تدريس خصوصي
تدریس خصوصی: معدل بالا و نمره 20
تدریس خصوصی: معدل بالا و نمره 20 - اگر در ترمهای قبل معدل بالایی نداشته اید، برا افزایش معدل و ارتقای معدل خودتان می توانید روی کلاسهای تدریس خصوصی حساب باز کنید. اگر دانش آموز هستید، همانطور که می دانید، داشتن معدل بالادر موفقیت در کنکور به صورت مستقیم و غیر مستقیم موثر است. چون معدل در چند سال اخیر در رتبه نهایی شما در کنکور به صورت مستقیم تاثیر دارد. در ضمن، اگر معدل بالایی داشته باشید، یعنی درسها را خوب یاد گرفته اید و بنابراین در همان درسها هم در کنکور درصد بالاتری می زنید. بنابراین داشتن معدل بالا از این طریق هم در موفقیت شما در کنکور موثر است. درست است که بدون شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی هم می توان معدل بالایی داشت. ولی به هر حال اگر شما در ترمهای قبل معدل خوبی نداشته اید و در ترم پیش رو یا در ترمآینده می خواهید معدل خودتان را افزایش دهید، کلاسهای تدریس خصوصیمی تواند راه حل خوبی باشد. اگر در بعضی از قسمتهای دروس اشکال دارید، اگردر بعضی از جلسات تدریس مدرسه یا دانشگاه غایب بوده اید، اگر درس را بلد هستید ولی نمی توانید تمرین حل کنید، اگر می خواهید برای بهتر یادگرفتن دروس از یک مدرس خوب کمک بگیرید، در هر صورت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر و مفید است. کلاسهای تدریس خصوصی فقط مخصوص شاگردهای تنبل نیست.ممکن است شما از حالت متوسط بخواهید به خوب برسید و یا معدل خودتان را از خوب به عالی برسانید، در این حالت هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی موثر ومفید است. برای مشاهده لیست مدرسین بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک کنید. بسیاری از دانش اموزانو دانشجویان در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه به علت تعداد زیاد افراد حاضر در کلاس و بعضا به خاطر عدم تسلط کامل مدرس و معلم بر درس و یا عدم کنترل کامل کلاس توسط استاد درس را خوب متوجه نمی شوند. در تمامی مقالات ارائه شده در این وب سایت (ایران مدرس) به دانش آموزان و دانشجویان توصیه شده است که در کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه حاضر شوند. ولی به هر حال، همانطور که گفته شده در بعضی از موارد ممکن است کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه کیفیت لازم را نداشته باشید و یا به هر دلیل ممکن است دانش آموز یا دانشجو در کلاسها حاضر نباشد. در این حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای کسب نمره بالا و افزایش معدلمی تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه تعداد افراد در کلاس بعضا به بیش از 40 نفر هم می رسد. در چنین کلاسهایی هر سوالی را دانش آموزان و دانشجویان نمی توانند بپرسند و مدرس هم فرصت نمی کند به تمامی سوالات پاسخ دهد. کلاسهای تدریس خصوصی برای یادگیری بهتر، رفع اشکال، پرسیدن هر گونه سوال درسی، رفع اشکال پایه های قبل در همان درس، افزایش معدل، کسب نمره 20 در امتحان و 100 درصد زدن دروس در کنکور می تواند مفید و موثر باشد. برای مطالعه بیشتر در زمینه فواید و مزایای کلاسهای خصوصی مقاله مزیتهای تدریس خصوصی و آموزش در منزل را مطالعه نمائید. در همین سایت مدرسین زیادی در زمینه اموزش و تدریس خصوصی فعالیت دارند.
کلاسهای تدریس خصوصی فقط مختص دانش آموزان و دانشجویان تنبل و ضعیف نیست. کلاسهای تدریس خصوصیکاربردهای زیادی می تواند داشته باشد. دانش اموزان و دانشجویان متوسط برایارتقای معدل خودشان و دانش اموزان و دانشجویان خوب برای تبدیل شدن به دانشآموز و دانشجوی عالی می توانند از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنند. در کل، کلاسهای تدریس خصوصی برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت در تحصیل می تواند مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی اشکالاتی می تواند برطرف گردد که در کلاسهای گروهی ممکن نیست. ممکن است دانشجویی حتی در مباحث ریاضی دبیرستان اشکال داشته باشد و در کلاسهای تدریسریاضی دانشگاه از ترس مسخره کردن سایر همکلاسی هایش اصلا جرات نکند سوالاتش را بپرسد. در این حالت با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیبه راحتی می تواند اشکالات خودش را برطرف نماید. در حالت دیگر ممکن است دانش اموز یا دانشجویی در کلاسهای تدریس مدرسه یا دانشگاه غایب بوده باشد. برای جبران این غیبت ها استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی لازم و ضروری است.
اگر می خواهید با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی 20 بگیرید، موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- سعی کنید کلاسهای خصوصی را در طول ترم برگزار کنید و این کلاسهای را به ایام امتحانات موکول نکنید.

2- اگر فقط برای رفع اشکال کلاسهای تدریس خصوصی را لازم دارید در ایام امتحانات هم می توانید چند جلسه کلاس خصوصی داشته باشید.

3- برای 20 گرفتن و شاگرد اول شدن در کنار کلاسهای تدریس خصوصی یک برنامه ریزی عالی و پشتکار قوی لازم دارید.

4- بعد از کلاسهای مدرسه و دانشگاه و یا کلاسهای تدریس خصوصی درس را مرور نمائید.

5- خوبی کلاسهای خصوصی این است که تا شب قبل امتحان می توانید این جلسات را ادامه دهید.
علاوه بر موارد گفته شده، تدریس خصوصی برای موفقیت تحصیلیو پیشرفت تحصیلی، افزایش معدل، کسب رتبه خوب در کنکور، موفقیت در آزمونهایمختلف و ... دانش آموزان و دانشجویان متوسط و خوب هم می تواند موثر و مفیدباشد. دانش آموز و دانشجویی که در دروس خودش به صورت متوسطی عمل کرده است،با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی می تواند عملکرد خودش را از خوب به عالی تغییر دهد و نمرات خودش را از حدود 15 و 16 به 20 ارتقا دهد. همانطور که میدانید، برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در کنکور باید عالی عمل کرد. با عملکرد متوسط نمی توان در کنکور رتبه بسیار خوبی کسب کرد. بنابراین، اگر دانش آموزی می خواهد در کنکور رتبه بسیار خوبی کسب کند، در این حالت نیز استفاده از کلاسهای تدریس خصوصیمی تواند مفید و موثر باشد. برای ارتقای معدل و کسب نمرات بسیار عالی هم استفاده از کلاسهای خصوصی می تواند بسیار مفید باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی می توان تمرینات بیشتری حل کرد و تمرینات سطح بالاتری به نسبت کلاسهای مدرسه و دانشگاه حل کرد. می توان اشکالاتی که باعث شده است دانشجو ودانش آموز در حد متوسط باقی بماند را تشخیص داده و آنها را برطرف نمود به گونه ای که نتیجه ای که گرفته می شود بسیار بهتر از قبل باشد. با توجه به مطالب گفته شده، برای موفقیت در تحصیل، ارتقای معدل، کسب نمرات خوب و عالی وموفقیت در کنکور و سایر انواع آزمونها، تدریس خصوصی را به عنوان یک راه حلخوب مد نظر داشته باشید.
کلاسهای تدریس خصوصی فقط مختص دانشجویان و دانش آموزان ضعیف نیست. هر چند که دانش اموزان و دانشجویانی که در دروس مختلف ضعف دارند می توانند با استفاده از جلسات تدریس خصوصی ضعفها و اشکالات خودشان را برطرف نمایند، ولی دانشجویان و دانشآموزان متوسط هم می توانند با استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی به دانش آموزان و دانشجویان خوب و عالی تبدیل شوند. شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در دروس و کسب نمرات بسیار خوب می تواند بسیار موثر باشد. دانش اموزان و دانشجویان با سطح درسی متوسط می توانند در کلاسهای تدریس خصوصی اشکالات خودشان را تشخیص داده و آنها را برطرف نمایند.کلاسهای تدریس خصوصی انعطاف بالایی دارد و برای هر سطح درسی و هر سطح تحصیلی می تواند موثر و مفید باشد. برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصیکلیک نمائید. اگر میخواهید در امتحانات مدرسه و دانشگاه موفق عمل کنید و به نسبت ترمهای قبل تغییر اساسی در نتایجی که بدست می آورید ایجاد نمائید، اگر میخواهید معدل خودتان را افزایش دهید و دروس را با اطمینان پاس کرده و قبول شوید، اگر قصد دارید جزو نفرات برتر کلاس باشید و حتی شاگرد اول شوید،برای کسب نمره 20 در امتحاناتو درصد 100 در کنکور و ... شرکت در کلاسهای خصوصی را مد نظر داشته باشید. برای مطالعه بیشتر در زمینه استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی برای موفقیت درتحصیل و ارتقای معدل و ... مقاله کلاسهای تدریس خصوصی، بهترین گزینه در ایام امتحانات یا تدریس خصوصی و قبولی در امتحانات با نمرات بالا را مطالعه نمائید.
دلیل اینکه بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان در دروس مختلف نمرات خوب کسب نمی کنند این است که در آن دروس اشکالاتی دارند که یا در کلاس درس جرات پرسیدن آنها را ندارند ویا حتی خودشان نمی دانند که چنین اشکالهایی وجود دارد. در کلاسهای مدرسه ودانشگاه، بر خلاف کلاسهای تدریس خصوصی،هر سوالی را نمی توان پرسید و فرصت و وقت برای پرسیدن همه ی سوالها وجود ندارد. بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان چون در پایه های قبلی در دروس مختلف اشکال داشته اند و با وجود اینکه آن اشکالات هنوز باقی مانده است در حال آموزش مباحث جدیدی هستند، در کلاسهای مدرسه و دانشگاه مطالب را خوب متوجه نمی شوند. در کلاسهای تدریس خصوصی می توان این اشکالات را تشخیص دادهو در ادامه برطرف نمود. کلاسهای تدریس خصوصی فرصتی بسیار عالی برای رفتن از سطح ضعیف به متوسط و از سطح متوسط به عالی است. حتی دانشجویان و دانش آموزانی که در سطح متوسطی قرار دارند، با شرکت در جلسات تدریس خصوصی می توانند در امتحانات عالی عمل کنند و حتی 20 بگیرند. بنابراین خوبی و مزیت کلاسهای خصوصی این است که مدرس با در اختیار داشتن فرصت کافی می تواند اشکالات پایه ای شاگرد خودش را تشخیص داده و آن را برطرف نماید. اگر می خواهید معدل خودتان را ارتقا ببخشید، در دروس مختلف مانند ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، زبان، عربی و .... نمرات خوب و حتی 20 بگیرید و در درس و تحصیل موفق باشید، فرصت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی را از دست ندهید.
تدریس خصوصی بهترین روش برای ارتقای معدل و افزایش معدلاست. در کلاسهای تدریس خصوصی می توانید تمرین و مسائل بیشتری حل کنید و نمونه سوالات سالهای قبل را هم بررسی نمائید. به این ترتیب کاملا بر ردس مسلط خواهید شد و در امتحانات نمره عالی و حتی 20 خواهید گرفت. برای مشاهدهلیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی بر روی لینک مدرسین تدریس خصوصی کلیک نمائید. اگر در کنار شرکت در کلاسهای خصوصیبه خودتان نظم بدهید و کمی بیشتر از قبل درس بخوانید حتی می توانید شاگرد اول شوید. همانطور که می دانید در سالهای اخیر داشتن معدل بالا فقط برای تحسین پدر و مادر و والدین نیست. در دوران متوسطه معدل بالا باعث می شود درکنکور هم رتبه بهتری داشته باشید. هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم. به صورت مستقیم به این معنی که معدل در حال حاضر به اندازه 25 درصددر کنکور تاثیر دارد و به صورت غیر مستقیم هم به این معنی که اگر شما معدلبالا داشته باشید یعنی درسهایتان را خوب خوانده اید و در کنکور هم از هماندرسها سوال مطرح می شود و بنابراین می توانید درصدهای بالاتری را در کنکورکسب نموده و در نتیجه رتبه بهتری بدست آورید. بنابراین برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در کنکور داشتن معدل بالا مهم است. در مقطع دانشگاه هم برایقبولی در مقاطع بالاتر و یا قبولی در آزمونهای استخدامی و مصاحبه و تقاضایتحصیل در خارج از کشور و .... داشتن معدل بالا مهم است.
در درس ریاضی که یک درس مهم است و بیشترین تعداد متقاضی تدریس خصوصی را دارد، بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان اشکالات پایه ای در درس ریاضی دارند. در مباحثی مانند انتگرال، حد، مشتق،نسبتهای مثلثاتی و .... هر کدام از دانشجویان ودانش آموزان ممکن است اشکالات پایه ای داشته باشند. شرکت در کلاسهای خصوصی برای یادگیری پایه ای این مباحث و آموزش عمقی آن کاملا مفید است. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت تدریس ریاضی کلیک کنید.

درس فیزیک هم که یک درس کاملا مفهومی است در کلاسهای خصوصی می تواند بسیار خوب آموزش دیده شود. برای مشاهده لیست مدرسین فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک کنید. فیزیک یک درس مهم برای دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی و دانشجویان رشته های فنی مهندسی و بسیاری از رشته های دیگر است. روابط فیزیکباید به خوبی درک شود تا بتوان مسادل را حل کرد. در کلاسهای خصوصی درک عمیق از این روابط قابل حصول است.

درس دیگری که استفاده از کلاسهای خصوصی برای یادگیری آن و پیشرفت در آن بسیار مناسب است، درس زبان انگلیسی می باشد. اتفاقا در گوگل هم که کلمه تدریس خصوصی را بزنید، یکی از مواردی که پیشنهاد داده می شود تدریس خصوصی زبان، تدریس خصوصی زبان فرانسه، تدریس خصوصی زبان آلمانیو .... است. برای آموزش بهتر مکالمه زبان، گرامر زبان، قبولی در امتحان زبان انگلیسی، کسب درصد بالا در کنکور زبان و .... کلاسهای خصوصی زبان کاملا مفید است.

برای پیشرفت در تحصیل، ارتقای معدل، کسب نمرات عالی، قبولی در امتحان وکنکور و .... شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی بسیار مهم است. اگر قصد دارید کامپیوتر و یا انواع نرم افزارها را آموزش ببینید، در این حالت هم کلاسهای خصوصی می تواند مفید و موثر باشد. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه کامپیوتر و انواع نرم افزارها بر روی عبارت تدریس خصوصی کامپیوتر کلیک کنید. در کلاسهای خصوصی کامپیوتر و یا نرم افزارهای مختلف را در زمان کمتری می توان آموزش دید.
همانطور که می دانید در بسیاری از موارد داشتن معدل بالا مهم و ضروری است. به عنوان مثال اگر درمقطع متوسطه دوم مشغول تحصیل هستید، با خوب درس خواندن و استفاده از کلاسهای مدرسه و جلسات تدریس خصوصی و یادگیری بهتر دروس مزایای زیادی نصیب شما خواهد شد. از طرفی در امتحانات با نمره خوب قبول خواهید شد و دروس را مفهومی و عمقی یاد خواهید گرفت. از طرف دیگر معدل شما افزایش پیدا می کند وچون معدل در کنکور موثر است این افزایش معدلروی بهتر شدن رتبه کنکور شما هم موثر خواهد بود. نکته دیگر اینکه وقتی خوبدرس می خوانید و معدل خودتان را ارتقا می دهید، چون درسها را خوب یاد گرفته اید، در کنکور هم بهتر می توانید به تست ها پاسخ دهید و در نتیجه اینفایده را هم بدست خواهید اورد. بنابراین با یک تیر چند نشان را خواید زد. وقتی هدفی را برای خودتان تعیین می کنید و سعی می کنید مثلا معدل شما بالای18 باشد، در مسیر رسیدن به این هدف مزایای بیشتری هم نصیب شما خواهد شد. در مقطع دانشگاه هم داشتن معدل بالا لازم و در بسیاری از موارد ضروری است. بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور ویا برای استخدام در شرکتهای دولتی و خصوصی داشتن معدل بالا یک مزیت به شمار می رود. برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، گرفتن بورس از دانشگاهها و ... هم حداقل معدل مشخصی را باید کسب کنید.
اولا می توان گفت رسیدن به معدل بالالازم و ضروری است و برای ادامه تحصیل و موفقیت در آزمونهای شغلی و استخدامی، موفقیت در کنکور و .... می تواند موثر باشد. ثانیا از کلاسهای تدریس خصوصی به عنوان یک امکان خوب برای افزایش و ارتقای معدل خودتان می توانید استفاده کنید. مطالعه مقاله چگونه برای امتحانات نهایی برنامه ریزی کنیم و 14 توصیه برای موفقیت در تحصیل هم در این زمینه می تواند مفید و موثر باشد.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی فیزیک و آموزش عمقی درس فیزیک
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی فیزیک و آموزش عمقی درس فیزیک ارائه می گردد. در ایام امتحانات برگزاری کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک در منزل برای دانشجو و دانش آموز فواید زیادی دارد. در این ایام به دلیل حجم بالای مطالبی که باید خوانده شود، صرفه جویی در وقت و زمان برای دانش آموزان و دانشجویان بسیار مهم می باشد. بنابراین به جای شرکت در کلاسهای جبرانی و رفع اشکال فیزیک در آموزشگاهها و مدارس، برگزاری کلاسهای خصوصی فیزیک در منزل بسیار مفید تر است. حضور در کلاسهای خصوصی و گروهی فیزیک: مشارکت در کلاسهای تدریس فیزیک مدرسه و یا جلسات تدریس خصوصی فیزیک یکی از اولین موارد برای شروع یادگیری فیزیک است. با شرکت در کلاسهای فیزیک و توجه کافی به تدریس مدرس یا دبیر فیزیک خود، بسیاری از مطالبی که خودتان به سختی یاد می گرفتید را به آسانی می توانید بیاموزید.
برای یادگیری دروس مانند ریاضی و فیزیک داشتن تمرکز بسیار مهم است.گوش دادن به درس در کلاسهای ریاضی و فیزیک (یا جلسات تدریس خصوصی ریاضی و تدریس فیزیک در منزل)با تمرکز بالا، مطالع ریاضی و فیزیک با تمرکز زیاد و حتی داشتن تمرکز حین حل سوالات و مسائل ریاضی و فیزیک در گرفتن نمره خوب و یا کسب درصد بالا در کنکور بسیار تاثیر گذار است.
برای مشاهده جزوات آموزشی فیزیک بر روی عبارت مقابل کلیک کنید.  جزوه فیزیک
برای مشاهده نمونه سوال امتحانی فیزیک بر روی عبارت مقابل کلیک کنید.  سوال فیزیک
برای مشاهده تست کنکور فیزیک بر روی عبارت مقابل کلیک کنید.  تست کنکور فیزیک
برای مشاهده مقالات در زمینه نحوه مطالعه فیزیک بر روی عبارت مقابل کلیک کنید.  فیزیک
در کلاس فیزیک با تمرکز کامل به مطالبی که ارائه می شوید گوش دهید. سعی کنید با انگیزه بالا درس را گوش دهید. اگر در منزل نیم نگاهی به کتاب انداخته باشید، در کلاس درس هم با اشتیاق بیشتری به مطالب گوش خواهید داد.
در کلاسهای آموزش فیزیک در مدرسه و دانشگاه در ردیف های اول کلاس بنشینید و با دانش آموزان یا دانشجویان زرنگ نشست و برخاست داشته باشید. با نشستن در اخر کلاس چیزی را متوجه نخواهید شد.اگر در مقطع اول دبیرستان مشغول به تحصیل هستید و در کلاسهای تدریس فیزیک 1 مشارکت می کنید،حساسیت کار کمی هم بالاتر می رود. اگر در این مقطع فیزیک را خوب یاد بگیرید پایه را محکم گذاشته اید و کلا به درس فیزیک علاقه مند می گردید.
همانطور که می دانید، برای موفقیت در کنکور و کسب درصد بالا در درس فیزیک علاوه بر فهمیدن درس و حل مسئله و تمرین آشنایی با تکنیک های تست زنی بسیار مهم است. افراد زیادی با وجود اینکه در درس فیزیک نمره خوبی گرفته اند نتوانسته اند در درس فیزیکدرصد بالایی در کنکور کسب نمایند. این امر به دلیل کمبود اطلاعات آنها نبوده و بلکه تنها به این دلیل بوده است که با تکنیک های تست زنی فیزیک کنکور آشنا نبوده اند.
کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک به نسبت کلاسهای مدرسه و دانشگاه مزیتهای زیادی دارد. در کلاسهای خصوصی فیزیک می توانید درس را به صورت پایه ای یاد بگیرید. در این کلاسها زمان کافی برای رفع اشکال وجود دارد. ممکن است در کلاسهای مدرسه و دانشگاه هر سوالی را نتوانید بپرسید ولی در کلاسهای خصوصی فیزیک حتی اشکالات مرتبط با پایه های قبل را هم می توانید رفع کنید. در ایام امتحانات هم که به مدرسو استاد فیزیک خودتان دسترسی ندارید استفاده از کلاسهای خصوصی فیزیک می تواند کاملا مفید باشد. در این ایام با کمک مدرس خصوصی فیزیک خودتان می توانید نمونه سوالات امتحانی سالهای قبل را حل کنید و برای امتحانات نهایی آماده تر شوید. در همین سایت مطالب و مقالات زیادی در زمینه موفقیت در درس فیزیک، آموزش صحیح فیزیک، موفقیت در کنکور فیزیک و ... ارائه شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله 10 عامل موفقیت در کسب درصد بالای فیزیک کنکور یا 7 راهکار برای کسب نمره عالی در درس فیزیکرا مطالعه نمائید. برای یادگیری بهتر درس فیزیک، فرصت شرکت در کلاسهای خصوصی را از دست ندهید. اگر می خواهید در کنکور هم فیزیک را خوب بزنید و درصد بالایی برای آن کسب نمائید، باز هم استفاده از کلاسهای خصوصی فیزیک میتواند مفید باشد. برای دانلود رایگان تست کنکور فیزیک بر روی عبارت تست کنکور فیزیک کلیک نمائید.
درس فیزیک یک درس کاملا مفهومی است. در درس فیزیکروابط و فرمولهایی که ارائه می شود توصیف کننده اتفاقات و مسائلی است که به صورت طبیعی اتفاق می افتد. بنابراین مانند درس ریاضی نمی توان با درس فیزیک برخورد کرد. در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیکبا بررسی دقیق مطالب ارائه شده در کتاب درسی، حل تمرینات و مسائل بیشتر، حل نمونه سوالات امتحانی و ... می توان درس فیزیم را بسیار بهتر آموزش دید.کلاسهای تدریس خصوصیفیزیک برای موفقیت در امتحان فیزیک و تسلط بر مطالب کاملا مفید است. در ریاضی، بسیاری از روابط را باید یاد بگیرید و در مسائلی استفاده کنید که لزوما معنی فیزیکی ندارند. هر چند در ریاضی هم می توان مثالهای فیزیکی زد. به عنوان مثال در درس ریاضی ممکن است یک تابع به شما بدهند و بدست آوردن مشتق آن خواسته شود. در این حالت شما فقط باید فرمولهای مشتق گیری را خوب بلد باشید و بتوانید مشتق را محاسبه کنید. اینکه تابعی که به شما داده شده است مربوط به چه مسئله فیزیک است در این سوال اصلا مطرح نیست و شما فقط مشتق گیری را انجام می دهید تا نشان دهید که بحث مشتقرا بلد هستید. البته تابعی که به شما می دهند هم لزوما مربوط به یک مسئله فیزیکی ممکن است نباشد و یک تابع دلخواه باشد. ولی در درس فیزیک همین مشتق گیری متفاوت است. به عنوان مثال در فیزیک مکانیک وقتی معادله مکان جابه جایی به شما داده می شود، مشتق آن معنی سرعت در هر لحظه را می دهد و مشتق سرعت در هر لحظه هم همان شتاب است. بنابراین در درس فیزیک همین مشتق گیری خودش معنی دار است و باید مفهوم آن را درک کنید (مطالعه کنید: چگونگی کسب نمره عالی در درس فیزیک).
در این مقاله تاکید زیادی روی آموزش پایه ای و مفهومی فیزیک وجود دارد. اگر فیزیک را خوب یاد بگیرید هم می توانید در امتحان نمره خوبی بگیرید و هم در کنکور هم درصد بالایی برای این درس کسب نمائید. اگر فقط به حفظ کردن و از بر کردن روابط فیزیک اکتفا کنید، ممکن است در امتحان فیزیک که مثالها مشابه جزوه است بتوانید خوب عمل کنید ولی در کنکور که سوالات مفهومی است کاری از پیش نمی برید. در همان امتحان فیزیک هم اگر استاد و یا معلم شما سوالات را کمی متفاوت بدهد، دانش آموزان و دانشجویانی در امتحان موفق خواهند بود که این درس را به صورت پایه ای یاد گرفته باشند و فقط به حفظ کردن روابط اکتفا نکنند. قشنگی درس فیزیک به این است که همه روابط و فرمولهایی که در این درسارائه می شود معنی دارد. به عنوان مثال در فیزیک مکانیک مفاهیمی مانند سرعت، شتاب و تغییر مکان را خواهید دید و مسائل هم از همین مفاهیم مطرح خواهد شد. در این درس وقتی سوالی را حل می کنید هم صورت سوال و هم جوابی کهشما بدست می آوردی را می توان توضیح داد و تصور کردو حتی در آزمایشگاه فیزیک به صورت عملی نتیجه حل سوال را خواهید دید.  باز هم یادآور می شویمکه مطالعه کل درس فیزیک را برای ایام امتحانات باقی نگذارید. اگر بخشهای کوچکی از آن باقی مانده باشد ایرادی ندارد. یا اگر اشکالات و سوالاتی باقی مانده باشد باز هم قابل حل است ولی در طول ترم کار اصلی باید انجام شده باشد.
در کنار کلاسهای اصلی خودتان در مدرسه یا دانشگاه و در کنار کلاسهای خصوصی فیزیک، برای یادگیری بهتر ان باید خودتان هم خوب درس بخوانید. هیچ چیزی نمی تواند جای درس خواندن خودتان را بگیرد. اگر فکر می کنید به جای مطالعه خودتان بهتر است کلاسهای خصوصی بیشتری داشته باشید، این فکر اشتباه است. کلاسهای خصوصی مفیدو موثر است به شرطی که خودتان هم درس بخوانید. تمرین و مسئله حل کنید و مسائل را تحلیل کنید. وقتی یک مسئله جدید فیزیک را می خواهید حل کنید و راهحل آن را بلد نیستید سریع سراغ جواب آن نروید. خودتان کمی فکر کنید و راه حلی بنویسید. راه حل درست هم نبود ایرادی ندارد. مهم این است که به حل مسئله فکر کرده باشید. به این ترتیب ذهن شما قوی تر شده و فکر کردن به راه حلها را یاد می گیرید. اگر راه حل اشتباه بود با دیدن حل درست سوال اصلاحش کنید و نکته ای یاد بگیرید. اگر درست بود که چه بهتر. مطالعه کنید: راهکارهای رفع اشکال درس فیزیک

شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک و نمره قبولی بالا در امتحان فیزیکمی تواند با هم مرتبط باشد. البته به این معنی نیست که تمامی افراد برای قبولی در امتحان فیزیک لازم است در کلاسهای خصوصی فیزیک شرکت نمایند ولی بههر حال هر شخصی برای یادگیری بهتر و عمیق تر این درس می تواند از کلاسهای خصوصی استفاده کند. اگر تصمیم دارید از کلاسهای تدریس خصوصی فیزیک برای گرفتن نمره خوب در این درس استفاده کنید، سعی کنید این کلاسها را در طول ترم داشته باشید و به ایام امتحانات موکول نکنید. البته اگر خودتان درس را بلد هستید و در کلاسهای مدرسه یا دانشگاه حاضر بوده اید و در طول ترم درس فیزیک را خوب خوانده اید و فقط در حد رفع اشکال لازم است از کلاسهای خصوصی استفاده نمائید، در این حالت موکول کردن کلاسهای خصوصی فیزیک به ایام امتحانات اشکالی ندارد. اتفاقا در این حالت استفاده از جلسات تدریس خصوصیبرای جمع بندی و رفع اشکال بسیار مفید بوده و می تواند نتیجه امتحان را درجهت مثبت آن بسیار تغییر دهد. اما اگر در درس فیزیک اشکالات پایه ای دارید، در ترمهای قبل در امتحان فیزیک عملکرد خوبی نداشته اید، در کلاسهای اصلی خودتان تدریس مدرس و یا استاد خودتان را خوب متوجه نمی شوید و .... دراین حالت، استفاده از کلاسهای خصوصی فیزیک را زودتر شروع کنید و به ایام امتحانات موکول ننمائید.
اگر می خواهید در درس فیزیک نمره 20 بگیرید و فیزیک را به صورت پایه ای و صحیح آموزش ببینید در مرحله اول سعی کنید به صورت کامل در کلاسهای تدریس فیزیک مدرسه یا دانشگاه شرکت کنید. حضو در کلاس فیزیک دریادگیری موثر و عمقی آن خیلی مهم است. در کلاس فیزیک هم حضور فعال داشته باشید. فقط اینکه در کلاس حاضر باشید کافی نیست. متاسفانه تعداد زیادی از دانش اموزان تنها از ترس والدین و یا به خاطر بحث حضور و غیاب توسط استاد در کلاسها شرکت می کنند. اگر در کلاس درس را یاد نگیرید علاوه بر از دست دادن مباحث کلاس، زمان خودتان را هم از دست داده اید. به این ترتیب دو ضرر متوجه شما خواهد شد. اگر حضور شما در کلاس مفید نباشد همان بهتر که در منزلفیزیک را بخوانید. بنابراین در کلاس حاضر باشید و گوش دهید و جزوه بنویسید. اتفاقا برای استفاده مفید از کلاس فیزیک نوشتن جزوه بسیار خوب است. چون اگر بخواهید جزوه بنویسید تمرکز بیشتری هم خواهید داشت. با توجه به مطالب ارائه شده، برای آموزش و یادگیری عمقی و مفهومی درس فیزیک استفاده از کلاسهای خصوصی می تواند مفید و موثر باشد. البته در کنار شرکت در کلاسهای خصوصی تلاش و کوشش و مطالعه خودتان هم لازم است. برای موفقیت در امتحان فیزیک و فیزیک کنکور سعی کنید این درس مهم را به صورت مفهومی و عمقی بخوانید و معنای فیزیک روابط ارائه شده در آن و روند حل مسائل را به درستی یاد بگیرید و درک کنید.

منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
نحوه موفقیت در فیزیک متوسطه، کنکور و دانشگاه
در این بخش در زمینه چگونگی کسب نمره بالا در درس فیزیک و نحوه موفقیت در فیزیک متوسطه، فیزیک کنکور و دانشگاه و .... توضیحاتی ارائه شده است. حین آموزش و یادگیری فیزیک به موارد زیر توجه کنید:
1- در کلاس درس و حین تدریس فیزیک توسط معلم فیزیک و یا دبیر فیزیک خود به دقت به مسائل مطرح شده دقت کنید.
2- برای یادگیری درس فیزیک حتما درک درست از مسائل و حل تمرینات کافی لازم است. در صورت نیاز از خدمات تدریس خصوصی فیزیک بهره بگیرید.
3- خواندن و فراگرفتن فیزیک را به شب امتحان واگذار نکنید. برای یک برنامه ریزی صحیح با مدرس خصوصی فیزیک خود و یا معلم فیزیک مشورت کنید. در کلاس تدریس فیزیک (چه در خود مدرسه و چه در کلاسهای خصوصی فیزیک) باید به دقت به مطالب ارائه شده گوش دهید. دبیر فیزیک و یا معلم خصوصی فیزیک شما مطالبی را که ارائه میکند حاصل سالها تجربه است و شما اگر بخواهید همان مطالب را خودتان یاد بگیرید زمان بیشتری از شما می برد.
4- کسب درک فیزیکی از مسائل فیزیک:همانطور که گفته شد برای موفق شدن در یادگیری صحیح فیزیک باید درک درستی از مسائل داشته باشید. باید بتوانید مسائل را برای خودتان و حتی دیگران توضیح داده و دلیل استفاده از هر رابطه را بیان نمائید.
5- مطالعه درس فیزیک در طول ترم و نه فقط در ایام امتحانات:ماننددروس ریاضی و شیمی، فیزیک را هم باید در طول ترم خواند.  مطالب ارائه شده در درس فیزیک تفکر و تعمق لازم دارد و در ایام امتحاناتوقت این کار وجود ندارد.
البته مدرس خصوصی فیزیک داشتن برای همه لازم نیست و اگر شما در درس فیزیک مشکلی دارید و در کلاس مدرسه یا دانشگاه نمی توانید آن را یاد بگیرید در آن صورت داشتن یک مدرس خصوصی فیزیک در منزل می تواند گزینه خوبی باشد. درس فیزیک درسی است کهبه یک ذهن آماده و استراحت کرده نیاز دارد. پس بهتر است فیزیک را در ساعاتی از روز مطالعه کنید که سرحالتر هستید. اگر مطالعه در صبح را دوست دارید، دروسی مانند فیزیک، ریاضی و شیمی را در آن ساعت مطالع نمائید. دروس عمومی را برای وقتی هایی بذارید که خیلی سرحال نیستید.
 اگر می خواهید برای درس ریاضی یا هر درس دیگری در کنکور درصد بالایی کسب کنید و در کل در کنکورموفق باشید، باید علاوه بر اینکه برای درس خواندن وقت بذارید، وقتی را که به مطالعه اختصاص می دهید خوب مدیریت کنید. به این معنی که باید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و به هر بحثی وقت مناسب اختصاص دهید. بعضی از افراد در ایام کنکور زمان بسیار زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و درس هم می خوانند. ولی چون برنامه ریزی صحیحی برای استفاده از وقتشان نداشته اند در نهایت نتیجه نمی گیرند. زمانی را که برای درس خواندن در ایام کنکور در اختیار دارید باید به درستی مصرف کنید. به عبارت دیگر قبل از ینکه هر راه حلی برای سوال یا مسئله فیزیک ارائه دهید باید مسئله را خوب درک کرده باشید و بتوانید آن را تجزیه و تحلیل کنید. باید بتوانید مسئله رابه زبان ساده برای خودتان شرح دهید. هر راه حلی که ارائه می دهید باید استدلالی برای آن داشته باشید.
اگر در ابتدای کار مشکل داشتید ایرادی ندارد. انجام هر کاری در ابتدا سختی های خاص خودش را دارد. در ابتدای امر می توانید از دبیر فیزیک و یا حتی معلم خصوصی فیزیک خود سوال بپرسید و روند حل آنها را دنبال کنید.
برای کسب درصد بالا در هر کدام از دروس اختصاصی و عمومی در کنکور برنامه ریزی درست، پشتکار و مطالعه صحیح لازم است. اگر شما در کلاسهای فیزیک خصوصی یا کلاسهای فیزیک مدرسه به مطالب ارائه شده توسط معلم فیزیکخود خوب گوش داده باشید، کارتان برای کسب درصد بالای فیزیک در کنکور راحتتر می شود. البته اگر در بعضی از قسمتها مشکل دارید می توانید با هماهنگی با یک مدرس خصوصی فیزیک کنکور خوب اشکالات را برطرف نمائید. علاوه بر تمرینهای حل شده در کلاس تدریس ریاضی و تدریس فیزیک خودتان هم تمرین و مسئله اضافی حل کنید. به کتابهای حل المسائل خیلی تکیه نکنید. در ابتدا سعی کنید مسائل و تمرینات را خودتان حل کنید. هر چه بیشتر بر روی یک مسئله فکر کنید، ذهنتان آمادگی بیشتری برای حل مسائل بعدی پیدا خواهد کرد. حتی اگر مطمئن نبودید کهراه حلتان درست است، یک راه حل ارائه دهید. ایرادی ندارد که در ابتدای کارحل درست مسئله را بلد نباشید. اگر به نتیجه نرسیدید حل مسئله رانگاه کنید.همینکه بر روی حل سوال فکر کرده اید و راه حلی ارائه داده اید، ذهنتان قویتر شده است. اگر به هر دلیلی نتواستید در کلاسهای تدریسمدرسه شرکت کنید و یا با وجود شرکت در کلاسهای مدرسه باز در مبحث یا مباحثی از درسهای ریاضی و فیزیک اشکال داشتید، می توانید از جلسات تدریس خصوصی برای رفع اشکال استفاده نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی و فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک کلیک کنید.
برای درس فیزیک هم مشابه درس ریاضی شرکت در کلاسهای تدریسفیزیک و عدم غیبت در کلاسها در طول ترم مهم است. برای فیزیک مهم می توانیداز کلاسهای خصوصی فیزیک استفاده کنید (برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی فیزیک بر روی عبارت تدریس خصوصی فیزیککلیک نمائید). درس فیزیک به نسبت ریاضی کمی مفهومی تر است. یعنی ممکن است در درس ریاضی شما فرمول و رابطه ای را استفاده کنید و معنی آن را خیلی خوب هم متوجه نشده و اشکالی هم پیش نیاید. ولی در درس فیزیک، همانطور که از اسمدرس مشخص است، همه ی فرمولها و راوبط معنی فیزیک دارند. سعی کنید معنی روابط و اینکه در عالم واقعیت این روابط به چه معنی ای هستند را بفهمید. برای درس فیزیک هم حضور فعال در کلاسهای تدریس فیزیکو در صورت لزوم کلاسهای خصوصی مهم است. دقت کنید که فیزیک را هم در طول ترم بخوانید و حتی اگر خواستید از کلاسهای خصوصی فیزیک هم استفاده کنید آنها را هم در طول ترم برگزار نمائید. در طول ترم مرتبا با یک برنامه ریزی عالی درس را بخوانید و مرور کنید. تمرین و مسئله حل نمائید و معنی روابط و فرمولهای فیزیک را برای خودتان تشریح کنید. مانند ریاضی، برای فیزیک هم حل تمرین و مسئله بسیار مهم است. مثالها و مسائلی را کهدر کلاسهای تدریس ریاضی و تدریس فیزیک حل شده اند را خودتان یکبار دیگر حلکنید. ابتدا خودتان سعی کنید مثال را حل نمائید و راه حلی برای مسائل مختلف ارائه کنید. اگر نتوانستید مسئله ای را حل کنید هم ایرادی ندارد. ولیحتما یک حل کوتاه برای آن ارائه کنید. اشتباه هم باشد ایرادی ندراد. سپس حل درست سوال را نگاه کنید و اشکالات خودتان را برطرف نمائید. برای یادگیریریاضی و فیزیک حل مسئله و تمرین بسیار مهم است.
چگونه در کنکور فیزیک درصد بالایی بزنیم؟ - برای کسب درصد بالا در هر کدام از دروس اختصاصی و عمومی در کنکور برنامه ریزی درست، پشتکار و مطالعه صحیح لازم است. اگر شما در کلاسهای فیزیک خصوصی یا کلاسهای فیزیک مدرسه به مطالب ارائه شده توسط معلم فیزیک خود خوب گوش داده باشید، کارتان برای کسب درصد بالای فیزیک در کنکور راحتتر می شود. البته اگر در بعضی از قسمتها مشکل دارید می توانید باهماهنگی با یک مدرس خصوصی فیزیک کنکور خوب اشکالات را برطرف نمائید.
چگونه تست کنکور فیزیکبزنیم؟ - همانطور که می دانید، برای موفقیت در کنکور و کسب درصد بالا در درس فیزیک علاوه بر فهمیدن درس و حل مسئله و تمرین آشنایی با تکنیک های تستزنی بسیار مهم است. افراد زیادی با وجود اینکه در درس فیزیک نمره خوبی گرفته اند نتوانسته اند در درس فیزیک درصد بالایی در کنکور کسب نمایند. اینامر به دلیل کمبود اطلاعات آنها نبوده و بلکه تنها به این دلیل بوده است که با تکنیک های تست زنی فیزیک کنکور آشنا نبوده اند.
سعی کنید حتما در کلاسهای تدریس ریاضی و فیزیک حضور داشته باشید و در ضمن حضور شما در این کلاسها هم حضور فعالی باشد. تلاش کنید به بهترین شکل ممکن به مطالب گوش دهید. هر جلسه سعی کنید حداقل یک سوال بپرسید و با تمرکز صد در صد به مطالبگوش دهید. دروس ریاضی و فیزیک هم در دبیرستان و هم در دانشگاه دروس مهمی بوده و برای سایر دروس هم حالت پایه دارند. بعد از کلاسهای تدریس یا تدریس خصوصی ریاض و فیزیک و یا هر درس دیگری هم حتما مرور مختصری را در نظر بگیرید. تمرینهایی که در کلاسهای مدرسه و دانشگاه به شما داده می شود را حلکنید و با انگیزه بالا و دقت فراوان به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس گوش دهید.

دانلود تست کنکور فیزیک

برای دانلود جزوه و سوالات امتحانی ریاضی نیز بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

ریاضی


برای کسب درصد بالای فیزیک کنکوردر مرحله اول درس را به صورت عمقی بخوانید. مطالب درسی را خوب بفهمید و درک درستی از مسائل فیزیک داشته باشید. دقت کنید که درس فیزیک فقط فرمول نیست. بلکه فرمولها و روابط پدیده های فیزیکی را توصیف می کنند. بنابراین باید آنها را خوب بفمهید. در سالهای اخیر، تست های کنکور به مقدار زیادی مفهومی شده است. بنابراین تنها با حفظ کردن فرمولها نمی توان به ناه پاسخ داد. در نظر گرفتن مرورهای منظم برای حضور ذهن داشتن در جلسه کنکور : در بسیاری از اوقات ممکن است شمادرسی را خوانده باشید ولی در جلسه کنکور هر چقدر فکر می کنید یادتان نمی آید. دلیل این امر کم مرور کردن است. مطالبی را در جلسه کنکور می توانید استفاده کنید که کاملا برای آنها حضور ذهن داشته باشید. پس مرور را از یاد نبرید.
برای یادگیری بهتر درسفیزیک سعی کنید در کلاسهای مدرسه و دانشگاه شرکت کنید و غیبت نکنید. اگر فیزیک را در طول ترم بخوانید و در کلاسها را غیبت نکنید و همچنین خواندن درس فیزیک را به ایام امتحانات موکول ننمائید، علاوه بر موفقیت در امتحان فیزیک حتی 20 هم می توانید بگیرید. فیزیک یک درس مفهومی است و برای موفقیت در امتحان فیزیک و کنکور فیزیک، این درس را باید به صورت پایه ای بخوانید ومعنی فیزیکی روابط ارائه شده را خوب بفهمید. قشنگی درس فیزیکبه این است که تمامی روابط و فرمولهای ارائه شده در آن معنی فیزیکی دارد. می توانید فرمولها را برای خودتان توضیح دهید و معنی آنها را بفهمید. اگر به این شکل با درس فیزیک برخورد کنید، هم درس را خوب می فهمید و هم در امتحان و کنکور موفق خواهید بود.


(0) نظر
برچسب ها :
تدریس خصوصی و قبول شدن در امتحانات
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی و قبول شدن در امتحانات ارائه می شود. قبولی در امتحانات و کسب نمرات عالی با کلاسهای تدریس خصوصیممکن و میسر است. اگر می خواهید در امتحانات این ترم عالی عمل کنید، اگر می خواهید کل درسهای خودتان را با موفقیت پاس کنید، اگر قصد دارید نمرات عالی بگیریدو معدل خودتان را افزایش دهید، اگر قصد دارید شاگرد اول شوید و یا حداقل به نسبت ترمهای قبلی خودتان پیشرفت محسوسی داشته باشید و .... در هر صورت، استفاده از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی می تواند مفید و موثر و کمک کننده باشد. کلاسهای تدریس خصوصی برای برای ارتقای معدل،گرفتن نمرات بالا و حتی نمره 20 در امتحانات ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر دروس، پیشرفت تحصیلی، قبولی در آزمونهای مختلف و المپیاد، قبول شدن در کنکور و کسب درصد بالا در دروس کنکوری، یادگیری بهتر و سریعتر زبان های خارجی و انواع نرم افزارها و .... می تواند موثر و کمک کننده باشد. کلاسهایتدریس خصوصی فقط مخصوص دانشجویان و دانش آموزان تنبل و ضعیف نیست. هر دانشجو و دانش آموزی برای پیشرفت در تحصیل و موفقیت در تحصیل و ایجاد تغییردر نمرات و نتایجی که گرفته است می تواند از کلاسهای خصوصی استفاده کرده وبهترین نتیجه ممکن را بگیرد (برای مشاهده لیست کامل مدرسین تدریس خصوصی ثبت نامی در ایران مدرس بر روی عبارت لیست مدرسین تدریس خصوصیکلیک کنید). کلاسهای تدریس خصوصی چون در منزل برگزار می گردد، جو راحت تریدارد. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در کلاسهای دانشگاه و یا کلاسهایمدرسه جرات پرسیدن سوالهای درسی خودشان را ندارند و یا چون دروس قبلی را از پایه یاد نگرفته اند در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درس را خوب متوجه نمی شوند. در این حالت استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی مفید و موثر است.
کلاسهای تدریس خصوصییک راهکار خوب برای رفع اشکال، موفقیت در امتحان، گرفتن نمره های خوب و ارتقای معدل است. حتی برای قبولی در کنکور و آزمونهای مختلف و برای موفقیت در المپیادهای دانشجوی و دانش آموزی هم می توان از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کرد. کلاسهای تدریس خصوصی مزایایی دارد که به نسبت کلاسهای مدرسه ودانشگاه و انواع کلاسهای گروهی آنها را متامیز و جذاب می کند. در کلاسهای خصوصیفرصت کافی برای رفع اشکال وجود دارد و دانش آموز و دانشجو هر سوالی که در نظر دارد را می تواند بپرسد. در کلاسهای تدریس خصوصی به صورت مستقیم می توان سراغ بهترین راه حل ها رفت و این نوع کلاسها معمولا برای متقاضی تدریسخصوصی بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. البته همانطور که گفته شده از کلاسهای تدریس خصوصی باید به صورت بهینه استفاده کرد. در ابتدای کار تا جایی که ممکن است این کلاسها را باید در طول ترم برگزار نموده و به ایام امتحانات موکول نکرد. در ایام امتحانات وقت کم است و استرس خود امتحانات هموجود دارد. برگزاری کلاسهای خصوصی در ایام امتحانات فقط باید برای رفع اشکال و حل تمرین و مسئله بیشتر باشد. توصیه می شود دانش آموزان ودانشجویاندرس را در طول ترم بخوانند و در ایام امتحانات مطلب نخوانده شده ای نداشتهباشند.
برای قبولی در امتحانات، مانند درس خواندن و مطالعه و حل تمرین و مسئله، بهتر است از اوایل ترم و یا حداقل از اواسط ترم شرکت در کلاسهای خصوصی را شروع نمائید. اگر از نحوه تدریس معلم و استاد خودتان راضی نیستید و خیلی سطح بالا تدریس می کند که درکش برای شما مشکل است و یا مطالب را به صورت نامفهوم تدریس می کند و یا به خاطر تعداد زیاد دانش آموزان و دانشجویان درس را خوب متوجه نمیشوید، باز هم استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی می تواند مفید باشد. برای موفقیت در امتحانات و امتحانات نهایی، به عنوان یک امکان اضافه، روی کلاسهای خصوصی حساب کنید. البته در کنار آن خودتان هم درس بخوانید و با تلاش و پشتکار دروس را خوب یاد بگیرید.
چگونه از کلاسهای تدریس خصوصی بهترین استفاده را داشته باشیم؟ اگرمی خواهید از کلاسهای تدریس خصوصی بهترین استفاده را داشته باشید مواردی که در بالا گفته شد را رعایت نمائید. در طول ترم از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده کنید. در کلاسهای تدریس خصوصی با دقت به مطالبی که ارائه می شود گوش دهید. کلاسها را جدی بگیرید و تمرینات و تکالیفی که به شما داده می شودرا با دقت انجام دهید. با یک مدرس خصوصی خوب کلاسهای تدریس خصوصی را هماهنگ کنید و اگر از مدرس خودتان راض نبودید با مدرس دیگری کلاسها را هماهنگ نمائید. در کنار شرکت در کلاسها و جلسات تدریس خصوصی خودتان هم درس بخوانید و تمرین و مسئله حل کنید. از جزوه ای که خودتان در کلاس مدرسه و دانشگاه یادداشت نموده اید در کلاسهای خصوصی استفاده کنید. به این ترتیب درکمترین زمان کل مطالبی که در کلاس اصلی خودتان گفته شده است را می توانید مرور کنید. اگر بخواهید از جزوات دیگران استفاده کنید ممکن است بعضی از مطالب در جزوه نباشد و یا واضح نوشته نشده باشد. کلاسهای خصوصی را در زمانیبرگزار کنید که بهترین پتانسیل را برای یادگیری دارید. به عنوان مثال اگر یادگیری شما صبحها بهتر است، کلاسهای خصوصی را صبح برگزار کنید.
آیا شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی فقط در ایام امتحانات کافی است؟همانطور که در مقالات قبلی ارائه شده در سایت (ایران مدرس) گفته شده است بهتر است برگزاری کلاسهای خصوصی را به ایام امتحانات موکول نکنید. البته اگر درس را بلد هستید و فقط برای رفع اشکال می خواهید از کلاسهای خصوصی استفاده کنید ایرادی ندارد. ولی اگر درس را بلد نیستید و یا اشکالات زیادی دارید و یا در کلاسهای اصلی خودتان در مدرسه و دانشگاه غایب بوده اید، حتما کلاسهای خصوصی را هر چه سریعتر شروع نموده و به ایام امتحانات موکول نکنید. خوبی کلاسهای خصوصی در ایام امتحاناتاین است که چون شما در این ایام به مدرس و استاد اصلی خودتان دسترسی ندارید، اشکالاتی که برایتان حین مطالعه و حل تمرین پیش می آید را می توانید از مدرس خصوصی خودتان بپرسید. بنابراین کلاسهای خصوصی در ایام امتحانات هم بسیار مفید است. ولی برای اموزش عمقی و مفهومی و خواندن کل درسباید از این کلاسها در طول ترم استفاده کرد. برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک که حل تمرین و مسئله در یادگیری آنها نقش زیادی دارد برگزاری کلاسهایتدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک در طول ترم به نسبت ایام امتحانات بسیار مفیدتر است.
توصیه های پایانی برای قبولی در امتحانات: کتابهای درسی خودتان را با دقت بخوانید. در هر صورت جزوه های خلاصه شده و نکات امتحانی هم می تواند مفید باشد. در بخش دانلود وب سایت ایران مدرس جزوه های خلاصه شده و نمونه سوالات امتحانی برای دروس مختلف وجود دارد و میتوانید از آنها استفاده کنید. برای 20 گرفتن در امتحانات نهایی باید با برنامه ریزی پیش بروید. در طول ترم و حتی درایام امتحانات روی وقت خودتان حساس باشید و برای تمامی زمانهای خودتان برنامه داشته باشید. با انگیزه و هدف و با کمک یک برنامه خوب موفقیت شما در تحصیل حتمی است.
هر چند که بارها و بارها توصیه شده است کلاسهای تدریس خصوصی را در طول ترم برگزار نمائید ولی به هر حال، در ایام امتحانات نیز استفاده از این کلاسها برای رفع اشکال و جمع بندی و حل نمونه سوالات امتحانی و ... مفید و موثر است. راهکار خوبی کهمی توانید در نظر بگیرید این است که خودتان در طول ترم درسها را مطالعه کنید و یا اگر اشکالات زیادی دارید در طول ترم از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمائید و در نهایت در ایام امتحانات برای جمع بندی و رفع اشکال از کلاسهای تدریس خصوصی استفاده نمائید.کلاسهای تدریس خصوصی خصوصا برای رفع اشکال در ایام امتحانات بسیار موثر است. ممکن است همین اشکالاتی که دارید باعث شود در امتحان نتوانید نمرات خوبی کسب کنید. استفاده از کتابهای کمک آموزشی و فیلم های آموزشیهم در این ایام به اندازه کلاسهای تدریس خصوصی موثر نیست. در ایام امتحانات شما زمان زیادی برای از دست دادن ندارید. در کلاسهای تدریس خصوصی در کمترین زمان ممکن می توانید بیشترین حجم مطالب را یاد بگیرید.

1- برای موفقیت در امتحاناتسعی کنید خواندن دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید. اگر می خواهید نمرات خوبی بگیرید و معدل بالا داشته باشید و در کنار آن درسها را عمقی یادبگیرید در طول ترم درس بخوانید و مطالعه دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید.

2- حضور کامل و فعال در کلاسهای مدرسه و یا دانشگاه هم برای موفقیت در امتحانات بسیار مهم است. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درسرا بهتر یاد می گیرید و با سوال و جوابهایی که انجام می شود نکات مهم را آموزش خواهید دید. در کلاسها غیبت نکنید.

3- در کلاسهای مدرسه و دانشگاه جزوه یادداشت نمائید. یکی از توصیه های خوب برای موفقیت در امتحانات همین است. اگر جزوه یادداشت نمائید هم در کلاس حواستان جمع تر است و هم در ایام امتحانات منبع خوبی برای مطالعه دارید.

4- بعد از کلاسهای مدرسه و یا کلاسهای خصوصی حتما درسرا مرور نمائید. مثالهایی که در کلاس بررسی شده است را دوباره حل کنید و مطالبی که ارائه شده است را دوباره مرور نمائید. اشکالاتی که حین مرور پیش می آید را یادداشت نمائید تا بعدا بپرسید.

5- مهمترین و بهترین توصیه برای موفق شدن در امتحاناتو قبولی در امتحان میان ترم و پایان ترم این است که در طول ترم درس بخوانید. با یک برنامه ریزی منظم پیش بروید و در طول ترم در کنار تفریح و کارهای دیگر درس هم بخوانید. همه ی دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید.
(0) نظر
برچسب ها :
جدیدترین اخبار کنکور 96 و 97 +نفرات برتر کنکور96
جدیدترین اخبار کنکور 96 و 97 +نفرات برتر کنکور96 ، راهکارهای موفقیت در کنکور 97 ، نحوه انتخاب رشته صحیح در کنکور 96 و 97 راهکارهای مطالعه درست برای کنکور، نحوه برنامه ریزی درست برای کنکور، عوامل مهم در انتخاب رشته کنکور و ... در این بخش ارائه شده است. برای مطالعه در زمینه جدیدترین اخبار کنکور 96 و 97 +نفرات برتر کنکور96 و ... بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی کنکور، مشاوره کنکور و انتخاب رشته کنکور بر روی عبارت تدریس خصوصی کنکور کلیک کنید.(0) نظر
برچسب ها :
موفقیت در یادگیری شیمی + قیمت تدریس خصوصی شیمی
در این بخش مطالبی در زمینه موفقیت در یادگیری شیمی + قیمت تدریس خصوصی شیمی، نحوه مطالعه شیمی برای کنکور و امتحانات، هزینه جلسات خصوصی شیمی و .... ارائه می گردد. شیمی را برای کنکور باید مفهومی خواند. درس شیمی نه صد در صد مسئله ای و تحلیلی است و نه به صورت صد در صد حفظ کردنی می باشد.
تستها و سوالاتی که از درس شیمی مطرح می شود ممکن است کاملا مفهومی باشد و یا مسئله ای باشد که برای حل آن باید از روابط ریاضی استفاده نمائید.
مطالب متن درس را کاملا مفهومی بخوانید تا درک درستی از آن داشته باشید. در ادامه، روابط ارائه شده را یاد بگیرید و مثال و مسئله به اندازه کافی حل نمائید.
برای یادگیری کامل درس شیمی و توانایی پاسخگویی کامل به تست های کنکور آن، حل تست های کنکور موضوعی و مجموعه ای نیز بسیار مفید است.

دانلود رایگان تست کنکور دکتری 95 رشته شیمی در این بخش ارائه شده است. برای دانلود رایگان تست کنکور دکتری 95 رشته شیمی بر روی لینک زیر کلیک کنید.
برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی شیمی بر روی عبارت تدریس خصوصی شیمی کلیک کنید.
کلمات کلیدی: کنکور دکتری95، تست کنکور95 دکتری، سوالات کنکور دکتری سال 95، کنکور دکتری شیمی، کنکور دکترا شیمی سال 95، کنکور 95 دکتری شیمی

برای دانلود فایل کلیک کنید.
حتما بخوانید: 7 راهکار برای کسب نمره عالی در درس شیمی
می توانید در زمینه چگونگی مطالعه درس شیمی برای کنکور مقاله نحوه مطالعه شیمی برای کنکور یا چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم را مطالعه نمائید.
درس شیمی یکی از دروس مهم در کنکور است. خصوصا برای رشته های ریاضی و تجربی، اگر در درس شیمی درصد خوبی بزنید می تواند بر روی رتبه کنکور شما تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. اتفاقا درس شیمی به نسبت دروس ریاضی و فیزیکراحت تر است و می توان درصد خوبی در ان کسب کرد و حتی 100 درصد زد. برای کسب درصد بالا در درس شیمی کنکور راهکارهای مختلفی وجود دارد. در مرحله اولباید در کلاسهای تدریس شیمی به صورت کامل حاضر باشید. در کلاسهای تدریسشیمی مدرسه خوب گوش دهید و مطالب را یاد بگیرید. از معلم شیمی خودتان سوالبپرسید و به سوالهایی که دیگران می پرسند هم خوب گوش دهید. جدول تناوبی و فرمولهای شیمیایی را به خوبی یاد بگیرید. برای خودتان جزوه داشته باشید و مهمترین نکات درس شیمی را در آن یادداشت نمائید.
همانطور که می دانید در سالهای اخیر تست های کنکور شیمی و تست های کنکور به صورت کلی مفهومی شدهاست. اگر می خواهید در شیمی درصد بالایی بزنید و حتی 100 درصد بزنید، از خواندن نکته ای و فرمولهای میانبر و ... اجتناب کنید. حداقل در مراحل اولیهکار درس را به صورت مفهومی و عمقی بخوانید. در ادامه اگر روابط مختصری هم بود می توانید از انها استفاده نمائید. ولی به هر حال در مراحل اولیه کار درس را و کتاب درسی شیمی را خوب بخوانید. اگر فقط فرمول حفظ کنید، ممکن استتستهایی را در کنکور ببینید که با فرمولهای حفظ شده شما حل نشوند. ولی اگردرس شیمی را به صورت مفهومی و عمقی بلد باشید، هر تستی که به شما داده شود، بالاخره راه حلی پیدا خواهید کرد. برای دانلود رایگان جزوه و سوال امتحانی و تست کنکور شیمی بر روی عبارت دانلود شیمی کلیک کنید.

دانلود رایگان تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی
علاوه بر موارد گفته شده، در سایت ایران مدرس دانلود رایگان تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی و ... هم ارائه شده است. اگر در حال مطالعه برای کنکور هستید و می خواهید از تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی موجود در اینترنت به صورت رایگان استفاده نمائید،در همین سایت جزوات کنکوری شیمی و سوالات و تستهای کنکوری شیمی را می توانید دانلود نمائید. برای دانلود تست کنکور شیمی و جزوات کنکوری شیمی بر روی عبارت دانلود تست و جزوه کنکور شیمی کلیک نمائید.
برای موفقیت در آموزش ویادگیری شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه می توانید از مقالاتی که در همین سایت ثبت شده است استفاده کنید. برای موفقیت در آموزش و یادگیری شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه در مرحله اول باید تا جایی که ممکن است در کلاسهای تدریس شیمی مدرسه و دانشگاه حاضر شوید. باید در کلاسهای تدریسشیمی با تمرکز کامل به مطالبی که ارائه می شود توجه نموده و در ضمن جزوه خودتان را هم یادداشت نمائید. برای موفقیت در یادگیری شیمی در طول ترم درس شیمی را بخوانید و با برنامه ریزی پیش بروید. در صورت لزوم از کلاسهای خصوصی شیمی استفاده کنید و کتاب درسی را در اولویت اول قرار دهید. به اندازه کافی تمرین و مسئله حل کنید و مطالعه و یادگیری شیمی را به شب امتحان موکول ننمائید.
در کلاسهای تدریسشیمی حضور فعال داشته باشید و جزوه خودتان را یادداشت نمائید. مطالب را بهصورت مفهومی یاد بگیرید و نکات مهم را یادداشت نمائید. جزوه های کلاسی شیمی و جزوه هایی که خودتان حین مطالعه، حل تمرین و حین تست زنی یادداشت میکنید در دوران جمع بندی و دوران نزدیک به کنکور بسیار مفید خواهد بود. جزوه ای که خودتان در کلاس شیمی یا حین مطالعه یادداشت می کنید به نسبت جزواتی که از دیگران کپی بگیرید خیلی ارزشمندتر است. چون هم حین یادداشت جزوه خودتان درس را بهتر یاد می گیرید و هم نکاتی که از نظر خودتان مهم استدر جزوه یادداشت می شود.اگر وقت کردید قبل از تست زنی تمرین و مسئله هم حل کنید. حل تمرین و مسئله برای درس شیمی به جا افتادن بیشتر مطلب کمک زیادی می کند.
تا جایی که می توانید تست کنکور شیمی از کتابهای معتبر بزنید. بعد از شرکت در کلاسهای شیمی، خواندن کتاب درسی و حل تمرین و مسئله، تست زنی مهم و ضروری است.
در بازه های زمانی مشخص شیمی را مرور کنید. شیمی درس فراری است و اگر به صورت مداوم مرور نشود در کنکور چیزی یادتان نمی ماند.
عبارتهای کلیدی: چگونه شیمی را برای کنکور بخوانیم،نحوه مطالعه کنکوری درس شیمی، چگونه شیمی را 100 درصد بزنیم، درصد بالای شیمی در کنکور، مطالعه اصولی درس شیمی برای کسب درصد بالای شیمی در کنکور
حتما ببینید: دانلود رایگان تست های کنکور فصول اول تا سوم شیمی 1 اول دبیرستان

اگر می خواهید در درس شیمی یا سایر دروس و کلا در تحصیل موفق باشید کلاسهای تدریس خصوصی به عنوان یک راهکار خوب می تواند مفید و موثر و کمک کننده باشد. البته تا جایی که می توانید در کلاسهای مدرسه و دانشگاه، به امید شرکت در کلاسهای خصوصی، غیبت نکنید. در کلاسهای تدریس شیمی مدرسه و دانشگاه و یا حتی در کلاسهای تدریس خصوصی شیمی با دقت به مطالبی که ارائه می شود گوش دهید و برای یادگیری از خودتان علاقه نشان دهید. شرکت در کلاسهامهم است ولی در کنار آن تلاش و کوشش و پشتکار خودتان هم لازم و ضروری می باشد. برای یادگیری بهتر، کسب نمرات بالاتر در امتحانات و کسب درصد بالای کنکور در درس شیمی و یا هر درس دیگری تلاش و کوشش وانگیزه و علاقه خودتان از هر عامل دیگری مهمتر است. باید خودتان بخواهید تا اتفاق بیافتد. باید برای خودتان هدف داشته باشید و هدف را هم خودتان تعیین کرده باشید. نه اینکه والدین و اطرافیان برای شما تعیین کرده باشند.

قیمت تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، کنکور و دانشگاه

قیمت جلسات خصوصی شیمیبه عوامل زیادی بستگی دارد. به عنوان مثال در ایام امتحانات که مدرسین وقتکمتری دارند و نمی توانند تعداد شاگرد بیشتری را قبول کنند، قیمتهای بیشتری را برای کلاسها ارائه می دهند. به همین دلیل است که بارها و بارها در همین سایت توصیه شده است که برگزاری کلاسهای خصوصی را به ایام امتحانات موکول نکنید و از اوایل و یا اواسط ترم برای هماهنگی با مدرس شیمی موردنظرتان اقدام نمائید. تعداد جلسات خصوصی هم روی قیمت موثر است. هر چه جلسات بالاتری لام داشته باشید می توانید کلاسها را با قیمت کمتری هماهنگ نمائید. اگر تعداد جلسات مورد نیاز شما بالا است حتما حین حرف زدن با مدرسین روی این قضیه مانور دهید و تخفیف بگیرید. عوامل دیگری هم بر قیمت تدریس خصوصی شیمی دبیرستان،کنکور و دانشگاه و ..... موثر است. به عنوان مثال سابقه کاری مدرس شیمی، محل برگزاری کلاس خصوصی (اینکه در آموزشگاه، محل مورد نظر مدرس و یا در منزل دانشجو یا دانش آموز برگزار شود)، زمان برگزاری کلاسهای خصوصی (اینکه در ایام امتحانات باشد و یا در طول ترم و یا در تابستان و تعطیلات)، شهر محل تدریس (معمولا در شهرهای بزرگتر مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و .... قیمت کلاسهای خصوصی شیمی و سایر دروس بالاتر است) و .... بر روی قیمت کلاسهای خصوصی تاثیر دارد.

(0) نظر
برچسب ها :
راهکارهایی برای موفقیت و قبولی در امتحانات
راهکارهایی برای موفقیت و قبولی در امتحانات در این بخش ارائه شده است. یکی از بهترین راهکارها برای موفق شدن در امتحان شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی است. چنانچه در ترمهای قبل عملکرد خیلی خوبی نداشته اید و نمرات شما در امتحانات خیلی قابل قبول نبودهاست ولی قصد دارید در این ترم و ترمهای آینده بسیار عالی عمل کنید ....  شرکت در جلسات تدریس خصوصی می تواند روش خوبی باشد که موفق تر از همیشه در امتحانات با نمره خوب قبول شوید. برای مشاهده لیست مدرسینی که در زمینه تدریس خصوصی از ابتدایی تا دانشگاه فعالیت دارند بر روی عبارت مدرسین تدریس خصوصی کلیک کنید. برای قبولی در امتحانات و گرفتن نمره خوب و قبول شدن در امتحانات بهتر است کلاسهای خصوصی در طول ترم برگزار گردد. ولی آیا کلاسهای خصوصی در ایام امتحانات هیچ فایدهای ندارد؟ خیر اینطور نیست. بحث این است که همه ی مطالب را برای ایام امتحانات باقی نگذارید. کل درسها را نمی توان در یکی دو هفته برگزاری امتحانات خواند و نمره خوبی هم گرفت. باید در طول ترم درس بخوانید. مطلبی که در طول ترم و با در اختیار داشتن زمان کافی یاد می گیرید بیشتر در ذهن شما باقی می ماند و بازدهی بیشتری هم در امتحان خواهد داشت. در ایام امتحانات استرس دارید. کم و زیاد این استرس وجود دارد. بنابراین عمقی نمی توانید درس بخوانید. سعی می کنید خیلی سریع درس را به پایان برسانید. اما اگر قبلا در طول ترم درس را خوانده باشید، در ایام امتحانات هم کار شما راحتتر خواهد بود. خصوصا برای دروس مانند ریاضی، فیزیک و شیمی خواندن درس در طول ترم لازم و ضروری است ( مطالعه کنید: راهکارهای عملی و کاربردی برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه). 1- برای موفقیت در امتحاناتسعی کنید خواندن دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید. اگر می خواهید نمرات خوبی بگیرید و معدل بالا داشته باشید و در کنار آن درسها را عمقی یادبگیرید در طول ترم درس بخوانید و مطالعه دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید.

2- حضور کامل و فعال در کلاسهای مدرسه و یا دانشگاه هم برای موفقیت در امتحانات بسیار مهم است. در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درسرا بهتر یاد می گیرید و با سوال و جوابهایی که انجام می شود نکات مهم را آموزش خواهید دید. در کلاسها غیبت نکنید.

3- در کلاسهای مدرسه و دانشگاه جزوه یادداشت نمائید. یکی از توصیه های خوب برای موفقیت در امتحانات همین است. اگر جزوه یادداشت نمائید هم در کلاس حواستان جمع تر است و هم در ایام امتحانات منبع خوبی برای مطالعه دارید.

4- بعد از کلاسهای مدرسه و یا کلاسهای خصوصی حتما درسرا مرور نمائید. مثالهایی که در کلاس بررسی شده است را دوباره حل کنید و مطالبی که ارائه شده است را دوباره مرور نمائید. اشکالاتی که حین مرور پیش می آید را یادداشت نمائید تا بعدا بپرسید.

iranmodares

5- مهمترین و بهترین توصیه برای موفق شدن در امتحاناتو قبولی در امتحان میان ترم و پایان ترم این است که در طول ترم درس بخوانید. با یک برنامه ریزی منظم پیش بروید و در طول ترم در کنار تفریح و کارهای دیگر درس هم بخوانید. همه ی دروس را برای ایام امتحانات باقی نگذارید.
6- برایقبولی در امتحانات و گرفتن نمره عالی در امتحانات نمونه سوالات امتحانی سالهای قبل را حل کنید و از جزوات موجود در همین سایت استفاده نمائید. بر روی عبارت دانلود رایگان جزوه و سوال کلیک کنید و در ادامه نام درس مورد نظر خودتان را جستجو کنید تا سوالات امتحانی و جزوات آن درس را مشاهده نمائید.(عبارتهای کلیدی: توصیه های امتحانی، توصیه هایی برای قبولی و موفقیت در امتحانات،چگونه در امتحانات نمرات خوبی بگیریم، چگونه برای امتحانات نهایی برنامه ریزی کنیم، بهترین توصیه ها برای گرفتن نمرات خوب در امتحانات) 7- کتاب درسی را در اولویت قرار دهید. قبل از اینکه سراغ حل المسائل و کتابهایکمک آموزشی مختلف و ... بروید ابتدا کتاب درسی خودتان را خوب یاد بگیرید ومثالها و تمرینات آن را حل کنید. ممکن است سوالات امتحان از همین مثالها وتمرینات باشد.

8- برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک بعد از مطالعه کتاب درسی تمرین و مسئله حل کنید. برای این دو درس حل تمرین و مسئله واقعا لازم است. در صورت تمایل از کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی و تدریس خصوصی فیزیک هم استفاده کنید.
چگونه خوب امتحان بدهیم؟
از راهکارهای زیر برای داشتن یک امتحان خوب و موفقیت آمیز استفاده کنید:
1- سر جلسه امتحان یک بار به طور کامل سوال های امتحان را بخوانید. عجله نکنید. اول همه ی سوالها را بخوانید و بعد سوالی را جواب دهید که برایتان مهم تر است و ارزش بیشتری دارد.
2- زمان مناسبی را برای هر یک از سوالها اختصاص دهید. زمان امتحان را به سوالهای موجود تقسیم کنید تا مشخص شود برای هر سوال چقدر زمان دارید.
3- صورت سوالها را به درستی بخوانید. فهمیدن سوال نصف حل آن است. سعی کنید مفهوم هر سوال را به درستی بفهمید تا هر آنچه از شما خواسته شده جواب دهید و اشتباه نکنید.
اگر در قالب یک جمله یا یک کلمه بخواهیم بگوییم، رمز موفقیت در درس خواندن تلاش و پشتکار است. با تلاش و پشتکار می توانید به هر هدف بزرگی دست پیدا بکنید. برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در درس خواندن باید در مرحله اول هدف واضح و مشخصی برای خودتان تعیین کنید (مقاله تاثیر هدف گذاری در موفقیت تحصیلیرا در این زمینه مطالعه کنید). باید مشخص کنید که چه می خواهید و در جستجوی چه هدفی هستید. به عنوان مثال آیا قصد دارید شاگرد اول شوید یا می خواهید این ترم یا ترم آینده معدلتان بالای 19 باشد. آیا قصد دارید در ریاضی 20 بگیرید و یا مثلا در کنکور رتبه زیر 500 کسب نمائید. به هر صورت در مرحله اول هدف خودتان را مشخص کنید. اگر در جستجوی رمز موفقیت در درس خواندنهستید، تعیین هدف را هم فراموش نکنید. اگر ندانید به کجا می روید به جایی نخواهید رسید. در مرحله بعد برای رسیدن به هدف خودتان برنامه ریزی کنید.
راهکارهای عملی و کاربردی برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه در این بخش ارائه شده است. برای موفقیت در امتحانات مدرسه و دانشگاه، گرفتن نمره 20 در امتحانات، ارتقاء معدل و ... موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- به صورت مداوم در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه شرکت کنید. تا جایی که ممکن است غیبت نکنید و در کلاسهای تدریس حاضر شوید. غیبت در کلاسها باعث می شود عقب بیفتید و جبران مطالب ارائه شده سخت خواهد بود.
2- در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه با تمرکز کامل به مطالب ارائه شده گوش دهید.فقط حضور در کلاس مهم نیست بلکه گوش دادن به مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه هم مهم است. با انگیزه زیاد به مطالب ارائه شده گوش دهید و سوال بپرسید و به سوالهایی که پرسیده می شود گوش دهید.
3- در کلاسهای تدریس و تدریس خصوصی جزوه یادداشت کنید.جزوه خودتان را داشته باشید. در بسیاری از اوقات مطالبی که ارائه می شود وگفته می شود را با نوشتن بهتر یاد می گیرید. در ضمن نکاتی که به نظر خودتان مهم است در جزوه خودتان موجود است ولی دیگران ممکن است نکات مهم را یادداشت نکنند.
4- مطالب ارائه شده در کلاسها را مرور نمائید. بعد از کلاسهای تدریس مدرسه و دانشگاه درس را مرور کنید. برای داشتن حضور ذهن باید درس را به صورت مداوم مرور نمائید.
به منظور موفقیت در امتحانات پایان ترم و میان ترم راهکارهای زیر می تواند مفید باشد:
1- خواندن دروس را به ایام امتحانات موکول نکنید و در طول ترم مطالعه آهسته و پیوسته را داشته باشید.
2- تمرین و نمونه سوالات امتحانی به اندازه کافی حل کنید تا در جلسه امتحان از پس حل سوالات برآیید. با حل هر سوال ذهن و مغز شما یک مرحله رشد می کند.
3- برنامه درسی منظمی داشته باشید تا بتوانید همه ی دروس را پوشش دهید. سعی کنید از وقتتان به صورت مفید استفاده نمائید.
4- به اندازه کافی تفریح برای خودتان در نظر بگیرید تا وسط راه به اصطلاح نبرید و بتوانید تا پایان ترم ادامه دهید.
5- مرور منظم برای درسهایتان در نظر بگیرید تا مطالب در ذهنتان باقی بمانند.
برای موفقیت در امتحان و کسب نمرات عالی برای خودتان هدفواضحی در نظر بگیرید. مثلا اگر ترمهای قبل معدل شما حدود 14 یا 15 بوده است، تصمیم بگیرید این ترم معدل شما بیشتر از 16 باشد. همین تصمیم به کارهای شما جهت می دهد.
(عبارتهای کلیدی: توضیه های امتحانی، چگونه برای امتحانات درس بخوانیم، بهترین راهکارها برای قبول شدن در امتحان،تدریس خصوصی)
منبع: ایران مدرس
(1) نظر
برچسب ها :
موفقیت در امتحان و کنکور زبان با کلاسهای تدریس خصوصی زبان
موفقیت در امتحان و کنکور زبان با کلاسهای تدریس خصوصی زبان بسیار راحت و ممکن است. در این بخش در این زمینه مطالبی ارائه می شود.  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران و یا هر جای دیگر ایران برای آموزش و یادگیری بهتر زبان انگلیسی می تواند بسیار مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی فرصت بیشتری برای حرف زدن و تمرین مکالمه زبان وجود دارد. اگر می خواهید برای مقاصد تجاری و یا برای ادامه تحصیل مکالمه سریع زبان انگلیسی را سریعتر و در زمان کوتاهتری یاد بگیرید، استفاده از جلسات تدریس خصوصی میتواند مفید وموثر باشد. در کلاسهای گروهی آموزش زبان که به منظور آموزش مکالمه برگزار می گردد زمان کمتری برای حرف زدن در اختیار هر کدام از شاگردها قرار دارد و در نتیجه یادگیری با زمان بیشتری اتفاق می افتد. در کلاسهای خصوصی بیشتر می توانید حرف بزنید و بیشتر تمرین داشته باشید. برای موفقیت در امتحان زبان انگلیسیدر مدرسه و دانشگاه هم استفاده از کلاسهای خصوصی زبان می تواند بسیار موثرو خوب باشد. در کلاسهای خصوصی زبان می توانید با در نظر گرفتن و با استفاده از تجربه مدرس زبان خودتان سریعتر مطالب را آموزش ببینید و نکات کلیدی ای که ممکن است در امتحان مورد سوال قرار بگیرد را آموزش ببینید. در فصل تابستان، زمان آزاد و وقت بسیار خوبی برای یادگیری زبان انگلیسی دارید. از این فرصت استفاده کنید و زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید. شرکت در کلاسهای تدریسخصوصی زبان در فصل تابستان برای اموزش و یادگیری بهتر آن می تواند بسیار موثر باشد. برای مشاهده لیست مدرسین زبان بر روی عبارت تدریس خصوصی زبان انگلیسی، تدریس خصوصی زبان آلمانی و تدریس خصوصی زبان فرانسه کلیک کنید. اگر می خواهید زبان را بهتر و سریعتر یاد بگیرید مقاله چگونه در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی موفق شویم؟ را بخوانید و اگر در جستجوی بهترین جزوات آموزش مبحثی گرامر زبان و آموزش قواعد زبان هستید بر روی عبارت گرامر و قواعد زبان کلیک نمائید. برای دانلود رایگان جزوه های آموزشی، سوال امتحانی و ... زبان نیز بر روی عبارت جزوه اموزشی و سوال زبان کلیک نمائید. در فصل تابستان زبان را خوب یاد بگیرید و در ادامه تحصیل از مزایای ان استفاده کنید. اگر زبان را خوب بلد باشید در دوران تحصیل در مدرسه و دانشگاه خیالتان از بابت امتحان زبان انگلیسی راحت خواهد بود. در کلاسهای زبان به راحتی می توانید به سوالها پاسخ دهید و تمریناتی که به شماداده می شود را هم راحت حل خواهید کرد. با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی زبان هر وقت بحث از زبان و امتحان زبان باشد، اعتماد به نفس خوبی خواهید داشت. در کلاسهای تدریس خصوصی زبان می توانید لغات و نحوه کاربرد انها در جمله، مکالمه زبان و گرامر و قواعد زبان را یاد بگیرید (برای دانلود جزوات عالی در زمینه گرامر و قواعد زبان بر روی لینک دانلود رایگان بهترین جزوات آموزشی گرامر و قواعد زبان انگلیسیکلیک کنید). در کلاسهای تدریس خصوصی زبان چون زمان بیشتری برای تمرین و بحث با معلم زبان خودتان دارید، مکالمه زبان راهم بهتر آموزش می بینید. اگراز فرصت هایی مانند آنچه در فصل تابستان پیش می آید استفاده نموده و زبان را خوب یاد بگیرید، در کنکور هم زبان را بالا می زنید و در نهایت رتبه کنکور شما بهتر خواهد شد. برای دانلود رایگان تست کنکور زبان انگلیسی بر روی عبارت تست کنکور زبان کلیک کنید.

کلاسهای تدریس خصوصی زبان برای آموزش بهتر زبان انگلیسی:اگر می خواهید زبان انگلیسی را برای امتحانات مدرسه و یا دانشگاه مطالعه کنید باید هر چه زودتر استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی زبان را شروع کنید. برگزاری این کلاسها را به ایام امتحانات موکول نکنید. یا می توانید در طول ترم خودتان درس زبان را بخوانید و در ایام امتحانات فقط برای رفع اشکال تعداد محدودی کلاس خصوصی زبان داشته باشید. در کنار کلاسهای خصوصی زبان خودتان هم درس بخوانید. اگر می خواهید برای آزمونهایی مانند آیلتس و تافل آماده شوید (بر روی عبارتهای تدریس خصوصی آیلتس و تدریس خصوصی تافلکلیک کنید)، در این حالت هم باید تعداد جلسات کافی باشد و سعی کنید با یک مدرس مجرب و با سابقه این کلاسها را بردارید. چنانچه در حال مطالعه برای کنکور هستید و می خواهید کلاس تدریس خصوصی زبان کنکور داشته باشید، توصیه می شود در ایام کنکور هفته ای یکی دو جلسه کلاس داشته باشید و برگزاری این کلاسها را هم به ایام نزدیک کنکور که گفته می شود نباید مطالب جدید خواند موکول نکنید. برای آموزش و یادگیری بهتر زبان انگلیسی باید این درس را در طول زمان بخوانید. سعی کنید قاعده آهسته و پیوسته را رعایت کرده و به تدریج زبان را یاد بگیرید. زبان انگلیسی هم در دوران دانش آموزیی و دانشجویی و هم بعد از ایام تحصیل به درد بخور و مفید است.
برای آموزش سریع و یادگیری بهتر زبان انگلیسی راهکارهای مختلفی وجود دارد. می توانید در آموزشگاههای زبان و کلاسهای گروهی زبان که در فصل تابستان رونق می گیرد و در سایر ایام سال هم  کم و بیش برقرار است، ثبت نام کنید. می توانید در منزل با استفاده از منابعی که در اختیار دارید و گوش دادن فیلم های زبان اصلی و اخبار انگلیسی و ... زبان را یاد بگیرید و یا از هر روس دیگری برای آموزش زبان استفاده نمائید. از بین روشهای مختلف برای یادگیری زبان استفادهاز کلاسهای تدریس خصوصی زبان که توسط مدرسین خانم و آقای مجرب برگزار می گردد می تواند واقعا مفید و موثر باشد. در کلاسهای تدریس خصوصی زبان، به نسبت حالتی که خودتان بخواهید زبان را در منزل یاد بگیرید و یا بخواهید در اموزشگاههای زبان و کلاسهای گروهی زبان انگلیسی شرکت کنید، سریعتر و بهتر زبان انگلیسی را آموزش می بینید. در حالتی که خودتان بخواهید زبان را در منزل آموزش ببینید ممکن است روش درس خواندن و مطالعه را بلد نباشید و خصوصااگر بخواهید مکالمه زبان را آموزش ببینید، شخص دیگری را نداشته باشید که با ایشان مکالمه زبان را تمرین کنید. در کلاسای خصوصی زبان می توانید روی سابقه و تجربه و همچنین معلومات مدرس زبان انگلیسی خودتان حساب کنید. مکالمه با شخصی که خودش زبان انگلیسی را خوب حرف می زند به پیشرفت شما کمک زیادی خواهد کرد. در کلاسهای گروهی زمان برای حرف زدن شما کم است چون سایر افراد هم باید مکالمه را تمرین کنند ولی در کلاس خصوصی زبان می توانید مکالمه زبان را خیلی خوب تمرین کنید و سریع پیشرفت نمائید.
نحوه هماهنگ کردن کلاس خصوصی زبان با قیمت کم: اگر می خواهید در سال 96 و 97در کلاسهای تدریس خصوصی زبان شرکت کنید و البته با قیمت پایین هم این کلاسها را برگزار نمائید، این موارد را در نظر بگیرید. معمولا قیمت کلاسهایتدریس خصوصی زبان انگلیسی و قیمت جلسات تدریس خصوصی به صورت کلی با افزایشتعداد جلسات کاهش می یابد. اگر جلسات بالاتری را لازم داشته باشید هزینه کمتری برای هر جلسه خواهید پرداخت. اگر خودتان تعداد جلسات تدریس خصوصیزبان محدودی لازم دارید، می توانید دوستان خودتان را هم به مدرس زبان معرفی کرده و از ایشان بابت معرفی شاگرد جدید برای کلاسهای خودتان تخفیف بگیرید. مطمئن باشید که قبول خواهند کرد. به صورت دیگر، می توانید با یکی از دوستانتان که وضعیت درسی تقریبا مشابهی دارید مشترکا در کلاس خصوصی زبانشرکت کنید و در مجموع هر کدام از شماها هزینه پایینتری برای کلاسها خواهیدپرداخت. نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که اگر می خواهید برای امتحان زبان انگلیسی و یا کنکور زبان آماده شوید و به همین دلیل قصد دارید در کلاسهای خصوصی زبان شرکت کنید، برگزاری کلاسها را به ایام امتحانات و یاایام کنکور واگذار نکنید. در ایام نزدیک به امتحانات و ایام کنکور مدرس خوب کم گیر می آید  از طرفی هزینه کلاسهای خصوصی بالاتر است. در کل خوب استهزینه پایینتری برای کلاسهای خصوصی پرداخت کنید ولی در نظر داشته باشید کهمدرسین خوب که واقعا شما را می توانند به نتیجه مطلوب برسانند با قیمت هایخیلی پایین کار نمی کنند و باید حاضر باشید برای کلاسهای خصوصی هزینه کنید.
زمان مناسب برای شرکت در کلاسهای خصوصی تدریس انگلیسی:اگر قصد دارید برای موفقیت در امتحان دبیرستان و یا دانشگاه در کلاسهای خصوصی تدریس زبان انگلیسی شرکت کنید، هر چه زودتر کلاسها را هماهنگ نمائید.برگزاری کلاسهای خصوصی را به ایام امتحانات موکول ننمائید. در ایام امتحانات حجم دروسی که باید بخوانید بسیار زیاد خواهد شد و زمان کمتری برایشرکت در کلاسهای تدریس انگلیسی و یا کلاسهای خصوصی سایر دروس خواهید داشت.بنابراین، همانطور که برای خواندن دروس توصیه می شود در طول ترم درس بخوانید، برای شرکت در کلاسهای خصوصی زبان انگلیسی و یا سایر دروس هم این اصل را رعایت نمائید. در ایام امتحانات برای رفع اشکال و حل نمونه سوال امتحانی و ... می توانید از کلاسهای خصوصی استفاده نمائید.
جذب شاگرد و فعالیت در زمینه تدریس زبان انگلیسی:اگر مدرس زبان انگلیسی هستید و توانایی فعالیت در زمینه آموزش و تدریس زبان را دارید بهترین راهکار برای جذب شاگرد، درج اگهی تدریس در سایت (ایران مدرس) است. در این زمینه مقاله نحوه جذب شاگردرا مطالعه نمائید. ایران مدرس بزرگترین و پربازدیدتری سایت تدریس زبان انگلیسی، تدریس خصوصی و بزرگترین سایت تدریس ایران است. در این وب سایت تا مرداد 96 بیش از 16500 مدرس ثبت نام کرده و در زمینه آموزش و تدریس زبان انگلیسی و سایر دروس فعالیت دارند. اگر می خواهید از تدریس زبان درآمد خوبی کسب نموه و به راحتی شاگرد جذب کنید، آگهی تدریس خودتان را در ایران مدرس درج نمائید. ثبت آگهی تدریس در ایران مدرس رایگان است و تنها در صورت تمایل می توانید تبلیغات خودتان را ویژه کرده و بازدهی ان را افزایش دهید. برای مطالعه در زمینه چگونگی ثبت آگهی تدریس موثر و آگهی تدریسی که برای شما بازدهی بالایی داشته باشد حتما مطالعه این مقاله که بسیار خوب نوشته شده است را از دست ندهید.
حقوق و درامد یک مدرس زبان به عوامل و پارامترهای مختلفی بستگی دارد. به صورت کلی درامد و حقوق مدرسین زبان و مدرسین سایر دروس در شهرهای بزرگتر بالاتر است. در شهرهای بزرگتر هم هزینه ها بالاتر است و هم به صورت کلی متقاضی بیشتری برای کلاسهای خصوصی و گروهی زبان انگلیسی وجود دارد. بنابراین مدرسین زبان در شهرهای بزرگ می توانند درامد بالاتری کسب نموده و حقوق بیشتری دریافت کنند.البته به خود مدرس هم بستگی دارد. یک مدرس با سابقه و با تجربه که مردم و متقاضیان زبان ایشان را می شناسند و به خوب تدریس کردن معروف است در شهر کوچک یا بزرگی باشد می تواند درامد مناسبی از آموزش زبان کسب نماید. نکته دیگری که در زمینه تدریس زبان انگلیسی و تدریس خصوصیزبان وجود دارد و مزیتی که فعالیت در زمینه تدریس زبان دارد و برای سایر دروس وجود ندارد این است که در تمام ایام سال متقاضی برای آموزش زبان وجود دارد. همین امر باعث می شود، حقوق مدرسین زبان در ایامی مانند تعطیلات و تابستان کم نشود هیچ، بلکه بعضا بیشتر هم بشود. عوامل دیگری که در حقوق مدرسین و اساتید زبان انگلیسی و سایر زبانهای خارجی موثر است، درس تدریسی ومقطعی است که مدرس تدریس می کند. تدریس دروس دبیرستان و زبان مقطع متوسطه به نظر می رسد کمترین حقوق را داشته باشد. بعد از آن فعالیت در زمینه تدریسزبان دانشگاهی و زبان تخصصی رشته های مختلف و مکالمه زبان و ... درآمد بالاتری دارد. در نهایت حقوق و درآمد مدرسین فعال در زمینه آموزش زبان کنکور از همه موارد قبل بیشتر است.

کلاسهای تدریس خصوصی زبان برای موفقیت در امتحان زبان و یا کنکور زبان انگلیسی هم مفید و موثر است. اگر در زبان انگلیسی ضعف پایه ای دارید و در کلاسهای مدرسه و دانشگاه درس را خوب متوجه نمی شوید، استفاده از کلاسها و مشاوره و برنامه ریزی یک مدرس خصوصی زبان خوب می تواند راهگشا باشد. البته خودتان هم باید تلاش کنید. باید لغات را مرور نمائید و در قالب جمله از کلمات جدید استفاده کنید. گرامر را باید خوب آموزش ببینید و تمرینات مربوطه را حل کنید. مطالبیکه مزبوط به درک مطلب هستند را باید یکی دوبار یا چند بار مطالعه کنید و سعی کنید متوجه شوید. در هر کدام از این مباحث اشکال داشتید، می توانید از مدرس خصوصی زبانخودتان بپرسید. زبان انگلیسی درس بسیار مهمی است. در دروان تحصیل و بعد ازتحصیل هم اهمیت دارد. درسی مانند ریاضی ممکن است اگر ادامه تحصیل ندهید، بعد از فارغ التحصیلی خیلی از آن استفاده نکنید. ولی زبان انگلیسی همیشه لازم است. در اینترنت بخواهید در هر زمینه ای اطلاعات خوبی بدست آورید بلد بودن زبان لازم است. به کشورهای خارجی بخواهید سفر کنید باز هم بلد بودن زبان انگلیسی لازم است. خلاصه اینکه یادگیری و بلد بودن زبان انگلیسی اهمیتبالایی دارد. با شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی زبان می توانید این درس را خوب آموزش ببینید و اگر قرار است امتحان زبان یا کنکور زبان بدهید به خوبی از پس ان برآئید.
با کمک بهترین اساتید ومدرسین تدریس خصوصی زبان در تهران و استفاده از کلاسها و جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران در زمان کمتری به نسبت کلاسهای گروهی و با کیفیت بالاتر می توانید زبان انگلیسی را آموزش ببینید. اگر می خواهید زبان انگلیسی را ذر زمان کمتری آموزش ببینید، اگر قصد دارید در آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی همچون تافل و آیلتس شرکت نمائید و برای این آزمونها آماده نیستید، در صورتیکه برای ارائه مقاله در کنفرانسهای خارجی و یا برای کار و تجارت خودتان قصد دارید مکالمه زبان را در کمترین زمان ممکن آموزش ببینید، اگر می خواهید در امتحان زبان انگلیسیدبیرستان و یا امتحان زبان عمومی دانشگاه و یا زبان تخصصی رشته های مختلف نمره خوبی بگیرید، چنانچه برای کسب درصد بالا در زبان کنکور و یا کنکور زبان قصد دارید سطح دانسته های خودتان را افزایش دهید، اگر می خواهید قواعدزبان و یا درک مطلب خودتان از متون انگلیسی را تقویت نمائید و .... در هر صورت، استفاده از کلاسهای تدریس خصوصی زبان و استفاده از تجربه بهترین اساتید و مدرسین تدریس خصوصی زبان در تهران می تواند کاملا مفید و موثر باشد.
اگر در مقطع دبیرستان و متوسطه در حال تحصیل هستید و می خواهید در درس زبان انگلیسی نمره خوبی بگیرید و در امتحان زبان با موفقیت عمل کنید، موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- در کلاس آموزش و تدریسزبان انگلیسی مدرسه به صورت کامل شرکت کنید. در کلاس زبان حضور فعال داشتهباشید و سعی کنید در بحث ها مشارکت داشته باشید. به سوالاتی که در کلاس زبان انگلیسی توسط معلم زبان پرسیده می شود دقت کنید و اگر بلد بودید پاسخ دهید.
2- در کلاس زبان انگلیسی فقط حضور فیزیکی نداشته باشید. سعی کنید درس را یاد بگیرید. اگر به صورت پیوسته در طول ترم درس بخوانید کلاسها هم برای شما مفید خواهد بود. اجازه ندهید سر رشته مطالب از دستتان در برود. در کلاس زبان دبیرستان جزوه یادداشت کنید و نکات مهم را بنویسید.
3- در کلاس زبان و یا هر کلاس دیگری یادداشت کردن جزوه و نوشتن نکات مهمی که مدرس زبان بیان می کند به افزایش تمرکز شما و یادگیری بهتر شما کمک خواهد کرد. با نوشتن جزوه هم بعدا منبع خوبی برای مطالعه خواهید داشت و هم در کلاس زبان حواستان جمع تر خواهد بود.
علاوه بر موارد گفته شده، کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسیبرای موفقیت در امتحان زبان مدرسه و دانشگاه هم می تواند مفید و موثر باشد. برای آموزش و یادگیری لغات و کلمات جدید زبان انگلیسی در قالب متن و جمله، برای آموزش بهتر گرامر و قواعد جدید ارائه شده در کتاب درسی، برای تجزیه و تحلیل درک مطلب های ارائه شده در کلاس و یادگیری بهتر درس زبان انگلیسی و در نهایت برای گرفتن نمره بهتر در امتحان زبان دبیرستان و دانشگاه می توانید از کلاسهای خصوصی زبان استفاده نمائید. اگر قصد دارید درکنکور زبان شرکت کنید و یا در زبان انگلیسی کنکور رشته های دیگر درصد بالایی کسب نمائید، باز هم استفاده از کلاسهای خصوصی زبان مفید و موثر است.برای اموزش تکنیکهای تست زنی، یادگیری بهتر و عمقی تر درس زبان انگلیسی و در نهایت کسب درصد بالاتر در زبان انگلیسی کنکور از مدرسین خانم و آقای فعال در زمینه آموزش خصوصی زبان کنکور در تهران، اصفهان، کرج و یا هر جای دیگر ایران کمک بگیرید. اگر می خواهید بر زبان انگلیسی مسلط شوید و آن را خوب یاد بگیرید کلاسهای خصوصی راهکار خوبی است. ولی به هر حال، در کنار شرکت در جلسات خصوصی آموزش زبان، خود شما هم باید تلاش کنید و درس بخوانید. زبان انگلیسی را به صورت پیوسته بخوانید و برای مدت طولانی آن را کنار نگذارید. به هر حال اگر مکالمه زبان را برای مدت طولانی تمرین نکنید به تدریج کلمات و لغات جدید و .... را فراموش خواهید کرد. آموزش، یادگیری و بلد بودن زبان انگلیسی هم در مقطع دبیرستان، هم در مقطع دانشگاه و هم بعد از فارغ التحصیلی مهم است. با شرکت در کلاسهایخصوصی زبان می توانید زبان انگلیسی را زمان کمتر و با کیفیت بالاتر آموزش ببینید.
منبع: ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور
در این بخش مطالبی در زمینه برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور ارائه می گردد. موارد زیر را مد نظر داشته باشید.
1- برنامهریزی شما برای کنکور باید مختص خودتان باشد. می توانید از برنامه ریزی دیگران ایده بگیرید و نکات مثبتی که در برنامه ریزی دیگران وجود دارد را دربرنامه خودتان هم اعمل نمائید. ولی در نهایت باید برای خودتان برنامه مخصوص خودتان را داشته باشید.
حتما بخوانید: 10 نکته کلیدی در برنامه ریزی صحیح درسی

2- برنامه ریزی شما برای کنکور باید مطابق با عادتها وسلیقه خودتان باشد. مثلا اگر شما صبح زود بازدهی بالاتری برای مطالعه دارید، در برنامه ریزی خودتان برای کنکور باید دروسی که سخت تر و مشکل تر هستند را در صبح زود قرار دهید.

3- برای یادگیری بهتر دروس کنکوری، رفع اشکال در دروس کنکوری، یادگیری تکنیکهای تست زنی و ... می توانید از مدرسین تدریس خصوصی کمک بگیرید. برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش کنکور بر روی عبارت تدریس خصوصی کنکور کلیک کنید.
برای دانلود رایگان سوالات کنکوری و تست های کنکور سالهای گذشته بر روی عبارت دانلود تست کنکور و یا سوالات کنکوری کلیک کنید.

منبع: ایران مدرس

برای موفقیت در کنکور 95 و کنکور 96 باید انگیزه بالایی داشه باشید و هدفمند عمل کنید. رشته و دانشگاهی را که دوست دارید قبول شوید از همان اول کار انتخاب کنید. هنگام خواب از تجسم خلاق استفاده کنید. تصور کنید که در دانشگاه و رشته مورد نظرتان قبول شده اید و همه در حال تبریک گفتن به شما هستند. به این ترتیب قاون جذب هم به نفع شما وارد عمل می شود. خودتان را باور کنید و قبول کنید که می توانید رشته مورد نظرتان را قبول شوید. در طول روز با خودتان تکرار کنید که: من مطمئنم در رشته ... دانشگاه .... قبول هستم و با تلاش و جدیت برنامه خودتان را پیش ببرید.

اگر می خواهید برای درس ریاضی یا هر درس دیگری در کنکور درصد بالایی کسب کنید و در کل در کنکورموفق باشید، باید علاوه بر اینکه برای درس خواندن وقت بذارید، وقتی را که به مطالعه اختصاص می دهید خوب مدیریت کنید. به این معنی که باید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و به هر بحثی وقت مناسب اختصاص دهید.

بعضی از افراد در ایام کنکور زمان بسیار زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و درس هم می خوانند. ولی چون برنامه ریزی صحیحی برای استفاده از وقتشان نداشته اند در نهایت نتیجه نمی گیرند. زمانی را که برای درس خواندن در ایام کنکور در اختیار دارید باید به درستی مصرف کنید.

برای کسب درصد بالا در ریاضی کنکور در مرحله اول باید در کلاسهای تدریس ریاضیمدرسه و اگر لازم شد در کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی برای رفع اشکال، شرکت کنید. در کلاس ریاضی با دقت به مطالب ارائه شده گوش دهید و نکات مهم را یادداشت کنید. بنابراین شرکت در کلاسهای ریاضی بخشی از برنامه شما خواهد بود.

برای موفقیت در کنکورعوامل مختلفی موثر هستند. از عوامل مهم برای موفق شدن در کنکور داشتن یک برنامه ریزی صحیح و درست است. مولفه های یک برنامه ریزی صحیح برای کنکور بهصورت زیر است:

1- مطالعه کتابهای اصلی: کتابهای درسی برای یادگیری اصل درس در اولویت قرار دارند. قبل از مطالعه هر کتاب دیگری سعی کنید خود کتابهای درسی را خوب بفهمید.

2- مطالعه کتابهای کمک درسی: کتابهای کمک درسی معتبر می تواند در یادگیری درس و آموزش نکات کنکوری به شما کمک کند.

3- تست زنی: بعد از مطالعه و تمرین تست زنی سومین عامل مهم است. در برنامه ریزی خود حتما تست زنی را در نظر بگیرید.

4- مرور مداوم: برای جلوگیری از فراموشی، مرورهای دوره ای در نظر بگیرید.

همانطور که می دانید، برای موفقیت در کنکور سراسری یک برنامه ریزی خوب و مناسب می تواند بسیار کمک کننده باشد. یک برنامه ریزی موفقیت آمیز برای کنکور باید شامل بخشهای زیر باشد:

1- مطالعه مفهومی و عمیق: قبل از هر کاری سعی کنید با داشتن مطالعه مفهومی دروس را خوب یاد بگیرید. یادگیری حین حل تست ها و بدون خواندن کتاب درسی مفید نیست.

2- شرکت در کلاسهای مدرسه و در صورت لزوم جلسات تدریس خصوصی کنکور: با شرکت در کلاسهای مدرسه و در صورت لزوم جلسات تدریسخصوصی کنکور در وقت خود صرفه جویی می کنید. مطلبی که برای یادگیری آن بایدوقت زیادی بگذارید را در کلاسهای مدرسه و یا با شرکت در جلسات تدریس در منزل سریعتر یاد می گیرید.

3- مرورهای منظم و به جا: بعد از کلاسها، بعد از مطالعه و ... مرور را فراموش نکنید. مرورهای یک روزه، هفتگی و ماهانه را در برنامه خود بگنجانید.

4- تست زنی و حل تست های کنکور مجموعه ای: یادگیری تکنیکهای تست زنی و تمرین و تکرار حل تست های کنکور به موفقیت در کنکور بسیار کمک می کند.

5- شرکت در آزمونهای آزمایشی کنکور: برای محک زدن خودتان در آزمونهای آزمایشی کنکور شرکت کنید. شرکت در آزمونهای آزمایشی کنکور باعث می شود تا با جو جلسه کنکور نیز بیشتر آشنا شوید.iranmodares


داشتن هر برنامه ای ازبی برنامگی بهتر است. افراد موفق و کسانی که در ریاضی کنکور درصد های بالایی کسب نموده اند و در کنکور موفق شده اند، روی کاغذ یا حداقل در ذهن خودشان برنامه خوبی برای مطالعه و درس خواندن داشته اند. شما هم سعی کنید برای موفقیت در کنکور و کسب درصد بالای ریاضی کنکور برنامه خوبی برای خودتان داشته باشید. اگر برنامه شما به صورت صد در صد هم پیش نرفت نگران نباشید. اگر برنامه شما خیلی سنگین و غیر قابل اجرا بود هم نگران نباشید. انعطاف داشته باشید و برنامه خودتان را اصلاح کنید. در ادامه دوباره به برنامه خودتان برگردید و آن را ادامه دهید. هیچ وقت برنامه خودتان را به صورت کامل کنار نگذارید.

مطالعه موارد زیر هم مفید است:


منبع: سایت کنکور ایران مدرس

(0) نظر
برچسب ها :
چگونه برای کنکور درس بخوانیم و رتبه عالی کسب کنیم؟
در این بخش در پاسخ به سوال چگونه برای کنکور درس بخوانیم و رتبه عالی کسب کنیم؟ مطالبی ارائه شده است. اگر در زمینه نحوه مطالعه و درس خواندن در ایام کنکور، نحوه برنامه ریزی در ایام کنکور، روش های موفقیت در کنکور و ... سوال دارید، ادامه این مطلب را بخوانید. عوامل موثر و مهم برای موفقیت در کنکور و کسب رتبه برتر کنکور در این بخش ارائه می گردد.

1- داشتن انگیزه و هدف مشخص: برای موفقیت در کنکورباید انگیزه قوی ای داشته باشید. اگر در این راه سختی دیدید نباید تسلیم شوید. هدف مشخصی برای خودتان در نظر بگیرید و برای آن تلاش کنید.
2- داشتن اعتماد به نفس: به خودتان اعتماد داشته باشید. هر رشته و دانشگاهی که بخواهید می توانید قبول شوید. مرتب به خودتانیادآور ی کنید که شما باهوش هستید و می توانید.
3- شرکت در کلاسهای مدرسه: به صورت منظم در کلاسهای مدرسه شرکت کنید. اگر لازم شد از جلسات تدریس خصوصی هم استفاده کنید.

4- مصاحبه افراد موفق در کنکور را مطالعه کنید. ببینید چگونه برنامه ریزی کرده اند. چند ساعت مطالعه کرده اند و چه کتابهایی را خوانده اند. در رابطه با آزمونهای آزمایشی ای که افراد موفق در کنکور شرکت نموده اند تحقیق کنید.

5- کتابهای درسی را به صورت عمقی و مفهومی بخوانید. کتابهای زیست را کامل بخوانید. همانطور که می دانید، اخیرا سوالها و تستهای کنکور کاملا مفهومی شده اند. تا جایی که ممکن است کتابهای درسی را مرور کنید و خلاصه برداری کنید.

6- تست ها کنکور استاندارد بزنید. تست های کنکور سالهای اخیر بهترین گزینه های ممکن هستند. تست هایی که نکته دار هستند را علامت بزنید و بعدا دوباره مرور کنید و مطالعه نمائید.
 اگر می خواهید برای درس ریاضی یا هر درس دیگری در کنکور درصد بالایی کسب کنید و در کل در کنکورموفق باشید، باید علاوه بر اینکه برای درس خواندن وقت بذارید، وقتی را که به مطالعه اختصاص می دهید خوب مدیریت کنید. به این معنی که باید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و به هر بحثی وقت مناسب اختصاص دهید.
بعضی از افراد در ایام کنکور زمان بسیار زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و درس هم می خوانند. ولی چون برنامه ریزی صحیحی برای استفاده از وقتشان نداشته اند در نهایت نتیجه نمی گیرند. زمانی را که برای درس خواندن در ایام کنکور در اختیار دارید باید به درستی مصرف کنید. اگر برای یادگیری بهتر درس ریاضی و سایر دروس به تست کنکور نیاز دارید، بر روی عبارت سوال و تست کنکور کلیک کنید. درصورتیکه در بخشی از درس ریاضی اشکال دارید برای برگزاری کلاسهای خصوصی ریاضی و مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی کلیک کنید.

iranmodares


راهکارهایی برای کسب درصد بالا در زیست شناسی کنکور در این بخش ارائه می گردد:

1- در کلاسهای تدریس زیست در مدرسه حضور کامل داشته باشید و جزوه برداری کنید. با حضور در کلاس و مطالعه جزوه خودتان که در کلاس یادداشت کرده اید، بعدا مطالعه کتاب درسی خیلی برایتان راحتتر خواهد بود.

2- در کلاس تدریس زیست حضور فعال داشته باشید و هر مطلبی را که متوجه نشدید بپرسید. شما بالاخره زمانی را در کلاس حضور خواهید داشت و چه بهتر کهاز این زمان استفاده کاملا را ببرید.

3- بعد از جلسات تدریس زیست در منزل موارد تدریس شده را مرور کنید. همین امر باعث می شود مواردی که درس داده شده است را دیرتر فراموش نمائید.

4- قبل از مطالعه کتابهای کمک آموزشی و زدن تست کنکور زیست، کتاب درسی را خوب بخوانید. زیر موارد مهم خط بکشید و نکات خیلی مهم را در همان جزوه کلاسی یادداشت نمائید.

5- در صورت لزوم از جلسات تدریس خصوصی زیست استفاده کنید. برای مشاهده لیست مدرسین خصوصی زیست بر روی عبارت مدرس خصوصی زیست شناسی کلیک کنید. در پایین همین مطلب هم تعدادی از مدرسین زیست را مشاهده می کنید.
دانلود کتاب، جزوه، سوال امتحانی و تست کنکور زیست تمامی مقاطع
برای موفقیت در کنکور موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- در جلسات تدریس مدرسه حاضر باشید و تا جایی که ممکن است غیبت نکنید.

2- در کلاس تدریس مدرسه با تمرکز کامل به مطالب ارائه شده گوش دهید.

3- در کلاس تدریس مدرسه سوال بپرسید و فعال باشید.

4- در جلسات تدریس مدرسه جزوه خودتان را یادداشت کنید. با نوشتن یادگیری بهتر اتفاق می افتد.

5- به سوالات دیگر دانش آموزان گوش دهید و نکات آن را یاد بگیرید.

6- بعد از جلسات تدریس مدرسه درس را مرور کنید. همین مرور های کوتاه باعث ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن شما می شود.

7- برای هر درسی یک دفترچه یادداشت تهیه نموده و نکات مهم را یادداشت کنید.

8- در برنامه درسی خودتان برای کنکور، مرور را هم در نظر بگیرید.

9- به اندازه کافی تست بزنید. از تست های کنکور استاندارد استفاده کنید.

برای دانلود رایگان تست کنکور بر روی لینک تست کنکور کلیک نمائید.

10- در ایام نزدیک به کنکور تست های جمع بندی شده کار کنید (مانند کتابهای زرد کانون).


11- استفاده از تست های کنکور ریاضی معتبر و حل تست کنکور ریاضی به اندازه کافی:تست های کنکور ریاضی سالهای قبل را حل کنید. این تست ها معتبرترین تست هایی هستند که می توانید روی آنها حساب کنید. اگر وقت کردید سراغ تست های تالیفی و ... هم بروید.

12- مرور و جمع بندی مطالب آموخته شده در ایام نزدیک به کنکور:در دوران مطالعه برای کنکور جزوه های خلاصه ای برای خودتان یادداشت نمائید. در ادامه در ایام نزدیک به کنکور این مطالب را مرور نموده و تست های جمع بندی بزنید.

13- تسلط بر تست زنی درس ریاضی و داشتن سرعت کافی در زدن تست های کنکور ریاضی: در نهایت در کنکور شما باید بتوانید تست های ریاضی و سایر دروس را خوب بزنید. بنابراین تلاش کنید، علاوه بر یادگیری عمیق درس ریاضی، مهارتهای تست زنی خودتان را افزایش دهید.

14- آشنایی با روش های درست و صحیح تست زنی کنکور ریاضی:در تست زنی برای درس ریاضی و هر درس دیگری باید عملکرد درستی داشته باشید.مثلا، تست های سخت را رد کنید و برای پایان کار بذارید و یا تست هایی را که بلد نیستید اصلا نزنید تا نمره منفی نگیرید.

15- استفاده از کتاب های کمک آموزشی معتبر برای یادگیری بهتر درس ریاضی:از خواندن کتاب های کمک درسی و تستی خیلی زیاد و کتابهای متعدد پرهیز کنید. برای درس ریاضی علاوه بر کتاب درسی خودتان یکی دو کتاب تست و کمک آموزشی معتبر داشته باشید و از آنها استفاده نمائید.iranmodares

منبع: ایران مدرس

برای موفقیت در کنکور 95 و کنکور 96 و 97 باید انگیزه بالایی داشه باشید و هدفمند عمل کنید. رشته و دانشگاهی را که دوست دارید قبول شوید از همان اول کار انتخاب کنید. هنگام خواب از تجسم خلاق استفاده کنید. تصور کنید که در دانشگاه و رشته مورد نظرتان قبول شده اید و همه در حال تبریک گفتن به شما هستند. به این ترتیب قاون جذب هم به نفع شما وارد عمل می شود. خودتان را باور کنید و قبول کنید که می توانید رشته مورد نظرتان را قبول شوید. در طول روز با خودتان تکرار کنید که: من مطمئنم در رشته ... دانشگاه .... قبول هستم و با تلاش و جدیت برنامه خودتان را پیش ببرید. برای موفقیت در کنکور تجربی و یا هر رشته دیگری در مرحله اول باید هدف و انگیزه داشته باشید. باید به خودتان اعتماد داشته باشید و با اعتماد به نفس کامل شروع کنید و ادامه دهید.

در مرحله بعد باید برنامه ریزی صحیحی داشته باشید.  باید درسهای مهمتر را مشخص کنید و به تناسب ضریب و اهمیتی که دارند به آنها وقت اختصاص دهید. در برنامه ریزی خودتان خواندن کتاب درسی، مرور، حل مسئله و تمرین و تست زنیرا مد نظر داشته باشید.


برای ارائه پاسخ بهتر به سوال چگونه برای کنکور ریاضی بخوانیممی توان گفت که اگر می خواهید در ریاضی کنکور موفق باشید و درصد بالایی بزنید باید با برنامه ریزی پیش بروید. در برنامه درسی خودتان شرکت در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و در صورت لزوم کلاسهای تدریس خصوصی ریاضی را قرار دهید. برنامه درسی شما باید مرور مطالب ارائه شده را هم شامل شود. بعداز شرکت در کلاسهای تدریس ریاضی درس را مرور نمائید. در کلاسهای تدریس ریاضی جزوه یادداشت کنید. در ایام نزدیک به کنکور، این جزوات می تواند برایمرورهای سریع مفید و موثر باشد. در ادامه تمرین و مسئله حل کنید. برای درسریاضی حل تمرین بسیار مهم است. تمرینها را خوب بفهمید و برای خودتان توضیحدهید. اگر تمرین یا سوالی را نتوانستید حل کنید از مدرس ریاضی و یا معلم خصوصی ریاضی خودتان بپرسید. در نهایت تست بزنید. هر چه تست های بیشتری برایریاضی کار کنید بهتر است. برای تست کار کردن هم از کتاب های معتبر تست زنیاستفاده نمائید. اگر در کلاسهای تدریس ریاضی شرکت کرده باشید، کتاب درسی ریاضی را خوب خوانده باشید و تمرین و مسئله حل کرده باشید، حین تست زدن کارتان خیلی راحت تر خواهد بود. برای دانلود تست های کنکور ریاضی در همین سایت بر روی عبارت تست کنکور ریاضی کلیک نمائید. مطالعه مقاله مهمترین عوامل برای موفقیت در امتحانات و کنکور ریاضی و فیزیک هم می تواند مفید باشد.
اگر در زمینه چگونه درس خواندن برای کنکورو نحوه درس خواندن برای قبول شدن در کنکور سوال دارید، در این بخش نکات آموزنده ای در زمینه نحوه مطالعه برای قبولی و موفقیت در کنکور ارائه شده است. برای موفقیت در کنکور موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

1- هدف مشخصی برای خودتان تعیین کنید.تعیین هدف برای موفقیت در هر کاری لازم است. همه ی افراد موفق در ذهن خودشان هدف واضحی برای خودشان دارند. البته بهتر است که هدف خودتان را بر روی کاغذ بیاورید. مثلا می توانید در زمینه موفقیت در کنکور هدف خودتان را به این ترتیب بنویسید: من امسال در کنکور رتبه زیر 1000 را کسب کرده ام و خدا را برای این موفقیت شکرگزارم.همین هدف گذاری و تصمیم باعث می شود تکلیف خودتان را بدانید. بعد از هدف گذاری برای خودتان واضح خواهد شد که واقعا چه می خواهید. این بسیار بسیار مهم است. همین هدف گذاری می تواند مرز بین موفقیت و شکست باشد. برای مطالعهدر زمینه اهمیت هدف گذاری برای موفقیت در تحصیل و موفقیت در کنکور مقاله تاثیر هدف گذاری در موفقیت تحصیلی را بخوانید.

2- در راستای رسیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید.حال که هدف خودتان را تعیین کردید و به وضوح برای خودتان مشخص است که چه می خواهید، باید برای رسیدن به ان و تحقق هدفتان برنامه ریزی کنید. اگر در مرحله اول هدف خودتان را تعیین نکرده باشید، در برنامه ریزی هم به مشکل برخورد خواهید کرد. در سایت (ایران مدرس) مقالات زیادی در زمینه برنامه ریزی صحیح ارائه شده است. به عنوان مثال مطالعه مقاله برای موفقیت در تحصیل و کنکور چگونه برنامه ریزی کنیم؟می تواند مفید باشد. با یک برنامه ریزی صحیح برای رسیدن برای هدف از قبل مشخص شده، نحوه درس خواندن شما برای کنکور خود به خود تنظیم شده و در هر لحظه تکلیف خودتان را می دانید. اگر برنامه ریزی خوبی نداشته باشید سر در گم خواهید بود. برنامه شما باید مختص خودتان باشد و با عادتها و ویژگیهای شخصیتی شما سازگار باشد.

iranmodares

با رتبه های برتر کنکور مشورت کنید. شما اگر بخواهید از شهری به شهر دیگر مسافرت کنید از افرادی که قبلا این مسیر را رفته اند سوال می پرسید. برای موفقیت در کنکورهم همین روش را استفاده کنید. اگر در اطراف خودتان افرادی را می شناسید کهدر کنکور موفق بوده اند و رتبه خوبی کسب نموده اند از آنها سوال بپرسید. از آنها مشورت بخواهید. برنامه ریزی انها را ببینید و برای خودتان شخصی سازی کنید. در اینترنت هم مصاحبه افراد موفق در کنکور را بخوانید و ببینید که در زمینه نحوه درس خواندن برای کنکور چه مطالبی را می گویند و از آنها یاد بگیرید. به عنوان مثال مقاله دانلود رایگان مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و مطالب آموزشی و کنکوری را مطالعه کنید. راهنمایی افراد موفق در کنکور می تواند به موفقیت شما در کنکور کمک زیادی بکند. اگر بخواهید در کنکور ریاضی را خوب بزنید باید مطالب را به صورت عمقی و پایه ای یاد بگیرید. باید در کلاسهای تدریس ریاضی مدرسه و در صورت لزوم کلاسهای تدریس خصوصی ریاضیشرکت کنید. برای موفقیت در ریاضی کنکور باید درس را خوب مرور نمائید، تمرین و مسئله حل کنید و بر مطالب ارائه شده در کلاسهای تدریس ریاضی مسلط شوید. برای کسب درصد بالای ریاضی کنکور باید خوب تست کار کنید و تست ها را با در نظر گرفتن زمان استاندارد بتوانید بزنید. برای انجام تمامی این مراحلداشتن پشتکار و اراده لازم است. باید هدف واضحی برای خودتان ترسیم کنید (مثلا: درصد ریاضی من در کنکور بالای 80 درصد است) و در ادامه برای رسیدن به آن تلاش کنید و با پشتکار کارهایی که گفته شد و لازم است را انجام دهید.

منبع: سایت کنکور ایران مدرس
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته چهارم مهر 1396 هفته سوم مهر 1396 هفته دوم مهر 1396 هفته اول مهر 1396 هفته سوم شهریور 1396 هفته دوم شهریور 1396 هفته اول شهریور 1396 هفته چهارم مرداد 1396 هفته سوم مرداد 1396 هفته دوم مرداد 1396 هفته اول مرداد 1396 هفته چهارم تیر 1396 هفته سوم تیر 1396 هفته اول تیر 1396 هفته چهارم خرداد 1396 هفته سوم خرداد 1396 هفته دوم خرداد 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم اردیبهشت 1396 هفته سوم اردیبهشت 1396 هفته دوم اردیبهشت 1396 هفته اول اردیبهشت 1396 هفته چهارم فروردین 1396 هفته سوم فروردین 1396 هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم بهمن 1395 هفته دوم بهمن 1395 هفته اول بهمن 1395 هفته چهارم دی 1395 هفته سوم دی 1395 هفته دوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته چهارم آذر 1395 هفته سوم آذر 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته چهارم آبان 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته دوم آبان 1395 هفته اول آبان 1395 هفته چهارم مهر 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته دوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول تیر 1395 هفته چهارم خرداد 1395 هفته سوم خرداد 1395 هفته دوم خرداد 1395 هفته اول خرداد 1395 هفته سوم اردیبهشت 1395 هفته دوم اردیبهشت 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته چهارم فروردین 1395 هفته سوم فروردین 1395 هفته دوم فروردین 1395 هفته اول فروردین 1395 هفته چهارم اسفند 1394 هفته سوم اسفند 1394 هفته دوم اسفند 1394 هفته اول اسفند 1394 هفته چهارم بهمن 1394 هفته سوم بهمن 1394 هفته دوم بهمن 1394 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته چهارم آذر 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته دوم آبان 1394 هفته اول آبان 1394 هفته چهارم مهر 1394 هفته سوم مهر 1394 هفته دوم مهر 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394
موضوعات
تدریس خصوصی (518) دانلود سوال و جزوه (147) موفقیت در تحصیل (50) تور کیش آذر 94 (1) بدون موضوع (42)
صفحه ها
فیدها
آگهی رایگان
آگهی رایگان تور کیش تور کیش سال 95 برق صنعتی آگهی ثبت شرکت تابلو تبلیغاتی دیزل ژنراتور
تدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی مدرسین تدریس ریاضی تدریس خصوصی فیزیک سایت تخصصی تبلیغ تدریس ریاضی
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی تدریس خصوصی زبان انگلیسی تدریس خصوصی فرانسه تدریس خصوصی زبان آلمانی تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی عربی تدریس برق تدریس خصوصی زیست کنکور آموزش خصوصی تری دی مکس مدرسین تدریس خصوصی فیزیک
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 139573
تعداد نوشته ها : 681
تعداد نظرات : 14
X