تدريس خصوصي
نحوه موفقیت در فیزیک متوسطه، کنکور و دانشگاه
در این بخش در زمینه چگونگی کسب نمره بالا در درس فیزیک و نحوه موفقیت در فیزیک متوسطه، فیزیک کنکور و دانشگاه و .... توضیحاتی ارائه شده است. حین آموزش و یادگیری فیزیک به موارد زیر توجه کنید:
1- در کلاس درس و حین تدریس فیزیک توسط معلم فیزیک و یا دبیر فیزیک خود به دقت به مسائل مطرح شده دقت کنید.
2- برای یادگیری درس فیزیک حتما درک درست از مسائل و حل تمرینات کافی لازم است. در صورت نیاز از خدمات تدریس خصوصی فیزیک بهره بگیرید.
3- خواندن و فراگرفتن فیزیک را به شب امتحان واگذار نکنید. برای یک برنامه ریزی صحیح با مدرس خصوصی فیزیک خود و یا معلم فیزیک مشورت کنید. در کلاس تدریس فیزیک (چه در خود مدرسه و چه در کلاسهای خصوصی فیزیک) باید به دقت به مطالب ارائه شده گوش دهید. دبیر فیزیک و یا معلم خصوصی فیزیک شما مطالبی را که ارائه میکند حاصل سالها تجربه است و شما اگر بخواهید همان مطالب را خودتان یاد بگیرید زمان بیشتری از شما می برد.
4- کسب درک فیزیکی از مسائل فیزیک:همانطور که گفته شد برای موفق شدن در یادگیری صحیح فیزیک باید درک درستی از مسائل داشته باشید. باید بتوانید مسائل را برای خودتان و حتی دیگران توضیح داده و دلیل استفاده از هر رابطه را بیان نمائید.
5- مطالعه درس فیزیک در طول ترم و نه فقط در ایام امتحانات:ماننددروس ریاضی و شیمی، فیزیک را هم باید در طول ترم خواند.  مطالب ارائه شده در درس فیزیک تفکر و تعمق لازم دارد و در ایام امتحاناتوقت این کار وجود ندارد.
البته مدرس خصوصی فیزیک داشتن برای همه لازم نیست و اگر شما در درس فیزیک مشکلی دارید و در کلاس مدرسه یا دانشگاه نمی توانید آن را یاد بگیرید در آن صورت داشتن یک مدرس خصوصی فیزیک در منزل می تواند گزینه خوبی باشد. درس فیزیک درسی است کهبه یک ذهن آماده و استراحت کرده نیاز دارد. پس بهتر است فیزیک را در ساعاتی از روز مطالعه کنید که سرحالتر هستید. اگر مطالعه در صبح را دوست دارید، دروسی مانند فیزیک، ریاضی و شیمی را در آن ساعت مطالع نمائید. دروس عمومی را برای وقتی هایی بذارید که خیلی سرحال نیستید.
 اگر می خواهید برای درس ریاضی یا هر درس دیگری در کنکور درصد بالایی کسب کنید و در کل در کنکورموفق باشید، باید علاوه بر اینکه برای درس خواندن وقت بذارید، وقتی را که به مطالعه اختصاص می دهید خوب مدیریت کنید. به این معنی که باید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و به هر بحثی وقت مناسب اختصاص دهید. بعضی از افراد در ایام کنکور زمان بسیار زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و درس هم می خوانند. ولی چون برنامه ریزی صحیحی برای استفاده از وقتشان نداشته اند در نهایت نتیجه نمی گیرند. زمانی را که برای درس خواندن در ایام کنکور در اختیار دارید باید به درستی مصرف کنید. به عبارت دیگر قبل از ینکه هر راه حلی برای سوال یا مسئله فیزیک ارائه دهید باید مسئله را خوب درک کرده باشید و بتوانید آن را تجزیه و تحلیل کنید. باید بتوانید مسئله رابه زبان ساده برای خودتان شرح دهید. هر راه حلی که ارائه می دهید باید استدلالی برای آن داشته باشید.
اگر در ابتدای کار مشکل داشتید ایرادی ندارد. انجام هر کاری در ابتدا سختی های خاص خودش را دارد. در ابتدای امر می توانید از دبیر فیزیک و یا حتی معلم خصوصی فیزیک خود سوال بپرسید و روند حل آنها را دنبال کنید.
برای کسب درصد بالا در هر کدام از دروس اختصاصی و عمومی در کنکور برنامه ریزی درست، پشتکار و مطالعه صحیح لازم است. اگر شما در کلاسهای فیزیک خصوصی یا کلاسهای فیزیک مدرسه به مطالب ارائه شده توسط معلم فیزیکخود خوب گوش داده باشید، کارتان برای کسب درصد بالای فیزیک در کنکور راحتتر می شود. البته اگر در بعضی از قسمتها مشکل دارید می توانید با هماهنگی با یک مدرس خصوصی فیزیک کنکور خوب اشکالات را برطرف نمائید. علاوه بر تمرینهای حل شده در کلاس تدریس ریاضی و تدریس فیزیک خودتان هم تمرین و مسئله اضافی حل کنید. به کتابهای حل المسائل خیلی تکیه نکنید. در ابتدا سعی کنید مسائل و تمرینات را خودتان حل کنید. هر چه بیشتر بر روی یک مسئله فکر کنید، ذهنتان آمادگی بیشتری برای حل مسائل بعدی پیدا خواهد کرد. حتی اگر مطمئن نبودید کهراه حلتان درست است، یک راه حل ارائه دهید. ایرادی ندارد که در ابتدای کارحل درست مسئله را بلد نباشید. اگر به نتیجه نرسیدید حل مسئله رانگاه کنید.همینکه بر روی حل سوال فکر کرده اید و راه حلی ارائه داده اید، ذهنتان قویتر شده است. اگر به هر دلیلی نتواستید در کلاسهای تدریسمدرسه شرکت کنید و یا با وجود شرکت در کلاسهای مدرسه باز در مبحث یا مباحثی از درسهای ریاضی و فیزیک اشکال داشتید، می توانید از جلسات تدریس خصوصی برای رفع اشکال استفاده نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی و فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید.
برای درس فیزیک هم مشابه درس ریاضی شرکت در کلاسهای تدریسفیزیک و عدم غیبت در کلاسها در طول ترم مهم است. برای فیزیک مهم می توانیداز کلاسهای خصوصی فیزیک استفاده کنید (برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک نمائید). درس فیزیک به نسبت ریاضی کمی مفهومی تر است. یعنی ممکن است در درس ریاضی شما فرمول و رابطه ای را استفاده کنید و معنی آن را خیلی خوب هم متوجه نشده و اشکالی هم پیش نیاید. ولی در درس فیزیک، همانطور که از اسمدرس مشخص است، همه ی فرمولها و راوبط معنی فیزیک دارند. سعی کنید معنی روابط و اینکه در عالم واقعیت این روابط به چه معنی ای هستند را بفهمید. برای درس فیزیک هم حضور فعال در کلاسهای تدریس فیزیکو در صورت لزوم کلاسهای خصوصی مهم است. دقت کنید که فیزیک را هم در طول ترم بخوانید و حتی اگر خواستید از کلاسهای خصوصی فیزیک هم استفاده کنید آنها را هم در طول ترم برگزار نمائید. در طول ترم مرتبا با یک برنامه ریزی عالی درس را بخوانید و مرور کنید. تمرین و مسئله حل نمائید و معنی روابط و فرمولهای فیزیک را برای خودتان تشریح کنید. مانند ریاضی، برای فیزیک هم حل تمرین و مسئله بسیار مهم است. مثالها و مسائلی را کهدر کلاسهای تدریس ریاضی و تدریس فیزیک حل شده اند را خودتان یکبار دیگر حلکنید. ابتدا خودتان سعی کنید مثال را حل نمائید و راه حلی برای مسائل مختلف ارائه کنید. اگر نتوانستید مسئله ای را حل کنید هم ایرادی ندارد. ولیحتما یک حل کوتاه برای آن ارائه کنید. اشتباه هم باشد ایرادی ندراد. سپس حل درست سوال را نگاه کنید و اشکالات خودتان را برطرف نمائید. برای یادگیریریاضی و فیزیک حل مسئله و تمرین بسیار مهم است.
چگونه در کنکور فیزیک درصد بالایی بزنیم؟ - برای کسب درصد بالا در هر کدام از دروس اختصاصی و عمومی در کنکور برنامه ریزی درست، پشتکار و مطالعه صحیح لازم است. اگر شما در کلاسهای فیزیک خصوصی یا کلاسهای فیزیک مدرسه به مطالب ارائه شده توسط معلم فیزیک خود خوب گوش داده باشید، کارتان برای کسب درصد بالای فیزیک در کنکور راحتتر می شود. البته اگر در بعضی از قسمتها مشکل دارید می توانید باهماهنگی با یک مدرس خصوصی فیزیک کنکور خوب اشکالات را برطرف نمائید.
چگونه تست کنکور فیزیکبزنیم؟ - همانطور که می دانید، برای موفقیت در کنکور و کسب درصد بالا در درس فیزیک علاوه بر فهمیدن درس و حل مسئله و تمرین آشنایی با تکنیک های تستزنی بسیار مهم است. افراد زیادی با وجود اینکه در درس فیزیک نمره خوبی گرفته اند نتوانسته اند در درس فیزیک درصد بالایی در کنکور کسب نمایند. اینامر به دلیل کمبود اطلاعات آنها نبوده و بلکه تنها به این دلیل بوده است که با تکنیک های تست زنی فیزیک کنکور آشنا نبوده اند.
سعی کنید حتما در کلاسهای تدریس ریاضی و فیزیک حضور داشته باشید و در ضمن حضور شما در این کلاسها هم حضور فعالی باشد. تلاش کنید به بهترین شکل ممکن به مطالب گوش دهید. هر جلسه سعی کنید حداقل یک سوال بپرسید و با تمرکز صد در صد به مطالبگوش دهید. دروس ریاضی و فیزیک هم در دبیرستان و هم در دانشگاه دروس مهمی بوده و برای سایر دروس هم حالت پایه دارند. بعد از کلاسهای تدریس یا تدریس خصوصی ریاض و فیزیک و یا هر درس دیگری هم حتما مرور مختصری را در نظر بگیرید. تمرینهایی که در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به شما داده می شود را حلکنید و با انگیزه بالا و دقت فراوان به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس گوش دهید.

دانلود تست کنکور فیزیک

برای دانلود جزوه و سوالات امتحانی ریاضی نیز بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

ریاضی


برای کسب درصد بالای فیزیک کنکوردر مرحله اول درس را به صورت عمقی بخوانید. مطالب درسی را خوب بفهمید و درک درستی از مسائل فیزیک داشته باشید. دقت کنید که درس فیزیک فقط فرمول نیست. بلکه فرمولها و روابط پدیده های فیزیکی را توصیف می کنند. بنابراین باید آنها را خوب بفمهید. در سالهای اخیر، تست های کنکور به مقدار زیادی مفهومی شده است. بنابراین تنها با حفظ کردن فرمولها نمی توان به ناه پاسخ داد. در نظر گرفتن مرورهای منظم برای حضور ذهن داشتن در جلسه کنکور : در بسیاری از اوقات ممکن است شمادرسی را خوانده باشید ولی در جلسه کنکور هر چقدر فکر می کنید یادتان نمی آید. دلیل این امر کم مرور کردن است. مطالبی را در جلسه کنکور می توانید استفاده کنید که کاملا برای آنها حضور ذهن داشته باشید. پس مرور را از یاد نبرید.
برای یادگیری بهتر درسفیزیک سعی کنید در کلاسهای مدرسه و دانشگاه شرکت کنید و غیبت نکنید. اگر فیزیک را در طول ترم بخوانید و در کلاسها را غیبت نکنید و همچنین خواندن درس فیزیک را به ایام امتحانات موکول ننمائید، علاوه بر موفقیت در امتحان فیزیک حتی 20 هم می توانید بگیرید. فیزیک یک درس مفهومی است و برای موفقیت در امتحان فیزیک و کنکور فیزیک، این درس را باید به صورت پایه ای بخوانید ومعنی فیزیکی روابط ارائه شده را خوب بفهمید. قشنگی درس فیزیکبه این است که تمامی روابط و فرمولهای ارائه شده در آن معنی فیزیکی دارد. می توانید فرمولها را برای خودتان توضیح دهید و معنی آنها را بفهمید. اگر به این شکل با درس فیزیک برخورد کنید، هم درس را خوب می فهمید و هم در امتحان و کنکور موفق خواهید بود.


(0) نظر
برچسب ها :
کلاسهای تدریس خصوصی در آموزشگاه، موسسه و منزل + قیمت
در این بخش در رابطه با کلاسهای تدریس خصوصی در آموزشگاه، موسسه و منزل، قیمت کلاسهای تدریس خصوصی، کلاسهای خصوصی ریاضی و فیزیک و زبان و ....، نحوه فعالیت در زمینه تدریس خصوصی و .... توضیحات کاملی ارائه شده است. تدریس خصوصیراهکار بسیار خوبی برای برطرف کردن اشکالات است. در کلاسهای تدریس خصوصی می توان هر سوالی را پرسید. یکی از مهمترین دغدغه های دانش آموزان و دانشجویان ضعیف در کلاسهای مدرسه و دانشگاه این است که سوالاتی که برای آنها به وجود می آید را نمی توانند بپرسند و یا جرات ندارند از ترس تمسخر دیگران بپرسند. در کلاسهای تدریس خصوصی هر سوالی را با خیال راحت می توان پرسید.
استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی در بسیاری از موارد مفید است. در ایام امتحانات که دانش آموزانو دانشجویان به مدرس و استاد اصلی خودشان دسترسی ندارند در کنار داشتن یک معلم خصوصی خوبمی تواند کاملا مفید باشد. برای رفع اشکال و جمع بندی درس در ایام امتحانات کلاسهای خصوصی کاملا مفید است. در طول ترم هم برای یادگیری عمقی ومفهومی دروس و حل تمرینات و مسائل بیشتر می توان از جلسات خصوصی استفاده کرد.
برای آموزش موسیقی، پیانو،سه تار و تار، آموزش گیتار، آموزش هنر و خوشنویسی، آموزش انواع رشته های ورزشی و هنرهای رزمی، آموزش دروس تخصصی رشته های دانشگاهی، آمادگی برای المپیاد و آزمونهای بین المللی مانند آیلتس و تافل، آموزش فوتوشاپ، آفیس و ورد، آموزش اکسل و ..... و یا هر درس و رشته دیگری می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. اگر در کلاس فیزیک بعضی از مباحث را خوب متوجه نشدید از مدرسین خصوصی فیزیک کمک بگیرید. برای مشاهده لیست مدرسین و اساتید فعال در زمینه آموزش و تدریس فیزیک دبیرستان ودانشگاه و فیزیک کنکور بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید.
اگر می خواهید هر سوالو تمرینی از درس فیزیک به شما داده شد بتوانید حداقل یک راه حل برای آن ارائه کنید و در امتحان فیزیک و فیزیک کنکور موفق باشید، باید فیزیک را به صورت مفهومی آموزش ببینید و از خواندن سطحی و اینکه فقط بخواهید فرمول حفظ کنید برحذر باشید.
فعالیت در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان:همانطور که گفته شد، فعالیت در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبان به نسبت فعالیت در زمینه تدریس خصوصی هر درس و رشته دیگری بهتر است. اولا کلاسهای تدریس خصوصی زبان کاملا پرمتقاضی است. در گوگل عبارت "تدریس خصوصی"را تایپ کنید و یک فاصله بگذارید. ببینید گوگل خودش چه پیشنهادهایی به شمامی دهد. به احتمال زیاد مواردی همچون تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس خصوصی زبان توسط مدرس خانم، تدریس خصوصی زبان آلمانی، تدریس خصوصی زبان فرانسهو .... را خواهید دید. فکر می کنید این به چه معنی است؟! مشخص است که گوگلعبارتهای با جستجوی بالا را پیشنهاد می دهد. یعنی تدریس خصوصی زبان یکی ازپرجستجوترین عبارتهاست. و این یعنی اینکه متقاضیان زیادی دارد. پس اگر در زمینه آموزش زبان فعالیت کنید و خوب درس بدهید شاگردهای بسیاری خواهید داشت. دوما یادگیری زبان فقط مختص دانشجویان و دانش آموزان نیست. بسیاری دیگر از افراد برای هدفهای مختلف از جمله تجارت، سفر به خارج از کشور و .... از کلاسهای خصوصی زبان استفاده می کنند. این یعنی متقاضیان بیشتر برای آموزش خصوصی زبان. ثالثا در ایام تعطیلات و تابستان و ... که کار تدریس خصوصی دروس دبیرستان و دانشگاه کم می شود، بازار آموزش زبان داغ می شود.
قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسیساعتی و جلسه ای به عوامل و پارامترهای مختلفی از جمله شهر محل تدریس، سابقه مدرس، تعداد جلسات، مقطع تحصیلی، مکان و زمان تدریس و .... بستگی دارد و قیمت ثابتی برای این کلاسها وجود ندارد. قیمت کلاسهای خصوصیزبان از 15 هزار تومان تا 100 هزار تومان متغییر است. حتی در موارد خاص ممکن است قیمتها بیشتر هم باشد. به عنوان یک مقدار متوسط می توان گفت قیمت کلاس خصوصی زبان 40 تا 60 هزار تومان می تواند مناسب باشد. البته در شهرهایکوچک ممکن است قیمتها پایینتر باشد. بعضی از مدرسین به صورت توافقی کار میکنند و تعدادی دیگر برای اطمینان دادن به شاگردانشان جلسه اول را رایگان ویا نصف قیمت برگزار می نمایند. ممکن است بعضی از مدرسین عبارت تضمینی را هم در آگهی تدریس خودشان ذکر کرده باشند که در این حالت هزینه کلاسها کمی افزایش خواهد یافت. البته باید از مدرس پرسید که منظورش از تضمینی چیست؟ بعضی از مدرسین کیفیت کار و جلسات تدریس را تضمین می کنند و بعضی دیگر نتیجه گرفتن شاگردشان را. در حالت دوم قیمتها بالاتر است.
چگونه زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟ دربالا به مواردی اشاره شد که می تواند به یادگیری بهتر زبان شما کمک کند. برای تقویت زبان انگلیسی خودتان باید زبان را در مرحله اول به صورت پایه اییاد بگیرید. از کتابهای آموزشی خوب و استادنداردی برای اموزش زبان استفادهکنید و کلاسهای خصوصی خودتان را هم با مدرسین مجرب برگزار کنید. برای تقویت زبان انگلیسی باید دایره لغات خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. سعی کنید لغات را در داخل جمله و متن یاد بگیرید و لغات جدید را زیاد در مکالمات خودتان به کار بگیرید. با لغات جدید جمله بسازید و بنویسید. هر چه دایره لغات بزرگتری داشته باشید زبان را بهتر حرف می زنید. قواعد و گرامر هم کار کنید و تا جایی که می توانید گوش دهید.
درآمد تدریس خصوصی و حفظ شاگرد:اگر می خواهید از کار تدریس خصوصی درآمد بسیار خوبی بدست آورید و پله های ترقی را به صورت مداوم و با سرعت بالا طی کنید باید تلاش کنید شاگردهای خودتان را حفظ نمائید. به این معنی که در قدم اول از هر روشی که شاگرد جذب کردید (از طریق آموزشگاه، تبلیغات تدریس خصوصی و یا هر روش دیگری) در جلسه اول تدریس خصوصی باید عالی باشید. شاید تعجب کنید که بسیاری از کلاسهای خصوصی فقط یک جلسه ادامه پیدا می کند و شاگرد چون راضی نیست معلم خصوصی خودش را می پیچاند و از ادامه جلسات امتناع می ورزد. اگر از طریق آموزشگاه شاگرد را جذب کرده باشید و همان جلسه اول تدریس خصوصی رضایت ایشان را کسب ننمائید، با آموزشگاه تماس گرفته و درخواست مدرس دیگری می کنند. به این ترتیب هم شاگرد را از دست می دهید و هم آموزشگاه دفعات بعد با احتیاط به شما شاگرد می دهد و اگر این قضیه تکرار شود از همکاری بیشتر با شما خودداریخواهند کرد. اگر هم از طریق تبلیغات تدریس شاگرد را جذب کرده باشید، راضی نبودن شاگرد در جلسه اول کلاس باعث از دست رفتن آن و زمان و هزینه شما خواهد شد.
ریاضی و فیزیک جزوهدروس اصلی و پایه ای برای بسیاری از رشته ها هستند. در مقطع دبیرستان برایرشته ریاضی فیزیک این دو درس اصلی ترین دروس هستند و برای رشته تجربی هم از مهمترین دروس می باشد. برای رشته های دیگر مانند رشته های فنی و حرفه ایو کار و دانش و رشته های انسانی و .... هم تا حدی مهم می باشند ولی اهمیت آنها به اندازه رشته های ریاضی و تجربی نیست. اگر در مقطع دبیرستان یا متوسطه مشغول به تحصیل هستید، کلاسهای خصوصی ریاضی و فیزیکبرای یادگیری بهتر دروس، گرفتن نمره خوب در امتحانات و کسب درصد بالا در کنکور می تواند کاملا مفید باشد. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک به ترتیب بر روی عبارتهای تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید. به امید شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک در کلاسهای مدرسه یا دانشگاه غیبت نکنید. همانطور که گفته شد، یکی از راهکارهای خوبی که برای اموزش و یادگیری بهتر دروس ریاضی و فیزیک وجود دارد شرکت در کلاسهای خصوصی است. البته در کنار کلاسهای مدرسه و دانشگاه در این کلاسها حاضر شوید و به امید شرکت در این کلاسها، کلاسهای اصلی خودتان را از دست ندهید. اتفاقا بهترین منبع برای کلاسهای خصوصی همین جزوه ای است که خودتان در کلاس های مدرسه و دانشگاه یادداشت می نمائید. 
برایآموزش ریاضی در زمان کمتر در زمانهای این درس را بخوانید که خودتان سر حالتر هستید و برای درس خواندن امادگی بشتری دارید. بسیاری از افراد صبح زود انرژی بیشتری برای مطالعه و درس خواندن دارند. تعدادی دیگر صبح زود کسل و خواب آلود هستند و ترجیح می دهند بعد از ظهر درس ریاضی را بخوانند. با توجهبه عادت خودتان زمان مناسب را انتخاب نمائید.

برای مطالعه بیشتر در زمینه نحوه ثبت آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی موثر و موفق بر روی عبارت آگهی تدریس خصوصیکلیک کنید. در کلاسهای خصوصی و گروهی نظرات شاگردهایتان را بنویسید و نظرات مثبت انها را در متن آگهی ارائه دهید. این کار بسیار در جذب شاگرد موثر است. متن تبلیغات کاملتر = درآمد بیشتر از تدریس خصوصی

برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی ششم بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی ششم کلیک کنید.
استفاده از کلاسهای خصوصی برای چه کسانی لازم است؟هر دانش آموز و دانشجویی که بخواهد در درس و تحصیل خودش به نسبت وضعیت موجود پیشرفت کند می تواند از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نموده و از مزایای این کلاسها استفاده نماید. دانش آموزان و دانشجویان ضعیف برای برگشتبه درس و تحصیل و برای رسیدن به سطح متوسط و بعد از ان برای رسیدن به سطح عالی می توانند از کلاسهای خصوصی استفاده نمایند. بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان که در درس و تحصیل ضعیف هستند در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به علتتدریس نامناسب استاد و مدرس، شلوقی کلاسهای گروهی، تنبلی کردن خودشان در مطالعه و حل تمرین و .... به وضعیت فعلی خودشان رسیده اند. برای این افراد شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی واقعا می تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای خصوصی می توان درسهای این ترم را مطالعه کرد و اشکالات قدیمی را هم برطرف نمود. دانش آموزان و دانشجویان متوسط هم برای پیشرفت به نسبت وضعیت فعلی خودشان می توانند از کلاسهای خصوصی استفاده نمایند.
کلاسهای خصوصی بهتر است یا کلاس های نیمه خصوصی؟ کلاسهایخصوصی و نیمه خصوصی هر کدام مزیتهای خودش را دارد. البته مسلما برای یادگیری بهتر و سریعتر و در حالتیکه مانند ایام امتحانات زمان خیلی برای شما مهم است، کلاسهای خصوصی بهتر است. در کلاسهای خصوصی مدرس و استاد خصوصیشما به صورت کامل بر روی تدریس به شما متمرکز خواهد بود. در این کلاسها دقیقا مطالبی که در کلاس ارائه می شود برای رفع اشکالات شما است. در کلاسهای نیمه خصوصی ممکن است دوست شما سوال یا سوالاتی بپرسد که برای شما مطرح نباشد و شما جواب آن سوالها را بلد باشید. بنابراین در کلاسهای نیمه خصوصی ممکن است بخشی از زمان کلاس برای شما مفید نباشد. البته ان قسمتهایی که مدرس خصوصی شما تدریس می کند و یا تمرین و مسئله حل می کند کماکان مفید خواهد بود. مزیتی که کلاس نیمه خصوصی به نسبت کلاسهای خصوصی دارد این است که هزینه این کلاسها پایینتر است. 
از کی کلاسهای خصوصی را شروع کنیم؟زمان شروع کلاسهای تدریس خصوصی به هدف شما و میزان بلد بودن شما در شروع کار بستگی دارد. اگر می خواهید فقط در امتحانات قبلو شوید و درس را پاس کنید، برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی در ایام فرجه ها و ایام امتحانات هم می تواند مفید و موثر باشد. اگر خودتان درس را خوانده اید و بلد هستید و در کلاسهای مدرسه به صورت کامل شرکت کرده اید، در این حالت هم برای رفع اشکال وجمع بندی در ایام امتحانات می توانید از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید. اما در حالتی که هدفهای شما بالاتر از این است که فقط بخواهید در امتحان قبول شوید و می خواهید نمره 20 بگیرید و معدل خودتان را ارتقا ببخشید و یا در کنکور و المپیاد و یا هر آزمون دیگری رتبه بسیار عالی بدست آورید، در این حالت کلاسهای تدریس خصوصی را باید هر چه سریعتر شروع کنید.


1- برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی در منزل به نسبت آموزشگاه به لحاظ تلف نشدن وقت دانش آموز و دانشجو و هم به لحاظ بازدهی بالاتر ان مناسبتر است.

2- برای بعضی از دروس می توان در طول ترم از کلاسهای خصوصی استفاده کرد (دروس پر اشکال) و برای دروس دیگر به صورت رفع اشکالی درایام امتحانات.

3- در کل بازدهی بیشتر و موثر و مفید بودن کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت فیلم های آموزشی و کتاب های کمک اموزشی واضح و روشن است و خصوصا در ایام امتحانات کلاسهای خصوصی بسیار مفید تر می باشد.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی و قبول شدن در امتحانات
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی و قبول شدن در امتحانات ارائه می شود. قبولی در امتحانات و کسب نمرات عالی با کلاسهای تدریس خصوصیممکن و میسر است. اگر می خواهید در امتحانات این ترم عالی عمل کنید، اگر می خواهید کل درسهای خودتان را با موفقیت پاس کنید، اگر قصد دارید نمرات عالی بگیریدو معدل خودتان را افزایش دهید، اگر قصد دارید شاگرد اول شوید و یا حداقل به نسبت ترمهای قبلی خودتان پیشرفت محسوسی داشته باشید و .... در هر صورت، استفاده از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی می تواند مفید و موثر و کمک کننده باشد. کلاسهای تدریس خصوصی برای برای ارتقای معدل،گرفتن نمرات بالا و حتی نمره 20 در امتحانات ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر دروس، پیشرفت تحصیلی، قبولی در آزمونهای مختلف و المپیاد، قبول شدن در کنکور و کسب درصد بالا در دروس کنکوری، یادگیری بهتر و سریعتر زبان های خارجی و انواع نرم افزارها و .... می تواند موثر و کمک کننده باشد. کلاسهایتدریس خصوصی فقط مخصوص دانشجویان و دانش آموزان تنبل و ضعیف نیست. هر دانشجو و دانش آموزی برای پیشرفت در تحصیل و موفقیت در تحصیل و ایجاد تغییردر نمرات و نتایجی که گرفته است می تواند از کلاسهای خصوصی استفاده کرده وبهترین نتیجه ممکن را بگیرد (برای مشاهده لیست کامل مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت لیست مدرسین تدریس خصوصیکلیک کنید). کلاسهای تدریس خصوصی چون در منزل برگزار می گردد، جو راحت تریدارد. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در کلاسهای دانشگاه و یا کلاسهایمدرسه جرات پرسیدن سوالهای درسی خودشان را ندارند و یا چون دروس قبلی را از پایه یاد نگرفته اند در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درس را خوب متوجه نمی شوند. در این حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر است.
کلاسهای تدریس خصوصییک راهکار خوب برای رفع اشکال، موفقیت در امتحان، گرفتن نمره های خوب و ارتقای معدل است. حتی برای قبولی در کنکور و آزمونهای مختلف و برای موفقیت در المپیادهای دانشجوی و دانش آموزی هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. کلاسهای تدریس خصوصی مزایایی دارد که به نسبت کلاسهای مدرسه ودانشگاه و انواع کلاسهای گروهی آنها را متامیز و جذاب می کند. در کلاسهای خصوصیفرصت کافی برای رفع اشکال وجود دارد و دانش آموز و دانشجو هر سوالی که در نظر دارد را می تواند بپرسد. در کلاسهای تدریس خصوصی به صورت مستقیم می توان سراغ بهترین راه حل ها رفت و این نوع کلاسها معمولا برای متقاضی تدریسخصوصی بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. البته همانطور که گفته شده از کلاسهای تدریس خصوصی باید به صورت بهینه استفاده کرد. در ابتدای کار تا جایی که ممکن است این کلاسها را باید در طول ترم برگزار نموده و به ایام امتحانات موکول نکرد. در ایام امتحانات وقت کم است و استرس خود امتحانات هموجود دارد. برگزاری کلاسهای خصوصی در ایام امتحانات فقط باید برای رفع اشکال و حل تمرین و مسئله بیشتر باشد. توصیه می شود دانش آموزان ودانشجویاندرس را در طول ترم بخوانند و در ایام امتحانات مطلب نخوانده شده ای نداشتهباشند.
برای قبولی در امتحانات، مانند درس خواندن و مطالعه و حل تمرین و مسئله، بهتر است از اوایل ترم و یا حداقل از اواسط ترم شرکت در کلاسهای خصوصی را شروع نمائید. اگر از نحوه تدریس معلم و استاد خودتان راضی نیستید و خیلی سطح بالا تدریس می کند که درکش برای شما مشکل است و یا مطالب را به صورت نامفهوم تدریس می کند و یا به خاطر تعداد زیاد دانش آموزان و دانشجویان درس را خوب متوجه نمیشوید، باز هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند مفید باشد. برای موفقیت در امتحانات و امتحانات نهایی، به عنوان یک امکان اضافه، روی کلاسهای خصوصی حساب کنید. البته در کنار آن خودتان هم درس بخوانید و با تلاش و پشتکار دروس را خوب یاد بگیرید.
چگونه از کلاسهای تدریس خصوصی بهترین استفاده را داشته باشیم؟ اگرمی خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی بهترین استفاده را داشته باشید مواردی که در بالا گفته شد را رعایت نمائید. در طول ترم از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید. در کلاسهای تدریس خصوصی با دقت به مطالبی که ارائه می شود گوش دهید. کلاسها را جدی بگیرید و تمرینات و تکالیفی که به شما داده می شودرا با دقت انجام دهید. با یک مدرس خصوصی خوب کلاسهای تدریس خصوصی را هماهنگ کنید و اگر از مدرس خودتان راض نبودید با مدرس دیگری کلاسها را هماهنگ نمائید. در کنار شرکت در کلاسها و جلسات تدریس خصوصی خودتان هم درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. از جزوه ای که خودتان در کلاس مدرسه و دانشگاه یادداشت نموده اید در کلاسهای خصوصی استفاده کنید. به این ترتیب درکمترین زمان کل مطالبی که در کلاس اصلی خودتان گفته شده است را می توانید مرور کنید. اگر بخواهید از جزوات دیگران استفاده کنید ممکن است بعضی از مطالب در جزوه نباشد و یا واضح نوشته نشده باشد. کلاسهای خصوصی را در زمانیبرگزار کنید که بهترین پتانسیل را برای یادگیری دارید. به عنوان مثال اگر یادگیری شما صبحها بهتر است، کلاسهای خصوصی را صبح برگزار کنید.
آیا شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فقط در ایام امتحانات کافی است؟همانطور که در مقالات قبلی ارائه شده در سایت (ایران مدرس) گفته شده است بهتر است برگزاری کلاسهای خصوصی را به ایام امتحانات موکول نکنید. البته اگر درس را بلد هستید و فقط برای رفع اشکال می خواهید از کلاسهای خصوصی استفاده کنید ایرادی ندارد. ولی اگر درس را بلد نیستید و یا اشکالات زیادی دارید و یا در کلاسهای اصلی خودتان در مدرسه و دانشگاه غایب بوده اید، حتما کلاسهای خصوصی را هر چه سریعتر شروع نموده و به ایام امتحانات موکول نکنید. خوبی کلاسهای خصوصی در ایام امتحاناتاین است که چون شما در این ایام به مدرس و استاد اصلی خودتان دسترسی ندارید، اشکالاتی که برایتان حین مطالعه و حل تمرین پیش می آید را می توانید از مدرس خصوصی خودتان بپرسید. بنابراین کلاسهای خصوصی در ایام امتحانات هم بسیار مفید است. ولی برای اموزش عمقی و مفهومی و خواندن کل درسباید از این کلاسها در طول ترم استفاده کرد. برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک که حل تمرین و مسئله در یادگیری آنها نقش زیادی دارد برگزاری کلاسهایتدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک در طول ترم به نسبت ایام امتحانات بسیار مفیدتر است.
توصیه های پایانی برای قبولی در امتحانات: کتابهای درسی خودتان را با دقت بخوانید. در هر صورت جزوه های خلاصه شده و نکات امتحانی هم می تواند مفید باشد. در بخش دانلود وب سایت ایران مدرس جزوه های خلاصه شده و نمونه سوالات امتحانی برای دروس مختلف وجود دارد و میتوانید از آنها استفاده کنید. برای 20 گرفتن در امتحانات نهایی باید با برنامه ریزی پیش بروید. در طول ترم و حتی درایام امتحانات روی وقت خودتان حساس باشید و برای تمامی زمانهای خودتان برنامه داشته باشید. با انگیزه و هدف و با کمک یک برنامه خوب موفقیت شما در تحصیل حتمی است.
هر چند که بارها و بارها توصیه شده است کلاسهای تدریس خصوصی را در طول ترم برگزار نمائید ولی به هر حال، در ایام امتحانات نیز استفاده از این کلاسها برای رفع اشکال و جمع بندی و حل نمونه سوالات امتحانی و ... مفید و موثر است. راهکار خوبی کهمی توانید در نظر بگیرید این است که خودتان در طول ترم درسها را مطالعه کنید و یا اگر اشکالات زیادی دارید در طول ترم از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمائید و در نهایت در ایام امتحانات برای جمع بندی و رفع اشکال از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمائید.کلاسهای تدریس خصوصی خصوصا برای رفع اشکال در ایام امتحانات بسیار موثر است. ممکن است همین اشکالاتی که دارید باعث شود در امتحان نتوانید نمرات خوبی کسب کنید. استفاده از کتابهای کمک آموزشی و فیلم های آموزشیهم در این ایام به اندازه کلاسهای تدریس خصوصی موثر نیست. در ایام امتحانات شما زمان زیادی برای از دست دادن ندارید. در کلاسهای تدریس خصوصی در کمترین زمان ممکن می توانید بیشترین حجم مطالب را یاد بگیرید.

1- برای موفقیت در امتحاناتسعی کنید خواندن دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید. اگر می خواهید نمرات خوبی بگیرید و معدل بالا داشته باشید و در کنار آن درسها را عمقی یادبگیرید در طول ترم درس بخوانید و مطالعه دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید.

2- حضور کامل و فعال در کلاسهای مدرسه و یا دانشگاه هم برای موفقیت در امتحانات بسیار مهم است. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درسرا بهتر یاد می گیرید و با سوال و جوابهایی که انجام می شود نکات مهم را آموزش خواهید دید. در کلاسها غیبت نکنید.

3- در کلاسهای مدرسه و دانشگاه جزوه یادداشت نمائید. یکی از توصیه های خوب برای موفقیت در امتحانات همین است. اگر جزوه یادداشت نمائید هم در کلاس حواستان جمع تر است و هم در ایام امتحانات منبع خوبی برای مطالعه دارید.

4- بعد از کلاسهای مدرسه و یا کلاسهای خصوصی حتما درسرا مرور نمائید. مثالهایی که در کلاس بررسی شده است را دوباره حل کنید و مطالبی که ارائه شده است را دوباره مرور نمائید. اشکالاتی که حین مرور پیش می آید را یادداشت نمائید تا بعدا بپرسید.

5- مهمترین و بهترین توصیه برای موفق شدن در امتحاناتو قبولی در امتحان میان ترم و پایان ترم این است که در طول ترم درس بخوانید. با یک برنامه ریزی منظم پیش بروید و در طول ترم در کنار تفریح و کارهای دیگر درس هم بخوانید. همه ی دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید.
(0) نظر
برچسب ها :
درآمد تدریس خصوصی چقدر است؟ + نحوه کسب درامد بالا از تدریس
درآمد تدریس خصوصی چقدر است؟ + نحوه کسب درامد بالا از تدریس در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. کار تدریس و تدریس خصوصی به نسبت بسیاری از کارهای تمام وقت و پاره وقت درآمد بالا و مناسبی دارد. البته همانطور که در مقالات قبلی ثبت شده در سایت (ایران مدرس)گفته شده است، اگر می خواهید در کار تدریس موفق باشید در مرحله اول باید به آن علاقه داشته باشید. یا حداقل دروسی را تدریس کنید که به آنها علاقه دارید. در مرحله بعد برای موفقیت در کار تدریس، جذب شاگرد بیشتر و کسب درامد بالا از تدریس خصوصی، باید بر دروس تدریسی خودتان مسلط باشید. باید سعی کنید جلسات تدریس خصوصی ای که برگزار می کنید برای شاگردانتان کاملا مفید و موثر باشد. به نتیجه گرفتن شاگردانتان فکر کنید و بر روی نتیجه گرفتن آنها متمرکز شوید. خصوصا جلسه اول بسیار مهم است. در جلسات اول تدریسخصوصی سعی کنید حتی به نسبت حالت معمول خودتان هم خیلی بهتر عمل کنید.
حتما بخوانید: راهکارهای مختلف جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی
کار تدریس خصوصی می تواند یک کار پردرآمد برای شما باشد. البته اگر در این زمینه خوب عمل کنید.به تمام حرفه های دیگر هم که نگاه کنید، افرادی را می بینید که درآمد های بالایی کسب می کنند و در عین حال در همان حرفه افرادی از بد بودن اوضاع می نالند. بنابراین اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصیفعالیت داشته باشید، اینکه بتوانید درآمد خیلی خوبی بدست آورید و یا در حدمعمولی باقی بمانید به خودتان بستگی دارد. در هر کار و شغلی درآمد های خوبرا افرادی بدست می آورند که در مرحله اول به کار خودشان علاقه دارند و در مراحل بعدی به بهترین شکل خدمات خودشان را ارائه می دهند. این افراد به کارو شغل خودشان متعهد هستند و سعی می کنند مشتریان را همواره راضی نگه دارند.

iranmodares


برای کسب درآمد خوبو بالا از کار تدریس مورد دیگری که باید مد نظر داشته باشید این است ارتباط نزدیکی با شاگردهایتان برقرار کنید. باید حامی و پشتیبان آنها باشیدو در کنار کلاسهای تدریس خصوصی با شاگردانتان مشاوره بدهید و به گونه ای آنها را هدایت کنید که به سمت موفقیت حرکت کنند. هر چه ارتباط شما با شاگردانتان دوستانه تر باشد و برای مشاوره در تمامی زمینه های و در زمینه تحصیلی بتوانند روی شما حساب کنند، در کار تدریس خصوصی موفق تر خواهید بود ودرآمد بالاتری خواهید داشت. برای مطالعه بیشتر در زمینه درآمد تدریس خصوصی مقاله حداکثر درآمد مدرسین تدریس خصوصی چقدر است؟را مطالعه کنید. به صورت خلاصه می توان گفت، اگر بتوانید با ارائه تدریس عالی، مشاوره های خوب و به جا و برنامه ریزی مناسب برای شاگردانتان به موفیت تحصیلی آنها کمک کنید و کاری کنید که شاگردانتان نتیجه بگیرند، خود شما هم در کار تدریس موفق خواهید بود و درامد بالایی کسب خواهید کرد.
- کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی و قیمت کلاسهای خصوصی:ممکن است یکی از راهکارهایی که برای افزایش درآمد از کار تدریس و تدریس خصوصی به نظرتان برسد این باشد که برای کلاسهای تدریس خصوصی قیمت بالایی درنظر بگیرید. همانطور که می دانید در کار تدریس مانند بسیاری از کارهای دیگر رقابت زیادی وجود دارد و بسیاری از مدرسین با قیمتهای پایین کار می کنند. اگر می خواهید کار تدریس را شروع کنید باید از قیمتهای پایین شروع کنید و به تدریج که تعداد شاگردهایتان بیشتر شد و سابقه کاری خودتان هم افزایش یافت، می توانید قیمتهای بالاتری را برای کلاسهای خصوصی درخواست کنید و درآمد بالاتری داشته باشید. بنابراین در همان اوایل کار قیمتهای بالایی برای کلاسها در نظر نگیرید. برای مطالعه در زمینه درآمد تدریس خصوصی مقاله درآمد تدریس خصوصی، درآمد مدرسین و معلمان خصوصی و برای مطالعه در زمینه عوامل موثر بر قیمتهای کلاسهای خصوصی مقاله بهترین قیمت و نرخ کلاسهای تدریس خصوصی را مطالعه نمائید.
راهکار دیگری که برای کسب درآمد از تدریس خصوصی و کسب درامد بالا از تدریس وجود دارد این است که در سیستم های وبلاگدهی مانند بلاگفا، بلاگ اسکای، میهن بلاگ و .... برای خودتان وبلاگی بسازید و برای خدمات تدریس خصوصی خودتان تبلیغ کنید. البته جذب شاگرد از این طریق زمانبر و سخت است. چون بالا آوردن وبلاگ در گوگل برای عبارتهای تدریس خصوصی راحت نیست. در حال حاضر اگر عبارتهایی مانند تدریس خصوصی، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی شیمی، تدریس خصوصی زبانو .... را در گوگل جستجو کنید، سایت ایران مدرس در صفحه اول نتایج و صدر نتایج نمایش داده می شود. بنابراین متقاضیان تدریس خصوصی به راحتی به سمت آگهی تدریس شما که در این وب سایت درج شده است هدایت شده و با شما تماس خواهند گرفت. ایران مدرس پربازدیدترین سایت تدریس ایران است و در ایام امتحانات بازدید روزانه آن به نزدیک 30000 بازدید در روز می رسد. در ایام تابستان و تعطیلات هم که متقاضی برای تدریس خصوصی کمتر است می توانید در زمینه تدریس زبان، تدریس ریاضی، تدریس هنر و رشته های ورزشی، تدریس خصوصی کامپیوترو نرم افزارها، تدریس کنکور و .... فعالیت داشته باشید. برای کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی و جذب شاگرد فرصت درج اگهی در ایران درس به عنوان پربازدیدترین و بزرگترین سایت آگهی و تبلیغات ایران را از دست ندهید. به عنوان نکته آخر، اگر می خواهید در کار تدریس موفق باشید و پول خوبی از تدریس خصوصی بدست آورید، موفقیت و آموزش پایه ای شاگردانتان را در نظر داشته باشید و متعهدانه تدریس کنید. شاگردهای شما این تعهد و وجدان کاری شما را خواهند فهمید و در نهایت درامد بالایی از تدریس خصوصی کسب خواهید کرد.
اگر نحوه تدریس شما و برنامه ریزی ای که برای شاگردهایتان انجام می دهید و همچنین مشاوره هایی کهدر کلاسهای خصوصی به آنها می دهید باعث نتیجه گرفتن شاگردانتان شود، ترمهای بعد هم با شما تماس می گیرند و درامد شما از تدریس افزایش می یابد. تنها یک هدف داشته باشید و آن هم نتیجه گرفتن شاگردهایتان به هر نحو و به هر صورت ممکن باشد.
هموارهبهتر شدن در تدریس و مسلط تر شدن بر دروس تدریسی خودتان را در نظر داشته باشید. مطالعه و یادگیری را فراموش نکنید. در زمینه روشهای تدریس موفقو بهتر تدریس کردن هم مطالعه نمائید. اگر بر دروس تدریسی خودتان مسلط هم هستید، باز هم با مطالعه بیشتر می توانید بهتر و بهتر شوید. هر چه بر دروس تدریسی خودتان مسلط تر باشید، بیان روانتری خواهید داشت و شاگردهایتان بهترنتیجه خواهند گرفت. متفاوتباشید و تمایز ایجاد کنید. کاری کنید در ذهن شاگردهایتان باقی بمانید. کمیبیشتر در کلاس بمانید. پیگیر نتیجه گرفتن شاگردهایتان باشید. به انها کتابکمک آموزشی و سوال امتحانی بدهید. نشان دهید نتیجه گرفتن آنها برایتان مهماست. این تعهد کاری شما در زمینه تدریس خصوصی را شاگردهایتان و والدین آنها درک می کنند و برای شما جبران خواهند کرد.
عالی و غیرقابل جایگزین تدریس کنید:مهمترین نکته برای کسب درامد بالا از تدریس خصوصی و موفقیت در تدریس خصوصیهمین نکته است. اگر می خواهید درآمد خوبی از تدریس خصوصی داشته باشید بایدآنقدر خوب تدریس کنید که شاگردهایتان فکر جایگزینی شما هیچ وقت به سرشان هم نزد و حتی ترمهای بعد و سالهای بعد هم برای دروس دیگرشان با شما تماس بگیرند. شاگردهایتان را به موفقیت برسانید تا در تدریس خصوصی موفق باشید و درآمد بالایی کسب کنید.
 دروس پرمتقاضی را تدریس کنید: دروسی مانند ریاضیو فیزیک و زبان و ... متقاضی زیادی برای تدریس خصوصی دارد. اگر می خواهید از تدریس خصوصی درآمد خوبی بدست آورید در زمینه تدریس این دروس فعالیت کنید. به این ترتیب همیشه به تعداد کافی شاگرد خواهید داشت و می توانید رویدرآمد ثابت تدریس حساب کنید. دروس تخصصی رشته های دانشگاهی مختلف هم متقاضی خوبی برای تدریس خصوصی دارد. البته در ایام تابستان ریاضی و زبان تقاضای بیشتری دارد.
اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی فعالیت کرده و درآمد کسب کنید، فرصت درج تبلیغات تدریس در ایران مدرس را از دست ندهید. با ثبت آگهی تدریس خصوصی در این وب سایت متقاضیان تدریس خصوصی به صورت مستقیم با شما در تماس خواهند بود. شما می توانید آگهی تدریس خودتان را در زمینه آموزش ریاضی، فیزیک، شیمی، عربی، زیست، زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، انواع نرم افزارها، کامپیوتر، دروس تخصصی دانشگاه، ریاضی و فیزیک دانشگاه، ریاضی مهندسیو معادلات دیفرانسیل، ریاضی 1 و 2 عمومی دانشگاه، محاسبات عددی، آیلتس و تافل و .... در ایران مدرس درج نموده و به راحتی شاگرد جذب کنید. برای مطالعه در زمینه نحوه درج آگهی تدریس موثر و موفق مقاله آگهی تدریس خصوصی پربازدهرا مطالعه نمائید. کار تدریس خصوصی خصوصا در شهرهای بزرگ گزینه بسیار خوبیبرای کسب درآمد است. در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و ... تقاضا برای تدریس خصوصی بیشتر است و می توانید با فعالیت در اینزمینه کسب درآمدنمائید.
استخدام مدرس تدریس خصوصی: بسیاریاز مدرسین و معلمین و دانشجویان و علاقه مندان به تدریس خصوصی در جستجوی آگهی های استخدام تدریس خصوصی در تهران، کرج، مشهد، تبریز و کل ایران هستند. این افراد قصد دارند در آموزشگاههای تدریس خصوصی استخدام شده و از این طریق شاگرد جذب کنند و درآمد بدست آورند. راهکار بسیار بهتر و مطمئن تربرای جذب شاگرد وجود دارد و آن هم ثبت آگهی تدریس خصوصی در همین سایت ایران مدرس است. ایران مدرس تا پاییز 96 بیش از 17000 مدرس ثبت نامی دارد وبازدید آن در ایام امتحانات به بیش از 28000 بازدید در روز هم می رسد. جستجوی آگهی های استخدام تدریس خصوصی را متوقف کنید و با ثبت تبلیغات تدریس خصوصی در ایران مدرس از کار تدریس پول درآورید. مطالعه کنید: انواع روشهای جذب شاگرد خصوصی
درآمد تدریس خصوصی و حفظ شاگرد:اگر می خواهید از کار تدریس خصوصی درآمد بسیار خوبی بدست آورید و پله های ترقی را به صورت مداوم و با سرعت بالا طی کنید باید تلاش کنید شاگردهای خودتان را حفظ نمائید. به این معنی که در قدم اول از هر روشی که شاگرد جذب کردید (از طریق آموزشگاه، تبلیغات تدریس خصوصی و یا هر روش دیگری) در جلسه اول تدریس خصوصی باید عالی باشید. شاید تعجب کنید که بسیاری از کلاسهای خصوصی فقط یک جلسه ادامه پیدا می کند و شاگرد چون راضی نیست معلم خصوصی خودش را می پیچاند و از ادامه جلسات امتناع می ورزد. اگر از طریق آموزشگاه شاگرد را جذب کرده باشید و همان جلسه اول تدریس خصوصی رضایت ایشان را کسب ننمائید، با آموزشگاه تماس گرفته و درخواست مدرس دیگری می کنند. به این ترتیب هم شاگرد را از دست می دهید و هم آموزشگاه دفعات بعد با احتیاط به شما شاگرد می دهد و اگر این قضیه تکرار شود از همکاری بیشتر با شما خودداریخواهند کرد. اگر هم از طریق تبلیغات تدریس شاگرد را جذب کرده باشید، راضی نبودن شاگرد در جلسه اول کلاس باعث از دست رفتن آن و زمان و هزینه شما خواهد شد. پس در یک کلام: در جلسه اول کلاسهای تدریس خصوصی به نسبت وضعیت عادی خودتان خیلی بهتر و قوی تر ظاهر شوید.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت پاسخ به سوال آیا تدریس خصوصی بازارکار و درامد خوبی داردمثبت است و اینکه شما چقدر از تدریس خصوصی درآمد بدست آورید به خود شما، روشهای مختلفی که برای جذب شاگرد امتحان می کنید، میزان تسلط شما بر دروس تدریسی، میزان تعهد شما به تدریس و به نتیجه رساندن شاگردانتان و در نهایت ذهنیت خودتان از سقف درآمد کار تدریس خصوصی بستگی دارد. برای جذب شاگرد فرصت ثبت آگهی تدریس خصوصی در بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران (سایت: ایران مدرس) را از دست ندهید.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی زبان
در این بخش مطالبی در زمینه جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی زبان ارائه شده است. جذب شاگرد در زمینه تدریس خصوصی زبان: برایجذب شاگرد در زمینه تدریس خصوصی زبان می توانید با آموزشگاهها همکاری داشته باشید و یا با همکاران خودتان یک گروه آموزشی تشکیل دهید و از طریق تبلیغات در روزنامه، تبلیغات اینترنتی در سایتهای تخصصی آگهی تدریس خصوصی (مانند همین سایت: ایران مدرس)، تبلیغات تراکت، زدن سایت و وبلاگ و .... شاگرد جذب نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روشهای مختلف پیدا کردنشاگرد خصوصی حتما این مقاله را مطالعه نمائید. بهترین روش برای جذب شاگرد و فعالیت در زمینه تدریس خصوصی زبان: بهجرات می توان گفت بهترین روش برای جذب شاگرد و فعالیت در زمینه تدریس خصوصی زبان و کسب درآمد از آموزش خصوصی زبان ثبت آگهی تدریس خصوصی در سایت (ایران مدرس) است. ایران مدرس تا پاییز 96 بیش از 17000 مدرس ثبت نامیدر زمینه آموزش زبان و سایر دروس دارد و بازدید آن در ایام امتحانات به بیش از 28000 بازدید در روز می رسد. ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس رایگان است و تنها در صورت تمایل می توانید تبلیغات تدریس خودتان را ویژه کرده و بازدهی ان را افزایش دهید. 
پرسیدن قیمت از مدرسین تدریس خصوصی زبان:بهترین روش برای کسب اطلاعات جدید و به روز در زمینه قیمت و هزینه کلاسهایخصوصی زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه و سایر زبانهای خارجی پرسیدن قیمت ازخود مدرسین زبان است. در سایت (ایران مدرس) مدرسین زیادی در زمینه اموزش و تدریس خصوصی زبانفعالیت دارند. این مدرسین آگهی تدریس خودشان را در همین سایت ثبت نموده اند. با مشاهده جزئیات آگهی و تبلیغات تدریس خصوصی مدرسین می توانید برای هر کدام از مدرسین هزینه ای را که ثبت نموده اند مشاهده نمائید و با مشاهدهچند آگهی تدریس خصوصی برآورد کلی ای از قیمتهای کلاس خصوصی داشته باشید. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسه به ترتیب بر روی عبارت های تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس خصوصی زبان آلمانی و تدریس خصوصی زبان فرانسهکلیک نمائید. بعد از مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی، بر روی آگهی تدریس مدرسین کلیک کنید تا هم رزومه کاری و سوابق تدریس هر مدرس را مشاهده نمائیدو هم قیمت و هزینه ای که هر مدرس برای کلاس خصوصی زبان در نظر دارد را مشاهده کنید.
فواید و مزایای تدریس خصوصی زبان: تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران و یا هر جای دیگر ایران برای آموزش و یادگیری بهتر زبان انگلیسی می تواند بسیار مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی فرصت بیشتری برای حرف زدن و تمرین مکالمه زبان وجود دارد. اگر می خواهید برای مقاصد تجاری و یا برای ادامه تحصیل مکالمه سریع زبان انگلیسی را سریعتر و در زمان کوتاهتری یاد بگیرید، استفاده از جلسات تدریس خصوصی میتواند مفید وموثر باشد. در کلاسهای گروهی آموزش زبان که به منظور آموزش مکالمه برگزار می گردد زمان کمتری برای حرف زدن در اختیار هر کدام از شاگردها قرار دارد و در نتیجه یادگیری با زمان بیشتری اتفاق می افتد. در کلاسهای خصوصی بیشتر می توانید حرف بزنید و بیشتر تمرین داشته باشید. برای موفقیت در امتحان زبان انگلیسیدر مدرسه و دانشگاه هم استفاده از کلاسهای خصوصی زبان می تواند بسیار موثرو خوب باشد. در کلاسهای خصوصی زبان می توانید با در نظر گرفتن و با استفاده از تجربه مدرس زبان خودتان سریعتر مطالب را آموزش ببینید و نکات کلیدی ای که ممکن است در امتحان مورد سوال قرار بگیرد را آموزش ببینید.
زبان انگلیسی در مقطع دانشگاهی هم مهم است. از همان ترم های اول که زبان عمومی را باید پاس کنید با این درس سر و کار دارید. اگر در دوران دبیرستان زبان را خوب خوانده باشید و در کلاسهای گروهی و خصوصی زبان، علاوه بر کلاسهای مدرسه، شرکت کردهباشید، در زبان عمومی دانشگاه هم مشکلی نخواهید داشت و به راحتی از پس آن بر خواهید آمد. در مقطع دانشگاه معمولا در هر رشته ای درس زبان تخصصی وجود دارد که اصطلاحات تخصصی آن رشته در قالب این درس آموزش دیده می شود. اگر زبان عمومی را خوب بلد باشید، در درس زبان تخصصی هم فقط باید لغات جدید را یاد بگیرید و مشکل خاصی نخواهید داشت. درس زبان انگلیسی در مقطع دانشگاه درس بسیار مهمی است. امروزه اگر می خواهید به مطالب علمی وپروژه ها و تحقیقات انجام شده در سراسر جهان دسترسی داشته باشید، بلد بودنزبان انگلیسی کاملا مهم است.
کلاسهای تدریس خصوصی زبان برای آموزش بهتر زبان انگلیسی:اگر می خواهید زبان انگلیسی را برای امتحانات مدرسه و یا دانشگاه مطالعه کنید باید هر چه زودتر استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی زبان را شروع کنید. برگزاری این کلاسها را به ایام امتحانات موکول نکنید. یا می توانید در طول ترم خودتان درس زبان را بخوانید و در ایام امتحانات فقط برای رفع اشکال تعداد محدودی کلاس خصوصی زبان داشته باشید. در کنار کلاسهای خصوصی زبان خودتان هم درس بخوانید. اگر می خواهید برای آزمونهایی مانند آیلتس و تافل آماده شوید (بر روی عبارتهای تدریس خصوصی آیلتس و تدریس خصوصی تافل کلیک کنید)، در این حالت هم باید تعداد جلسات کافی باشد و سعی کنید با یک مدرس مجرب و با سابقه این کلاسها را بردارید.
برای دانلود رایگان جزوات آموزشی گرامر و قواعد زبان انگلیسی بر روی عبارت آموزش گرامر و قواعد زبان کلیک کنید.
برای مطالعه در زمینه نحوه مطالعه زبان برای یادگیری بهتر آن مقاله راهکارهایی برای آموزش سریعتر و بهتر زبان انگلیسی را مطالعه کنید.
برای دانلود رایگان تست کنکور زبان انگلیسی بر روی عبارت تست کنکور زبان کلیک کنید.
برای دانلود رایگان جزوه و سوال امتحانی زبان بر روی عبارت جزوه و سوال زبان کلیک کنید.
نحوه هماهنگ کردن کلاس خصوصی زبان با قیمت کم: اگر می خواهید در سال 96 و 97در کلاسهای تدریس خصوصی زبان شرکت کنید و البته با قیمت پایین هم این کلاسها را برگزار نمائید، این موارد را در نظر بگیرید. معمولا قیمت کلاسهایتدریس خصوصی زبان انگلیسی و قیمت جلسات تدریس خصوصی به صورت کلی با افزایشتعداد جلسات کاهش می یابد. اگر جلسات بالاتری را لازم داشته باشید هزینه کمتری برای هر جلسه خواهید پرداخت. اگر خودتان تعداد جلسات تدریس خصوصیزبان محدودی لازم دارید، می توانید دوستان خودتان را هم به مدرس زبان معرفی کرده و از ایشان بابت معرفی شاگرد جدید برای کلاسهای خودتان تخفیف بگیرید. مطمئن باشید که قبول خواهند کرد. به صورت دیگر، می توانید با یکی از دوستانتان که وضعیت درسی تقریبا مشابهی دارید مشترکا در کلاس خصوصی زبانشرکت کنید و در مجموع هر کدام از شماها هزینه پایینتری برای کلاسها خواهیدپرداخت.
کلاسهای تدریس خصوصی زبان برای موفقیت در امتحان زبان و یا کنکور زبان انگلیسی هم مفید و موثر است. اگر در زبان انگلیسی ضعف پایه ای دارید و در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درس را خوب متوجه نمی شوید، استفاده از کلاسها و مشاوره و برنامه ریزی یک مدرس خصوصی زبان خوب می تواند راهگشا باشد. البته خودتان هم باید تلاش کنید. باید لغات را مرور نمائید و در قالب جمله از کلمات جدید استفاده کنید. گرامر را باید خوب آموزش ببینید و تمرینات مربوطه را حل کنید. مطالبیکه مزبوط به درک مطلب هستند را باید یکی دوبار یا چند بار مطالعه کنید و سعی کنید متوجه شوید. در هر کدام از این مباحث اشکال داشتید، می توانید از مدرس خصوصی زبان خودتان بپرسید. زبان انگلیسی درس بسیار مهمی است. در دروان تحصیل و بعد از تحصیل هم اهمیت دارد.
با کمک بهترین اساتید ومدرسین تدریس خصوصی زبان در تهران و استفاده از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران در زمان کمتری به نسبت کلاسهای گروهی و با کیفیت بالاتر می توانید زبان انگلیسی را آموزش ببینید. اگر می خواهید زبان انگلیسی را ذر زمان کمتری آموزش ببینید، اگر قصد دارید در آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی همچون تافل و آیلتس شرکت نمائید و برای این آزمونها آماده نیستید، در صورتیکه برای ارائه مقاله در کنفرانسهای خارجی و یا برای کار و تجارت خودتان قصد دارید مکالمه زبان را در کمترین زمان ممکن آموزش ببینید، اگر می خواهید در امتحان زبان انگلیسیدبیرستان و یا امتحان زبان عمومی دانشگاه و یا زبان تخصصی رشته های مختلف نمره خوبی بگیرید، چنانچه برای کسب درصد بالا در زبان کنکور و یا کنکور زبان قصد دارید سطح دانسته های خودتان را افزایش دهید، اگر می خواهید قواعدزبان و یا درک مطلب خودتان از متون انگلیسی را تقویت نمائید و .... در هر صورت، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی زبان و استفاده از تجربه بهترین اساتید و مدرسین تدریس خصوصی زبان در تهران می تواند کاملا مفید و موثر باشد.
علاوه بر موارد گفته شده، کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسیبرای موفقیت در امتحان زبان مدرسه و دانشگاه هم می تواند مفید و موثر باشد. برای آموزش و یادگیری لغات و کلمات جدید زبان انگلیسی در قالب متن و جمله، برای آموزش بهتر گرامر و قواعد جدید ارائه شده در کتاب درسی، برای تجزیه و تحلیل درک مطلب های ارائه شده در کلاس و یادگیری بهتر درس زبان انگلیسی و در نهایت برای گرفتن نمره بهتر در امتحان زبان دبیرستان و دانشگاه می توانید از کلاسهای خصوصی زبان استفاده نمائید. اگر قصد دارید درکنکور زبان شرکت کنید و یا در زبان انگلیسی کنکور رشته های دیگر درصد بالایی کسب نمائید، باز هم استفاده از کلاسهای خصوصی زبان مفید و موثر است.برای اموزش تکنیکهای تست زنی، یادگیری بهتر و عمقی تر درس زبان انگلیسی و در نهایت کسب درصد بالاتر در زبان انگلیسی کنکور از مدرسین خانم و آقای فعال در زمینه آموزش خصوصی زبان کنکور در تهران، اصفهان، کرج و یا هر جای دیگر ایران کمک بگیرید.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
بهترین اساتید و مدرسین تدریس خصوصی
در این بخش مطالبی در زمینه بهترین اساتید و مدرسین تدریس خصوصی و لیست معلمان فعال در زمینه تدریس خصوصی ارائه می گردد. در سایت ایران مدرس تا پاییز 96 بیش از 17000 مدرس خصوصی در زمینه آموزش و تدریس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، نرم افزارهای مختلف و کامپیوتر، موسیقی و هنر و ورزش، تدریس دروس دانشگاهی، آیلتس و تافل، المپیاد تدریس دروس کنکوریو .... فعالیت دارند. کاملترین لیست مدرسین خصوصی را در همین سایت می توانید مشاهده نمائید. برای مشاهده مدرسین ایران مدرس بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک کنید.
برای هر مدرس در جزئیات آگهی تدریس سابقه کاری، دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی، متاهل یا مجرد بودن مدرس، دروسی که مدرس می تواند تدریس کند، سابقه کاری و رزومه کاری مدرس، هزینه جلسات تدریس خصوصی، شهر محل تدریس و محدود تدریس (مثلا اینکه در تهران در شمال تهران تدریسمی کنند یا غرب تهران و ....) و .... نمایش داده شده است. با مشاهده اطلاعات ارائه شده برای هر مدرس می توانید معلم خصوصی مورد نظر خودتان را به راحتی انتخاب کنید. بعضی از مدرسین برای دروس تدریسی خودشان جزوه هم ثبتنموده اند و از این جزوات هم برای آشنایی با روند کاری مدرس و برای مطالعهدرس مورد نظر می توانید استفاده نمائید. با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی در تهران و استان تهران به راحتی می توانید اشکالات خودتان را برطرف نمائید و به بهترین شکل دروس مختلف را آموزش ببینید. اگر در درسی که برای کلاسهای خصوصی مد نظر دارید اشکالات فراوانی دارید و خودتان درس را اصلا مطالعه نکرده و بلد نیستید، هر چه زودتر شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی را شروع نمائید و این کلاسها را به ایام امتحانات موکول نکنید. کلاسهای تدریس خصوصی در ایام امتحانات فقط برای رفع اشکال و جمع بندی مناسب است.
جلسه اول تدریس خصوصی: درنهایت با در نظر گرفتن تمامی مواردی که در بالا گفته شد، اگر بخواهید واقعا بدانید که مدرس و استاد خصوصی ای که انتخاب کرده اید یک مدرس خوب استیا نه حداقل باید یکی دو جلسه کلاس تشکیل دهید. همانطور که گفته شد، بعضی از مدرسین در آگهی تدریس خصوصی خودشان عبارت "جلسه اول رایگان" و یا "در صورت عدم رضایت جلسه اول رایگان" را نوشته اند. اگر با این مدرسین کلاسها را هماهنگ کنید، با برگزاری یک جلسه تدریس خصوصی هیچ ضرری هم متوجه شما نخواهد شد و اگر کلاس خوب نبود می توانید با یک مدرس دیگر هماهنگ کنید. بنابراین، در نهایت شما باید حداقل یک جلسه کلاس برگزار کنید تا واقعا روش تدریس مدرس و میزان تسلط ایشان بر درس تدریسی را تشخیص دهید. مزیت کلاسهای تدریس خصوصی که برای کلاسهای مدرسه و دانشگاه وجود ندارد همین است که اگر کلاسهای خصوصی و روش تدریس مدرس را پسند نکردید می توانید مدرس دیگری را به جای ایشان انتخاب نمائید. در مقطع دانشگاه معمولا بعضی از دروس پیشنیاز سایر دروس هستند و اگر درسی را خوب آموزش ندیده باشید، ممکن است درسهای دیگر را هم خوب متوجه نشوید. مثلا در رشته مهندسی مکانیک برای درس مقاومت مصالح و دینامیک درس استاتیکپیش نیاز است و اگر استاتیک را خوب آموزش ندیده باشید در این دو درس هم اشکال خواهید داشت. در کلاسهای تدریس خصوصی می توانید چنین اشکالاتی را برطرف نمائید. در بسیاری از موارد دانشجویان با وجود اینکه دو یا سه ترم دردرسهای خودشان موفق نبوده اند و در امتحانات نمرات خوبی نگرفته اند، با شرکت در کلاسهای خصوصی دانشگاهی دوباره به درس وتحصیل باز گشته اند و اتفاقا در نهایت با معدل خوبی هم فارغ التحصیل شده اند. در کلاسهای تدریس خصوصی می توانید هر سوالی را بپرسید و حتی نگران ابتدایی بودن سوال خودتان هم نباشید. در کلاسهای گروهی تدریس در دانشگاه هرسوالی را نمی توان پرسید. شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی دانشگاهیبرای موفقیت در امتحانات دانشگاه و فارغ التحصیل شدن با معدل خوب که برای پذیرش در مقاطع بالاتر و ادامه تحصیل در خارج از کشور مهم است، مفید و موثراست.
اگر می خواهید از خدمات تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم native آمریکایی، مدرسین و معلمان و دبیران رسمی و با سابقه و اساتید مجرب زبان، مدرسین نیتیو زبان و ... استفاده کنید ....
در هر صورت، در سایت (ایران مدرس)لیست کاملی از مدرسین زبان و بهترین اساتید و مدرسین تدریس خصوصی زبان در تهران را می توانید مشاهده کنید. بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

مدرسین تدریس خصوصی زبان


لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی


لیست مدرسین خصوصی فیزیک


قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی به عوامل زیادی بستگی دارد. سابقه کار و تجربه مدرس، مدرک تحصیلی مدرس، دبیر و معلم رسمی بودن یا نبودن مدرس، تعداد جلسات تدریس خصوصی ریاضی، محل برگزاری کلاسها و زمان برگزاری کلاسهای خصوصی (ایام امتحانات یااوایل ترم) ؛ خصوصی و یا نیمه خصوصی بودن کلاسها و .... روی قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی موثر است. برای مطالعه بیشتر در زمینه نرخ، هزینه و قیمت جلسات خصوصی ریاضی در تهران و یا هر جای ایران بر روی عبارت قیمت تدریس خصوصی ریاضیکلیک کنید. اگر می خواهید در تهران از کلاسهای خصوصی بهترین استفاده را داشته باشید و نتیجه خوبی بگیرید، سعی کنید کلاسها را از وایل ترم شروع کنید. در ایام امتحانات هم قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی بالاتر خواهد بود و هماحتمال نمره خوب گرفتن برای شما پایینتر می باشد. در طول ترم با خیال راحتو بدون استرس در جلسات خصوصی ریاضی شرکت کنید و نمره قبولی و بهترین نمره ممکن را بگیرید.
در رشته ریاضی یکی از دو درس بسیار مهم است و در رشته تجربی هم یکی از دروس مهم برای کسب رتبه خوب در کنکور است. فیزیک درس مفهومی است و باید با دقت و عمقی خوانده شود. حین مطالعه فیزیک مسائلرا برای خودتان تشریح کنید و خوب بفهمید. اگر تلاش و کوشش خودتان نباشد، حتی بهترین اساتید، مدرسین و معلمان فیزیک در تهران و یا هر جای ایران هم نمی توانند به شما کمک کنند. در کنار کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک وکلاسهای تدریس فیزیک مدرسه و دانشگاه خودتان هم درس بخوانید و مطالعه فیزیک را به ایام امتحانات موکول نکنید. فیزیک را باید در طول ترم بخوانید وبرای آن وقت بذارید.
راهکاری برای پیدا کردن مدرسین تدریس خصوصی تضمینی: اگرمی خواهید خیلی راحت به لیست مدرسینی که کلاسهای خصوصی را به صورت تضمینی برگزار می کنند دسترسی داشته باشید، به صورتی که در ادامه توضیح داده می شود عمل کنید. بر روی عبارت سایت تدریس خصوصیکلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود در داخل کادری که ارائه شده است عبارت "تضمینی" را وارد کنید و بر روی کلید "بگرد" کلیک نمائید. به این ترتیب لیست مدرسین خصوصی که به صورت تضمینی در زمینه تدریس خصوصی فعالیت دارند را مشاهده خواهید کرد. دقت کنید ممکن است مدرس در عنوان آگهی و یا درمتن آگهی کلمه تضمینی را ذکر کرده باشد. تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی: ریاضیششم ابتدایی هم یک از دروس مهم است. با کلیک بر روی لینکهای ارائه شده در بالا مدرسینی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضی ششم فعالیت دارند را هم می توانید مشاهده نمائید. علاوه بر ان در همین سایت جزوات و سوالات امتحانی بسیار خوبی برای یادگیری ریاضی ششم ارائه شده است. برای دانلود رایگان جزوههای آموزشی، نمونه سوالات امتحانی، حل تمرین و مسئله ها و مثالهای داخل کتاب و .... بر روی عبارت دانلود ریاضی ششمکلیک نمائید. برای آموزش بهتر ریاضی ششم هم باید به صورت مرتب در کلاسهای مدرسه شرکت کنید و کلاسها را جدی بگیرید. تمرین و مسئله برای یادگیری بهتر این درس بسیار مهم است. بعد از کلاسهای خصوصی ریاضی و یا جلسات تدریس ریاضیدر مدرسه درس را مرور کنید و مطالعه ریاضی را به ایام امتحانات موکول نکنید.
زمان مناسب برای برگزاری کلاسهای خصوصی کی است؟برای کسب موفقیت در تحصیل و امتحان ریاضی و فیزیک و .. بهتر است کلاسهای خصوصی را در طول ترم برگزار نمائید. موکول کردن کلاسها به ایام امتحانات ریسک کار را بیشتر می کند. اگر در دروس ریاضی و فیزیک اشکالات زیادی دارید واین دو درس مهم را خوب بلد نیستید و اصلا نخوانده اید هر چه زودتر استفادهاز جلسات تدریس خصوصی را شروع کنید. اگر درس ها را تا حد خوبی بلد هستید ایرادی ندارد که برگزاری کلاسها را به ایام امتحانات موکول نمائید و فقط برای رفع اشکال از کلاسهای خصوصی استفاده کنید. در طول روز هم در هر زمانی که بازدهی بهتری دارید از جلسات تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک استفادهکنید. بعضی از افراد صبح ها را برای درس خواندن ترجیح می دهند و برخی دیگربعد از ظهر درس را بهتر یاد می گیرند. در هر صورت، زمانی را با مدرس خودتان هماهنگ کنید که بازدهی بالاتری برایتان داشته باشد. در روزهایی که کلاسهای مدرسه و دانشگاه زیاد است از کلاسهای خصوصی استفاده نکنید. چون وقتی خسته هستید، میزان یادگیری شما زیاد نخواهد بود. به صورت کلی می توان گفت برگزاری کلاسهای خصوصی در طول ترم به نسبت ایام امتحانات هم به لحاظ هزینه برای شما به صرفه تر خواهد بود و هم برای موفقیت در امتحانات موثرتر خواهد بود.
چگونه کلاس خصوصی ریاضی ارزان در تهران و کرج هماهنگ کنیم؟برای هماهنگ کردن کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی ارزان در تهران و کرج راهکارهای مختلفی وجود دارد. اولین راهکار این است که کلاسها را از اوایل ترم برگزار نمائید. حتی اگر تعداد جلسات محدود لازم دارید، اولین جلسه را همان اوایل ترم برگزار کنید. در اوایل ترم چون مدرسین وقت آزادتری دارند باقیمت های پایین تر هم تدریس می کنند. در ضمن احتمال نتیجه گرفتن شما هم افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه می توانید با یکی از دوستانتان هماهنگ کنید و کلاسها را به صورت نیمه خصوصی برگزارنمائید تا برای هر دو نفر شما هزینه پایینتر شود. نکته دیگر اینکه با مدرسینی کلاسها را هماهنگ کنید که از لحاظ مکانی به شما نزدیکتر باشند. مثلا اگر ساکن شمال تهران هستید با مدرسینی کلاسها را هماهنگ کنید که آنها هم ساکن شمال تهران باشند. به مدرس ریاضی خودتان شاگردهای دیگری هم معرفی کنید و برای کلاس خودتان از ایشان تخفیف بگیرید.

(0) نظر
برچسب ها :
کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی، فواید و مزایا و قیمت
کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی اگر به درستی برگزار شده و در کنار آن مطالعه و حل تمرین خود دانشجو و دانش آموز وجود داشته باشد، می تواند به رفع اشکال، یادگیری بهتر و افزایش معدل بسیار کمک کند.
در جلسات تدریس ریاضی مطالب گفته شده در مدرسه مرور شده و تمرینات و مثالهای اضافی حل می گردد. نهایتا برای حصول نتیجه مطلوب حتما حل تمرین و مثال و مطالعه مروری توسط دانشجو یا دانش آموز لازم است.
استفاده از جلسات تدریس خصوصی ریاضی به معنی حذف جلسات تدریس مدرسه یا حذف مطالعه و حل تمرین نیست. همانطور که گفته شد، در کنار کلاسهای تدریس ریاضی در منزل، خود کلاسهای گروهی تدریس مدرسه و همچنین حل تمرین باید وجود داشته باشد. اگر برای رفع اشکال درس ریاضی و یا یادگیری بهتر آن و ارتقاء معدل نیازمند جلسات تدریس خصوصی هستید، بر روی عبارت مدرسین خصوصی ریاضی کلیک نمائید تا لیست مدرسان نمایش داده شود.
ممکن است در کنار جلسات تدریس ریاضی به مدرس فیزیک هم نیاز داشته باشید. در اینصورت بر روی لینک مقابل کلیک نمائید: تدریس فیزیک در منزل.

قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی: کلاسهای خصوصی ریاضی با قیمت های متفاوتی می تواند برگزار گردد. در کل موارد زیر در تعیین هزینه جلسات تدریس ریاضیات نقش دارد:
1- با افزایش تعداد جلسات، هزینه تدریس ریاضی کاهش می یابد (به زبان ریاضی: هزینه جلسات تدریس نسبت عکس با تعداد جلسات آن دارد).
2- هر چه مدرک تحصیلی، فن بیان و سابقه مدرس بالاتر باشد هزینه ای که مدرس خصوصی ریاضی مطالبه می کند بیشتر است.
3- هزینه تدریس ریاضیات و سایر دروس در شهرهای بزرگتر بالاتر است (این مطلب برای جلسات تدریس شیمی و سایر دروس هم صادق است).
هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و سایر شهرستانها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که در اینجا به تعدادی از آنها پرداخته می شود.
1- مقایسه هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و سایر شهرستانها: به صورت کلی هزینه تدریس خصوصیریاضی در تهران به نسبت سایر شهرستانها بیشتر است. در حالت کلی هزینه و قیمت کلاسهای خصوصی ریاضی و سایر دروس در شهرهای بزرگتر بیشتر می باشد. در شهرهای بزرگتر رفت و آمد سخت تر بوده و زمان بیشتری را از مدرس می گیرد.
2- هزینه تدریس خصوصی ریاضی در پایه های مختلف: قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی به پایه درسی هم بستگی دارد. به عنوان مثال هزینه تدریس خصوصی ریاضیدانشگاهی و سایر دروس دانشگاهی به صورت کلی از هزینه تدریس ریاضی دبیرستانبالاتر است. به هر میزان تدریس یک درس سخت تر باشد و مدرسین کمتری تواناییتدریس آن را داشته باشند، هزینه تدریس آن درس هم بیشتر می شود.
3- هزینه تدریس خصوصی ریاضی کنکور و دروس کنکور:معمولا هزینه تدریس ریاضی کنکور به نسبت هزینه تدریس ریاضی دبیرستان و دانشگاه بالاتر است. دانش آموزان و اولیای آنها اهمیت بسیار زیادی برای کنکور قائل هستند و ترجیح می دهند کلاسهای خصوصیریاضی را با مدرسینی برگزار نمایند که تجربه و سابقه بالایی داشته باشند ودر عوض از نتیجه گرفتن خودشان مطمئن باشند. بنابراین هزینه بالاتری را هم پرداخت می نمایند.

اگر می خواهید کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را با قیمت پایینتر و ارزانتر هماهنگ کنید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
1- کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را زودتر هماهنگ کنید. برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را به ایام امتحانات موکول نکنید. در ایام امتحانات هماهنگ کردن کلاسهای خصوصی ریاضی با مدرسین خوب و با سابقه سخت تر شده و هزینه و قیمت کلاسهای خصوصی هم بالاتر خواهد رفت.
2- هر چند که ارزان بودن و قیمت پایین کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی خوب و مطلوب است ولی نتیجه گرفتن شما در اولویت قرار دارد. اگرهزینه کلاسهای خصوصی کمی بالاتر بود ولی دیدید که مدرس ریاضی کارش را خوب انجام می دهد، در این حالت با رضایت مبلغ را پرداخت کنید.
3- با مدرسینی هماهنگ کنید که به محل زندگی و محل سکونت خودتان نزدیکتر باشند. مدرسینی که وقت انها در مسیر زیاد تلف نشود حاضر خواهند بود با قیمت های پایینتر هم تدریس ریاضی را انجام دهند.
هزینه تدریس ریاضیدبیرستان هم مانند سایر دروس به مدرک و سابقه کار مدرس، شهر محل سکونت مدرس و دانشجو، تعداد جلسات تدریس و ... بستگی دارد. به عنوان یک معیار کلیمی توان گفت که هزینه هر جلسه تدریس ریاضی دبیرستان از جلسه ای 10 هزار تومان (برای افراد تازه کار) تا 50 و 60 هزار تومان متغییراست. البته ممکن است بعضی از مدرسان مبلغ بیشتری را هم مطالبه کنند.
نرخ کلاسهای تدریس ریاضیاز ساعتی 10 هزار تومان شروع شده و بسته به مقطع تحصیلی و شهر محل تدریس می تواند تا ساعتی 50 هزار تومان و یا بیشتر باشد. در واقع هزینه جلسات تدریس ریاضی، کلاسهای خصوصی فیزیک و تدریس خصوصی شیمی توافقی بوده و مقدار ثابتی ندارد. همانطور که در مطالب قبلی گفته شد، هزینه، نرخ و قیمت جلسات تدریس خصوصی ریاضی و سایر دروس مقدار ثابتی نبوده و بسته به شهر، سابقه و تجربه مدرس و ... متغیر است.
مسلما مدرسینی که سابقه کاری بالاتری دارند و مدرک تحصیلی آنها نیز بالاتر است هزینه بیشتری را برای جلسات تدریس خصوصی مطالبه می کنند. هزینه تدریس در شهرهای بزرگتر هم بیشتر است.
برای هماهنگی با یک مدرس خصوصی ریاضی خوب در مرحله اول رزومه و سوابق کاری مدرسین مختلف را ببینید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت معلم خصوصی ریاضی کلیک کنید.
در ادامه با توجه به هزینه درخواستی مدرسین و بودجه ای که خودتان برای کلاسهای در نظر گرفته اید چند مدرس را در نظر گرفته و با آنها تماس بگیرید. ممکن است بعضی از آنها تخفیف هم بدهند.
با یکی از مدرسین هماهنگ کرده و یکی دو جلسه را با او برگزار کنید. اگر راضی بودید که چه بهتر در غیر اینصورت با مدرس دیگری هماهنک کنید.
بهترین زمان برای استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی، نه دقیقا در ایام امتحانات و بلکه چند ماه قبل از آن است. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در طول ترم درسها را کنار گذاشته و نزدیک ایام امتحانات به فکر استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی می افتند.
در ایام امتحانات استرس امتحانات وجود دارد. از طرفی معمولا کل امتحانات در طول 2 هفته برگزار می گردد. بنابراین در این ایام فرصت بسیار کمی برای یادگیری وجود دارد. ضمنا، شما کل وقتتان را برای درس ریاضی نمی توانید در نظر بگیرید و درسهای دیگری را هم باید مطالعه کنید.
بنابراین، اگر در درس ریاضی یا هر درس دیگری اشکال دارید و برای رفع اشکال و یادگیری بهتر ریاضی می خواهید با یک مدرس خصوصی ریاضی خوب هماهنگ کنید، از همین الان برای برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی اقدام کنید. برگزاری کلاس و خواندن درس در طول ترم هم استرس دوران امتحانات را کاهش می دهد، هم بهتر یادگیری اتفاق می افتد و هم احتمال قبولی و گرفتن نمره بالا بیشتر می شود.
 در حالتی که دانشجو یادانش آموز به هر دلیلی نتوانسته است در جلسات تدریس ریاضی مدرسه یا دانشگاه شرکت کند، یا حالتی که دانشجو یا دانش آموز در آموزش ریاضی ضعف پایه ای دارد و یا به هر دلیل نتوانسته است درس ریاضی را در طول ترم بخواند، استفاده از جلسات تدریس خصوصی ریاضی می تواند مفید و موثر باشد. در حالتی دیگر، دانش آموز یا دانشجو درس را متوجه می شودولی تمرینات را نمی تواند حل کند. در این حالت نیز استفاده از جلسات تدریسخصوصی ریاضی می تواند موثر باشد. البته دوباره تاکید می گردد که در کنار جلسات تدریس خصوصی تمرین و مسئله باید حل شود و خود دانش آموز یا دانشجو تلاش کند که درس را خوب متوجه شود. برای یادگیری صحیح ریاضی و برای اطمینان از اینکه ریاضی را قبول شده و نمره خوبی می گیرید، بهتر است که کلاسهای خصوصی ریاضی را به ایام امتحانات موکول نکنید. در ایامامتحانات درسهای دیگری هم دارید. استرس ایام امتحانات اجازه یادگیری درست را به شما نمی دهد. در ضمن، ریسک قبول نشدن در درس ریاضی هم بالاتر است. بنابراین از همین الان برای برگزاری جلسات تدریس خصوصی ریاضی اقدام کنید. اگر در آموزش و یادگیری ریاضی اشکال دارید تنها به استفاده از کلاسهای تدریس ریاضی بسنده نکنید. کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را در کنار جلسات تدریس مدرسه و دانشگاه داشته باشید. به عبارت دیگر، به امید جلسات تدریس خصوصی در مدرسه یا دانشگاه غیبت نکنید. مطلب دیگری که باید مد نظر داشته باشید این است که بازهم به امید کلاسهای خصوصی ریاضی حل تمرین و مسئله را کنار نگذارید. دروسی مانند ریاضی و فیزیک را بدون حل تمرین و مسئله نمی توان یاد گرفت. اگر 1000 جلسه کلاس تدریس خصوصی هم شرکت کنید ولی تمرین و مسئله حل نکنید نتیجه نخواهید گرفت. بنابراین حل تمرین و مسئله یکی از مهمترین پارامترها در یادگیری ریاضی است. کار دیگری که برای یادگیری بهتر ریاضی و سایر دروس می توان انجام داد این است که نمونه سوالهای امتحانی سالهای قبل را حل کنید و با نمونه سوالات امتحانی آشنا شوید. برای استفاده مفید از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- در صورت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی، در طول ترم از این کلاسها استفاده نمائید.
2- به بهانه شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و دانشگاه غیبت نکنید.
3- فکر نکنید که تنها با شرکت در کلاسهای خصوصی ریاضی می توانید در درس ریاضی نمره عالی کسب کنید. مطالعه و حل تمرین خودتان همواره لازم است.
4- در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی با تمرکز کامل به مطالب ارائه شده گوشدهید و هر سوالی که برایتان پیش آمد از مدرس خصوصی خودتان بپرسید.
5- کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را مانند کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و دانشگاه جدی بگیرید. اگر تمرینی به شما داده شده حتما انجام دهید.

تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان و تهران
اگر به خدمات تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان و تهران، تبریز، مشهد و یا هر جای دیگر ایران نیاز دارید ... اگر در تهران و اصفهان در جستجوی بهترین مدرسین ریاضی هستید .... در هر صورت بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات کلیک کنید. برای کسب اطلاعات در زمینه قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و اصفهان بر روی لینک قیمت و هزینه تدریس خصوصی ریاضی در تهران و اصفهان کلیک نمائید.
به منظور مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی فعال در زمینه آموزش خصوصی درس معادلات دیفرانسیل بر روی عبارت تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل کلیک کنید (مشاهده کنید: دانلود رایگان نمونه سوال امتحان و جزوات آموزشی معادلات دیفرانسیل) به منظور مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی فعال در زمینه آموزش خصوصی ریاضی مهندسی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کلیک کنید.
 یادگیری بهتر ریاضی با کلاسهای خصوصی ریاضی:کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی در صورتیکه به درستی مورد استفاده قرار گیرد و با تلاش و کوشش خود دانشجو و دانش اموز همراه باشد می تواند به موفقیت تحصیلی و گرفتن نمره خوب بسیار کمک کند. کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی به نسبتکلاسهای گروهی و کلاسهای مدرسه و دانشگاه بازدهی بسیار بالایی دارد. در کلاسهای تدریس خصوصی و نیمه خصوصی ریاضی چون تعداد شاگردها و افراد شرکت کننده در کلاس کم است یادگیری بهتر اتفاق می افتد. متقاضیان تدریس در این کلاسها می توانند سوالات بیشتری بپرسند و اگر اشکالی مربوط به پایه های قبلی هم باشد قابل رفع است. کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیبه نسبت کلاسهای گروهی بازدهی بالاتری دارد. دانشجو یا دانش اموز اگر روش تدریس مدرس را نپسندد می تواند مدرس خودش را عوض کند. در دانشگاه و مدرسه تغییر استاد و معلم ممکن نیست. تمرینات بیشتری در کلاسهای تدریس خصوصی می توان حل کرد و مسائل را می توان عمقی تر بررسی کرد. در کلاسهای تدریس خصوصیمی توان با لباس راحت حاضر شد و در کل بهتر می توان درس را یاد گرفت.

تدریس خصوصی ریاضی کنکور:اگر در زمینه تدریس خصوصی ریاضی کنکور به ارائه خدمات نیاز دارید .... اگرمی خواهید لیست کامل مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس ریاضیات کنکور رامشاهده نمائید ... اگر قصد دارید با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیکنکور، ریاضی را در کنکور بالا و حتی 100 بزنید .... در هر صورت، برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی ریاضی کنکور بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کنکورکلیک کنید. برای موفقیت در ریاضی کنکور در مرحله اول باید کتاب درسی را خوب بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. برای یادگیری مفهومی و پایه ای درس ریاضی که در جواب دادن به تست های کنکور بسیار مهم است تا جایی که می توانید کتاب رریاضی را با دقت بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. در ادامه سراغ کتابهای تست کنکور و تست های استاندارد ریاضی کنکور بروید. در جلسه کنکور درنهایت از شما خواسته می شود که تست های ریاضی را خوب بزنید. بنابراین برایموفقیت در ریاضی کنکور باید مهارت تست زنی خودتان را تقویت کنید. اگر قبلاریاضی را مفهومی خوانده باشید و تمرین و مسئله حل کرده باشید، در بحث تست زنی هم مشکلی نخواهید داشت. برای مطالعه بیشتر در زمینه نحوه موفقیت در ریاضی کنکور مقاله چگونه برای کنکور ریاضی بخوانیم را مطالعه کنید.
مزایای کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی به نسبت کلاسهای ریاضی مدرسه و دانشگاه به صورت زیر است:

- تعداد جلسات تدریس ریاضی در مدرسه و دانشگاه محدود است در حالیکه تعداد جلسات تدریس خصوصی ریاضی کاملا منعطف بوده و بسته به اشکالاتی که وجود دارد می توان هر تعداد جلسه برگزار کرد و این بسیار خوب و موثر است.
-جلسات تدریس ریاضی مدرسه و دانشگاه یکی دو هفته قبل از امتحانات به پایان می رسد و معمولا در این ایام درس خواندن جدی بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان شروع می شود. حال اگر در ایام فرجه ها دانش آموزان و دانشجویاناشکالی داشته باشند، به معلم و استاد ریاضی خودشان دسترسی ندارند. ولی کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را می توان تا شب امتحان ادامه داد و اشکالات رابرطرف نمود.
- در کلاسهای خصوصی ریاضی می توان هر اشکالی را برطرف کرد. حتی اگر دانشجو یا دانش آموز در ریاضیات پایه های قبلی اشکال داشته باشد طی یکی دو جلسه می توان این اشکالات را برطرف نموده و در ادامه سراغ بحث اصلی رفت. درکلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و دانشگاه وقت برای برطرف کردن اشکالات پایه های قبلی وجود ندارد. حتی بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان خودشان تشخیص نمی دهند که عدم یادگیری ریاضی آنها در ترم حاضر ممکن است به اشکالات ترمهای قبل برگردد. یک مدرس خصوصی ریاضی خوب این اشکالات را تشخیص داده و برطرف می کند.
کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیمعمولا در منزل برگزار می شود و جو راحت تری دارد. دانش آموز و دانشجو با لباسهای راحتتری می تواند در کلاس حاضر شود و معمولا امکان استراحت در بین تدریس و پذیرایی مختصر فراهم است. زمان برگزاری کلاس خصوصی با هماهنگی مدرسو شاگردش در زمانی که بازدهی بالاتری دارد تعیین می شود. همه ی این موارد باعث می شود که کلاس های خصوصی ریاضی به نسبت کلاسهای مدرسه و دانشگاه مفیدتر باشد و بازدهی بالاتری داشته باشد. در کلاس تدریس خصوصی ریاضی دانشجویا دانش اموز فقط خودش و مدرس را حاضر می بیند. بنابراین هر سوالی را می تواند بپرسد بدون ترس از تمسخر دیگران. ممکن است دانشجو یا دانش آموزی اشکالات پایه ای داشته باشد که در کلاسهای مدرسه و دانشگاه برای سایر همکلاسی هایش پیش پا افتاده باشد. در این حالت این فرد در کلا جرات پرسیدن سوال را نخواهد داشت و این اشکالات پایه ای برای همیشه باقی می ماند. در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی می توان درس ریاضی را به صورت پایه ای و مفهومی یاد گرفت و در امتحان ریاضی نمره خوب و قابل قبولی گرفت. برای دانش آموزان ودانشجویان متوسط شرکت در کلاسهای خصوصی می تواند باعث شود از حالت متوسط به عالی برسند و دانش آموزان و دانشجویان ضعیف در ریاضی متوسط و حتی قوی شوند.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی
در این زمینه مطالبی در زمینه کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی ارائه می گردد. در این بخش نکات کلیدی ای که با استفاده از آنها می توانید درآمد خودتان از تدریس خصوصی را افزایش دهید ارائه شده است. برای افزایش درامد خودتان از تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1-تعداد شاگردهای خصوصی خودتان را افزایش دهید:روشهای مختلفی برای جذب شاگرد وجود دارد. با آموزشگاهها تماس بگیرید. تراکت توزیع کنید. در اینترنت و روزنامه تبلیغ بدهید. برای افزایش درامد شما از تدریس خصوصی باید تعداد شاگردهایتان را افزایش دهید. روشهای مختلف جذب شاگرد باعث افزایش تعداد شاگردهای شما خواهد شد. مقاله راهکارهای مختلف جذب شاگرد را بخوانید.

2- در ایران مدرس آگهی تدریس خصوصی خودتان را درج نمائید:یکی از بهترین روشها برای افزایش درآمد شما از تدریس خصوصی و افزایش تعدادشاگردهایتان ثبت اگهی تدریس خصوصی در  سایت (ایران مدرس) به عنوان بزرگترین و پربازدیدترین سایت تدریس خصوصی ایران است. با درج تبلیغات تدریس در ایران مدرس به صورت مستقیم با متقاضیان تدریس خصوصی در ارتباط خواهید بود.

3- وقت خودتان را برای ایام امتحانات آزاد نگه دارید:در ایام امتحانات تقاضا برای تدریس خصوصی افزایش می یابد. در ضمن در ایام امتحانات چون اکثر مدرسین وقتشان پر شده است پیدا کردن یک معلم خصوصی خوب مشکل خواهد شد. شما می توانید بخشی از وقت خودتان را خالی نگه دارید تا اگردر این ایام موارد خوبی برای تدریس خصوصی به شما پیشنهاد داده شده وقت آزاد داشته باشید و طوری نباشد که تدریس های با قیمت خوب را از دست دهید. برای فعالیت در زمینه تدریس خصوصیدر زمینه های مختلفی باید خوب عمل کنید تا موفق شوید. در مرحله اول باید شاگردهایی داشته باشید. باید روشهای مختلف جذب شاگرد و پیدا کردن شاگرد خصوصی را بدانید و اجرا کنید. اگر در ابتدای کار تعداد شاگردهای کمی داشتیدنباید نا امید شوید و با مداومت باید ادامه دهید. در مرحله بعد باید در زمینه تدریس خصوصی خوب و موفق عمل کنید. باید بر دروس تدریسی خودتان کاملا مسلط باشید به گونه ای که عالی تدریس کنید و با ارائه برنامه ریزی و مشاورهمناسب به شاگردانتان در نهایت آنها را به نتیجه مورد نظرشان برسانید. در نهایت باید قیمت گذاری مناسب انجام دهید به گونه ای که هم هزینه کلاسهای برای شاگردهایتان مناسب باشد و هم خود شما به درآمد خوبی برسید.
برای موفقیت در تدریس و بدست آوردن درآمد بالا از تدریس خصوصی موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- اگر به تدریس خصوصی علاقه دارید در زمینه تدریس فعالیت کنید. داشتن عشق و علاقه برای موفقیت در هر کاری لازم و ضروری است.

2- از بین دروسی که می توانید تدریس کنید و تقاضای بالایی برای تدریس خصوصی دارند دروسی را انتخاب نمائید که بیشتر به آنها علاقه مند هستید.

3- بر دروس تدریسی خودتان کاملا مسلط باشید. هر چه تسلط خودتان را بر دروس افزایش دهید فن بیان شما هم بهتر خواهد شد و بهتر تدریس خواهید کرد.

4- برای دروس تدریسی خودتان جزوات خلاصه و نمونه سوالات امتحانی تهیه کنید و به شاگردانتان بدهید. کتاب کمک آموزشی هم می تواند مفید باشد.

5- همانطور که گفته شد دروسی را تدریس کنید که علاوه بر آنکه به انها علاقه دارید متقاضی زیادی برای تدریس هم داشته باشند.

6- دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، دروس تخصصی دانشگاهی، نرم افزار و کامپیوتر و .... متقاضی زیادی برای تدریس خصوصی دارند.

7- رضایت و نتیجه گرفتن شاگردهایتان را در اولویت اول قرار دهید. با نتیجه گرفتن شاگردهایتان شما نیز در تدریس موفق خواهید بود.


8- اگر در یک روز چند کلاس تدریس خصوصیدارید، مواردی را که به هم نزدیک هستند در زمان یکسانی برگزار نمائید (مثلا صبح شنبه) تا زمان زیادی بین کلاسها و برای رفت و آمد از شما گرفته نشود.

9- کلاسهای دو نفره و سه نفره برگزار کنید که هم برای شاگردهایتان بهتر خواهد بود و هم درآمد شما بیشتر خواهد شد.

10- از شاگردهایتان بخواهید تا شاگردهای جدیدی به شما معرفی کنند.

11- هم خودتان تبلیغ کنید (مثلا در همین سایت یا در روزنامه و ...) و هم با آموزشگاهها و همکارانتان در ارتباط باشید تا تعداد شاگردهایتان بیشتر و بیشتر شود.

12- زمان خودتان را تا حدی برای ایام امتحانات که تقاضا برای تدریس زیاد است و با قیمت های بهتری هم می توان کلاسهای خصوصی را برگزار کرد آزاد بگذارید.

در صورتیکه در زمینه تدریس خصوصی به فعالیت مشغول هستید و می خواهید درآمد خود را افزایش دهید موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

1- درخواست هزینه تدریس خصوصی مناسب: هزینه درخواستی برای تدریس را متناسب با مقطع و درس تدریسی و سابقه کار خودتان انتخاب کنید. می توانید برای جلسات بالای تدریس تخفیفی هم در نظر بگیرید.

2- افزایش کیفیت کار و تدریس مفهومی: سعی کنید به صورت مفهومی تدریس کنید. در آخر جلسات به دانش آموز یا دانشجو تمرین بدهید و حتما حل تمرین رااز او بخواهید. در این مورد هر چه سخت گیرتر باشید احتمال نتیجه گرفتن خودمتقاضی بیشتر خواهد شد.

3- انجام کار بیشتر از انتظار: اگر برای 90 دقیقه مثلا 30 تومان می گیرید، سعی کنید همیشه 100 دقیقه تدریس کنید. این مقدار کم کار اضافه باعث می شود تا شما را برای ترم های بعد به خاطر بسپارند. یا می توانید به متقاضی تدریس نمونه سوال امتحانی بدهید. کار کوچکی که انتظار آن را نداشته باشند شما را متمایز می کند.
هزینه تدریس را همگام با بالا بردن کیفیت کارتان افزایش دهید. اگر به تدریج فن بیان، تسلطتان بر مباحث و بازدهی کلاسهای تدریس خصوصیخودتان را افزایش دهید، می توانید برای کلاسهای خصوصی ای که برگزار می کنید، مبلغ بیشتری را مطالبه نموده و هزینه برگزاری کلاسهای را افزایش دهید. بنابراین به صورت پیوسته کیفیت کارتان را بیشتر کنید. برای کسب درآمد بالاتراز کار تدریس و تدریس خصوصی کیفیت جلسات تدریس خودتان را افزایش دهید. هر چه بهتر تدریس کنید، متقاضیان جلسات تدریس شما بیشتر و بیشتر شده و درامد شما هم افزایش پیدا می کند. شما تنها در صورتی درآمد خوب و بالایی خواهید داشت که مشتریان قبلی شما (و در کار تدریس شاگردهای قبلی شما) دوباره خدماتشما را بخواهند. بنابراین خوب تدریس کنید تا درامد شما افزایش پیدا کند. افزایش درآمد تدریس خصوصی ریاضی با افزایش هزینه کلاسها:برای افزایش درآمد خودتان از کار تدریس ریاضی، به تدریج هزینه کلاسها را افزایش دهید. اگر خوب تدریس کنید و شاگردهای شما نتیجه بگیرند، با افزایش هزینه کلاسها مشکلی نخواهند داشت و می توانید به ازای هر جلسه تدریس مبلغ بالاتری را دریافت نمائید. برای مطالعه در زمینه موفقیت در تدریس و ... بر روی لینک بهترین راهکارها برای کسب درآمد بالا از تدریس و تدریس خصوصی کلیک نمائید.
درآمد تدریس خصوصی ریاضی و شهر محل تدریس: درشهرهای بزرگتر معمولا درآمد مدرسین تدریس ریاضی و مدرسین به صورت کلی بالاتر است. در شهرهای بزرگتر مشکلات ترافیکی و رفت و آمدی بیشتر بوده و هزینه های زندگی هم کلا بالاتر است. بنابراین مدرسین هزینه بیشتری را برای کلاسهای خصوصی ریاضی مطالبه می کنند.
درآمد تدریس خصوصی ریاضی و مقطع تحصیلی: اگر می خواهید درآمد شما از کار تدریس ریاضی بیشتر باشد، در مقاطع تحصیلی بالاتر تدریس کنید. تدریس برای تیزهوشان و یا تدریس ریاضی کنکور هم به نسبت تدریس ریاضی دبیرستان درآمد بالاتری دارد.
درآمد تدریس خصوصی ریاضی و محل تدریس ریاضی:معمولا هزینه تدریس ریاضی در آموزشگاه با هزینه تدریس ریاضی در منزل متفاوت است. اگر می خواهید درآمد شما از کار تدریس افزایش پیدا کند، در مرحله اول کلاسهایی را قبول کنید که خودتان نزدیک باشد و در مرحله بعد کلاسها را در منزل برگزار نمائید. دانش آموزان و دانشجویان برگزاری کلاسهایخصوصی در منزل را ترجیح می دهند و حاضر هستند هزینه بالاتری برای آن پرداخت کنند چون رفت و آمدی برای حضور در کلاس نخواهند داشت.

اگر دانشجو هستید، می توانید برگه هایی را چاپ کنید و در دانشکده خودتان به درو دیوار بچسبانید وبرای تدریس خصوصی به دانشجویان ضعیف با قیمت مناسب اعلام آمادگی کنید. توزیع تراکت در شهر و محله خودتان و یا درج آگهی و تبلیغات تدریس در روزنامه هم می تواند راهکارهای خوبی برای جذب شاگرد و کسب درآمد از تدریس خصوصی باشد. البته راهکار دیگری وجود دارد و ممکن است قبل از همه ی موارد گفته شده در اینجا به ذهن شما رسیده باشد و آن هم تماس با موسسات و آموزشگاههای تدریس خصوصی و درخواست تدریس است. این مورد هم می تواند راهکارخوبی باشد. ولی اموزشگاهها مدرسین خودشان را دارند و ممکن است به این زودیها به شما شاگرد ندهند. آموزشگاهها معمولا در ایام امتحانات که وقت مدرسینخودشان کامل پر می شود، به شما شاگرد معرفی می کنند. به تدریج کیفیت کار و در ادامه هزینه کلاسهای خصوصی خودتان را افزایش دهید.اگر خوب تدریس کنید و شاگردهای شما نتیجه مناسبی بگیرند ترمهای بعد هم با شما تماس گرفته و می توانید مبلغ بالاتری را برای کلاسهای خودتان مطالبه نمائید. به این ترتیب با داشتن تعداد شاگردهای ثبت هم درامد شما افزایش می یابد. باید آنقدر خوب عمل کنید و خوب نتیجه بگیرید که جایگزین کردن شما سختباشد. اگر جایگزین کردن شما سخت باشد، شاگردهای شما حاضر خواهند بود مبلغ بالاتری هم برای کلاسهای خصوصی شما پرداخت نمایند.
کارت خودتان را به شاگردهایتان بدهید.برای گسترش کار خودتان در زمینه تدریس خصوصی و افزایش تعداد شاگردهایتان وافزایش درامد خودتان از تدریس خصوصی، کارت خودتان را به شاگردهایتان بدهیدو از آنها بخواهید در صورتیکه یکی از فامیلها، آشنایان و یا دوستانشان به خدمات تدریس خصوصی نیاز داشتند کارت را به ایشان بدهند. البته در صورتیکه کار شما و کیفیت جلسات تدریس خصوصی شما خوب باشد، این اتفاق به صورت اتوماتیک می افتد ولی به هر حال ممکن است شماره تماس شما فراموش شود و با دادان کارت خودتان می توانید شاگردهای بیشتری جذب کنید. حتی می توانید بعضیاز تمرینها و خلاصه نویسیهای مهم را در برگه هایی به شاگردانتان بدهید که در سربرگ آن شماره تماس و اطلاعات تماس خودتان ثبت شده است.
به گونه ای در زمینه تدریس فعالیت کنید که انگار به شاگردهایتان تضمین قبولی داده اید. حتی اگر در واقع به آنها تضمین نداده اید پیش خودتان این ذهنیت را داشته باشید و عالی تدریس کنید. تعدادی از مدرسین از همان ابتدای کار قول تضمینی بودن کلاسها را می دهند و اگر شاگرد انها نتیجه نگیرد مبلغی دریافت نمی کنند. ممکن است شما هم این کار را انجام دهید و یا نه. در هر صورت، پیش خودتان فرض کنید که کلاسهای شما تضمینی هستند و با تمام وجود برای نتیجه گرفتن شاگردهایتان تلاش کنید. اگر به تدریس علاقه دارید در زمینه تدریس خصوصی فعالیت کنید. عشق و علاقه به هر کاری رمز موفقیت در آن کار است. حداقل دروسی را تدریس کنید که به آن درسها علاقه مندهستید و از تدریس آنها لذت می برید. اگر با علاقه تدریس کنید هم خودتان ازتدریس لذت می برید و هم درامد بالاتری کسب خواهید کرد.
 متفاوت باشید و تمایز ایجاد کنید. کاری کنید در ذهن شاگردهایتان باقی بمانید. کمی بیشتر در کلاس بمانید. پیگیر نتیجه گرفتنشاگردهایتان باشید. به انها کتاب کمک آموزشی و سوال امتحانی بدهید. نشان دهید نتیجه گرفتن آنها برایتان مهم است. این تعهد کاری شما در زمینه تدریس خصوصی را شاگردهایتان و والدین آنها درک می کنند و برای شما جبران خواهند کرد.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
جدیدترین اخبار کنکور 96 و 97 +نفرات برتر کنکور96
جدیدترین اخبار کنکور 96 و 97 +نفرات برتر کنکور96 ، راهکارهای موفقیت در کنکور 97 ، نحوه انتخاب رشته صحیح در کنکور 96 و 97 راهکارهای مطالعه درست برای کنکور، نحوه برنامه ریزی درست برای کنکور، عوامل مهم در انتخاب رشته کنکور و ... در این بخش ارائه شده است. برای مطالعه در زمینه جدیدترین اخبار کنکور 96 و 97 +نفرات برتر کنکور96 و ... بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی کنکور، مشاوره کنکور و انتخاب رشته کنکور بر روی عبارت تدریس خصوصی کنکور کلیک کنید.(0) نظر
برچسب ها :
موفقیت در یادگیری شیمی + قیمت تدریس خصوصی شیمی
در این بخش مطالبی در زمینه موفقیت در یادگیری شیمی + قیمت تدریس خصوصی شیمی، نحوه مطالعه شیمی برای کنکور و امتحانات، هزینه جلسات خصوصی شیمی و .... ارائه می گردد. شیمی را برای کنکور باید مفهومی خواند. درس شیمی نه صد در صد مسئله ای و تحلیلی است و نه به صورت صد در صد حفظ کردنی می باشد.
تستها و سوالاتی که از درس شیمی مطرح می شود ممکن است کاملا مفهومی باشد و یا مسئله ای باشد که برای حل آن باید از روابط ریاضی استفاده نمائید.
مطالب متن درس را کاملا مفهومی بخوانید تا درک درستی از آن داشته باشید. در ادامه، روابط ارائه شده را یاد بگیرید و مثال و مسئله به اندازه کافی حل نمائید.
برای یادگیری کامل درس شیمی و توانایی پاسخگویی کامل به تست های کنکور آن، حل تست های کنکور موضوعی و مجموعه ای نیز بسیار مفید است.

دانلود رایگان تست کنکور دکتری 95 رشته شیمی در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان تست کنکور دکتری 95 رشته شیمی بر روی لینک زیر کلیک کنید.
برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی شیمی بر روی عبارت تدریس خصوصی شیمی کلیک کنید.
کلمات کلیدی: کنکور دکتری95، تست کنکور95 دکتری، سوالات کنکور دکتری سال 95، کنکور دکتری شیمی، کنکور دکترا شیمی سال 95، کنکور 95 دکتری شیمی

برای دانلود فایل کلیک کنید.
حتما بخوانید: 7 راهکار برای کسب نمره عالی در درس شیمی
می توانید در زمینه چگونگی مطالعه درس شیمی برای کنکور مقاله نحوه مطالعه شیمی برای کنکور یا چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم را مطالعه نمائید.
درس شیمی یکی از دروس مهم در کنکور است. خصوصا برای رشته های ریاضی و تجربی، اگر در درس شیمی درصد خوبی بزنید می تواند بر روی رتبه کنکور شما تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. اتفاقا درس شیمی به نسبت دروس ریاضی و فیزیکراحت تر است و می توان درصد خوبی در ان کسب کرد و حتی 100 درصد زد. برای کسب درصد بالا در درس شیمی کنکور راهکارهای مختلفی وجود دارد. در مرحله اولباید در کلاسهای تدریس شیمی به صورت کامل حاضر باشید. در کلاسهای تدریسشیمی مدرسه خوب گوش دهید و مطالب را یاد بگیرید. از معلم شیمی خودتان سوالبپرسید و به سوالهایی که دیگران می پرسند هم خوب گوش دهید. جدول تناوبی و فرمولهای شیمیایی را به خوبی یاد بگیرید. برای خودتان جزوه داشته باشید و مهمترین نکات درس شیمی را در آن یادداشت نمائید.
همانطور که می دانید در سالهای اخیر تست های کنکور شیمی و تست های کنکور به صورت کلی مفهومی شدهاست. اگر می خواهید در شیمی درصد بالایی بزنید و حتی 100 درصد بزنید، از خواندن نکته ای و فرمولهای میانبر و ... اجتناب کنید. حداقل در مراحل اولیهکار درس را به صورت مفهومی و عمقی بخوانید. در ادامه اگر روابط مختصری هم بود می توانید از انها استفاده نمائید. ولی به هر حال در مراحل اولیه کار درس را و کتاب درسی شیمی را خوب بخوانید. اگر فقط فرمول حفظ کنید، ممکن استتستهایی را در کنکور ببینید که با فرمولهای حفظ شده شما حل نشوند. ولی اگردرس شیمی را به صورت مفهومی و عمقی بلد باشید، هر تستی که به شما داده شود، بالاخره راه حلی پیدا خواهید کرد. برای دانلود رایگان جزوه و سوال امتحانی و تست کنکور شیمی بر روی عبارت دانلود شیمی کلیک کنید.

دانلود رایگان تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی
علاوه بر موارد گفته شده، در سایت ایران مدرس دانلود رایگان تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی و ... هم ارائه شده است. اگر در حال مطالعه برای کنکور هستید و می خواهید از تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی موجود در اینترنت به صورت رایگان استفاده نمائید،در همین سایت جزوات کنکوری شیمی و سوالات و تستهای کنکوری شیمی را می توانید دانلود نمائید. برای دانلود تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی بر روی عبارت دانلود تست و جزوه کنکور شیمی کلیک نمائید.
برای موفقیت در آموزش ویادگیری شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه می توانید از مقالاتی که در همین سایت ثبت شده است استفاده کنید. برای موفقیت در آموزش و یادگیری شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه در مرحله اول باید تا جایی که ممکن است در کلاسهای تدریس شیمی مدرسه و دانشگاه حاضر شوید. باید در کلاسهای تدریسشیمی با تمرکز کامل به مطالبی که ارائه می شود توجه نموده و در ضمن جزوه خودتان را هم یادداشت نمائید. برای موفقیت در یادگیری شیمی در طول ترم درس شیمی را بخوانید و با برنامه ریزی پیش بروید. در صورت لزوم از کلاسهای خصوصی شیمی استفاده کنید و کتاب درسی را در اولویت اول قرار دهید. به اندازه کافی تمرین و مسئله حل کنید و مطالعه و یادگیری شیمی را به شب امتحان موکول ننمائید.
در کلاسهای تدریسشیمی حضور فعال داشته باشید و جزوه خودتان را یادداشت نمائید. مطالب را بهصورت مفهومی یاد بگیرید و نکات مهم را یادداشت نمائید. جزوه های کلاسی شیمی و جزوه هایی که خودتان حین مطالعه، حل تمرین و حین تست زنی یادداشت میکنید در دوران جمع بندی و دوران نزدیک به کنکور بسیار مفید خواهد بود. جزوه ای که خودتان در کلاس شیمی یا حین مطالعه یادداشت می کنید به نسبت جزواتی که از دیگران کپی بگیرید خیلی ارزشمندتر است. چون هم حین یادداشت جزوه خودتان درس را بهتر یاد می گیرید و هم نکاتی که از نظر خودتان مهم استدر جزوه یادداشت می شود.اگر وقت کردید قبل از تست زنی تمرین و مسئله هم حل کنید. حل تمرین و مسئله برای درس شیمی به جا افتادن بیشتر مطلب کمک زیادی می کند.
تا جایی که می توانید تست کنکور شیمی از کتابهای معتبر بزنید. بعد از شرکت در کلاسهای شیمی، خواندن کتاب درسی و حل تمرین و مسئله، تست زنی مهم و ضروری است.
در بازه های زمانی مشخص شیمی را مرور کنید. شیمی درس فراری است و اگر به صورت مداوم مرور نشود در کنکور چیزی یادتان نمی ماند.
عبارتهای کلیدی: چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم،نحوه مطالعه کنکوری درس شیمی، چگونه شیمی را 100 درصد بزنیم، درصد بالای شیمی در کنکور، مطالعه اصولی درس شیمی برای کسب درصد بالای شیمی در کنکور
حتما ببینید: دانلود رایگان تست های کنکور فصول اول تا سوم شیمی 1 اول دبیرستان

اگر می خواهید در درس شیمی یا سایر دروس و کلا در تحصیل موفق باشید کلاسهای تدریس خصوصی به عنوان یک راهکار خوب می تواند مفید و موثر و کمک کننده باشد. البته تا جایی که می توانید در کلاسهای مدرسه و دانشگاه، به امید شرکت در کلاسهای خصوصی، غیبت نکنید. در کلاسهای تدریس شیمی مدرسه و دانشگاه و یا حتی در کلاسهای تدریس خصوصی شیمی با دقت به مطالبی که ارائه می شود گوش دهید و برای یادگیری از خودتان علاقه نشان دهید. شرکت در کلاسهامهم است ولی در کنار آن تلاش و کوشش و پشتکار خودتان هم لازم و ضروری می باشد. برای یادگیری بهتر، کسب نمرات بالاتر در امتحانات و کسب درصد بالای کنکور در درس شیمی و یا هر درس دیگری تلاش و کوشش وانگیزه و علاقه خودتان از هر عامل دیگری مهمتر است. باید خودتان بخواهید تا اتفاق بیافتد. باید برای خودتان هدف داشته باشید و هدف را هم خودتان تعیین کرده باشید. نه اینکه والدین و اطرافیان برای شما تعیین کرده باشند.

قیمت تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه

قیمت جلسات خصوصی شیمیبه عوامل زیادی بستگی دارد. به عنوان مثال در ایام امتحانات که مدرسین وقتکمتری دارند و نمی توانند تعداد شاگرد بیشتری را قبول کنند، قیمتهای بیشتری را برای کلاسها ارائه می دهند. به همین دلیل است که بارها و بارها در همین سایت توصیه شده است که برگزاری کلاسهای خصوصی را به ایام امتحانات موکول نکنید و از اوایل و یا اواسط ترم برای هماهنگی با مدرس شیمی موردنظرتان اقدام نمائید. تعداد جلسات خصوصی هم روی قیمت موثر است. هر چه جلسات بالاتری لام داشته باشید می توانید کلاسها را با قیمت کمتری هماهنگ نمائید. اگر تعداد جلسات مورد نیاز شما بالا است حتما حین حرف زدن با مدرسین روی این قضیه مانور دهید و تخفیف بگیرید. عوامل دیگری هم بر قیمت تدریس خصوصی شیمی دبیرستان،کنکور و دانشگاه و ..... موثر است. به عنوان مثال سابقه کاری مدرس شیمی، محل برگزاری کلاس خصوصی (اینکه در آموزشگاه، محل مورد نظر مدرس و یا در منزل دانشجو یا دانش آموز برگزار شود)، زمان برگزاری کلاسهای خصوصی (اینکه در ایام امتحانات باشد و یا در طول ترم و یا در تابستان و تعطیلات)، شهر محل تدریس (معمولا در شهرهای بزرگتر مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و .... قیمت کلاسهای خصوصی شیمی و سایر دروس بالاتر است) و .... بر روی قیمت کلاسهای خصوصی تاثیر دارد.

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (497) دانلود سوال و جزوه (145) موفقیت در تحصیل (48) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (41)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک
ویلا
ویلا شمال
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 122661
تعداد نوشته ها : 657
تعداد نظرات : 14
X