژگیهایی به صورت زیر دارند.
1- مدرسین، معلمین و اساتید موفق ریاضی به صورت کامل بر درس ریاضی مسلط هستند و قبل از حضور در کلاس ریاضی از بلد بودن کامل درس توسط خودشان مطمئن هستند.
2- مدرسین و اساتید موفق ریاضی به صورت مداوم در حال یادگیری هستند. این افراد حتی اگر درس را خوب بلد باشند باز هم در جستجوی روشهای جدید تدریس موثر هستند.
کلاس ریاضیرا متنوع برگزار کنید. هم درس را ارائه دهید، هم تمرین و مسئله حل کنید و در بخشی از کلاس از خود شاگردانتان بخواهید که تمرین حل کنند. برای یادگیریدرس ریاضی توسط شاگردانتام حل تمرین، مثال و مسئله بسیار مهم است. شاید بتوان گفت که درس ریاضی را بدون حل تمرین و مسئله نمی توان آموزش دید. در کلاسهای آموزش ریاضی خودتان به اندازه کافی تمرین حل کنید. هر بحثی که ارائه شد تمرین یا مثالی برای آن حل کنید. درس ریاضی از طریق مثال و تمرین خیلی بهتر آموزش دیده خواهد شد. بعضا در همان کلاس درس خودکار را به شاگردتان بدهید تا تمرین حل کند. برای زمانهای بین کلاسها هم به شاگرد یا شاگردانتان تمرین بدهید. در کلاسهای تدریس ریاضی برای هر بحث جدید به اندازه کافی تمرین و مسئله حل کنید تا درس خوب جا بیفتد.
 به شاگردانتان تمرین بدهید تا بین جلسات و کلاسهای ریاضی آن را حل کنند. بدون به فعالیت وا داشتن شاگردهایتان، کلاسهای شما مفید نخواهد بود.
منبع: سایت تدریس ریاضی
(0) نظر
برچسب ها :
موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی
در این بخش در زمینه موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی مطالبی ارائه شده است. کلاسهای خصوصی ریاضی بهتر است یا نیمه خصوصی؟برای بدست آوردن بهترین نتیجه، مسلما شرکت در کلاسهای خصوصی ریاضی به نسبتکلاسهای نیمه خصوصی بهتر و موثر تر است. اگر قیمت کلاسها خیلی برای شما مهم نیست و از پس هزینه کلاسهای خصوصی ریاضی بر می آئید، شرکت در کلاسهای خصوصی ریاضی به نسبت جلسات نیمه خصوصی بهتر است. کلاسهای نیمه خصوصی تنها مزیتی که دارد این است که هزینه آن پایینتر می باشد. فرض کنید یک مدرس ریاضی کلاسهای تدریس خصوصی را با هزینه 70 هزار توامن به ازای یک جلسه برگزار کند. شما می توانید با یکی از دوستان خودتان در کلاس ایشان به صورت نیمه خصوصی شرکت کنید و مبلغ 80 هزار تومان پرداخت نمائید. به این ترتیب برای مدرس هم بهتر است و به جای 70 هزار تومان مبلغ 80 هزار تومان را دریافت می کند. از طرف دیگر شما با دوست یا همکلاسیتان به ازای هر جلسه هر کدام 40 هزار تومان (به جای 70 هزار تومان) پرداخت می کنید. این مزیت کلاسهای نیمه خصوصی ریاضی است که برای شما با قیمت پایینتری برگزار خواهد شد. اما در این کلاسهای نیمه خصوصی مطالبی که ارائه می شود ممکن است همیشه دقیقا منطبق بر مواردی که شما می خواهید نباشد. ممکن است دوست شما سوالی بپرسد و یا در بخشی از یک تمرین اشکال داشته باشد که آن سوال یا اشکال قبلابرای شما حل شده باشد. بنابراین ممکن است در کلاسهای نیمه خصوصی بخشی از زمان کلاس به صورت کامل برای شما مفید نباشد و همیشه مطالب ارائه شده منطبقبر اشکالات شما نباشد. از طرفی هزینه کلاسهای نیمه خصوصی پایینتر است. در جلسات تدریس خصوصی ریاضیکمی قیمتها بالاتر است و در عوض مطالب ارائه شده به صورت 100 درصدی می تواند برای شما مفید باشد. انتخاب با خود شما است و می توانید از هر کدام از این کلاسها استفاده کنید. اگر سطح درسی و تحصیلی دوست شما به شما نزدیک باشد، کلاسهای نیمه خصوصی هم می تواند مفید و موثر باشد.
برای آنکه در درس ریاضی حرفی برای گفتن داشته باشید باید با ایجاد تمایز مثبت خودتان را از تعداد زیاد مدرسین عادی ریاضی جدا کنید. به عنوان مثال می توانید جزوه تخصصی خودتان را داشته باشید. یا در برگه هایی که فقط یک صفحه است کل ریاضییک پایه را خلاصه کنید و به شاگردتان بدهید.
برای آنکه در ذهن شاگردهایتان باقی بمانید در یکی دو جلسه اول تدریس ریاضیخیلی عالی عمل کنید. جلسات اول تدریس بسیار مهم است. عملکرد عالی در جلسه اول تدریس باعث می شود در باقی جلسات هم شاگردتان دید مثبتی نسبت به شما داشته باشد.
اگر تسلط شما بر درس ریاضی خیلیزیاد نیست از ریاضیات ابتدایی و متوسطه شروع کنید. برای فعالیت در زمینه ریاضی کنکور و ریاضیات دانشگاهی باید بیشتر مطالعه کنید و تسلط خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. تا وقتی که مسلط نیستید کلاس را قبول نکنید.
برای اینکه شاگردهایتان متعهد بودن شما به کار تدریس را احساس کنند در کلاسهای خصوصی ریاضی از هر تلاشی برای پیشرفت آنها فروگذار نکنید. مشاوره بدهید. برای شاگردهایتان برنامه ریزی کنید و به گونهای برخورد کنید که انگار کلاسها تضمینی است.
اگر می خواهید از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی ریاضی بهترین استفاده را داشته باشید، از این کلاسها در کنار کلاسهای مدرسه و دانشگاه استفاده کنید و نه به جای انها. البته اگر در طول ترم چند جلسه در کلاسهای اصلی خودتان غایب بوده اید می توانید برای جبران آن از کلاسهای خصوصی ریاضی استفاده نمائید. در کلاسهای اصلی خودتان جزوه یادداشت کنید و حضور فعال داشته باشید. جزوه کلاس اصلی منبع بسیار خوبی برای کلاس خصوصی ریاضی است. نکته دیگری که برای استفاده بهتر از کلاسهای خصوصی ریاضی مدنظر داشته باشید این است که کلاسهای خصوصی ریاضی را در طول ترم استفاده کنید. با برگزاری کلاسهای خصوصی در طول ترم فرصت بیشتری برای حل تمرین و مسئله دارید و درس را بهتر درک خواهید کرد. مطلبی که به تدریج و در طول زمان یاد گرفته شود بهتر جا می افتد و در امتحان هم بهتر می توانید از آن استفاده نمائید. با زمان بسیار کمی که در ایام امتحانات دارید درس را عمقی نمی توانید آموزش ببینید. در کلاسهای تدریس خصوصی بهتر از کلاسهای مدرسه و دانشگاه می توان درس را یاد گرفت؟ مسلماکلاس های خصوصی برای یادگیری و اموزش بهتر دروس از کلاسهای مدرسه و دانشگاه مفید تر است. در کلاسهای خصوصی هر سوال و اشکالی را می توان پرسید.در کلاسهای مدرسه و دانشگاه سوالات خارج از بحث مطرح شده در کلاس را نمی توان پرسید. یعنی در اصل فرصت برای پاسخ به چنین سوالاتی وجود ندارد. اگر شما مثلا در درس ریاضی اشکالی که دارید به پایه های قبل بر گردد، در کلاس مدرسه یا دانشگاه این اشکال را بپرسید معلم یا استاد شما به شما خواهد گفت که این بحث را باید قبلا یاد می گرفتید. البته ایشان هم حق دارند. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه سرفصلهایی تعیین شده است و باید به پایان برسد. تعداد جلسات کلاسهای تدریس خصوصی را خودتان تعیین می کنید و بنابراین از لحاظ زمان کلاس محدودیتی ندارید. البته بهتر است برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید برگزاری کلاسهای خصوصی را به ایام امتحانات موکول ننمائید (مثلا برای دروسی مانند ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که برای یادگیری بهتر باید تمرین حل کرد، در ایام امتحانات نمی توان به خوبی تمامی مطالب را پوشش داد).
 اگر می خواهید در ایامامتحانات بیشترین بازدهی را از کلاسهای تدریس خصوصی داشته باشید، سعی کنیدحداقل از ایام فرجه ها و یکی دو هفته قبل از امتحانات در این کلاسها شرکت کنید. اگر در طول ترم درس نخوانده اید و یا کمتر درس خوانده اید، در این ایام باید به خودتان نظم بدهید و با برنامه ریزی درس بخوانید. اگر بعضی از دروس را بهتر بلد هستید خودتان شروع به خواندن آنها بکنید. این درسها را میتوانید خودتان بخوانید و به عنوان رفع اشکال برای انها از کلاسهای خصوصی استفادهنمائید. شرکت در کلاسهای خصوصی هم مانند خود درس خواندن زمان بر است. یعنیبرای تمام دروس نمی توانید در ایام امتحانات کلاس خصوصی داشته باشید و در حقیقت لازم هم نیست. بعضی از درسها را باید خودتان بخوانید. در این درسها ممکن است اشکالاتی داشته باشید. کاری که باید انجام دهید این است که حین مطالعه این دروس اشکالات را در برگه هایی یادداشت کنید و با یکی دو جلسه رفع اشکال پرونده این درسها را ببندید. حتی شب امتحان این دروس می توانید یک جلسه به عنوان جمع بندی داشته باشید. برای بعضی دیگر از دروس شاید لازم باشد تعداد جلسات تدریس خصوصی بیشتری برگزار نمائید.
در کلاسهای خصوصی فیزیک مثالهای عملی و مملوس بزنید. مثلا وقتی فیزیک مکانیک را تدریس می کنید، می توانید بحث پرتابه را با پرتاب کردن یک تیله مملوس تر کنید. نقطه اوج و برد و .... را می توانید به صورت عملی به شاگردهایتان نشان دهید.
با امادگی کامل در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک حاضرشوید. اگر در کلاس فیزیک مسلط بر درس باشید، در زمان کمتر حجم بیشتری از مطالب را تدریس می کنید و کلاسهای شما در کل بازدهی و تاثیر بیشتری برای شاگردهایتان خواهد داشت.
در ایام امتحانات برای شاگردهایتان کلاسهای رفع اشکال و جمع بندی برگزار نمائید. کلاسهای خصوصی در طول ترم بسیار مفید و موثر است و همین کلاسها در ایام امتحانات می توانید نتیجه امتحان را بسیار بهتر کند. جلسات رفع اشکال را برگزار نمائید.
برای اینکه کلاسهای خصوصی شما در کل مفیدتر باشد و برای موفقیت شاگردهایتان در امتحانات و کنکور و .... موثرتر، موارد زیر را در نظر داشته باشید.
1- قبل از حضور در کلاسهای تدریس خصوصی آمادگی کامل را در خودتان ایجاد کنید. هر چه بر درس مسلط تر باشید کلاس خصوصی شما مفیدتر خواهد بود.
2- بین بلد بودن درسی که تدریس می کنید و تسلط بر آن تفاوت وجود دارد. درس را بلد باشید هم می توانید تدریس کنید ولی تنها وقتی عالی تدریس می کنید که بر درس مسلط باشید.
3- حتی اگر درس را بلد هستید سعی کنید قبل از حضور درکلاس نیم نگاهی به آن بیندازید. به این ترتیب مطالب در ذهن شما مرور شده وعملکرد بهتری در کلاس خواهید داشت.
4- اگر درسی که تدریس می کنید خیلی درس ساده ای نیست،یک کپی از جزوه کلاسی شاگردتان تهیه کنید و قبل از شروع کلاسهای خصوصی آن را مطالعه نمائید.
5- سعی کنید کلاسهای تدریس خصوصی شما متنوع و جذاب باشد. به صورت یکنواخت و خسته کننده تدریس نکنید. از شاگردتان سوال بپرسید تا خودش هم در کلاس فعالیت داشته باشد.
در نهایت، با توجه به مطالب ارائه شده، برای هماهنگ کردن کلاسهای تدریس خصوصی با قیمت کم و نرخ وهزینه پایین سعی کنید شرکت در کلاسهای خصوصی را از اوایل و یا حداقل اواسطترم شروع نمائید. خصوصا اوایل ترم که تقاضا برای تدریس خصوصی کمتر است با قیمتهای خیلی مناسبی می توانید این کلاسها را هماهنگ کنید. به صورت مستقیم با مدرسین تدریس خصوصی تماس بگیرید و کلاسها را با واسطه هماهنگ نکنید. دروس مختلفی که دارید را با یک مدرس هماهنگ کنید تا تعداد جلسات تدریس بیشتر شود بتوانید تخفیف بگیرید. حتی می توانید از دوستان و همکلاسی هایتانبه مدرس خودتان معرفی کنید و به این ترتیب برای کلاسهای خصوصی خودتان تخفیف بگیرید.شرکت در کلاسهای نیمه خصوصی هم روش دیگری برای کاهش هزینه ها است. در نهایت سعی کنید کلاسهای خصوصی را با مدرسین مجرب و با سابقه هماهنگ کنید و خودتان هم درس بخوانید تا از کلاسها نتیجه بگیرید و ترمهای بعد مجبور نباشید دوباره برای قبولی در درسها زمان بگذارید و بیشتر هزینه کنید. در ایران مدرس مقالات زیادی در زمینه قیمت کلاسهای خصوصی، نحوه هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی ارزان، عوامل موثر بر هزینه کلاسهای خصوصی و .... ارائه شده است. به عنوان مثال مقاله کلاسهای تدریس خصوصی با قیمت کم و نرخ و هزینه پایین یا تدریس خصوصی ساعتی چند؟را مطالعه نمائید. مدرسین با تجربه تر معمولا قیمت های بالاتری برای کلاسها دریافت می کنند. شهر محل تدریس، تعداد جلسات، درسی که قرار است تدریس شود و بسیاری از عوامل دیگر هم بر قیمت و نرخ کلاسهای خصوصی تاثیر میگذارد. از بین مدرسین ثبت نامی در ایران مدرس توصیه می شود کلاسهای تدریس خصوصی را با مدرسین ویژه که رنگ پس زمینه آگهی آنها طلایی و یا نقره ای استهماهنگ کنید. مدرسین ویژه حاضر شده اند برای ثبت آگهی تدریس هزینه پرداخت کنند و بنابراین به صورت جدی تری کار تدریس را دنبال می کنند. اگر می خواهید کلاسهای تدریس خصوصی را با بهترین قیمت و نرخهماهنگ کنید و در کنار آن نتیجه خوبی هم بگیرید، برای انتخاب مدرس خصوصی مد نظرتان فقط قیمت پایین کلاسها را مد نظر قرار ندهید. سعی کنید کلاسهای خصوصی را با مدرسی هماهنگ کنید که مطمئن هستید کار ایشان خوب است و حتما نتیجه می گیرید. حال اگر هزینه کمی بالاتر هم باشد ارزشش را دارد.
- قبل از شرکت در کلاسها و جلسات تدریس خصوصی درس را مرور نمائید. حتی اگر درس را بلد هستید به صورت سطحی نگاهی به آن بیندازید.

- جزوه کلاسی شاگردهایتان را در کلاسهای تدریس خصوصی در اولویت اول قرار دهید. بلاخره قرار است از همان جزوه امتحان گرفته شود.

- کلاسهای خودتان را متنوع برگزار نمائید. هر از چند گاهی استراحت کوتاهی بدهید. گاها به شاگردتان اجازه دهید خودش سوال حل کند یا درس را توضیح دهد.

- جلسات تدریس خصوصی را خیلی طولانی برگزار نکنید. کلاسهای طولانی خستهکننده خواهد بود. اگر لازم است کلاس را چند قسمت کنید و استراحت بدهید.

- به تناسب وضعیت تحصیلی و میزان بلد بودن درس، برای هر کدام از شاگردهایتان برنامه مخصوص خودش را داشته باشید. برای همه نسخه یکسانی نپیچید.
- روند پیشرفت کلاسهای خصوصی را ارزیابی نمائید:نتیجه نهایی ای که از کلاسهای خصوصی شما انتظار می رود این است که شاگردهای شما نتیجه مورد نظر خودشان را بگیرند. اگر شاگردهای شما نتیجه بگیرند یعنی بازدهی کلاسهای شما عالی بوده است. برای اینکه از نتیجه گرفتن شاگردهایتان در امتحان و یا کنکور مطمئن شوید باید حین برگزاری کلاسها به صورت مداوم آنها را ارزیابی کنید و اگر روند یادگیری مناسب نبود روند تدریسخودتان، تمریناتی که می دهید و .... را تغییر دهید.

- برای زمانهای بین کلاسها برنامه داشته باشید: مسلمابدون درس خواندن و حل تمرین و مسئله و مرور درس توسط شاگردهایتان کلاسهای خصوصی شما هم به نتیجه مورد نظر خودش نخواهد رسید. همانطور که گفته شد، یک معیار مهم و مهمترین معیار برای بررسی اینکه کلاسهای خصوصی شما بازدهی خوبیدارد یا نه این است که آیا شاگردهای شما نتیجه می گیرند یا نه. برای نتیجهگرفتن در امتحان و کنکور خود شاگردهایتان هم باید درس بخوانند. شما باید به آنها تمرین و مسئله بدهید و در جهتی شاگردهایتان را هدایت نمائید که درسبخوانند. مطالعه کنید: 12 راهکار برای افزایش بهره وری جلسات و کلاسهای تدریس خصوصی
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
ایران مدرس: بهترین سایت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی
در این بخش توضیحاتی در رابطه با سایت ایران مدرس: بهترین سایت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی ارائه می گردد. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است. در طول ترم و در روزهای عادی هفته بازدید ایران مدرس به بیش از 15000 در روز می رسد و در ایام امتحانات بازدید این وب سایت نزدیک به 30000 بازدیددر روز خواهد بود. هیچ سایت تدریس دیگری در ایران چنین بازدید بالایی ندارد. حتی سایتهای تدریس خصوصی رقیب ایران مدرس بازدید را نمایش نمی دهند تا این اختلاف مشخص نشود. بازدید ورودی ایران مدرس یا برای بخش تدریس خصوصیاست و یا برای مطالب آموزشی و دانلود که در کنار این مطالب هم آگهی های تدریس خصوصی مدرسین نمایش داده می شود. بنابراین، با ثبت تبلیغات تدریس خصوصیدر ایران مدرس، به علت بازدید بالای این وب سایت، آگهی شما در معرض هزارانبازدید کننده متقاضی تدریس خصوصی، دانش آموزان و دانشجویان و والدین آنها قرار می گیرد. به این ترتیب می توانید به راحتی شاگرد جذب کنید. در ایران مدرس آگهی تدریس خصوصی شما دیده توسط متقاضیان واقعی تدریس خصوصی و افرادی که در جستجوی مدرس هستند دیده خواهد شد. برای جذب شاگردکافی است آگهی تدریس خودتان را خوب بنویسید. اگر می خواهید در نوشتن آگهی وتبلیغات تدریس خصوصی موفق باشید و آگهی شما برای جذب شاگرد موثر باشد، حتما این مقاله را بخوانید. سایت ایران مدرس از نظر گوگل بهینه است. به این معنی که وقتی کاربران در گوگل عبارتهایی مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس ریاضی، تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی حسابان و ... را وارد می کنند، سایت ایران مدرس را در صفحه اول نتایج و در جایگاه اول تا سوم خواهند دید.
- ایران مدرس برای ثبت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی کنکورهم کاملا موثر و پربازده است. به عنوان مثال با جستجوی عبارتهای تدریس خصوصی ریاضی کنکور و تدریس خصوصی فیزیک کنکور در گوگل، ایران مدرس را در صدر نتایج خواهید دید.
کاربران و متقاضیان تدریس خصوصی ریاضی در گوگل عبارتهای مذکور و یا عبارتهای مشابه آنها را جستجوی می کنند و سایت ایران مدرس را مشاهده می نمایند. در نتیجه به صورت مستقیم به سمت اگهی و تبلیغ تدریس ریاضی شما هدایت می شوند. اگر آگهی خودتان را ویژه کرده باشید، با ورود متقاضیان تدریس به ایران مدرس در ابتدای صفحه آگهی شما را خواهند دید.
اگر در کار تدریس خصوصی ریاضی جدی هستید و می خواهید از فعالیت در این زمینه درآمد خوبی بدستآورید، فرصت درج تبلیغات در بهترین سایت درج تبلیغ تدریس خصوصی ریاضی تهران، کرج و کل ایران را از دست ندهید. ایران مدرس یکی از قدیمی ترین سایتهای فعال در زمینه اگهی و تبلیغات تدریس خصوصی است و مناسبترین گزینه برای درج تبلیغ تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس است. تعدادی از مدرسینی که به صورت جدی در زمینه تدریس خصوصی فعالیت دارند و آگهی تدریس ریاضی خودشان را در این وب سایت ویژه کرده اند، بیش از 20 بار آگهی خودشان را تمدید نموده اند. این خود نشان دهنده موثر بودن ثبت تبلیغات تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس در ایران مدرس است.
برای کسب اطلاعات در زمینه هزینه و تعرفه ثبت تبلیغات تدریس خصوصی ویژه بر روی عبارت هزینه تبلیغات تدریس خصوصیکلیک نمائید. آگهی های تدریس خصوصی ویژه بدون نیاز به به روز رسانی هموارهدر صفحه اصلی سایت ایران مدرس نمایش داده می شوند و در صفحات داخلی سایت هم همواره آگهی های ویژه بالاتر اط آگهی های تدریس رایگان نمایش داده خواهند شد. در کنار 10000 جزوه آموزشی، مقالات آموزشی، سوالات امتحانی، تست کنکور و .... نیز آگهی های تدریس خصوصی ویژه نمایش داده خواهند شد. ثبت تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس چه به صورت رایگان وچه به صورت ویژه مفید و موثر است و از این طریق می توانید شاگرد جذب نمائید. ولی به هر حال، متقاضیان تدریس خصوصی به مدرسینی که تبلیغات تدریس خصوصی خودشان را ویژه نموده اند و در کار تدریس جدی تر هستند بیشتر اعتماد می کنند. در بخش کنکور ایران مدرس هم آگهی های تدریس خصوصی ویژه نمایش داده خواهد شد.
ثبت تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس و جذب شاگرد از طریق ان به نسبت توزیع تراکت برای پیداکردن شاگرد خصوصی هم مزایای فراوانی دارد. اولا هزینه چاپ تراکت و توزیع آن بالا است و اصلا قابل مقایسه با هزینه ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس نیست (در ایران مدرس حتی می توانید به صورت رایگان تبلیغات تدریس خصوصی خودتان را درج نمائید). ثانیا، با توزیع تراکت فقط محدوده بسیار کمی را می توانید پوشش دهید و احتمال جذب شاگرد بسیار کمتر است. در کل تراکت برای جذبشاگرد خیلی مناسب نیست. هر چند بسیاری از آموزشگاههای تدریس خصوصی در محلات بالای شهر از این روش استفاده می کنند.
درج آگهی تدریس خصوصی در سایت اگهی و تبلیغات تدریس (ایران مدرس) به نسبت جستجوی آگهی های استخدامی تدریس و استخدام مدرس و همکاری با آموزشگاهها پربازده تر و به صرفه تر است. اگر شما به عنوان یک مدرس و معلم در آموزشگاه و موسسات تدریس خصوصی در کرج و تهران و یا هر جای دیگر ایران استخدام شوید، هر جلسه باید 30 یا 40 درصد پولی که دریافت می کنید را به آموزشگاه پرداخت نمائید. یعنی اگر 20 جلسه تدریس کنید و هر جلسه 50 هزار تومان دریافت نمائید، 300 یا 400هزار تومان آن را باید به آموزشگاه پرداخت کنید. در ایران مدرس با هزینه بسیار پایین تر می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژه کرده و نه تنها یک شاگرد بلکه شاگردهای زیادی را جذب کنید. در ضمن، کل مبلغ تدریس را برای خودتان بر می دارید. به جای جستجوی بیشتر آگهی های استخدام مدرس در آموزشگاه تهران و کرج و آگهی های استخدامی تدریس خصوصی در هر جای ایران، درهمین سایت عضو شده و آگهی تدریس خودتان را ثبت کنید و از کار تدریس درآمد بدست آورید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی که در سایت ایران مدرس آگهی تدریس ثبت کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی کلیک کنید.
سایت ایران مدرس هزاران مقاله آموزشی در زمینه موفقیت در تحصیل، موفقیت در کنکور، نحوه مطالعه صحیح و ... دارد و آگهی تدریس خصوصی مدرسین در کنار این مقالات اموزشی هم نمایش داده می شود. علاوه بر مطالب دانلودی، مقالات آموزشی زیادیدر زمینه موفقیت در کنکور، نحوه مطالعه برای کنکور، چگونگی موفقیت در تحصیل، نحوه مطالعه دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان و .... ، نحوه مطالعه دروس برای امتحانات نهایی و .... در ایران مدرس ارائه شده است. در ایام امتحانات و یا قبل از ایام امتحانات که دانش آموزان و دانشجویان در زمینه موفقیت در تحصیل و چگونگی مطالعه دروس مختلف در اینترنت جستجو می کنند، مقالات ایران مدرس و در کنار آن آگهی تدریس خصوصی مدرسین را مشاهده نموده وبه این ترتیب باز ههم بازدهی تبلیغات تدریس خصوصی مدرسین افزایش می یابد.
برای دروس کنکوری و دروس دانشگاهی هم سایت ایران مدرس از نظر گوگل بهینه است. به عنوان مثال باجستجوی عبارتهایی مانند تدریس خصوصی فیزیک کنکور، تدریس خصوصی زیست کنکور،تدریس خصوصی استاتیک، تدریس خصوصی کنترل،تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و ... هم سایت ایران مدرس را در صفحه اول نتایج مشاهده خواهید کرد و این یعنی بازدید بالاتر آگهی های تدریس شما.
اگر در جستجوی سایت معتبر و پربازدید درج آگهی رایگان تدریس خصوصی برای جذب شاگرد هستید، فرصت درج اگهی در ایران مدرس را از دست ندهید. برای مطالعه در زمینه جذب شاگرد مطالعه مقاله راهکارهایی برای جذب شاگرد بیشتر و چگونه به صورت موفقیت آمیزی شاگرد جذب کنیم؟ می تواند مفید باشد.
اگر مدرس ریاضی، فیزیکو یا هر درس دیگری هستید .... اگر آموزشگاه تدریس خصوصی دارید ... اگر در قالب گروه آموزشی در زمینه تدریس و آموزش در منزل فعالیت می کنید .... در هر صورت، برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی، جذب شاگردو کسب درآمد از کار تدریس در همین سایت عضو شده و آگهی تدریس خودتان را بهصورت رایگان ثبت نمائید. در صورت تمایل می توانید آگهی تدریس خودتان را ویژه کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. سایت ایران مدرس برای اکثر عبارتهایشامل تدریس خصوصی در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار دارد و متقاضیان تدریس خصوصی را به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می کند.
اگر در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس دروس مهندسی برق، نرم افزارهای برق و برق صنعتی، تدریس دروس مهندسی مکانیک، صنایع، عمران، تدریس زبان انگلیسیو یا سایر زبانهای خارجی و ... فعالیت دارید و با ثبت آگهی تدریس می خواهید در سال 95 تعداد شاگردها و در نتیجه درآمدتان را بیشتر کنید، در هر صورت آگهی تدریس خودتان را در همین سایت ثبت نمائید.
سایت ایران مدرس برای عبارتهای شامل تدریس خصوصی از نظر گوگل کاملا بهینه است. مثلا اگر عبارت تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمیو ... را در گوگل جستجو کنید، اولین یا یکی از اولین وب سایتهایی که در نتایج جستجوی گوگل می بینید ایران مدرس است. برای عبارتهای مرتبط با دروس مهندسی مکانیک و عمران حتی به نسبت عبارتهای قبلی ایران مدرس بهینه تر هم می باشد. مثلا همین الان خودتان عبارتهایی مانند تدریس خصوصی استاتیک، تدریس خصوصی ایستایی، تدریس خصوصی مقاومت مصالح، تدریس خصوصی مکانیک خاک، تدریس خصوصی تحلیل سازهو ... را در گوگل جستجو کنید. خواهید دید که ایران مدرس در صدر نتایج نمایش داده خواهد شد. به این ترتیب، اگر شما در ایران مدرس آگهی تدریس ثبت کنید، کاربرانی که در جستجوی مدرس دروس مهندسی مکانیک و مهندسی عمران هستند، به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می شوند. این گزینه را خودتان امتحان کنید. خواهید دید که در نتایج جستجوی گوگل هیچ سایت دیگری موقعیت ایران مدرس را ندارد.
بازدید تبلیغ آگهی دهندگان:برای مدرسین قبلی که در سایت ایران مدرس آگهی ثبت نموده اند و هنوز هم آگهی دارند، بازدید آگهی آنها نمایش داده می شود. همین الان به تعداد بازدید آگهی مدرسین ایران مدرس نگاه کنید. بر روی آگهی مدرسین کلیک نمائید وببینید که هر مدرس چقدر بازدید داشته است. برای بعضی از مدرسین بازدید آگهی حتی به بیش از 30000 بازدید رسیده است. همانطور که گفته شد، با درج تبلیغ تدریس در ایران مدرس، آگهی شما در معرض دید هزاران بازدید کننده قرارخواهد گرفت.
سایت ایران مدرس بازدید بالایی دارد. بنابراین اگر آگهی تدریس خودتان را در این وب سایت ثبتکنید، تبلیغ شما در معرض دید هزاران بازدید کننده قرار خواهد گرفت. این وبسایت به صورت اختصاصی به بحث تدریس خصوصی پرداخته است. بنابراین با درج تبلیغ در ایران مدرس آگهی شما بین هزاران آگهی با موضوعات مختلف گم نشده و به راحتی دیده خواهد شد. اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی فعالیت داشته واز تدریس درآمد کسب کنید، ایران مدرس بهترین گزینه برای درج تبلیغ شماست.
سایت ایران مدرس برای دروس دانشگاهی بهینه ترین سایت از نظر گوگل است. به عنوان مثال اگر برای عبارتهایی همچون تدریس خصوصی استاتیک، تدریس خصوصی تحقیق در عملیات، تدریس خصوصی مدار، تدریس خصوصی کنترل، تدریس خصوصی مکانیک خاک، تدریس خصوصی دینامیک، تدریس خصوصی مکانیک خاک، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی مهندسیو .... در گوگل جستجو کنید، خواهید دید که ایران مدرس در صفحه اول و در جایگاه اول یا چند جایگاه اول نمایش داده خواهد شد (خودتان امتحان کنید). البته اگر درس دیگری هم مد نظرتان است، تدریس خصوصی +درس مورد نظرتان را درگوگل جستجو کنید، به احتمال خیلی زیاد دوباره یکی از سایتهایی که در صفحه اول  و جایگاههای اول نتایج جستجوی گوگل خواهید دید ایران مدرس است. یقینا هیچ سایت دیگری چنین جایگاهی را نداشته و بنابراین ایران مدرس بهترین سایت برای درج آگهی در زمینه تدریس دروس دانشگاهی است. سایت ایران مدرس برای ثبت آگهی تدریس خصوصی زیست کنکور بهترین گزینه است. همین الان خودتان در گوگل عبارتهای تدریس خصوصی زیست کنکور، مدرس خصوصی زیست کنکورو ... را جستجو کنید. خواهید دید که اولین یا یکی از اولین وب سایتهایی کهدر نتایج جستجوی گوگل به شما نشان داده می شود ایران مدرس است. به این ترتیب، متقاضیان تدریس خصوصی زیست کنکور به راحتی به سمت آگهی شما هدایت می شوند.
فرض کنید دانشجو یا دانش آموزی در زمینه تدریس خصوصی فیزیک و آموزش فیزیک به ارائه خدمات نیاز دارد. این دانشجو یا دانش آموز با عبارتهایی همچون تدریس فیزیک - تدریس خصوصی فیزیک - مدرس خصوصی فیزیک و ... در گوگل بدنبال مدرس مورد نظرش خواهدگشت. و چون وب سایت ایران مدرس در نتایج جستجوی گوگل برای این عبارتها در جایگاه نخست قرار دارد، بنابراین، متقاضی تدریس فیزیک به راحتی به سمت آگهیشما هدایت خواهد شد.

در سایت ایران مدرس هزاران مطلب دانلودیو نمونه سوال امتحانی ارائه شده است و در کنار آنها نیز تبلیغ مدرسان سایتنمایش داده می شود و این به جذب شاگرد بیشتر مدرسان کمک می کند. وب سایت ایران مدرس یک بخش با نام "سایت کنکور ایران مدرس" دارد که در آن قسمت نیز تبلیغ مدرسان نشان داده می شود. پس اگر علاوه بر دروس دبیرستان و دانشگاه و ... در زمینه کنکور نیز فعالیت دارد، باز هم با درج آگهی تدریس در ایران مدرس می توانید شاگرد جذب کنید. به عنوان مثال در گوگل عبارت "تدریس خصوصی فیزیک کنکور"را جستجو کنید (یا هر درس دیگری را) و خودتان خواهید دید که اولین یا یکی از اولین وب سایتهایی که در نتایج گوگل نمایش داده می شود ایران مدرس است. کاربران در گوگل بدنبال پیدا کردن یک مدرس خصوصی خوب در گوگل جستجو می کنند و با مشاهده ایران مدرس در صدر نتایج جستجو، به سمت آگهی شما هدایت می شوند.

سوابق کاری خود را به صورت کامل در متن آگهی بنویسید. هر چه طولانی تر، بهتر. اصلا مزیت آگهی اینترنتی به نسبت آگهی روزنامه و ... این است که محدودیتی برای توضیح در مورد توانائی هایتان ندارید. برجسته ترین ویژگیهای خودتان را در چند خط اولبنویسید و مواردی که اهمیت کمتری دارد را در آخر توضیحات آگهی بیاورید. فقط، صداقت را رعایت کنید. اگر دانشگاهی درس خوانده اید که نمی خواهید بنویسید، ننویسید ولی دیگر به جای آن دانشگاه دیگری را ننویسید. این موارد در نهایت مشخص شده و به این ترتیب راه به جایی نخواهید برد.
آگهی تدریس خود را منحصر به فرد و به روش خودتان بنویسید. آگهی های تدریس مدرساندیگر را کپی نکنید. چون علاوه بر اینکه ممکن است برای شما مناسب نباشد، آگهی های کپی شده از نظر موتورهای جستجو از جمله گوگل ارزشی ندارد و در انتهای نتایج آن نشان داده می شود. آگهی تدریس را به روش خودتان و با زبان خودتان بنویسید.


منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
آموزش و تدریس خصوصی ریاضی، یادگیری بهتر ریاضی
در این بخش مطالبی در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی، یادگیری بهتر ریاضی، موفقیت در امتحان و کنکور ریاضی، موفقیت در تدریس ریاضی و ... ارائه می گردد.  روش بهتر برای جذب شاگرد در زمینه تدریس خصوصی ریاضی:با توجه به مطالب ارائه شده، باید روش بهتری برای جذب شاگرد در زمینه تدریس خصوصی ریاضی وجود داشته باشد. به این ترتیب بخواهید کار کنید هیچ وقتدرآمد بالایی نخواهید داشت. در ضمن، وقتی با آموزشگاههای تدریس خصوصی کار می کنید سقف درامد شما از کار تدریس همواره توسط آموزشگاه تعیین می شود. هرآموزشگاهی سیاست های خودش را دارد. آموزشگاهها و موسسات تدریس خصوصی هر چهتعداد شاگرد بیشتری جذب کنند در نهایت درآمد بالاتری خواهند داشت. یکی از بهترین راهکارها برای آموزشگاهها به منظور جذب تعداد شاگرد بیشتر این است که قیمتها را رقابتی و پایین نگه دارند. این کار به نفع آموزشگاه است ولی به نفع مدرسین نیست. نکته دیگری که وجود دارد این است که طرف حساب شاگردهایشما خودتان نیستید و آموزشگاه است. اگر شاگردهای شما راضی باشند، ترم بعد هم به همان آموزشگاه برای مدرس ریاضی تماس می گیرند و این بار ممکن است آموزشگاه معلم دیگری را معرفی نماید. در کل اگر می خواهید شاگرد جذب کنید ودر زمینه اموزش و تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس فعالیت داشته باشید باید بدایند که از طریق همکاری با آموزشگاهها می توانید شاگرد جذب کنید و درامد مختصری داشته باشید ولی به درآمدهای بالا نخواهید رسید.
ریاضی و فیزیک جزوهدروس اصلی و پایه ای برای بسیاری از رشته ها هستند. در مقطع دبیرستان برایرشته ریاضی فیزیک این دو درس اصلی ترین دروس هستند و برای رشته تجربی هم از مهمترین دروس می باشد. برای رشته های دیگر مانند رشته های فنی و حرفه ایو کار و دانش و رشته های انسانی و .... هم تا حدی مهم می باشند ولی اهمیت آنها به اندازه رشته های ریاضی و تجربی نیست. اگر در مقطع دبیرستان یا متوسطه مشغول به تحصیل هستید، کلاسهای خصوصی ریاضی و فیزیکبرای یادگیری بهتر دروس، گرفتن نمره خوب در امتحانات و کسب درصد بالا در کنکور می تواند کاملا مفید باشد. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک به ترتیب بر روی عبارتهای تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید.
توصیه هایی برای آموزش و یادگیری بهتر و کسب نمرات بالاتر ریاضی و فیزیک
برایموفقیت در امتحانات این دو درس و برای موفقیت در تحصیل به صورت کلی سعی کنید دروس را مفهومی بخوانید. فقط فرمول و رابطه حفظ نکنید. دلیل استفاده از روابط و جایگاه کاربرد انها را یاد بگیرید. به گونه ای درس بخوانید که اگر سوال جدیدی که قبلا ندیده اید به شما داده شد بتوانید حل کنید و نه اینکه فقط مسائل دیده شده قبلی را حفظ کنید.
راهکار خوبی که برای اموزش و یادگیری مفهمی ریاضی و فیزیکوجود دارد این است که بعد از شرکت در کلاسها و خواندن کتاب درسی و .... بهاندازه کافی تمرین و مسئله حل کنید و روی تمرینات فکر کنید. برای هر سوال 10 دقیقه زمان در نظر بگیرید و در ان 10 دقیقه راه حلی بنویسید.
اگر تمرین یا سوالی را بلد نبودید نا امید نشوید.اجازه دهید ذهن شما کار خودش را انجام دهد. به آن زمان بدهید. روی یک کاغذدر مدت 10 دقیقه یا یک ربع هر راه حلی که به نظرتان می رسد را بنویسید. همین راه حل که با تفکر به دست آمده است اگر درس هم نباشد ارزشمند است. مهماین است یاد بگیرید روی مسائل فکر کنید.
نمره ای که می خواهید در امتحان ریاضی بگیرید را از قبل مشخص کنید. مثلا به خودتان قول دهید نمرهریاضی شما این ترم بیشتر از 18 باشد. کتاب درسی را در اولویت مطالعه قرار دهید. خیلی به کتابهای کمک آموزشی تکیه نکنید. خود کتاب ریاضی بهترین منبع برای مطالعه است. بعد از کلاسهای ریاضی در منزل یا خوابگاه مثالها و تمریناتی که در کلاس حل شده است را دوباره بررسی نمائید. آیا نکته ای وجود دارد که خوب یاد نگرفته باشید؟ آیا راه حل را خوب می فهمید؟ سعی کنید خودتان دوباره تمرینات و مثالها را حل کنید. اگر همان روز خسته بودید، ایرادی ندارد روز بعد این کار را انجام دهید ولی اجازه ندهید فاصله زیادی بیفتد. هر سوال یا اشکالی از تمرینات حل شده داشتید یادداشت کنید تا جلسه بعد بپرسید. در حقیقت درس ریاضی به زمان مناسبی برای یادگیری نیاز دارد. معمولا وقتی می خواهید ریاضی را سریع یاد بگیرید که ایام امتحانات فرا رسیده است و زمان کمی برای یادگیری دارید. اگر در طول ترم درس بخوانید در زمان مناسب و بدون عجله می توانید درس ریاضی را به صورت مفهومی و عمقی یاد بگیرید و در امتحان هم با نمره خوبی قبول شوید.
برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی ششم بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی ششم کلیک کنید. برای موفقیت در ریاضی ششم و قبولی در امتحان ریاضی 6 با نمره خوب چکار باید کرد؟دانش اموز اگر بخواهد در درس ریاضی ششم نمره خوبی بگیرد و در امتحان بدون مشکل نمره قبولی بیاورد در مرحله اول باید به صورت منظم در کلاسهای مدرسه شرکت کند. حضور مرتب در کلاسهای مدرسه برای اموزش و یادگیری بهتر ریاضی کاملا مهم است. دانش آموز باید استراحت کافی داشته باشد و والدین بر ساعت خواب ایشان نظارت دقیق داشته باشند تا در کلاس درس به علت خواب آلودگی از فهم درس باز نماند. باید به دانش آموز توصیه کرد که در کلاس ریاضی ششم برای خودش جزوه ای بنویسد.  در حقیقت درس ریاضی بهزمان مناسبی برای یادگیری نیاز دارد. معمولا وقتی می خواهید ریاضی را سریعیاد بگیرید که ایام امتحانات فرا رسیده است و زمان کمی برای یادگیری دارید. اگر در طول ترم درس بخوانید در زمان مناسب و بدون عجله می توانید درس ریاضی را به صورت مفهومی و عمقی یاد بگیرید و در امتحان هم با نمره خوبی قبول شوید.
برای آموزش ریاضی در زمان کمتر در زمانهای این درسرا بخوانید که خودتان سر حال تر هستید و برای درس خواندن امادگی بشتری دارید. بسیاری از افراد صبح زود انرژی بیشتری برای مطالعه و درس خواندن دارند. تعدادی دیگر صبح زود کسل و خواب آلود هستند و ترجیح می دهند بعد از ظهر درس ریاضی را بخوانند. با توجه به عادت خودتان زمان مناسب را انتخاب نمائید.
اگر می خواهید ریاضی و یا هر درس دیگری را سریعتر آموزش ببینید، مکانی را برای درس خواندن انتخاب نمائید که آرام و بدون سر وصدا باشد. معمولا توصیه می شود همیشه از یک مکان ثابت برای درس خواندن استفاده کنید. مثلا همیشه در سالن مطالعه و یا در اتاق خودتان درس بخوانید.به این ترتیب تمرکز بالاتری خواهید داشت و سریعتر پیش می روید.
آموزش و تدریس خصوصی ریاضیات کنکور:ریاضیات کنکور برای کسب رتبه خوب و رتبه برتر کنکور بسیار مهم است. خصوصا برای رشته های ریاضی و تجربی کسب درصد بالا در ریاضیات کنکور خیلی مهم می باشد. برای بدست آوردن درصد بالا در ریاضی کنکور در مرحله اول درس ریاضی باید به صورت پایه ای و مفهومی خوانده شود. در کلاسهای ریاضی مدرسه به صورتکامل شرکت کنید. درس ریاضی را به صورت جدی در طول ترم بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. اگر بخواهید در ریاضی کنکور موفقعمل کنید باید پایه درس را قوی بگذارید. باید در مرحله اول از پس سوالات وتمرینات و مسائل به خوبی بربیائید. قبل از آنکه سراغ تست های کنکور مختلف وکتاب های کنکور و کمک آموزشی و یا آزمونهای آزمایشی بروید، باید خود درس ریاضی را خوب بلد باشید. شرکت در کلاسهای خصوصی هم برای کسب درصد بالا در ریاضی کنکور مفید است. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی کنکور و سایر دروس کنکوری بر روی عبارت تدریس خصوصی کنکورکلیک کنید. بعد از مطالعه پایه ای درس و حل تمرین و مسئله نوبت به تست زنیو خواندن نکات کنکوری می رسد. در همان کلاسهای خصوصی ریاضی کنکور سعی کنیداز مدرس خصوصی خودتان راهنمایی بگیرید و تکنیکهای تست زنی را آموزش ببینید. یاد بگیرید که تست هایی که بلد هستید را سریع پاسخ دهید و تست هاییکه بلد هستید و وقت گیر هستند را علامت بزنید تا بعدا در دور دوم پاسخ دهید. برای مطالعه در زمینه نحوه کسب درصد بالا در ریاضی کنکور این مقاله را بخوانید.
دلایل زیر نشان می دهد که سایت ایران مدرس بهترین سایت تبلیغات و ثبت آگهی تدریس خصوصی ریاضی و بهترین سایت برای درج تبلیغ در زمینه آموزش و تدریس است.

1- ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است. بازدید این وب سایت در ایام امتحانات نزدیک به 30000 بازدیددر روز می باشد. بنابراین اگر آگهی تدریس خودتان را در این وب سایت ثبت کنید، تبلیغات شما در معرض دید هزاران بازدید کننده قرار گرفته و می توانیدشاگرد جذب کنید.
2- در ایران مدرس یک محیط کاملا آموزشی فراهم شده است. تمامی بازدید کنندگان این سایت برای مشاهده مطالب آموزشی، جزوه، سوال،لیست مدرسین و .... از ایران مدرس بازدید می کنند. بنابراین چون این وب سایت به صورت تخصصی در زمینه تبلیغات تدریس و آموزش فعالیت دارد، ثبت آگهی در آن به نسبت سایتهای عمومی تبلیغاتی برای جذب شاگرد موثرتر است.
3- ایران مدرس فقط در زمینه تبلیغات تدریس خصوصی فعالیت دارد. بنابراین آگهی و تبلیغات شما در زمینه تدریس ریاضی و یا هر درس دیگری در بین هزاران آگهی با موضوعات غیر مرتبط گم نخواهد شد. اگر می خواهید در زمینه تدریس ریاضی فعالیت داشته باشید ایران مدرس بهترین گزینه برای شما است.
4- سایت ایران مدرس از نظر گوگل بهینه است. به این معنی که وقتی کاربران در گوگل عبارتهایی مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس ریاضی، تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی حسابان و ... را وارد می کنند، سایت ایران مدرس را در صفحه اول نتایج و در جایگاه اول تا سوم خواهند دید.
برای موفقیت در ریاضی کنکورباید روش صحیح مطالعه ریاضی را بدانید. ریاضی را مفهومی بخوانید و مسائل وتمرینات را برای خودتان تشریح نمائید. در کلاسهای ریاضی حاضر باشید و جزوهبنویسید. بعد از کلاسها درس را مرور نمائید و تمرین و مسئله حل کنید. بهترین منبع برای مطالعه ریاضی کنکور کتاب درسی است. قبل از مطالعه هر کتابدیگری بر کتاب درسی مسلط شوید. تکنیکهای تست زنی صحیح را یاد بگیرید و تستهای استاندارد کار کنید. در نهایت برای رفع اشکال، جمع بندی درس، آشنایی با نحوه تست زنی صحیح و .... می توانید از کلاسهای خصوصی ریاضی استفاده نمائید.
ریاضییکی از دروسی است که متقاضیان زیادی برای تدریس خصوصی دارد و در صورتیکه در این زمینه بتوانید به صورت موفقیت آمیزی فعالیت کنید، درآمد بالایی در انتظار شما خواهد بود و می توانید پول زیادی دربیاورید. برای کسب درامد بالاتر از تدریس ریاضی موارد زیر را در نظر داشته باشید.
1- کیفیت کلاسهای ریاضی خودتان را روز به روز افزایش دهید و در کنار آن قیمتهای بالاتری برای کلاسها درخواست کنید. اگر کلاسهای شما مفید و موثر باشد و شاگردهای شما نتیجه مورد نظرشان را بگیرند حاضر خواهند بود قیمتهای بالاتری هم پرداخت نمایند (مطالعه کنید: قیمت تدریس خصوصی ریاضی (ابتدایی، متوسطه، دانشگاه و کنکور))
2- از تدریس ریاضی ابتدایی و متوسطه شروع کنید و به تدریج با افزایش سابقه کاری و تجربه خودتان به سمت تدریس ریاضی دانشگاهی و ریاضیات کنکور که درآمد های بالاتری دارد حرکت کنید. دروس سخت تر و سطح بالاتر را تدریس کنید و درآمد بیشتری بدست آورید.
3- سعی کنید با هماهنگ کردن کلاسهایی که نزدیک به هم می باشند در طول روز تعداد کلاسهای بیشتری داشته باشید و در نتیجه درامد بالاتری از تدریس ریاضی بدست آورید. در صورت رضایت شاگردهایتان، می توانید هر بار دو جلسه برگزار کنید و وقت شما در مسیر کمتر تلف شود.
4- اگر می خواهید زمان کمتری را در مسیر رسیدن به کلاسها از دست بدهید می توانید به شاگردهایتان پیشنهاد کلاسهای خصوصی آنلاین را بدهید. در کلاسهای خصوصی آنلاین از طریق اینترنت و نرم افزارهای موجود تدریس را انجام می دهید و زمانی را در مسیر از دست نمی دهید. متن آگهی تدریس خصوصی ریاضی:برای درس ریاضی هم مانند سایر دروس متن آگهی تدریس خصوصی را کامل و خوب بنویسید. در متن اگهی تدریس ریاضی اگر در آموزشگاههای تدریس خصوصی، مدارس ویا دانشگاههای مختلف سابقه تدریس دارید آن را بنویسید. نکته بسیار مهمی کهوجود دارد این است که اسم تمامی دروس ریاضی را با جزئیات کامل در متن اگهیبنویسید. مثلا اگر ریاضی ششم تدریس می کنید حتما عبارت تدریس خصوصی ریاضی ششم را در متن آگهی بنویسید. یا اگر در زمینه آموزش و تدریس هر کدام از دروس هندسه1 و هندسه 2 ، ریاضیات گسسته، جبر و احتمال، ریاضیات دانشگاهی، محاسبات عددی، امار و احتمال و .... فعالیت دارید و می خواهید در هر کدام از این زمینه ها شاگرد جذب کنید، در متن اگهی اسم تمامی این دروس را هم بنویسید. در وب سایت (ایران مدرس) محدودیتی برای تعداد کاراکترهای متن آگهی تدریس وجود ندارد و توضیحات شما هر چه کاملتر باشد بهتر است. نکته دیگر اینکه در همین سایت، بعد از ورود به کنترل پنل برای درس ریاضی و یا هر درس دیگری می توانید خلاصه جزوه ثبت نموده و بازدید صفحه آگهی خودتان و در نتیجه جذب شاگرد خودتان را افزایش دهید. به عنوان مثال می توانید برای مباحثی مانند انتگرال و مشتق، حد و رفع ابهام حد، فرمولهای انتگرال گیری، نسبت های مثلثاتی و .... جزوه های خلاصه ای تهیه کنید، شماره تماس خودتان را در آن ثبت نمائید و در همین سایت به اسم خودتان درج نمائید.
فقط با شرکت در کلاسهای خصوصی در ایام امتحانات می توان نتیجه گرفت؟ بهاین سوال تا حدی در بالا جواب داده شده است ولی به دلیل اهمیت آن دوباره در این بخش توضیح داده خواهد شد. فقط با شرکت در کلاسهای خصوصی ریاضی نمی توان در امتحان ریاضی و کنکور ریاضی نتیجه خوبی گرفت. اگر خودتان درس نخوانید هیچ کس نمی تواند به شما کمک کند و 1000 جلسه کلاس خصوصی هم موثر نخواهد بود. در کلاسهای خصوصی ریاضی می توانید رفع اشکال کنید و تمرین و مسئله های اضافی حل کنید و یا به تدریس مطالب جدید گوش دهید. ولی به هر حال، وقتی درس را یاد می گیرد و وقتی مشخص می شود در کدام مباحث اشکال دارید تا بخواهید در کلاسهای خصوصی رفع اشکال کنید که خودتان درس بخوانید.
بهترین مکان برای برگزاری کلاسهای خصوصی ریاضی کجا است؟بهترین مکان برای برگزاری کلاسهای خصوصی و جلسات تدریس خصوصی ریاضی منزل دانش آموز و دانشجو است. برگزاری کلاسهای خصوصی در منزل به علت جو راحت تریکه دارد و امکان پذیرایی مختصری که معمولا فراهم است بازدهی بالاتری دارد.در منزل خود دانش آموز و دانشجو لباسهای راحت تری می پوشد و شرکت در کلاس مفید تر است. در ضمن، در ایام امتحانات و یا در دوران کنکور اگر کلاسهای خصوصی در منزل برگزار شود وقت دانشجو یا دانش آموز در مسیر رسیدن به کلاس تلف نشده و در نتیجه زمان بیشتری برای درس خواندن و حل تمرین و مسئله خواهدداشت. بنابراین، به نسبت برگزاری کلاس در آموزشگاه، برگزاری کلاس در منزل بهتر و مناسب تر است.
جلسات تدریس خصوصی ریاضی چند ساعته باشد خوب است؟ بهصورت کلی می توان گفت بهتر است زمان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی خیلی طولانی نباشد. در حالتی که جلسات تدریس ریاضی در مدرسه و دانشگاه و یا کلاسهای تدریس خصوصی خیلی طولانی می شود، بازدهی دانش آموزان و دانشجویان کم تر شده و یادگیری خیلی خوب اتفاق نمی افتد. جلسات تدریس خصوصی ریاضی 1 ساعت و ربع و یا یک ساعت و نیم باشد خوب است. اگر در ایام نزیدک امتحان لازم شد جلسات طولانی تری داشته باشید، سعی کنید اگر مثلا می خواهید کلاس 2ساعته داشته باشید، کلاس را به دو بخش 1 ساعته تقسیم بندی کنید و در بین این دو بخش به اندازه کافی استراحت کنید.
با توجه به مطالب ارائه شده و به عنوان جمع بندی می توان گفت شرکت در کلاسهای خصوصی ریاضی برای موفقیت در امتحان ریاضی و کنکور ریاضی می تواند کاملا مفید و موثر باشد. در کنار شرکت در کلاسهای مدرسه و دانشگاه و کلاسهای خصوصی ریاضی خودتان هم درس بخوانید و با تلاش و پشتکار ریاضی را به صورت مفهومی و عمقی آموزش ببینید و در امتحان و کنکور ریاضی موفق باشید.

منبع: ایران مدرس (استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به ایران مدرس مجاز است)

(0) نظر
برچسب ها :
درآمد تدریس خصوصی - درآمد مدرسین خصوصی
درآمد تدریس خصوصی - درآمد مدرسین خصوصی- اگر می خواهید از کار تدریس خصوصی درآمد خوبی کسب کنید باید به صورت جدی در این زمینه فعالیت داشته باشید و سعی کنید همه ی شاگردهایتان نتیجه بگیرند. هر چه میزان نتیجهگرفتن شاگردهایتان بیشتر باشد، درآمد شما هم از تدریس خصوصی افزایش می یابد. برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی به تدریج که تعداد شاگردهای بیشتری جذب کردید و تجربه و سابقه کار شما هم بیشتر شد، می توانید هزینه کلاسها را بالا برده و درامد خودتان را افزایش دهید. اگر خوب تدریس کنید و خوب نتیجه بگیرید و به کار تدریس متعهد باشید و پشتیبان و حامی شاگردهایتانباشید، شاگردهای شما با پرداخت هزینه بالاتر برای کلاسهای شما مشکلی نخواهند داشت و درآمد شما هم افزایش می یابد. راهکار دیگری که برای کسب درآمد بالاتر از تدریس خصوصی وجود دارد تشکیل کلاسهای نیمه خصوصی است که هم برای شاگردهای شما به صرفه تر است و هم درآمد بیشتری برای شما خواهد داشت. یک راهکار عالی برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی ثبت آگهی تدریس در سایت ایران مدرس است.
مقالات زیادی در زمینه ثبت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی پربازده و موثر در ایران مدرس درج شده است. به عنوان مثال مقاله 20 عامل موثر و کلیدی برای ثبت آگهی تدریس خصوصی پربازده را مطالعه نمائید. در ایران مدرس مدرسین برای جذب شاگرد پشتیبانی می شوند.
ایرانمدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است. بازدید روزانه متوسط ایرانمدرس بیش از 15000 در روز بوده و این بازدید در ایام امتحانات به بیش از 28000 بازدید در روز هم می رسد. برای کسب درامد بالا از تدریس خصوصیباید در زمینه های مختلفی خوب عمل کنید. در مرحله اول باید خوب شاگرد جذب نمائید. باید روشهای مختلف جذب و پیدا کردن شاگرد خصوصی را امتحان کنید و تعداد شاگردهای خودتان را افزایش دهید. در ادامه باید بتوانید شاگردهای خودتان را حفظ کنید. باید در زمینه تدریس خصوصی آنقدر خوب عمل کنید که شاگردهایتان مدرس دیگری را جایگزین شما نکنند. قیمتهای کلاسهای خصوصی را باید مناسب انتخاب کنید که هم در نهایت درآمد خوبی از کار تدریس خصوصیداشته باشید و هم با قیمتی که تعیین کرده اید به اندازه کافی بتوانید شاگرد جذب نمائید. در نهایت باید بتوانید شاگردهای خودتان را به نتیجه برسانید تا ترمهای بعد دوباره سراغ شما بیایند و برای سایر دروس خودشان با شما تماس بگیرند. انتخاب دروسی که تدریس می کنید در موفقیت شما در تدریس خصوصی و کسب درآمد بالای شما از تدریس خصوصی موثر است. دروسی را انتخاب نمائید که خودتان هم به آنها علاقه مند هستید و از تدریس آن لذت می برید و در عین حال متقاضی برای تدریس خصوصی ان دروس زیاد باشد. دروسی مانند ریاضی،زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، شیمی ، فیزیک،آیلتس و .... متقاضی بالایی برای تدریس خصوصی دارند. در همان مجموعه تدریسخصوصی ریاضی ممکن است شما تدریس درس هندسه را بیشتر از جبر و احتمال دوست داشته باشید (به عنوان مثال). در این حالت بیشتر در زمینه تدریس هندسهفعالیت داشته باشید. اگر در زمینه آموزش کنکور و دروس کنکوری بتوانید فعالیت کنید، در این حالت هم درآمد خوبی از تدریس خصوصی می توانید داشته باشید. البته فعالیت در زمینه تدریس دروس کنکوری راحت نیست و برای کسب اعتماد والدین شاگردهایتان باید سابقه کاری بالایی داشته باشید و ثابت کنیدکه کلاسهای شما مفید خواهد بود.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که کسب درامد بالا از تدریس خصوصیکاملا ممکن است. تدریس خصوصی به نسبت وقت و زمانی که از شما می گیرد درامدبسیار خوبی دارد. انعطاف زمانی کار تدریس بسیار بالا است و در کنار کار اول خودتان و حتی در دوران دانشجویی و در کنار درس خودتان می توانید در زمینه تدریس خصوصی هم فعالیت داشته باشید و درآمد خوبی بدست آورید. اگر روشهای جذب شاگرد و پیدا کردن شاگرد خصوصی که در مقالات معرفی شده به تفصیلمورد بررسی قرار گرفته است را در نظر بگیرید و به کار تدریس علاقه و در کنار آن تعهد داشته باشید، درامد شما از تدریس خصوصی بسیار بالا خواهد بود. به منظور مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی که در این وب سایت تبلیغات ثبت نموده اند و در زمینه تدریس فعالیت دارند بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصیکلیک نمائید. ایران مدرس معتبرترین و تخصصی ترین سایت تبلیغات تدریس خصوصیایران است و برای عبارتهای شامل تدریس خصوصی در نتایج جستجوی گوگل در صفحه اول قرار دارد. قبل از ثبت آگهی تدریس خصوصی در ایران مدرس حتما مقاله اگهی تدریس موفقرا مطالعه کنید. ثبت تبلیغ تدریس خصوصی در این سایت رایگان است و فقط در صورت تمایل می توانید با پرداخت هزینه مناسبی آن را ویژه کنید و بازدهی آگهی خودتان را بیشتر از قبل افزایش دهید (بر روی عبارت هزینه تبلیغات تدریس خصوصی کلیک کنید).
برای کسب درآمد خوب و درآمد عالی می توانید روی تدریس خصوصی به عنوان یک کار پاره وقت و یا تمام وقت حساب کنید. اگر خوب تدریس کنید و هوای شاگردهایتان را داشته باشید و تمامی تلاش خودتان را برای آموزش اصولی و مفهومی آنها و در نهایت نتیجه گرفتنشان به کار ببندید، درآمد شما از تدریس خصوصی به تدریج بیشتر شده و در نهایت به یک از مدرسین موفق فعال در زمینه تدریس خصوصی تبدیل خواهید شد.
کلاسهای دور از محل سکونت خودتان را قبول نکنید: برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصیباید در طول روز بتوانید تعداد کلاسهای بیشتری داشته باشید. اگر کلاسهای با مسافت خیلی طولانی را قبول نکنید در روز می توانید 5 یا 6 جلسه کلاس خصوصی داشته باشید. در شهرهای بزرگ مانند شهر تهران قبول کردن کلاسهای خصوصی با مسافت طولانی دردسرساز خواهد شد و یک نصف روز را در ترافیک خواهیدماند. دروس پرمتقاضی را تدریس کنید: دروسی مانند ریاضیو فیزیک و زبان و ... متقاضی زیادی برای تدریس خصوصی دارد. اگر می خواهید از تدریس خصوصی درآمد خوبی بدست آورید در زمینه تدریس این دروس فعالیت کنید. به این ترتیب همیشه به تعداد کافی شاگرد خواهید داشت و می توانید رویدرآمد ثابت تدریس حساب کنید. دروس تخصصی رشته های دانشگاهی مختلف هم متقاضی خوبی برای تدریس خصوصی دارد. البته در ایام تابستان ریاضی و زبان تقاضای بیشتری دارد.
اگر به کار تدریس علاقه دارید می توانید از تدریس خصوصیدرآمد خوبی کسب نمائید. تدریس خصوصی را در کنار کار و شغل اصلی خودتان هم می توانید انجام دهید. اگر دانشجو هستید، در کنار تحصیل خودتان هم می توانید از کار تدریس درآمد بدست آورید. اگر کارمند هستید و در یکی از ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی فعالیت می کنید باز هم در وقت آزاد خودتانمی توانید تدریس کنید و پول دربیاورید. اگر معلم رسمی آموزش و پرورش و یا دبیر رسمی، استاد دانشگاه و .... هستید هم باز هم تدریس خصوصی به عنوان یک کار نیمه وقت گزینه خوبی برای شما است. درآمد تدریس خصوصیخوب است. حتی اگر خوب شاگرد جذب کنید و خوب تدریس کنید ممکن است درآمد تدریس خصوصی از کار اصلی خودتان هم بیشتر شود. اگر شغل دیگری ندارید روی کار تدریس خصوصی به عنوان یک کار تمام وقت هم می توانید حساب کنید. البته ممکن است در ایام امتحانات درآمد خیلی خوبی داشته باشید و در ایام تعطیلات عید و تابستان درآمد شما کمی کم شود. ولی در کل درآمد کار تدریس خوب است.
درآمد تدریس خصوصی ریاضی، زبان، فیزیک، شیمی، زیست، عربی و .... به زمان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی هم بستگی دارد. معمولا در ایام تابستان و اوایل ترم که متقاضی برای تدریس و تدریس خصوصی کمتر است، مدرسین قیمتهای پایینتری را پیشنهاد میدهند و به کسب درآمد پایینتر از کار تدریس هم راضی هستند. در ایام امتحانات درآمد مدرسین تدریس خصوصی به شدت افزایش پیدا می کند و حتی بعضا کلاسهای بیشتر را نمی پذیرند. درآمد مدرسین به سابقه کار و مدرک تحصیلی مدرس و دانشگاه محل تحصیل ایشان هم بستگی دارد. دبیران و معلمان رسمی هم معمولا قیمتهای بالاتری را برای کلاسهای خصوصی در نظر می گیرند و والدین همچون به آنها بیشتر اعتماد می کنند مبالغ بالاتری می پردازند. در نتیجه دبیران رسمی و معلمان آموزش و پرورش در کنار کلاسهای اصلی خودشان از کار تدریس خصوصی درآمد خوبی می توانند بدست بیاورند. درآمد تدریس خصوصی دروس کنکوری (اگر بتوانید در این زمینه فعالیت کنید و اعتماد والدین دانش اموزانرا جلب کنید که فرزندانشان را برای قبولی به شما بسپارند) به نسبت تدریس دروس متوسطه و ابتدایی و دانشگاهی خیلی بالاتر است ولی کار کردن و جذب شاگرد در این زمینه هم سخت تر می باشد.
دروس تدریسی خودتان را با دقت انتخاب کنید. اگرهنوز کار تدریس را شروع نکرده اید و می خواهید اولین قدم ها را بردارید، دروسی که می خواهید تدریس کنید را با دقت انتخاب نمائید. در زمینه هایی فعالیت کنید که خودتان به انها علاقه مند هستید. دروسی را تدریس کنید که هممتقاضی تدریس خصوصی بالایی داشته باشد (مانند ریاضی، زبان، فیزیک، شیمی، عربی، زیست، کامپیوتر، پیانو،دروس تخصصی رشته های دانشگاهی، انواع نرم افزار و ....) و هم خودتان بر آندروس مسلط باشید. دروسی را برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی انتخاب کنید که خودتان در ایام تحصیل در ان دروس نمره خوبی گرفته اید. اگر درسهایی را تدریس کنید که به آنها علاقه مند هستید، از تدریس آنها خسته نمی شوید و در کل شاگردهای راضی تری هم خواهید داشت. همانطور که می دانید موفقترین افراد در هر شغل و حرفه ای عاشق کارشان هستند. شما نیز دروسی را تدریس کنید که خودتان به انها علاقه مند هستید.
جلسه اول تدریس خصوصی عالی عمل کنید. همانطورکه گفته شد، برای موفقیت در تدریس خصوصی باید شاگردهایتان را هم حفظ کنید.جلسه اول بسیار مهم است. دیدی که شاگرد یا شاگردهای شما در جلسه اول تدریسنسبت به نحوه تدریس شما پیدا می کنند تا آخر باقی می ماند. بنابراین اگر جلسه اول عملکرد خوبی داشته باشید هم کلاسها ادامه پیدا می کند و هم در کارتدریس موفق خواهید بود. در جلسه اول تدریس خصوصی به نسبت حالت عادی خودتانهم بهتر عمل کنید. در همین سایت در این زمینه هم توضیحات کافی ارائه شده است. به عنوان مثال مطالعه این مقاله در این زمینه می تواند مفید باشد.
چه روشهای دیگری برای جذب شاگرد به جز ثبت تبلیغ تدریس خصوصی وجود دارد؟علاوه بر ثبت تبلیغ تدریس خصوصی روشهای بسیار دیگری برای جذب شاگرد وجود دارد. در این وب سایت (ایران مدرس) مقالات زیادی در زمینه نحوه پیدا کردن شاگرد خصوصی و جذب شاگرد خصوصی ارائه شده است. به همین دلیل اگر در گوگل عبارت جذب شاگرد خصوصی را جستجو کنید خود گوگل عبارت "وب سایت ایران مدرس" را به شما پیشنهاد می دهد. برای مطالعه در زمینه روشهای مختلف جذب شاگرد خصوصی مطالعه این مقالهمفید است. می توانید تراکت توزیع کنید، با آموزشگاههای تدریس خصوصی در ارتباط باشید، در دانشگاهها برای کار تدریس خودتان تبلیغ کنید، وبسایت و یاوبلاگ ثبت نمائید، در سایت (ایران مدرس) که به صورت تخصصی در زمینه آگهی تدریس خصوصی فعالیت دارد تبلیغ کنید، در روزنامه و نیازمندیهای همشهریو .... خدمات تدریس خصوصی خودتان را تبلیغ نمائید و یا روشهای مختلف دیگریرا استفاده کنید. از سیال سازی ذهنی استفاده نمائید. بر روی کاغذ بنویسید چگونه می توانم شاگرد جذب کنم؟ وبرای آن 20 ، 30 و یا 50 پاسخ ارائه دهید. بعد روی همین راه حلها کار کنید. اگر مداومت داشته باشید و خوب تدریس کنید کار به جایی می رسد که دیگرنمی توانید شاگرد اضافه تر قبول کنید.
کسب درآمد و پول درآوردن از کار تدریس خصوصی: برایکسب درآمد و پول درآوردن از تدریس خصوصی باید خوب شاگرد جذب کنید. روشهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید. با همکارانتان در ارتباط باشید. برای جذب شاگرد تبلیغ کنید. کلاسهای خصوصی خودتان را با کیفیت بالایی برگزار نمائید تا همین شاگردهایی که دارید شما را به دیگران معرفی کنند.
حداکثر درآمد مدرسین تدریس خصوصی چقدر است؟ در همن سایت مقاله ای در همین زمینه ارائه شده است. برای مطالعه مقاله در زمینه حداکثر درآمد مدرسین بر روی این لینککلیک کنید. کار تدریس خصوصی کار خوب و پردرآمدی است. اگر شما 4 جلسه کلاس در روز داشته باشید و هزینه هر جلسه کلاس خصوصی را 50 هزار تومان در نظر بگیریم درآمد 5 تا 6 میلیون در ماه را می توانید بدست بیاورید. بسیاری از مدرسین درآمد خیلی بالاتری به نسبت این مبلغ هم بدست می آورند.
آیا درآمد تدریس خصوصی ریاضی پایدار است و یا به صورت مقطعی می باشد؟ بهصورت کلی درآمد تدریس ریاضی و کار تدریس خصوصی در زمانهای مختلف کم و زیادخواهد شد. به عنوان مثال در همان موردی که بررسی شد و درآمد ماهانه مدرس 4و نیم میلیون تومان بدست آمد، چنین مدرسی ممکن است در فصل امتحانات (آذر ودی و یا اردیبهشت و خرداد) درآمد ماهانه 10 میلیون تومان بدست آورد و در فصل تابستان درامد ایشان به یک و نیم میلیون تومان در ماه کاهش یابد. به هرحال درامد تدریس خصوصی مانند بسیاری از کارهای دیگری در فصل هایی از سال بهتر است و در مواقع دیگری کمتر خواهد بود. ولی در کل کار خوب و پردرآمدی است. به نسبت کارهای کارمندی که واقعا درامد پایینی دارد کار تدریس خصوصی بسیار بهتر است. البته بعضی از دروس مانند ریاضی، زبان،کامپیوتر و .... در کل طول سال متقاضیان خودش را دارد. یا مثلا اگر در زمینه تدریس ریاضی کنکور فعالیت داشته باشید، کنکور دیگر کاری به تابستان وزمستان و ... ندارد. متقاضیان کنکور در کل طول سال درس می خوانند و نیاز به استفاده از کلاسهای ریاضی کنکور همیشه وجود دارد. فعالیت در زمینه تدریسخصوصی ریاضی این مزیت را دارد که حتی در فصل تابستان هم افردی هستند که برای تقویت پایه ریاضی خودشان و یا برای شرکت در امتحانات شهریور ماه متقاضی کلاسهای خصوصی می باشند.
اینکه آیا کار تدریس خصوصی بازارکار خوبی داردو می توانید روی آن به عنوان یک شغل پاره وقت و یا حتی تمام وقت حساب کنیدبه خودتان بستگی دارد و به کارهایی که انجام می دهید. درامدی که هر کدام از مدرسین تدریس خصوصی بدست می آورند به عوامل زیادی بستگی دارد. در مرحله اول ذهنیتی که خودتان دارید مهم است. شاید شما هم در مورد قانون باورها شنیده باشید. اگر شما سقف مشخصی برای درآمد خودتان در ذهن دارید در نهایت به همان سقف درآمد خواهید رسید. اگر باور دارید که درامد 3 میلیون تومان درماه رویایی است و این سقف را برای خودتان در نظر گرفته اید، در نهایت پس از تلاش و کوشش زیاد به همین رقم خواهید رسید. کار خوبی که می توانید انجامدهید این است که همین مبلغی که الان در ذهن دارید و حدس می زنید برای شما قابل دستیابی است را فعلا به عنوان هدف خودتان در نظر بگیرید و بعد که به آن رسیدید هدف خودتان را بالاتر ببرید. پس همانطور که گفته شد، در مرحله اول میزان درامد شما از تدریس خصوصی و یا هر کاردیگری به ذهنیت شما بستگی دارد. فکر می کنید چقدر می توانید از کار تدریس درآمد بدست آورید. برای این ترم و یا ترم بعد آن را بر روی کاغذ بیاورید (مثلا: درآمد این ترم من از تدریس خصوصی در مجموع 6 ماه 20 میلیون تومان است) و برای رسیدن به آن تلاش کنید. برای ترمهای بعد می توانید این رقم را افزایش دهید. مثلا 25 درصد میزان درآمد خودتان را افزایش دهید. توجه کنید میزان درامد شما از تدریس خصوصی و یا هر کار دیگری بیشتر به ذهنیت و درون شما بستگی دارد تا عوامل بیرونی. با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت پاسخ به سوال آیا تدریس خصوصی بازارکار و درامد خوبی داردمثبت است و اینکه شما چقدر از تدریس خصوصی درآمد بدست آورید به خود شما، روشهای مختلفی که برای جذب شاگرد امتحان می کنید، میزان تسلط شما بر دروس تدریسی، میزان تعهد شما به تدریس و به نتیجه رساندن شاگردانتان و در نهایت ذهنیت خودتان از سقف درآمد کار تدریس خصوصی بستگی دارد. برای جذب شاگرد فرصت ثبت آگهی تدریس خصوصی در بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران (سایت: ایران مدرس) را از دست ندهید.
برای موفقیت در تدریس درس فیزیکو کسب درآمد بالا از ان باید روشهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید و تعداد شاگردهایتان را از هر طریق ممکن افزایش دهید. در کنار آن باید شاگردهایتان را حفظ کنید و با ارائه تدریس موفق و با کیفیت تلاش کنید شاگردهایتان بهترین نتیجه ممکن را بگیرند. با تعهد و علاقه تدریس کنید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان را در اولویت قرار دهید. با ارائه یک تدریس منحصر به فرد و عالی و با ایجاد تمایزهای مثبت جایگزینی خودتان را برای شاگردهایتان سخت کنید. میزان درآمد شما نسبت مستقیم با این دارد که چقدر جایگزینی شما سخت باشد. در نهایت به عنوان بهترین راهکار برای جذب شاگرد و کسب درآمد بالا از تدریس فیزیک، آگهی تدریس خودتان را در  سایت (ایران مدرس) ثبت نمائید. جذب شاگرداز طریق ثبت آگهی تدریس به نسبت همکاری با آموزشگاهها به صرفه تر و بهتر است. در این حالت کل مبلغ حق التدریس را برای خودتان بر می دارید و قیمت کلاسهای خصوصی زبان را هم خودتان تعیین می کنید. ایران مدرسبرای عبارتهای شامل تدریس خصوصی از نظر گوگل کاملا بهینه است و آگهی و تبلیغات شما در زمینه تدریس و آموزش را در معرض دید متقاضیان تدریس خصوصی قرار می دهد. برای کسب درامد از تدریس خصوصی زبان فرصت ثبت تبلیغات تدریس در بزرگترین سایت تخصصی تبلیغات تدریس ایران که بیش از 17000 مدرس ثبت نامی تا پاییز 96 دارد را از دست ندهید.
برای شروع فعالیت و یا گسترش فعالیت خودتان در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس زبان فرانسه، تدریس آلمانی و .... و کسب درآمد بالا از تدریس زبان در ایران مدرس تبلیغات تدریس خصوصی خودتان را درج نمائید و شاگرد جذب کنید. اگر به کار تدریس ریاضی علاقه دارید این کار را انجام دهید. برای موفقیت در هر کاری باید به آن کار علاقه داشته باشید. اگر ریاضی را دوست ندارید و مثلا از تدریس فیزیکبیشتر لذت می برید، فیزیک را تدریس کنید. عشق و علاقه به کار در بلند مدت باعث موفقیت شما خواهد شد.
به کار تدریس ریاضی متعهد باشید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان برایتان مهم باشد. هر چه بهتر تدریس کنید و برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان به صورت صادقانه تری تلاش کنید، شاگردهای شما بیشتر قدردان شماخواهند بود و علاوه بر مراجعه دوباره خودشان افراد دیگری را هم به شما معرفی می کنند.
هر چه تعداد شاگردهای بیشتری جذب کنید بهتر است. اما اگر این شاگردها را از دست بدهید فایده ای ندارد. باید شاگردهایتان را حفظ کنید تا پول زیادی در بیاورید. خصوصا در جلسه اول عالی عمل کنید. بسیاری از کلاسهای خصوصی به علت تدریس ناموفق مدرس، فقط یک جلسه طول می کشد!
برای پول درآوردن بیشتر از تدریس ریاضی و کسب درامد بالاتر باید در مرحله اول سعی کنید خوب شاگرد جذب نمائید و در ادامه با ارائه تدریس با کیفیت و موفق شاگردهای خودتان را حفظ کنید. با عشق و تعهد ریاضی را تدریس کنید و برای نتیجه گرفتنشاگردهایتان تلاش نمائید.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی در تهران و کرج
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی در تهران و کرج، لیست مدرسین تهران و کرج و .... ارائه می شود. اگر می خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی،دروس دانشگاهی، کلاسهای خصوصی مقطع دبستان و ابتدایی، جلسات تدریس خصوصی کنکور، کامپیوتر و نرم افزار، المپیاد، موسیقی و هنر، رشته های ورزشی و .... در تهران استفاده نمائید ....
اگر قصد دارید با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصیدر درس و تحصیل پیشرفت کنید و به نسبت ترمهای قبل نمرات بهتری بگیرید و معدل خودتان را افزایش دهید و یا در کنکور و المپیاد رتبه خوبی کسب نموده ویا هر مطلبی را در حداقل زمان و با کیفیت عالی در تهران و یا هر کدام از شهرهای استان تهران آموزش ببینید .... در هر صورت، در سایت (ایران مدرس)که بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است کاملترین لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی در تهران، موسسه ها، گروههای آموزشی و آموزشگاههای تدریس خصوصی تهران و .... را می توانید مشاهده کنید. بر روی لینک زیر کلیک نمائید.


مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی


برای هر مدرس در جزئیات آگهی تدریس سابقه کاری، دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی، متاهل یا مجرد بودن مدرس، دروسی که مدرس می تواند تدریس کند، سابقه کاری و رزومه کاری مدرس، هزینه جلسات تدریس خصوصی، شهر محل تدریس و محدود تدریس (مثلا اینکه در تهران در شمال تهران تدریسمی کنند یا غرب تهران و ....) و .... نمایش داده شده است. با مشاهده اطلاعات ارائه شده برای هر مدرس می توانید معلم خصوصی مورد نظر خودتان را به راحتی انتخاب کنید. بعضی از مدرسین برای دروس تدریسی خودشان جزوه هم ثبتنموده اند و از این جزوات هم برای آشنایی با روند کاری مدرس و برای مطالعهدرس مورد نظر می توانید استفاده نمائید. با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی در تهران و استان تهران به راحتی می توانید اشکالات خودتان را برطرف نمائید و به بهترین شکل دروس مختلف را آموزش ببینید. اگر در درسی که برای کلاسهای خصوصی مد نظر دارید اشکالات فراوانی دارید و خودتان درس را اصلا مطالعه نکرده و بلد نیستید، هر چه زودتر شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی را شروع نمائید و این کلاسها را به ایام امتحانات موکول نکنید. کلاسهای تدریس خصوصی در ایام امتحانات فقط برای رفع اشکال و جمع بندی مناسب است.
کلاسهای تدریس خصوصی فقط مخصوص دانش اموزان و دانشجویان هم نیست. هر شخصی در هر زمینه کاری می تواند برای یادگیری بهتر و آموزش در زمان کمتر و با کیفیت بالاتر از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نماید. در کلاسهای تدریس خصوصیچون تمرکز مدرس دقیقا بر روی مطلبی است که مورد نظر شاگرد ایشان می باشد هیچ وقتی تلف نشده و در کمترین زمان ممکن می توان مطالب را آموزش دید. به عنوان مثال، فرض کنید شخصی قصد دارد مکالمه زبان انگلیسی را در کمترین زمانممکن آموزش ببیند (برای مشاهده لیست مدرسینی که در زمینه اموزش و تدریس خصوصی زبان، مکالمه زبان، گرامر زبان و .... فعالیت دارند بر روی عبارت تدریس خصوصی زبانکلیک کنید)، این شخص می تواند برای آموزش مکالمه در آموزشگاهها و کلاسهای گروهی ثبت نام نماید و یا از کلاسهای تدریس خصوصی مکالمه زبان که توسط مدرسین مجرب خانم و آقا در تهران و کل ایران برگزار می شود، استفاده کند. مسلما کلاسهای تدریس خصوصی در زمان کمتری این شخص را به هدف خودش می رساند.چون در این کلاسها کل مدت زمان کلاس را می تواند حرف بزند و مکالمه زبان را تمرین کند. در حالیکه در کلاسهای گروهی آموزش زبان شاید تنها 10 دقیقه نوبت ایشان برسد که بتواند حرف بزند. برای آموزش کامپیوتر و انواع نرم افزارها، آموزش فوتوشاپ و ویندوز، آموزش اکسل در تهران، آموزش موسیقی، پیانو،گیتار، تار و سه تار و دف و .... آموزش هنر و خوشنویسی، آموزش انواع رشته های ورزشی و ورزشهای رزمی و .... در تهران می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد.
تدریس خصوصی فیزیک در تهران:فیزیک نیز یکی از دروس مهم و پایه ای در مقطع دبیرستان و همچنین در مقطع دانشگاه است. در ایران مدرس خدمات تدریس خصوصی فیزیک در تهران و کل کشور نیز ارائه شده است و مدرسین زیادی در زمینه اموزش و تدریس فیزیک دبیرستان، متوسطه، دانشگاه، آموزش خصوصی فیزیک کنکور و دروس تخصصی فیزیک دانشگاهی و ... فعالیت دارند. هر جای تهران که ساکن هستید با استفاده از خدمات تدریس خصوصی فیزیک ارائه شده توسط مدرسین ایران مدرس به راحتی می توانید در این درس نمره خوبی بگیرید و درس فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی آموزش ببینید. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی فیزیک فعال در تهران و کل کشور بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی فیزیککلیک کنید. در ادامه لیست مدرسین را مشاهده کرده و به راحتی می توانید مدرس مورد نظر خودتان را انتخاب کنید. درس فیزیک یک درس مفهومی است و باید تلاش کنید علاوه بر به خاطر سپردن روابط معنی فیزیکی آنها را هم درک کنید وبفهمید. با استفاده از کلاسهای خصوصی فیزیک که فرصت بیشتری برای یادگیری در آنها وجود دارد فیزیک را به صورت پایه ای یاد بگیرید و آموزش ببینید. یکی از بهترین راهکارها برای اموزش بهتر درس فیزیک و سایر دروس در تهران و یا هر جای دیگر ایران استفاده از کلاسهای خصوصی است.
در سایت ایران مدرس کاملترین لیست مدرسین تدریس خصوصی در تهران و کل کشور را می توانید مشاهده نمائید. هر کدام از مدرسین ثبت نامی در ایران مدرس توضیحات کاملی در زمینه رزومه کاری خودشان، سوابق تحصیلی و سوابق تدریس خودشان، دانشگاه محل تحصیل،مدرک تحصیلی، هزینه تدریس دروس مختلف، درسهایی که می توانند تدریس کنند و ... ارائه نموده اند. با مشاهده آگهی تدریس مدرسین می توانید به آسانی مدرسمد نظر خودتان را انتخاب نمائید. هر جای تهران و استان تهرانکه ساکن هستید، با مشاهده لیست مدرسین ثبت نامی در ایران مدرس، به راحتی می توانید از خدمات تدریس خصوصی استفاده کنید و در تحصیل و کنکور و آزمونهای مختلف موفق باشید. در همین سایت در زمینه قیمت تدریس خصوصی و هزینه تدریس خصوصی دروس مختلف هم توضیحات کاملی ارائه شده است. اگر قیمت کلاسهای خصوصی در تهران برای شما مهم است و می خواهید کلاسها را با قیمت مناسبی داشته باشید، برای کسب اطلاعات در زمینه قبمت تدریس خصوصی در تهران مقاله قیمت تدریس خصوصی ، هزینه کلاس خصوصی را مطالعه کنید.

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی:اگر در زمینه دروس دانشگاهی به ارائه خدمات نیاز دارید ... اگر می خواهید برای موفقیت در امتحانات دانشگاه ، ریاضی دانشگاهی، فیزیک و شیمی، زبانتخصصی دانشگاه و .... از خدمات تدریس خصوصی استفاده نمائید..... اگر در زمینه آموزش و یادگیری دروس تخصصی رشته فیزیک و ریاضی، دروس تخصصی مهندسی برق، مکانیک، مهندس عمران، مهندس کامپیوتر و .... به ارائه خدمات نیاز دارید .... در هر صورت، مدرسین و گروههای آموزشی زیادی در همین سایت در زمینه آموزش و تدریس دروس دانشگاهی فعالیت دارند. برای مشاهده لیست مدرسین دانشگاهی بر روی عبارت تدریس خصوصی دانشگاهی کلیک نمائید.

کلاسهای خصوصی با قیمت مناسب در تهران: برای آنکه بتوانید کلاسهای تدریس خصوصی را با قیمت مناسبتری در تهران هماهنگ کنید سعی کنید کلاسها را با مدرسینی هماهنگ نمائید که نزدیک به خودتان هستند. به این معنیکه اگر ساکن شرق تهران هستید با مدرسینی که خودشان ساکن غرب تهران هستند کلاس برندارید. هم برای مدرس دردسر خواهد شد (ترافیک همت و حکیم) و هم چون در مسیر زمان زیادی را از دست می دهند، مبلغ بالاتری را برای کلاسها مطالبهمی کنند. نکته دیگر اینکه اگر می خواهید در تهران ازکلاسهای تدریس خصوصی ارزانتری استفاده کنید، برگزاری کلاسها را به ایام امتحانات موکول نکنید. هم در ایام امتحانات یادگیری درس سختتر است و ریسک قبول نشدن بالاتر می باشد و هم اینکه در ایام امتحانات مدرس خوب نمی توانیدپیدا کنید. مدرسین خوب در ایام امتحانات وقتشان پر است. اگر هم بتوانید مدرس خوب پیدا کنید هزینه های بالاتری را به شما خواهند گفت.

اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی در تهران و یا هر جای ایران کار خودتان را شروع کنید و یا قبلا این کار را انجام داده اید و می خواهید شاگردهای بیشتری جذب نمائید، در هر صورت آگهی و تبلیغات خودتان را در سایت (ایران مدرس) بهعنوان یکی از قدیمی ترین و معتبرترین سایتهای تدریس خصوصی درجنمائید. به این ترتیب متقاضیان تدریس خصوصی آگهی شما را خواهند دید و به راحتی شاگرد جذب خواهید کرد. برای بدست آوردن موفقیت های بیشتر و کسب درآمدبالاتر از تدریس خصوصی اولا باید آگهی خودتان را خوب بنویسید و در ادامه بعد از تشکیل کلاسهای تدریس خصوصی کار خودتان را خوب انجام دهید و با کیفیتتدریس کنید تا شاگردهایتان را حفظ نمائید. مهمترین عامل برای موفقیت در تدریس خصوصی و کسب درآمد بالا از تدریس این است که تلاش کنید شاگردهایتان نتیجه مورد نظر خودشان را بگیرند و متعهدانه برای آموزش آنها تلاش نمائید.

اساتید و مدرسین تدریس خصوصی و آموزشگاهها و موسسه های تدریس خصوصی در تهران وکل ایران در سایت ایران مدرس آگهی تدریس خودشان را به دو صورترایگان و ویژه ثبت نموده اند. اند. مدرسین، گروههای آموزشی و موسسات تدریسخصوصی ویژه برای ثبت آگهی تدریس خصوصی هزینه پرداخت نموده اند و به صورت جدی تری در زمینه تدریس خصوصی در تهران و .... فعالیت دارند. بنابراین توصیه می شود مدرس مورد نظر خودتان را از بین مدرسین ویژه انتخاب نمائید. رنگ زمینه آگهی تدریس مدرسین ویژه به رنگ طلایی و یا نقره ای است. به جای جستجوی موسسه های تدریس خصوصی در تهران در روزنامه و اینترنت و سایتهای مختلف اینترنتی، لیست کاملی از اساتید و مدرسین خصوصی و ... را در سایت (ایران مدرس) به صورت یکجا می توانید مشاهده کنید و مدرس مورد نظر خودتان را به راحتی انتخاب نمائید. در همین سایت در راطبه باقیمت کلاسهای تدریس خصوصی در تهران هم توضیحات کاملی ارائه شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله تدریس خصوصی با چه قیمتی مناسب است؟را در این زمینه مطالعه کنید. البته همانطور که گفته شد، مدرسین و اساتید تدریس خصوصی و همچنین آموزشگاهها و موسسه های تدریس خصوصی که در همین سایت آگهی تدریس خودشان را ثبت نموده اند، در متن آگهی قیمت کلاسهای تدریس خصوصیکه مد نظر خودشان است را هم ذکر نموده اند. بعضی از مدرسین و اساتید تدریسخصوصی به صورت توافقی هم کار می کنند.

انتخاب مدرس تدریس خصوصی ازسایت ایران مدرس به نسبت اینکه بخواهید از موسسات و آموزشگاههای تدریس خصوصی مدرس بگیرید مزیتهای فراوانی دارد. در همین سایت با کلیک بر روی عبارت ارائه شده در بالا لیست کامل مدرسین را می توانید مشاهده نمائید. در این حالت مدرس خصوصی خودتان را از لیست کاملی از مدرسین انتخاب می کنید و انتخاب های زیادی دارید. مطلب دیگر اینکه خودتان کنترل کامل روی قضیه داریدو با مشاهده ویژگیهای مدرسین، سوابق کاری آنها، دروسی که تدریس می کنند، مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تدریس مدرس و .... مدرس مورد نظرتان را انتخاب می کنید. در حالتیکه با آموزشگاهها برای کلاسهای تدریس خصوصی هماهنگ کنید اطلاعاتی در مورد مدرسی که به شما معرفی می شود ندارید. مطلب دیگر اینکه، با مشاهده لیست مدرسین ثبت نامی در ایران مدرس قیمتو هزینه ای که هر کدام از مدرسین برای کلاسهای خصوصی در نظر دارند را مشاهده می کنید و بنابراین در جریان قیمتهای روز کلاسهای خصوصی قرار می گیرید. به این ترتیب می توانید سر هزینه کلاسهای خصوصی با مدرس مورد نظرتانحرف بزنید و کلاسهای خصوصی را با نرخ پایینتری هماهنگ نمائید. در حالتی که بخواهید از آموزشگاههای تدریس خصوصی مدرس بگیرید هزینه ای که شما پرداخت می کنید مستقیم به خود مدرس داده نمی شود و درصدی از آن برای آموزشگاه خواهد بود. در نتیجه معمولا برای اینکه این مبلغ هم برای مدرس مناسب باشد و هم سهم آموزشگاه از آن داده شود قیمتهابالاتر است. در حالتیکه مدرس مورد نظر خودتان را از همین سایت انتخاب نمائید، به صورت مستقیم هزینه را به خود مدرس پرداخت می کنید و می توانید کلاسهای خصوصی را با قیمت کمتری هماهنگ کنید.

چگونه در تهران و کرج در زمینه تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک فعالیت کنم؟اگر شما خودتان مدرس ریاضی و یا فیزیک هستید و می خواهید در لیست بهترین مدرسین ریاضیات و فیزیک در تهران و کرج قرار گرفته و در این زمینه فعالیت داشته باشید و درآمد کسب نمائید، در هر صورت آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) درج کنید. ایران مدرس بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است و بهترین گزینه برای ثبت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی و جذب شاگرد است. روشهای مختلفی برای جذب شاگرد وجود دارد که در مقاله راهکارهای جذب شاگردکامل توضیح داده شده است. به هر حال، ثبت آگهی تدریس خصوصی در همین سایت هم یکی از بهترین روشها برای کسب درامد از تدریس ریاضی و فیزیک در تهران و کرج و کل کشور است. در سایت ایران مدرس تا پاییز 96 بیش از 17000 مدرس تبلیغات تدریس خصوصی خودشان را ثبت نموده اند. بازدید ایران مدرس در ترمهایگذشته و در ایام امتحانات به نزدیک 30000 بازدید در روز هم رسیده است. با ثبت تبلیغات تدریس درایران مدرس آگهی شما در معرض دید هزاران بازدید کننده متقاضی تدریس خصوصی قرار می گیرد. برای مطالعه در زمینه نحوه ثبت آگهی تدریس موفق و موثر و کسب درامد بالا از تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک در تهرانو کرج این مقاله را بخوانید.

چگونه کلاس خصوصی ریاضی ارزان در تهران و کرج هماهنگ کنیم؟برای هماهنگ کردن کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی ارزان در تهران و کرج راهکارهای مختلفی وجود دارد. اولین راهکار این است که کلاسها را از اوایل ترم برگزار نمائید. حتی اگر تعداد جلسات محدود لازم دارید، اولین جلسه را همان اوایل ترم برگزار کنید. در اوایل ترم چون مدرسین وقت آزادتری دارند باقیمت های پایین تر هم تدریس می کنند. در ضمن احتمال نتیجه گرفتن شما هم افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه می توانید با یکی از دوستانتان هماهنگ کنید و کلاسها را به صورت نیمه خصوصی برگزارنمائید تا برای هر دو نفر شما هزینه پایینتر شود. نکته دیگر اینکه با مدرسینی کلاسها را هماهنگ کنید که از لحاظ مکانی به شما نزدیکتر باشند. مثلا اگر ساکن شمال تهران هستید با مدرسینی کلاسها را هماهنگ کنید که آنها هم ساکن شمال تهران باشند. به مدرس ریاضی خودتان شاگردهای دیگری هم معرفی کنید و برای کلاس خودتان از ایشان تخفیف بگیرید.

منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
بهترین سایت درج آگهی تدریس ریاضی و ثبت تبلیغ آموزش ریاضی
بهترین سایت درج آگهی تدریس ریاضی و ثبت تبلیغ آموزش ریاضی در این بخش معرفی می گردد. برای ثبت تبلیغات تدریس ریاضی به سایت ایران مدرس مراجعه نمائید. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی و پربیننده ترین سایت تبلیغات و اگهی تدریس خصوصی ایران است. بازدید روزانه متوسط ایران مدرس 15000 بازدید در روز است ودر ایام امتحانات بازدید ایران مدرس به بیش از 25000 بازدیددر روز هم می رسد. هیچ سایت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی دیگری در ایران این تعداد بازدید را ندارد. بازدید بالای سایت ایران مدرس باعث می شود آگهیو تبلیغات تدریس خصوصی مدرسین در معرض دید هزاران بازدید کننده و متقاضیانتدریس خصوصی قرار گیرد. با ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس مطمئن خواهید بودکه آگهی شما دیده خواهد شد و اگر آگهی خودتان را خوب بنویسید حتما نتیجه خواهید گرفت. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس و مشاهده آگهی مدرسین (که تا سال 96 به بیش از 16000 مورد می رسد) بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک کنید. ایران مدرس بهترین سایت تدریس خصوصی و تبلیغات تدریس خصوصیاز نظر گوگل است. عبارتهای تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی زبان و ... را در گوگل جستجو کنید. اولین سایت و یا یکی از اولین سایتهایی که مشاهده می کنید، ایران مدرس است. همانطور که می دانید، برای سایتهای آگهی و تبلیغات در حالت کلی و برای سایت تبلیغات تدریس خصوصی در حالت خاص، بهینه بودن از نظر گوگل کاملا مهم و حیاتی است. متقاضیان تدریس خصوصی در گوگل عبارتهایی مانند مدرس شیمی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، مدرس خصوصی فیزیک، آموزش خصوصی زیستو ... را جستجو می کنند و با مشاهده سایت ایران مدرس در صدر نتایج به صورتمستقیم به سمت آگهی شما هدایت شده و با شما تماس خواهند گرفت. برای مشاهده لیست مدرسین و آموزشگاهها و گروههای آموزشی که در ایران مدرس اگهی تدریس ریاضی ثبت نموده اند بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید. ایران مدرس برای عبارتهای شامل و یا مشابه تدریس خصوصی ریاضی در نتایج جستجوی گوگل در صدر نتایج و در صفحه اول قرار دارد. مثلا اگر عبارت تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی ریاضی گسسته و .... را در گوگل جستجو کنید، یکی از سایتهایی که در صدر نتایج خواهید دید ایران مدرس است.
 اگر در کار تدریس خصوصی ریاضی جدی هستید و می خواهید از فعالیت در این زمینه درآمد خوبی بدستآورید، فرصت درج تبلیغات در بهترین سایت درج تبلیغ تدریس خصوصی ریاضی تهران، کرج و کل ایران را از دست ندهید. ایران مدرس یکی از قدیمی ترین سایتهای فعال در زمینه اگهی و تبلیغات تدریس خصوصی است و مناسبترین گزینه برای درج تبلیغ تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس است. تعدادی از مدرسینی که به صورت جدی در زمینه تدریس خصوصی فعالیت دارند و آگهی تدریس ریاضی خودشان را در این وب سایت ویژه کرده اند، بیش از 20 بار آگهی خودشان را تمدید نموده اند. این خود نشان دهنده موثر بودن ثبت تبلیغات تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس در ایران مدرس است.
سایت ایران مدرس از نظر گوگل بهینه است. به این معنی که وقتی کاربران در گوگل عبارتهایی مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس ریاضی، تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی حسابان و ... را وارد می کنند، سایت ایران مدرس را در صفحه اول نتایج و در جایگاه اول تا سوم خواهند دید.
چون ایران مدرس از نظر گوگل بهینه است، متقاضیان تدریس خصوصی ریاضی بر روی آن در نتایج جستجوی گوگل کلیک می کنند و به راحتیبه سمت آگهی تدریس شما هدایت می شوند. به این ترتیب با ثبت تبلیغات در ایران مدرس افرادی که متقاضی تدریس خصوصی هستند به راحتی آگهی شما را پیدا خواهند کرد.
در سایت ایران مدرس تا پاییز 96 بیش از 10000 جزوهآموزشی ریاضی، سوال امتحانی، تست کنکور، حل مسائل ریاضی و .... ارائه شده است. در صورتیکه آگهی تدریس خودتان را ویژه کنید (مشاهده نمائید: هزینه ثبت آگهی تدریس ویژه) تبلیغات شما در کنار این مطالب آموزشی هم نمایش داده خواهد شد و بازدید آن باز هم بیشتر می شود. با توجه به مطالب ارائه شده، به عنوان جمع بندی می توان گفت ایران مدرس بهترین سایت تبلیغات تدریس ریاضی ایراناست و هیچ سایت دیگری را در ایران نمی توانید پیدا کنید که در مجموع ویژگیهایی مشابه سایت ایران مدرس داشته باشد و برای ثبت تبلیغات تدریس خصوصی بتواند با این سایت برابری کند. اگر در کار تدریس ریاضی جدی هستید و می خواهید درآمد بالایی از تدریس ریاضی داشته باشید، فرصت ثبت تبلیغات در ایران مدرس را از دست ندهید. در ایران مدرس با محیط کاملا آموزشی ای که فراهم شده است، تبلیغات تدریس خصوصی مدرسین توسط متقاضیان تدریس خصوصی به خوبی دیده خواهد شد و به راحتی می توانید شاگرد جذب نمائید.
وب سایت ایران مدرس بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس ایران است و برای ثبت آگهی در زمینه آموزش و تدریس خصوصی و سایر دروس کاملا بهینه، موثر و مفید است. در سایت ایران مدرس تا سال 96 بیش از 16000 مدرس ثبت نام نموده و در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت دارند. بازدید ایران مدرس در ایام امتحانات به بیش از 25000 بازدید در روز هم می رسد. برای مطالعه در زمینه نحوه جذب شاگرد مقاله بهترین راهکارها برای کسب درآمد بالا از تدریس و تدریس خصوصی یا چگونگی جذب شاگرد و نحوه کسب درامد از تدریس خصوصی را مطالعه نمائید.
عبارتهای کلیدی: نمونه آگهی تدریس خصوصی ، متن تبلیغاتی برای تدریس، متن تبلیغات تدریس خصوصی،نمونه آگهی تدریس خصوصی زبان انگلیسی، آگهی تدریس، چگونه شاگرد خصوصی پیداکنم، تبلیغ تدریس خصوصی، آگهی تدریس خصوصی زبان، آگهی تدریس خصوصی ریاضی
در سایت ایران مدرس هزاران مطلب آموزشی، جزوه، تست کنکور، سوالات امتحانی و ... ثبت شده و آگهیهای تدریس خصوصی ویژه مدرسین علاوه بر صفحه اصلی سایت و بخش تدریس خصوصی در کنار این مطالب آموزشی هم نمایش داده خواهد شد. ایران مدرس از نظر گوگل کاملا بهینه است و برای عبارتهایی مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی زیست و ... در نتایج جستجوی گوگل در صفحه اول و در جایگاه اول تا سوم قرار دارد (مطالعه کنید: 20 عامل موثر و کلیدی برای ثبت آگهی تدریس خصوصی پربازده).با درج تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس، به علت بازدید بالایی که این وب سایت دارد، آگهی تدریس شما را هزاران متقاضی تدریس خصوصی خواهند دید. بهآگهی های تدریس ویژه ثبت شده در ایران مدرس نگاهی بیندازید. اگهی های تدریس خصوصی ویژه بعضا بیشتر از 60000 بازدید هم گرفته اند. چون ایران مدرس از نظر گوگل هم بهینه است، متقاضیان تدریس خصوصی به صورت مستقیم به سمت تبلیغ شما هدایت می شوند. در ضمن آگهی تدریس خصوصی شما در کنار بیش از 10000 مطلب آموزشی هم نمایش داده خواهد شد و باز هم بازدید بالاتری خواهد گرفت.
آگهی تدریس خصوصی ریاضی
اگر در زمینه تدریس خصوصی ریاضی فعالیت دارید ... اگر می خواهید برای آموزش و تدریس ریاضی شاگرد جذب کنید .... اگر قصد ثبت تبلیغات در زمینه تدریس ریاضی را دارید .... در هر صورت، در همین سایت تبلیغات خودتان را ثبتکنید. ایران مدرس برای عبارتهایی مانند تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیلو ... در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار دارد. برای مشاهده لیست مدرسینیکه در ایران مدرس آگهی تدریس ریاضی ثبت کرده اند بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضیکلیک کنید. درس ریاضی یکی از دروس پرمتقاضی برای تدریس خصوصی است و با درجتبلیغات در زمینه تدریس خصوصی در همین سایت می توانید از کار تدریس ریاضی درآمد خوبی کسب کنید. در صورتی که در زمینه تدریس گروهی و یا خصوصی ریاضی مشغول به فعالیت هستید، وب سایت ایران مدرس بهترین گزینه برای درج آگهی و بنر شما می باشد. تعداد زیادی از مدرسینی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضی بهفعالیت مشغول هستند برای چندمین بار است که آگهی خود را تمدید می کنند و این خود نشان می دهد که درج آگهی تدریس ریاضی در ایران مدرس کاملا موثر است.
متن آگهی تدریس خصوصی ریاضی

چنانچه در زمینه تدریس خصوصی ریاضی فعالیت دارید و می خواهید در زمینه چگونگی نوشتن متن آگهی تدریس خصوصی ریاضی اطلاعاتی کسب کنید، در سایت (ایران مدرس) مدرسین زیادی در زمینه تدریس ریاضی فعالیت دارند و با مشاهده آگهی های تدریس ریاضی آنها می توانید با نحوه نوشتن تبلیغات تدریس ریاضی همآشنا شوید (بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیکلیک کنید تا آگهی های تدریس ریاضی را مشاهده نمائید). ریاضی یکی از دروس پایه ای و اساسی است و متقاضی زیادی برای تدریس خصوصی این درس وجود دارد. اگر بتوانید آگهی تدریس ریاضی خودتان را خوب بنویسید و در این زمینه موفق عمل کنید، درآمد زیادی از کار تدریس ریاضی می توانید کسب نمائید. در متن آگهی تدریس ریاضی خودتان توضیحات کاملی در زمینه تجربیات و سوابق کاری خودتان بنویسید. برای درس ریاضی جزوه هم می تواند پاسخگو باشد. اگر در زمینه تدریس ریاضی فعالیت دارید خلاصه جزوه هایی برای خودتان تهیه کرده و در همین سایت قرار دهید (از طریق کنترل پنل) تا با نام خودتان منتشر گردد. در متن جزوه شماره تماس خودتان را هم قرار دهید. این مورد برای درس فیزیک هم صادق است و اگر در زمینه تدریس فیزیک فعالیت دارید هم از این توضیحات برای درج اگهی تدریس فیزیک هم می توانید استفاده نمائید.(0) نظر
برچسب ها :
موفقیت در تدریس خصوصی، تدریس مفید و موثر
در این بخش مطالبی در زمینه موفقیت در تدریس خصوصی، تدریس مفید و موثر، چگونگی موفق شدن در کار و شغل تدریس و .... ارائه شده است. استفاده از کلاسهای خصوصی برای چه کسانی لازم است؟هر دانش آموز و دانشجویی که بخواهد در درس و تحصیل خودش به نسبت وضعیت موجود پیشرفت کند می تواند از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نموده و از مزایای این کلاسها استفاده نماید. دانش آموزان و دانشجویان ضعیف برای برگشتبه درس و تحصیل و برای رسیدن به سطح متوسط و بعد از ان برای رسیدن به سطح عالی می توانند از کلاسهای خصوصی استفاده نمایند. بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان که در درس و تحصیل ضعیف هستند در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به علتتدریس نامناسب استاد و مدرس، شلوقی کلاسهای گروهی، تنبلی کردن خودشان در مطالعه و حل تمرین و .... به وضعیت فعلی خودشان رسیده اند. برای این افراد شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی واقعا می تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای خصوصی می توان درسهای این ترم را مطالعه کرد و اشکالات قدیمی را هم برطرف نمود. دانش آموزان و دانشجویان متوسط هم برای پیشرفت به نسبت وضعیت فعلی خودشان می توانند از کلاسهای خصوصی استفاده نمایند. کلاسهای تدریس خصوصی را نباید جایگزین کلاسهای تدریسمدرسه و یا جایگزین مطالعه و حل مثال و تمرین دانست. تدریس و آموزش خصوصی در کنار کلاسهای مدرسه و در کنار مطالعه و حل مثال و تمرین می تواند بسیار کمک کننده بوده و به یادگیری بهتر و گرفتن نتیجه بهتر در امتحانات و کنکور کمک کند.
بهترین استفاده از کلاسهای خصوصیدر طول ترم حاصل می شود. اگر در طول ترم و در کنار کلاسهای مدرسه بتوانید جلسات تدریس خصوصی را برگزار نمائید، به نسبت برگزار جلسات تدریس خصوصی در ایام امتحانات، بسیار مفیدتر است. یادگیری ای که به مرور اتفاق بیافتد ماندگاری بیشتری دارد و نتیجه بهتری را هم بدست می دهد.
برای درج آگهی تدریس و تدریس خصوصی موثر راهکارهای زیر می تواند مفید باشد:
1- انتخاب عنوان مناسب برای آگهی تدریس: با انتخاب عنوان مناسب برای آگهی تدریس و تدریس خصوصیخودتان، باعث می شوید تا متقاضیان تدریس از بین دهها آگهی بر روی آگهی شماکلیک کنند. این امر بسیار مهم است، چون تا بر روی آگهی شما کلیک نشود با شما تماسی هم گرفته نخواهد شد.
2- نوشتن متن کامل و گیرا برای آگهی و اجتناب از کپی کردن متن: متن آگهی خود را از سایتهای دیگر کپی نکنید چون از نظر گوگل تکراری به حساب می آید. متن متقاعد کننده و پر محتوایی برای آگهی تدریس خودتان بنویسید. سوابق کاری و افتخاراتتان را به صورت کامل ذکر کنید.
3- انتخاب عکس خوب برای آگهی تدریس: عکس مرتب و مناسبی از خودتان برای آگهی بذارید. ترجیحا عکسی که فقط چهره شما را نشان دهد بهتر است. ممکن است تنها با تغییر عکس آگهی تان بتوانید بازدهی آن را بیشتر کنید.
به عنوان مثال، اگر فیزیک کنکورتدریس می کنید، تو عنوان آگهی و متن آگهی تدریس فیزیک دبیرستان رو هم بذارید. کسانی که برای فیزیک دبیرستان با شما تماس می گیرن ممکنه بعدا تدریس فیزیککنکور رو هم ازتون بخوان. به صورت کلی در عنوان آگهی مهمترین دروسی که تدریس می کنید رو بیارید و در متن آگهی اسم همه ی درسهایی که می تونید تدریس بکنید رو بیارید.
در کلاسهای تدریس خصوصی معلمو مدرس باید در مرحله اول کار سعی کند شناخت کاملی از شاگرد خود پیدا کند.جلسه اول تدریس خصوصی همانطور که در مطالب قبلی هم گفته شد بسیار مهم بودهو بر روی نحوه تدریس معلم در کلاس و جلسات تدریس خصوصی موثر است. در جلسه اول تدریس خصوصی معلم باید از شاگرد خود، حین تدریس، سوالاتی بپرسد تا با سطح علمی او و همچنین با میزان معلومات شاگردش آشنا شده و کلاس خودش را به گونه ای با او هماهنگ کند که در نهایت شاگرد او راضیبوده و در امتحانات هم نتیجه خوبی بگیرد و در عین حال درس را هم به خوبی فرا بگیرید. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه هم مدرس، استاد و معلم باید به صورت کلی تری این روش را در نظر بگیرند. به این معنی که در کلاس تدریسدر جلسات اول تدریس و یا در طول ترم سوالاتی پرسیده شود که سطح کلی کلاس مشخص شده و در ادامه مدرس و استاد خودش را با سطح متوسط کلاس هماهنگ کند. در کلاسهای گروهی به نسبت کلاسهای تدریس خصوصی نمی توان کاری کرد که همه راضی بوده و همه شاگردان درس را یاد بگیرند. به هر حال بعضی از دانش آموزانو دانشجویان خودشان درس نمی خوانند و به مطالب اهمیت نمی دهند. البته معلمو مدرس می تواند تا جایی که ممکن است با ایجاد یک فضای خوب در کلاس درس و جلسات تدریس و تدریس خصوصی باید کاری کند که مباحث برای همه مفید باشد. یک راه حل خوب این است که در بعضی از بخشهای کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی حالتپرسش و پاسخ به کلاس درس داده شود. به این معنی که معلم، استاد و مدرس از دانش آموزان و شاگردانش سوال بپرسد و آنها را هم وارد بحث کند. به این ترتیب همه حواسشان را به یادگیری درس معطوف می کنند.  برای موفقیت در تدریس و تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- کلاسهای تدریس را در زمان مناسب برگزار کنید. به عنوان مثال اگر شاگرد شما تا ساعت 4 بعد از ظهر کلاس مدرسه یا دانشگاه را دارد، بعد از ان دیگر جلسه تدریس خصوصی نذارید. چون شاگرد شما کاملا خسته است و کلاس تدریس خصوصی برای او بازدهی ای نخواهد داشت. بهتر است با شاگردهای خودتان حرف بزنید و ببینید که بیشترین بازدهی را در چه ساعتی از روز دارند و کلاس تدریس خصوصی را در ان ساعت برگزار کنید.
2- قبل از حضور در جلسات تدریس و تدریس خصوصی آمادگی لازم را در خودتان ایجاد کنید. تاجایی که می توانید بر مباحث تدریسی مسلط باشید. اگر کار تدریس را به تازگیشروع کرده اید در ابتدای کار چند درس محدود را درس بدهید تا خوب بر انها مسلط شوید. در ادامه می توانید تعداد درسهای تدریسی خودتان را بیشتر کنید. قبل از جلسات تدریس وقت بذارید و بر مطلب مسلط شوید.
اگر سوال چگونه زبان انگلیسی تدریس کنیم برای شما هم مطرح است و می خواهید در زمینه تدریس زبان انگلیسی فعالیت داشته باشید و درآمد کسب کنید، ادامه این مطلب را بخوانید.
1- در مرحله اول برای فعالیت در زمینه تدریس زبان انگلیسی باید شاگرد جذب کنید: اگر هنوز شاگرد جذب نکرده اید و یا تعداد شاگردهای کمی دارید، برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصیزبان انگلیسی و یا سایر زبانهای خارجی، در همین سایت (ایران مدرس) عضو شوید (بر روی عبارت عضویت در سایت در بالای همین صفحه کلیک کنید) و در ادامه آگهی تدریس زبان خودتان را درج نمائید تا متقاضیان تدریس زبان به صورت مستقیم با شما در ارتباط باشند. ایران مدرس تا سال 96 بیش از 16000 مدرس ثبت نامی دارد و بهترین و پربازدیدترین سایت تدریس ایران (با بیش از 25000 بازدید روزانه در ایام امتحانات) برای ثبت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی زبان انگلیسی و سایردروس است. مطالعه مقاله چگونه در تدریس خصوصی زبان موفق باشیم و درآمد بالایی کسب نمائیم؟هم در زمینه پاسخ به سوال چگونه زبان انگلیسی تدریس کنیم می تواند مفید و موثر باشد. زبان انگلیسی یکی از دروسی است که بیشترین متقاضی تدریس و تدریسخصوصی را دارد. اگر می خواهید درآمد خوبی از تدریس زبان کسب کنید، فرصت درج آگهی در سایت (ایران مدرس) را از دست ندهید.

مشاهده کنید: مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی

2- در جلسه اول تدریس خصوصی زبان انگلیسی عالی عمل کنید:برای موفق بودن در کار تدریس خصوصی زبان انگلیسی و یا هر درس دیگری، در جلسه اول تدریس بهترین عملکرد خودتان را داشته باشید. دیدی که شاگرد یا شاگردهای شما به نسبت نوع تدریس شما پیدا می کنند اکثرا در جلسه اول شکل میگیرد و تغییر دادن آن هم سخت است. اگر در جلسه اول تدریس زبان عالی عمل کنید، شاگردهای شما حتی اگر در جلسات بعدی تدریس به خوبی جلسه اول نباشید، از شما تعریف خواهند کرد. در ضمن، در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی، عالی بودن در جلسه اول تدریس ادامه دار بودن کلاسها را تضمین می کند.
3- هدف از تشکیل کلاس تدریس خصوصی زبان یا کلاس گروهی تدریس زبان انگلیسی را خوب متوجه شوید:بسیاری از مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی و مدرسین زبان خیلی خوب و پر انرژِ تدریس می کنند ولی چون مطالبی که ارائه می کنند در جهت اهداف کلاس نیست در نهایت شاگردهای راضی ای ندارند. به عنوان مثال اگر شما کلاس تدریس خصوصی زبان را برگزار می کنید و شاگرد شما می خواهد در امتحان نمره 20 بگیرد و یا نمره خیلی خوبی بگیرد، باید فقط در این جهت کار کنید و جزوه کلاسی او را مد نظر قرار دهید. کار کردن مکالمه در این کلاس، به عنوان مثال، برای رسیدن به هدف آن مفید نخواهد بود.
اگر می خواهید در تدریس خصوصی موفق باشید، شاگرد خصوصی های بسیاری جذب کنید و از کار تدریس درآمد بالایی بدست آورید، موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- برای موفقیت در تدریس خصوصی تلاش کنید شاگردهای شما نتیجه بگیرند. در صورتیکه شاگردهای شما موفق شوند شما هم در تدریس موفق خواهید شد.
2- در کلاسهای تدریس خصوصی از جزوه درسی خود شاگردانتان استفاده کنید. به هر حال، در امتحان از این جزوات سوال مطرح خواهد شد.
3- سعی کنید کلاسهای خصوصی متنوع و جذاب باشد. در کلاسهای خصوصی هم درس بدهید و هم تمرین و مسئله حل کنید. برنامه متنوعی داشته باشید.
4- به شاگردانتان تمرین بدهید و جلسات بعدی کلاسهای تدریس خصوصی انجام انها را از شاگردانتان بخواهید. شاگردانتان را به سمت درس خواندن هدایت کنید.
5- در همان جلسات تدریس خصوصی هم بعضا اجازه دهید شاگردهایتان خودشان تمارین و مسائل را حل کنند. به این ترتیب روند یادگیری آنها را هم چک می کنید.
6- در کلاسهای تدریس خصوصی حین تدریس سوال بپرسید. با پرسیدن سوال برای خودتان هم مشخص خواهد شد کلاسها چقدر مفید بوده است.
7- کلاسها را از حالت ارائه یک نفره به حالت بحث و بررسی تبدیل کنید. از شاگردانتان توضیح بخواهید. به این ترتیب بهتر درس را یاد می گیرند.
8- با شاگردهایتان دوست شوید. به انها مشاوره بدهید وراهنمایی کنید. رابطه نزدیکی با شاگردانتان داشته باشند به نحوی که بتوانند راحت مشکلات درسی و حتی غیر درسی را با شما مطرح کنند.
کلاسهای خصوصی فیزیک را جذاب برگزار نمائید. این طور نباشد که به صورت مداوم و خسته کننده فقط درس بدهید. کلاس متنوعی داشته باشید. تمرینات و مثالهای زیادی حل کنید. مطالب از طریق مثال و تمرین بهتر یاد گرفته می شود و جا می افتد.
در کلاسهای خصوصی فیزیک مثالهای عملی و مملوس بزنید. مثلا وقتی فیزیک مکانیک را تدریس می کنید، می توانید بحث پرتابه را با پرتاب کردن یک تیله مملوس تر کنید. نقطه اوج و برد و .... را می توانید به صورت عملی به شاگردهایتان نشان دهید. با امادگی کامل در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک حاضرشوید. اگر در کلاس فیزیک مسلط بر درس باشید، در زمان کمتر حجم بیشتری از مطالب را تدریس می کنید و کلاسهای شما در کل بازدهی و تاثیر بیشتری برای شاگردهایتان خواهد داشت.
در ایام امتحانات برای شاگردهایتان کلاسهای رفع اشکال و جمع بندی برگزار نمائید. کلاسهای خصوصی در طول ترم بسیار مفید و موثر است و همین کلاسها در ایام امتحانات می توانید نتیجه امتحان را بسیار بهتر کند. جلسات رفع اشکال را برگزار نمائید. در ایام امتحانات برای شاگردهایتان نمونه سوالات امتحانی حل کنید. بعد از خواندن متن کتاب درسی و حل تمرین و مسئله چند روز مانده به امتحان حل کردن سوالات امتحانی برای موفقیت در امتحان فیزیک و آشنایی با روند حل سوالات کاملا مفید است.
پیگیر نتیجه گرفتن شاگردهایتان باشید. پشتیبان و حامی آنها باشید. فلسفه کلاسهای خصوصی فقط ارائه درس نیست. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان به حمایت بیشتر از خود کلاس نیاز دارند. بعد از امتحان هم برای اطلاع از نتیجه با شاگردهایتان تماس بگیرید.
با تعهد، جدیت و علاقه تدریس کنید. به گونه ای تدریس کنید که انگار کلاسهای شما تضمینی است. حتی اگر قول تضمینی بودن کلاسها را نداده اید ولی پیش خودتان کلاسها را تضمینی در نظر بگیرید.
کلاسهای تدریس خصوصیوقتی مفید خواهد بود که منجر به نتیجه گرفتن و یادگیری گردد. هر کاری که می توانید انجام دهید تا شاگردهایتان نتیجه بگیرند. هیچ عذر و بهانه ای از آنها برای درس نخواندن و تنبلی قبول نکنید.
کلاسهای تدریس خصوصیرا در زمانهایی برگزار کنید که هم خودتان خیلی خسته نباشید و هم شاگر شما قبل از آن در کلاسهای دیگری حاضر نبوده باشد. البته بعضا به دلیل فشردگی کار این مورد ممکن نیست. کلاسهای تدریس خصوصی را خودتان کاملا جدی بگیرید.اگر تمرین و تکلیفی به شاگردهایتان دادید، با جدیت آن را بخواهید. معمولا شاگردهایتان تمایل به تنبلی دارند. شما باید کاری کنید که درس بخوانند. در نهایت، با توجه به مطالب ارائه شده و به عنوان جمع بندی می توان گفتبرای داشتن کلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر و موفقیت در تدریس، در مرحله اول باید خودتان بر دروی تدریسی خودتان کاملا مسلط باشد. کلاسهای خصوصی را جدی بگیرید و با تعهد تدریس کنید و از هیچ تلاشی برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان فروگذار نکنید. پشتیبان و حامی شاگردهایتان باشید و هیچ عذر و بهانه ای را از آنها برای درس نخواندن قبول نکنید. به گونه ای تدریس کنید که انگار کلاسهای خصوصی شما همواره تضمینی است و کیفیت تدریس خودتان را تا جایی بالا ببرید که جایگزین کردن شما سخت باشد.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210755
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X