تدريس خصوصي
استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل
در این بخش در رابطه با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل توضیحاتی ارائه می گردد. بسیاریاز دانش آموزان در یادگیری دروس و حل تمرین و مسئله خوب عمل می کنند ولی در تست زنی برای کنکور موفق نیستند. اگر شما هم چنین اشکالی دارید می توانید از مدرسین خصوصی کنکور برای یادگیری تکنیک های تست زنی و موفقیت در کنکور استفاده نمائید. در حالت دیگر ممکن است لازم باشد برای هدف خاصی زبان انگلیسیو مکالمه زبان را در زمان کمی آموزش ببینید. در این حالت کلاسهای آموزشگاههای زبان برای شما مناسب نیست. چون این کلاسها بازه زمانی مشخصی دارد و در زمان تعیین شده ای مکالمه زبان را به شما یاد می دهد. برای آموزشسریع و در زمان کوتاه زبان انگلیسی و یا سایر زبانهای خارجی و یا هر درس دیگری، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی بسیار مفید و موثر است. ممکن است قیمت وهزنیه کلاسهای تدریس خصوصیبه نسبت کلاسهای اموزشگاهها کمی بالاتر باشد ولی به هر حال بازدهی ان هم متفاوت و بیشتر است. برای یادگیری بهتر دروس، یادگیری پایه ای و عمقی دروس ،موفقیت در امتحانات و کنکور و آموزش زبان و نرم افزار و ... در زمان کم شرکت در جلسات تدریس خصوصی می تواند مفید و خوب باشد. کلیک کنید: لیست مدرسین تدریس خصوصی
منبع: ایران مدرس
برای استفاده بهنیه ازکلاسهای تدریس خصوصی باید در این کلاسها با تمرکز کامل شرکت کنید. کلاسهایتدریس خصوصی را مانند کلاسهای مدرسه و دانشگاه جدی بگیرید و هر تمرین و تکلیفی که مدرس خصوصی برای شما تعیین کرد را انجام دهید. کلاسهای تدریس خصوصی را جایگزین کلاسهای مدرسه یا دانشگاه نکنید و در کلاسهای تدریس خصوصیدر کنار کلاسهای اصلی خودتان استفاده کنید. البته اگر به دلایل موجه در کلاسهای مدرسه و دانشگاه غیبت کردید می توانید از کلاسهای خصوصی برای جبراناین غیبتها استفاده نمائید. کلاسهای تدریس خصوصی مخصوص دانشجویان و دانش اموزان ضعیف و سطح پایین نیست هر شخصی بسته به سطح تحصیلی خودش می تواند دراین کلاسها شرکت کند و برای پیشرفت در تحصیل از کلاسهای خصوصی استفاده نماید. کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت کلاسهای مدرسه و دانشگاه می تواند خیلی مفیدتر و پربازده تر باشد. البته این به معنی غیبت در کلاسهای مدرسه و دانشگاه نیست. کلاسهای مدرسه و دانشگاه هم به نوع خودش خوب است. در کلاسهای گروهی روی مباحث ارائه شده بحثو بررسی می شود و در قالب سوال و جوابها مطالب را مب توانید خوب یاد بگیرید. پس به صورت ترکیبی کار کنید. هم در کلاسهای خودتان شرکت کنید و در کلاسهای خودتان حضور فعال داشته باشید و جزوه یادداشت نمائید. هم در کنار کلاسهای اصلی خودتان از مزایای جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید. اگر کمی از درسها عقب افتاده باشید، ممکن است در کلاسهای مدرسه و تانشگاه سر رشته مطالب از دستتان در رفته باشد و خیلی خوب متوجه نشوید. در این هنگام موازی با این کلاسها، کلاسهای خصوصی را برگزار نمائید. به تدریج مباحث برای شما قابل فهم خواهد شد. ولی به هر حال در کلاسهای اصلی خودتان هم غیبت نکنید و جزوه یادداشت نمائید. همین جزوه را در جلسات تدریس خصوصیمی توانید استفاده نمائید. برای رفع اشکال و پرسیدن سوالات اساسی کلاسهای تدریس خصوصی بهتر و مناسبتر است. برای شرکت در مباحث گروهی و یادداشت جزوه ودر جریان بودن مباحثی که تدریس می شود در کلاسهای خودتان هم شرکت نمائید. برای افزایش معدل، موفقیت در امتحانات و کنکور و موفق شدن در انواع آزمونهاکلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر است.
واضح است که برای رفع اشکال و یادگیری دروس مختلف در زمان کم و با کیفیت بالا استفاده از کلاسهایتدریس خصوصی به نسبت استفاده از کتابهای کمک آموزشی مزایای زیادی دارد. اگر شما در مطالعه کتاب درسی اصلی خودتان که به نسبت بسیاری از کتابهای کمک آموزشیبهتر و واضح تر نوشته شده است اشکال دارید و درس را خوب متوجه نمی شوید، استفاده از کتابهای کمک آموزشی هم به احتمال زیاد مشکلی از شما حل نخواهد کرد. ولی در هر صورت و در هر شرایطی کلاسهای تدریس خصوصی می تواند مفید باشد. اگر در کلاس اصلی خودتان درس را متوجه نمی شوید، اگر کتاب درسی خودتان را نمی فهمید و کتابهای کمک آموزشی هم مشکل شما را حل نکرده است، اگر در ترمهای قبل در امتحانات موفق نبوده اید و نمرات خوبی کسب نکرده اید و.... در هر صورت، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی می تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی هر مطلبی که مد نظر شما است ارائه می گردد. در این کلاسها اگر درس را متوجه نشوید می توانید از مدرس خصوصی خودتان سوال بپرسید. اگر اشکالاتی از پایه های قبل وجود دارد می توانید بپرسید. حین مشاهده فیلم های آموزشی سوال نمب توانید بپرسید. اگر بخشی از فیلم را متوجهنشوید کاری نمی توانید بکنید. اگر مبحثی که در کلاس اصلی شما گفته شده استدر فیلم اموزشی موجود نباشد باز هم کاری نمی توانید انجام دهید. در فیلم آموزشی ممکن است مباحث بسیاری ارائه شده باشد که در کلاس اصلی شما در مدرسهیا دانشگاه گفته نشده باشد. به این ترتیب سر در گم خواهید شد. از فیلم نمیتوانید اشکالات خودتان را بپرسید.
 از چه زمانی باید شرکت در کلاسهای خصوصی ریاضی را شروع کرد؟ پاسخبه این سوال هم به صورت کامل به شرایط تحصیلی شما بستگی دارد. اگر درس ریاضی را خوب بلد هستید و فقط برای رفع اشکال و جمع بندی و حل تمرینات و سوالات بیشتر قصد دارید از این کلاسها استفاده نمائید، در این حالت در همانایام امتحانات می توانید چند جلسه کلاس داشته باشید. اگر اشکالات پایه ای دارید و یا در کلاسهای ریاضی اصلی خودتان غایب بوده اید و تقریبا چیزی بلد نیستید از همان اوایل و یا حداکثر اواسط ترم شرکت در کلاسهای خصوی ریاضی راشروع نمائید. به عبارت دیگر اگر جلسات زیادی برای یادگیری لازم دارید زودتر شروع نمائید. جلسات تدریس خصوصی ریاضی چند ساعته باشد خوب است؟ بهصورت کلی می توان گفت بهتر است زمان برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی خیلی طولانی نباشد. در حالتی که جلسات تدریس ریاضی در مدرسه و دانشگاه و یا کلاسهای تدریس خصوصی خیلی طولانی می شود، بازدهی دانش آموزان و دانشجویان کم تر شده و یادگیری خیلی خوب اتفاق نمی افتد. جلسات تدریس خصوصی ریاضی 1 ساعت و ربع و یا یک ساعت و نیم باشد خوب است. اگر در ایام نزیدک امتحان لازم شد جلسات طولانی تری داشته باشید، سعی کنید اگر مثلا می خواهید کلاس 2ساعته داشته باشید، کلاس را به دو بخش 1 ساعته تقسیم بندی کنید و در بین این دو بخش به اندازه کافی استراحت کنید.
کلاسهای تدریس خصوصیدر بسیاری از مواقع می تواند به نسبت کلاسهای گروهی که در مدارس، دانشگاهها و آموزشگاههای مختلف برگزار می شود مفیدتر و موثر تر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی مدرس فقط با یک نفر شاگرد سر و کار دارد و می تواند مطالب ارائه شده در کلاس را به گونه ای تنظیم کند و سطح مطالب را در حدب نگه دارد که به صورت 100 درصدی برای شاگردش مفید باشد. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه سرفصلهای مشخصی ارائه می گردد و در نتیجه ممکن است مطالبی که به صورت کلی ارائه می شود برای تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان مفید باشد وبرای تعدادی دیگر خسته کننده و یا برای تعدادی دیگر سخت باشد. در کلاسهای گروهی یک مدرس خوب می تواند از دانش آموزان و دانشجویان نظر خواهی کند و باتبدیل کردن کلاس از حالت صحبت یک نفر به پرسش و پاسخ و .... بازدهی کلاس را افزایش دهد. ولی به هر حال در نهایت نمی توان با تمامی افراد حاضر در کلاس هماهنگ شد و به گونه ای تدریس کرد که حتما برای همه مفید باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی در همان یکی دو جلسه اول مدرس خصوصی سوالاتی را خواهد پرسید و از طریق همین سوالات و پرسش و پاسخ ها و همچنین از طریق تمریناتی که داده می شود و بازخوردهای گرفته شده می تواند بفهمد که شاگردش چه مقدار از مطالب را بلد است و اشکالاتی که دارد به درس این ترم بر می گرددو یا عدمفهمیدن دروس در ترمهای قبل.
- در کلاسهای تدریس خصوصی مدرس فقط با یک نفر شاگرد سر و کار دارد. در این کلاسها شما علاوه برتدریس درسهای مورد نظر می توانید از مشاوره درسی مدرس هم استفاده کنید و در برنامه ریزی تحصیلی از ایشان کمک بگیرید.
- در دروسی مانند ریاضی و فیزیک ممکن است اشکالاتی که دارد به پایه هایقبل برگردد. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه نمی توان این اشکالات را برطرف کرد. در کلاسهای خصوصی می توانید هر سوالی را بپرسید و بر درس مسلط شوید.
- در ایام امتحانات می توانید تعداد جلسات و کلاسهای تدریس خصوصی را بهتناسب نیاز افزایش دهید. حتی می توانید در یک روز 2 یا 3 جلسه برگزار کردهو رفع اشکال و جمع بندی کنید.
شرکت در کلاسهای تدریس خصوصیبه نسبت کتابهای کمک آموزشی، فیلم های آموزشی و .... برای موفقیت در تحصیلمفید تر است. در کلاسهای تدریس خصوصی دانش آموز یا دانشجو با یک مدرس مجربو با سابقه سر وکار دارد. مدرسین خصوصی با تجربه در همان یکی دو جلسه اول اشکالات پایه ای را تشخیص داده و برطرف می کنند. این مدرسین برای شاگردهای خودشان برنامه ریزی می کنند و به آنها مشاوره می دهند. کتاب آموزشی و فیلم آموزشی فقط مباحث درسی را ارائه می کند. در کلاسهای تدریس خصوصی راهنمایی، مشاوره و پشتیبانی مدرس اگر مهمتر از ارائه خود مباحث درسی نباشد کم اهمیت تر از آن هم نیست. بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان باهوش هستند و فقط درنحوه درس خواندن، چگونگی مطالعه، نحوه برخورد با تمرینات و مسائل و .... اشکال دارند. در کنار داشتن یک مدرس تدریس خصوصی خوب می تواند باعث موفقیت هر چه بیشتر این افراد گردد. در طول ترم برای آموزش عمقی دروس می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد و در ایام امتحانات برای رفع اشکال و جمع بندی و حل سوالات امتحانی. بنابراین اگر می خواهید درس را پایه ای یاد بگیرید و تعداد جلسات زیادی لازم دارید، زودتر شروع کنید و اگر در حد رفع اشکال می خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید همان ایام فرجه ها و ایام امتحانات هم خوب است. برای کسب اطلاعات در زمینه هزینه و نرخ کلاسهای تدریس خصوصی بر روی عبارت قیمت تدریس خصوصی کلیک کنید.
پس همانطور که گفته شد، شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی برای قبولی و موفقیت در امتحاناتمفید و موثر است ولی معجزه نمی کند. باید خودتان هم فعال باشید و نکاتی رادر نظر بگیرید. نکته بعدی که برای استفاده بهینه از کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت و قبولی در امتحانات مد نظر داشته باشید این است که به امید و یا به بهانه شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی کلاسهای اصلی خودتان را از دست ندهید و غیبت نکنید. کلاسهای خصوصی به عنوان یک امکان اضافی برای یادگیری بهتر دروس و رفع اشکال و پرسیدن سوالاتی که در کلاسهای خودتان وقت نمی شود بپرسید می تواند کاملا مفید باشد ولی این کلاسها نباید جایگزین کلاسهای اصلی خودتان شود. در کلاسهای اصلی خودتان در مدرسه و دانشگاه می توانید پایه درس را آموزش بیینید و جزوه خوبی بنویسید. در کلاسهای اصلی خودتان 50 درصد مطلب را هم یاد بگیرید باز هم بسیار خوب است. در کلاسهای گروهی ممکن است روی مباحث ارائه شده بحث شود و همکلاسی های شما سوالاتی بپرسند که باعثشود درس بسیار بهتر برایتان جا بیافتد.
چگونه از کلاسهای خصوصی استفاده بهینه داشته باشیم؟برای استفاده بهینه از کلاسهای تدریس خصوصی باید سعی کنید به تناسب اشکالاتی که دارید و تعداد جلساتی که لازم است زمان مناسبی را برای شروع کلاسها انتخاب کنید. اگر به عنوان مثال، در درس زبان انگلیسی اشکالات زیادیندارید و فقط در حد رفع اشکال به کلاس خصوصی نیاز دارید، می توانید از کلاسهای خصوصی تدریس زبان انگلیسی در ایام امتحانات و فرجه ها به صورت محدود و در قالب دو یا سه جلسه استفاده کنید. اما اگر به عنوان مثال در درس ریاضی، هندسه،فیزیک، جبر و احتمال، حسابان، حساب دیفرانسیل و .... اشکالات اساسی و پایهدارید، با توجه به اینکه برای یادگیری بهتر این دروس تمرین و مسئله هم باید حل شود و زمان کافی برای مرور هم باید داشته باشید، بهتر است شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی و .... را زودتر شروع کنید. ممکن است برای تمام دروس خودتان هم کلاس خصوصی لازم نداشته باشید ولی به هر حال باید به تناسب تعداد جلساتی که لازم دارید استفاده از کلاسهای خصوصی را به اندازه کافی زود شروع کرده باشید. به صورت کلی قاعده ای که وجود دارد این است که استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی در طول ترم مفیدتر است و بازدهی بالاتری دارد هر چند که در ایام امتحانات هم استفاده از جلسات تدریسخصوصی برای رفع اشکال و جمع بندی دروس می تواند کاملا مفید باشد. برای یادگیری پایه ای و عمقی دروس به زمان نیاز دارید و بهتر است در طول ترم درسبخوانید و در کلاسها شرکت کنید تا زمان کافی برای یادگیری داشته باشید.
اگر می خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت در امتحانات استفاده کنید و نتیجه گرفتن برای شما مهم است موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- تا جایی که ممکن است سعی کنید کلاسهای تدریس خصوصیرا در طول ترم برگزار کنید تا هم هزینه کلاسها مناسبتر باشد و هم از نتیجهگرفتن خودتان مطمئن تر باشید.
2- در ایام امتحانات هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی را برای رفع اشکال و جمع بندی ادامه دهید. یک جلسه کلاس خصوصی روز قبل از امتحان می تواند کاملا موثر باشد.
3- اگر برای شما ممکن است، کلاسهای خصوصی را در منزل برگزار نمائید. برگزاری جلسات تدریس خصوصی در منزل به نسبت آموزشگاه و ....بازدهی بالاتری دارد.
4- کلاسهای تدریس خصوصی را جدی بگیرید. درست است که نمره شما را قرار است معلم یا استاد اصلی تعیین کند ولی به هر حال برای نتیجه گرفتن در امتحان باید با جدیت در کلاسهای خصوصی شرکت کنید و تمرینات و تکالیف را انجام دهید.
به عنوان یک مثال دیگر، اکثر دانش آموزان و دانشجویان در درس ریاضی اشکال دارند. اشکالاتی کهدر این درس وجود دارد به مرور زمان و در طی سالهای قبل و ترمهای قبل ایجادشده است. فرض کنید از همین امروزدانشجو یا دانش آموزی که ترمهای قبل در درس ریاضی خیلی موفق نبوده و اشکالات زیادی داشته است تصمیم بگیرد درس را خوب بخواند و در درس ریاضی موفق باشد. چنین فردی حین مطالعه درس با مشکلات زیادی مواجه است. چون به هر حال پایه قوی ای در درس ریاضی ندارد و مباحث ریاضی با یکدیگر در ارتباط است. همانطور که می دانید مشتق با استفاده از حدتعریف می شود و تعریف پایه ای مشتق بر اساس بحث حد است. یعنی شخصی اگر حد ورفع ابهام حد را بلد نباشد ممکن است در مشتق گیری به مشکل برخورد کند. یا انتگرال گیری خودش عکس فرآیند مشتق گیری است و این دو مبحث هم با هم در ارتباط هستند. اگر شخصی اتحادها را خوب بلد نباشد در مباحث مشتق گیری و انتگرال گیری هم مشکل خواهد داشت و یا اگر انواع کاربرد مشتق، معنی مشتق دوم و ... را خوب نفهمیده باشد در رسم نمودارها به مشکل برخواهد خورد.
- در زمان کمتری می توان درس را آموزش دید.نکته خوب دیگری که در رابطه با کلاسهای خصوصی وجود دارد این است که با شرکت در این کلاسها می توانید درس را در زمان کمتری و با سرعت بالاتری آموزش ببینید. در این کلاسها دقیقا به هدف می زنید و حاشیه نخواهید رفت. درکلاسهای خصوصی اشکالات خودتان را مطرح می کنید و جواب دقیقی برای ان دریافت خواهید کرد. اگر بخواهید همین اشکالات را با بررسی کتاب درسی و یا کتابهای کمک آموزشی برطرف نمائید وقت بسیار بیشتری از شما خواهد گرفت و در نهایت مطمئن هم نخواهید بود که آیا جوابی که گرفته اید درست است یا نه.
با توجه به موارد ذکر شده و با توجه به ویژگیهایی که برای کلاسهای تدریس خصوصی گفته شد، استفاده از این کلاسها را به عنوان یک روش خوب و موثربرای یادگیری بهتر دروس و موفقیت در تحصیلو درس از دست ندهید. البته باید به اندازه کافی زود شروع کنید و در کنار شرکت در این کلاسها خودتان هم درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید تا از نتیجه گرفتن خودتان مطمئن شوید. مشاهده کنید: لیست مدرسین و اساتید تدریس خصوصی

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
جدیدترین مقالات مرتبط با تدریس خصوصی
جدیدترین مقالات مرتبط با تدریس خصوصی در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید با روش های موثر کسب درآمد از تدریس خصوصی زبان انگلیسی آشنا شوید، در زمینه چگونه کسب نمره 20 در امتحان زبان با استفاده از کلاسهای خصوصی زبان مطالعه کنید، در زمینه چگونگی جذب شاگرد و کسب درامد بالا از تدریس زبان مطالعه کنید، در تدریس زبان موفق باشید، و مقالاتی با عناوین راهکارهایی عالی برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک و کسب درآمد بالا، تدریس در دانشگاه علمی کاربردی، آزاد، پیام نور و دانشگاه فرهنگیان سال 96 و 97، تدریس خصوصی دروس و نرم افزارهای دانشگاهی و کسب درآمد بالا، کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی و تسلط بر ریاضی در ایام امتحانات، چگونه بالاترین درآمد را از تدریس خصوصی کسب کنیم و موفق باشیم؟ و .... را مطالعه نمائید، در هر صورت بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.


جدیدترین مقالات مرتبط با تدریس خصوصی
جدیدترین مقالات مرتبط با تدریس خصوصی
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397 هفته سوم آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته سوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته دوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397 هفته چهارم خرداد 1397 هفته سوم خرداد 1397 هفته دوم خرداد 1397 هفته اول خرداد 1397 هفته چهارم اردیبهشت 1397 هفته سوم اردیبهشت 1397 هفته دوم اردیبهشت 1397 هفته اول اردیبهشت 1397 هفته چهارم فروردین 1397 هفته سوم فروردین 1397 هفته دوم فروردین 1397 هفته اول فروردین 1397 هفته سوم اسفند 1396 هفته اول اسفند 1396 هفته چهارم بهمن 1396 هفته سوم بهمن 1396 هفته دوم بهمن 1396 هفته اول بهمن 1396 هفته چهارم دی 1396 هفته سوم دی 1396 هفته دوم دی 1396 هفته اول دی 1396 هفته چهارم آذر 1396 هفته سوم آذر 1396 هفته دوم آذر 1396 هفته اول آذر 1396 هفته سوم آبان 1396 هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (577) دانلود سوال و جزوه (154) موفقیت در تحصیل (71) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (88)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی در ایران مدرس تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک سایت تدریس خصوصی تدریس خصوصی زیست شناسی تدریس خصوصی فیزیک هالیدی تدریس خصوصی آمار مقالات و مطالب تدریس خصوصی سایت تدریس خصوصی ریاضی اساتید خصوصی مقاومت مصالح دکتر سیروان محمدی گروه مکانیک دانشگاه کردستان معلم خصوصی ریاضی فیلم تدریس خصوصی معلم خصوصی فیزیک لیست مدرسین شیمی تدریس خصوصی آمار معلم خصوصی حسابداری
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 210795
تعداد نوشته ها : 807
تعداد نظرات : 15
X