تدريس خصوصي
چگونگی موفقیت در تدریس خصوصی فیزیک و کسب درآمد بالا
در این بخش در زمینه چگونگی موفقیت در تدریس خصوصی فیزیک و کسب درآمد بالا از آن توضیحاتی ارائه شده است. اگر به صورت جدی قصد دارید از تدریس فیزیک درامد بالایی بدست آورید، مطالعه این مقاله می تواند برای شما مفید باشد. برای موفقیت در تدریس فیزیک موارد زیر را در نظر داشته باشید.
1- خودتان مسائل فیزیکرا به خوبی درک کنید و روند حل آنها را به صورت مفهومی برای شاگردانتان توضیح دهید. همانطور که می دانید، درس فیزیک چون در واقع با مسائل فیزیکی در ارتباط است فقط با حفظ کردن فرمولها یاد گرفته نمی شود.
2- راههای مختلفی که برای حل یک مسئله وجود دارد را به شاگردتان بگوئید. بعضی از مسائل فیزیک را با چند روش می توان حل کرد. در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیککه نسبت به کلاسهای مدرسه زمان بیشتری در اختیار مدرس قرار دارد می توان روی این روشهای مختلف کار کرد. به این ترتیب دانشجو یا دانش آموز با دید بازتری با مسائل برخورد کرده و به جای اینکه یک راه حل مشخصی را حفظ کند میفهمد که اگر راه حلی را به یاد نداشت می تواند راه حل دیگری را پیدا کند. حین تدریس ریاضی شاید یک روند خوب این باشد که ابتدا متن درس را ارائه دهید و مرحله به مرحله تمرین حل کنید. هر فرمول جدیدی که گفته شد از ان تمرین و مثال حل کنید. سوال بپرسید و ببینید که شاگردتان مباحث قبلی را که برای یاد گرفتن مبحث فعلی لازم می باشد بلد است. اگر بلد نیست، گریزی به آن مباحث هم بزنید. در نهایت شاگرد شما باید نتیجه بگیرد و شما باید تشخیص دهید که اشکال کار کجاست.
در جلسات تدریس و تدریس خصوصی فیزیک علاوه بر آموزش روابط و فرمولها ارتباط آنها با فیزیک مسئله را هم تشریح کنید. فیزیک یک درس مفهومی است و سعی کنید به صورت مفهومی توجیه کنید که مثلا فلان رابطه چرا می تواند این مسئله را تشریح کند. در نهایت حل مسئله و توضیح مفهومی آنها هم به درک درس کمک زیادی می کند.
هم برای درس ریاضی و هم فیزیک حتی در حد یک سوال هم که شده به شاگردتان تمرین بدهید تا برای جلسه بعد حل کند و با جدیت از او نتیجه را بخواهید. حتی برایش نمره هم در نظر بگیرید. به این ترتیب در فاصله زمانی هر دو جلسه تدریس خصوصی، شاگرد شما مباحث جلسه قبل را مرور نموده و یاد خواهد گرفت. تمرین بدهید و حل آن را بخواهید:یکی از بهترین راهکارها برای موفق شدن و نتیجه گرفتن شاگردانتان این است که به آنها تمرین بدهید تا در فاصله زمانی بین جلسات تدریس فیزیک آنها را حل کنند. حل تمرین و مسئله برای یادگیری دروسی مانند ریاضی و فیزیک واقعا لازم و مفید است. مدرسانی که ریاضی و فیزیک تدریس می کنند و جلسات تدریس خصوصی ریاضیو فیزیک برگزار می نمایند حتما تمرین و مسئله را باید به عنوان بخشی از کلاس در نظر بگیرند. تمریناتی را که شاگردانتان حل کرده اند بررسی کنیدو اشکالات آنها را برطرف نمائید.
ارزیابی را فراموش نکنید: همانطور که در مورد قبلیگفته شد، یکی از راهکارها برای ارزیابی شاگردانتان تمربن دادن به آنها و بررسی تمرینات حل شده توسط آنان می باشد. می توانید در بعضی از جلسات تدریسفیزیک یک امتحان کوچک یا کوئیز هم بگیرید و میزان پیشرفت شاگردهایتان را ارزیابی نمائید. حتما این بخش را مد نظر داشته باشید. هدف شما در نهایت باید نتیجه گرفتن شاگردانتان و موفقیت آنها باشد. به این ترتیب خودتان هم در تدریس موفق خواهید شد. با ارزیابی مداوم میزان یادگیری آنها و نزدیک شدنبه هدف که همانا موفقیت شاگردهایتان است را می سنجید.
حمایت را تا روز امتحان قطع نکنید: همانطور که در مقالات قبلی هم گفته شد، هدف از برگزاری جلسات تدریس خصوصی تنها ارائه درس نیست. شما باید به شاگردهایتان مشاوره بدهید و در برنامه ریزی تحصیل و درسیبه آنها کمک کنید. در نهایت تا روز امتحان حمایت خودتان را از انها قطع ننمائید. حتی بعد از برگزاری امتحان هم پیگیر نمره و نتیجه آنان باشید. در کلاس درس و کلاس تدریس ریاضی مطالب را با بیان قابل فهم و روان توضیح دهید. از به کار بردن کلمات سنگین و عجیب غریب خودداری نمائید. مطلب را از بالا ببینید. سعی کنیداشکال شاگردتان را تشخیص دهید و آن مشکل را حل کنید. هر کدام از شاگردهای شما ممکن است مشکل درسی مربوط به خودش را داشته باشد. تشخیص این مشکل و اینکلاس تدریس ریاضی را به چه سمتی ببرید با شما است. کوئیز یا امتحان بگیرید: برای موفقیت در تدریس ریاضی و فیزیک و برای اینکه خیالتان راحت باشد که شاگردان شما نتیجه خواهند گرفت، ارزیابی و امتحان گرفتن را فراموش نکنید. می توانید در تعدادی از جلسات اول جلسه یک کوئیز بگیرید و در حد 15 دقیقه وقت به آن اختصاص دهید. کوئیز و امتحان باعث می شود میزان یادگیری شاگردانتان مورد سنجش قرار گرفته و اگر خوب درس را یاد نگرفته اند روش تدریس خودتان را اصلاح کنید و یا توصیه هایی در رابطه با روش مطالعه به آنها داشته باشید.
قبل از حضور در جلسات تدریس و تدریس خصوصی آمادگی لازم را در خودتان ایجاد کنید. تاجایی که می توانید بر مباحث تدریسی مسلط باشید. اگر کار تدریس را به تازگیشروع کرده اید در ابتدای کار چند درس محدود را درس بدهید تا خوب بر انها مسلط شوید. در ادامه می توانید تعداد درسهای تدریسی خودتان را بیشتر کنید. قبل از جلسات تدریس وقت بذارید و بر مطلب مسلط شوید.

کسانیکه در کار تدریس موفق هستند خوب درس می دهند. فن بیان قوی ای دارند و مطالب را از دید شاگردشان می بینند. شما هم اگر می خواهید در تدریس موفق باشید باید حین تدریس از شاگرد خودتان سوال بپرسید و تشخیص دهید که نقطه ضعف آنها کجاست؟ هر کدام از شاگردهای شما ممکن است در بخشی از درس اشکال داشته باشند و این جز با سوال پرسیدن مشخص نخواهد شد. شما باید خوب تشخیص دهید که شاگرد شما چه اشکال اساسی ای دارد و چه روندی را باید پیش گرفت تا در تحصیل موفق شود. باید جلسات تدریس خصوصیرا به گونه ای پی ببرید که موفقیت شاگرانتان حتمی باشد. به شاگردهای خودتان مشاوره بدهید و در طول ترم و تا شب امتحان پشتیبان آنها باشید.

فیزیک را مفهومی تدریس نمائید: فیزیک یک درس کاملا مفهومی است. در کلاسهای تدریسو تدریس خصوصی فیزیک هم این نکته را مد نظر داشته باشید. فقط فرمول ندهید ونگوئید که با این فرمول مسئله حل می شود. معنی روابط فیزیکی مختلف و دلیل کاربرد آنها در مسائل را توضیح دهید. سعی کنید شاگردانتان مفهوم روابط را درک کنند و بفمهند.

پشتیبانی و حمایت کامل از شاگردانتان: یکی از مزیتهای کلاسهای تدریس خصوصیبرای دانشجویان و دانش آموزان این است که مدرس به صورت کامل در طول ترم ازآنها حمایت کرده و به موفق شدن آنها در تحصیل کمک می کند. اگر شما هم به کار تدریس خصوصی مشغول هستید، تلاش کنید تا از شاگردانتان به صورت کامل حمایت نمائید. یکی از تفاوتهای کلاسهای خصوصی و گروهی همین است. از شما انتظار می رود که به صورت کامل از شاگردانتان حمایت کنید و از هیچ تلاشی برای رسیدن آنها به موفقیت فروگذار نکنید.
مهمتریننکته برای موفقیت در تدریس فیزیک توجه به این نکته است که شما برای برگزاری تعداد محدودی جلسات تدریس یا تدریس خصوصی از شاگردانتان پول نمی گیرید. بلکه شما برای رساندن آنها به نتیجه مطلوب مورد نظرشان است که مبلغ را دریافت می نمائید. بنابراین با این دید در کلاسهای خصوصیو یا کلاسهای تدریس نیمه خصوصی و گروهی حاضر شوید. تلاش کنید تا شاگردهای شما نتیجه بگیرند و به این ترتیب درآمد خودتان از کار تدریس را هم روز به روز افزایش دهید. اگر خوب تدریس کنید، شاگردهای شما ترمهای بعد هم با شما تماس خواهند گرفت و حتی شما را به دوستان، آشنایان و فامیلهایشان معرفی خواهند کرد.
فیزیک چیست؟
اگر مدرس فیزیک هستید و یا قصد دارید در زمینه آموزش خصوصی فیزیک فعالیت خودتان را شروع نمائید، برای موفقیت در زمینه تدریس خصوصی فیزیک و کسب درامد بالا از تدریس موارد زیر را در نظر داشته باشید.

1- برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی فیزیک و یا افزایش تعداد شاگردهایتان، آگهی تدریس خودتان را به صورت رایگان و یا ویژه در سایت (ایران مدرس) ثبت کنید.

2- با ثبت آگهی تدریس فیزیک در ایران مدرس متقاضیان تدریس خصوصی فیزیک آگهی شما را مشاهده کرده و به صورت مستقیم با خود شما برای کلاس خصوصی تماس خواهند گرفت.

3- به منظور ثبت آگهی در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان؛ کنکور، دانشگاه، المپیاد فیزیک و .... در این وب سایت، در بالای همین صفحه بر روی عبارت عضویت در سایت کلیک کنید.

4- در گوگل عبارت "تدریس خصوصی فیزیک"را جستجوی کنید. یکی از سایتهایی که در صفحه اول نتایج خواهید دید ایران مدرس است. بنابراین با درج تبلیغات در ایران مدرس به راحتی شاگرد جذب خواهید کرد.

5- ایران مدرس بیشترین تعداد مدرسین ثبت نامی در زمینه تدریس خصوصی فیزیک و سایر دروس را در بین سایتهای تدریس خصوصی در ایران دارد: بیش از 17000 مدرس ثبت نامی تا پاییز 96

6- آگهی تدریس فیزیک خودتان را به صورت رایگان در همین سایت می توانید درج نمائید. با این وجود، با ثبت آگهی ویژه تدریس بازدهی تبلیغ خودتان را بیشتر کنید. مشاهده نمائید: هزینه ثبت آگهی تدریس ویژه

7- روشهای دیگری هم برای جذب شاگرد در زمینه اموزش خصوصی فیزیک وجود دارد. برای مطالعه در زمینه روش های پیدا کردن شاگرد خصوصی مطالعه این مقاله کاملا مفید و موثر است.

نکته ای که باید خیلی به آن توجه کنید این است که اگر شاگردهای شما راضی باشند و نتیجه بگیرند و در امتحان فیزیک و کنکور فیزیک موفق باشند موفقیت شما در تدریس فیزیک و سایر دروش و کسب درامد بالای شما تضمین شده است. اگر شاگردهای شما راضی باشند شاگردهای جدید به شما معرفی می کنند. اگر شاگردهای شما راضی باشند ترمهای بعد هم برای برگزاری کلاس برای سایر دروش خودشان پیش شما بر می گردند. حتی اگر قیمت تدریس خصوصی فیزیکرا بیشتر کنید باز هم حاضر خواهند بود با شما کلاس داشته باشند. پس کیفیت کار خودتان را در اولویت اول قرار دهید و تا جایی که می توانید عالی تدریس کنید. بنابراین از بین همه ی روشهای ذکر شده می توان گفت کسب رضایت شاگردهای فعلی خودتان بهترین روش برای موفقیت در تدریس فیزیک است. برای پیدا کردن شاگردهای خصوصی جدید می توانید برای خودتان یک سایت یا وبلاگ بزنید و مطالب آموزشی در زمینه فیزیک ارائه کنید و در کنار آن برای خدمات تدریس خصوصی خودتان تبلیغ کنید. می توانید در رزونامه یا از طریق تراکت برگزاری یکی دو جلسه کلاس فیزیک کنکور را به صورت رایگان اعلام کنید و در ادامه از بین شرکت کنندگان شاگرد جذب کنید. با همکارانتان در ارتباط باشید.فرض کنید شما با مدرسین تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی، تدریس زبان انگلیسیو ... در ارتباط باشید و به آنها شاگرد معرفی کنید و از آنها برای درس فیزیک شاگرد بگیرید. به این ترتیب تعداد شاگردهای شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. دامنه ارتباطات خودتان را گسترش دهید. فراموش نکنید با درج تبلیغات تدریس فیزیک در سایت (ایران مدرس) آگهی تدریس شما توسط هزاران متقاضی تدریس فیزیک دیده خواهد شد. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است و در ایام امتحانات بازدید ان نزدیک به 30000 بازدید در روز خواهد بود.
راهکاری که گفته شد کاملا عملی و امتحان شده است و برای موفقیت در تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی و یا هر درس دیگری می تواند کاملا موثر باشد. برای جذب شاگرد می توانید آگهی و تبلیغات تدریس خودتان را در سایت (ایران مدرس) به عنوان بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایرانثبت کنید. ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس رایگان است و تنها در صورت تمایل می توانید تبلیغ خودتان را با پرداخت هزینه مناسبی ویژه کنید و بازدهی آن را افزایش دهید. برای ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس در بالای همین صفحه بر روی عبارت عضویت در سایت کلیک کنید و بعد از ثبت نام آگهی تدریس خودتان را ثبت کنید. اگر می خواهید آگهی تدریس شما برای جذب شاگرد و موفقیت در تدریس فیزیک موثر باشد حتما این مقاله را بخوانید. البته روشهای دیگری هم برای جذب شاگرد وجود دارد که در مقاله 25 راهکار عملی و کاربردی برای جذب شاگرد خصوصی و کسب درامد بالاتر از تدریس خصوصی به صورت کامل توضیح داده شده است.
با توجه به مطالب ارائه شده، برای موفقیت در تدریس خصوصی فیزیک وکسب درآمد بالا از آن تنها خوب تدریس کردن کافی نیست. در مرحله اول باید محدودیتهای ذهنی خودتان را برطرف کنید و برای خودتان هدف مشخصی در نظر بگیرید به نحوی که هر ترم 10 تا 20 درصد درآمد خودتان را افزایش دهید. در ادامه با استفاده از خلاقیت خودتان و با جستجو در اینترنت و .... راهکارهایموثرتر جذب شاگرد، ارائه تدریس و .... را پیدا کنید و به سوی موفقیت در تدریس فیزیک گام های جدی بردارید.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
چگونه در آموزش و یادگیری درس فیزیک و امتحان فیزیک موفق باشیم؟
چگونه در آموزش و یادگیری درس فیزیک و امتحان فیزیک موفق باشیم؟ - در این بخش در رابطه با موفقیت در درس فیزیک و یادگیری بهتر درس فیزیک و چگونگی مطالعه برای قبولی در امتحان فیزیک مطالبی ارائه شده است.  برای آموزش عمقی و مفهومی درس فیزیکو یادگیری بهتر ان و همچنین برای داشتن عملکرد عالی در این درس سعی کنید به صورت مرتب در کلاسهای فیزیک حضور داشته باشید و تنها حضور در کلاس هم برای شما ملاک نباشد بلکه در کلاس فیزیک فعال باشید، جزوه بنویسید و هر سوالی که برای شما پیش امد را بپرسید. قبل و بعد از کلاسها درس را مرور کنید و خواندن فیزیک را به ایام امتحانات موکول ننمائید. فیزیک برای یادگیری به زمان نیاز دارد و در ایام امتحانات زمان کافی برای درک عمیق آن وحل تمرین و مسئله به اندازه کافی وجود ندارد. تمرین حل کنید و در تمام شرایط سعی کنید درس را درک کنید و مفهومی یاد بگیرید. استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک و مقالات اموزشی و جزوه ها و سوالات امتحانی موجود در این وب سایت (ایران مدرس)هم می تواند کاملا مفید باشد. در کلاس در ردیف جلو بنشینید، کتاب درسی را در اولویت قرار دهید و از حل المسائل به درستی استفاده کنید. اگر خواستید از کتاب کمک آموزشی استفاده نمائید، کتاب کمک آموزشی معتبر استفاده کنید. در طول ترم درس بخوانید ولی در ایام امتحانات هم خواندن فیزیک را ادامه دهید و جمع بندی کنید و رفع اشکال نمائید. در این ایام که به مدرس اصلی خودتان دسترسی ندارید در کنار داشتن یک مدرس خصوصی فیزیک خوب می تواند کاملا موثر باشد. راه حلهای مختلف مسائل را یاد بگیرید و درک کنید. بعضا بادوستان و همکلاسی هایتان به صورت گروهی درس بخوانید و از افراد موفق در درس فیزیک مشورت بگیرید.
در کلاس حاضر باشید و گوش دهید و جزوه بنویسید. اتفاقا برای استفاده مفید از کلاس فیزیک نوشتن جزوه بسیار خوب است. چون اگر بخواهید جزوه بنویسید تمرکز بیشتری هم خواهید داشت. برای 20 گرفتن در درس فیزیکعادت به درس خواندن در طول ترم را در خودتان ایجاد کنید. اگر فیزیک را در طول ترم بخوانید مطالب بهتر و مفهومی تر برای شما جا خواهد افتاد. در این حالت فرصت بیشتری برای حل تمرین و مسئله خواهید داشت و با در اختیار داشتن زمان کافی و بدون استرس فیزیک را خواهید آموخت. در ایام امتحانات زمان کافیبرای یادگیری عمقی و مفهومی فیزیک ندارید. بعد از کلاسهای فیزیک درس را مرور کنید. در صورت لزوم از کلاسهای خصوصی فیزیک استفاده نمائید. برای مشاهده لیست مدرسینی که در زمینه آموزش خصوصی فیزیک فعالیت دارند بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک کنید. برای 20 گرفتن در درس فیزیک باید به صورت کامل بر کتاب درسی مسلط باشید. کتاب را خوب بخوانید و تمرینات و مسائل آن را حل کنید. هر سوالیا اشکالی که داشتید از مدرس و استاد فیزیک و یا مدرس خصوصی فیزیک خودتان بپرسید. برای آنکه در درس فیزیک نمره خوبی بگیرید و حتی 20 بگیرید باید زودتر از دیگران شروع به درس خواندن کنید.
شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک و نمره قبولی بالا در امتحان فیزیکمی تواند با هم مرتبط باشد. البته به این معنی نیست که تمامی افراد برای قبولی در امتحان فیزیک لازم است در کلاسهای خصوصی فیزیک شرکت نمایند ولی بههر حال هر شخصی برای یادگیری بهتر و عمیق تر این درس می تواند از کلاسهای خصوصی استفاده کند. اگر تصمیم دارید از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک برای گرفتن نمره خوب در این درس استفاده کنید، سعی کنید این کلاسها را در طول ترم داشته باشید و به ایام امتحانات موکول نکنید. البته اگر خودتان درس را بلد هستید و در کلاسهای مدرسه یا دانشگاه حاضر بوده اید و در طول ترم درس فیزیک را خوب خوانده اید و فقط در حد رفع اشکال لازم است از کلاسهای خصوصی استفاده نمائید، در این حالت موکول کردن کلاسهای خصوصی فیزیک به ایام امتحانات اشکالی ندارد. اتفاقا در این حالت استفاده از جلسات تدریس خصوصیبرای جمع بندی و رفع اشکال بسیار مفید بوده و می تواند نتیجه امتحان را درجهت مثبت آن بسیار تغییر دهد. اما اگر در درس فیزیک اشکالات پایه ای دارید، در ترمهای قبل در امتحان فیزیک عملکرد خوبی نداشته اید، در کلاسهای اصلی خودتان تدریس مدرس و یا استاد خودتان را خوب متوجه نمی شوید و .... دراین حالت، استفاده از کلاسهای خصوصی فیزیک را زودتر شروع کنید و به ایام امتحانات موکول ننمائید.
در طول ترم درس فیزیک را بخوانید:یکی از مهمترین نکات برای موفقیت در امتحان فیزیک و کنکور فیزیک و قبولی با نمره خوب در امتحانات سایر دروس این است که در طول ترم درس بخوانید. شاید مهمترین نکته همین است. وقتی در طول ترم درس فیزیک را می خوانید و به مرور یاد می گیرید مطالب به خوبی برای شما جا می افتد و زمان بیشتری هم برای حل تمرین و مسئله دارید. در ایام امتحانات هم کار شما راحت تر خواهد بود و امتحان قبولی شما با نمره بالا هم بیشتر می شود.
بعد از کلاسهای تدریس فیزیک درس را مرور نمائید:اگر در طول ترم درس فیزیک را بخوانید و نکته قبلی که گفته شد را رعایت کنید، این مورد هم خود به خود برآورده خواهد شد. یکی از مواردی که در طول ترم لازم است انجام دهید این است که در طول ترم درس فیزیک را مرور نمائید. بعد از کلاسهای فیزیک درس را مرور کنید و مهمترین نکات را یادداشت نمائید. اگر اشکالی دارید بنویسید که بعدا بپرسید. همین مرور اگر کوتاه هم باشد جلوی فراموشی درس را می گیرد و جلسات بعد هم مطالب را بهتر متوجه خواهید شد.
درس فیزیک را مفهومی و عمقی بخوانید:فیزیک به صورت ذاتی یک درس مفهومی است. ممکن است شما در درس ریاضی مسئله ای را حل کنید و مفهوم آن را خیلی خوب هم متوجه نشوید و ندانید که کجا استفاده می شود. مثلا از رابطه ای بدون درک معنی ان مشتق بگیرید. اما در درس فیزیک باید معنا و مفهوم روابط که هر کدام از آنها توصیف کننده یک پدیده یا اتفاق فیزیکی است را باید خوب متوجه شوید و بتوانید توضیح دهید. اگر فیزیک را مفهومی بخوانید، وقتی در آینده سوالات جدید به شما داده شود، آن سوالات را هم می توانید حل کنید. اما اگر درس فیزیک را سطحی بخوانید، فقط تمریناتی را می توانید حل کنید که مشابه تمرینات کتاب درسی شما باشد. برای موفقیت در درس فیزیک مفهومی خواندن آن مهم و ضروری است.


iranmodares

همانطور که می دانید فیزیک یک درس کاملا مفهومی است. مطالب ارائه شده در درس فیزیک با مطالب ارائه شده در درسهایی مانند ریاضی و شیمی متفاوت است. در درس ریاضی روابط وفرمولها آموزش داده می شود و در بسیاری از موارد درک مسئله خیلی لازم نیست. در تمرینات ریاضی یادگیری قواعد ریاضی و حل مسائل و تمرینات با استفاده از آن کافی است. فیزیک درسی است که در ان سعی می شود با استفاده ازفرمولها و روابط اتفاقاتی که به صورت واقعی در عالم واقعی می افتد شبیه سازی شود. به عبارت دیگر، در درس فیزیک رابطه و فرمولی که معنی فیزیکی نداشته باشد و یک مسئله واقعی را شبیه سازی نکرده باشد وجود ندارد. بنابراین اگر شما بخواهید درس فیزیک را خوب یاد بگیریدباید سعی کنید معنی فیزیکی روابط را درک کنید و مفهومی و معنی فرمولها را خوب متوجه شوید. به عنوان مثال، در درس فیزیک مکانیک روابطی که برای بدست آوردن مکان، سرعت و شتاب ارائه می شود برای شبیه سازی مسائلی است که در عملمی تواند اتفاق بیافتد. حرکت پرتابی که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد را در عمل می توان به صورت واقی مورد بررسی قرار داد. بنابراین اگر میخواهید در درس فیزیک موفق باشید و علاوه بر یادگیری مفهومی و عمیق این درسقشنگ در آن نمره خوبی هم بگیرید، یادگیری سطحی و خواندن سطحی درس را فراموش کنید.
با دوستانتان گروهی مطالعه کنید:در بسیاری از مواقع می توانید با دوستانتان به صورت گروهی درس بخوانید و فیزیک را بهتر یاد بگیرید. به صورت گروهی خواندن فیزیک هم می تواند مفید و موثر باشد. البته توصیه می شود همیشه دوستانتان را اط بین اقرادی انتخاب کنید که به لحاظ درسی و تحصیلی از خود شما بهتر باشند و در نهایت باعث پیشرفت شما شوند. اگر با افرادی که از لحاظ درسی از شما ضعیفتر هستند دوستیکنید و با آنها گروهی درس بخوانید نه تنها چیز جدیدی یاد نمی گیرید بلکه شما را به صورت تنبلی و درس نخواندن هم سوق می دهند. در مطالعه گروهی فیزیکمی توانید روی راه حلهای مختلف مسائل و تمرینات بحث کنید و درس را بهتر آموزش ببینید.
با برنامه ریزی و نظم درس بخوانید: برای موفقیت دردرس فیزیک و به صورت کلی موفقیت در امتحانات و زندگی برنامه ریزی و نظم حرف اول را می زند. برای حضور در کلاسهای فیزیک و سایر دروس، برای حل تمرینات و مسائل، برای مرور درس و خواندن کتاب درسی به صورت تک نفره و یا گروهی و .... برنامه داشته باشید. برنامه ریزی به شما نظم می دهد. سعی کنیدبه برنامه درسی خودتان در طول ترم پایبند باشید و تا جایی که می توانید انرا خوب پیش ببرید. در برنامه ریزی خودتان جدی باشید و در عین حال انعطاف هم داشته باشید. ممکن است بعضا مواردی پیش بیاید که برنامه شما به صورت 100درصدی اجرا نشود، ایرادی ندارد و نا امید نشوید. برنامه خودتان را اصلاح کنید و ادامه دهید. برای دانلود رایگان سوالات کنکوری فیزیک کلیک کنید: تست کنکور فیزیک
تدریس خصوصی فیزیک و آموزش فیزیک در زمان کم:برای آموزش و یادگیری فیزیک در زمان کمتر هم می توانید از کلاسهای خصوصی فیزیک استفاده نمائید. در طول یک ترم که درس فیزیک را یاد می گیرید معمولا 15 تا 16 جلسه کلاس تشکیل می شود. همین تعداد کلاس خصوصی فیزیک را در طول یک ماه می توانید برگزار نمائید و کل کتاب را بخوانید. حتی اگر بیشتر عجله داشته باشید در عرض 15 روز هم می توانید کل کتاب را یاد بگیرید. البته وقتیاین آموزش و یادگیری مفید واقع خواهد شد که بین جلسات و کلاسهای خصوصی فیزیک خودتان هم درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. همانطور که گفته شد توصیه می شود فیزیک را در طول ترم بخوانید و به ایام امتحانات موکول نکنید.ولی به هر حال اگر به هر دلیلی در کلاسهای اصلی خودتان در مدرسه یا دانشگاه غیبت داشته اید و نتوانسته اید در کلاسها حاضر باشید در مدت زمان کمی می توانید این غیبت ها را جبران کنید و درس را خوب یاد بگیرید. اگر می خواهید در زمان کمتری درس فیزیک را یاد بگیرید و اتفاقا بازدهی یادگیری شمابالاتر هم باشد، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک می تواند کاملا موثر باشد. در کلاسهای خصوصی فیزیک مدرس و معلم خصوصی شما فقط با یک نفر سر و کار دارد و در نتیجه مطالب را با سرعت بالاتری می تواند ارائه نماید.
اگر می خواهید درس فیزیک را خوب یاد بگیریدو به صورت مفهومی آموزش ببینید در کنار شرکت در کلاسهای فیزیک مدرسه و دانشگاه خودتان هم باید درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. شرکت در کلاسهای فیزیک مهم است و برای یادگیری لازم می باشد. اما مهمتر از آن میزانمطالعه و حل تمرین و مسئله خود شما است. بعد از کلاسهای فیزیک جزوه را مرور نمائید و متن کتاب درسی را بخوانید. خیلی روی کتابهای کمک آموزشی تاکید نداشته باشید. کتاب اصلی خودتان را در اولویت قرار دهید و آن را بخوانید. اگر وقت کردید کتاب کمک آموزشی هم می تواند مفید باشد ولی در ابتدا کتاب اصلی خودتان را بخوانید. تمریناتی که در کلاس فیزیک حل شده است را مرور کنید و روی آنها تامل و تفکر کنید. ببینید خودتان می توانید یک باردیگر همان تمرین را حل کنید. آیا راه حل دیگری هم دارد؟ چرا مدرس یا معلم شما این فرمول را به کار برد؟ خلاصه اینکه تمرینات را برای خودتان تشریح کنید و توضیح دهید. روی تمرینات و مسائل حل نشده فکر کنید و قبل از مراجعه به حل المسائل خودتان راه حلی ارائه دهید. در طول ترم درس بخوانید و خواندندرس فیزیک را به ایام امتحانات موکول نکنید. یادگیری عمقی و مفهومی فیزیک به زمان نیاز دارد. در ایام امتحانات تمام تلاش شما این خواهد بود که درس را تمام کنید و فرمولها را حفظ کنید. در ایام امتحانات نمی توان فیزیک را مفهومی خواند. اگر در درس فیزیک اشکالات پایه ای دارید می توانید از مدرسینتدریس خصوصی فیزیک هم کمک بگیرید.
کلاسهای تدریس خصوصیفیزیک برای قبولی در امتحان و گرفتن نمره خوب در امتحان فیزیک می تواند کاملا مفید باشد اگر خودتان هم در کنار شرکت در این کلاسها درس فیزیک را بخوانید. شرکت در هر کلاسی وقتی می تواند در یادگیری شما مفید واقع شود که خودتان هم درس را بخوانید. فیزیک درسی کاملا مفهومی است و روابط ارائه شده در آن پدیده های فیزیکی واقعی را توصیف می کند. در کلاسهای مدرسه و دانشگاهو کلاسهای تدریس خصوصی می توانید با این روابط آشنا شوید و نحوه کاربرد آنها در مسائل مختلف را آموزش ببینید. در ادامه بعدا وقتی خودتان روی این روابط کار می کنید و تفکر و تعمق می نمائید، فرمولها بهتر برایتان جا می افتد. تا وقتی که تلاش نکنید از این روابط برای حل مسائل استفاده نمائید، مشخص نخواهد شد که آیا خوب فرمولها را درک کرده اید یا نه. وقتی تمرین و مسئله حل می کنید اشکالات شما خودش را نشان خواهد داد. فرمولهای فیزیک حفظ کردنی نیستند. این فرمولها را باید درک کنید و با پدیده های فیزیک ارتباط آنها را متوجه شوید. اگر به این شکل درس فیزیک را یاد بگیرید وقتی مسئله ی جدیدی به شما داده می شود، چون درک خوبی از روابط دارید، می توانید راه حل خوبی هم ارائه کنید. بنابراین وقتی استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک مفید خواهد بود که خودتان هم درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. به این ترتیب، استفاده از این کلاسها برای قبولی در امتحان فیزیک هم مفید خواهد بود و نمره خوبی هم خواهید گرفت.
دانلود کتاب فیزیک 1
درس فیزیک با درس ریاضی و شیمی و سایر دروس متفاوت است. بعضی از درسها فقط فرمولی هستند. درس فیزیک درک کردنی و فهمیدنی است. درس را خوب بفهمید.
حین حل تمرینات و مسائل، آنها را برای خودتان تشریح و تجزیه و تحلیلکنید. راه حلهای مختلف حل مسائل را یاد بگیرید و خوب بفهمید. درس را عمقی بخوانید.
در ایام امتحانات نمونه سوالات امتحانی برای یادگیری بهتر درس و آشنایی با نحوه مطرح شدن سوالات حل کنید. نمونه سوالات امتحانی حل کنید تا اعتماد به نفس بالاتری پیدا کنید.
با دوستانتان که در درس فیزیک قوی هستند به صورت گروهی روی مسائل کار کنید. ببینید که آنها چگونه با مسائل برخورد می کنند و از چه روابط استفاده می نمایند.
از ابتدای ترم مطالعه درس فیزیک و دروس مهم دیگر مانند ریاضی را شروع کنید. این نوع درسها در ایام امتحانات اگر قبلا خوانده نشده باشند دردسر ساز خواهند بود.
هر مسئله یا تمرینی را که حل می کنید سعی کنید به صورت واقعی هم آنرا درک نمائید. روی مسائل فکر کنید و فقط فرمولی و سطحی با قضیه برخورد نکنید.
حین حل تمرین و مسئله و یا حین مطالعه و مرور در دفترچه کوچکی نکاتمهم را یادداشت کنید. این دفترچه کوچک در ایام امتحانات بسیار مفید خواهد بود. - مطالعه کنید: راهکارهای رفع اشکال درس فیزیک
با برنامه ریزی پیش بروید. تمام انسانهای موفق در زندگی برنامه ریزی دارند. برای خواندن فیزیک و سایر دروس برنامه روزانه و هفتگی داشته باشید.
به جای اینکه تعداد زیادی کتاب کمک آموزشی داشته باشید و فیلم آموزشی نگاه کنید و .... در کلاسهای اصلی خودتان حاضر باشید و کتاب درسی راعالی بخوانید.
برای موفقیت در امتحانفیزیک و یا هر درس دیگری باید درس خواندن در طول ترم را مد نظر داشته باشید. درس خواندن در طول ترم رمز موفقیت در تحصیل است. خیلی واضح است، افرادی که در طول ترم درس می خوانند زمان بیشتری برای مطالعه درس و حل تمرین و مسئله دارند. فیزیک هم مانند درس ریاضی برای آموزش و یادگیری به زمان نیاز دارد. بنابراین با هر سطح هوشی ای که دارید اگر در طول ترم درس بخوانید و مداومت داشته باشید و با برنامه ریزی پیش بروید به احتمال زیاد در امتحان فیزیک موفق خواهید بود. استفاده از کلاسهای فیزیکو جلسات تدریس خصوصی برای آموزش پایه ای درس و رفع اشکال و .... بسیار مفید است و باید سعی کنید از این کلاسها هم بیشترین استفاده را داشته باشید. شرکت در کلاسهای فیزیک کاملا مهم است ولی به هر حال حرف اول را در موفقیت شما در امتحان تلاش و کوشش خودتان می زند. با انگیزه شروع کنید و باپشتکار ادامه دهید. همان ابتدای ترم نمره ی خودتان در درس فیزیک را مشخص کنید. مثلا در برگه ای بنویسید: نمره این ترم من در درس فیزیک 19 یا بیشتر است.به این ترتیب هدف واضحی برای خودتان تعیین کرده اید و راحتتر می توانید درامتحان موفق شوید. همین که بدانید چه هدفی دارید و می خواهید چه نمره ای بگیرید باعث می شود کارهایی که در طول ترم انجام می دهید جهت دار شود. برایسایر دروس خودتان هم می توانید هدفی مشخص کنید و یا در کل مشخص کنید که قصد دارید چه معدلی داشته باشید. برای خودتان برنامه ریزی داشته باشید و بابرنامه پیش بروید. نظم و برنامه ریزی برای موفقیت در هر کاری بسیار مهم است.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی با تبلیغات رایگان اینترنتی
در این بخش مطالبی در زمینه کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی با تبلیغات رایگان اینترنتی ارائه می گردد.

اگر می خواهید شاگرد جذب کنید و در زمینه تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید ....

اگر قصد دارید با ثبت اگهی و تبلیغات رایگان تدریس درامد بالایی از تدریس خصوصی بدست آورید ....

اگر به کار تدریس علاقه دارید و قصد دارید با ثبت آگهی تدریس در این زمینه فعالیت خودتان را شروع کنید و یا گسترش دهید ....

در هر صورت، ادامه این مطلب را بخوانید.

مطالعه کنید: نحوه کسب درامد بالا از تدریس خصوصی

چگونه در تدریس خصوصی موفق باشیم و درآمد بالایی کسب کنیم؟

ممکن است شما در زمینهتدریس خصوصی فعالیت داشته اید و در این زمینه سابقه کاری بالایی داشته باشید و از روشهای مختلفی شاگرد جذب کرده باشید (از طریق آموزشگاهها و موسسات تدریس خصوصی، تبلیغات تراکتی و تبلیغات تدریس خصوصی در بخش نیازمندیهای روزنامه ها، از طریق فامیلها و آشنایان و دوستان، از طریق سایتو وبلاگ خودتان و .....). در همین سایت ایران مدرس نیز مقالات زیادی در زمینه انواع روشهای جذب شاگرد و پیدا کردن شاگرد خصوصی ارائه شده است به نحوه که وقتی در گوگل عبارت "جذب شاگرد خصوصی" را جستجوی می کنید یکی از پیشنهادهایی که گوگل در پایین صفحه اول نتایج جستجو به شما می دهد "وب سایت ایران مدرس" است. به عنوان مثال، برای مطالعه در زمینه انواع روشهای مختلف جذب شاگرد بر روی این لینک و یا این لینککلیک نمائید. از بین روشهای مختلف جذب شاگرد و پیدا کردن شاگرد خصوصی، ثبتتبلیغات تدریس در اینترنت و خصوصا در سایتهایی که مانند سایت (ایران مدرس) به صورت تخصصی در زمینه تبلیغات تدریس خصوصیفعالیت دارند بهترین روش و پربازده ترین روش می باشد. با درج اگهی تدریس خصوصی در این وب سایت به راحتی شاگرد جذب کنید و از کار تدریس خصوصی درآمد بالایی بدست آورید. دلایل زیر نشان می دهید که تبلیغات اینترنتی تدریس خصوصی بهترین روش جذب شاگرد خصوصی است.

تبلیغات تدریس خصوصی

ثبت تبلیغات تدریس خصوصی در اینترنت نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ مکانی محددویت ندارد. آگهیو تبلیغات تدریس خصوصی شما در همین سایت ایران مدرس تا وقتی که خودتان آن را حذف نکنید باقی می ماند. وقتی در روزنامه تبلیغ می دهید آگهی شما فقط همان یک روز باقی می ماند و بعد از آن کسی تبلیغ شما را نخواهد دید. تبلیغات اینترنتی در هر ساعتی از شبانه روز قابل مشاهده است و با گسترش گوشی های هوشمند همه ی افراد از کل کشور می توانند تبلیغات شما را مشاهده نمایند.
در تبلیغات اینترنتی امکانات زیادی برای معرفی خودتان دارید و هر مقدار که بخواهید می توانید درزمینه سوابق تدریس، رزومه کاری، مزایای کلاسهای خصوصی خودتان و ... توضیح دهید. در تبلیغات روزنامه و تراکت توضیحات مختصری می توانید ارائه کنید. درهمین سایت برای آگهی های تدریس خصوصی خودتان میتوانید عکس انتخاب نمائید و توضیحات کامل در زمینه سوابق تدریس خودتان ارائه کنید تا دانش آموزان و والدین آنها با اطمینان با شما تماس بگیرند. در این سایت می توانید نظرات شاگردهایتان را ثبت کنید و برای دروس تدریسی خودتان جزوه ثبت نمائید.
برای مطالعه بیشتر در زمینه انواع روشهای جذب شاگرد حتما مقاله 25 راهکار عملی و کاربردی برای جذب شاگرد خصوصی و کسب درامد بالاتر از تدریس خصوصی را مطالعه کنید و یا بر روی این لینککلیک نمائید. روشهای مختلفی برای جذب شاگرد و پیدا کردن شاگرد خصوصی و کسبدرامد بالا از تدریس خصوصی فیزیک وجود دارد. در هر کاری ممکن است در ابتدای کار درامد شما خیلی زیاد نباشد. حتی اگر بخواهید مغازه ای باز کنید می دانید که شاید تا مدت زیادی درامد شما بالا نباشد و به تدریج که مشتریانبا مغازه شما آشنا شوند درامد شما هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. هر کاری در ابتدای امر به همین صورت است. در کار تدریس فیزیک هم اگر در ابتدای کار درامد شما خیلی بالا نبود نا امید نشوید. ادامه دهید و شاگردهای بیشتری جذبکنید. اگر مثلا ترم قبل کلا 4 میلیون تومان از تدریس فیزیک درامد کسب نموده اید، این ترم هدف را برای خودتان روی 7 میلیون تومان قرار دهید و به تدریج پیشرفت کنید. برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی فیزیکباید در زمینه های مختلفی عملکرد خوبی داشته باشید. قبل از انجام هر کاری برای خودتان تعیین کنید که این ترم چقدر می خواهید درآمد داشته باشید. مثلاهمان 7 میلیون را در نظر بگیرید. البته اگر قبلا به این درآمد رسیده اید باید مقدار بیشتری برای خودتان در نظر بگیرید. پس در ابتدای کار برای خودتان مشخص کنید که می خواهید چقدر از تدریس خصوصی فیزیک درآمد داشته باشید و در ادامه برای رسیدن به هدف خودتان تلاش کنید. راهکارهای مختلف را امتحان کنید و به نسبت ترمهای قبل خودتان پیشرفت کنید.
برای کسب درآمد بالا از تدریس زباندر صورتی در این زمینه فعالیت کنید که خودتان به زبان و آموزش آن علاقه دارید. اگر اینطور باشد حتما موفق خواهید شد و در ضمن هم از کارتان لذت خواهید برد و هم درامد خوبی بدست خواهید آورد. خبر خوب اینکه، تدریس خصوصی زبان پر سرچ ترین عبارت در گوگل است و به نسبت تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس شیمی، تدریس عربیو یا هر درس دیگری متقاضی بالاتری دارد. در ضمن، آموزش زبان منحصر به ایاممدرسه و دانشگاه نیست و افراد زیادی برای اهداف تجاری از کلاسهای تدریس خصوصی زبان استفاده می کنند. با تعطیل شدن مدارس و دانشگاهها نه تنها مانندسایر دروس کار تدریس خصوصی کم نمی شود بلکه بیشتر رونق می گیرد. بنابراین اگر واقعا به تدریس زبان و آموزش زبان علاقه دارید و در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشید، بازارکار خوبی در این زمینه وجود دارد و می توانید درامدبسیار خوبی بدست اورید. می توانید در زمینه اموزش مکاله زبان، آمادگی زبانانگلیسی، فرانسه و آلمانی برای امتحانات، آموزش زبان برای آزمونهایی مانندآیلتس و تافل، آموزش گرامر زبان، تدریس خصوصی زبان کنکور و .... فعالیت داشته باشید و درامد بسیار خوبی بدست آورید.

برای فعالیت در زمینه تدریس انگلیسی و کسب درآمد از این کار، همانطور که گفته شد راهکارهای مختلفی وجود دارد. اولین راهکار همان ارتباط گرفتن با آموزشگاههای تدریس زبان است. روش دیگری که برای جذب شاگرد وجود دارد این است که خودتان به صورت مستقل شاگرد جذب کنید. می توانید تراکت چاپ کنید و در محله های مورد نظر یا در مدارس و دانشگاهها توزیع نمائید. می توانید در مدارس مختلف با هماهنگی مدیر مدرسه یکی دو جلسه به صورت رایگان کلاس آموزش گرامر زبان (به عنوان مثال) برگزار کنید و در آخر جلسه دوم کارت خودتان را توزیع نمائید. می توانید در روزنامه و بخش نیازمندیهای ان تبلیغ بدهید و در زمینه اموزش زبان شاگرد جذب کنید. می توانید برای خودتان سایت یا وبلاگی داشته باشید و در کنار ارائه مطالب آموزشی یادگیری زبان برای خدمات تدریس خصوصی خودتان همتبلیغ کنید. می توانید در سایتهای عمومی اگهی اینترنتی مانند ایستگاه، ایران تجارت، سودایران و .... تبلیغ کنید. به عنوان بهترین راهکار، می توانید تبلیغات تدریس زبان خودتان را در سایت (ایران مدرس) که به صورت تخصصی در زمینه تبلیغات تدریس خصوصی فعالیت دارد و بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس ایران است (با بیش از 17000 مدرستدریس خصوصی تا پاییز 96) ثبت نمائید. با ثبت آگهی در این وب سایت، تبلیغات تدریس شما در معرض دید هزاران بازدید کننده متقاضی تدریس خصوصی زبان انگلیسی قرار می گیرد.  اکثر مدرسینی که وقتشان به صورت کامل پر است و از تدریس درامد بالایی دارند، تعداد زیادی ازشاگردهایشان را از ترمهای قبل دارند. یا ترمهای قبل با هیمن شاگردهایشان کلاس داشته اند و یا شاگردهای قبلی خودشان چون راضی بوده اند این شاگردهای جدید را به آنها معرفی کرده اند. پس شاگردهای راضی و شاگردهایی که در امتحان زبان انگلیسی، کنکور زبان، مکالمه زبان و .... خوب نتیجه گرفته اند رمز موفقیت در تدریس زبان هستند. شما باید به صورت مداوم روی خودتان و توانایی های خودتان کار کنید  و به صورت مداوم بهتر و بهتر شوید. برای اینکه شرایط بیرونی تغییر کند و درآمد شما بیشتر شود، در ابتدای کار باید تغییرات به صورت درونی اتفاق بیافتد. باید بخواهید که درآمد بالاتری داشته باشید و برای آن برنامه داشته باشید و با مطالعه بیشتر توانایی های خودتان را بیشتر کنید به گونه ای که کلاسهای شما بهترین بازدهی را برای شاگردهایتان داشته باشد. ثبت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرسبهترین روش برای جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی است. ممکن است روشهای دیگری مانند تبلیغات در روزنامه، تبلیغات تراکتی، همکاری با آموزشگاهها و ... برای جذب شاگرد وجود داشته باشد ولی هیچکدام از روشهای مزبور بازدهی ثبت تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس را ندارد. وقتی از طریق اموزشگاهها شاگرد جذب می کنید، هر جلسه باید 30 یا 40 درصد درامد تدریس را به انها پرداخت کنید و در نتیجه درامد شما محدود خواهد شد. در ضمندر این حالت قیمت و نرخ کلاسهای تدریس خصوصیرا خودتان تعیین نخواهید کرد. همکاری با اموزشگاهها و موسسات تدریس خصوصی برای شروع کار خوب است ولی در ادامه با ثبت تبلیغ در همین سایت می توانید به صورت مستقل کار کنید. درج اگهی تدریس در سایتهای آگهی عمومی هم به اندازه درج تبلیغات تدریس در ایران مدرس مفید نخواهد بود. البته نکته ای کهباید در نظر داشته باشید این است که اگهی تدریس خصوصی خودتان را خوب و متقاعد کننده بنویسید. برای تبلیغات تدریس خودتان یک عکس پرسنلی مرتب انتخاب کنید. عکس در افزایش بازدهی آگهی کاملا موثر است. اگر می خواهید در کار تدریس و تدریس خصوصی موفق باشید باید برای نوشتن آگهی خودتان وقت بگذارید. رزومه کاملی ارائه دهید و اسم تمام دروس تدریسی را بنویسید. از شاگردهایتان نظر خواهید کنید و نظرات مثبت انها را در متن آگهی بنویسید. (مثلا این آگهیرا ببینید). برای دروس تدریسی خودتان جزوه یا خلاصه جزوه ثبت کنید و به صورت مداوم آگهی و تبلیغات تدریس خودتان را به روز کنید. هر چه آگهی تدریس شما کاملتر و متقاعد کننده تر باشد احتمال جذب شاگرد شما بیشتر خواهد شد. در ایران مدرس ما تلاش خواهیم کرد آگهی شما دیده شود. اینکه آگهی تدریس خودتان را خوب بنویسید به گونه ای که افرادی که تبلیغ شما را می بینند متقاعد شوند برای کلاسهای تدریس خصوصی با شما تماس بگیرند به عهده خود شما است.

مطالعه کنید: آگهی تدریس خصوصی و نحوه درج تبلیغات تدریس خصوصی
ثبت آگهی تدریس خصوصی زبان انگلیسی در ایران مدرس به نسبت سایر انواع روشها برای جذب شاگردمزایای بسیار زیادی دارد. درج اگهی تدریس در این وب سایت رایگان است. اما می توانید تبلیغات تدریس خودتان را ویژه کنید و بازدهی آن را افزایش دهید.

ثبت آگهی رایگان تدریس خصوصی، علاوه بر ارزانترین، بهترین روشبرای جذب شاگرد و پیدا کردن شاگرد خصوصی هم می باشد. در ادامه در این رابطه توضیحات کافی ارائه می گردد. با درج تبلیغات اینترنتی و ثبت آگهی رایگان و یا آگهی ویژه تدریس خصوصی در سایت (ایران مدرس) و یا سایتهایتبلیغات عمومی مانند سایت www.soodiran.com آگهی و تبلیغات تدریس شما بدونمحدودیت زمانی و بدون محدودیت مکانی در کل کشور قابل مشاهده خواهد بود. تبلیغات اینترنتیکاملا گسترده است. شما حتی اگر در یک شهر کوچک سکونت دارید و در شهر محل سکونت شما متقاضی زیادی برای تدریس خصوصی وجود ندارد، می توانید از طریق اینترنتی برای خدمات تدریس خودتان تبلیغ کنید و از تهران، کرج و یا هر جای دیگر ایران شاگرد خصوصی به صورت آنلاین جذب نمائید. چه نوع تبلیغات دیگری این مزیت و این گستردگی را دارد. در تبلیغات اینترنتی می توانید هر مقدار توضیح در زمینه رزومه کاری و سوابق تدریس خودتان ارائه دهید. هیچ محدودیت کاراکتری وجود ندارد. در تبلیغات روزنامه و مجله و تراکت و .... مرتبا بایدنگران این باشید که با تعداد کاراکتر محدودی که در اختیار دارید چه چیزهایی را باید در آگهی بنویسید و کدام ها را حذف نمائید.  چگونه در ثبت آگهی تدریس ریاضی موفق باشیم؟
درج آگهی و تبلیغات تدریس خصوصیدر اینترنت و خصوصا در سایتهایی مانند ایران مدرس که به صورت تخصصی در زمینه تبلیغ تدریس خصوصی فعالیت دارند، به نسبت سایر انواع روشهایتبلیغاتی برای جذب شاگرد بسیار مفیدتر و موثر تر است. در حال حاضر استفادهاز اینترنت کاملا فراگیر شده است و تقریبا همه ی افراد جامعه روی گوشی هایخودشان اینترنت دارند. استفاده از اینترنت و تبلیغات اینترنتی به گونه ای توسطعه پیدا کرده است که استفاده از روزنامه و درج تبلیغات بر روی کاغذ دیگر توجیه چندانی ندارد. تبلیغات اینترنتی برای تدریس خصوصی و جذب شاگرد ویا ارائه هر نوع کالا و خدمات دیگر کاملا موثر و پربازده است. تبلیغات در اینترنت محدودیت زمانی ندارد. آگهی خودتان را در هر زمانی و سریعتر از هر نوع تبلیغات دیگر می توانید منتشر کنید. آگهی شما در هر زمانی (حتی ساعت 2 نصف شب) قابل مشاهده خواهد بود. تبلیغات شما اینطور نیست که برای زمان محدودی باقی بماند و تا زمانی که خودتان آگهی تدریس را حذف نکرده اید در ایران مدرس و یا سایر سایتهای تبلیغاتی باقی می ماند. پس اگر دقت کرده باشید، تبلیغات اینترنتی به لحاظ زمانی هیچ محدودیتی ندارد. به لحاظ مکانی هم آگهی اینترنتی به نسبت انواع تبلیغات دیگر کاملا دارای مزیت است. شما ممکن است ساکن تبریز باشید و برای اموزش (به عنوان مثال) و تدریس خصوصی تری دی مکساز تهران، کرج، اصفهان، مشهد و یا هر جای دیگر ایران شاگرد جذب کنید و به صورت آنلاین تدریس کنید. این مزیت را نه تبلیغات روزنامه دارد و نه تبلیغاتتراکت و نه هیچ نوع تبلیغات دیگری.
اگر می خواهید درامد خودتان را از تدریس خصوصی دو برابر کنید باید در زمینه های مشخصی به نسبت ترمهای قبل بهتر عمل کنید. چنانچه در شروع کار هستید و یا به صورت پراکنده تدریس کرده اید و در ترمهای قبل درآمد مشخصی از این کار نداشته اید، در اینحالت دو برابر کردن درامد از تدریس خصوصی خیلی معنی پیدا نخواهد کرد و باید تلاش کنید مبلغ مشخصی را برای خودتان در نظر بگیرید و سعی کنید به ان برسید. اما اگر ترم قبل درآمد مشخصی از کار تدریس داشته اید و به صورت حرفهای در این زمینه فعالیت کرده اید می توانید این ترم حداقل درآمد خودتان را50 درصد افزایش دهید و یا حتی درامد خودتان را دو برابر کنید. اگر می دانید دو برابر شدن درامد شما از تدریس خصوصی کمی بعید به نظر می رسد و ضمیر ناخودآگاه شما آن را پس می زند می توانید فعلا افزایش درآمدخودتان را برابر 50 درصد در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر ترم قبل 20 میلیون تومان از کار تدریس درآمد داشته اید، این ترم می توانید درآمد 30 میلیون تومان را برای خودتان هدف قرار دهید و یا اگر دو برابر کردن درامد مد نظرتان است 40 میلیون تومان را برای خودتان در نظر بگیرید. هر کدام از حالتها را که در نظر دارید، درآمد مورد نظرتان که قصد دارید از تدریس خصوصیکسب کنید را بر روی کاغذ بنویسید و همیشه همراه خودتان داشته باشید. متعهدشوید که این ترم درآمدی که مشخص کرده اید را از تدریس خصوصی بدست آورید.
علاوه بر ایران مدرس در سایتهای آگهی و تبلیغات دیگر مانند سایت www.tadris-riazi.com (تبلیغات تخصصی در زمینه تدریس ریاضی) ، سایت www.irankonkur.com (تبلیغات در زمینه تدریس کنکور)، سایت www.soodiran.com (سایت پربازدید تبلیغات اینترنتی) و .... نیز آگهی خودتان را درج نمائید. همین که هدف مشخصی برای خودتان تعیین کنید و برای رسیدن به آن متعهد شوید برنامه روزانه و فعالیتهای شما هم نسبتبه قبل تغییر خواهد کرد و کارهایی انجام خواهید داد که به احتمال زیاد شمارا به هدف خودتان می رساند. پس رقم دقیق درآمدی که می خواهید از تدریس خصوصیدر ترم حاضر کسب کنید را بنویسید، راه حلهای مختلفی ارائه دهید و با پشتکار و دید مثبت برای رسیدن به هدف خودتان تلاش کنید. درآمد فعلی شما از تدریس خصوصی هر مقداری که باشد، اگر هر ترم درامد خودتان را 50 درصد افزایشدهید، بعد از 3 یا 4 سال درآمد عالی ای خواهید داشت.  ایران مدرس: بهترین سایت ثبت آگهی تدریس خصوصی کنکور
اگر در کار تدریس جدی هستید در حقیقت باید حاضر باشید هزینه هایی هم برای آن پرداخت کنید. فکر نمی کنم شخصی در کاری به موفقیت رسیده باشد و برای موفق شدن در آن کار هزینه پرداخت نکرده باشد. البته به این معنی نیست که به صرف اینکه هزینه کردید حتما در کار تدریس یا هر کار دیگری موفق خواهید بود ولی به هر حال درمسیر موفقیت و در این مورد خاص مورد بررسی، در مسیر تبدیل شدن به یک مدرس خصوصی موفقبعضا شاید لازم باشد هزینه هایی را بپردازید. اولین هزینه ای که لازم است پرداخت شود همان زمان است. شما برای موفقیت در تدریس خصوصی باید به آن زماناختصاص دهید چه برای برگزاری کلاسها و چه برای تبلیغات و جذب شاگرد و ..... به عنوان مثال اگر در همین سایت (ایران مدرس) قصد دارید تبلیغات تدریس ثبت کنید (مطالعه نمائید: 20 دلیل که نشان می دهد ایران مدرس بهترین سایت تبلیغات تدریس خصوصی ایران است!)برای نوشتن آگهی خودتان باید وقت بگذارید. البته روی حرف ما با افرادی استکه می خواهند به صورت جدی در کار تدریس فعالیت داشته باشند. دهها آگهی در همین سایت ثبت شده است که فرد آگهی دهنده یکی دو جمله بیشتر ذکر نکرده است.به این شکل نمی توان شاگرد جذب کرد. آگهی تدریس باید متن کاملی داشته باشدو قانع کننده باشد. در متن آگهی تدریس خودتان اسم تمام دروس تدریسی را بنویسید و رزومه بسیار کاملی از خودتان ارائه دهید. اگر در کار تدریس جدی هستید، باید متن تبلیغات خودتان را به گونه ای بنویسید که وقتی متقاضیان تدریس خصوصی یا والدین آنها تبلیغ شما را دیدند متقاعد شوند با شما تماس بگیرند (در زمینه نحوه ثبت آگهی موفق تدریس حتما این مقاله را بخوانید). دلیل اینکه بعضی از مدرسین نتیجه خوبی می گیرند و برخی دیگر نتیجه نمی گیرند همین است. 

در کار تدریس مداومت داشته باشید. ممکن است در مراحل اول کار درآمد بالایی نداشته باشید ولی به تدریج اوضاع بهتر خواهد شد.

تبلیغات رایگان تدریس خصوصی

از سایتها و وبلاگهای مختف و شبکه های اجتماعی و فرومها و .... به صفحه آگهی خودتان لینک بدهید تا اعتبار آن از نظر گوگل افزایش پیدا کند.
علاوه بر دروس مورد علاقه خودتان در زمینه تدریس دروس پرمتقاضی مانند ریاضی، زبان، فیزیک و .... هم فعالیت کنید.
برای شاگردهای خودتان پشتیبان و حمایتگر باشید. با ارائه خدمات منحصر به فرد غیر قابل جایگزین شوید.
منبع: ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210742
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X