تدريس خصوصي
تدریس خصوصی: معدل بالا و نمره 20
تدریس خصوصی: معدل بالا و نمره 20 - اگر در ترمهای قبل معدل بالایی نداشته اید، برا افزایش معدل و ارتقای معدل خودتان می توانید روی کلاسهای تدریس خصوصی حساب باز کنید. اگر دانش آموز هستید، همانطور که می دانید، داشتن معدل بالادر موفقیت در کنکور به صورت مستقیم و غیر مستقیم موثر است. چون معدل در چند سال اخیر در رتبه نهایی شما در کنکور به صورت مستقیم تاثیر دارد. در ضمن، اگر معدل بالایی داشته باشید، یعنی درسها را خوب یاد گرفته اید و بنابراین در همان درسها هم در کنکور درصد بالاتری می زنید. بنابراین داشتن معدل بالا از این طریق هم در موفقیت شما در کنکور موثر است. درست است که بدون شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی هم می توان معدل بالایی داشت. ولی به هر حال اگر شما در ترمهای قبل معدل خوبی نداشته اید و در ترم پیش رو یا در ترمآینده می خواهید معدل خودتان را افزایش دهید، کلاسهای تدریس خصوصیمی تواند راه حل خوبی باشد. اگر در بعضی از قسمتهای دروس اشکال دارید، اگردر بعضی از جلسات تدریس مدرسه یا دانشگاه غایب بوده اید، اگر درس را بلد هستید ولی نمی توانید تمرین حل کنید، اگر می خواهید برای بهتر یادگرفتن دروس از یک مدرس خوب کمک بگیرید، در هر صورت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر و مفید است. کلاسهای تدریس خصوصی فقط مخصوص شاگردهای تنبل نیست.ممکن است شما از حالت متوسط بخواهید به خوب برسید و یا معدل خودتان را از خوب به عالی برسانید، در این حالت هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر ومفید است. برای مشاهده لیست مدرسین بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک کنید. بسیاری از دانش اموزانو دانشجویان در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه به علت تعداد زیاد افراد حاضر در کلاس و بعضا به خاطر عدم تسلط کامل مدرس و معلم بر درس و یا عدم کنترل کامل کلاس توسط استاد درس را خوب متوجه نمی شوند. در تمامی مقالات ارائه شده در این وب سایت (ایران مدرس) به دانش آموزان و دانشجویان توصیه شده است که در کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه حاضر شوند. ولی به هر حال، همانطور که گفته شده در بعضی از موارد ممکن است کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه کیفیت لازم را نداشته باشید و یا به هر دلیل ممکن است دانش آموز یا دانشجو در کلاسها حاضر نباشد. در این حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای کسب نمره بالا و افزایش معدلمی تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه تعداد افراد در کلاس بعضا به بیش از 40 نفر هم می رسد. در چنین کلاسهایی هر سوالی را دانش آموزان و دانشجویان نمی توانند بپرسند و مدرس هم فرصت نمی کند به تمامی سوالات پاسخ دهد. کلاسهای تدریس خصوصی برای یادگیری بهتر، رفع اشکال، پرسیدن هر گونه سوال درسی، رفع اشکال پایه های قبل در همان درس، افزایش معدل، کسب نمره 20 در امتحان و 100 درصد زدن دروس در کنکور می تواند مفید و موثر باشد. برای مطالعه بیشتر در زمینه فواید و مزایای کلاسهای خصوصی مقاله مزیتهای تدریس خصوصی و آموزش در منزل را مطالعه نمائید. در همین سایت مدرسین زیادی در زمینه اموزش و تدریس خصوصی فعالیت دارند.
کلاسهای تدریس خصوصی فقط مختص دانش آموزان و دانشجویان تنبل و ضعیف نیست. کلاسهای تدریس خصوصیکاربردهای زیادی می تواند داشته باشد. دانش اموزان و دانشجویان متوسط برایارتقای معدل خودشان و دانش اموزان و دانشجویان خوب برای تبدیل شدن به دانشآموز و دانشجوی عالی می توانند از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنند. در کل، کلاسهای تدریس خصوصی برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت در تحصیل می تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی اشکالاتی می تواند برطرف گردد که در کلاسهای گروهی ممکن نیست. ممکن است دانشجویی حتی در مباحث ریاضی دبیرستان اشکال داشته باشد و در کلاسهای تدریسریاضی دانشگاه از ترس مسخره کردن سایر همکلاسی هایش اصلا جرات نکند سوالاتش را بپرسد. در این حالت با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیبه راحتی می تواند اشکالات خودش را برطرف نماید. در حالت دیگر ممکن است دانش اموز یا دانشجویی در کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه غایب بوده باشد. برای جبران این غیبت ها استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی لازم و ضروری است.
اگر می خواهید با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی 20 بگیرید، موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- سعی کنید کلاسهای خصوصی را در طول ترم برگزار کنید و این کلاسهای را به ایام امتحانات موکول نکنید.

2- اگر فقط برای رفع اشکال کلاسهای تدریس خصوصی را لازم دارید در ایام امتحانات هم می توانید چند جلسه کلاس خصوصی داشته باشید.

3- برای 20 گرفتن و شاگرد اول شدن در کنار کلاسهای تدریس خصوصی یک برنامه ریزی عالی و پشتکار قوی لازم دارید.

4- بعد از کلاسهای مدرسه و دانشگاه و یا کلاسهای تدریس خصوصی درس را مرور نمائید.

5- خوبی کلاسهای خصوصی این است که تا شب قبل امتحان می توانید این جلسات را ادامه دهید.
علاوه بر موارد گفته شده، تدریس خصوصی برای موفقیت تحصیلیو پیشرفت تحصیلی، افزایش معدل، کسب رتبه خوب در کنکور، موفقیت در آزمونهایمختلف و ... دانش آموزان و دانشجویان متوسط و خوب هم می تواند موثر و مفیدباشد. دانش آموز و دانشجویی که در دروس خودش به صورت متوسطی عمل کرده است،با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی می تواند عملکرد خودش را از خوب به عالی تغییر دهد و نمرات خودش را از حدود 15 و 16 به 20 ارتقا دهد. همانطور که میدانید، برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در کنکور باید عالی عمل کرد. با عملکرد متوسط نمی توان در کنکور رتبه بسیار خوبی کسب کرد. بنابراین، اگر دانش آموزی می خواهد در کنکور رتبه بسیار خوبی کسب کند، در این حالت نیز استفاده از کلاسهای تدریس خصوصیمی تواند مفید و موثر باشد. برای ارتقای معدل و کسب نمرات بسیار عالی هم استفاده از کلاسهای خصوصی می تواند بسیار مفید باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی می توان تمرینات بیشتری حل کرد و تمرینات سطح بالاتری به نسبت کلاسهای مدرسه و دانشگاه حل کرد. می توان اشکالاتی که باعث شده است دانشجو ودانش آموز در حد متوسط باقی بماند را تشخیص داده و آنها را برطرف نمود به گونه ای که نتیجه ای که گرفته می شود بسیار بهتر از قبل باشد. با توجه به مطالب گفته شده، برای موفقیت در تحصیل، ارتقای معدل، کسب نمرات خوب و عالی وموفقیت در کنکور و سایر انواع آزمونها، تدریس خصوصی را به عنوان یک راه حلخوب مد نظر داشته باشید.
کلاسهای تدریس خصوصی فقط مختص دانشجویان و دانش آموزان ضعیف نیست. هر چند که دانش اموزان و دانشجویانی که در دروس مختلف ضعف دارند می توانند با استفاده از جلسات تدریس خصوصی ضعفها و اشکالات خودشان را برطرف نمایند، ولی دانشجویان و دانشآموزان متوسط هم می توانند با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی به دانش آموزان و دانشجویان خوب و عالی تبدیل شوند. شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در دروس و کسب نمرات بسیار خوب می تواند بسیار موثر باشد. دانش اموزان و دانشجویان با سطح درسی متوسط می توانند در کلاسهای تدریس خصوصی اشکالات خودشان را تشخیص داده و آنها را برطرف نمایند.کلاسهای تدریس خصوصی انعطاف بالایی دارد و برای هر سطح درسی و هر سطح تحصیلی می تواند موثر و مفید باشد. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصیکلیک نمائید. اگر میخواهید در امتحانات مدرسه و دانشگاه موفق عمل کنید و به نسبت ترمهای قبل تغییر اساسی در نتایجی که بدست می آورید ایجاد نمائید، اگر میخواهید معدل خودتان را افزایش دهید و دروس را با اطمینان پاس کرده و قبول شوید، اگر قصد دارید جزو نفرات برتر کلاس باشید و حتی شاگرد اول شوید،برای کسب نمره 20 در امتحاناتو درصد 100 در کنکور و ... شرکت در کلاسهای خصوصی را مد نظر داشته باشید. برای مطالعه بیشتر در زمینه استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت درتحصیل و ارتقای معدل و ... مقاله کلاسهای تدریس خصوصی، بهترین گزینه در ایام امتحانات یا تدریس خصوصی و قبولی در امتحانات با نمرات بالا را مطالعه نمائید.
دلیل اینکه بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان در دروس مختلف نمرات خوب کسب نمی کنند این است که در آن دروس اشکالاتی دارند که یا در کلاس درس جرات پرسیدن آنها را ندارند ویا حتی خودشان نمی دانند که چنین اشکالهایی وجود دارد. در کلاسهای مدرسه ودانشگاه، بر خلاف کلاسهای تدریس خصوصی،هر سوالی را نمی توان پرسید و فرصت و وقت برای پرسیدن همه ی سوالها وجود ندارد. بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان چون در پایه های قبلی در دروس مختلف اشکال داشته اند و با وجود اینکه آن اشکالات هنوز باقی مانده است در حال آموزش مباحث جدیدی هستند، در کلاسهای مدرسه و دانشگاه مطالب را خوب متوجه نمی شوند. در کلاسهای تدریس خصوصی می توان این اشکالات را تشخیص دادهو در ادامه برطرف نمود. کلاسهای تدریس خصوصی فرصتی بسیار عالی برای رفتن از سطح ضعیف به متوسط و از سطح متوسط به عالی است. حتی دانشجویان و دانش آموزانی که در سطح متوسطی قرار دارند، با شرکت در جلسات تدریس خصوصی می توانند در امتحانات عالی عمل کنند و حتی 20 بگیرند. بنابراین خوبی و مزیت کلاسهای خصوصی این است که مدرس با در اختیار داشتن فرصت کافی می تواند اشکالات پایه ای شاگرد خودش را تشخیص داده و آن را برطرف نماید. اگر می خواهید معدل خودتان را ارتقا ببخشید، در دروس مختلف مانند ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، زبان، عربی و .... نمرات خوب و حتی 20 بگیرید و در درس و تحصیل موفق باشید، فرصت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی را از دست ندهید.
تدریس خصوصی بهترین روش برای ارتقای معدل و افزایش معدلاست. در کلاسهای تدریس خصوصی می توانید تمرین و مسائل بیشتری حل کنید و نمونه سوالات سالهای قبل را هم بررسی نمائید. به این ترتیب کاملا بر ردس مسلط خواهید شد و در امتحانات نمره عالی و حتی 20 خواهید گرفت. برای مشاهدهلیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی بر روی لینک مدرسین تدریس خصوصی کلیک نمائید. اگر در کنار شرکت در کلاسهای خصوصیبه خودتان نظم بدهید و کمی بیشتر از قبل درس بخوانید حتی می توانید شاگرد اول شوید. همانطور که می دانید در سالهای اخیر داشتن معدل بالا فقط برای تحسین پدر و مادر و والدین نیست. در دوران متوسطه معدل بالا باعث می شود درکنکور هم رتبه بهتری داشته باشید. هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم. به صورت مستقیم به این معنی که معدل در حال حاضر به اندازه 25 درصددر کنکور تاثیر دارد و به صورت غیر مستقیم هم به این معنی که اگر شما معدلبالا داشته باشید یعنی درسهایتان را خوب خوانده اید و در کنکور هم از هماندرسها سوال مطرح می شود و بنابراین می توانید درصدهای بالاتری را در کنکورکسب نموده و در نتیجه رتبه بهتری بدست آورید. بنابراین برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در کنکور داشتن معدل بالا مهم است. در مقطع دانشگاه هم برایقبولی در مقاطع بالاتر و یا قبولی در آزمونهای استخدامی و مصاحبه و تقاضایتحصیل در خارج از کشور و .... داشتن معدل بالا مهم است.
در درس ریاضی که یک درس مهم است و بیشترین تعداد متقاضی تدریس خصوصی را دارد، بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان اشکالات پایه ای در درس ریاضی دارند. در مباحثی مانند انتگرال، حد، مشتق،نسبتهای مثلثاتی و .... هر کدام از دانشجویان ودانش آموزان ممکن است اشکالات پایه ای داشته باشند. شرکت در کلاسهای خصوصی برای یادگیری پایه ای این مباحث و آموزش عمقی آن کاملا مفید است. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت تدریس ریاضی کلیک کنید.

درس فیزیک هم که یک درس کاملا مفهومی است در کلاسهای خصوصی می تواند بسیار خوب آموزش دیده شود. برای مشاهده لیست مدرسین فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک کنید. فیزیک یک درس مهم برای دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی و دانشجویان رشته های فنی مهندسی و بسیاری از رشته های دیگر است. روابط فیزیکباید به خوبی درک شود تا بتوان مسادل را حل کرد. در کلاسهای خصوصی درک عمیق از این روابط قابل حصول است.

درس دیگری که استفاده از کلاسهای خصوصی برای یادگیری آن و پیشرفت در آن بسیار مناسب است، درس زبان انگلیسی می باشد. اتفاقا در گوگل هم که کلمه تدریس خصوصی را بزنید، یکی از مواردی که پیشنهاد داده می شود تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی زبان فرانسه، تدریس خصوصی زبان آلمانیو .... است. برای آموزش بهتر مکالمه زبان، گرامر زبان، قبولی در امتحان زبان انگلیسی، کسب درصد بالا در کنکور زبان و .... کلاسهای خصوصی زبان کاملا مفید است.

برای پیشرفت در تحصیل، ارتقای معدل، کسب نمرات عالی، قبولی در امتحان وکنکور و .... شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی بسیار مهم است. اگر قصد دارید کامپیوتر و یا انواع نرم افزارها را آموزش ببینید، در این حالت هم کلاسهای خصوصی می تواند مفید و موثر باشد. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه کامپیوتر و انواع نرم افزارها بر روی عبارت تدریس خصوصی کامپیوتر کلیک کنید. در کلاسهای خصوصی کامپیوتر و یا نرم افزارهای مختلف را در زمان کمتری می توان آموزش دید.
همانطور که می دانید در بسیاری از موارد داشتن معدل بالا مهم و ضروری است. به عنوان مثال اگر درمقطع متوسطه دوم مشغول تحصیل هستید، با خوب درس خواندن و استفاده از کلاسهای مدرسه و جلسات تدریس خصوصی و یادگیری بهتر دروس مزایای زیادی نصیب شما خواهد شد. از طرفی در امتحانات با نمره خوب قبول خواهید شد و دروس را مفهومی و عمقی یاد خواهید گرفت. از طرف دیگر معدل شما افزایش پیدا می کند وچون معدل در کنکور موثر است این افزایش معدلروی بهتر شدن رتبه کنکور شما هم موثر خواهد بود. نکته دیگر اینکه وقتی خوبدرس می خوانید و معدل خودتان را ارتقا می دهید، چون درسها را خوب یاد گرفته اید، در کنکور هم بهتر می توانید به تست ها پاسخ دهید و در نتیجه اینفایده را هم بدست خواهید اورد. بنابراین با یک تیر چند نشان را خواید زد. وقتی هدفی را برای خودتان تعیین می کنید و سعی می کنید مثلا معدل شما بالای18 باشد، در مسیر رسیدن به این هدف مزایای بیشتری هم نصیب شما خواهد شد. در مقطع دانشگاه هم داشتن معدل بالا لازم و در بسیاری از موارد ضروری است. بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور ویا برای استخدام در شرکتهای دولتی و خصوصی داشتن معدل بالا یک مزیت به شمار می رود. برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، گرفتن بورس از دانشگاهها و ... هم حداقل معدل مشخصی را باید کسب کنید.
اولا می توان گفت رسیدن به معدل بالالازم و ضروری است و برای ادامه تحصیل و موفقیت در آزمونهای شغلی و استخدامی، موفقیت در کنکور و .... می تواند موثر باشد. ثانیا از کلاسهای تدریس خصوصی به عنوان یک امکان خوب برای افزایش و ارتقای معدل خودتان می توانید استفاده کنید. مطالعه مقاله چگونه برای امتحانات نهایی برنامه ریزی کنیم و 14 توصیه برای موفقیت در تحصیل هم در این زمینه می تواند مفید و موثر باشد.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
بهترین راهکارها برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی
بهترین راهکارها برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی، جذب شاگرد و خوب پول دراوردن از تدریس خصوصی در این بخش ارائه شده است. درامد تدریس خصوصی و جذب شاگرد:بعد از انکه برای خودتان مشخص کردید که قصد دارید چه درامدی از کار تدریس خصوصی بدست آورید باید روشهای مختلفی که برای پیداکردن شاگرد خصوصی وجود دارد را امتحان نمائید. با آموزشگاهها و موسسات تدریس خصوصی تماس بگیرید و برای کار تدریس اعلام آمادگی کنید. در روزنامه و مجلات تبلیغ کنید. تراکت چاپ کنید. برای خودتان وبلاگی بسازید و یا در نهایت به عنوان بهترین روش، آگهی تدریس خصوصی خودتان را در سایت (ایران مدرس)درج نمائید. ثبت آگهی تدریس خصوصی در ایران مدرس رایگان است. در بالای همین صفحه بر روی عبارت عضویت در سایت کلیک کنید، ثبت نام کنید و تبلیغات تدریس خودتان را درج نمائید. بدون اغراق بهترین روش برای جذب شاگرد و کسب درامد بالا از تدریس خصوصی ثبت اگهی تدریس در همین سایت است. ایران مدرس بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است و تا پاییز 96 بیش از 17000 مدرسآگهی تدریس خودشان را در آن ثبت نموده اند. ایران مدرس پربیننده ترین سایتتدریس ایران هم می باشد و ترمهای قبل بازدید آن در ایام امتحانات از 28000 بازدیددر روز هم گذشته است. به این ترتیب تبلیغات تدریس شما در معرض هزاران بازدید کننده و متقاضی تدریس خصوصی قرار می گیرد. شما می توانید آگهی تدریسخصوصی خودتان را در همین سایت به صورت رایگان ثبت نمائید و تنها در صورت تمایل می توانید تبلیغات تدریس خصوصی خودتان را با پرداخت مبلغ مناسبی ویژهکرده و بازدهی آن را بیشتر و بیشتر کنید. اگر قصد دارید در زمینه روشهای مختلف جذب شاگرد اطلاعات کاملی بدست آورید بر روی این لینککلیک کنید و اگر می خواهید در زمینه نحوه نوشتن تبلیغات تدریس خصوصی موفق برای جذب شاگرد بیشتر و کسب درامد بالاتر از تدریس خصوصی اطلاعاتی بدست آورید، حتما مطالعه این مقاله را از دست ندهید.
اگر می خواهید از تدریس خصوصی فیزیکدر مقطع های متوسطه و دانشگاه و همچنین تدریس خصوصی فیزیک کنکور درآمد خوبی بدست آورید و در تدریس فیزیک موفق باشید موارد زیر را در نظر داشته باشید.
1- برای کسب درامد بالا از تدریس فیزیکدر مرحله اول باید خوب شاگرد جذب کنید. روشهای مختلفی برای پیدا کردن شاگرد خصوصی در زمینه تدریس فیزیک وجود دارد. با آموزشگاهها و موسسات تدریسخصوصی تماس بگیرید.
2- برای جذب شاگرد اگر در شروع کار هستید حین تماس باآموزشگاه بگویید که مثلا ارزانتر کار می کنید و یا درصد بیشتری را به نسبتسایر مدرسین به آموزشگاه پرداخت خواهید کرد و .... تا شما را در اولویت قرار دهند.
3- به صورت حضوری به آموزشگاههای تدریس خصوصی مختلف سر بزنید و برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی اعلام آمادگی کنید. پیشنهاد به صورت حضوری به آموزشگاهها موثرتر است.
4- در روزنامه همشهری و یا در اینترنت و سایتهای اینترنتی شماره آموزشگاههای مختلف را پیدا کنید و با آنها تماس بگیرید. هر چه تماسهای بیشتری بگیرید احتمال جذب شاگرد شما در زمینه آموزش خصوصی فیزیک بیشتر خواهد شد.
5- اگر در شروع کار تدریس هستید و می خواهید تدریس خصوصی فیزیک را شروع کنید، یکی دو جلسه اول را حاضر باشید رایگان کار کنید.اگر در همین یکی دو جلسه خوب عمل کنید کم کم شاگردهای بیشتری هم جذب خواهید کرد.
برای اینکه در کار تدریس فیزیک موفق باشید، تمایز ایجاد کنید. کاری کنید که جایگزین کردن شما سخت باشد. پشتیبان و حامی شاگردهایتان باشید. کمی بیشتر در کلاس بمانید. مشاوره بدهید. در ایام امتحانات و بعد از امتحان هم پیگری نتیجه گرفتن شاگردهایتان باشید.
6- به شاگردهایتان نمونه سوال امتحانی بدهید. به آنها کتاب آموزشی به صورت رایگان هدیه بدهید. مطمئن باشید ارزشش را دارد. این شاگردهای شما دوباره بر خواهند گشت و شما را به افراد بیشتری معرفی می کنند. کلاسها را به گونه ای برگزار کنید که انگار تضمینی است.
7- به عنوان آخرین و مهمترین توصیه: هوایشاگردهایتان را داشته باشید. هیچ عذر و بهانه ای را از انها قبول نکنید و به هر ترتیبی که شده است آنها را به نتیجه برسانید. موفقیت شاگردهایتان در امتحان و کنکور فیزیک معادل با موفقیت شما در تدریس و کسب درآمد بالا است.

با توجه به مطالب ارائه شده، به عنوان جمع بندی می توان گفت که برای موفقیت در تدریس درس فیزیکو کسب درآمد بالا از ان باید روشهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید و تعداد شاگردهایتان را از هر طریق ممکن افزایش دهید. در کنار آن باید شاگردهایتان را حفظ کنید و با ارائه تدریس موفق و با کیفیت تلاش کنید شاگردهایتان بهترین نتیجه ممکن را بگیرند. با تعهد و علاقه تدریس کنید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان را در اولویت قرار دهید. با ارائه یک تدریس منحصر به فرد و عالی و با ایجاد تمایزهای مثبت جایگزینی خودتان را برای شاگردهایتان سخت کنید. میزان درآمد شما نسبت مستقیم با این دارد که چقدر جایگزینی شما سخت باشد. در نهایت به عنوان بهترین راهکار برای جذب شاگرد و کسب درآمد بالا از تدریس فیزیک، آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) ثبت نمائید.
برای شروع فعالیت و یا گسترش فعالیت خودتان در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس زبان فرانسه، تدریس آلمانی و .... و کسب درآمد بالا از تدریس زبان در ایران مدرس تبلیغات تدریس خصوصی خودتان را درج نمائید و شاگرد جذب کنید. برای ثبت آگهی و تبلیغات رایگان در زمینه تدریس خصوصی در ایران مدرس در بالای همین صفحه بر روی عبارت عضویت در سایت کلیک کنید. در ادامه ثبت نام کنید و وارد کنترل پنل شوید. در کنترل پنل آگهی تدریس خودتان را درج نمائید و برای اگهی خودتان کلمات کلیدی و عکس هم انتخاب نمائید. بعد از تایید مدیریت سایت آگهیتدریس شما نمایش داده خواهد شد.
برای جذب شاگرد خصوصی و کسب درامد بالا از تدریس راهکارهای مختلفی وجود دارد. البته با مطالعه این مقالهخودتان هم تایید خواهید کرد که ثبت آگهی تدریس خصوصی در ایران مدرس بهترینراهکار برای پیدا کردن شاگرد خصوصی می باشد. ثبت آگهی تدریس در ایران مدرسرایگان است. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است. برای شروع فعالیت و یاگسرتش فعالیت خودتان در زمینه تدریس خصوصی در همین سایت برای دروس تدریسی خودتان می توانید خلاصه جزواتی ثبت کنید و شماره تماس خودتان را هم در جزوات ثبت کنید. این جزوه ها با نام خودتان در سایت منتشر می شود و باعث افزایش بازدید آگهی و تبلیغ شما هم خواهد شد. در کنترل پنل می توانید جزواتخودتان را درج کنید.

مطالعه کنید: حداکثر درآمد مدرسین تدریس خصوصی چقدر است؟
اگر به کار تدریس ریاضی علاقه دارید این کار را انجام دهید. برای موفقیت در هر کاری باید به آن کار علاقه داشته باشید. اگرریاضی را دوست ندارید و مثلا از تدریس فیزیک بیشتر لذت می برید، فیزیک را تدریس کنید. عشق و علاقه به کار در بلند مدت باعث موفقیت شما خواهد شد.
به کار تدریس ریاضی متعهد باشید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان برایتان مهم باشد. هر چه بهتر تدریس کنید و برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان به صورت صادقانه تری تلاش کنید، شاگردهای شما بیشتر قدردان شماخواهند بود و علاوه بر مراجعه دوباره خودشان افراد دیگری را هم به شما معرفی می کنند.
هر چه تعداد شاگردهای بیشتری جذب کنید بهتر است. اما اگر این شاگردها را از دست بدهید فایده ای ندارد. باید شاگردهایتان را حفظ کنید تا پول زیادی در بیاورید. خصوصا در جلسه اول عالی عمل کنید. بسیاری از کلاسهای خصوصی به علت تدریس ناموفق مدرس، فقط یک جلسه طول می کشد!
علاوه بر ثبت آگهی تدریس، برای جذب شاگردهای بیشتر و کسب درآمد بالاتر از تدریس ریاضی روش های دیگری را هم برای جذب شاگرد خصوصی امتحان کنید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه مقاله راهکارهای مختلف جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی را مطالعه کنید. برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی ریاضی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید.iranmodaresثبت آگهی تدریس خصوصی زبان ویا هر درس دیگری در ایران مدرس رایگان است. تنها در صورت تمایل می توانید آگهی خودتان را ویژه کنید و بازدهی ان را افزایش دهید. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است و در ایام امتحانات بازدید آن به بیش از 28000 بازدید در روز هم می رسد. البته خوبی فعالیتدر زمینه آموزش خصوصی زبان آن است که زیاد به فصل امتحانات بستگی ندارد و در ایام تعطیلات و عید و ... نیز متقاضی برای آموزش خصوصی زبان همواره وجوددارد. مطالعه کنید: درآمد تدریس زبان، حقوق و دستمزد مدرس زبان انگلیسی
اگر فکر می کنید که باثبت آگهی تدریس خصوصی در ایران مدرس نمی توان شاگرد جذب کرد باید بگوییم که تعداد زیادی از مدرسینی که به صورت جدی در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان و سایر دروس فعالیت دارند بارها و بارها آگهی تدریس خودشان را در ایران مدرس تمدید نموده اند و برای ویژه کردن آگهی خودشان چندین بار (بعضی از مدرسین بیش از 20 بار) هزینه پرداخت کرده اند. فکر می کنید اگر این مدرسین نمی توانستند شاگرد جذب کنند دوباره برای تمدید آگهی تدریس خودشان وویژه کردن دوباره آن هزینه می کردند؟! ثبت آگهی تدریس زبان در ایران مدرس بهترین روش برای جذب شاگرد و کسب درآمد از آموزش خصوصی زبان میباشد. برای فعالیت در زمینه آموزش زبان می توانید با آموزشگاههای زبان هم تماس بگیرید. اشکال این کار این است که اولا معلوم نیست آموزشگاه زبان کی به شما اعتماد خواهد کرد و آیا اصلا به شما شاگرد معرفی خواهد کرد یا نه. ثانیا هر جلسه باید 30 تا 40 درصد مبلغ حق التدریس را به آموزشگاه پرداخت کنید. ثالثا قیمت کلاسهای خصوصی در این روش توسط اموزشگاه تعیین می شود و آموزشگاهها برای جذب شاگرد بیشتر معمولا قیمتها را پایین نگه می دارند. بنابراین از طریق همکاری با آموزشگاههای زبان هیچ وقت نمی توانید درامد خوبی از تدریس زبان کسب کنید. بهترین راهکار این است که خودتان اگهی تدریس ثبت نموده و به صورت مستقل شاگرد جذب نمائید. مطالعه نمائید: چگونه در زمینه تدریس خصوصی زبان فعالیت کنیم و درآمد کسب نمائیم؟
- روی نحوه حرف زدن خودتان وقتی برای کلاسهای خصوصی با شما تماس گرفته می شود کار کنید. با اطمینان و اعتماد به نفس حرف بزنید. البته اگر قبلا آمادگی های لازم را در خودتان ایجاد کرده باشید و بر درس ریاضی کاملا مسلط باشید، وقتی تماسی با شما گرفته می شود، چون به خودتان و نحوه تدریس و میزان معلومات خودتان اعتماد دارید، این اطمینان و اعتماد به نفس در حرفهای شما خودش را نشان خواهد داد و باعث می شود در جلب اطمینان دانش آموزان و دانجویان و یا والدین آنها موفق تر عمل کنید و راحت تر شاگرد جذب نمائید. پس قبل از آنکه بخواهید برای تدریس ریاضی تبلیغ کنید و یا اقدامی انجام دهید از تسلط خودتان بر درس مطمئن باشید. مطالعه کنید: چگونه از تدریس خصوصی ریاضی بیشتر پول دربیاوریم؟
- در همین ابتدای کار سعی کنید قوی شروع کنید. اگر تعداد کمی شاگرد جذب کردید و درآمد شما در ابتدای کار هم خیلی بالا نبود باز هم ایرادی ندارد. همین تعداد شاگردی که جذب کرده اید اگر نتیجه خوبی بگیرند شاگردهای دیگری هم به شما معرفی خواهندکرد. اگر خوب تدریس نکنید همین تعداد شاگرد را هم از دست خواهید داد. کیفیت کار شما بهترین تبلیغ برای شما است. البته معیار مهم برای پربازده بودن کلاسهای شما این است که شاگردانتان نتیجه مطلوب را بگیرند. به گونه ایتدریس کنید که انگار قول تضمینی بودن کلاسهای خصوصی را به شاگردانتان دادهاید. شاگردهایتان را به گونه ای هدایت کنید که حتما نتیجه مطلوب را بگیرند.
با توجه به مطالب ذکر شده، برای شروع فعالیت در زمینه تدریس خصوصی ریاضی در مرحله اول با امتحان کردن روشهای مختلف جذب شاگرد، از جمله ثبت آگهی تدریس در همین سایت، تعداد شاگردهای خودتان را افزایش دهید. درس ریاضی را خوب بخوانید تا کاملا بر آن مسلط باشید. در کلاسهای خصوصی ریاضی عملکرد عالی داشته باشید (خصوصا در جلسه اول تدریس) تا شاگردهای شما نتیجه بگیرند و به تدریج تعداد شاگردهایتان افزایش یابد.
آیا همکاری با آموزشگاهها برای کسب درآمد از تدریس بهتر از ثبت آگهی در ایران مدرس نیست؟خیر. برای کسب درامد از تدریس خصوصی می توانید با آموزشگاهها همکاری کنید ولی برای کسب درآمد بالا خیر. وقتی با آموزشگاههای تدریس خصوصی کار می کنید(البته در اول راه و در شروع تدریس خصوصی همکاری با آموزشگاهها هم خوب است) قیمتهای کلاسهای خصوصی را آموزشگاه تعیین می کند و نه خود شما. آموزشگاهها برای جذب شاگرد بیشتر معمولا قیمتها را پایین و رقابتی اعلام میکنند. در نتیجه سقف درآمد شما از تدریس خصوصی توسط آموزشگاه تعیین می شود.همکاری با آموزشگاه ها هم می تواند یکی از روشهای جذب شاگرد باشد ولی بهترین روش نیست. وقتی با آموزشگاهها و موسسات تدریس خصوصی همکاری می کنید هر جلسه 30 یا 40 درصد مبلغ حق التدریس را باید به انها بدهید. یعنی در طولیک ترم اگر 20 میلیون تومان از تدریس درامد داشته باشید (به عنوان مثال) 6تا 8 میلیون تومان ان را باید به آموزشگاه بدهید. یعنی اگر برای هر جلسه تدریس 50 هزار تومان دریافت کنید، از 400 جلسه ای که کلاس برگزار کرده اید 120 تا 160 جلسه ان را رایگان کار کرده اید. چنانچه در طول یک ترم (6 ماه) هر ماه آگهی خودتان را در ایران مدرس 7 ستاره ویژه کنید و آگهی شما در بهترین مکان سایت هم نمایش داده شود، هزینه آگهی تدریس ویژه شما 1 میلیون تومان هم نخواهد شد و در ضمن درآمد شما می تواند از 20 میلیون تومانی که بهعنوان مثال ذکر شد هم می تواند بیشتر شود چرا که قیمت کلاسهای خصوصیرا خودتان تعیین می کنید و اگر خوب تدریس کنید می توانید برای هر جلسه مبلغ بالاتری را درخواست کنید. وقتی شاگردی را از طریق آموزشگاه جذب می کنید، اگر خوب هم تدریس کنید، همان شاگرد ترم بعد دوباره با آموزشگاه تماس خواهد گرفت و ممکن است مدرس دیگری معرفی شود. اگر خودتان شاگرد جذب کرده باشید (از طریق تبلیغات تدریس خصوصی) در صورت موفقیت در امتحان و رضایت از کلاس شما، همان شاگرد ترم بعد با خودتان تماس خواهد گرفت. مطالعه کنید: 30 راهکار برای تدریس موفق و کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی
اگر می خواهید در کار تدریس و آموزش خصوصی ریاضی موفق باشید و پول خوبی در بیاورید مسئولیت کامل این نتیجه را به عهده بگیرید. یعن حداقل پیش خودتان فکر کنید کلاسهای خصوصیریاضی شما تضمینی است و مسئولیت 100 درصد نتیجه گرفتن شاگردهایتان با شما می باشد. در حقیقت این طور هم می باشد. شما فقط برای تدریس در کلاسهای خصوصی حاضر نیستید. شما باید شاگردهایتان را در جهتی هدایت کنید و به گونه ای تدریس کنید و به اندازه کافی تمرین و مسئله به آنها بدهید که در نهایت نتیجه بگیرند. در کار تدریس خصوصی ریاضی جدی باشید و اگر شاگرد شما درس نمیخواند به او بگویید که از ادامه کار انصراف خواهید داد و یا از والدین ایشان کمک بخواهید. خلاصه اینکه باید کاری کنید که شاگرد شما در مسیر صحیح قرار بگیرد. این بحث بهبود عملکرد و افزایش کیفیت کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی شما حتی بیشتر از بحث تبلیغات در افزایش درآمد شما در کار تدریس خصوصی ریاضی می تواند موثر و مفید باشد. اگر شاگردهای شما نتیجه بگیرند ترمهای بعد هم برای درس ریاضی و یا سایر دروس خودشان با شما تماس خواهند گرفت و تعداد شاگردهای شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. از طرفی شما را به دوستان و همکلاسی های خودشان هم معرفی خواهند کرد و از این طریق هم تعداد شاگردهای بیشتری پیدا خواهید کرد. پس یک راهکار عالی برای موفقیت در تدریس ریاضی و خوب پول درآوردن از تدریس ریاضی داشتن کلاسهای با کیفیت و نتیجه گرا است.
به کار تدریس خصوصی متعهد باشید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان را در اولویت قرار دهید:اگر می خواهید در بلند مدت مدرس خصوصی موفقی باشید و واقعا درامدی داشته باشید که واقعا رضایت بخش باشد، نتیجه گرفتن شاگردهایتان را در اولویت اول قرار دهید. همانطور که می دانید در هر کار و تجارتی گفته می شود که حق با مشتری است. در کار تدریس خصوصی مشتریان شما همان شاگردهایتان هستند. اگر میخواهید در تدریس خصوصی موفق باشیدباید شاگردهای راضی داشته باشید. برای هر کدام از شاگردهایتان برنامه ریزیخاص خودش را داشته باشید و به گونه ای درس و کلاس را پیش ببرید که شاگرد شما نتیجه بگیرد. اگر شاگرهای شما در امتحان و کنکور و ... موفق باشند، ترمهای بعد هم برای درسهای دیگرشان بر می گردند و حتی شاگردهای جدیدی به شما معرفی می کنند. به این ترتیب تعداد شاگردهای شما بیشتر و بیشتر خواهد شد و درآمد شما هم به سرعت افزایش می یابد.
گاها به صورت تضمینی تدریس خصوصی کنید:اگر به کار خودتان مطمئن هستید و کمی هم اهل ریسک کردن می باشید می توانیددر زمینه تدریس خصوصی به صورت تضمینی کار کنید. البته نکته ای را در نظر داشته باشید، اگر می خواهید در بلند مدت در کار تدریس و تدریس خصوصی موفق باشید و خوب پول دربیاورید، حتی اگر به شاگردهایتان و یا به والدین آنها قول تضمینی بودن کلاسها را نداده اید، پیش خودتان فرض کنید که کلاسها تضمینی استو به صورت متعهدانه و عالی تدریس کنید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان را در اولویت اول قرار دهید. به هر حال، می توانید در متن و عنوان آگهی تدریسخودتان در سایت (ایران مدرس) عبارت تضمینی را هم ذکر کنید و به صورت واقعی تضمینی کار کنید. شما می توانید کیفیت تدریس خودتان را تضمین کنید و یا نتیجه گرفتن حتمی شاگردهایتان را. مورد دوم بیشتر مد نظر شاگردهایتان و والدین آنهاست. اگر به صورت تضمینی کار کنید می توانید درآمد بالاتری داشتهباشید ولی در عوض باید کاری کنید که شاگردهایتان حتما نتیجه بگیرند.
برای موفقیت در تدریس خصوصی و خوب پول درآوردن از کار تدریسدر مرحله اول باید خوب شاگرد جذب کنید و متعهدانه تدریس کنید. روشهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید و برای کلاسهای خودتان قیمت مناسبی در نظر بگیرید. در نهایت با ارائه تدریس با کیفیت و بدست اوردن نتایج خوب برای شاگردهایتان مراحل موفقیت در کار تدریس را به سرعت طی کنید.
منبع: ایران مدرس
اگر می خواهید در درس وتحصیل موفق باشید و در نهایت درآمد بالایی از کار تدریس بدست آورید، به خاطر خودتان هم که شده است، باید سعی کنید همه ی شاگردهایتان نتیجه خوبی بگیرند و در امتحان قبول شوند. رمز موفقیت در تدریس خصوصی و بدست آوردن درآمد بالا از کار تدریسو آموزش در منزل این است که شاگردهای موفق و راضی داشته باشید. اگر شاگردهای شما در درس موفق شوند ترمهای بعد دوباره با شما تماس خواهند گرفت.حتی اگر سخت گیری کنید و در طول ترم از سخت گیریهای شما ناراحت هم بشوند در نهایت چیزی که یادشان می ماند این است که در امتحان نتیجه حوبی گرفته اند. بنابراین متعهدانه و با عشق و علاقه تدریس کنید. کلید موفقیت شما در تدریس خصوصی موفقیت شاگردهایتان در امتحان و کنکور است. مطالعه کنید: درآمد کار و شغل تدریس چقدر است؟
با توجه به مطالب ارائه شده برای بدست آوردن درآمد بالا از تدریس خصوصیو آموزش در منزل در مرحله اول با امتحان کردن روشهای مختلف جذب شاگرد و درصدر انها با ثبت آگهی تدریس خصوصی در سایت (ایران مدرس) سعی کنید به تعداد کافی شاگرد جذب کنید. در ادامه با ارائه تدریس خوب و موفق و جلسات تدریس خصوصی با کیفیت و با تعهد به تدریس و جدی گرفتن کلاسهای تدریس خصوصی سعی کنید تمامی شاگردهای خودتان را به نتیجه مطلوب که همان قبول شدن در امتحان و کنکور با نمره خوب و عالی است برسانید.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
درآمد بالای تدریس خصوصی
در این بخش در زمینه درآمد بالای تدریس خصوصی، میزان درآمد مدرسین و اساتید تدریس خصوصی، چگونگی جذب شاگرد و کسب درآمد زیاد از کار تدریس و ... توضیحاتی ارائه می گردد. اگر سوالاتی مانند چگونه در زمینه تدریس خصوصی ریاضی فعالیت داشته باشم و چگونه فعالیت خودم را در این زمینه شروع کنم؟ بهترین روش برای جذب شاگرد به منظور فعالیت در زمینه تدریس خصوصی ریاضی چیست؟ درآمد تدریس خصوصی ریاضی چقدر می تواند باشد؟ آیا درآمد تدریس خصوصی ریاضی پایدار است و یا به صورت مقطعی می باشد؟روی کار تدریس خصوصیریاضی به صورت پاره وقت می توان حساب کرد و یا تمام وقت؟ و .... برای شما مطرح است در این مقاله به این موارد پاسخ داده خواهد شد. اگر برای کسب درآمد و فعالیت در زمینه آموزش ریاضی در منزل جدی هستید، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید.
چگونه در زمینه تدریس خصوصی ریاضی فعالیت داشته باشم و چگونه فعالیت خودم را در این زمینه شروع کنم؟اگر قبلا در زمینه تدریس خصوصی ریاضی فعالیت داشته اید، با همان روشهایی که قبلا شاگرد جذب کرده اید دوباره می توانید شاگرد جذب کنید و علاوه بر آنراههای جدیدی را هم می توانید امتحان کنید. اگر می خواهید در زمینه تدریس ریاضی فعالیت خودتان را شروع کنید، باز هم باید روشهای مختلفی برای جذب شاگرد امتحان نمائید و در عین حال روی خودتان و تسلط خودتان بر تدریس ریاضی کار کنید. مثلا اگر قصد دارید در زمینه ریاضی ششمفعالیت داشته باشید کتاب ریاضی ششم را مطالعه کنید و برای آن جزوه خلاصه ای تهیه نمائید تا در کلاسهای خودتان استفاده کنید. همین تمایز کوچکی که ایجاد می کنید می تواند به موفقیت شما در تدریس منجر شود. پس بنابراین برایگسترش فعالیت خودتان در زمینه تدریس ریاضی و یا شروع فعالیت در زمینه آموزش ریاضی باید در دو زمینه خوب عمل کنید. یکی از آنها امتحان کردن روشهای مختلف برای جذب شاگرد است که در این مقاله مفصل توضیح داده شده است ودیگری به صورت همزمان افزایش توانایی های خودتان است. بر درس ریاضی مسلط شوید و تا جایی که می توانید خودتان در مرحله اول مباحث را خوب یاد بگیرید تا بتوانید در کمترین زمان بیشترین بازدهی را به شاگردهایتان برسانید. خصوصا برای دروس ریاضی دانشگاهی مانند ریاضی عمومی 1 و 2 ، ریاضی مهندسی،معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی و .... آمادگی قبل از جلسه تدریس کاملا لازم است. نکته مهمی که در مقالات قبلی همین سایت هم به ان اشاره شده است این است که خصوصا در جلسه اول تدریس ریاضی باید عملکرد خیلی خوبی داشته باشید. اگر قبل از حضور در کلاس آمادگی های لازم را در خودتان ایجاد کرده باشید و به این امر واقف باشید که جلسه اول باید از حالت عادی خودتان هم بسیار بهتر عمل کنید، در نهایت منجر به این می گردد که کلاسهای شما ادامه پیدا کند. در غیر اینصورت یک شاگرد را به صورت کلی از دست خواهید داد. یکی از بهترین روشها برای جذب شاگرد و فعالیت در زمینه تدریس خصوصی ریاضی ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس به عنوان بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است.
اگر تسلط شما بر درس ریاضی خیلیزیاد نیست از ریاضیات ابتدایی و متوسطه شروع کنید. برای فعالیت در زمینه ریاضی کنکور و ریاضیات دانشگاهی باید بیشتر مطالعه کنید و تسلط خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. تا وقتی که مسلط نیستید کلاس را قبول نکنید.
برای اینکه شاگردهایتان متعهد بودن شما به کار تدریس را احساس کنند در کلاسهای خصوصی ریاضی از هر تلاشی برای پیشرفت آنها فروگذار نکنید. مشاوره بدهید. برای شاگردهایتان برنامه ریزی کنید و به گونهای برخورد کنید که انگار کلاسها تضمینی است.
برای موفق شدن در درس ریاضی به موفق شدن شاگردهایتان فکر کنید و دغدغه اصلی شما باید همین باشد. اگر شاگردهای شما نتیجه بگیرند ترمهای بعد هم با شما تماس خواهند گرفت. به این ترتیب تعداد شاگردهای شما افزایش پیدا خواهد کرد.
فرمولهای ریاضی را برای شاگردهای خودتان تشریح کنید. بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان در درس ریاضی فقط فرمولها را حفظ می کنند. این روند را باید تغییر دهید. مسائل را به خوبی برای انها تشریح کنید و دلیل استفاده از هر فرمول را توضیح دهید.
هیچ بهانه ای را از شاگردهایتان قبول نکنید. همانطور که گفته شد، موفقیت شما در کار تدریس ریاضی در گرو موفقیت شاگردهایتان است. به انها تمرین بدهید و با جدیت جلسات بعد از انها حل تمرینات را بخواهید. از اهرمهای فشار مانند والدین استفاده کنید.
اینکه آیا کار تدریس خصوصی بازارکار خوبی داردو می توانید روی آن به عنوان یک شغل پاره وقت و یا حتی تمام وقت حساب کنیدبه خودتان بستگی دارد و به کارهایی که انجام می دهید. درامدی که هر کدام از مدرسین تدریس خصوصی بدست می آورند به عوامل زیادی بستگی دارد. در مرحله اول ذهنیتی که خودتان دارید مهم است. شاید شما هم در مورد قانون باورها شنیده باشید. اگر شما سقف مشخصی برای درآمد خودتان در ذهن دارید در نهایت به همان سقف درآمد خواهید رسید. اگر باور دارید که درامد 3 میلیون تومان درماه رویایی است و این سقف را برای خودتان در نظر گرفته اید، در نهایت پس از تلاش و کوشش زیاد به همین رقم خواهید رسید. کار خوبی که می توانید انجامدهید این است که همین مبلغی که الان در ذهن دارید و حدس می زنید برای شما قابل دستیابی است را فعلا به عنوان هدف خودتان در نظر بگیرید و بعد که به آن رسیدید هدف خودتان را بالاتر ببرید. پس همانطور که گفته شد، در مرحله اول میزان درامد شما از تدریس خصوصی و یا هر کاردیگری به ذهنیت شما بستگی دارد. فکر می کنید چقدر می توانید از کار تدریس درآمد بدست آورید. برای این ترم و یا ترم بعد آن را بر روی کاغذ بیاورید (مثلا: درآمد این ترم من از تدریس خصوصی در مجموع 6 ماه 20 میلیون تومان است) و برای رسیدن به آن تلاش کنید. برای ترمهای بعد می توانید این رقم را افزایش دهید. مثلا 25 درصد میزان درآمد خودتان را افزایش دهید. توجه کنید میزان درامد شما از تدریس خصوصی و یا هر کار دیگری بیشتر به ذهنیت و درون شما بستگی دارد تا عوامل بیرونی.
برای کسب درامد بالا از تدریس فیزیکدر مرحله اول باید خوب شاگرد جذب کنید. روشهای مختلفی برای پیدا کردن شاگرد خصوصی در زمینه تدریس فیزیک وجود دارد. با آموزشگاهها و موسسات تدریسخصوصی تماس بگیرید.
برای جذب شاگرد اگر در شروع کار هستید حین تماس باآموزشگاه بگویید که مثلا ارزانتر کار می کنید و یا درصد بیشتری را به نسبتسایر مدرسین به آموزشگاه پرداخت خواهید کرد و .... تا شما را در اولویت قرار دهند.
به صورت حضوری به آموزشگاههای تدریس خصوصی مختلف سر بزنید و برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی اعلام آمادگی کنید. پیشنهاد به صورت حضوری به آموزشگاهها موثرتر است.
در روزنامه همشهری و یا در اینترنت و سایتهای اینترنتی شماره آموزشگاههای مختلف را پیدا کنید و با آنها تماس بگیرید. هر چه تماسهای بیشتری بگیرید احتمال جذب شاگرد شما در زمینه آموزش خصوصی فیزیک بیشتر خواهد شد.
اگر در شروع کار تدریس هستید و می خواهید تدریس خصوصی فیزیک را شروع کنید، یکی دو جلسه اول را حاضر باشید رایگان کار کنید.اگر در همین یکی دو جلسه خوب عمل کنید کم کم شاگردهای بیشتری هم جذب خواهید کرد. برای شروع فعالیت و یا گسترش فعالیت خودتان در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس زبان فرانسه، تدریس آلمانی و .... و کسب درآمد بالا از تدریس زبان در ایران مدرس تبلیغات تدریس خصوصی خودتان را درج نمائید و شاگرد جذب کنید. اگر می خواهید در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبانفعالیت داشته باشید و درامد بدست آورید .... اگر قصد دارید فعالیت در زمینه آموزش خصوصی زبان را شروع کنید .... اگر در زمینه تدریس خصوصی زبان فعالیت داشته اید و می خواهید شاگردهای بیشتری جذب نمائید ..... در هر صورتبرای جذب شاگرد و افزایش درامد خودتان در زمینه آموزش زبان انگلیسی و سایرزبانهای خارجی آگهی و تبلیغات خودتان را در سایت (ایران مدرس)ثبت نمائید. ثبت آگهی تدریس زبان و یا هر درس دیگری در ایران مدرس کاملا رایگان است. بر روی عبارت عضویت در سایت در بالای همین صفحه کلیک کنید و پساز ثبت نام آگهی تدریس زبان خودتان را درج نمائید. با ثبت آگهی تدریس خصوصی در زمینه آموزش زبان و یا هر زمینه دیگری در ایران مدرس، تبلیغات شمادر معرض دید هزاران بازدید کننده قرار گرفته و به صورت مستقیم و بدون واسطه شاگرد جذب خواهید کرد. همانطور که می دانید در حال حاضر ثبت تبلیغات در اینترنت برای معرفی کسب و کارها و خدمات مختلف بسیار موثر و پربازده است. سایت ایران مدرس به صورت تخصصی در زمینه تبلیغاتتدریس خصوصی فعالیت دارد. افرادی که از سایت ایران مدرس بازدید می کنند عمدتان دانش آموز و دانشجو هستند. با ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس متقاضیان واقعی تدریس خصوصی آگهی تدریس شما را خواهند دید.
برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی به صورت جدی تر و کسب درآمد از تدریس می توانید آگهی تدریسخودتان را ویژه کنید. ثبت اگهی تدریس خصوصی ویژه مستلزم پرداخت هزینه است ولی در عوض بازدهی بالاتری هم دارد. آگهی تدریس ویژه بالاتر از آگهی های رایگان نمایش داده می شوند و بیشتر در معرض دید کاربران هستند.
برای جذب شاگرد خصوصی و کسب درامد بالا از تدریس راهکارهای مختلفی وجود دارد. البته با مطالعه این مقالهخودتان هم تایید خواهید کرد که ثبت آگهی تدریس خصوصی در ایران مدرس بهترینراهکار برای پیدا کردن شاگرد خصوصی می باشد. ثبت آگهی تدریس در ایران مدرسرایگان است. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است.
یک ویژگی مثبت دیگر آگهی های تدریس خصوصی ویژه این است که فرض کنید کاربری از طریق گوگل و با وارد کردن عبارت تدریس خصوصی شیمیوارد ایران مدرس شود. در صفحه ای که به کاربر نمایش داده خواهد شد، آگهی تدریس ویژه در اولویت قرار دارند و در ابتدای صفحه نمایش داده می شوند. بنابراین احتمال تماس آگهی های ویژه بیشتر است. برای داشتن کلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر و موفقیت در تدریس، در مرحله اول باید خودتان بر دروی تدریسی خودتان کاملا مسلط باشد. کلاسهای خصوصی را جدی بگیرید و با تعهد تدریس کنید و از هیچ تلاشی برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان فروگذار نکنید. پشتیبان و حامی شاگردهایتان باشید و هیچ عذر و بهانه ای را از آنها برای درس نخواندن قبول نکنید. به گونه ای تدریس کنید که انگار کلاسهای خصوصی شما همواره تضمینی است و کیفیت تدریس خودتان را تا جایی بالا ببرید که جایگزین کردن شما سخت باشد.
بهکار تدریس ریاضی متعهد باشید و نتیجه گرفتن شاگردهایتان برایتان مهم باشد.هر چه بهتر تدریس کنید و برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان به صورت صادقانه تری تلاش کنید، شاگردهای شما بیشتر قدردان شما خواهند بود و علاوه بر مراجعه دوباره خودشان افراد دیگری را هم به شما معرفی می کنند.
هر چه تعداد شاگردهای بیشتری جذب کنید بهتر است. اما اگر این شاگردها را از دست بدهید فایده ای ندارد. باید شاگردهایتان را حفظ کنید تا پول زیادی در بیاورید. خصوصا در جلسه اول عالی عمل کنید. بسیاری از کلاسهای خصوصی به علت تدریس ناموفق مدرس، فقط یک جلسه طول می کشد!
علاوه بر ثبت آگهی تدریس، برای جذب شاگردهای بیشتر و کسب درآمد بالاتر از تدریس ریاضی روش های دیگری را هم برای جذب شاگرد خصوصی امتحان کنید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه مقاله راهکارهای مختلف جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی را مطالعه کنید. برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی ریاضی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید.
مطالعه کنید: درآمد تدریس خصوصی ریاضی

با توجه به مطالب ارائه شده، برای پول درآوردن بیشتر از تدریس ریاضی و کسب درامد بالاتر باید در مرحله اول سعی کنید خوب شاگرد جذب نمائید و در ادامه با ارائه تدریس با کیفیت و موفق شاگردهای خودتان را حفظ کنید. با عشقو تعهد ریاضی را تدریس کنید و برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان تلاش نمائید.

- روی نحوه حرف زدن خودتان وقتی برای کلاسهای خصوصی با شما تماس گرفته می شود کار کنید. با اطمینان و اعتماد به نفس حرف بزنید. البته اگر قبلا آمادگی های لازم را در خودتان ایجاد کرده باشید و بر درس ریاضی کاملا مسلط باشید، وقتی تماسی با شما گرفته می شود، چون به خودتان و نحوه تدریس و میزان معلومات خودتان اعتماد دارید، این اطمینان و اعتماد به نفس در حرفهای شما خودش را نشان خواهد داد و باعث می شود در جلب اطمینان دانش آموزان و دانجویان و یا والدین آنها موفق تر عمل کنید و راحت تر شاگرد جذب نمائید. پس قبل از آنکه بخواهید برای تدریس ریاضی تبلیغ کنید و یا اقدامی انجام دهید از تسلط خودتان بر درس مطمئن باشید. مطالعه کنید: چگونه از تدریس خصوصی ریاضی بیشتر پول دربیاوریم؟
- در همین ابتدای کار سعی کنید قوی شروع کنید. اگر تعداد کمی شاگرد جذب کردید و درآمد شما در ابتدای کار هم خیلی بالا نبود باز هم ایرادی ندارد. همین تعداد شاگردی که جذب کرده اید اگر نتیجه خوبی بگیرند شاگردهای دیگری هم به شما معرفی خواهندکرد. اگر خوب تدریس نکنید همین تعداد شاگرد را هم از دست خواهید داد. کیفیت کار شما بهترین تبلیغ برای شما است. البته معیار مهم برای پربازده بودن کلاسهای شما این است که شاگردانتان نتیجه مطلوب را بگیرند. به گونه ایتدریس کنید که انگار قول تضمینی بودن کلاسهای خصوصی را به شاگردانتان دادهاید. شاگردهایتان را به گونه ای هدایت کنید که حتما نتیجه مطلوب را بگیرند. اگر می خواهید در کار تدریس و آموزش خصوصی ریاضی موفق باشید و پول خوبی در بیاورید مسئولیت کامل این نتیجه را به عهده بگیرید. یعن حداقل پیش خودتان فکر کنید کلاسهای خصوصیریاضی شما تضمینی است و مسئولیت 100 درصد نتیجه گرفتن شاگردهایتان با شما می باشد. در حقیقت این طور هم می باشد. شما فقط برای تدریس در کلاسهای خصوصی حاضر نیستید. شما باید شاگردهایتان را در جهتی هدایت کنید و به گونه ای تدریس کنید و به اندازه کافی تمرین و مسئله به آنها بدهید که در نهایت نتیجه بگیرند. در کار تدریس خصوصی ریاضی جدی باشید و اگر شاگرد شما درس نمیخواند به او بگویید که از ادامه کار انصراف خواهید داد و یا از والدین ایشان کمک بخواهید. خلاصه اینکه باید کاری کنید که شاگرد شما در مسیر صحیح قرار بگیرد. این بحث بهبود عملکرد و افزایش کیفیت کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی شما حتی بیشتر از بحث تبلیغات در افزایش درآمد شما در کار تدریس خصوصی ریاضی می تواند موثر و مفید باشد. اگر شاگردهای شما نتیجه بگیرند ترمهای بعد هم برای درس ریاضی و یا سایر دروس خودشان با شما تماس خواهند گرفت و تعداد شاگردهای شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. از طرفی شما را به دوستان و همکلاسی های خودشان هم معرفی خواهند کرد و از این طریق هم تعداد شاگردهای بیشتری پیدا خواهید کرد. پس یک راهکار عالی برای موفقیت در تدریس ریاضی و خوب پول درآوردن از تدریس ریاضی داشتن کلاسهای با کیفیت و نتیجه گرا است.
 آگهی تدریس خصوصی خودتان را در ایران مدرس ویژه کنید:همانطور که گفته شد، در سایت (ایران مدرس) می توانید تبلیغات تدریس خودتان را ثبت کنید و از این طریق شاگرد جذب نمائید. ثبت آگهی تدریس خصوصی در ایران مدرس کاملا رایگان است و تنها در صورت تمایل می توانید برای حصول بازدهی بیشتر و جذب شاگردهای بیشتر آگهی خودتان را ویژه کنید. برای اطلاع از نحوه ثبت آگهی تدریس ویژه و هزینه ثبت آگهی تدریس خصوصی ویژه بر روی عبارت هزینه آگهی تدریس خصوصیکلیک کنید. آگهی های تدریس ویژه بازدهی بالاتری دارند و در صفحه اصلی سایتایران مدرس و صفحات داخلی آن بالاتر از آگهی های تدریس رایگان نمایش داده خواهند شد. در ضمن در ایران مدرس بیش از 10000 جزوه، سوالامتحانی، تست کنکور، مقاله آموزشی و .... ثبت شده است و آگهی های تدریس ویژه در کنار این مطالب آموزشی هم نمایش داده خواهند شد. آگهی های تدریس خصوصی ویژه در بخش کنکور ایران مدرس هم نمایش داده می شوند.
روش های مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید و خوب شاگرد جذب نمائید: برای شروع کار تدریس و تدریس خصوصیمهمترین بخش کار این است که خوب شاگرد جذب کنید. تا شاگردی نباشد تمامی توصیه های دیگر هم بی معنی خواهد بود. پس در مرحله اول سعی کنید تعداد شاگردهای خودتان را افزایش دهید. برای مطالعه در این زمینه این مقالهرا بخوانید. روشهای زیادی برای جذب شاگرد خصوصی وجود دارد و اگر شما تا بهحال شاگرد جذب نکرده اید و یا تعداد شاگردهای کمی دارید باید روشهایی را که امتحان نکرده اید انجام دهید. یک راهکار عالی این است که آگهی تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) که بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است و تا پاییز 96 بیش از 17000 مدرسثبت نامی دارد ثبت نمائید. در بالای همین صفحه بر روی عضویت در سایت کلیک کنید، ثبت نام نمائید و پس از ورود به کنترل پنل آگهی تدریس خودتان را درج کنید. مطالعه کنید: چگونه شاگرد خصوصی جذب کنیم (15 راهکار جذب شاگرد)
با توجه به مطالب ارائه شده برای موفقیت در تدریس خصوصی و خوب پول درآوردن از کار تدریسدر مرحله اول باید خوب شاگرد جذب کنید و متعهدانه تدریس کنید. روشهای مختلف جذب شاگرد را امتحان کنید و برای کلاسهای خودتان قیمت مناسبی در نظر بگیرید. در نهایت با ارائه تدریس با کیفیت و بدست اوردن نتایج خوب برای شاگردهایتان مراحل موفقیت در کار تدریس را به سرعت طی کنید.
منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210751
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X